KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION"

Transkript

1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION FÖRESKRIFT 71/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION OCH DESS UPPBYGGNAD 2 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET FÖR GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION 2.1 Obligatoriska examensdelar Grafisk produktion 2.2 Kompetensområdet för layout, obligatoriska examensdelar Planering och framställning för layout av trycksaker Planering och framställning av nätpublikationer 2.3 Kompetensområdet för tryckeriteknik, obligatoriska examensdelar Tryckeriarbeten och drift Efterbehandling 2.4 Valbara examensdelar Produktionsuppgifter i marknadsföringskommunikation Produktionsuppgifter för bildframställning Produktionsuppgifter för sidframställning Produktionsuppgifter för nätpublikationer Produktionsuppgifter för digitaltryckning Produktionsuppgifter för utskjutning och utskrift Produktionsuppgifter för tryckning Produktionsuppgifter för underhåll och drift Produktionsuppgifter för efterbehandling Planering av företagsverksamhet Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen Examensdel från yrkeshögskolestudier( endast i grundläggande yrkesutbildning) Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare( endast i grundläggande yrkesutbildning Arbeta i ett företag( endast i grundläggande yrkesutbildning) Arbete som kräver spetskompetens( endast i grundläggande yrkesutbildning) Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet ( endast i grundläggande yrkesutbildning) Examensdel från de fritt valbara examensdelarna( endast i grundläggande yrkesutbild- ning) 3. GEMENSAMMA EXAMENSDELAR MÅL FÖR KUNNANDE OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 3.1.Kunnande i kommunikation och interaktion Modersmålet Modersmålet, svenska Modersmålet, samiska Modersmålet, teckenspråket Modersmålet, den studerandes eget modersmål Modersmålet, svenska som andraspråk Modersmålet, finska som andraspråk Modersmålet, svenska för teckenspråkiga Modersmålet, romani Det andra inhemska språket, finska Främmmande språk Främmande språk, A-språk 2

3 Främmande språk, B-språk 3.2 Kunnande i matematik och naturvetenskap Matematik Fysik och kemi Informations-, och kommunikationsteknik samt användningen av dem 3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet Samhällsfärdighet Arbetslivsfärdighet 3.3.3Företagsamhet och företagsverksamhet Upprätthållandet av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 3.4 Socialt och kulturellt kunnande Kännedom om olika kulturer Konst och kultur Etik Psykologi Miljökunnande Delområden från punkterna Fritt valbara examensdelar 4.1 Yrkesinriktade examensdelar 4.2 Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet 4.3 Delområden av gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier 4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling 4.5 Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet 5. Delar som individuellt utvidgar examen BILAGA 1Beskrivning av den grafiska branschen, dess värdegrund samt målen i grundexamen 3

4 INLEDNING Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning 630/1998 (förändring 787/2014) bestämmer Utbildningsstyrelsen i grunderna för grundexamina examensbenämningarna, examens uppbyggnad, examensdelarna, kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna samt bedömningen av kunnandet. Enligt lagen har den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen breda grundläggande sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas som en grundläggande yrkesutbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning eller som en fristående examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998 (förändring 788/2014). 4

5 1. GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKAT- ION OCH DESS UPPBYGGNAD En grundexamen som avläggs som en grundläggande yrkesutbildning är uppbyggd av yrkesinriktade examensdelar (135 kompetenspoäng), av gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng) och av fritt valbara examensdelar (10 kompetenspoäng). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng. De fristående examina är uppbyggda av yrkesinriktade examensdelar. kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens. Grundexamen i grafisk kommunikation innehåller två kompetensområden, kompetensområdet för layout (assistent inom grafisk produktion) och kompetensområdet för tryckeriteknik (assistent inom grafisk produktion). Numreringen i tabellen över examens uppbyggnad hänvisar till den numrering av examensdelarna som används i kapitel 2, 3,4 och 5. GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION UPPBYGGNADE AV EXAMEN I GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING, 180 KP UPPBYGGNAD AV EXAMEN I FRISTÅENDE EXA- MEN 2. Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp 2. Yrkesinriktade examensdelar 2.1 Obligatorisk examensdel, 25 kp Grafisk produktion, 25 kp 2.2 Kompetensområdet för layout, assistent inom grafisk produktion, obligatoriska examensdelar, 80 kp Planering och framställning för layout av trycksaker, 40 kp Planering och framställning av nätpublikationer, 40 kp 2.3 Kompetensområdet för tryckeriteknik, assistent inom grafisk produktion, obligatoriska examensdelar, 80 kp Tryckeriarbeten och drift, 50 kp Efterbehandling, 30 kp 2.4 Valbara examensdelar 30 kp ska välja 30 kp valbara examensdelar 2.1 Obligatorisk examensdel Grafisk produktion 2.2 Kompetensområdet för layout, assistent inom grafisk produktion, obligatoriska examensdelar Planering och framställning för layout av trycksaker Planering och framställning av nätpublikationer 2.3 Kompetensområdet för tryckeriteknik, assistent inom grafisk produktion, obligatoriska examensdelar Tryckeriarbeten och drift Efterbehandling 2.4 Valbara examensdelar Examinanden ska välja en examensdel från punkterna 5

6 från punkterns Produktionsuppgifter i marknadsföringskommunikation, 30 kp Produktionsuppgifter för bildframställning,30 kp Produktionsuppgifter för sidframställning,30 kp Produktionsuppgifter för nätpublikationer, 30 kp Produktionsuppgifter för digitaltryckning, 30 kp Produktionsuppgifter för utskjutning och utskrift, 30 kp Produktionsuppgifter för tryckning, 30 kp Produktionsuppgifter för underhåll och drift, 30 kp Produktionsuppgifter för efterbehandling,30 kp Planering av företagsverksamhet, 15 kp Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen kp Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen* eller två examensdelar från punkterna Produktionsuppgifter i marknadsföringskommunikation Produktionsuppgifter för bildframställning Produktionsuppgifter för sidframställning Produktionsuppgifter för nätpublikationer Produktionsuppgifter för digitaltryckning Produktionsuppgifter för utskjutning och utskrift Produktionsuppgifter för tryckning Produktionsuppgifter för underhåll och drift Produktionsuppgifter för efterbehandling Planering av företagsverksamhet Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen Examensdel från yrkeshögskolestudier* Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare, 5 kp Arbeta i ett företag, 15 kp Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet, 5-15 kp Examensdel från de fritt valbara examensdelarna,5-15 kp * Denna valbara examensdel är till sin omfattning 15 kp. 3. Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp 3.1 Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp Modersmålet Det andra inhemska språket Främmande språk Obligatoriska Valbara 9 kp 2 kp

7 3.2 Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp Matematik Fysik och kemi Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den 6 kp 3 kp Kunnande som behövs i samhället och 5 kp 3 kp i arbetslivet, 8 kp Samhällsfärdighet Arbetslivsfärdighet Företagsamhet och företagsverksamhet Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 3.4 Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp 7 kp Kännedom om olika kulturer Konst och kultur Etik Psykologi Miljökunnande Delområden från punkterna kp 15 kp Förutom eller istället för de mål för kunnandet gällande de valbara delarna ( ) enligt det som föreskrivs i examensgrunderna, kan utbildningsanordnaren besluta om övriga valbara mål av olika omfattningar för kunnandet. För de valbara mål för kunnandet som utbildningsanordnaren själv beslutit om, bestäms bedömning av kunnandet och omfattning i kompetenspoäng. De valbara målen för kunnandet gällande delområdena kan även vara studerandes tidigare inhämtade kunnande som stöder målen för kunnandet i ifrågavarande examensdel eller dess delområden. 4. Fritt valbara examensdelar, 10 kp 4.1 Yrkesinriktade examensdelar 4.2 Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet 4.3 Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier 4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling 4.5 Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet 5. Delar som individuellt utvidgar examen 7

8 2 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET FÖR GRUNDEXAMEN I GRA- FISK KOMMUNIKATION 2.1 OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR Grafisk produktion Krav på yrkesskicklighet kan verka i en arbetsgemenskap och följa gemensamma och allmänna regler kan bevara alla dokument som rör arbetet och förstår deras betydelse kan verka på ett sådant sätt i sin arbetsmiljö som främjar en hållbar utveckling, dvs. förstår vikten av hushållning med råvaror, avfallssortering och återanvändning med tanke på miljön avlägger med godkänt betyg ett prov enligt Arbetarskyddscentralens grunder eller motsvarande arbetarskyddskurs eller har annars motsvarande kunskaper och färdigheter känner till strukturen och huvuddragen i verksamheten i produktionskedjan i den grafiska branschen kan huvuddragen i den grafiska branschens historia och de vanligaste produkterna, arbetsuppgifterna och företagen kan använda ergonomiskt riktiga arbetsställningar i sitt arbete kan grunderna i färglära och behärskar principerna för färganvändning i den grafiska branschen kan under handledning hämta information ur engelskspråkiga material och instruktioner i den grafiska branschen med hjälp av skriftliga och elektroniska informationskällor förstår engelsk text som handlar om utrustningen, produkterna och processerna i den grafiska branschen. FÖRVERKLIGANDET AV LAYOUT kan ombryta en enkel trycksak utgående från arbetsinstruktioner kan skriva ut trycksaken känner till betydelsen av typografi och kan identifiera de vanligaste typsnitten kan identifiera huvudtyperna av bildmaterial, vektorgrafik och bitmapbilder förstår utskjutningens betydelse i tryckarbetet kan använda de vanligaste operativsystemen för datorer. TRYCKTEKNIK OCH EFTERBEHANDLING 8

9 kan göra avdrag på en tryckpress kan göra enskilda uppgifter inom efterbehandlingen förstår användningsområdena för och tillämpningen av offsettryck känner till användningsområdena för och tillämpningen av seri-, flexo- och gravyrtryck känner till användningsområdena för och tillämpningen av digitaltryck kan följa arbetarskyddsföreskrifter och använda personlig skyddsutrustning kan i huvuddrag beskriva maskinkonstruktionerna vid olika tryckmetoder känner till olika typer av efterbehandling känner på en allmän nivå till efterbehandlingens andel och betydelse i processen känner till de vanligaste maskinerna för efterbehandling. DATATEKNIK kan använda verktygsprogram, som ordbehandlings-, kalkyl-, e-post- och presentationsgrafikprogram för att producera, bearbeta och presentera information i yrkesuppgifter kan ta i bruk och använda ny datateknisk utrustning och programvara (vid behov med hjälp av användarstödet) kan i yrkesuppgifter använda olika datatekniska verktyg och system för att skaffa, behandla, bearbeta, lagra och presentera information kan skapa ett dokument och göra behövlig utformning skriva text, utforma den och lagra i rätt format kan korrekturläsa text kan skapa presentationsgrafik använder företagets färger, typsnitt och logotyper behärskar grundfunktionerna i ett kalkylprogram beräkningsformler, grafiska diagram och utformning av celler kan principen för tiofingerssystemet kan använda de webbinformationsmetoder och -tillämpningar som behövs i yrkesuppgifter till att sända och distribuera information kan handla i enlighet med anvisningarna och föreskrifterna om upphovsrätt, datasäkerhet och datasekretess. Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av arbetsprocessen Systematiskt arbete arbetar enligt instruktioner arbetar i huvudsak självständigt enligt en plan arbetar självständigt enligt en plan 9

10 Behärskande av arbetet som helhet kan utföra arbetshelheter enligt instruktioner behärskar arbetshelheten men behöver delvis handledning behärskar arbetshelheten och kan arbeta självständigt och högklassigt Initiativförmåga och företagsamhet agerar enligt givna instruktioner och frågar vid behov råd arbetar i huvudsak på eget initiativ arbetar på eget initiativ utvärderar under handledning sitt arbete. utvärderar på eget initiativ sitt arbete. utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitetskraven. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Layout ombryter under handledning en enkel trycksak ombryter delvis på egen hand en enkel trycksak ombryter på egen hand en enkel trycksak Tryckteknik och efterbehandling kan under handledning assistera vid tryck och efterbehandling, känner till grundprinciperna för olika tryckmetoder kan nästan på egen hand assistera vid tryck och efterbehandling, känner till grundprinciperna för olika tryckmetoder och hur de kan tillämpas på olika trycksaker kan självständigt assistera vid tryck och efterbehandling, känner till grundprinciperna för olika tryckmetoder, identifierar dem och vet hur de kan tillämpas på olika trycksaker Datateknik kan enligt instruktioner använda verktygsprogram i yrkesuppgifter kan nästan på egen hand använda verktygsprogram i yrkesuppgifter kan självständigt använda verktygsprogram i yrkesuppgifter Fackengelska förstår de grundläggande termerna i engelskspråkiga program; kan under handledning söka information i ett engelskt material. förstår de grundläggande facktermerna i engelskspråkiga program; kan huvudsakligen på egen hand söka information i engelskspråkiga material. förstår de grundläggande facktermerna i engelskspråkiga program; kan på egen hand söka information i engelskspråkiga material. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Behärskande och tillämpning av den kunskap som kan enligt instruktioner skaffa och använda arbetsrelaterad information. kan i huvudsak självständigt skaffa och tillämpa arbetsrelaterad information. kan självständigt skaffa och tilllämpa arbetsrelaterad information. 10

11 behövs i arbetet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga förhåller sig positivt till säker verksamhet och undviker risker i sitt arbete tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet följer säkerhetsföreskrifterna för arbetet följer arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i sitt arbete och rapporterar dessa Lärande och problemlösning behöver handledning för att lösa de vanligaste problemen kan lösa de vanligaste problemen med hjälp av undervisningsmaterial och manualer klarar självständigt av att lösa problemsituationer arbetar på egen hand och kontrollerar vid behov sitt val med handledaren hittar lämpliga innovativa lösningar för arbetet Interaktion och samarbete deltar i arbetsgruppens verksamhet fungerar som en medlem av arbetsgruppen och anpassar sig till arbetsplatsen eller som arbetspar till en yrkesmänniska fungerar som en aktiv medlem i arbetsgruppen och anpassar sig väl till arbetsplatsen Yrkesetik uppträder sakligt och strävar i regel efter att följa arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter i ett företag i den grafiska branschen eller i motsvarande organisation i den grafiska branschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. 11

12 Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet. 2.2 KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION, OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR Planering och framställning av layout för trycksaker Krav på yrkesskicklighet PLANERING AV TRYCKSAKER kan planera annonser, broschyrer, tidningar, böcker eller förpackningar enligt modeller och instruktioner tar i planeringen av arbetet hänsyn till målgruppen, kostnadsfaktorerna för produkten och dess användningsändamål behärskar de centrala grunderna för typografi och grafisk planering typsnitt, regler för rättskrivning och typografi, korrigeringstecken, läsbarhet, användningen av färger och bilder och grunderna för komposition. OMBRYTNING kan ombryta annonser, broschyrer, tidningar, böcker eller förpackningar enligt modeller och instruktioner kan utforma layouten på en publikation så att den är lämplig för dess användningsändamål kan tillämpa ombrytningsregler kan använda färdiga modellunderlag, sidunderlag, stilar för stycken och tecken samt färdiga färger och fyllningar kan själv bygga upp ett modellunderlag för arbetet och automatiseringar som underlättar arbetet (stilar, bibliotek, färgpaletter osv.) kan före korrekturavdraget och utskriften kontrollera bl.a. följande saker i arbetet: korrekturläsning, färger, kvaliteten på bilder och grafik, strecktjocklek, fonter och skärsmåner kan gör ett ombrytningsarbete till en utskriftsklar fil med skärsmåner. BILDBEHANDLING OCH FOTOGRAFERING kan behandla en- och flerfärgsbilder kan ställa in färgåtergivning, bildstorlek och resolution samt göra friläggningar och sammanfogningar av bilder kan bearbeta och behandla olika digitala bildfiler så att de passar för olika tryckmetoder 12

13 kan tillämpa grunderna i ljus- och färglära i bildbehandlingen identifierar olika bildoriginal och behandlar dem på ändamålsenligt sätt förstår strukturen i en digital bild och hur olika filformat lämpar sig för olika användningsändamål känner till kvalitetskraven på originalbilder förstår grunderna för färgseparering och betydelsen av färgprofiler kan digitalisera olika bildoriginal behärskar grunderna i fotografering och ljussättning kan de grundläggande begreppen i fotografering och grundinställningarna i en kamera kan grunderna för produkt- och personfotografering känner till upphovsrättsfrågor som gäller bilder. FÄRGHANTERING I LAYOUT OCH STANDARDISERING AV KVALITETEN förstår färghanteringens betydelse för framställningen av trycksaker förstår vad mätstrippar och passmärken används till kan göra färgseparering för olika tryckmetoder kan ta ut avdrag som simulerar olika typer av produktionstryck kan använda en densitometer eller spektrofotometer och känner till deras funktionsprinciper kan kalibrera en skärm eller en skrivare kan använda ICC-profiler. VEKTORGRAFIK kan vektorisera och renrita bitmapbilder med ett vektorgrafikprogram kan göra grafiska diagram kan rita enkla illustrationer vet skillnaden mellan bitmap- och vektorgrafik kan använda ett grafikprogram och rittekniker kan använda lager och definiera färger (CMYK, RGB, dekorfärger) kan ändra bokstäver till vektorgrafik. UTSKJUTNING OCH UTSKRIFT kan framställa en tryckfärdig utskriftsfil enligt kraven på tryck och efterbehandling kan kontrollera och korrigera en utskriftsfil kan skjuta ut med ett utskjutningsprogram känner till funktionsprincipen för offsettryckplåt kan principerna i teknikerna för plåtsättare känner till processen för framställningen av tryckplåtar känner till underhållsåtgärderna för en plåtframkallningsmaskin kan skriva ut en tryckplåt 13

14 känner till principerna för framställning av tryckschabloner enligt olika tryckmetoder känner till teknikerna i en storbildsskrivare kan skriva ut med en storbildsskrivare känner till olika digitala tryckmetoder och deras funktionsprinciper kan ta ut avdrag på en digital tryckpress och göra allmänna underhållsåtgärder (bl.a. fylla på färg och papper) kan kalibrera en digitaltryckpress. KUNDSERVICE OCH KOSTNADSBERÄKNING kan betjäna kunderna personligen och via olika medier behärskar sådana räkneoperationer som behövs i kundservicesituationer känner till kostnadsfaktorerna för produkter i den grafiska branschen och deras användningsändamål utifrån de produktionstekniska kraven, materialen och vidareförädlingen kan beräkna kostnaderna för produkter i den grafiska branschen kan agera på ett ekonomiskt och resultatrikt sätt. Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av arbetsprocessen Systematiskt arbete väljer under handledning lämpliga metoder och material för att uppnå ett godtagbart slutresultat väljer i huvudsak självständigt ändamålsenliga program och material för att uppnå ett godtagbart slutresultat väljer självständigt de lämpligaste programmen och materialen för att uppnå ett ekonomiskt och högklassigt slutresultat Behärskande av arbetet som helhet behöver handledning för att förstå följande arbetsskede behärskar arbetshelheten men behöver handledning behärskar helheten och kan arbeta självständigt och högklassigt Initiativförmåga och företagsamhet handlar enligt givna instruktioner och frågar vid behov råd arbetar i huvudsak på eget initiativ och produktionsmässigt effektivt arbetar på eget initiativ och produktionsmässigt effektivt samt utvecklar sin verksamhet utvärderar under handledning sitt arbete. utvärderar sitt arbete. utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitetskraven. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 14

15 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Planering av trycksaker planerar publikationer planerar en för ändamålet lämpad publikation planerar självständigt en för ändamålet lämpad publikation, där målgruppen har beaktats Ombrytning ombryter publikationer i rätt storlek och framställer en PDF-fil ombryter publikationer i rätt storlek med beaktande av ombrytningstekniska frågor och gör i huvudsak på egen hand en PDFfil klar för utskrift ombryter publikationer i rätt storlek med beaktande av ombrytningstekniska frågor och framställer och kontrollerar en PDF-fil enligt användningsändamål Bildbehandling och fotografering kan under handledning använda bildbehandlingsprogram behärskar grundinställningarna för en bild och kan i huvudsak på eget hand använda bildbehandlingsprogram kan tillämpa bildkorrigeringsfunktioner och bildbehandlingsprogrammets möjligheter för olika bilder för olika användningsändamål kan enligt instruktioner ställa in grundfunktionerna och belysningen i en kamera kan delvis på egen hand ställa in grundfunktionerna och belysningen i en kamera kan enligt behov ställa in kamerans funktioner och belysning i föränderliga förhållanden Färghantering och standardisering av kvaliteten kan göra färgseparering och ta avdrag på trycksaker kan nästan på egen hand göra färgsepareringar med beaktande av de trycktekniska kraven och ta avdrag på trycksaker kan självständigt göra färgsepareringar med beaktande av de trycktekniska kraven och ta avdrag på trycksaker med olika metoder kan kalibrera en skärm eller en skrivare kan nästan självständigt kalibrera en skärm eller en skrivare och förstå färghanteringens betydelse i tryckprocessen kan självständigt kalibrera en skärm eller en skrivare och förstå färghanteringens betydelse i tryckprocessen och ta avdrag som simulerar olika tryckprocesser Vektorgrafik kan renrita bitmapbilder kan renrita bitmapbilder med beaktande av användningsändamålet kan renrita bitmapbilder med beaktande av användningsändamålet och rita enkla illustrationer på egen hand Utskjutning och utskrift Kundservice och kostnadsberäkning kan under handledning använda ett utskjutningsprogram, skriva ut en tryckplåt och skriva ut på en digitaltryckpress betjänar kunder och utreder under handledning kostnaderna för en trycksak. identifierar grundtyperna av utskjutning, kan nästan på egen hand använda ett utskjutningsprogram, kontrollera en utskriftsfil, skriva ut en tryckplåt; kan skriva ut på en digitaltryckpress betjänar kunder och utreder huvudsakligen på egen hand kostnaderna för en trycksak. kan på egen hand göra en utskjutning, skriva ut en tryckplåt och korrigera en utskriftsfil samt kan skriva ut på en digitaltryckpress betjänar kunder på egen hand och utreder kostnaderna för trycksaker. 15

16 FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Behärskande och tillämpning av den kunskap som behövs i arbetet kan använda arbetsrelaterad information kan delvis självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig kan självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig Utskjutning och utskrift känner till standardenliga arkstorlekar, kan beakta tryckarkets process i en tryckpress och efterbehandling kan tillämpa standardenliga arkstorlekar vid planeringen av arbetet Bildbehandling känner till strukturen i en digital bild och grunderna för bildbehandling kan delvis självständigt tillämpa kunskap om grunderna i bildbehandling kan självständigt tillämpa grunderna för bildbehandling Ombrytning känner till möjligheterna och användningsändamålet med ett ombrytningsprogram, mätsystem, ombrytnings- och skrivregler känner till mätsystem, ombrytnings- och skrivregler och känner till ändamålet med sidunderlag och stilar. känner till mätsystem, ombrytnings- och skrivregler och känner till ändamålet med sidunderlag och stilar och reglerna för bokstavstypografi. Kundservice och kostnadsberäkning känner till principerna för kundservice och kostnadsberäkning. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga förhåller sig positivt till säker verksamhet och undviker risker i sitt arbete tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet följer säkerhetsföreskrifterna för arbetet följer arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i sitt arbete och rapporterar dessa Lärande och behöver handledning för att lösa de vanligaste problemen kan lösa de vanligaste problemen med hjälp av undervisningsklarar självständigt av att lösa problemsituationer 16

17 problemlösning material och manualer arbetar på egen hand och kontrollerar vid behov sitt val med handledaren hittar lämpliga innovativa lösningar för arbetet Interaktion och samarbete deltar i arbetsgruppens verksamhet fungerar som en medlem av arbetsgruppen och anpassar sig till arbetsplatsen eller som arbetspar till en yrkesmänniska fungerar som en aktiv medlem i arbetsgruppen och anpassar sig väl till arbetsplatsen Yrkesetik uppträder sakligt och strävar i regel efter att följa arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter i anslutning till layout av trycksaker i ett företag eller på någon motsvarande plats i den grafiska branschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet Planering och framställning av nätpublikationer Krav på yrkesskicklighet PLANERING kan planera en enkel webbsida kan tillämpa typografi (typsnitt, rättskrivning, läsbarhet, färganvändning och komposition) i planeringen och framställningen av nätpublikationer kan tillämpa färglära när han eller hon planerar och framställer olika nätpublikationer tar vid planeringen av arbetet hänsyn till nätpublikationens målgrupp och användningsändamål förstår principerna för flerkanalspublicering, dvs. framställning av samma innehåll som trycksak, nätpublikation eller för andra plattformar. 17

18 UTFÖRANDE kan göra en enkel animation kan göra enkla webbsidor känner i huvuddrag till kraven på ett nätpublikationsprojekt och de olika skedena i framställningen känner till olika medieelement (t.ex. ljud, bild och text) och förstår deras möjligheter känner till grunderna för någon hypertextstruktur kan behandla och lagra bilder för nätanvändning kan testa sidornas funktion med olika webbläsare kan i sitt arbete ta hänsyn till frågor som gäller upphovsrätt och datasäkerhet. PUBLIKATION OCH UNDERHÅLL kan uppdatera webbsidor känner till publikationssätten för olika plattformar (mobilenheter, television, Internet) kan testa sidornas funktion med olika webbläsare förstår vad en server är förstår vad webbhotell är och vad domän är (t.ex. deras struktur, funktion och tjänster). Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av arbetsprocessen Systematiskt arbete arbetar enligt instruktioner arbetar i huvudsak självständigt enligt en plan arbetar självständigt enligt en plan Behärskande av arbetet som helhet kan utföra arbetshelheter enligt instruktioner behärskar arbetshelheten men behöver delvis handledning behärskar arbetshelheten och kan arbeta självständigt och högklassigt Initiativförmåga och företagsamhet handlar enligt givna instruktioner och frågar vid behov råd arbetar i huvudsak på eget initiativ arbetar på eget initiativ utvärderar under handledning sitt arbete. utvärderar på eget initiativ sitt arbete. utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitetskraven. 18

19 FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Planering beskriver arbetsskedena i flerkanalspublicering i huvuddrag beskriver och utför arbetsskedena i flerkanalspublicering i huvudsak på egen hand planerar och framställer en enkel flerkanalspublikation Utförande behandlar under handledning bildmaterialet så att det lämpar sig för nätbruk och producerar multimedieelement behandlar i huvudsak på egen hand bildmaterialet så att det lämpar sig för nätbruk och producerar multimedieelement behandlar självständigt bildmaterial så att det lämpar sig för nätpublikationsbruk och producerar multimedieelement Publikation och underhåll uppdaterar webbsidor. uppdaterar i huvudsak på egen hand webbsidor. uppdaterar självständigt webbsidor. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Användbarhet känner till de allmänna principerna för användbarhet men behöver handledning för att tillämpa dem i praktiken känner till de allmänna principerna för användbarhet och utvärderar i huvudsak på egen hand webbtjänstens användbarhet känner till och tillämpar självständigt principerna för användbarhet i sitt arbete och utvärderar på egen hand webbtjänstens användbarhet Medieelement identifierar de vanligaste medieelementen, dvs. ljud/bild/rörlig bild i nätpublikationer identifierar de vanligaste medieelementen och förstår en ändamålsenlig användning av dem i nätpublikationer identifierar självständigt de vanligaste medieelementen och kan använda dem ändamålsenligt till olika nätpublikationer Upphovsrätt och datasäkerhet känner till principerna för upphovsrätt och datasäkerhet. förstår principerna för upphovsrätt och datasäkerhet. förstår principerna för upphovsrätt och datasäkerhet och kan tillämpa dem i planeringen av en nätpublikation. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 19

20 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga förhåller sig positivt till säker verksamhet och undviker risker i sitt arbete tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet följer säkerhetsföreskrifterna för arbetet följer arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i sitt arbete och rapporterar dessa Lärande och problemlösning behöver handledning för att lösa de vanligaste problemen kan lösa de vanligaste problemen med hjälp av undervisningsmaterial och manualer klarar självständigt av att lösa problemsituationer arbetar på egen hand och kontrollerar vid behov sitt val med handledaren hittar lämpliga innovativa lösningar för arbetet Interaktion och samarbete deltar i arbetsgruppens verksamhet fungerar som en medlem av arbetsgruppen och anpassar sig till arbetsplatsen eller som arbetspar till en yrkesmänniska fungerar som en aktiv medlem i arbetsgruppen och anpassar sig väl till arbetsplatsen Yrkesetik uppträder sakligt och strävar i regel efter att följa arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter i anslutning till framställande och uppdatering av nätpublikationer i ett företag eller på någon motsvarande plats i den grafiska branschen.. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet. 2.3 KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION,OBLIGATORISKA EXAMENS- 20

21 DELAR Tryckeriarbeten och drift Krav på yrkesskicklighet OFFSETTRYCK kan trycka flerfärgstryck kan framställa en offsettryckplåt av ett färdigt material och känner till de vanligaste materialen för plåtframställning känner till grunderna för kvalitetskontroll behärskar de vanligaste konstruktionerna i ark- och rulloffsettryckpressar och deras funktionsprinciper kan stegen för ett tryckintag samt rengöring efter tryckning kan använda de vanligaste mätinstrumenten i offsettryck och identifiera de vanligaste problemen i trycket kan framställa fuktvattnet och mäta fuktvattnets sammansättning och kan tolka mätresultatet känner till hur man ställer in valsarna och kontrollerar färgranden förstår grundprinciperna för färghantering känner till de vanligaste tryckmaterialen och deras inverkan på kvaliteten känner till tryckfärgernas sammansättning och egenskaper känner till de vanligaste tryckkemikalierna och deras användningsändamål förstår betydelsen av produktionsarbete och ekonomiskt arbete kan arbeta med beaktande av arbetarskyddsfaktorer och håller arbetsmiljön snygg och beaktar säkerhetsfaktorer fungerar i enlighet med de principer för hållbar utveckling som arbetsmiljön eller arbetsplatsen ställer upp. DIGITALTRYCK kan trycka med en digital tryckpress kan utföra allmänna underhållsåtgärder behärskar grunderna i styrprogrammet behärskar grundprinciperna för olika digitala tryckmetoder och deras användningsområden kan vid behov kontrollera en fils tryckduglighet känner till olika tryckmaterial och förstår deras inverkan på kvaliteten förstår effekterna av efterbehandling för kvaliteten på och slutanvändningen av en digital trycksak beaktar i sitt arbete principerna för hållbar utveckling i arbetsmiljön. TRYCKPRESSUNDERHÅLL OCH -DRIFT 21

22 behärskar de vanligaste förebyggande underhållsåtgärderna på maskinerna och utrustningen och förstår deras betydelse för driften kan i enlighet med underhållsinstruktionerna utföra de vanligaste vecko-, månads- och årsunderhållen kan handla enligt instruktioner vid fel och störningar förstår automationens och datakommunikationens betydelse i arbetsmiljön i branschen fungerar i enlighet med de krav som yrkesskickligheten, lagstiftningen och arbetarskyddet ställer vid elarbeten förstår vilka faktorer som bidrar till säkra maskiner och en säker arbetsmiljö fungerar i enlighet med anvisningarna för hållbar utveckling i arbetsmiljön. Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av arbetsprocessen Systematiskt arbete arbetar enligt instruktioner arbetar i huvudsak självständigt enligt en plan arbetar självständigt enligt en plan Behärskande av arbetet som helhet kan utföra arbetshelheter enligt instruktioner behärskar arbetshelheten men behöver delvis handledning behärskar arbetshelheten och kan arbeta självständigt och högklassigt Initiativförmåga och företagsamhet handlar enligt givna instruktioner och frågar vid behov råd arbetar i huvudsak på eget initiativ arbetar på eget initiativ utvärderar under handledning sitt arbete. utvärderar på eget initiativ sitt arbete. utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitetskraven. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Offsettryck kan använda en offsettryckpress och utföra produktionsuppgifter för offsettryckning enligt inkan ganska självständigt utföra uppgifter för offsettryckning kan självständigt utföra de uppgifter som förekommer i en offsetproduktion 22

23 struktioner Digitaltryck kan använda en digital tryckpress och enligt instruktioner utföra digitaltryckuppgifter kan ganska självständigt utföra digitaltryckuppgifter kan självständigt utföra uppgifter vid digitalproduktion Tryckpressunderhåll och -drift behärskar arbetarskyddsfrågorna i arbetsmiljön och kan enligt instruktioner utföra förebyggande underhållsåtgärder på tryckpressar kan ganska självständigt utföra vecko-, månads-och årsunderhåll enligt serviceboken kan självständigt med hjälp av serviceboken utföra underhåll på tryckpressarna Behärskande av fel- och störningssituationer kan handla enligt instruktioner vid fel och störningar. klarar av de vanligaste felen och störningarna på egen hand med hjälp av serviceböcker och manualer. klarar självständigt och systematiskt av de flesta fel och störningar. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Informationssökning kan använda arbetsrelaterad information. kan delvis självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig. kan självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga förhåller sig positivt till säker verksamhet och undviker risker i sitt arbete tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet följer säkerhetsföreskrifterna för arbetet följer arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i sitt arbete och rapporterar dessa Lärande och problemlösning behöver handledning för att lösa de vanligaste problemen kan lösa de vanligaste problemen med hjälp av undervisningsmaterial och manualer klarar självständigt av att lösa problemsituationer arbetar på egen hand och kontrol- hittar lämpliga innovativa lös- 23

24 lerar vid behov sina val med handledaren ningar för arbetet Interaktion och samarbete deltar i arbetsgruppens verksamhet fungerar som en medlem av arbetsgruppen och anpassar sig till arbetsplatsen eller som arbetspar till en yrkesmänniska fungerar som en aktiv medlem i arbetsgruppen och anpassar sig väl till arbetsplatsen Yrkesetik uppträder sakligt och strävar i regel efter att följa arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter på en arbetsplats eller i någon motsvarande miljö i den grafiska branschen enligt arbetsplatsens/arbetsmiljöns inriktning. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet Efterbehandling Krav på yrkesskicklighet SKÄRNING AV TRYCKSAK behärskar tillskärning och renskärning samt arkskärning i olika format förstår skärprocesserna för olika produkter kan programmera pappersskärarna känner till olika pappersskärare och deras användningsprinciper. FALSNING AV TRYCKSAK kan ställa in falsmaskinen för olika falsningar och göra olika falsningar med falsmaskin behärskar falsningsprocesserna för tidningar, böcker och reklamtrycksaker behärskar kvalitetskontrollen vid falsning med falsmaskin 24

25 känner till delarna och tilläggsutrustning i olika falsmaskiner och förstår deras användningsprinciper. BINDNING AV TRYCKSAK kan utföra olika bindningar för olika trycksaker behärskar användningsprinciperna för bindningsmaskiner förstår olika bindningsprocesser känner till kvalitetssäkringsåtgärderna vid bindningar och förstår med deras hjälp vilka korrigeringsåtgärder som behövs känner till vilka material som används till bindning av en trycksak. FÖRPACKNING, POSTNING, SÄNDNING OCH LAGRING AV TRYCKSAKER behärskar principerna och ändamålen för buntnings-, förpacknings-, sändnings- och lagringsprocesserna vid framställningen av tidningar, böcker och förpackningsprodukter förstår betydelsen av databas och variabelinformation, bl.a. vid postning av trycksaker. SPECIALTEKNIKER FÖR EFTERBEHANDLING behärskar notning, perforering och stansning förstår principerna för foliering och känner till de material som används vid den behärskar principerna för hålning, prägling och ritsning förstår principen för numrering förstår vilka efterbehandlingsmaskiner och -apparater som används vid framställningen av förpackningstrycksaker. UNDERHÅLL OCH DRIFT AV EFTERBEHANDLINGSMASKINER kan utföra de vanligaste vecko-, månads- och årsunderhållen i produktionen enligt instruktioner förstår arbetarskyddsfaktorernas betydelse i maskiner och arbetsmiljön behärskar grundbegreppen för underhåll, reparation och drift av produktionsmaskinerna för efterbehandlingen av trycksaker kan utföra förebyggande underhåll på maskiner och anordningar kan handla enligt instruktioner vid fel och störningar förstår automationens och datakommunikationens betydelse i arbetsmiljön i branschen fungerar i enlighet med anvisningarna för hållbar utveckling i arbetsmiljön handlar enligt författningarna och föreskrifterna om arbetarskyddet. 25

26 Bedömning av kunnandet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Behärskande av arbetsprocessen Systematiskt arbete arbetar enligt instruktioner arbetar i huvudsak självständigt enligt en plan arbetar självständigt enligt en plan Behärskande av arbetet som helhet kan utföra arbetshelheter enligt instruktioner behärskar arbetshelheten men behöver delvis handledning behärskar arbetshelheten och kan arbeta självständigt och högklassigt Initiativförmåga och företagsamhet handlar enligt instruktioner och frågar vid behov råd arbetar i huvudsak på eget initiativ arbetar på eget initiativ utvärderar under handledning sitt arbete. utvärderar på eget initiativ sitt arbete. utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitetskraven. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 2. Behärskande av arbetsmetoder, - redskap och material Skärning av trycksak kan enligt instruktioner göra skärningsplaner för skärning och under handledning använda en skärare kan ganska självständigt göra skärningsplaner och skärningsprogram för skärning och ganska självständigt använda en skärare kan göra skärningsplaner och skärningsprogram för skärning och självständigt använda en skärare Falsning av trycksak kan enligt instruktioner använda en falsmaskin och under handledning göra arbetsplaner för falsning kan ganska självständigt använda en falsmaskin och göra arbetsplaner för falsning kan självständigt använda en falsmaskin och göra arbetsplaner för falsning Bindningsmetoder för trycksaker kan enligt instruktioner använda en bindningsmaskin kan ganska självständigt använda en bindningsmaskin kan självständigt använda en bindningsmaskin Förpackning, postning, sändkan enligt instruktioner bunta ihop, förpacka, lagra och sända trycksaker behärskar principerna för postning och kan ganska självständigt bunta ihop, förpacka, lagra och kan självständigt bunta ihop, förpacka, lagra och sända trycksaker och förstår betydelsen av en 26

27 ning och lagring av trycksaker sända trycksaker databas och automation Specialtekniker för efterbehandling kan enligt instruktioner utföra olika specialtekniker för efterbehandling kan ganska självständigt utföra olika specialtekniker för efterbehandling kan självständigt utföra olika specialtekniker för efterbehandling och förstår framställningen av förpackningstrycksaker Efterbehandlingens drift behärskar arbetarskyddsfrågorna i arbetsmiljön och kan enligt instruktioner utföra förebyggande underhållsåtgärder på efterbehandlingsmaskinerna kan ganska självständigt utföra vecko-, månads-och årsunderhåll enligt serviceboken kan självständigt med hjälp av serviceboken utföra underhåll på efterbehandlingsmaskinerna Behärskande av fel- och störningssituationer kan handla enligt instruktioner vid fel och störningar. klarar av de vanligaste felen och störningarna på egen hand med hjälp av serviceböcker och manualer. klarar av de flesta fel och störningar självständigt och systematiskt. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Informationssökning kan använda arbetsrelaterad information. kan delvis självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig. kan självständigt tillämpa arbetsrelaterad information och bedöma om den är korrekt och tillförlitlig. FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING BEDÖMNINGSKRITERIER 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga förhåller sig positivt till säker verksamhet och undviker risker i sitt arbete tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet följer säkerhetsföreskrifterna för arbetet följer arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i sitt arbete och rapporterar dessa Lärande och problemlösning behöver handledning för att lösa de vanligaste problemen kan lösa de vanligaste problemen med hjälp av undervisningsmaterial och manualer klarar självständigt av att lösa problemsituationer 27

28 arbetar på egen hand och kontrollerar vid behov sitt val med handledaren hittar lämpliga innovativa lösningar för arbetet Interaktion och samarbete deltar i arbetsgruppens verksamhet fungerar som en medlem av arbetsgruppen och anpassar sig till arbetsplatsen eller som arbetspar till en yrkesmänniska fungerar som en aktiv medlem i arbetsgruppen och anpassar sig väl till arbetsplatsen Yrkesetik uppträder sakligt och strävar i regel efter att följa arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetsätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. uppträder sakligt och tar hänsyn till överenskomna arbetssätt på arbetsplatsen och följer arbetstiderna. Sätt att visa yrkesskickligheten påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbetsuppgifter i anslutning till efterbehandling på en arbetsplats eller i någon motsvarande miljö i den grafiska branschen enligt arbetsplatsens/arbetsmiljöns inriktning. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna. Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande. Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet. 2.4 VALBARA EXAMENSDELAR Produktionsuppgifter i marknadsföringskommunikation Krav på yrkesskicklighet kan planera olika trycksaker eller elektroniska publikationer för marknadsföringskommunikation kan framställa trycksaker eller elektroniska publikationer för olika medier kan följa och tillämpa företagets grafiska anvisningar förstår grunderna och faktorerna för företagets visuella identitet förstår uppgiften för företagets visuella identitet och marknadsföringskommunikationens betydelse som instrument för att skapa en företagsbild förstår arbetsprocessen och kostnadsfaktorerna i marknadsföringskommunikation. 28

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka

Läs mer

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR TEKNISK PLANERING UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012

YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:8 Föreskrifter och anvisningar 2012:8 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Grunder för fristående examen

Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Utbildningsstyrelsen 2008 Edita Prima Oy Helsingfors 2008 ISBN 978-952-13 (häft.) ISBN 978-952-13-(pdf) OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 FÖRESKRIFT 29/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sida 1 av 179 Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN I SJÖFART

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN INOM ELNÄTSBRANSCHEN 2011

SPECIALYRKESEXAMEN INOM ELNÄTSBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM ELNÄTSBRANSCHEN 2011 FÖRESKRIFT 5/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:5 Föreskrifter och anvisningar 2011:5 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING Föreskrift 45/011/1999 YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll:

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR OPTISK SLIPARE 2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR OPTISK SLIPARE 2004 FÖRESKRIFT 9/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN I EKONOMI- FÖRVALTNING 2012

YRKESEXAMEN I EKONOMI- FÖRVALTNING 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I EKONOMI- FÖRVALTNING 2012 Föreskrift 10/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:5 Föreskrifter och anvisningar 2012:5 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 36/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 36/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 36/011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM SNICKERIBRANSCHEN 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM SNICKERIBRANSCHEN 2008 FÖRESKRIFT 36/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 13/011/2003. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 13/011/2003. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 13/011/2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MÅLARE 2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MÅLARE 2003 FÖRESKRIFT 13/011/2003 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 18 /011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 FÖRESKRIFT 18/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR

YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR Föreskrift 47/011/1999 YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab Helsingfors

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Föreskrift 14/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN SEMINOLOG

Läs mer

FRISTÅENDE EXAMINA 1.1.2007

FRISTÅENDE EXAMINA 1.1.2007 FRISTÅENDE EXAMINA 1.1.2007 Examina för arbetslivet 3/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN 1 Examina för arbetslivet 3/2007 Utbildningsstyrelsen 2007 Översättning: Brita Tudeer, Christer Vikström, Kerstin Lindroos-Falck,

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer