Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013"

Transkript

1 Bilden av Tierp II Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Workshopparna handlade om vilket budskap vi ska ha i vår kommunikation för att nå målgrupperna. De beslut vi vill påverka hos målgruppen är: Jag vill bo i Tierp Jag vill etablera mitt företag i Tierp Jag vill besöka Tierp För besluten att bo och etablera företag (små) kommer samma budskap att fungera. För beslutet att besöka Tierp behövs ett annat budskap Målgrupperna för att bo och etablera företag i Tierp definierades under arbetet i Bilden av Tierp I och består av: Uppsalabor: år Familjebildande ålder år Utflugna barn Målgruppen för att besöka Tierp är inte lika klar. I Bilden av Tierp I föreslogs den vara besökare till Tierp Arena. Budskapet Deltagarna i workshopparna fick ta ställning till om budskapen håller utifrån följande fem frågor: 1. Känner kommuninvånarna igen sig i budskapet? 2. Är budskapet särskiljande? 3. Är budskapet relevant? (dvs relevant för målgruppen) 4. Är budskapet kommunicerbart? 5. Är budskapet hållbart över tid?

2 Workshop 19 november Vid Workshoppen 19 nov deltog 16 personer, med spridda bakgrunder: företagare, politiker, föreningar och andra organisationer, boende och tjänstemän i kommunen. Flera av deltagarna i workshoppen deltog även under workshoppar i Bilden av Tierp I. Workshoppen leddes av Ehsan Nasari, Populate. Del 1 Grupperna diskuterade arbetshypotesen: Prisvärda bostäder med bra skola / naturnära läge kombinerat med utmärkta kommunikationer. Vi löser livspusslet Diskussionen började i smågrupper om 4 personer och fortsatte sen i storgrupp. Ingenkänning? Grupp 1 Vi är ingen homogen kommun, att få den som bor i köpingen att känna samma som den som bor i Söderfors, Skärplinge etc är svårt. Majoriteten bor utanför Tierps köping. Tveksamt om vi känner igen oss i bra skola, det är föremål för snack ute på byn. Att det är utmärkta kommunikationer är starkare, men delar av kommunen t ex Hållnäs håller inte med. Grupp 2 Skolan nja. Problem att många elever väljer bort gymnasiet. För låga resultat. Kommunikationer bra! Naturnära knepigare, beror på definitionen. Grupp 3 Kommunikationer och naturnära känner man igen sig i. Prisvärda håller de flesta med om. Mest bland yngre. Skolan kan locka de små barnen. Grupp 4 Boendet är det viktigaste. Måste finnas och måste finnas valmöjligheter. Kommunikationer bra om man bor efter stråket. Skolan tveksam Bör lägga till förskolan, bra barnomsorg. (Vi har inga direkta köer och inte så stora grupper. Men inte så många val annat än kommunala. Vi har inte nischat oss så mycket). Känslan är att det fungerar bra! De ligger också i bra miljöer. Diskussion. P - Många flyttar hit pga god tillgång till bra förskola. - Grupp 4 var inne på näringslivsetablering. Att jobba mer aktivt med lokaler (Stockholmsregionen mer intressant målgrupp än Uppsala i detta fall). I Tierps kommun finns tillgång på folk och folk som blir trogna sitt företag och stannar. R: - Vi måste ta ställning till om budskapet ska gälla för hela kommunen eller köpingen. Det kan bli för utslätat när det ska gälla hela kommunen. För Hållnäs stämmer bara naturnära.

3 köpingen stämmer budskapet bra på, förutom skolan. Mitt förslag är att fokusera på köpingen så blir det ett tydligare budskap. Särskiljande? (jämfört med kringliggande kommuner) Ehsan: Det är svårt för en kommun att vara särskiljande, men vi måste förhålla oss till det. Strategisk fråga om vi hittar ett spetsat budskap som kanske inte 75% kan känna igen sig i. Vi måste föra fram vad vi har, för att skapa tillväxt som gynnar alla. R: - Varje plats kan satsa på sin profil. Det finns ingen konflikt i detta. Klart fokus behövs. Ehsan: Jag brukar prata om vem-bryr-sig-skalan som övning. Var ligger budskapet i-vembryr-sig-skalan hos målgruppen. Kombinationen (helheten) ska ligga högt på skalan. Då gör det inte lika mycket att det inte är särskiljande Ehsan: - Ni måste enas kring ett spår och jobba konsekvent efter det. Annars lyckas ni inte. S: - Jag tror att alla kan skriva under på detta och se det utifrån ett kommunperspektiv, även om man personligen gjort ett annat val. A: - Centralorten bär inte hela kommunen. Jag skulle vilja se en karta med knappnålar där inflyttning skett. L1: Hur inflyttningen ser ut kan bero på var tillgängliga bostäder har funnits/finns. Ehsan: steg 1 är att förankra budkapet internt i kommunen i kommunikationsstrategin. I den kommunikationen kan man föra ett resonemang till varför vi har valt det. Det kan räcka för att få alla med på synen att det är detta som gör oss relevanta. Invånarna måste känna sig stolta för att bli ambassadörer. Alla varumärken byggs inifrån. Andan måste byggas. Vi är alla avsändare för informationen. Vi = alla medborgare. I reklamsammanhang är kommunen avsändare, men egentligen är det alla som bor och verkar i kommunen. Grupp3 - Egentligen Inte alls. Även kommunikationsmässigt finns det andra som ligger bättre till (Knivsta) men budskapet fungerar. Billigare bostäder skiljer vi oss på. Kommer alltid vara relativt billigare här (Fast Heby är ännu billigare) Ehsan: Vi behöver inte vara bäst på det, men vi måste vara bra på det och sen vara konsekventa i vår kommunikation. Relevanta? S: - För målgruppen känns det väldigt relevant. L1: - Kommunikationerna i kombination med prisvärda bostäder är relevant. Men byt skolan mot en bred servicenivå (då slår vi ut t ex Storvreta) A: - I kommunikationer kan man läsa in bredband.

4 Ehsan: viktigt att vara tydlig när vi sen slutformulerar budskapet. Bredband räknas till de s k hygienfaktorerna, dvs sådant som alla räknar med ska finnas. S: - Att ha med skolan kan trigga igång en utmaning i kommunenen. Kan därför vara bra att ha med i varumärket. L2: - Ordet bra kan vara väldigt brett, kan associeras till en massa grejer A: - det kan också ställa frågor om vi skriver utmärkta kommunikationer och bara bra skola. P: - Nu satsar kommunen. Vi tar hand om varenda unge. Får vi bara några år på oss, så kan vi vara närmare och spetsa oss. K2: - Hur gångbart är det att säga att vi satsar? Ehsan: det kan vara gångbart. U: - Det är då bättre att fokusera på barnen, snarare än på skolan. Satsning på barnen. K3: Kan vi i budskapet ha med barn- och ungdomar i stället? Ehsan: - Om vi vågar ta bort något och säga att vi satsar på barnen (inte äldre etc) så blir vi tydligare. Vi kommunicerar vår ambitionsnivå och kan höja ribban. P: - Ta bort ordet kombinerat med. Nytt förslag: Prisvärda bostäder med utmärkta kommunikationer. Vi satsar på barnen. (Eller barn och unga) vi löser livspusslet A: - Satsar, kan vara knepigt ord. Läses det omvänt så betyder det att något är dåligt. - Prioriterar är bättre K2: Vad är negativa faktorer för en kommuns utveckling? Jag skulle vilja se en lista och kunna bocka av att vi åtgärdat dem. Däri ligger trovärdigheten. Och det behöver politiken. Vad måste vi satsa på, kultur, integration etc? Mycket kan bli negativt om man inte satsar på det. Ehsan: - I marknadsundersökningen med Uppsalabor frågades efter viktiga faktorer. Det som framkom var bra samhällsservice, prisvärda bostäder etc Faktorerna är rätt generella. Vi behöver fila på meningen om barn och unga innan vi kan använda den. A: - Vi måste tänka på ordvalet. Det ska vara lätt att ta till sig. Löser livspusslet - Bra att bo, lätt att resa, vi bryr oss om. - Ha kvar ordet prisvärt. Bra gäller många fler av våra konkurrenter.

5 Ehsan: - Idag handlar det om vilka områden vi ska kommunicera. Det formulerade budskapet blir nästa steg. Del 2 Besökare till Tierp. Grupperna diskuterade arbetshypotesen: Vi erbjuder äventyrlighet. Det handlar om en övergripande känsla för Tierp som besöksort. Gruppdiskussioner: Olika åsikter om äventyrlighet. Smalt budskap tyckte en del, andra att det omfattade många. Få invånare känner igen sig. Särskiljande och relevant ja! Olika tolkning i hur kommunicerbart det är. T ex barnfamiljer tror det är en äventyrspark. Tror att det är hållbart. K1: - Det är inte de äventyrliga som är vår målgrupp idag. Idag är det WHOP (Wealthy, Healthy, Older People par med utflugna barn), de vill ha bra mat, bra bostad, kulturella aktiviteter, ställplats för husbil nära restauranger etc. Detta är den målgrupp som rör sig runt i kommunen. Målgruppen som går till Tierps arena, kommer hit och åker sen igen. L1: - Jag vill ta strid för äventyrlighet. Det ger lite spets. Kan även kopplas till en spännande historia då har vi en övergång till det historiska och bredare. A: - Det vi också har, är den rika matkulturen, god kvalitet, många små producenter spridda över hela kommunen. Vi erbjuder välmående, något som spelar på en behaglig känsla. Ö: - Vem jobbar med besöksnäringen? Det är den svåra frågan i kommunen. Det är en entreprenörsfråga. Det kommer inte av sig själv. U: - Paket eller dylikt behövs, men någon måste ta tag i det. K1: - Tierp borde också ingå i Roslagssamarbetet, det är ett etablerat bolag, som redan har hunnit gå igenom barnsjukdomarna, dessutom finns det bruksrelaterade kompatibelt med Visit Roslagens sida. R: - Äventyrlighet sticker ut. Dragracing, djupdyk, fallskärmshoppning, fisket etc, det förskjuter inte det andra. Vallonbruken är den största möjligheten affärsmässigt. Att hitta något gemensamt är knepigt. Målgrupperna är vitt skilda. Kan vi hitta något gemensamt i detta? L2: - två poler kulturlandskapet historien och det äventyrliga. Kan vi hitta ett bra ord blir det häftigt.

6 U: - Vi har mycket, men behöver få ihop det på ett bättre sätt. Annars risk att man åker till Tierp och blir besviken. P: - Allt bygger på att det finns entreprenörer som driver och att det finns paket, som erbjuder flera saker. En andra del som är betydande för utländska turister är tystnaden och att kunna se stjärnhimmel. Det är kanske en motpol. Men skogen kan vara ett äventyr för dem. J: - För allt som erbjuds måste finnas en gemensam plats på webben, där allt syns. Det gör att fler vågar starta och satsa. Ehsan: - Hur kan man skapa en bra kommunikation? Utmaningen kan egentligen vara en affärsutvecklingsutmaning är det så kan ingen kommunikation rädda en. Ni måste identifiera vad ni måste ha. Vilka steg måste vi göra först. Gör det i rätt ordning. R: - Kombinationen ett destinationsbolag i nära samarbete med kommunen är önskvärt. Insatserna måste kanaliseras. L1: - Allt kan samlas runt Äventyr. U: - budskapet kan vara Tierp här börjar äventyret sen är det upp till var och en vad de lägger i det. R: Tierp - porten till äventyret. Äventyrlighet betyder också en egen medverkan. Ordet Äventyr är bättre. K1: - Länsturismen gjorde en undersökning ihop med visit Sweden. I Uppsala län ville turisterna i första hand se Roslagen och Vallonbruken, först därefter kom Uppsala. P: - Får vi en tursithamn i Karholm kan det bli mycket intressantare. Ehsan: Vem är egentligen målgruppen här? J: - Boende och turism ihop. Det kan var läge att satsa på DINK (Double Income, No Kids par utan barn). De lockas av äventyren. A: - Det handlar mycket om trovärdighet. Vi behöver organisationen för att kunna vara trovärdiga när vi lockar hit dem. Ehsan: - Kan vi bestämma att här finns det något intressant, men vi är inte där än? Det sätter igång en annan process som måste till, innan vi kan prata om det. P: - Det är få företag som jobbar inom detta område idag. Vi måste gå lite hand i hand med marknadsföringen. Hönan och ägget. L1: - Någon måste ta ledningen i detta och gå före och visa vägen. Vi kommer inte att klara det utan att kommersialisera. K1: - Tierps kommun är för liten för att driva ett eget destinationsbolag. A: - Ett av budskapen som föreslogs i Bilden av Tierp I var Dags att upptäcka Tierp.

7 Ehsan: - Det är värt att titta på, samspelar med Äventyret. Men vi måste se vad det landar på, att vi lever upp till det. P: - Kommunen ingår i Stockholms Business Region och Stockholm Business Alliance, så vi ingår i större sammanhand R: - Behövs det inte lite både och (både det stora och det nära)? P: - Vi behöver ha något där våra företag kan vara med och skapa paketen, men paketen bryr sig inte om kommun- och länsgränser. T ex mat kanske vidgas upp till Gästrikland och Hälsingland. P: - Idag köper kommunen tjänster från Vallonbruken och Lövsta Stiftelsen. K2: - Det handlar om att samordna det som redan finns. Det viktigaste måste vara att bestämma sig för att dit ska vi. Sen kan vi satsa och söka extern finansiering. - Vad händer med Tierp som varumärke om vi ingår i en sådan helhet som t ex Visit Roslagen? K1: - Kommunerna som ingår i Visit Roslagen går inte ut med bolaget utan de går ut med Östhammar en del av Roslagen, Norrtälje en del av Roslagen. Österåker en del av Roslagen. Ehsan: Är DINK målgruppen är äventyrlighet bra. Men det måste också definieras mer. Innehållet och organisationen och paketen måste finnas där, så vi har en hemläxa. Vilka strategier har vi? Att åsikterna är splittrade säger något, vi behöver en hyfsad samsyn. Workshoppen avslutades stort tack till alla deltagare!

8 Workshop 20 november Vid workshoppen 20 nov deltog 18 personer, med spridda bakgrunder: företagare, politiker, organisationer, projekt, boende och tjänstemän i kommunen. Flera av deltagarna i workshoppen deltog även under workshoppar i Bilden av Tierp I. Workshoppen leddes av Ehsan Nasari, Populate. Del 1 Deltagarna fick ta ställning till arbetshypotesen: Prisvärda bostäder med utmärkta kommunikationer. Vi prioriterar barn och unga Vi löser livspusslet Diskussionen började i smågrupper och fortsatte sen i storgrupp. Igenkänning? Grupp 1 Prisvärda bostäder - ja Kommunikationer - ja Barn - ja, unga - nej Grupp 2 Prisvärda - ja Kommunikationer - ja Barn och unga - nej, men föreningarna gör ett stort jobb för barnen och ungdomarna. Grupp 3 Prisvärda - ja Kommunikationer nja, inte i hela kommunen Barn och unga invånarna känner inte till vad som görs Grupp 4 Samma som de andra Vi satsar mycket, men vi kunde satsa mer. Prioritera betyder att man lyfter den gruppen framför andra Flytta upp vi löser livspusslet överst. För det är det det handlar om. Ehsan: - Förra gruppen tyckte att barnomsorgen var bra, skolan nja. De konstaterade att vi inte är där än. Men ville lyfta fram detta, eftersom vi kan satsa på det. Särskiljande Gruppernas redovisning: Kommunikationerna är särskiljande mot de övriga kommunerna. Det andra särskiljer inte. Kombinationen prisvärda bostäder och bra kommunikationer blir unikt.

9 Löser livspusslet känns inte särskiljande. Känns som någon annan kommun har det som budskap. Finns exempel på familjer som flyttat hit för att det finns prisvärda bostäder och bra barnomsorg. Ehsan: - Man behöver inte ha något som är väldigt särskiljande, men är man konsekvent kan dtupplevas som särskiljande.tänk på vilka som är våra konkurrenter i Uppsalabornas val. S2: - Målgrupperna är ytligt och generellt beskrivna. Vi måste titta på vilka problem de har idag., och se om vi kan erbjuda bättre. Ehsan: Utmaningen för Tierp är att bli förknippade med något överhuvudtaget. Man måste våga välja något som är tydligt. Det får inte vara flummigt och abstrakt. Relevanta? Ja, säger alla grupper. C: - Man måste göra saker också, inte bara kommunicera. Jobba långsiktigt. Växeldragkraft. Säger saker, gör saker och visar. Slående att vi var överens om att vi prioriterar barn och unga. Vi har sagt det så länge i visionen, men egentligen inte gjort det.. Ehsan: - Ja, man måste kunna leva upp till det vi säger. Varumärket är inte det vi bestämmer oss för att säga i den egna kanalen, det hänger ihop med det andra (välfärdstjänster, samhällsklimat, kommunens service och tillgänglighet och omvärlden/media) också. Om vi ska säga barn och unga beror på när kan vi vara där. Vi måste enas och vara konsekventa. T ex TV-reklamen Tierp gjorde, var unik i sin uthållighet och har lagt grunden för kännedomen om Tierp i Uppsala. Det handlar också om att enas vad vi inte ska vara. R: - Det som slår mig är att i alla orter i kommunen är det närhet till allt. Vi har närhet till dagis, gymnastikhall, isplaner, fotbollsplaner, föreningsliv. S1: - Denna närhet har man aldrig kommunicerat ut. J1: - Vi kan vara hemmablinda och inte se att detta är en stor fördel jämfört med Uppsala. R: - I Uppsala handlar det mycket om busstransporter och bilskjutsar till alla aktiviter. Avskildhet och närhet är unik. Passar barnfamiljer utmärkt. L: - Närhet = tid T: - Livspusslet, närheten gör att man inte behöver pussla så mycket L: - Det är även nära till natur. Jag är exempel på den ena målgruppen. Vi har medvetet valt att flytta hit för prisvärda bostäder, kommunikationer och närhet till allt + närheten till stugan vid kusten. S2: - Närhet är också något som kommuninvånarna känner igen sig i. I webbenkäten i Bilden av Tierp I var närhet ett vanligt svar. Både närhet till fysiska saker och närhet till varandra.

10 R: - I hyresgästundersökningar utmärker sig Tierp i att grannar känner varandra, pratar med varandra och umgås. Vi sticker ut jämfört med Uppsala och Knivsta m fl. Ehsan: - Finns det fler nyckelord vi ska ta med oss? C: - Vi har många som är äldre. Unga och gamla borde inte utesluta varandra. Gammal vill ingen vara, men årsrik är ett positivare ord. Ingen bör känna sig exkluderad. I vår grupp sa vi att man blir gammal (uppnår hög ålder) i Tierps kommun. Ehsan: - Det är en viktig aspekt att skapa ett samhälle där ingen känner sig exkluderad. Målgruppen är dock inte alla, ni har ju valt. Vi måste vara specifika i budskapen. Man kan dock byta målgrupp. Internt och i visionen kan man jobba med att alla känner att de hör hit. Nu pratar vi om varför vi ska vara valbara. Forskningen visar att vi har svårt att ta till oss budskap som ligger långt fram i tiden. Vi är i grunden inte rationella. Även om det är vår verklighet så är målgruppens verklighet något annat. C: - Livsstilsboende (temaboende) vad skulle det kunna tillföra livspusslet, kan det vara en krydda? Ehsan: - Nästa steg är att gå in i en valideringsprocess där vi testar budskapet mot målgruppen och några kommuninvånare. Då försöker vi definiera och förstå detta. S2: - Närhet är ett ord jag vill ha med S1: - Mycket har kommit med i få ord bra! S2: - Det låter bra - men tråkigt! Vad är kryddan i tillvaron? - Närhetsperspektivet är viktig, många upplever att den är relevant. Även närheten till kust, historiska och kulturmiljöer etc. K: - Närhet kan också vara nära till besluten, nära till beslutsfattare. Det finns många dimensioner i ordet. S2: - Man blir sedd, och steget från det är serviceanda man får hjälp vi behov. L: - Vi har ju varit en festande och dansande kommun. Generationer har varit tillsammans. Vi är för åldersfixerade. Det är något man fortfarande eftersträvar här att alla generationer är med. J1: Närhet till alla generationer. - Livets pussel. Ehsan: - testa mot Vem-bryr-sig-skalan. I vår grupp här tycker vi vissa saker är jätteviktiga, men hamnar det även i målgruppens vem-bryr-sig-skala? Vi vill avskärma målgrupperna för att samhället ser annorlunda ut idag. Det är så mycket stimuli där ute att man inte klarar av att ta in alla budskap. Ju mer generellt ett budskap är desto längre ner på vem-bryr-sigskalan.

11 M: - Det vi gör idag är att målfokusera kommunikationen. Det är ju skilt från vad man sen gör i kommunen. Vi slutar ju inte att satsa på äldre, idrott, kultur bara för att vi har en viss kommunikation utåt. U: - Jag är också ett exempel på inflyttare som flyttat hit för att det är prisvärt och bra kommunikationer. - Kan man kommunicera närhet och lugnare tempo i vardagssituationen. Ehsan: - Jag tror det. I marknadsundersökningen med Uppsalabor tyckte de vi benämner Tierpsvännen att naturnära var viktigt. Det man menar är ofta att komma bort från kraven, pulsen, stressen. S2: - Vi isolerar en målgrupp vi tror ska vilja flytta hit, men vi kanske har andra som vill flytta hit. Vi vill gärna ha hit folk med högre utbildning. Man får fundera på om målgruppen vi definierat det är samma grupp. Har vi tur så är det det. Ehsan: Bland Tierpsvännen i marknadsundersökningen med Uppsalabor var en majoritet högutbildade. Jag tror det löser sig om man hittar budskap som är tillräckligt relevanta. T: - Livspussel för mig är det när vi sitter på söndagar att vi pusslar ihop hela veckan. Det förknippar jag med familj. Livet pussel gör det bredare och större. L: Då har vi hela livet från vaggan till graven. Del 2 Grupperna diskuterade arbetshypotesen: Tierp här börjar äventyret! Igenkänning? Grupperna tyckte inte man kände igen sig riktigt. J2: - Nja, man blir lite hemmablind, men jag tror ändå folk känner igen sig lite och om de får koppla till mer konkreta saker, då kommer de att säga ja just ja. Särskiljande - Ordet känns uttjatat. Te x äventyrsbad etc. Jag gillar betydelsen och jag tror att det går att implementera lätt. J2: - Norden snabbaste bana, Europas största fallskärmshoppning etc R: - Men vem bryr sig? S1: - Hur mogna eller benägna är fallskärmsklubben att utveckla sig inom besöksnäringen?

12 L: - jag var på en dragning om hur man kan jobba med besöksnäringen. Målgruppen kan vara väldigt specifik och smal, t ex Älvdalen och deras porfyr-turism (stenarans sten, intresserar geologer). Då är det lätt att lägga upp kommunikationen och i vilka kanaler. K: - Fallskärmshoppningen är stor, vi har ju där varje år. R: - Vi pratar om paketering. Vad gör de mer än hoppar? T: - Vår grupp slog upp definitionen av äventyr. Så här står det på Wikipedia, Ett äventyr är en aktivitet som innebär risker eller osäkert utfall, och som ofta ställer krav på deltagarna. Gemensamt för äventyr är att de ger starka upplevelser, antingen positiva (flow) eller negativa (skräck). Äventyr kan vara en planerad fritidsaktivitet, som typiskt är en resa i naturen, utanför anlagda vägar, eller ett besök i en främmande kultur. Det stämmer ju in på både våra sporter och bruk. - Vi pratar mer om upplevelser än äventyr J: - Äventyr är att utforska något nytt. L: - I vår grupp sa vi först nej men gick sen över till nja. Här börjar.. börjar är ett positivt ord. Här har industrin börjat. Hit kom de första arbetskraftsinvandrarna. Börjar är positivt, det är så mycket som har börjat och som kan fortsätta börja i vår kommun. C: - Jag gillar det här. Våra äventyr är annorlunda. Varför har vi inte mer samarbete med fallskärmsklubben. Vi har både fartgalet och historiskt annorlunda. S2: - Vilka är vi? Det finns ingen organisation som håller i det här. Vi har ingen turistorganisation som drar i trådfarna och pusslar ihop folk med varandra och utväxlar pengar ur det här. Ehsan: - I förra gruppen hamnade vi i samma diskussioner om hur vi är organiserade, hur ska vi börja, paketering etc. I äventyr finns en substans och hävstång. Det krävs massa saker för att detta ska bli bra. Kanske behövs ett destinationsbolag. Ni måste ta en del strategiska beslut, innan man kan börja hantera kommunikationen. Bland våra konkurrenten runt om finns ingen annan som kan göra mer anspråk på detta begrepp. Även i Bilden av Tierp I var Äventyr med som viktigt. Så länge vi inte hanterar affärsutvecklingsutmaningen så hjälper inte kommunikationen. SJ kan säga att de är bäst i världen, men det spelar ingen roll så länge inte tågen går i tid. C: - Det pratas mycket om besöksnäringen. Var kan man hämta kunskap om hur man ska göra för att åka med på tåget som rullar på? S1: Det görs en del, t ex inom projektet Arenor för tillväxt. Regionen har också tagit fram en strategi för näringen. S2: - Kunskapen finns men vi har ingen struktur.

13 S1: - Grannkommunerna, Östhammar och Älvkarleby har en lång tradition av besöksnäring. Det har inte Tierp. L: - Här i kommunen bygger det mycket på ideella organisationer. I projektet Arenor för tillväxt kommer vi om allt fungerar som det ska göra ett jobb runt besöksnäringen. Tanken är att genomföra ett antal kvällar i februari, workshoppar som denna, som helt inriktas på besöksnäringen. Vi kommer ha med de goda exemplen. Människor måste våga satsa och gå från det ideella till det kommersiella. Ehsan: - Besöksnäringen är ett stort område i sig. Jag vet inte vilka steg ni behöver ta. Det finns mycket spännande som man skulle kunna paketera. Människor måste känna till det, för att vi ska bli valbara. Turismen omsätter stora pengar idag. Vi kan inte bortse från det. Delar av världen börjar få ett välstånd, Indien m fl och kommer börja resa och turista. Tänk att vi ska vara spännande för hela världen. Vi kan vara intressanta för andra även om vi själva inte ser det. S1: Besöksnäringen är den näring som skapar flest jobb för ungdomar och människor med utländsk härkomst. Det är viktigt att komma ihåg när vi ser på vår arbetslöshet i kommunen. Ehsan: - Nästa steg blir att testa hypoteserna på målgruppen och testa på kommuninvånare R: - Det finns en intressant grupp om vi behöver köra intervjuer. Stora företag som har många anställda som inte bor i kommunen. Vi borde ställa frågor om varför. De är potentiella inflyttare. V: - Det kan också vara intressant, varför flyttar man härifrån? Workshoppen avslutades stort tack till alla deltagare!