Dokumentation. Kick off Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation. Kick off 2013-10-07 Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa"

Transkript

1 Kick off Folkhögskolor - Dokumentation Satsningen med arbetsnamnet Folkhögskolor är ett samverkansarbete mellan folkhögskolorna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen för att kunna möta förändrade förutsättningar på bästa sätt. Samtliga 20 folkhögskolor i regionen deltar i arbetet som initierades av förra folkhälsochefen Johan Jonsson tillsammans med representanter från folkhögskolorna i september Satsningen är ett treårigt arbete från och med hösten 2013 och tre läsår framöver med sikte på en fortsättning. Måndag 7 oktober fick folkhögskolorna chansen att samlas för att starta arbetet under en aktiv heldag på Hälsoäventyret i Vara, 18 av 20 skolor var närvarande.

2 Introduktion Bengt Karlsson, samordnare på Västra Götalands bildningsförbund och Mari Karlsson, processledare och hälsopedagog på utvecklingsenheten för barns och rättigheter Hälsoäventyret Oasen, berättade om satsningen med arbetsnamnet Folkhögskolor. FOLKHÖGSKOLOR FÖR JÄMLIK UTBILDNING OCH HÄLSA Folkhögskolornas elever blir allt yngre, många har icke fullföljda gymnasieutbildningar bakom sig, olika funktionshinder blir allt vanligare liksom sociala problem hemifrån. De nya elevgruppernas sammansättning påverkar hela tillvaron på folkhögskolan och alla personalgrupper på skolan berörs. Hur kommer utvecklingen att se ut? Om tre år? Om fem år? Behoven av ny kompetens ökar hos alla personalgrupper på skolan, inte bara den pedagogiska personalen. För att kunna möta de förändrade förutsättningarna på bästa sätt framöver initierade förra folkhälsochefen Johan Jonsson ett treårigt arbete för samtliga folkhögskolor i Västra Götaland. Satsningen, som inte ska kallas projekt utan process, ska inte avstanna efter tre år utan fortsätta. Målet är ett långsiktigt förändringsarbete på respektive folkhögskola. FORMELLA FÖRUTSÄTTNINGAR En kontaktperson på varje skola driver arbetet och ingår i ett nätverk med kontaktpersoner från alla skolor. Mari Karlsson är processledare, hon stöttar processerna ute på skolorna och samordnar arbetet och nätverket tillsammans med Bengt Karlsson. Det finns även möjlighet till finansiellt stöd i form av10 procents tjänsteutrymme från folkhälsokommittén. Finaniseringen löper minst så länge som processtiden rullar, det vill säga under tre år från och med september Skolan måste då uppfylla vissa kriterier, beskrivning av kriterierna mailas ut till alla skolor i ett särskilt dokument. Dokumentet fylls i digitalt och mailas till Bengt Karlsson samt Mari Karlsson Kontakta Mari om behov av stöd i processen uppstår. För mer information se dokumentet Handlingsplan för hälsoarbetet eller kontakta Marlene Nilsson, handläggare på folkhälsokommitténs sekretariat

3 FOLKHÖGSKOLOR FÖR JÄMLIK UTBILDNING OCH HÄLSA Skolans kontaktperson Varje skola utser en kontaktperson för satsningen. Kontaktpersonens uppdrag är att: - Driva och förankra utvecklingsarabetet på skolan. - Ha kontakt med Mari Karlsson - Ingå i nätverk med alla kontaktpersoner, med träffar några gånger per år. Nätverk för kontaktpersoner Formerna för nätverket är inte klara ännu, men syftet är att samla alla kontaktpersoner vid några tillfällen varje år, för samverkan, inspiration och idéutbyte. Nätverket kan till exempel: - Bolla idéer - Dela resurser och byta kompetenser - Få utbildning, till exempel i hälsoarbete. Kanske någon skola kan erbjuda den kompetensen? - Vara ett forum för strategiska frågor. Hur förankrar man i personalgruppen och ledningen, t ex? - Vara ett stöd. Man kommer att stöta på patrull, det kan bli tungrott emellanåt. - Dela varandras styrkor. Kommunikation Processledaren Mari Karlsson identifierar kommunikation som ett viktigt verktyg i processen, och poängterar att det är viktigt att kommunikationen fungerar och hur den fungerar. Mari vill se en gemensam kommunikationskanal för alla deltagande folkhögskolor. Hon undersöker möjligheten att skapa en gemensam konferens i First Class för utvecklingsarbetet. Mari själv nås mest och bäst på mejlen, där kan man sedan boka telefontid.

4 Hälsa Deltagarna fick beskriva sin syn på och svara på frågorna: Vad mår du bra av? När mår du bra? Vad gör du då? Det som kallas för ns bestämningsfaktorer. Här är ett urval av alla svar. Skogen Fota Jobba Flugfiska Läsa Fungera Planering Resor Musik Dansa Skriva Gå i skogen God mat Morgonstund Se familj och omgivning må bra Skratta Natur Blommor Yoga Konst Lugnt tempo Älska God mat och dryck Träffa alla mina barn samtidigt Springa Cykla Träna Gå Paddla Bada bastu och dopp i sjön Skridskor Skidor Rensa ogräs Umgås med goda vänner Skapa Upptäcka något nytt Leka med min dotter Pyssla (virka, sy, papperspyssel) Plocka bär Sjunga Fixa fest Göra snälla saker för andra Baka Lugnt tempo Tid för reflektion Sova

5 Samverkan Deltagarna fick beskriva sin syn samverkan med några korta ord på ett blädderblock. Erfarenhetsutbyte Samarbete Reflexion tillsammans Delaktighet Gemensam process Gemensamma mål Överenskommelse Tillit Förtroende Tillåtande klimat Inspiration Förankring Ömsesidighet Kreativitet Tydliga behov Kommunikation att vi pratar om samma sak

6 Dialogworkshop Deltagarna fick under dagen arbeta aktivt i en dialogworkshop med tema samverkan för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på skolorna. Processen resulterade i konkreta handlingar för att starta arbetet på den egna skolan. DIALOGWORKSHOP INLEDNING NULÄGE FRAMTID HANDLING AVSLUT TEMA Hur kan vi samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på skolan/skolorna?

7 Nuläge Deltagarna fick i uppgift att beskriva nuläget för hur kan vi samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på respektive skola. Fem grupper fyllde i varsin fyrfältare med det som fungerar, utmaningar, rädslor och förhoppningar. Stolta över/ det som fungerar Att se individen Får människor att utvecklas Utgår från deltagarnas erfarenheter Arbetar med grupper Helhetssyn Folkbildningens 4 mål: kultur, demokrati, bildning/utbildning, påverka sin egen situation Lagar mat tillsammans Prat och promenad Välfärdsfrågor Tillvalsämne kvinno, fysisk träning och fysisk aktivitet för alla Gympa Obligatorisk motionstid Skapande verksamhet Frivillig motionstid drott som tillval Personalvårdsgrupp Temadagar kring Motverka hinder Mindfulness Stresshantering Undervisning ute Friskvårdsdagar Stöttande klimat Personal friskvård Hälsosatsning personal Stort kulturutbud Hur vi bemöter elever (personliga relationer) Mångfald Inflytande och delaktighet Elevrådsteam Tjej/killtimmar Sociala frågor Samarbete hälsotek Vegmat, ekologiskt Pedagogisk matlagning Ambition till mer Ökad medvetenhet Drog-/alkoholinformation i schemat Kurator/internatföreståndare Mysighet (snällhet) Bra mat Cykelaktiva, cykelvänlig arbetsplats Deltagare kan välja Kulturaktiviteter Hinder/problem Tiden Tiden är kort behövs tid för process, till exempel SMF-kurser är för korta Ekonomi skolans+ den studerandes Många har dålig Funktionshinder Attityder internt och externt

8 Rökning (Upplevd) tidsbrist Rädsla för utanförskap hos de med funktionshinder (de vill till exempel inte själva gå till läkaren) Kostnad Låg motivation Schema/resurser Attityder och fördomar Lokaler Nedskärningar Fördomar (om psykisk ) Heterogenitet (svårt med riktade kampanjer) Ekonomi (resurser) Planering Frånvaro Rädslor/farhågor Drogliberala studerande Förankring på skolan för processen Tiden är knapp För dålig kompetens För involverad personal Rädsla för att bjuda på sig själv Rädd att göra bort sig Hur integrera i vardagen? Minskat statligt stöd Att detta bara blir ett projekt Svårt med förankring Hur ska vi få med alla? Ekonomin krav på effektivitet Samhällsförändringar Nya elevgrupper Tabun Förhoppningar/möjligheter Stora!!! Chans till kompetensutveckling Tiden är en möjlighet Kan öka samarbetet mellan skolorna Utnyttja varandras erfarenheter Bättre hos oss och våra studenter Ökad medvetenhet! Boka in hälsofrågor i annan undervisning Utepedagogik Önskar att hälsofrågorna ska vara en självklarhet i undervisningen Personalutveckling för egen Större möjlighet till delaktighet för alla Involvera alla Ökad framtidstro Kontinuitet Visa goda vanor egenansvar för Kunskap om hälsofaktorer Utbyte och samarbete (fotbollsturnering Viskadalen) Internatlivet Meningsfull fritid Attityder Lyfta det som redan görs (in i styrdokument) Bättre personal Samarbete Resursutbyte material erfarenheter Förbättra elevn över lag Kontinuitet Integrera fysisk-psykosocial

9 Framtid Deltagarna fick i smågrupper önska en framtid där vi är bättre på att samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på folkhögskolorna. Resultatet blev framtiden i listform. Vad vill vi verkligen för hälsoarbetet på folkhögskolan i framtiden? Vilka nya möjligheter kan vi se, ana, föreställa oss, skapa i framtiden kring temat? Vad känns omöjligt att genomföra idag, men som om det var möjligt skulle vara avgörande för en bättre framtid? Omtanke, självkänsla, framtidstro och lust Att göra framtiden uppnåelig Skapa intresse på arbetsplatsen, en känsla av sammanhang Deltagare som ska arbeta med människor själva deras delaktighet i folkhälsoarbetet Skapa delaktighet och motivation tid och resurser att implementera folkhälsoarbetet Kul, utvecklande framtidstro Kost, aktivitet, våga ha roligt, skapande En aktivitet per vecka, lärarens uppgift: var ute en stund i det ämnet Ett nytt helhetstänkande kring. Relationer attityder miljö, för ökad framtidstro och självtillit Väcka ett omtankeperspektiv mer än idrott Införa hälsorelaterade inslag som ska löpa vidare under en längre tid Grundkurs i, ur ett vidare perspektiv. God är en förutsättning för att lyckas med studierna Hur kan man, kortsiktigt, hitta något som ökar framtidstron? Kortsiktiga mål, där man har möjlighet att lyckas? Till exempel sätt upp tre korta individuella mål. Att se deltagarna, utgå ifrån att alla bidrar skapa framtidstro diskutera sunda ideal Hälsa på schemat, obligatoriskt och/eller tillval Egen utbildning för att ge bättre elevstöd till elever med psykisk o Kollegor inom elevstöd Mer egen friskvård Dela organisationsbördan. Bjuda in andra skolor/kurser till gemensamma aktiviteter. Bli inbjudna till andra skolor Långsiktigt, folk i dess breda bemärkelse en ständigt närvarande punkt på dagordningen bland deltagare och personal

10 Framtid Införa pröva på -tid på fredag eftermiddag för studerande med olika hälsofrämjande aktiviteter Positiv attityd till förändring i ns tecken Synliggöra det vi gör. Jobba långsiktigt och integrera och det holistiska perspektivet dagligen Makt över sitt eget liv (delaktighet) Medvetenhet Möjlighet till kontinuerlig fortbildning/inspiration kort- långsiktigt Ge tid för den grupp som ska driva hälsofrågorna på skolan Genomföra fortbildning för personalen som ökar dess kompetens i hälsofrågor Ekonomi till pröva på -aktiviteter för framför allt kursdeltagare under sin tid på skolan=inspirera till bra 1. Skapa en god/bra hälsosam miljö för och med personalen 2. Tillföra/hitta tid och pengar för ett bra hälsoarbete för hela skolan 3. Bli av med trötta negativa synsättet och vi har redan testat - synen (genom punkt 1) Ökat deltagarengagemang för olika aktiviteter Jag skulle vilja förmedla hur bra det är att röra på sig Ha egen på schemat för alla på skolan Hälsa ska ingå i alla klasser Skapa positiva upplevelser kring och friskvård Demokratiarbete för insikt att man själv har makten att påverka sitt liv och. KASAM Schysst mat, schysst ätande Jag vill göra framtiden uppnåelig Jag vill sprida tro, motivation och framtidstro Jag vill finna en hälsosam nivå till, sänka kraven till en uppnåelig nivå

11 Framtid Skratta mer, påverka mer. Vara öppnare, ha balans i tillvaron. Jobba med utvecklande saker Införa prova-på-aktiviter och ge tid och skapa möjlighet för alla att kunna delta Fler i personalen, deltagare upptäcka och ta hand om sitt liv, KASAM! Det goda livet En frisk folkhögskola på lång sikt Integrerad syn på hälsoaspekter + temadagar Viktigt att få med de studerande, dynamik Förståelse att rörelse positivt tänk Rökfri skola Bra arbetsklimat, jobba över gränser Självkänsla/självförtroende Delaktighet/demokrati igelkotten Friskvårdsinsikt på allmänlinjen Skapa lust och engagemang kring Nå fram till de som ligger långt ifrån Få fler att röra på sig Få in mer friluftsliv Tydligt samarbete bland personalen Medvetenhet om hälsokonsekvenser

12 Handling Som final fick alla deltagare individuellt formulera en konkret handling som de själva ska utföra för att komma ett steg närmare en framtid där vi är bättre på att samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på folkhögskolorna. Meddela ledningen att jag vill vara med och därefter ta fram en handlingsplan för hälsoarbetet Därefter: Träff med ledning, träff med personal. Inventera det som redan görs/är bra. Inventera vilka resurser som finns bland personal och deltagare v 41 Annsofi Öhman Hela personalen vad vill skolan jobba med? Vad är behovet? Personal, deltagare/studerande Inventera: Vilka resurser finns kunskapsmässigt. Andra skolor i Göteborg utbyte, kompetens, erfarenheter. Möten andra skolor: Susanne referensgrupp kultur/litterär gestaltning v 44 Både deltagare och personal Engagera kursrådet, vad vill deltagarna ha? Försöka möta minst ett önskemål Nästa kursråd Hans-Åke kallar, Marie Samuelsson och Berit Krantz agerar efter önskemål Fredagsaktiviteten personal/deltagare. Pröva på olika friskvårdsaktiviteter Fredagar ca , varannan fredag from v 45 Martina - samordnare Undervisning utomhus varje lektion (en stund) under en vecka v 46? Ronny Ta reda på behoven i skolan. Om vi kan göra mer. Vi gör redan mycket och det ska vi utveckla v 44 och december Hela personalgruppen (en planeringsdag i december). Elevkåren. Sari och Saad

13 1. Kortsiktigt workshoper utmaning. Lustfyllda, lite knasiga 20 minuter 2. Hälsa på schemat Torsdag fm, långfikat. Förankras Sara + utmanare Dansa med deltagare som vill på rasten Inom en månad Anna Utterberg, prata med Ann, kollega Jag ska låta det sjunka in och REFLEKTERA. Sedan hitta en kollega att bolla med som vill samarbeta. Vi ska sätta stenen i rullning! Samla in kollegornas tankar och idéer, sen, sen, sen Efter 15 nov ska jag hitta min bollare Susanne Bosiö och i första hand Kerstin A Sedan 1,5 år tillbaka finns en hälsogrupp på skolan, hittills främst inriktad mot personalen. Vi sammankallar den även ihop med denna nya folkhälsogrupp och förankrar, diskuterar och gör ett förslag till prioritering. Att göra olika workshops (personalresurser) 1 gång/vecka (onsdagar en halvtimme) för både personal och deltagare Möte före v 44 Workshops start - efter v 44 Gunnel Litfeldt och Iva Åberg, Kvinnofolkhögskolan Få in på schemat - helhetsperspektiv Nu! v 44. Till våren? Kollegiet, deltagarna, Petra Nilsson 1. Förankra 2. Planeringsgrupp 3. Processplan 8/10 Starta förankring 25/10 Planeringsgrupp 1/12 Processplan klar 15/1 Start Mikael, Vara fhsk Temadag kring droginfo för alla skolans deltagare och personal Vecka någon gång Martina och Eva, Göteborgs fhsk

14 1. Rökning 2. Sätta elever på att skriva ned vad är glädje? på ett stort skrivpapper 1.? 2. V Marlene Nilsson 2. Christina Bodin, Hjo fhsk Igångsättande seminarium Vt 2014, 28/2 All personal på skolan, Lena, Helliden Hälsoprojektplan för personalen hälsoprofil, insatser, avstämning dec 2014 Start början 2014 Slut dec 2014 Ulla, rektor, Axevalla fhsk Prata om var vårt fokus i hälsoarbetet är, gör vi rätt saker, föreslå mer integrerat folkhälsoarbete i schemat/kurserna Starta projekt för att få 10%, bestämma dag för personalgenomgång Ta reda på vilken hjälp jag kan få av Mari i denna process Bestämma tid för APT där detta är tema Denna veckan Hasse rektor, Mari hälsopedagog, Monica, Grebbestad Förankra arbetet i alla arbetsgrupper och deltagare Starta friskvårdskommitté, 2 deltagare från varje kurs + 1 lärare 1 gemensam aktivitet innan jul Under denna terminen Ingrid Planeringsmöte: Identifiera/formulera - Syfte - Mål - Målgrupp - Förankring - Tydliggöra roller - Tidsplan Inom tre veckor Paula, Janne, skolledning med personalvårdsgrupp och arbetsmiljögruppen? Hälsoenkät börjar i Backa och sedan SFI-grupperna i Biskopsgården From innevarande vecka Martina och skolans kvalitetsgrupp för

15 1. Gör en sammanställning av vad vi redan gör 2. Vem på skolan gör vad? 3. Möte med elevkårsstyrelsen v Vad kan/vill vi göra mer? Workshopdag v 44 när vi har lov Gunn Svensson Open space för personal, Open space för deltagare, för syfte och mål v 44, delatagarna efter lovet, hela tiden en del av verksamheten inte projekt Personalgruppen, Johan Karlborg vecka 44 Hälsoprocess uppstart, vecka 44 med personalen FM: Hälso-/friskvårdsinspiration EM: Uppstartsprocess. Hur arbeta med dessa frågor på skolan? Skolans kvalitetsgrupp för arrangerar dagen för skolans personal. Martina, Lena, Eva, Göteborgs fhsk Stötta de två i processen. Planera, dra igång tillsammans med dem From nu komma in i arbetet före jul Magnus Linder, Ingrid, Petra 1. Tydliggöra förutsättningarna med styrelse/ledning i ett första möte. Syfte, mål, personella och materiella resurser. Attityder och värderingar, klargöra roller. Ska vi ta ett steg 2 eller 3? Ev två möten? Processdag? 2. Kartläggning 3. Processplan Inom 2-3 veckor Janne Axelsson, Ljungskile fhsk

16 Utvärdering Till sist fick alla deltagare skriva positiva, mindre positiva och intressanta saker från dagen i en snabb utvärdering. Positivt Bra att det finns finansiella möjligheter Bra att möta andra skolor och höra hur de arbetar God lunch Mötet Bra med att alla idéer sägs Att vi redan gör flera folkhälsoinsatser Kollegialt utbyte mellan skolor En bra process hur vi kan jobba i en elevgrupp/personalgrupp med dessa frågor Få så mycket tips från andra pga ert upplägg Upplägget, delaktighet Inspiration av den positiva stämningen. Kul att träffas så många från så många olika folkhögskolor Se att vi är flera som jobbar mot snabba mål God mat, omväxlande metoder i dagsprogrammet Inspiration att pröva Bra med gruppindelningen och tydliga instruktioner och frågeställningar. Hjärnstretchövningen bra! Jättebra! Positivt fokus, framtidstron, samarbete Bra att få tänka för egen del Träffa andra intresserade kollegor Inspirerande och motiverande Man får ett ansikte på dem man kommer att arbeta med Positiv atmosfär/engagemang Välplanerad dag med positiva förtecken och bra tempo! Att lyssna på andra Inspiration och idéer Hjälper till att sätta igång Bra med konkreta handlingen vad ska vi göra Att få träffa och höra om/av de andra skolorna Träffa de andra som ska jobba med processen Inspiration Höra vad andra gör på sina skolor, man får mycket idéer Alltid kul att träffas skolor emellan Att så många folkhögskolor är representerade Inspirationen, gruppmötena, upplägget, Mari Samlingen idag som en uppstart. Att alla folkhögskolorna är representerade och vi börjar direkt utbyta erfarenheter

17 Mindre positivt Kick off är alltid lite ryckigt, och stressigt att hinna prata om allt när man är ute i grupper Kunde tagit bort någon/några övningar för att få mer tid till diskussion i grupp Lokalen mindre bra för konferenser Lite för mycket sittande, kanske en walk and talk nästa gång Finns inget Ingen tid att diskutera egna skolans situation med kollegan Mörk lokal, ingen luft Att kontaktpersonerna inte fick till att träffas och planera fortsättningen Lite mycket upprepning av vad vi redan gör/vill. Tänker på rutorna först + men listan sen Mycket upprepning från tidigare träffar. Lite skeptisk om det kan bli en bra fortsättning Inledningen var torr, lite tunn och gav luddig info vad vi hamnat på Att vi inte har pratat om hur vi ska fortsätta nätverksarbetet Skillnader i lokala verkligheter Pelaren Hinner inte prata om allt Skulle önskat diskussion om problemelever frånvaro, droger, o Skillnader i tankesätt på ett negativt sätt Hur får vi pengarna vad krävs? Ibland svårt komma vidare när olika skolors erfarenheter/problem ska sammanfattas, kan bli lite tunt. Lunchen var mindre bra. Maten var god men rörigt i matsalen och lite för kort tid Intressant Att höra om många olika sätt att se på Att vi tänker på rätt lika sätt men gör olika! Allas olika infallsvinklar på hälsoområdet Att få reda på hur andra skolor arbetar Lyssna på andra Tack! Höra erfarenheter från andra skolor, få inspiration Processen, att arbetet har blivit mer konkret Hur mycket positiva saker som redan pågår runt om Att höra från alla skolor vad som görs Ser nya möjligheter Dagens struktur användbar, gå från nu framtid Att man med enkla medel kan göra något för framtiden Info, lyssna på varandras idéer och erfarenheter Att alla verkar haka på, trots liten reflektion över hur arbetet ska rymmas i vardagen Intressant att höra hur andra skolor arbetar Höra vad som sker på andra skolor Höra andras idéer Flera bra tips Vår olika syn på Intressant med alla idéer Man ser att man inte är ensam i arbetet men kan lösas på olika sätt Alla tankar man fick ta del av från andra Att få veta mer om själva folkhälsosatsningen KONTAKT Mari Karlsson: Bengt Karlsson: Marlene Nilsson:

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa, 2014:1

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa, 2014:1 Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa, 2014:1 Nyheter! Hej! Här kommer det andra nyhetsbrevet inom hälsoarbetet Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa! Du kan läsa om hälsoarbetets nuläge,

Läs mer

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet!

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet! Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa Nyheter! Hej! Här kommer det första nyhetsbrevet från Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa. Jag, Mari Karlsson, kommer att som processledare på

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning:

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning: Dokumentation Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23 Frågeställning: Hur/på vilket sätt skapar vi hälsa i skolan för ALLA? Genomförare & dokumentation: Märta Schewenius, Ungdomsutvecklare

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 4-11 december Jättebra och inspirerande. Bra upplägg. Nu är jag peppad att jobba vidare och jag har

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Fredrika Bremerskolan. Fritidshemmens handlingsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 140625

Fredrika Bremerskolan. Fritidshemmens handlingsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 140625 Fredrika Bremerskolan Fritidshemmens handlingsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 140625 2 (8) Innehåll 1. Mål och verksamhet utifrån nationella och kommunala styrdokument 2. Årshjul 3. Analys + utvecklingsplan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016 Workshop äldres psykiska hälsa 4 februari 2016 Program 08:30 Introduktion 08:45 Föreläsning: Riv 65-årsgränsen och rädda liv vad du med små medel kan göra för att möta äldre med psykisk ohälsa. Susanne

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan Guldmedens Förskola Lokal arbetsplan Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är: Ett barn ÄR: nyfiket företagsamt lärande skapande Ett barn HAR: intressen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Samverkan för att stärka barnets rättigheter

Samverkan för att stärka barnets rättigheter UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt Idéutbytesdagar Samverkan för att stärka barnets rättigheter Genomförda av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Modell för Hälsospåret. inkubators. hälsospår

Modell för Hälsospåret. inkubators. hälsospår Modell för Hälsospåret inkubators hälsospår HÄLSOSPÅRET I SFINX I Sfinx inkubator får deltagare, under trygga former, stöd att förverkliga idéer tillsammans. Sfinx är en stödstruktur där deltagarna är

Läs mer

Dnr: :1 Arbetsplan för förskolan Trollskogen 2014/2015. Asken Eken Björken Tallen Rönnen. Susanne Carlsson Förskolechef

Dnr: :1 Arbetsplan för förskolan Trollskogen 2014/2015. Asken Eken Björken Tallen Rönnen. Susanne Carlsson Förskolechef Dnr: 109-14:1 Arbetsplan för förskolan Trollskogen 2014/2015 Asken Eken Björken Tallen Rönnen Susanne Carlsson Förskolechef Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

SKOLARBETSPLAN FÖR EKSJÖ GYMNASIUM

SKOLARBETSPLAN FÖR EKSJÖ GYMNASIUM SKOLARBETSPLAN FÖR EKSJÖ GYMNASIUM Eksjö Gymnasium skall vara en miljö som stimulerar lusten och viljan att lära och utvecklar hela människan. Vårt samarbete skall präglas av stor delaktighet, ömsesidig

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Verksamhetsplan Färentuna förskola

Verksamhetsplan Färentuna förskola Verksamhetsplan 2014-15 Färentuna förskola 2014-08-05 Färentuna förskola Hanna Eriksson, bitr rektor Datum 140805 Verksamhetsplan för Färentuna förskola 2014-15 Mitt namn: Hanna Eriksson Min titel: Bitr

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad

Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad Gr Borås Stad har i flera år arbetat med kollegialt lärande på olika sätt. Vi brukar skoja och säga att matematiken kokar i Borås stad, säger Maria Maschmann

Läs mer

ARBETSPLAN

ARBETSPLAN education ARBETSPLAN 2011 2012 FÖRSKOLAN KARUSELLEN Arbetslag: Andersson & Jungfrun 2 (8) Vision Lust att lära och tro på framtiden Sammanhållande idé för all verksamhet från 1-12 år Användbara kunskaper

Läs mer

ARBETSPLAN 2012-2013 YTC: MUSIK-DANS-TEATER MED INTERNATIONELL PROFIL

ARBETSPLAN 2012-2013 YTC: MUSIK-DANS-TEATER MED INTERNATIONELL PROFIL ARBETSPLAN 2012-2013 YTC: MUSIK-DANS-TEATER MED INTERNATIONELL PROFIL Klassen består av 20 elever Klasslärare och specialpedagoger: Ingalill Sedvallson och Elsa Nilsson Mentorer: Helene Derkert, Elsa Nilsson,

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med fysisk aktivitet som tema. Vi hoppas att Ni under denna vecka upptäcker nya sätt

Läs mer

Frågor att diskutera. Frågor att diskutera. Hälsofrämjande arbete. Inledning. Syfte med materialet

Frågor att diskutera. Frågor att diskutera. Hälsofrämjande arbete. Inledning. Syfte med materialet DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Frågor att diskutera Hälsofrämjande arbete Inledning Nätverket för hälsofrämjande förskole- och skolutveckling i Halland 1 har sammanställt ett diskussionsunderlag som

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål och handlingsplan för Ljungbackens skola 2015 Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Att det råder hög trivsel och att man känner sig trygg i skolan När utvärderingarna i samband med utvecklingssamtalen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 - Hur omsätter vi innebörden i föreskriften till praktisk handling? - Mervärde för organisation och medarbetare? Jan Winroth och Christer Sorbring Reflektioner kring

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09 Förskolan Mål och arbetsplan 2008/09 1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA FÖRSKOLAN I NAIROBI. Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan. Vi skall utnyttja det faktum att

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Munspelets fritidshem Ansvarig: Eva Persson, rektor LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2014-15 Vår vision: Vi ger våra barn och elever trygghet så

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

FRITIDS FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2012-2013

FRITIDS FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2012-2013 FRITIDS FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2012-2013 Fritidsresan gick i år till Linköping. På hemväg stannade vi vid Cloetta och köpte godis. Innehållsförteckning : 1. Inledning...s.1 2.

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Gemensam arbetsplan för förskolorna Hallongården, Musikanten, och Skattkistan i Vivalla, Örebro Inledning och förutsättningar: Vivalla är ett av Örebro kommuns större bostadsområden.

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer