Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013"

Transkript

1 Bilden av Tierp II Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Workshopparna handlade om vilket budskap vi ska ha i vår kommunikation för att nå målgrupperna. De beslut vi vill påverka hos målgruppen är: Jag vill bo i Tierp Jag vill etablera mitt företag i Tierp Jag vill besöka Tierp För besluten att bo och etablera företag (små) kommer samma budskap att fungera. För beslutet att besöka Tierp behövs ett annat budskap Målgrupperna för att bo och etablera företag i Tierp definierades under arbetet i Bilden av Tierp I och består av: Uppsalabor: år Familjebildande ålder år Utflugna barn Målgruppen för att besöka Tierp är inte lika klar. I Bilden av Tierp I föreslogs den vara besökare till Tierp Arena. Budskapet Deltagarna i workshopparna fick ta ställning till om budskapen håller utifrån följande fem frågor: 1. Känner kommuninvånarna igen sig i budskapet? 2. Är budskapet särskiljande? 3. Är budskapet relevant? (dvs relevant för målgruppen) 4. Är budskapet kommunicerbart? 5. Är budskapet hållbart över tid?

2 Workshop 19 november Vid Workshoppen 19 nov deltog 16 personer, med spridda bakgrunder: företagare, politiker, föreningar och andra organisationer, boende och tjänstemän i kommunen. Flera av deltagarna i workshoppen deltog även under workshoppar i Bilden av Tierp I. Workshoppen leddes av Ehsan Nasari, Populate. Del 1 Grupperna diskuterade arbetshypotesen: Prisvärda bostäder med bra skola / naturnära läge kombinerat med utmärkta kommunikationer. Vi löser livspusslet Diskussionen började i smågrupper om 4 personer och fortsatte sen i storgrupp. Ingenkänning? Grupp 1 Vi är ingen homogen kommun, att få den som bor i köpingen att känna samma som den som bor i Söderfors, Skärplinge etc är svårt. Majoriteten bor utanför Tierps köping. Tveksamt om vi känner igen oss i bra skola, det är föremål för snack ute på byn. Att det är utmärkta kommunikationer är starkare, men delar av kommunen t ex Hållnäs håller inte med. Grupp 2 Skolan nja. Problem att många elever väljer bort gymnasiet. För låga resultat. Kommunikationer bra! Naturnära knepigare, beror på definitionen. Grupp 3 Kommunikationer och naturnära känner man igen sig i. Prisvärda håller de flesta med om. Mest bland yngre. Skolan kan locka de små barnen. Grupp 4 Boendet är det viktigaste. Måste finnas och måste finnas valmöjligheter. Kommunikationer bra om man bor efter stråket. Skolan tveksam Bör lägga till förskolan, bra barnomsorg. (Vi har inga direkta köer och inte så stora grupper. Men inte så många val annat än kommunala. Vi har inte nischat oss så mycket). Känslan är att det fungerar bra! De ligger också i bra miljöer. Diskussion. P - Många flyttar hit pga god tillgång till bra förskola. - Grupp 4 var inne på näringslivsetablering. Att jobba mer aktivt med lokaler (Stockholmsregionen mer intressant målgrupp än Uppsala i detta fall). I Tierps kommun finns tillgång på folk och folk som blir trogna sitt företag och stannar. R: - Vi måste ta ställning till om budskapet ska gälla för hela kommunen eller köpingen. Det kan bli för utslätat när det ska gälla hela kommunen. För Hållnäs stämmer bara naturnära.

3 köpingen stämmer budskapet bra på, förutom skolan. Mitt förslag är att fokusera på köpingen så blir det ett tydligare budskap. Särskiljande? (jämfört med kringliggande kommuner) Ehsan: Det är svårt för en kommun att vara särskiljande, men vi måste förhålla oss till det. Strategisk fråga om vi hittar ett spetsat budskap som kanske inte 75% kan känna igen sig i. Vi måste föra fram vad vi har, för att skapa tillväxt som gynnar alla. R: - Varje plats kan satsa på sin profil. Det finns ingen konflikt i detta. Klart fokus behövs. Ehsan: Jag brukar prata om vem-bryr-sig-skalan som övning. Var ligger budskapet i-vembryr-sig-skalan hos målgruppen. Kombinationen (helheten) ska ligga högt på skalan. Då gör det inte lika mycket att det inte är särskiljande Ehsan: - Ni måste enas kring ett spår och jobba konsekvent efter det. Annars lyckas ni inte. S: - Jag tror att alla kan skriva under på detta och se det utifrån ett kommunperspektiv, även om man personligen gjort ett annat val. A: - Centralorten bär inte hela kommunen. Jag skulle vilja se en karta med knappnålar där inflyttning skett. L1: Hur inflyttningen ser ut kan bero på var tillgängliga bostäder har funnits/finns. Ehsan: steg 1 är att förankra budkapet internt i kommunen i kommunikationsstrategin. I den kommunikationen kan man föra ett resonemang till varför vi har valt det. Det kan räcka för att få alla med på synen att det är detta som gör oss relevanta. Invånarna måste känna sig stolta för att bli ambassadörer. Alla varumärken byggs inifrån. Andan måste byggas. Vi är alla avsändare för informationen. Vi = alla medborgare. I reklamsammanhang är kommunen avsändare, men egentligen är det alla som bor och verkar i kommunen. Grupp3 - Egentligen Inte alls. Även kommunikationsmässigt finns det andra som ligger bättre till (Knivsta) men budskapet fungerar. Billigare bostäder skiljer vi oss på. Kommer alltid vara relativt billigare här (Fast Heby är ännu billigare) Ehsan: Vi behöver inte vara bäst på det, men vi måste vara bra på det och sen vara konsekventa i vår kommunikation. Relevanta? S: - För målgruppen känns det väldigt relevant. L1: - Kommunikationerna i kombination med prisvärda bostäder är relevant. Men byt skolan mot en bred servicenivå (då slår vi ut t ex Storvreta) A: - I kommunikationer kan man läsa in bredband.

4 Ehsan: viktigt att vara tydlig när vi sen slutformulerar budskapet. Bredband räknas till de s k hygienfaktorerna, dvs sådant som alla räknar med ska finnas. S: - Att ha med skolan kan trigga igång en utmaning i kommunenen. Kan därför vara bra att ha med i varumärket. L2: - Ordet bra kan vara väldigt brett, kan associeras till en massa grejer A: - det kan också ställa frågor om vi skriver utmärkta kommunikationer och bara bra skola. P: - Nu satsar kommunen. Vi tar hand om varenda unge. Får vi bara några år på oss, så kan vi vara närmare och spetsa oss. K2: - Hur gångbart är det att säga att vi satsar? Ehsan: det kan vara gångbart. U: - Det är då bättre att fokusera på barnen, snarare än på skolan. Satsning på barnen. K3: Kan vi i budskapet ha med barn- och ungdomar i stället? Ehsan: - Om vi vågar ta bort något och säga att vi satsar på barnen (inte äldre etc) så blir vi tydligare. Vi kommunicerar vår ambitionsnivå och kan höja ribban. P: - Ta bort ordet kombinerat med. Nytt förslag: Prisvärda bostäder med utmärkta kommunikationer. Vi satsar på barnen. (Eller barn och unga) vi löser livspusslet A: - Satsar, kan vara knepigt ord. Läses det omvänt så betyder det att något är dåligt. - Prioriterar är bättre K2: Vad är negativa faktorer för en kommuns utveckling? Jag skulle vilja se en lista och kunna bocka av att vi åtgärdat dem. Däri ligger trovärdigheten. Och det behöver politiken. Vad måste vi satsa på, kultur, integration etc? Mycket kan bli negativt om man inte satsar på det. Ehsan: - I marknadsundersökningen med Uppsalabor frågades efter viktiga faktorer. Det som framkom var bra samhällsservice, prisvärda bostäder etc Faktorerna är rätt generella. Vi behöver fila på meningen om barn och unga innan vi kan använda den. A: - Vi måste tänka på ordvalet. Det ska vara lätt att ta till sig. Löser livspusslet - Bra att bo, lätt att resa, vi bryr oss om. - Ha kvar ordet prisvärt. Bra gäller många fler av våra konkurrenter.

5 Ehsan: - Idag handlar det om vilka områden vi ska kommunicera. Det formulerade budskapet blir nästa steg. Del 2 Besökare till Tierp. Grupperna diskuterade arbetshypotesen: Vi erbjuder äventyrlighet. Det handlar om en övergripande känsla för Tierp som besöksort. Gruppdiskussioner: Olika åsikter om äventyrlighet. Smalt budskap tyckte en del, andra att det omfattade många. Få invånare känner igen sig. Särskiljande och relevant ja! Olika tolkning i hur kommunicerbart det är. T ex barnfamiljer tror det är en äventyrspark. Tror att det är hållbart. K1: - Det är inte de äventyrliga som är vår målgrupp idag. Idag är det WHOP (Wealthy, Healthy, Older People par med utflugna barn), de vill ha bra mat, bra bostad, kulturella aktiviteter, ställplats för husbil nära restauranger etc. Detta är den målgrupp som rör sig runt i kommunen. Målgruppen som går till Tierps arena, kommer hit och åker sen igen. L1: - Jag vill ta strid för äventyrlighet. Det ger lite spets. Kan även kopplas till en spännande historia då har vi en övergång till det historiska och bredare. A: - Det vi också har, är den rika matkulturen, god kvalitet, många små producenter spridda över hela kommunen. Vi erbjuder välmående, något som spelar på en behaglig känsla. Ö: - Vem jobbar med besöksnäringen? Det är den svåra frågan i kommunen. Det är en entreprenörsfråga. Det kommer inte av sig själv. U: - Paket eller dylikt behövs, men någon måste ta tag i det. K1: - Tierp borde också ingå i Roslagssamarbetet, det är ett etablerat bolag, som redan har hunnit gå igenom barnsjukdomarna, dessutom finns det bruksrelaterade kompatibelt med Visit Roslagens sida. R: - Äventyrlighet sticker ut. Dragracing, djupdyk, fallskärmshoppning, fisket etc, det förskjuter inte det andra. Vallonbruken är den största möjligheten affärsmässigt. Att hitta något gemensamt är knepigt. Målgrupperna är vitt skilda. Kan vi hitta något gemensamt i detta? L2: - två poler kulturlandskapet historien och det äventyrliga. Kan vi hitta ett bra ord blir det häftigt.

6 U: - Vi har mycket, men behöver få ihop det på ett bättre sätt. Annars risk att man åker till Tierp och blir besviken. P: - Allt bygger på att det finns entreprenörer som driver och att det finns paket, som erbjuder flera saker. En andra del som är betydande för utländska turister är tystnaden och att kunna se stjärnhimmel. Det är kanske en motpol. Men skogen kan vara ett äventyr för dem. J: - För allt som erbjuds måste finnas en gemensam plats på webben, där allt syns. Det gör att fler vågar starta och satsa. Ehsan: - Hur kan man skapa en bra kommunikation? Utmaningen kan egentligen vara en affärsutvecklingsutmaning är det så kan ingen kommunikation rädda en. Ni måste identifiera vad ni måste ha. Vilka steg måste vi göra först. Gör det i rätt ordning. R: - Kombinationen ett destinationsbolag i nära samarbete med kommunen är önskvärt. Insatserna måste kanaliseras. L1: - Allt kan samlas runt Äventyr. U: - budskapet kan vara Tierp här börjar äventyret sen är det upp till var och en vad de lägger i det. R: Tierp - porten till äventyret. Äventyrlighet betyder också en egen medverkan. Ordet Äventyr är bättre. K1: - Länsturismen gjorde en undersökning ihop med visit Sweden. I Uppsala län ville turisterna i första hand se Roslagen och Vallonbruken, först därefter kom Uppsala. P: - Får vi en tursithamn i Karholm kan det bli mycket intressantare. Ehsan: Vem är egentligen målgruppen här? J: - Boende och turism ihop. Det kan var läge att satsa på DINK (Double Income, No Kids par utan barn). De lockas av äventyren. A: - Det handlar mycket om trovärdighet. Vi behöver organisationen för att kunna vara trovärdiga när vi lockar hit dem. Ehsan: - Kan vi bestämma att här finns det något intressant, men vi är inte där än? Det sätter igång en annan process som måste till, innan vi kan prata om det. P: - Det är få företag som jobbar inom detta område idag. Vi måste gå lite hand i hand med marknadsföringen. Hönan och ägget. L1: - Någon måste ta ledningen i detta och gå före och visa vägen. Vi kommer inte att klara det utan att kommersialisera. K1: - Tierps kommun är för liten för att driva ett eget destinationsbolag. A: - Ett av budskapen som föreslogs i Bilden av Tierp I var Dags att upptäcka Tierp.

7 Ehsan: - Det är värt att titta på, samspelar med Äventyret. Men vi måste se vad det landar på, att vi lever upp till det. P: - Kommunen ingår i Stockholms Business Region och Stockholm Business Alliance, så vi ingår i större sammanhand R: - Behövs det inte lite både och (både det stora och det nära)? P: - Vi behöver ha något där våra företag kan vara med och skapa paketen, men paketen bryr sig inte om kommun- och länsgränser. T ex mat kanske vidgas upp till Gästrikland och Hälsingland. P: - Idag köper kommunen tjänster från Vallonbruken och Lövsta Stiftelsen. K2: - Det handlar om att samordna det som redan finns. Det viktigaste måste vara att bestämma sig för att dit ska vi. Sen kan vi satsa och söka extern finansiering. - Vad händer med Tierp som varumärke om vi ingår i en sådan helhet som t ex Visit Roslagen? K1: - Kommunerna som ingår i Visit Roslagen går inte ut med bolaget utan de går ut med Östhammar en del av Roslagen, Norrtälje en del av Roslagen. Österåker en del av Roslagen. Ehsan: Är DINK målgruppen är äventyrlighet bra. Men det måste också definieras mer. Innehållet och organisationen och paketen måste finnas där, så vi har en hemläxa. Vilka strategier har vi? Att åsikterna är splittrade säger något, vi behöver en hyfsad samsyn. Workshoppen avslutades stort tack till alla deltagare!

8 Workshop 20 november Vid workshoppen 20 nov deltog 18 personer, med spridda bakgrunder: företagare, politiker, organisationer, projekt, boende och tjänstemän i kommunen. Flera av deltagarna i workshoppen deltog även under workshoppar i Bilden av Tierp I. Workshoppen leddes av Ehsan Nasari, Populate. Del 1 Deltagarna fick ta ställning till arbetshypotesen: Prisvärda bostäder med utmärkta kommunikationer. Vi prioriterar barn och unga Vi löser livspusslet Diskussionen började i smågrupper och fortsatte sen i storgrupp. Igenkänning? Grupp 1 Prisvärda bostäder - ja Kommunikationer - ja Barn - ja, unga - nej Grupp 2 Prisvärda - ja Kommunikationer - ja Barn och unga - nej, men föreningarna gör ett stort jobb för barnen och ungdomarna. Grupp 3 Prisvärda - ja Kommunikationer nja, inte i hela kommunen Barn och unga invånarna känner inte till vad som görs Grupp 4 Samma som de andra Vi satsar mycket, men vi kunde satsa mer. Prioritera betyder att man lyfter den gruppen framför andra Flytta upp vi löser livspusslet överst. För det är det det handlar om. Ehsan: - Förra gruppen tyckte att barnomsorgen var bra, skolan nja. De konstaterade att vi inte är där än. Men ville lyfta fram detta, eftersom vi kan satsa på det. Särskiljande Gruppernas redovisning: Kommunikationerna är särskiljande mot de övriga kommunerna. Det andra särskiljer inte. Kombinationen prisvärda bostäder och bra kommunikationer blir unikt.

9 Löser livspusslet känns inte särskiljande. Känns som någon annan kommun har det som budskap. Finns exempel på familjer som flyttat hit för att det finns prisvärda bostäder och bra barnomsorg. Ehsan: - Man behöver inte ha något som är väldigt särskiljande, men är man konsekvent kan dtupplevas som särskiljande.tänk på vilka som är våra konkurrenter i Uppsalabornas val. S2: - Målgrupperna är ytligt och generellt beskrivna. Vi måste titta på vilka problem de har idag., och se om vi kan erbjuda bättre. Ehsan: Utmaningen för Tierp är att bli förknippade med något överhuvudtaget. Man måste våga välja något som är tydligt. Det får inte vara flummigt och abstrakt. Relevanta? Ja, säger alla grupper. C: - Man måste göra saker också, inte bara kommunicera. Jobba långsiktigt. Växeldragkraft. Säger saker, gör saker och visar. Slående att vi var överens om att vi prioriterar barn och unga. Vi har sagt det så länge i visionen, men egentligen inte gjort det.. Ehsan: - Ja, man måste kunna leva upp till det vi säger. Varumärket är inte det vi bestämmer oss för att säga i den egna kanalen, det hänger ihop med det andra (välfärdstjänster, samhällsklimat, kommunens service och tillgänglighet och omvärlden/media) också. Om vi ska säga barn och unga beror på när kan vi vara där. Vi måste enas och vara konsekventa. T ex TV-reklamen Tierp gjorde, var unik i sin uthållighet och har lagt grunden för kännedomen om Tierp i Uppsala. Det handlar också om att enas vad vi inte ska vara. R: - Det som slår mig är att i alla orter i kommunen är det närhet till allt. Vi har närhet till dagis, gymnastikhall, isplaner, fotbollsplaner, föreningsliv. S1: - Denna närhet har man aldrig kommunicerat ut. J1: - Vi kan vara hemmablinda och inte se att detta är en stor fördel jämfört med Uppsala. R: - I Uppsala handlar det mycket om busstransporter och bilskjutsar till alla aktiviter. Avskildhet och närhet är unik. Passar barnfamiljer utmärkt. L: - Närhet = tid T: - Livspusslet, närheten gör att man inte behöver pussla så mycket L: - Det är även nära till natur. Jag är exempel på den ena målgruppen. Vi har medvetet valt att flytta hit för prisvärda bostäder, kommunikationer och närhet till allt + närheten till stugan vid kusten. S2: - Närhet är också något som kommuninvånarna känner igen sig i. I webbenkäten i Bilden av Tierp I var närhet ett vanligt svar. Både närhet till fysiska saker och närhet till varandra.

10 R: - I hyresgästundersökningar utmärker sig Tierp i att grannar känner varandra, pratar med varandra och umgås. Vi sticker ut jämfört med Uppsala och Knivsta m fl. Ehsan: - Finns det fler nyckelord vi ska ta med oss? C: - Vi har många som är äldre. Unga och gamla borde inte utesluta varandra. Gammal vill ingen vara, men årsrik är ett positivare ord. Ingen bör känna sig exkluderad. I vår grupp sa vi att man blir gammal (uppnår hög ålder) i Tierps kommun. Ehsan: - Det är en viktig aspekt att skapa ett samhälle där ingen känner sig exkluderad. Målgruppen är dock inte alla, ni har ju valt. Vi måste vara specifika i budskapen. Man kan dock byta målgrupp. Internt och i visionen kan man jobba med att alla känner att de hör hit. Nu pratar vi om varför vi ska vara valbara. Forskningen visar att vi har svårt att ta till oss budskap som ligger långt fram i tiden. Vi är i grunden inte rationella. Även om det är vår verklighet så är målgruppens verklighet något annat. C: - Livsstilsboende (temaboende) vad skulle det kunna tillföra livspusslet, kan det vara en krydda? Ehsan: - Nästa steg är att gå in i en valideringsprocess där vi testar budskapet mot målgruppen och några kommuninvånare. Då försöker vi definiera och förstå detta. S2: - Närhet är ett ord jag vill ha med S1: - Mycket har kommit med i få ord bra! S2: - Det låter bra - men tråkigt! Vad är kryddan i tillvaron? - Närhetsperspektivet är viktig, många upplever att den är relevant. Även närheten till kust, historiska och kulturmiljöer etc. K: - Närhet kan också vara nära till besluten, nära till beslutsfattare. Det finns många dimensioner i ordet. S2: - Man blir sedd, och steget från det är serviceanda man får hjälp vi behov. L: - Vi har ju varit en festande och dansande kommun. Generationer har varit tillsammans. Vi är för åldersfixerade. Det är något man fortfarande eftersträvar här att alla generationer är med. J1: Närhet till alla generationer. - Livets pussel. Ehsan: - testa mot Vem-bryr-sig-skalan. I vår grupp här tycker vi vissa saker är jätteviktiga, men hamnar det även i målgruppens vem-bryr-sig-skala? Vi vill avskärma målgrupperna för att samhället ser annorlunda ut idag. Det är så mycket stimuli där ute att man inte klarar av att ta in alla budskap. Ju mer generellt ett budskap är desto längre ner på vem-bryr-sigskalan.

11 M: - Det vi gör idag är att målfokusera kommunikationen. Det är ju skilt från vad man sen gör i kommunen. Vi slutar ju inte att satsa på äldre, idrott, kultur bara för att vi har en viss kommunikation utåt. U: - Jag är också ett exempel på inflyttare som flyttat hit för att det är prisvärt och bra kommunikationer. - Kan man kommunicera närhet och lugnare tempo i vardagssituationen. Ehsan: - Jag tror det. I marknadsundersökningen med Uppsalabor tyckte de vi benämner Tierpsvännen att naturnära var viktigt. Det man menar är ofta att komma bort från kraven, pulsen, stressen. S2: - Vi isolerar en målgrupp vi tror ska vilja flytta hit, men vi kanske har andra som vill flytta hit. Vi vill gärna ha hit folk med högre utbildning. Man får fundera på om målgruppen vi definierat det är samma grupp. Har vi tur så är det det. Ehsan: Bland Tierpsvännen i marknadsundersökningen med Uppsalabor var en majoritet högutbildade. Jag tror det löser sig om man hittar budskap som är tillräckligt relevanta. T: - Livspussel för mig är det när vi sitter på söndagar att vi pusslar ihop hela veckan. Det förknippar jag med familj. Livet pussel gör det bredare och större. L: Då har vi hela livet från vaggan till graven. Del 2 Grupperna diskuterade arbetshypotesen: Tierp här börjar äventyret! Igenkänning? Grupperna tyckte inte man kände igen sig riktigt. J2: - Nja, man blir lite hemmablind, men jag tror ändå folk känner igen sig lite och om de får koppla till mer konkreta saker, då kommer de att säga ja just ja. Särskiljande - Ordet känns uttjatat. Te x äventyrsbad etc. Jag gillar betydelsen och jag tror att det går att implementera lätt. J2: - Norden snabbaste bana, Europas största fallskärmshoppning etc R: - Men vem bryr sig? S1: - Hur mogna eller benägna är fallskärmsklubben att utveckla sig inom besöksnäringen?

12 L: - jag var på en dragning om hur man kan jobba med besöksnäringen. Målgruppen kan vara väldigt specifik och smal, t ex Älvdalen och deras porfyr-turism (stenarans sten, intresserar geologer). Då är det lätt att lägga upp kommunikationen och i vilka kanaler. K: - Fallskärmshoppningen är stor, vi har ju där varje år. R: - Vi pratar om paketering. Vad gör de mer än hoppar? T: - Vår grupp slog upp definitionen av äventyr. Så här står det på Wikipedia, Ett äventyr är en aktivitet som innebär risker eller osäkert utfall, och som ofta ställer krav på deltagarna. Gemensamt för äventyr är att de ger starka upplevelser, antingen positiva (flow) eller negativa (skräck). Äventyr kan vara en planerad fritidsaktivitet, som typiskt är en resa i naturen, utanför anlagda vägar, eller ett besök i en främmande kultur. Det stämmer ju in på både våra sporter och bruk. - Vi pratar mer om upplevelser än äventyr J: - Äventyr är att utforska något nytt. L: - I vår grupp sa vi först nej men gick sen över till nja. Här börjar.. börjar är ett positivt ord. Här har industrin börjat. Hit kom de första arbetskraftsinvandrarna. Börjar är positivt, det är så mycket som har börjat och som kan fortsätta börja i vår kommun. C: - Jag gillar det här. Våra äventyr är annorlunda. Varför har vi inte mer samarbete med fallskärmsklubben. Vi har både fartgalet och historiskt annorlunda. S2: - Vilka är vi? Det finns ingen organisation som håller i det här. Vi har ingen turistorganisation som drar i trådfarna och pusslar ihop folk med varandra och utväxlar pengar ur det här. Ehsan: - I förra gruppen hamnade vi i samma diskussioner om hur vi är organiserade, hur ska vi börja, paketering etc. I äventyr finns en substans och hävstång. Det krävs massa saker för att detta ska bli bra. Kanske behövs ett destinationsbolag. Ni måste ta en del strategiska beslut, innan man kan börja hantera kommunikationen. Bland våra konkurrenten runt om finns ingen annan som kan göra mer anspråk på detta begrepp. Även i Bilden av Tierp I var Äventyr med som viktigt. Så länge vi inte hanterar affärsutvecklingsutmaningen så hjälper inte kommunikationen. SJ kan säga att de är bäst i världen, men det spelar ingen roll så länge inte tågen går i tid. C: - Det pratas mycket om besöksnäringen. Var kan man hämta kunskap om hur man ska göra för att åka med på tåget som rullar på? S1: Det görs en del, t ex inom projektet Arenor för tillväxt. Regionen har också tagit fram en strategi för näringen. S2: - Kunskapen finns men vi har ingen struktur.

13 S1: - Grannkommunerna, Östhammar och Älvkarleby har en lång tradition av besöksnäring. Det har inte Tierp. L: - Här i kommunen bygger det mycket på ideella organisationer. I projektet Arenor för tillväxt kommer vi om allt fungerar som det ska göra ett jobb runt besöksnäringen. Tanken är att genomföra ett antal kvällar i februari, workshoppar som denna, som helt inriktas på besöksnäringen. Vi kommer ha med de goda exemplen. Människor måste våga satsa och gå från det ideella till det kommersiella. Ehsan: - Besöksnäringen är ett stort område i sig. Jag vet inte vilka steg ni behöver ta. Det finns mycket spännande som man skulle kunna paketera. Människor måste känna till det, för att vi ska bli valbara. Turismen omsätter stora pengar idag. Vi kan inte bortse från det. Delar av världen börjar få ett välstånd, Indien m fl och kommer börja resa och turista. Tänk att vi ska vara spännande för hela världen. Vi kan vara intressanta för andra även om vi själva inte ser det. S1: Besöksnäringen är den näring som skapar flest jobb för ungdomar och människor med utländsk härkomst. Det är viktigt att komma ihåg när vi ser på vår arbetslöshet i kommunen. Ehsan: - Nästa steg blir att testa hypoteserna på målgruppen och testa på kommuninvånare R: - Det finns en intressant grupp om vi behöver köra intervjuer. Stora företag som har många anställda som inte bor i kommunen. Vi borde ställa frågor om varför. De är potentiella inflyttare. V: - Det kan också vara intressant, varför flyttar man härifrån? Workshoppen avslutades stort tack till alla deltagare!

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Bilden av Tierp II Redovisning av marknadsundersökning med Uppsalabor

Bilden av Tierp II Redovisning av marknadsundersökning med Uppsalabor Bilden av Tierp II Redovisning av marknadsundersökning med Uppsalabor 2013-09-30 Inbjudna: Politiker (Kommunstyrelsen och Demokratiberedningen, samt tidigare Beredning för bilden av Tierp I), tjänstemän

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationsplattformen I dag har alla ett varumärke företag, personer, organisationer och så även kommuner. För att bygga ett

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Frågor och svar om»familjen Helsingborg«

Frågor och svar om»familjen Helsingborg« Frågor och svar om»familjen Helsingborg«Varför behöver regionen ett gemensamt varumärke? S: Av två skäl. För det första innebär ett samlat grepp att vi använder kommunernas marknadsföringspengar betydligt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

men många slåss om uppmärksamheten.

men många slåss om uppmärksamheten. Svensk turismnäring Det går bra nu! men många slåss om uppmärksamheten. POSITIONSTEMAN Utgångsläget Historic and charming and also contemporary and evolving. Depth, heat, vitality. Storbritannien Keep

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

TRYGGHETENS HUS I KUNGÄLV. Sekai Dojo. Vi vill skapa ett tryggare Kungälv genom trygghetens hus!

TRYGGHETENS HUS I KUNGÄLV. Sekai Dojo. Vi vill skapa ett tryggare Kungälv genom trygghetens hus! TRYGGHETENS HUS I KUNGÄLV Sekai Dojo Vi vill skapa ett tryggare Kungälv genom trygghetens hus! SAMMANFATTNING Karaten och Budons traditioner om respekt och att bli det bästa man kan bli har växt sig starkare

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

Projekt nya Gällivare Sportcenter

Projekt nya Gällivare Sportcenter Europeiska Energigymnasiet 2010-04-26 Projekt nya Gällivare Sportcenter Johanna Waara & Jenny Fransson Innehåll Inledning.2 Syfte...3 Bakgrund.4 Mål..5 Vision..6 Bilaga 1 1 Inledning Gällivare är ett samhälle

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån!

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Intervjuer med blivande flyttare Normalt och naturligt att flytta Man vill ju ut, det är ju så. Om man reser ut, till Stockholm eller så, från Söderhamn

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

THE WAY WE DO BUSINESS

THE WAY WE DO BUSINESS THE WAY WE DO BUSINESS INNEHÅLL The way we do business Förord...4 Vision...6 Affärsidé...8 Affärskultur...10 Målgrupp...12 Kunden...14 Mode...18 Butiken...20 Ledarskapet...22 Teamet...24 Förtroende...26

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Sammanfattning Under seminariet belystes framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Kommunikation runt byggemenskaper tankar och principer. 26 augusti 2014 Lars Rystadius

Kommunikation runt byggemenskaper tankar och principer. 26 augusti 2014 Lars Rystadius Kommunikation runt byggemenskaper tankar och principer 26 augusti 2014 Lars Rystadius 2014-08-26 lars.rystadius@brandreality.se 2 Tydlig kommunikation bygger på att man har klart för sig vad man vill

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010

STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010 NORDMALINGS KOMMUN 1 (6) STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010 Fastställd av kommunfullmäktige den 24 april 2006, 14 Inledning Den 7 juni 2004 fastställde fullmäktige den

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Attraktionsindex Avesta november 2013

Attraktionsindex Avesta november 2013 Attraktionsindex Avesta november 2013 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 3 2. Resultatredovisning 5 3. Sammanfattning 25 4. Fakta om Attraktionsindex 27 2. Information om undersökningen

Läs mer