Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap"

Transkript

1 Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv arbetsgivare. Att vara en bra ledare är det samma som att ge människor förutsättningar göra ett bra arbete. Att skapa motivation är en viktig utmaning för ledare. Det finns en gräns mellan delaktighet och att sätta ner foten som ledare. I vissa frågor går det inte att alla är delaktiga i beslut. Målstyrning kräver förståelse för det sammanhang man ingår i. Men man måste kunna kommunicera orsakerna till den/de förändringar man vill genomföra. Om man klarar det når man meningsfullhet en faktor som ingår i KASAM. Det ställs stora krav på dagens ledare: Ökade krav på delaktighet. Beredskap att bli ifrågasatt. Ökat krav på tydlighet. Ekonomi krav på effektivitet. Ökat krav på förståelse. Arbetsplatsen ska framstå som attraktiv att arbeta i, för att kunna dra till sig unga, välutbildade och intressante medarbetare. Ryktet går Att bli ledare är en ny yrkesroll som kräver ny kunskap. Man behöver chefskompetens, yrkeskompetens, ledarkompetens. Det är nu svårare att rekrytera chefer än förr. En orsak är att medvetenheten om svårigheterna att vara chef har ökat. Chefspositionen är inte längre den mest eftersträvansvärda karriärvägen. En chef som har kompetens inom yrket har mandat hos personalgruppen att fatta beslut. Salutogena faktorer ger effektivitet i arbetslivet. Det behövs: Tydliga och begripliga mål och krav i jobbet. Stöd från chefer och kollegor. Möjligheter till egen kontroll av arbetstempo och uppgifter.

2 DISKUSSIONSFRÅGA: 1. Hur kan du som chef påverka hur dina medarbetare har det? Har du någon påverkan på de så kallade salutogena faktorerna? 2. Vilket stöd behöver du/får du själv? Bord 10 Bord 9 Bord 8 Bord 7 Bord 6 Bord 5 Bord 4 Bord 3 Bord 2 Bord 1 Tydlighet är viktig, om vad man kan/inte kan påverka. En chef måste kunna bära oro. För att få stöd är det viktigt att visa att man behöver det. Ge tydligt uppdrag, möjliggöra att uppdragen går att utföra. Sätta mål och skapa förutsättningar. Struktur ger trygghet. Viktigt skapa prestigelöshet o vara tillgänglig. Viktigt fokusera på arbetsuppgifterna istället för på målet, för att inte skapa stress. Coacha medarbetarna. Stämma av delmålen. Fungerar motiverande. Viktigt tydliggöra att man bör söka stöd innan det gått för långt. Geografiskt spridda medarbetare/arbetsplatser kräver en speciell och svår sorts ledarskap. Delaktighet behöver inte innebära att man är med och beslutar. Det handlar mer om att vara delaktig i processer, se och bekräfta medarbetarna. Chefen ska inte bara se till resultat utan också visa intresse för hur medarbetarna har det. Hitta balansen. Bjuda in och utmana medarbetarna. Visa att man tror på sina medarbetare. Tydliggöra vad som man kan påverka och vad som inte är möjligt att göra något åt. Fråga hur kan vi hantera det problem vi har. Undvik gnällspiralen! Visa på förutsättningarna. Diskutera uppdrag och mål på ett konkret sätt. Ge feed-back och uppföljning. Dialog om vad som är möjligt. Som chef har man ganska stor möjlighet påverka. Ta tillvara medarbetarnas goda idéer och ge möjlighet att förverkliga dem inom givna ramar. Det skapar kraft o dynamik. Det är viktigt att se varje enskild individ men hur gör man det i en organisation med 80 medarbetare? Viktigt att fokusera på de positiva och lyfta fram det bärkraftiga. Föregå med gott exempel. Visa att det är ok att vara människa. Vara förebild. Skapa sig själv en förståelse för det uppdrag man fått för att kunna kommunicera det till medarbetarna. Inte skylla på att andra tagit ett beslut som man inte ställer uppnå. Viktigt att inte favorisera någon i personalgruppen.

3 DIALOG: 1 Vilka var dina drivkrafter för att anta en chefsroll 2 Är dina drivkrafter annorlunda idag än då du började som ledare Prestige och makt är också faktorer om inte så ofta lyfts fram, dock inte lika mycket idag som förr. Egen utveckling är också en stark faktor. Som chef blir man generalist och tappar snabbt kunskaperna inom sitt yrkesområde. Utmaningar: Transformationen då man blir chef över sina tidigare arbetskamrater. Ensamheten. Popularitetsfällan Att vara populär chef är en utopi. Kravet på självkänndeom. Man måste kunna hantera sina projektioner. Prestationsfällan. Man måste kunna delegera, släppa sin specialitet. Gruppen Som chef leder man en grupp och då behövs människor med olika typer av förmåga i samspel: Igångsättare, målfokuserade, analytiker som plockar upp bollar, de som värnar om trivsel etc. Viktiga frågor att ställa sig själv som chef: Förstår medarbetarna sitt bidrag till helheten? Att vi bygger en katedral, inte bara staplar stenblock på varandra? Förstår man organisationens mål och vad de innebär? Accepterar gruppen den föreslagna vägen mot målet? Är vi klara över roller och ansvar? Tar vi vara på våra olikheter? Kan medarbetarna kommunicera på ett effektivt sätt? Vilka normer och värderingar råder? Är de ok för alla? Hur är det ok att prata med varandra? En ton som beskrivs som rå men hjärtlig är ofta humor på någon annans bekostnad. Det krävs mod för att komma tillrätta med det. Disciplin vid möten, tidspassning etc sätter mycket av klimatet som man som chef bör beakta. Kommuikation är viktigare än någonsin i ledarrollen. Människor hör de man vill höra och fortsätter göra som man alltid gjort. För att åstadkomma en förändring kan man diskutera i grupper vad det nya kommer att innebära. Motivation, entusiasm, skapas genom att få människor att se målet framför sig och förstå vad man håller på med. Varje grupp måste känna att just de är viktiga i förändringen. Alla behöver feed-back för att utvecklas. Det kräver tid och mod. Man speglar den andra, vilket berör. Man känner sig synlig, vilket kan vara inspirerande men också jobbigt. Att bygga en feedback-kultur är ett kvalitetsskapande arbete. (Film Master och commander)

4 DIALOG Hur tycker du att ni arbetar med motivation i din grupp? Hur arbetar ni med feed-back? Finns det något ni kan utveckla inom dessa områden? Förändringar Chefen behöver skapa en överblick och en förståelse för det man gör. Man behöver veta hur långt det är kvar. Orientera medarbetarna i en process även om man inte själv inte alltid har överblick. En fallgrop är att ägna sin kraft till oro. Det beror ofta på att man inte vet vart man är på väg. Medarbetarna kan tro att man sitter inne på information som man inte delar med sig av. Övning förhoppningar och farhågor Presentera ett scenario. Bjud in till att fundera över vilka förhoppningar man ser och vilka farhågor man har. 4 pers vid en blädderblocksstation. Sätt upp lappar och diskutera. Bedöm därefter vilka förhoppningar/farhågor som är sannolika och vilka som är osannolika. Förhoppningar Osannolikt Sannolikt Farhågor Sannolika förhoppningar blir mål, osannolika farhågor kan man glömma. Sannolika farhågor är de problem man har att hantera och göra en handlingsplan för. Dela in medarbetarna i arbetsgrupper och jobba mot det nya målet. Kräv engagemang. Låt medarbetarna ge uttryck för frustration och negativa känslor men kräv därefter att de som är negativa tar ett beslut om de vill delta eller inte. Lägg energi på de positiva!

5 Konflikter Tydlighet och struktur motverkar ofta konflikter i arbetsgruppen. Om det ändå uppstår en konflikt kan det vara spännande och ge utveckling om den hanteras professionellt. I en konfliktsituation handlar det ofta mer om personliga antipatier än om arbetet. Man måste respektera varandra i arbetslivet - vi är här i en roll och ska samverka. Som chef bör man skapa ett klimat där man förhåller sig till varandra på ett vuxet sätt. Det är också viktigt att skapa miljöer där konflikter inte uppstår så lätt. Det gör man genom struktur, öppenhet, tillit, respekt, tydlighet, feed-back etc. Det är också viktigt att sätta gränser och till slut kanske behöva flytta på någon. Om medarbetarna själva inte kan reda ut konflikten kan chefen gå in och försöka reda ut eventuella missförstånd. I samtalet bör man gå mer eller mindre rakt på sak och ta upp det man har att säga och sen vara tyst. Inte försöka lätta upp, ha ett positivt tonfall etc. Då blir det dubbla budskap och medarbetaren förstår inte budskap. Innan man skiljs åt bör man fråga hur den andre uppfattat det som sagts. Balans Tänk på att värna om den egna balansen mellan arbete och fritid. Som chef är man en förebild för medarbetarna. En människa i balans gör ett bättre och effektivare jobb. Ledarskap och medarbetarskap samverkar. Medarbetarna måste ta eget ansvar för sitt arbete. Bjud upp till delat ansvar.

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer