KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION"

Transkript

1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION FÖRESKRIFT 71/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION OCH DESS UPPBYGGNAD 2 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET FÖR GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION 2.1 Obligatoriska examensdelar Grafisk produktion 2.2 Kompetensområdet för layout, obligatoriska examensdelar Planering och framställning för layout av trycksaker Planering och framställning av nätpublikationer 2.3 Kompetensområdet för tryckeriteknik, obligatoriska examensdelar Tryckeriarbeten och drift Efterbehandling 2.4 Valbara examensdelar Produktionsuppgifter i marknadsföringskommunikation Produktionsuppgifter för bildframställning Produktionsuppgifter för sidframställning Produktionsuppgifter för nätpublikationer Produktionsuppgifter för digitaltryckning Produktionsuppgifter för utskjutning och utskrift Produktionsuppgifter för tryckning Produktionsuppgifter för underhåll och drift Produktionsuppgifter för efterbehandling Planering av företagsverksamhet Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen Examensdel från yrkeshögskolestudier( endast i grundläggande yrkesutbildning) Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare( endast i grundläggande yrkesutbildning Arbeta i ett företag( endast i grundläggande yrkesutbildning) Arbete som kräver spetskompetens( endast i grundläggande yrkesutbildning) Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet ( endast i grundläggande yrkesutbildning) Examensdel från de fritt valbara examensdelarna( endast i grundläggande yrkesutbild- ning) 3. GEMENSAMMA EXAMENSDELAR MÅL FÖR KUNNANDE OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 3.1.Kunnande i kommunikation och interaktion Modersmålet Modersmålet, svenska Modersmålet, samiska Modersmålet, teckenspråket Modersmålet, den studerandes eget modersmål Modersmålet, svenska som andraspråk Modersmålet, finska som andraspråk Modersmålet, svenska för teckenspråkiga Modersmålet, romani Det andra inhemska språket, finska Främmmande språk Främmande språk, A-språk 2

3 Främmande språk, B-språk 3.2 Kunnande i matematik och naturvetenskap Matematik Fysik och kemi Informations-, och kommunikationsteknik samt användningen av dem 3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet Samhällsfärdighet Arbetslivsfärdighet 3.3.3Företagsamhet och företagsverksamhet Upprätthållandet av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 3.4 Socialt och kulturellt kunnande Kännedom om olika kulturer Konst och kultur Etik Psykologi Miljökunnande Delområden från punkterna Fritt valbara examensdelar 4.1 Yrkesinriktade examensdelar 4.2 Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet 4.3 Delområden av gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier 4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling 4.5 Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet 5. Delar som individuellt utvidgar examen BILAGA 1Beskrivning av den grafiska branschen, dess värdegrund samt målen i grundexamen 3

4 INLEDNING Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning 630/1998 (förändring 787/2014) bestämmer Utbildningsstyrelsen i grunderna för grundexamina examensbenämningarna, examens uppbyggnad, examensdelarna, kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna samt bedömningen av kunnandet. Enligt lagen har den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen breda grundläggande sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas som en grundläggande yrkesutbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning eller som en fristående examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998 (förändring 788/2014). 4

5 1. GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKAT- ION OCH DESS UPPBYGGNAD En grundexamen som avläggs som en grundläggande yrkesutbildning är uppbyggd av yrkesinriktade examensdelar (135 kompetenspoäng), av gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng) och av fritt valbara examensdelar (10 kompetenspoäng). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng. De fristående examina är uppbyggda av yrkesinriktade examensdelar. kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens. Grundexamen i grafisk kommunikation innehåller två kompetensområden, kompetensområdet för layout (assistent inom grafisk produktion) och kompetensområdet för tryckeriteknik (assistent inom grafisk produktion). Numreringen i tabellen över examens uppbyggnad hänvisar till den numrering av examensdelarna som används i kapitel 2, 3,4 och 5. GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION UPPBYGGNADE AV EXAMEN I GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING, 180 KP UPPBYGGNAD AV EXAMEN I FRISTÅENDE EXA- MEN 2. Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp 2. Yrkesinriktade examensdelar 2.1 Obligatorisk examensdel, 25 kp Grafisk produktion, 25 kp 2.2 Kompetensområdet för layout, assistent inom grafisk produktion, obligatoriska examensdelar, 80 kp Planering och framställning för layout av trycksaker, 40 kp Planering och framställning av nätpublikationer, 40 kp 2.3 Kompetensområdet för tryckeriteknik, assistent inom grafisk produktion, obligatoriska examensdelar, 80 kp Tryckeriarbeten och drift, 50 kp Efterbehandling, 30 kp 2.4 Valbara examensdelar 30 kp ska välja 30 kp valbara examensdelar 2.1 Obligatorisk examensdel Grafisk produktion 2.2 Kompetensområdet för layout, assistent inom grafisk produktion, obligatoriska examensdelar Planering och framställning för layout av trycksaker Planering och framställning av nätpublikationer 2.3 Kompetensområdet för tryckeriteknik, assistent inom grafisk produktion, obligatoriska examensdelar Tryckeriarbeten och drift Efterbehandling 2.4 Valbara examensdelar Examinanden ska välja en examensdel från punkterna 5

6 från punkterns Produktionsuppgifter i marknadsföringskommunikation, 30 kp Produktionsuppgifter för bildframställning,30 kp Produktionsuppgifter för sidframställning,30 kp Produktionsuppgifter för nätpublikationer, 30 kp Produktionsuppgifter för digitaltryckning, 30 kp Produktionsuppgifter för utskjutning och utskrift, 30 kp Produktionsuppgifter för tryckning, 30 kp Produktionsuppgifter för underhåll och drift, 30 kp Produktionsuppgifter för efterbehandling,30 kp Planering av företagsverksamhet, 15 kp Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen kp Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen* eller två examensdelar från punkterna Produktionsuppgifter i marknadsföringskommunikation Produktionsuppgifter för bildframställning Produktionsuppgifter för sidframställning Produktionsuppgifter för nätpublikationer Produktionsuppgifter för digitaltryckning Produktionsuppgifter för utskjutning och utskrift Produktionsuppgifter för tryckning Produktionsuppgifter för underhåll och drift Produktionsuppgifter för efterbehandling Planering av företagsverksamhet Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen Examensdel från yrkeshögskolestudier* Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare, 5 kp Arbeta i ett företag, 15 kp Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet, 5-15 kp Examensdel från de fritt valbara examensdelarna,5-15 kp * Denna valbara examensdel är till sin omfattning 15 kp. 3. Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp 3.1 Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp Modersmålet Det andra inhemska språket Främmande språk Obligatoriska Valbara 9 kp 2 kp

7 3.2 Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp Matematik Fysik och kemi Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den 6 kp 3 kp Kunnande som behövs i samhället och 5 kp 3 kp i arbetslivet, 8 kp Samhällsfärdighet Arbetslivsfärdighet Företagsamhet och företagsverksamhet Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 3.4 Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp 7 kp Kännedom om olika kulturer Konst och kultur Etik Psykologi Miljökunnande Delområden från punkterna kp 15 kp Förutom eller istället för de mål för kunnandet gällande de valbara delarna ( ) enligt det som föreskrivs i examensgrunderna, kan utbildningsanordnaren besluta om övriga valbara mål av olika omfattningar för kunnandet. För de valbara mål för kunnandet som utbildningsanordnaren själv beslutit om, bestäms bedömning av kunnandet och omfattning i kompetenspoäng. De valbara målen för kunnandet gällande delområdena kan även vara studerandes tidigare inhämtade kunnande som stöder målen för kunnandet i ifrågavarande examensdel eller dess delområden. 4. Fritt valbara examensdelar, 10 kp 4.1 Yrkesinriktade examensdelar 4.2 Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet 4.3 Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier 4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling 4.5 Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet 5. Delar som individuellt utvidgar examen 7

8 2 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET FÖR GRUNDEXAMEN I GRA- FISK KOMMUNIKATION 2.1 OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR Grafisk produktion Krav på yrkesskicklighet kan verka i en arbetsgemenskap och följa gemensamma och allmänna regler kan bevara alla dokument som rör arbetet och förstår deras betydelse kan verka på ett sådant sätt i sin arbetsmiljö som främjar en hållbar utveckling, dvs. förstår vikten av hushållning med råvaror, avfallssortering och återanvändning med tanke på miljön avlägger med godkänt betyg ett prov enligt Arbetarskyddscentralens grunder eller motsvarande arbetarskyddskurs eller har annars motsvarande kunskaper och färdigheter känner till strukturen och huvuddragen i verksamheten i produktionskedjan i den grafiska branschen kan huvuddragen i den grafiska branschens historia och de vanligaste produkterna, arbetsuppgifterna och företagen kan använda ergonomiskt riktiga arbetsställningar i sitt arbete kan grunderna i färglära och behärskar principerna för färganvändning i den grafiska branschen kan under handledning hämta information ur engelskspråkiga material och instruktioner i den grafiska branschen med hjälp av skriftliga och elektroniska informationskällor förstår engelsk text som handlar om utrustningen, produkterna och processerna i den grafiska branschen. FÖRVERKLIGANDET AV LAYOUT kan ombryta en enkel trycksak utgående från arbetsinstruktioner kan skriva ut trycksaken känner till betydelsen av typografi och kan identifiera de vanligaste typsnitten kan identifiera huvudtyperna av bildmaterial, vektorgrafik och bitmapbilder förstår utskjutningens betydelse i tryckarbetet kan använda de vanligaste operativsystemen för datorer. TRYCKTEKNIK OCH EFTERBEHANDLING 8

9 kan göra avdrag på en tryckpress kan göra enskilda uppgifter inom efterbehandlingen förstår användningsområdena för och tillämpningen av offsettryck känner till användningsområdena för och tillämpningen av seri-, flexo- och gravyrtryck känner till användningsområdena för och tillämpningen av digitaltryck kan följa arbetarskyddsföreskrifter och använda personlig skyddsutrustning kan i huvuddrag beskriva maskinkonstruktionerna vid olika tryckmetoder känner till olika typer av efterbehandling känner på en allmän nivå till efterbehandlingens andel och betydelse i processen känner till de vanligaste maskinerna för efterbehandling. DATATEKNIK kan använda verktygsprogram, som ordbehandlings-, kalkyl-, e-post- och presentationsgrafikprogram för att producera, bearbeta och presentera information i yrkesuppgifter kan ta i bruk och använda ny datateknisk utrustning och programvara (vid behov med hjälp av användarstödet) kan i yrkesuppgifter använda olika datatekniska verktyg och system för att skaffa, behandla, bearbeta, lagra och presentera information kan skapa ett dokument och göra behövlig utformning skriva text, utforma den och lagra i rätt format kan korrekturläsa text kan skapa presentationsgrafik använder företagets färger, typsnitt och logotyper behärskar grundfunktionerna i ett kalkylprogram beräkningsformler, grafiska diagram och utformning av celler kan principen för tiofingerssystemet kan använda de webbinformationsmetoder och -tillämpningar som behövs i yrkesuppgifter till att sända och distribuera information kan handla i enlighet med anvisningarna och föreskrifterna om upphovsrätt, datasäkerhet och datasekretess. Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av arbetsprocessen Systematiskt arbete arbetar enligt instruktioner arbetar i huvudsak självständigt enligt en plan arbetar självständigt enligt en plan 9

10 Behärskande av arbetet som helhet kan utföra arbetshelheter enligt instruktioner behärskar arbetshelheten men behöver delvis handledning behärskar arbetshelheten och kan arbeta självständigt och högklassigt Initiativförmåga och företagsamhet agerar enligt givna instruktioner och frågar vid behov råd arbetar i huvudsak på eget initiativ arbetar på eget initiativ utvärderar under handledning sitt arbete. utvärderar på eget initiativ sitt arbete. utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitetskraven. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Layout ombryter under handledning en enkel trycksak ombryter delvis på egen hand en enkel trycksak ombryter på egen hand en enkel trycksak Tryckteknik och efterbehandling kan under handledning assistera vid tryck och efterbehandling, känner till grundprinciperna för olika tryckmetoder kan nästan på egen hand assistera vid tryck och efterbehandling, känner till grundprinciperna för olika tryckmetoder och hur de kan tillämpas på olika trycksaker kan självständigt assistera vid tryck och efterbehandling, känner till grundprinciperna för olika tryckmetoder, identifierar dem och vet hur de kan tillämpas på olika trycksaker Datateknik kan enligt instruktioner använda verktygsprogram i yrkesuppgifter kan nästan på egen hand använda verktygsprogram i yrkesuppgifter kan självständigt använda verktygsprogram i yrkesuppgifter Fackengelska förstår de grundläggande termerna i engelskspråkiga program; kan under handledning söka information i ett engelskt material. förstår de grundläggande facktermerna i engelskspråkiga program; kan huvudsakligen på egen hand söka information i engelskspråkiga material. förstår de grundläggande facktermerna i engelskspråkiga program; kan på egen hand söka information i engelskspråkiga material. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Behärskande och tillämpning av den kunskap som kan enligt instruktioner skaffa och använda arbetsrelaterad information. kan i huvudsak självständigt skaffa och tillämpa arbetsrelaterad information. kan självständigt skaffa och tilllämpa arbetsrelaterad information. 10

11 behövs i arbetet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga förhåller sig positivt till säker verksamhet och undviker risker i sitt arbete tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet följer säkerhetsföreskrifterna för arbetet följer arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i sitt arbete och rapporterar dessa Lärande och problemlösning behöver handledning för att lösa de vanligaste problemen kan lösa de vanligaste problemen med hjälp av undervisningsmaterial och manualer klarar självständigt av att lösa problemsituationer arbetar på egen hand och kontrollerar vid behov sitt val med handledaren hittar lämpliga innovativa lösningar för arbetet Interaktion och samarbete deltar i arbetsgruppens verksamhet fungerar som en medlem av arbetsgruppen och anpassar sig till arbetsplatsen eller som arbetspar till en yrkesmänniska fungerar som en aktiv medlem i arbetsgruppen och anpassar sig väl till arbetsplatsen Yrkesetik uppträder sakligt och strävar i regel efter att följa arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter i ett företag i den grafiska branschen eller i motsvarande organisation i den grafiska branschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. 11

12 Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet. 2.2 KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION, OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR Planering och framställning av layout för trycksaker Krav på yrkesskicklighet PLANERING AV TRYCKSAKER kan planera annonser, broschyrer, tidningar, böcker eller förpackningar enligt modeller och instruktioner tar i planeringen av arbetet hänsyn till målgruppen, kostnadsfaktorerna för produkten och dess användningsändamål behärskar de centrala grunderna för typografi och grafisk planering typsnitt, regler för rättskrivning och typografi, korrigeringstecken, läsbarhet, användningen av färger och bilder och grunderna för komposition. OMBRYTNING kan ombryta annonser, broschyrer, tidningar, böcker eller förpackningar enligt modeller och instruktioner kan utforma layouten på en publikation så att den är lämplig för dess användningsändamål kan tillämpa ombrytningsregler kan använda färdiga modellunderlag, sidunderlag, stilar för stycken och tecken samt färdiga färger och fyllningar kan själv bygga upp ett modellunderlag för arbetet och automatiseringar som underlättar arbetet (stilar, bibliotek, färgpaletter osv.) kan före korrekturavdraget och utskriften kontrollera bl.a. följande saker i arbetet: korrekturläsning, färger, kvaliteten på bilder och grafik, strecktjocklek, fonter och skärsmåner kan gör ett ombrytningsarbete till en utskriftsklar fil med skärsmåner. BILDBEHANDLING OCH FOTOGRAFERING kan behandla en- och flerfärgsbilder kan ställa in färgåtergivning, bildstorlek och resolution samt göra friläggningar och sammanfogningar av bilder kan bearbeta och behandla olika digitala bildfiler så att de passar för olika tryckmetoder 12

13 kan tillämpa grunderna i ljus- och färglära i bildbehandlingen identifierar olika bildoriginal och behandlar dem på ändamålsenligt sätt förstår strukturen i en digital bild och hur olika filformat lämpar sig för olika användningsändamål känner till kvalitetskraven på originalbilder förstår grunderna för färgseparering och betydelsen av färgprofiler kan digitalisera olika bildoriginal behärskar grunderna i fotografering och ljussättning kan de grundläggande begreppen i fotografering och grundinställningarna i en kamera kan grunderna för produkt- och personfotografering känner till upphovsrättsfrågor som gäller bilder. FÄRGHANTERING I LAYOUT OCH STANDARDISERING AV KVALITETEN förstår färghanteringens betydelse för framställningen av trycksaker förstår vad mätstrippar och passmärken används till kan göra färgseparering för olika tryckmetoder kan ta ut avdrag som simulerar olika typer av produktionstryck kan använda en densitometer eller spektrofotometer och känner till deras funktionsprinciper kan kalibrera en skärm eller en skrivare kan använda ICC-profiler. VEKTORGRAFIK kan vektorisera och renrita bitmapbilder med ett vektorgrafikprogram kan göra grafiska diagram kan rita enkla illustrationer vet skillnaden mellan bitmap- och vektorgrafik kan använda ett grafikprogram och rittekniker kan använda lager och definiera färger (CMYK, RGB, dekorfärger) kan ändra bokstäver till vektorgrafik. UTSKJUTNING OCH UTSKRIFT kan framställa en tryckfärdig utskriftsfil enligt kraven på tryck och efterbehandling kan kontrollera och korrigera en utskriftsfil kan skjuta ut med ett utskjutningsprogram känner till funktionsprincipen för offsettryckplåt kan principerna i teknikerna för plåtsättare känner till processen för framställningen av tryckplåtar känner till underhållsåtgärderna för en plåtframkallningsmaskin kan skriva ut en tryckplåt 13

14 känner till principerna för framställning av tryckschabloner enligt olika tryckmetoder känner till teknikerna i en storbildsskrivare kan skriva ut med en storbildsskrivare känner till olika digitala tryckmetoder och deras funktionsprinciper kan ta ut avdrag på en digital tryckpress och göra allmänna underhållsåtgärder (bl.a. fylla på färg och papper) kan kalibrera en digitaltryckpress. KUNDSERVICE OCH KOSTNADSBERÄKNING kan betjäna kunderna personligen och via olika medier behärskar sådana räkneoperationer som behövs i kundservicesituationer känner till kostnadsfaktorerna för produkter i den grafiska branschen och deras användningsändamål utifrån de produktionstekniska kraven, materialen och vidareförädlingen kan beräkna kostnaderna för produkter i den grafiska branschen kan agera på ett ekonomiskt och resultatrikt sätt. Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av arbetsprocessen Systematiskt arbete väljer under handledning lämpliga metoder och material för att uppnå ett godtagbart slutresultat väljer i huvudsak självständigt ändamålsenliga program och material för att uppnå ett godtagbart slutresultat väljer självständigt de lämpligaste programmen och materialen för att uppnå ett ekonomiskt och högklassigt slutresultat Behärskande av arbetet som helhet behöver handledning för att förstå följande arbetsskede behärskar arbetshelheten men behöver handledning behärskar helheten och kan arbeta självständigt och högklassigt Initiativförmåga och företagsamhet handlar enligt givna instruktioner och frågar vid behov råd arbetar i huvudsak på eget initiativ och produktionsmässigt effektivt arbetar på eget initiativ och produktionsmässigt effektivt samt utvecklar sin verksamhet utvärderar under handledning sitt arbete. utvärderar sitt arbete. utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitetskraven. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 14

15 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Planering av trycksaker planerar publikationer planerar en för ändamålet lämpad publikation planerar självständigt en för ändamålet lämpad publikation, där målgruppen har beaktats Ombrytning ombryter publikationer i rätt storlek och framställer en PDF-fil ombryter publikationer i rätt storlek med beaktande av ombrytningstekniska frågor och gör i huvudsak på egen hand en PDFfil klar för utskrift ombryter publikationer i rätt storlek med beaktande av ombrytningstekniska frågor och framställer och kontrollerar en PDF-fil enligt användningsändamål Bildbehandling och fotografering kan under handledning använda bildbehandlingsprogram behärskar grundinställningarna för en bild och kan i huvudsak på eget hand använda bildbehandlingsprogram kan tillämpa bildkorrigeringsfunktioner och bildbehandlingsprogrammets möjligheter för olika bilder för olika användningsändamål kan enligt instruktioner ställa in grundfunktionerna och belysningen i en kamera kan delvis på egen hand ställa in grundfunktionerna och belysningen i en kamera kan enligt behov ställa in kamerans funktioner och belysning i föränderliga förhållanden Färghantering och standardisering av kvaliteten kan göra färgseparering och ta avdrag på trycksaker kan nästan på egen hand göra färgsepareringar med beaktande av de trycktekniska kraven och ta avdrag på trycksaker kan självständigt göra färgsepareringar med beaktande av de trycktekniska kraven och ta avdrag på trycksaker med olika metoder kan kalibrera en skärm eller en skrivare kan nästan självständigt kalibrera en skärm eller en skrivare och förstå färghanteringens betydelse i tryckprocessen kan självständigt kalibrera en skärm eller en skrivare och förstå färghanteringens betydelse i tryckprocessen och ta avdrag som simulerar olika tryckprocesser Vektorgrafik kan renrita bitmapbilder kan renrita bitmapbilder med beaktande av användningsändamålet kan renrita bitmapbilder med beaktande av användningsändamålet och rita enkla illustrationer på egen hand Utskjutning och utskrift Kundservice och kostnadsberäkning kan under handledning använda ett utskjutningsprogram, skriva ut en tryckplåt och skriva ut på en digitaltryckpress betjänar kunder och utreder under handledning kostnaderna för en trycksak. identifierar grundtyperna av utskjutning, kan nästan på egen hand använda ett utskjutningsprogram, kontrollera en utskriftsfil, skriva ut en tryckplåt; kan skriva ut på en digitaltryckpress betjänar kunder och utreder huvudsakligen på egen hand kostnaderna för en trycksak. kan på egen hand göra en utskjutning, skriva ut en tryckplåt och korrigera en utskriftsfil samt kan skriva ut på en digitaltryckpress betjänar kunder på egen hand och utreder kostnaderna för trycksaker. 15

16 FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Behärskande och tillämpning av den kunskap som behövs i arbetet kan använda arbetsrelaterad information kan delvis självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig kan självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig Utskjutning och utskrift känner till standardenliga arkstorlekar, kan beakta tryckarkets process i en tryckpress och efterbehandling kan tillämpa standardenliga arkstorlekar vid planeringen av arbetet Bildbehandling känner till strukturen i en digital bild och grunderna för bildbehandling kan delvis självständigt tillämpa kunskap om grunderna i bildbehandling kan självständigt tillämpa grunderna för bildbehandling Ombrytning känner till möjligheterna och användningsändamålet med ett ombrytningsprogram, mätsystem, ombrytnings- och skrivregler känner till mätsystem, ombrytnings- och skrivregler och känner till ändamålet med sidunderlag och stilar. känner till mätsystem, ombrytnings- och skrivregler och känner till ändamålet med sidunderlag och stilar och reglerna för bokstavstypografi. Kundservice och kostnadsberäkning känner till principerna för kundservice och kostnadsberäkning. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga förhåller sig positivt till säker verksamhet och undviker risker i sitt arbete tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet följer säkerhetsföreskrifterna för arbetet följer arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i sitt arbete och rapporterar dessa Lärande och behöver handledning för att lösa de vanligaste problemen kan lösa de vanligaste problemen med hjälp av undervisningsklarar självständigt av att lösa problemsituationer 16

17 problemlösning material och manualer arbetar på egen hand och kontrollerar vid behov sitt val med handledaren hittar lämpliga innovativa lösningar för arbetet Interaktion och samarbete deltar i arbetsgruppens verksamhet fungerar som en medlem av arbetsgruppen och anpassar sig till arbetsplatsen eller som arbetspar till en yrkesmänniska fungerar som en aktiv medlem i arbetsgruppen och anpassar sig väl till arbetsplatsen Yrkesetik uppträder sakligt och strävar i regel efter att följa arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter i anslutning till layout av trycksaker i ett företag eller på någon motsvarande plats i den grafiska branschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet Planering och framställning av nätpublikationer Krav på yrkesskicklighet PLANERING kan planera en enkel webbsida kan tillämpa typografi (typsnitt, rättskrivning, läsbarhet, färganvändning och komposition) i planeringen och framställningen av nätpublikationer kan tillämpa färglära när han eller hon planerar och framställer olika nätpublikationer tar vid planeringen av arbetet hänsyn till nätpublikationens målgrupp och användningsändamål förstår principerna för flerkanalspublicering, dvs. framställning av samma innehåll som trycksak, nätpublikation eller för andra plattformar. 17

18 UTFÖRANDE kan göra en enkel animation kan göra enkla webbsidor känner i huvuddrag till kraven på ett nätpublikationsprojekt och de olika skedena i framställningen känner till olika medieelement (t.ex. ljud, bild och text) och förstår deras möjligheter känner till grunderna för någon hypertextstruktur kan behandla och lagra bilder för nätanvändning kan testa sidornas funktion med olika webbläsare kan i sitt arbete ta hänsyn till frågor som gäller upphovsrätt och datasäkerhet. PUBLIKATION OCH UNDERHÅLL kan uppdatera webbsidor känner till publikationssätten för olika plattformar (mobilenheter, television, Internet) kan testa sidornas funktion med olika webbläsare förstår vad en server är förstår vad webbhotell är och vad domän är (t.ex. deras struktur, funktion och tjänster). Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av arbetsprocessen Systematiskt arbete arbetar enligt instruktioner arbetar i huvudsak självständigt enligt en plan arbetar självständigt enligt en plan Behärskande av arbetet som helhet kan utföra arbetshelheter enligt instruktioner behärskar arbetshelheten men behöver delvis handledning behärskar arbetshelheten och kan arbeta självständigt och högklassigt Initiativförmåga och företagsamhet handlar enligt givna instruktioner och frågar vid behov råd arbetar i huvudsak på eget initiativ arbetar på eget initiativ utvärderar under handledning sitt arbete. utvärderar på eget initiativ sitt arbete. utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitetskraven. 18

19 FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Planering beskriver arbetsskedena i flerkanalspublicering i huvuddrag beskriver och utför arbetsskedena i flerkanalspublicering i huvudsak på egen hand planerar och framställer en enkel flerkanalspublikation Utförande behandlar under handledning bildmaterialet så att det lämpar sig för nätbruk och producerar multimedieelement behandlar i huvudsak på egen hand bildmaterialet så att det lämpar sig för nätbruk och producerar multimedieelement behandlar självständigt bildmaterial så att det lämpar sig för nätpublikationsbruk och producerar multimedieelement Publikation och underhåll uppdaterar webbsidor. uppdaterar i huvudsak på egen hand webbsidor. uppdaterar självständigt webbsidor. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Användbarhet känner till de allmänna principerna för användbarhet men behöver handledning för att tillämpa dem i praktiken känner till de allmänna principerna för användbarhet och utvärderar i huvudsak på egen hand webbtjänstens användbarhet känner till och tillämpar självständigt principerna för användbarhet i sitt arbete och utvärderar på egen hand webbtjänstens användbarhet Medieelement identifierar de vanligaste medieelementen, dvs. ljud/bild/rörlig bild i nätpublikationer identifierar de vanligaste medieelementen och förstår en ändamålsenlig användning av dem i nätpublikationer identifierar självständigt de vanligaste medieelementen och kan använda dem ändamålsenligt till olika nätpublikationer Upphovsrätt och datasäkerhet känner till principerna för upphovsrätt och datasäkerhet. förstår principerna för upphovsrätt och datasäkerhet. förstår principerna för upphovsrätt och datasäkerhet och kan tillämpa dem i planeringen av en nätpublikation. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 19

20 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga förhåller sig positivt till säker verksamhet och undviker risker i sitt arbete tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet följer säkerhetsföreskrifterna för arbetet följer arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i sitt arbete och rapporterar dessa Lärande och problemlösning behöver handledning för att lösa de vanligaste problemen kan lösa de vanligaste problemen med hjälp av undervisningsmaterial och manualer klarar självständigt av att lösa problemsituationer arbetar på egen hand och kontrollerar vid behov sitt val med handledaren hittar lämpliga innovativa lösningar för arbetet Interaktion och samarbete deltar i arbetsgruppens verksamhet fungerar som en medlem av arbetsgruppen och anpassar sig till arbetsplatsen eller som arbetspar till en yrkesmänniska fungerar som en aktiv medlem i arbetsgruppen och anpassar sig väl till arbetsplatsen Yrkesetik uppträder sakligt och strävar i regel efter att följa arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter i anslutning till framställande och uppdatering av nätpublikationer i ett företag eller på någon motsvarande plats i den grafiska branschen.. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet. 2.3 KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION,OBLIGATORISKA EXAMENS- 20

21 DELAR Tryckeriarbeten och drift Krav på yrkesskicklighet OFFSETTRYCK kan trycka flerfärgstryck kan framställa en offsettryckplåt av ett färdigt material och känner till de vanligaste materialen för plåtframställning känner till grunderna för kvalitetskontroll behärskar de vanligaste konstruktionerna i ark- och rulloffsettryckpressar och deras funktionsprinciper kan stegen för ett tryckintag samt rengöring efter tryckning kan använda de vanligaste mätinstrumenten i offsettryck och identifiera de vanligaste problemen i trycket kan framställa fuktvattnet och mäta fuktvattnets sammansättning och kan tolka mätresultatet känner till hur man ställer in valsarna och kontrollerar färgranden förstår grundprinciperna för färghantering känner till de vanligaste tryckmaterialen och deras inverkan på kvaliteten känner till tryckfärgernas sammansättning och egenskaper känner till de vanligaste tryckkemikalierna och deras användningsändamål förstår betydelsen av produktionsarbete och ekonomiskt arbete kan arbeta med beaktande av arbetarskyddsfaktorer och håller arbetsmiljön snygg och beaktar säkerhetsfaktorer fungerar i enlighet med de principer för hållbar utveckling som arbetsmiljön eller arbetsplatsen ställer upp. DIGITALTRYCK kan trycka med en digital tryckpress kan utföra allmänna underhållsåtgärder behärskar grunderna i styrprogrammet behärskar grundprinciperna för olika digitala tryckmetoder och deras användningsområden kan vid behov kontrollera en fils tryckduglighet känner till olika tryckmaterial och förstår deras inverkan på kvaliteten förstår effekterna av efterbehandling för kvaliteten på och slutanvändningen av en digital trycksak beaktar i sitt arbete principerna för hållbar utveckling i arbetsmiljön. TRYCKPRESSUNDERHÅLL OCH -DRIFT 21

22 behärskar de vanligaste förebyggande underhållsåtgärderna på maskinerna och utrustningen och förstår deras betydelse för driften kan i enlighet med underhållsinstruktionerna utföra de vanligaste vecko-, månads- och årsunderhållen kan handla enligt instruktioner vid fel och störningar förstår automationens och datakommunikationens betydelse i arbetsmiljön i branschen fungerar i enlighet med de krav som yrkesskickligheten, lagstiftningen och arbetarskyddet ställer vid elarbeten förstår vilka faktorer som bidrar till säkra maskiner och en säker arbetsmiljö fungerar i enlighet med anvisningarna för hållbar utveckling i arbetsmiljön. Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av arbetsprocessen Systematiskt arbete arbetar enligt instruktioner arbetar i huvudsak självständigt enligt en plan arbetar självständigt enligt en plan Behärskande av arbetet som helhet kan utföra arbetshelheter enligt instruktioner behärskar arbetshelheten men behöver delvis handledning behärskar arbetshelheten och kan arbeta självständigt och högklassigt Initiativförmåga och företagsamhet handlar enligt givna instruktioner och frågar vid behov råd arbetar i huvudsak på eget initiativ arbetar på eget initiativ utvärderar under handledning sitt arbete. utvärderar på eget initiativ sitt arbete. utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitetskraven. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Offsettryck kan använda en offsettryckpress och utföra produktionsuppgifter för offsettryckning enligt inkan ganska självständigt utföra uppgifter för offsettryckning kan självständigt utföra de uppgifter som förekommer i en offsetproduktion 22

23 struktioner Digitaltryck kan använda en digital tryckpress och enligt instruktioner utföra digitaltryckuppgifter kan ganska självständigt utföra digitaltryckuppgifter kan självständigt utföra uppgifter vid digitalproduktion Tryckpressunderhåll och -drift behärskar arbetarskyddsfrågorna i arbetsmiljön och kan enligt instruktioner utföra förebyggande underhållsåtgärder på tryckpressar kan ganska självständigt utföra vecko-, månads-och årsunderhåll enligt serviceboken kan självständigt med hjälp av serviceboken utföra underhåll på tryckpressarna Behärskande av fel- och störningssituationer kan handla enligt instruktioner vid fel och störningar. klarar av de vanligaste felen och störningarna på egen hand med hjälp av serviceböcker och manualer. klarar självständigt och systematiskt av de flesta fel och störningar. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Informationssökning kan använda arbetsrelaterad information. kan delvis självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig. kan självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga förhåller sig positivt till säker verksamhet och undviker risker i sitt arbete tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet följer säkerhetsföreskrifterna för arbetet följer arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i sitt arbete och rapporterar dessa Lärande och problemlösning behöver handledning för att lösa de vanligaste problemen kan lösa de vanligaste problemen med hjälp av undervisningsmaterial och manualer klarar självständigt av att lösa problemsituationer arbetar på egen hand och kontrol- hittar lämpliga innovativa lös- 23

24 lerar vid behov sina val med handledaren ningar för arbetet Interaktion och samarbete deltar i arbetsgruppens verksamhet fungerar som en medlem av arbetsgruppen och anpassar sig till arbetsplatsen eller som arbetspar till en yrkesmänniska fungerar som en aktiv medlem i arbetsgruppen och anpassar sig väl till arbetsplatsen Yrkesetik uppträder sakligt och strävar i regel efter att följa arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter på en arbetsplats eller i någon motsvarande miljö i den grafiska branschen enligt arbetsplatsens/arbetsmiljöns inriktning. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet Efterbehandling Krav på yrkesskicklighet SKÄRNING AV TRYCKSAK behärskar tillskärning och renskärning samt arkskärning i olika format förstår skärprocesserna för olika produkter kan programmera pappersskärarna känner till olika pappersskärare och deras användningsprinciper. FALSNING AV TRYCKSAK kan ställa in falsmaskinen för olika falsningar och göra olika falsningar med falsmaskin behärskar falsningsprocesserna för tidningar, böcker och reklamtrycksaker behärskar kvalitetskontrollen vid falsning med falsmaskin 24

25 känner till delarna och tilläggsutrustning i olika falsmaskiner och förstår deras användningsprinciper. BINDNING AV TRYCKSAK kan utföra olika bindningar för olika trycksaker behärskar användningsprinciperna för bindningsmaskiner förstår olika bindningsprocesser känner till kvalitetssäkringsåtgärderna vid bindningar och förstår med deras hjälp vilka korrigeringsåtgärder som behövs känner till vilka material som används till bindning av en trycksak. FÖRPACKNING, POSTNING, SÄNDNING OCH LAGRING AV TRYCKSAKER behärskar principerna och ändamålen för buntnings-, förpacknings-, sändnings- och lagringsprocesserna vid framställningen av tidningar, böcker och förpackningsprodukter förstår betydelsen av databas och variabelinformation, bl.a. vid postning av trycksaker. SPECIALTEKNIKER FÖR EFTERBEHANDLING behärskar notning, perforering och stansning förstår principerna för foliering och känner till de material som används vid den behärskar principerna för hålning, prägling och ritsning förstår principen för numrering förstår vilka efterbehandlingsmaskiner och -apparater som används vid framställningen av förpackningstrycksaker. UNDERHÅLL OCH DRIFT AV EFTERBEHANDLINGSMASKINER kan utföra de vanligaste vecko-, månads- och årsunderhållen i produktionen enligt instruktioner förstår arbetarskyddsfaktorernas betydelse i maskiner och arbetsmiljön behärskar grundbegreppen för underhåll, reparation och drift av produktionsmaskinerna för efterbehandlingen av trycksaker kan utföra förebyggande underhåll på maskiner och anordningar kan handla enligt instruktioner vid fel och störningar förstår automationens och datakommunikationens betydelse i arbetsmiljön i branschen fungerar i enlighet med anvisningarna för hållbar utveckling i arbetsmiljön handlar enligt författningarna och föreskrifterna om arbetarskyddet. 25

26 Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av arbetsprocessen Systematiskt arbete arbetar enligt instruktioner arbetar i huvudsak självständigt enligt en plan arbetar självständigt enligt en plan Behärskande av arbetet som helhet kan utföra arbetshelheter enligt instruktioner behärskar arbetshelheten men behöver delvis handledning behärskar arbetshelheten och kan arbeta självständigt och högklassigt Initiativförmåga och företagsamhet handlar enligt instruktioner och frågar vid behov råd arbetar i huvudsak på eget initiativ arbetar på eget initiativ utvärderar under handledning sitt arbete. utvärderar på eget initiativ sitt arbete. utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitetskraven. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Skärning av trycksak kan enligt instruktioner göra skärningsplaner för skärning och under handledning använda en skärare kan ganska självständigt göra skärningsplaner och skärningsprogram för skärning och ganska självständigt använda en skärare kan göra skärningsplaner och skärningsprogram för skärning och självständigt använda en skärare Falsning av trycksak kan enligt instruktioner använda en falsmaskin och under handledning göra arbetsplaner för falsning kan ganska självständigt använda en falsmaskin och göra arbetsplaner för falsning kan självständigt använda en falsmaskin och göra arbetsplaner för falsning Bindningsmetoder för trycksaker kan enligt instruktioner använda en bindningsmaskin kan ganska självständigt använda en bindningsmaskin kan självständigt använda en bindningsmaskin Förpackning, postning, sändkan enligt instruktioner bunta ihop, förpacka, lagra och sända trycksaker behärskar principerna för postning och kan ganska självständigt bunta ihop, förpacka, lagra och kan självständigt bunta ihop, förpacka, lagra och sända trycksaker och förstår betydelsen av en 26

27 ning och lagring av trycksaker sända trycksaker databas och automation Specialtekniker för efterbehandling kan enligt instruktioner utföra olika specialtekniker för efterbehandling kan ganska självständigt utföra olika specialtekniker för efterbehandling kan självständigt utföra olika specialtekniker för efterbehandling och förstår framställningen av förpackningstrycksaker Efterbehandlingens drift behärskar arbetarskyddsfrågorna i arbetsmiljön och kan enligt instruktioner utföra förebyggande underhållsåtgärder på efterbehandlingsmaskinerna kan ganska självständigt utföra vecko-, månads-och årsunderhåll enligt serviceboken kan självständigt med hjälp av serviceboken utföra underhåll på efterbehandlingsmaskinerna Behärskande av fel- och störningssituationer kan handla enligt instruktioner vid fel och störningar. klarar av de vanligaste felen och störningarna på egen hand med hjälp av serviceböcker och manualer. klarar av de flesta fel och störningar självständigt och systematiskt. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Informationssökning kan använda arbetsrelaterad information. kan delvis självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig. kan självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga förhåller sig positivt till säker verksamhet och undviker risker i sitt arbete tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet följer säkerhetsföreskrifterna för arbetet följer arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i sitt arbete och rapporterar dessa Lärande och problemlösning behöver handledning för att lösa de vanligaste problemen kan lösa de vanligaste problemen med hjälp av undervisningsmaterial och manualer klarar självständigt av att lösa problemsituationer 27

28 arbetar på egen hand och kontrollerar vid behov sitt val med handledaren hittar lämpliga innovativa lösningar för arbetet Interaktion och samarbete deltar i arbetsgruppens verksamhet fungerar som en medlem av arbetsgruppen och anpassar sig till arbetsplatsen eller som arbetspar till en yrkesmänniska fungerar som en aktiv medlem i arbetsgruppen och anpassar sig väl till arbetsplatsen Yrkesetik uppträder sakligt och strävar i regel efter att följa arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetsätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter i anslutning till efterbehandling på en arbetsplats eller i någon motsvarande miljö i den grafiska branschen enligt arbetsplatsens/arbetsmiljöns inriktning. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet. 2.4 VALBARA EXAMENSDELAR Produktionsuppgifter i marknadsföringskommunikation Krav på yrkesskicklighet kan planera olika trycksaker eller elektroniska publikationer för marknadsföringskommunikation kan framställa trycksaker eller elektroniska publikationer för olika medier kan följa och tillämpa företagets grafiska anvisningar förstår grunderna och faktorerna för företagets visuella identitet förstår uppgiften för företagets visuella identitet och marknadsföringskommunikationens betydelse som instrument för att skapa en företagsbild förstår arbetsprocessen och kostnadsfaktorerna i marknadsföringskommunikation. 28

Gymnasieexamen inom media och kommunikation

Gymnasieexamen inom media och kommunikation Gymnasieexamen inom media och kommunikation Inriktning medieasisstent Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 FÖRESKRIFT 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT FÖRESKRIFT 86/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i musik 2014 Kompetensområdet för musik, musiker Kompetensområdet för musikteknologi, musikteknolog Kompetensområdet för pianostämning, pianostämmare Föreskrift

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik. 32 Att verka i produktionsmiljöerna och -processerna för spelgrafik

1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik. 32 Att verka i produktionsmiljöerna och -processerna för spelgrafik GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN FÖRESKRIFT BILAGA 1 / 12 Kapitel 2 Uppbyggnaden av yrkesexamen i audiovisuell kommunikation 1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR BEKLÄDNAD, KLÄDSÖMMARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR BEKLÄDNAD, TEXTILSÖMMARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 47/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 FÖRESKRIFT 47/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Föreskrift 84/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI Grunder för yrkesinriktad grundexamen GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Kompetensområdet för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Kompetensområdet

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i logistik 2014 Kompetensområdet för transportservice, chaufför Kompetensområdet för transportservice, busschaufför Kompetensområdet för transportservice,

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA BILAGA 16.6.2016 ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA 3.1.1.1 Modersmålet, svenska Nuvarande text obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska: En

Läs mer

FÖRESKRIFT 45/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 45/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 45/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR GRAFIKER, TRYCKMEDIA 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR GRAFIKER, TRYCKMEDIA 2009 FÖRESKRIFT 45/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: obligatorisk Examensdel: 2.1.1 Arbete inom livsmedelsproduktion 30 kp, åk 1. Modul 1: Grunder inom livsmedelsbranschen 10 kp. Modul 2: Bageriproduktion 10 kp. Modul 3: Livsmedelsproduktion

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LABORATORIEBRANSCHEN FÖRESKRIFT 19/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för kosmetolog, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Hudvård Yrkesprov

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD KOMPETENSOMRÅDET FÖR REHABILITERING KOMPETENSOMRÅDET FÖR VÅRD OCH FOSTRAN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Utbildningsgrunder HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen 2014

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen 2014 Kompetensområdet för ytbehandling inom byggbranschen, golvläggare, målare Kompetensområdet för ytbehandling av metallprodukter,

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, RÖRMONTÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, VÄRMEELEMENTSMONTÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR VENTILATIONSMONTERING,

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör, 2014

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör, 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör, 2014 Föreskrift 70/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift

Läs mer

Grundexamen inom bilbranschen 2014

Grundexamen inom bilbranschen 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom bilbranschen 2014 utbildningsprogrammet/kompetensområdet för bilplåtslagning, bilplåtslagare utbildningsprogrammet/kompetensområdet för billackering,

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik splaner Grundexamen i logistik Kombinationsfordonsförare Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDBETJÄNING OCH FÖRSÄLJNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR EKONOMI- OCH KONTORSSERVICE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

BEDÖMNINGSGUIDE Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina. Guider och handböcker 2015:6

BEDÖMNINGSGUIDE Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina. Guider och handböcker 2015:6 BEDÖMNINGSGUIDE 2015 Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina Guider och handböcker 2015:6 3. revirerad upplaga (nätpublikation) Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker 2015:6 ISBN 978-952-13-6177-7

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen inom bilbranschen

Yrkesprovsplaner Grundexamen inom bilbranschen splaner Grundexamen inom bilbranschen Fordonsmekaniker Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll 1 och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE 2000 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 1 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Utbildningsstyrelsen 2001 Edita

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 2 2.4.2012 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom transportbranschen är att

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Obligatoriska Examensdel:2.1.1 Arbeten i grundläggande uppgifter inom textil-och beklädnadsbranschen 15kp. Åk 1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM GRUVBRANSCHEN, ANRIKNINGSARBETARE FÖRESKRIFT 45/011/214 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM GRUVBRANSCHEN

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010 GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, RÖRMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, VÄRMEELEMENTSMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Examensdel: 2.1.1 Förmåga att instruera 35 kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan kan i sitt arbete använda sin egen förmåga att instruera och följa de yrkesmässiga principerna

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014

GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR LANTBRUK, LANDSBYGDSFÖRETAGARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR LANTBRUKSTEKNOLOGI, LANDSBYGDSFÖRETAGARE KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009

Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009 Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik elmontör Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik automationsmontör

Läs mer

Gymnasieexamen inom frisör

Gymnasieexamen inom frisör Kompetensområdet för frisör Admin GODKÄND AV STYRELSEN FÖR ÅLANDS GYMNASIUM 22.11.2016 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Utbildningens mål... 2 1.2 Samverkan med arbetslivet... 3 1.3 Kompetensområdets uppbyggnad...

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009

GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009 GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KOSMETOLOG KOSMETOLOG UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR SKÖNHETSVÅRD OCH PRODUKTRÅDGIVNING KOSMETIKRÅDGIVARE

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

BETYGSMODELLER 2015 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH HANDLEDANDE UTBILDNINGAR

BETYGSMODELLER 2015 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH HANDLEDANDE UTBILDNINGAR BETYGSMODELLER 2015 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH HANDLEDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 03/012/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:42 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2015:42 ISBN 978-952-13-6164-7

Läs mer