Hälsa på lika villkor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa på lika villkor?"

Transkript

1 Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län

2 Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens och bortfallsanalys Presentation av resultaten Resultatet på kommunnivå Jämförelser mellan undersökningarna och

3 Bakgrund Samarbete mellan Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Jönköpings läns landsting År deltar Landstinget i Jönköpings län med ett utökat urval liksom vi gjorde kan därmed göra analyser på kommunnivå

4 Syfte Syftet med undersökningen: att ta reda på hur befolkningen i Jönköpings län mår och lever att följa utvecklingen av folkhälsan i länet viktigt för bedömningen av hur behovet av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ser ut i länet

5 Metod urval och datainsamling Stratifierat slumpmässigt urval Ca 800 individer i varje kommun Totalt individer i länet Enkätundersökning Postenkät Webbenkät Tre påminnelser Statistiska Centralbyrån (SCB)

6 Metod insamlad information 77 frågor i enkäten Hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, sysselsättning, trygghet och sociala relationer Registervariabler (mars ) T ex kön, födelseår, civilstånd, utbildningsnivå, inkomst (2007)

7 Metod analyser Hantera bortfall Kalibrering med vikter från SCB Hantera skillnader i åldersfördelning mellan kommunerna Åldersstandardisering med folkbokförda i Jönköpings län som standardpopulation Frekvenser med 95% konfidensintervall (KI) KI för att belysa osäkerheten i resultatet

8 Svarsfrekvens Kommun Antal i urvalet Antal svar Andel svar (%) Aneby ,2 Eksjö ,3 Gislaved ,7 Gnosjö ,4 Habo ,0 Jönköping ,5 Mullsjö ,4 Nässjö ,1 Sävsjö ,9 Tranås ,3 Vaggeryd ,3 Vetlanda ,8 Värnamo ,2 Länet totalt ,1 Riket ,1

9 Resultat Självskattad allmän hälsa och tandhälsa Levnadsvanor Övervikt och fetma Psykisk hälsa Trötthet och sömn Förtroende för institutioner och politiker Redovisas här uppdelat på kön och kommun

10 Självskattad allmän hälsa och tandhälsa

11 Andel (%) kvinnor som svarade bra eller mycket bra på frågan Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Totalt i länet : 67,9% ,7% 69,3% 65,6% 71,6% 70,3% 64,5% 73,6% 70,8% 74,7% 72,2% 72,5% 71, 69,7% 68,6% 67, 71, 66, 71,1% 69,1% 76,3% 71,4% 73,1% 71,5% 72,7% 64,9%

12 Andel (%) män som svarade bra eller mycket bra på frågan Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Totalt i länet : 73,6% ,5% ,7% 71,2% 75,9% 70,7% 75,8% 71,2% 71,1% 75,2% 73,7% 73,1% 66,9% 80,4% 74,4% 73,4% 66,8% 75, 73, 70,8% 71,5% 79,7% 72,8% 72,4% 75,4% 76,1%

13 Andel (%) kvinnor som svarade dåligt eller mycket dåligt på frågan Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Totalt i länet : 6,8% 4 35% 3 25% 15% 5% 8,6% 8,8% 6,7% 4,3% 7,7% 7,7% 6,1% 3,4% 7,6% 4, 6,9% 2,9% 5,8% 4,6% 8,1% 6,6% 8,8% 7,3% 5,7% 9,8% 6,7% 6,6% 5,9% 4,5% 5,5%

14 Andel (%) män som svarade att dåligt eller mycket dåligt på frågan Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Totalt i länet : 5, 4 35% 3 25% 15% 8,9% 10, 5% 6,1% 5,3% 4,3% 4,1% 4,6% 6,2% 4,3% 3,9% 5,6% 4,4% 5,8% 5,8% 3,1% 7,4% 6,5% 6,1% 4,2% 4,1% 5,3% 4,8% 5, 5, 5,3%

15 Andel (%) kvinnor som svarade ganska bra eller mycket bra på frågan Hur tycker du att din tandhälsa är? Totalt i länet : 77,2% , 79,3% 78,4% 78,7% 72,5% 72,9% 68,1% 75,5% 81,4% 80,5% 77,6% 75,9% 72,3% 75,7% 75,2% 75,1% 73,1% 73, 71,4% 77,9% 78,5% 77,6% 75,6% 76, 73,1%

16 Andel (%) män som svarade ganska bra eller mycket bra på frågan Hur tycker du att din tandhälsa är? Totalt i länet : 71, ,7% 77,3% 73,7% 73,9% 72,4% 73,4% 72,8% 68,9% 69,4% 61,2% 71,5% 61,4% 66,6% 69,1% 66,6% 70,1% 70,5% 70,3% 64,6% 65,1% 66,3% 74,5% 72,6% 73,1% 70,8% 5 4 3

17 Levnadsvanor

18 Andel (%) kvinnor som röker dagligen. Totalt i länet : 12,7% 4 35% 3 25% 21,5% 18,1% 19,6% 20,2% 15% 14,6% 13,1% 12,1% 11,5% 14,8% 16,1% 11,1% 10, 12,1% 12,8% 15,3% 14,3% 10,5% 13,1% 16,2% 12,9% 12,3% 14,2% 13,7% 12,9% 7,7% 5%

19 Andel (%) män som röker dagligen. Totalt i länet : 10,8% 4 35% 3 25% 15,5% 15% 12,1% 11,1% 11,3% 11,2% 11,9% 10,4% 9,5% 8,3% 13,3% 9,4% 10,3% 13, 11, 11,7% 11,6% 9,2% 8,5% 12,2% 11, 10,1% 9,3% 8,5% 14,2% 10,8% 5%

20 Andel (%) kvinnor som snusar dagligen. Totalt i länet : 2,6% 4 35% 3 25% 15% 5% 3,7% 2,8% 4,8% 4,4% 2,7% 1,6% 1,3% 3,5% 1,9% 5,1% 2,4% 2,9% 2,3% 4,4% 3,7% 2,3% 1,8% 0,8% 2,9% 2, 2,2% 2,6% 0,9% 2,9% 1,2%

21 Andel (%) män som snusar dagligen. Totalt i länet : 17,8% 4 35% 3 29,3% 28,3% 25% 25,8% 18,1% 26,4% 20,2% 24,4% 20,4% 22,5% 20,8% 21,6% 21,9% 26, 20,9% 23,4% 18,1% 24, 21,5% 25,1% 20,4% 23,4% 16,6% 16,7% 15,4% 15% 13,7% 5%

22 Andel (%) kvinnor med riskbruk av alkohol Totalt i länet : 7,6% 4 35% 3 25% 15% 13,6% 11,4% 5% 7,1% 7, 7,3% 5,5% 7,8% 5,3% 7,9% 7,7% 6, 9,5% 8,5% 7,3% 7,5% 7,8% 8, 6,7% 7,4% 9,9% 8,1% 9,8% 9,3% 5,1% 6,8%

23 Andel (%) män med riskbruk av alkohol Totalt i länet : 15,2% 4 35% 3 25% 22,9% 15% 12,8% 19,5% 15,3% 14,6% 18,2% 18,1% 12, 16,2% 11,9% 19, 12,5% 13,8% 14,1% 16,8% 16,5% 17,1% 18,3% 14,3% 12,8% 9,9% 9,5% 8,8% 10,4% 8,5% 5%

24 Andel (%) kvinnor som är fysiskt aktiva minst 30 min per dag Totalt i länet : 62,2% , 59,6% 64,4% 63,4% 62,5% 62,1% 55,8% 69,4% 67,3% 66,2% 66, 64, 63,2% 56,1% 66,8% 62,8% 61,1% 67,1% 57,7% 63, 68, 66,6% 62,5% 62,5% 52,6% 5 4 3

25 Andel (%) män som är fysiskt aktiva minst 30 min per dag Totalt i länet : 64,4% ,6% 64,4% 69,5% 69,1% 65,9% 62, 68,4% 68, 66,5% 65,7% 66,3% 65,4% 64,6% 71,3% 60,9% 67,9% 62,8% 66,8% 66,8% 59,7% 69,9% 65,2% 62,9% 66,2% 62,7% 5 4 3

26 Andel (%) kvinnor med stillasittande fritid Totalt i länet : 12,3% 4 35% 3 25% 15% 15,4% 13,2% 10,6% 12,5% 14,2% 12,1% 16,1% 15,7% 8,4% 9,6% 12,2% 10,1% 14, 14, 17,7% 8,9% 15,1% 12,1% 8,4% 15, 16,8% 12,1% 10,8% 11,7% 9,5% 5%

27 Andel (%) män med stillasittande fritid Totalt i länet : 12,9% 4 35% 3 25% 18,3% 16,6% 15% 13,1% 11,1% 11,5% 8,8% 12,6% 11,3% 15,4% 10,1% 12,3% 14,6% 14,3% 13,1% 11,9% 10,6% 13,9% 12,4% 9,6% 13,5% 10,4% 11,6% 11,7% 8,9% 14,1% 5%

28 4 Andel (%) kvinnor som äter tillräckligt med frukt och grönsaker (minst 5 ggr/dag). Totalt i länet : 14, 35% 3 25% 19,7% 17,7% 15% 14,9% 14,7% 14,9% 14,2% 11,8% 8,2% 7,3% 10,2% 11,9% 7,5% 11,4% 10,1% 7,6% 10,7% 10,8% 10,5% 8,3% 11, 8,9% 11,5% 12, 12,8% 10,4% 5%

29 4 Andel (%) män som äter tillräckligt med frukt och grönsaker (minst 5 ggr/dag). Totalt i länet : 4,2% 35% 3 25% 15% 5% 3,2% 6,2% 5, 4,8% 3,7% 5,5% 5, 4,8% 4,3% 3,1% 3,4% 3,8% 2,9% 2,7% 2,1% 5,9% 3,8% 1,4% 3, 1,9% 4,6% 2,7% 6,3% 2,2% 6,1%

30 Andel (%) kvinnor som äter frukt och grönsaker minst 3 ggr /dag. Totalt i länet : 53,7% ,2% 5 43,4% 48,4% 54,2% 54,3% 52,7% 48,3% 45,1% 45,6% 51,1% 51, 49,3% 42,7% 50,1% 50,5% 50, 48,4% 43, 48,5% 43,8% 52,1% 51,7% 52, 51,1% 49,2% 4 3

31 Andel (%) män som äter frukt och grönsaker minst 3 ggr/dag. Totalt i länet : 28,9% ,3% 3 26,4% 23,9% 26,4% 25,5% 27,6% 23,4% 21,6% 20,1% 30,4% 27,6% 24,4% 22,9% 22, 17,3% 27, 23,6% 24, 24,5% 21,2% 25,3% 23,7% 26,6% 22,1% 29,2%

32 Andel (%) kvinnor som äter lite frukt och grönsaker (högst 1,3 ggr/dag). Totalt i länet : 16,3% ,4% 17,4% 15,5% 15,5% 23,3% 17,4% 16,2% 21,2% 12,1% 16,7% 15,7% 17,7% 22,1% 21,5% 17,4% 17,1% 13,8% 24,5% 19,5% 17,2% 17,6% 17,5% 16,4% 17,7% 14,5%

33 Andel (%) män som äter lite frukt och grönsaker (högst 1,3 ggr/dag). Totalt i länet : 34, ,7% ,1% 36, 36,5% 32,3% 34,2% 31,8% 35,6% 35,1% 30,2% 31,5% 40, 38,5% 38,8% 36,6% 37,1% 34,9% 34,9% 35,6% 39,9% 36,8% 34,7% 38,2% 36,7% 33,9%

34 Övervikt och fetma

35 Body mass index (BMI) Ex. 65 kg 1,75 m x 1,75m = 21,2 kg/m2 BMI < 18,5 = undervikt BMI 18,5 24,9 = normalvikt BMI 25,0 29,9 = övervikt BMI 30,0 = fetma

36 Andel (%) kvinnor med övervikt + fetma (BMI 25 kg 2 /m 2 ) Totalt i länet : 45,1% ,6% 45,6% 45,2% 39,2% 38,7% 46,7% 42,7% 38,2% 41, 47,4% 44,5% 44, 44,8% 45, 51,7% 39,7% 44,6% 40,2% 38,2% 45,7% 43,1% 43,5% 39,2% 38,8% 37,9% 3

37 Andel (%) män med övervikt + fetma (BMI 25 kg 2 /m 2 ) Totalt i länet : 53,2% ,4% ,5% 56,1% 57,8% 53,4% 54, 50,4% 53,5% 48,8% 54,6% 57,9% 52,8% 51,1% 50,7% 51,3% 50,1% 49,3% 47,9% 53,2% 56,7% 56,6% 50,7% 54,4% 54,5% 57,7% 4 3

38 4 Andel (%) kvinnor med fetma (BMI 30 kg 2 /m 2 ) Totalt i länet : 14,6% 35% 3 25% 18, 17,6% 17,9% 19,6% 15% 14,7% 16, 13,4% 15,5% 10,3% 12,3% 16, 12,9% 15, 16,2% 10,1% 13,8% 12,6% 11,8% 14,9% 10,7% 13,5% 13,2% 9,3% 14,6% 6,6% 5%

39 Andel (%) män med fetma (BMI 30 kg 2 /m 2 ) Totalt i länet : 12,5% 4 35% 3 25% 15% 10,1% 11,5% 15,1% 13,5% 13,8% 12,1% 11,3% 11, 16,1% 12, 10,4% 10,1% 17,2% 12,9% 12,6% 9,7% 9,1% 8,9% 12,8% 16,5% 9,3% 12,1% 14,2% 13,4% 7,9% 5%

40 Psykisk hälsa

41 Psykiskt välbefinnande Frågeinstrumentet GHQ12 Mäter psykiskt välbefinnande (snarare än psykisk ohälsa) Är fokuserat på avbrott i den normala funktionen (snarare än livslång karaktäristika) Frågorna rör koncentration, uppskatta det man gjort, svårt att sova pga. oro, ta itu med problem, gjort nytta, olycklig och nedstämd, fatta beslut, förlora tron på sig själv, spänd, värdelös, inte klara problem, lycklig Inte alls/inte mer än vanligt/mer än vanligt/mycket mer än vanligt

42 Andel (%) kvinnor som har nedsatt psykiskt välbefinnande enligt instrumentet GHQ12. Totalt i länet : 17,7% 40, 35, 30, 25, 20, 15, 17,9% 14,7% 13,5% 19, 15,1% 15,4% 19,9% 14,6% 19,4% 13,1% 20,7% 16,6% 14,5% 14,1% 19, 17,6% 21,4% 13,7% 18,2% 18,3% 17,9% 16,3% 13,7% 13,4% 13,4% 10, 5, 0,

43 40, Andel (%) män som har nedsatt psykiskt välbefinnande enligt instrumentet GHQ12. Totalt i länet : 13,4% 35, 30, 25, 20, 18,7% 16,5% 15, 10, 7,8% 8,9% 10, 14,7% 13,4% 8,7% 11,1% 8,9% 13,9% 11,7% 8,8% 15,5% 12,5% 12,2% 12, 8,1% 12,3% 11,8% 11,1% 11,2% 10,3% 9,7% 5,5% 5, 0,

44 4 Andel (%) kvinnor som känner sig stressade Totalt i länet : 12,7% 35% 3 25% 15% 11,8% 8,7% 13,4% 12,5% 12,1% 11,2% 15,2% 16, 12,5% 12,4% 14,6% 9,9% 9,4% 13,6% 10,9% 16,5% 14, 13,4% 10,3% 10,4% 10,5% 14,2% 12,3% 10,7% 10,3% 5%

45 4 Andel (%) män som känner sig stressade Totalt i länet : 9,6% 35% 3 25% 16,5% 15% 12,5% 12,7% 11,5% 11,3% 5% 6,9% 4,8% 9,5% 8,7% 9, 4,5% 5,7% 3,8% 8,2% 8, 5,3% 9,2% 8,7% 8,1% 7,1% 5,9% 7,6% 9, 6,6% 8,2%

46 Andel (%) kvinnor som har besvär av ängslan, oro eller ångest Totalt i länet : 34,2% ,7% 41,3% 43,7% , 32,2% 31,7% 31,4% 31, 30,2% 30,1% 29,4% 37,4% 35,7% 35,4% 32,3% 32,5% 30,8% 30,5% 38,2% 36,7% 34, 36,5% 30,3% 34,9% 29,3%

47 Andel (%) män som har besvär av ängslan, oro eller ångest Totalt i länet : 25,4% ,2% 3 18,5% 21,1% 24,6% 22,1% 25, 20,9% 28, 17,2% 21,7% 29,6% 28,8% 24, 22,7% 27,6% 21,5% 25,4% 20,5% 28,9% 25,4% 25,8% 24,3% 19,3% 23,4% 23,1%

48 Andel (%) kvinnor som under de tre senaste månaderna har använt antidepressiv medicin. Totalt i länet : 8,9% 25% 15% 12,1% 11,9% 11,6% 8,6% 9,8% 9,2% 8, 10, 9,2% 10,3% 10,3% 8,5% 7,7% 8,2% 6,5% 6,4% 6,5% 6,6% 6,6% 5% 4,9% 4,3% 5, 3,8% 5,1% 5,5%

49 Andel (%) män som under de tre senaste månaderna har använt antidepressiv medicin. Totalt i länet : 4,6% 25% 15% 6,9% 6,7% 5% 3,3% 4,8% 3,7% 1,9% 3,2% 4,4% 5,3% 4, 3,5% 4,6% 4,5% 3,9% 5, 4,7% 4,4% 2,4% 5,7% 5,7% 3,8% 4,5% 5,5% 3,1% 5,3%

50 Andel (%) kvinnor som under de tre senaste månaderna har använt lugnande/ångestdämpande medicin. Totalt i länet : 8,2% 25% 15% 7,4% 9, 6,2% 8,4% 8,4% 7,3% 7,4% 10,2% 7, 9,2% 8, 7,9% 7,9% 6,9% 8,7% 8,5% 7,1% 6,7% 6,8% 5% 4,5% 4,9% 5,5% 5,1% 5,2% 4,4%

51 Andel (%) män som under de tre senaste månaderna har använt lugnande/ångestdämpande medicin. Totalt i länet : 5,1% 25% 15% 8,5% 7,3% 7,2% 7,2% 5,3% 5,7% 6,4% 6,3% 5% 2,3% 4,2% 4,5% 4,3% 3,4% 4,6% 3,9% 4,3% 2,9% 2,5% 2,6% 3,5% 1,9% 1,7% 2,6% 3,7% 3,9%

52 Trötthet och sömn

53 Andel (%) kvinnor som besväras av trötthet Totalt i länet : 55, ,8% 46,6% 61,2% 53,8% 56,5% 52,6% 59,1% 50,7% 54,5% 48,3% 55,1% 61,9% 49, 60,2% 57,6% 59,4% 58,3% 64,2% 50,8% 59,5% 57,1% 60,5% 55,4% 52,3% 59,6% 4 3

54 Andel (%) män som besväras av trötthet Totalt i länet : 40,9% ,4% 38,8% 41,3% 44,2% 47,5% 39,7% 45,4% 45,2% 35,3% 42,3% 41, 47,2% 38,7% 44,2% 42,1% 45, 40, 54,2% 46,3% 52,2% 49,2% 41,6% 41,1% 43,9% 32,7% 3

55 Andel (%) kvinnor som besväras av sömnsvårigheter Totalt i länet : 37,4% ,3% 30,2% 39,8% 35,7% 34, 32,8% 39,6% 40,1% 36, 39,4% 41,2% 37,8% 32,7% 38,7% 39,2% 38,6% 35,6% 38,1% 32,8% 39,1% 35,1% 37,1% 30, 32,2% 31,4%

56 Andel (%) män som besväras av sömnsvårigheter Totalt i länet : 28,8% ,6% 24,3% 28,1% 26,2% 27,8% 26,8% 32,7% 28,6% 34,9% 27,9% 31,4% 29,3% 21,1% 27,1% 30,8% 24,4% 24,4% 34,9% 28,4% 30,7% 23,9% 29,6% 25,4% 24,1% 27,9%

57 Andel (%) kvinnor som under de tre senaste månaderna har använt sömnmedel/insomningsmedicin. Totalt i länet : 13,7% 4 35% 3 25% 17,6% 16,3% 16,3% 15% 11,5% 14, 11,1% 11,4% 8,3% 9,2% 14,4% 13,7% 12,7% 8,9% 11,8% 14,4% 13,5% 13,5% 13, 11,1% 12,4% 12,7% 14,8% 11,5% 10,7% 10,1% 5%

58 Andel (%) män som under de tre senaste månaderna har använt sömnmedel/insomningsmedicin. Totalt i länet : 8,5% 4 35% 3 25% 15% 12,8% 5% 8,6% 7,7% 7,8% 8, 7,6% 5,5% 8, 5,8% 6,5% 4,6% 7,4% 7,5% 6,8% 3,3% 10,2% 7,6% 7,4% 10,3% 9,4% 8,6% 7,8% 4,8% 6, 7,8%

59 Förtroende för institutioner och politiker

60 Andel (%) kvinnor som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Sjukvården Totalt i länet 20,1%: ,8% 18,4% 18,3% 17,9% 27,4% 21,4% 21,3% 15,5% 24,2% 20,2% 19,4% 20,3% 21,4% 21,9% 17,1% 17,9% 19, 23,8% 29,9% 16,3% 13, 23,3% 25, 20,3% 20,3%

61 Andel (%) män som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Sjukvården Totalt i länet 18,2%: ,3% 19,7% 19,4% 19,8% 20,4% 17, 22,7% 15,2% 21, 22,4% 18,7% 16,2% 16,7% 23,3% 23,8% 23,6% 24,3% 22,7% 17,8% 16,1% 14,1% 18,7% 18, 21,8% 16,4%

62 Andel (%) kvinnor som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Skolan Totalt i länet 19,: ,8% 19,6% 30,3% 17,9% 22, 19,7% 20,3% 18,3% 18, 16,4% 20,8% 22,1% 17,2% 17, 24,9% 22,9% 23,2% 21,2% 21,6% 21,2% 21,8% 20,1% 19,4% 16,6% 16,1%

63 Andel (%) män som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Skolan Totalt i länet 27,5%: ,4% 30,4% 31,5% 29,8% 31,3% 25,9% 28,4% 35,3% 29,8% 25,5% 27,6% 26,8% 31,2% 35,8% 29,4% 34,6% 27,8% 37,8% 31,5% 36,3% 33,6% 31,8% 30,3% 28,1% 25,2%

64 Andel (%) kvinnor som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Socialtjänsten Totalt i länet : 31,2% ,9% ,4% 30,7% 31,3% 39,4% 33,5% 32, 30,5% 30,1% 30,1% 26,8% 31,3% 30,7% 35,5% 37,1% 36,5% 33,1% 34,1% 31,5% 29,4% 36,1% 29,9% 31,4% 27,8% 26,5%

65 Andel (%) män som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Socialtjänsten Totalt i länet : 37,5% ,8% ,4% 38,2% 35,9% 36,8% 42, 33,7% 39,1% 36,2% 39,3% 38,7% 38,3% 34, 35,6% 41,1% 41,2% 42,4% 40,3% 35,5% 35,5% 44,8% 39,2% 39,9% 35,6% 29,7%

66 Andel (%) kvinnor som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Riksdagen Totalt i länet : 32, 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 49,7% 29,1% 51,5% 38, 46,7% 34,3% 41,3% 26,3% 48,6% 30,7% 33, 41,5% 31,1% 44,8% 42, 47,6% 48, 47,3% 36,7% 34,4% 32,8% 51, 34, 45,1% 32,1% 0,2 0,1 0

67 Andel (%) män som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Riksdagen Totalt i länet : 40,7% 1 0,9 0,8 0,7 0,6 53,8% 58,1% 62,3% 61,2% 56,5% 55, 62,1% 59,5% 56,2% 54,1% 56,7% 55,7% 0,5 0,4 47,1% 45, 40,9% 45,9% 37,2% 41,7% 40,5% 38,8% 42,2% 48,8% 37,9% 48,1% 39, 0,3 0,2 0,1 0

68 Andel (%) kvinnor som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Politiker i ditt landsting/region Totalt i länet : 39,8% ,5% 37,5% 48,2% 45,7% 45,5% 38, 40,4% 35,7% 48,4% 47,5% 47,2% 47, 47,4% 42,8% 36,5% 54, 43,4% 42,6% 42,5% 51,5% 41,2% 53,3% 46,3% 40,2% 32,4% 3

69 Andel (%) män som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Politiker i ditt landsting/region Totalt i länet : 49,9% ,2% ,7% 47,3% 58,9% 55,8% 60,6% 52,5% 54,9% 47,4% 60,7% 60,4% 55,2% 53,2% 43,7% 44,7% 54,3% 47,2% 60,4% 56,2% 52,9% 51,9% 59,8% 59,5% 50, 43,1% 4 3

70 Andel (%) kvinnor som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Politiker i kommunen Totalt i länet : 42,9% ,1% 40,6% 53,7% 48,1% 42,2% 38,5% 39, 37, 40,7% 33, 45,8% 61,2% 56,7% 52,6% 50,1% 47,3% 40,6% 58,7% 49,3% 57,2% 44, 52,8% 51,9% 46,6% 36,1% 3

71 Andel (%) män som svarat inte särskilt stort eller inget alls på frågan Vilket förtroende har du för följande institutioner/politiker i samhället? Politiker i kommunen Totalt i länet : 48,9% ,3% 43,9% 60, 60,8% 56,3% 49,3% 53,5% 54,5% 44,9% 34, 52,7% 66,9% 64,8% 61, 46,5% 56, 44,8% 62,2% 62,4% 51,2% 51,8% 61,2% 58, 46,5% 40, 3

72 Sammanfattning Svarsfrekvensen låg och sjunker Kvinnor rapporterar sämre allmän hälsa än män Kvinnor rapporterar bättre tandhälsa än män Generellt låg konsumtion av frukt och grönsaker Många har ingen åsikt om våra institutioner och politiker Många har inte särskilt stort förtroende för våra institutioner och politiker

73 Fortsatta analyser Ålder Utbildning Sysselsättning Socioekonomi Etnicitet Sambandsanalyser Ansamling av riskfaktorer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Levnadsvanor Äter frukt & grönt 5 ggr/dag län och rike

Levnadsvanor Äter frukt & grönt 5 ggr/dag län och rike Äter frukt & grönt 5 ggr/dag län och rike Andel (%) och 16-84 år som äter frukt & grönt 5 ggr/dag eller mer i Jönköpings län och riket 5 (Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?, Statens

Läs mer

Övervikt och fetma iso-bmi i Jönköpings län

Övervikt och fetma iso-bmi i Jönköpings län Övervikt och fetma iso-bmi 4 -åringar samt Elever årsklasser; F-klass, år 4, år 7 alt.8 samt gymn. år 1 Läsåren 24/25, 25/26, 26/27 samt 27/28 Definition av Body Mass Index - BMI BMI beräknas som vikten

Läs mer

Hälsa och välbefinnande Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike

Hälsa och välbefinnande Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike Andel (%) kvinnor 16-84 år med ingen, någon eller några dagars fysisk och/eller psykisk ohälsa* i Jönköpings län och riket 5 Åldersstandardiserade värden. Källa:

Läs mer

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 0 FLERÅRSPLAN 0 0 Hälsotal i Jönköpings län Innehållsansvarig för hälsotalen: Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret. Kontakt: marit.eriksson@rjl.se

Läs mer

Trygghet och sociala relationer Utsatt för fysiskt våld län och rike

Trygghet och sociala relationer Utsatt för fysiskt våld län och rike Utsatt för fysiskt våld län och rike 1 8 6 4 Andel (%) och 16-84 år som blivit utsatta för fysiskt våld** i Jönköpings län och riket 25 Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?, Statens

Läs mer

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län - samband med kön, ålder, socioekonomi och födelseland Oktober 2011 Marit Eriksson Hälso- och sjukvårdsavdelningen Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år Nationella folkhälsoenkäten Dalarna Innehåll i enkäten Den Nationella folkhälsoenkäten innehåller frågor om hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor,

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 2005

Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 2005 Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 5 7-3-16 Folkhälsoavdelningen Sammanfattning... 4 Slutsatser... 6 1. Bakgrund... 7 2. Syfte med befolkningsenkäten... 8

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Tandhälsa och tandvård Avstått tandläkarvård (alla orsaker) län och rike

Tandhälsa och tandvård Avstått tandläkarvård (alla orsaker) län och rike Avstått tandläkarvård (alla orsaker) län och rike Andel (%) och 16-84 år som avstått tandläkarvård, trots behov, i Jönköpings län och riket 5 Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?,

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Gunnel Boström www.fhi.se Rapport nr A :2 A :2 ISSN: -2 ISBN: 91-727--X REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 3 Innehåll FÖRORD...

Läs mer

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län 1 Folkhälsoavdelningen Marit Eriksson Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län Fysisk aktivitet, goda matvanor och god ljudmiljö är av stor betydelse för vår hälsa

Läs mer

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk OH presentation Hälsa, levnadsvanor mm Kiruna Pajala Gällivare Jokkmokk Hälsa på lika villkor? 6 År 6 Övriga länet Andel Andel -15 år 17 % 17 % 16-29 år 15 % 17 % KIRUNA 3-44 år 18 % 19 % 54 54396 437

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Katarina Paulsson Gunnel Boström Innehåll Levnadsvanor Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Läkemedel Vårdkontakter, ej ungdomsmottagning

Läs mer

Hälsa på lika villkor Norrland 2006

Hälsa på lika villkor Norrland 2006 Sunda och säkra miljöer Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsa på lika villkor Norrland 26 Ökad fysisk aktivitet Ökad hälsa i arbetet Minskat bruk av tobak och alkohol Goda matvanor Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län

Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län 1 Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län Fysisk aktivitet och goda matvanor är av stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Levnadsvanor etableras i tidig ålder

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län

Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län 1 Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län Fysisk aktivitet, goda matvanor och god ljudmiljö är av stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Levnadsvanor

Läs mer

Läkemedelskonsumtion Avstått köpa medicin trots recept län och rike

Läkemedelskonsumtion Avstått köpa medicin trots recept län och rike Avstått köpa medicin trots recept län och rike Andel (%) och 16-84 år som avstått köpa ut medicin*, trots recept, i Jönköpings län och riket 5 Åldersstandardiserade värden Källa: Nationella folkhälsoenkäten

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av befolkningen (%)

Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av befolkningen (%) Allmän hälsa Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av Norrbotten Riket Norrbotten Riket 2014 2010 2014 2014 2010 2014 16-29 år 82,7 86 83,6 79,5

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Gunnel Boström Ann-Sofie Karlsson www.fhi.se Rapport nr A--1 A :1 ISSN: -82 ISBN: 8-1-2-- REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ

Läs mer

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 Hälsa på Lika Villkor? Avgörande är förstås kunskap om hur befolkningen mår och att kunna följa hälsan samt dess bestämningsfaktorer över tid. Varför

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2006

Hälsa på lika villkor? År 2006 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2006 Norrbotten riket Innehållsförteckning: Om undersökningen 1 Fysisk hälsa.1 Medicin mot fysiska besvär 9 Psykisk hälsa 12 Medicin mot psykiska besvär. 15 Tandhälsa

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Nyköping Liv & hälsa 2008 Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs i samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands,

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:6 Kommunrapport - Hälsa Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens hälsa

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Folkhälsan i Umeå kommun

Utvecklingsavdelningen. Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i Umeå kommun Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, januari 2012 Innehållsförteckning sid. Bakgrund 3 Kommunfullmäktiges sex särskilt prioriterade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. April 2017

Arbetsmarknadsläget. April 2017 Arbetsmarknadsläget April 2017 Konjunkturbarometern april 2017 Källa: Konjunkturinstitutet Konjunkturbarometern april 2017 Källa: Konjunkturinstitutet Antal sysselsatta 15-74 år i Jönköpings län. Kvartalssiffror

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre 21 indikatorer Levnadsvillkor Socialt deltagande Socialt kapital tillit till andra Trygg miljö Behörighet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Augusti 2016

Arbetsmarknadsläget. Augusti 2016 Arbetsmarknadsläget Augusti 2016 Antal sysselsatta 15-74 år i Jönköpings län. Kvartalssiffror 2007-2016 (t.o.m. kv 2 2016; 172 100) 190000 180000 170000 160000 150000 140000 130000 120000 2007 2008 2009

Läs mer

Hälsa på lika villkor? 2014

Hälsa på lika villkor? 2014 Hälsa på lika villkor? 2014 Rapport Anna Stamblewski 2015-06-15 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 Allmän hälsa... 2 Psykisk hälsa och välbefinnande... 2 Riskabla levnadsvanor... 2 Stöd till beteendeförändring...

Läs mer

RMPG Hälsofrämjande strategier

RMPG Hälsofrämjande strategier RMPG Hälsofrämjande strategier Ordförande Jolanda van Vliet, Östergötland Sekreterare Anna Bengtsson, Östergötland Jesper Ekberg och Anne Wilderoth, Jönköping Ylva Gorton och Anna-Maria Norén, Kalmar Maria

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. April 2016

Arbetsmarknadsläget. April 2016 Arbetsmarknadsläget April 2016 190000 Antal sysselsatta 15-74 år i Jönköpings län. Kvartalssiffror 1992-2016 (t.o.m. kv 1 2016; 173 300) 180000 170000 160000 150000 140000 130000 120000 1992 1993 1994

Läs mer

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 DELRAPPORTERING AV REGERINGSUPPDRAG Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 13 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län.

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län. För att beskriva hur barn och unga i Västernorrland mår har vi som arbetar med folkhälsa i länets 7 kommuner, i landstinget och på länsstyrelsen, sammanställt data från olika statistiska källor och undersökningar.

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Delrapport sammanställd av Ulf Rogberg & Thomas Teike till GPS

Delrapport sammanställd av Ulf Rogberg & Thomas Teike till GPS Samtligt material i denna delrapport bygger på insamlad data vid inventering av målgruppen personer med psykiska funktionshinder som genomfördes med hjälp av Socialstyrelsens frågeformulär under perioden

Läs mer

Företagsamheten 2017 Jönköpings län

Företagsamheten 2017 Jönköpings län Företagsamheten 2017 Jönköpings län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland kvinnor än bland män. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åren.

Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland kvinnor än bland män. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åren. Resultat från nationella folkhälsoenkäten - psykisk hälsa Katarina Paulsson, Statens folkhälsoinstitut Lätta eller svåra besvär av huvudvärk Andel med besvär av huvudvärk (%) 3 3 3 3 3 1 1 1 Figur 1. Andel

Läs mer

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11-16 Delrapportering av regeringsuppdrag Dnr 599/14 15 mars 14 Delrapportering av regeringsuppdrag Innehållsförteckning

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FOLKHÄLSORÅDET

VERKSAMHETSPLAN FOLKHÄLSORÅDET VERKSAMHETSPLAN FOLKHÄLSORÅDET 2011-2013 LEDAMÖTER 2011: ThomasWerthén Kommunstyrelse (ordf.) Emil Qvarnström Barn- & utb. nämnd Hans Jarstig Socialnämnd Jan-Åke Johansson Kommunled.kontor Åke Lundgren

Läs mer

Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr

Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr Modul I - det ofödda barnet Salut-satsningen - resultat från fyra pilotområden i Västerbotten Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr 1 FoUU-staben, VLL 2 Epidemiologi, Inst. för Folkhälsa och klinisk

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun -Gemensam sammanställning av Jönköpings kommun och psykiatriska kliniken i Jönköping Målgrupp: En

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Patientperspektivet INDIKATORER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styr- och ledningsperspektivet Medarbetarperspektivet 2016-09-22 Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin, Region Östergötland HFS-nätverkets

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 12 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

PM HLV, Hälsa på lika villkor,

PM HLV, Hälsa på lika villkor, PM PM HLV, Hälsa på lika villkor, 2004-2014 Trender och utfall under 10 år för indikatorområderna: - Alkohol och droger - Fysisk aktivitet - Kroppsvikt - BMI - Tobak - Kost - Ansamling av levnadsvanor

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret Folkhälsodata Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor Hälsoutfall Befolkningens hälsa påverkas av livsvillkor som utbildning och arbete, då de påverkar förutsättningarna för hälsosamma levnadsvanor. 1 Andel

Läs mer

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009 HÄLSA PÅ LI KA V I LLKOR 1 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR Resultat från Nationella folkhälsoenkäten Jimmy Clevenpalm Ann-Sofie Karlsson ST ATENS FOLKH ÄLS O IN STIT UT Innehåll SAMMANFATTNING... Levnadsvanor...

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Hälsa på lika villkor? Norrbotten 6 Innehållsförteckning: Hälsa på lika villkor? - Norrbotten 6 Sammanfattning...1 Bakgrund...3 Genomförande...3 Redovisning...3 Allmänt hälsotillstånd...4 Fysisk hälsa...4

Läs mer

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson,

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga 10 december 2014 Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, Landstingets ledningskontor HEJ! En enkätundersökning bland högstadie- och gymnasieelever

Läs mer

Dålig självskattad hälsa Undersökningsår

Dålig självskattad hälsa Undersökningsår Dålig självskattad hälsa 2 15 1 5 Page 1 Dålig självskattad hälsa Kön Man Kvinna 2 15 1 5 Page 2 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) 2 15 1 5 Page 3 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) Kön Man Kvinna 25 2 15 1 5 Page

Läs mer

Hälsoläget i Gävleborgs län

Hälsoläget i Gävleborgs län Hälsoläget i Gävleborgs län med särskild fokus på matvanor och fysisk aktivitet Lotta Östlund, sociolog och utredare, Samhällsmedicin Inspirationsseminarium Ett friskare Sverige Arr: Folkhälsoenheten Söderhamn

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

Vad håller oss friska i Norrland?

Vad håller oss friska i Norrland? Vad håller oss friska i Norrland? En analys av befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2006 Birgitta Malker Ledningsstaben Hälso- och sjukvård Landstinget Västernorrland 2 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

2010-02-11. Landstinget i Jönköpings län Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson. Rapport Medborgarpanel 6, budget och prioriteringar

2010-02-11. Landstinget i Jönköpings län Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson. Rapport Medborgarpanel 6, budget och prioriteringar Landstinget i Jönköpings län Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson Rapport Medborgarpanel 6, budget och prioriteringar Nu har Landstinget i Jönköpings län för sjätte gången frågat deltagarna i

Läs mer

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010 Samhällsmedicin PM 1 Gävleborg 11-1-2 Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 1. Kort om den nationella folkhälsoenkäten Den nationella folkhälsoenkäten

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 2011 En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Daniel Leo Statistiker Mars 2012 Sammanfattning Folkhälsoenkät Ung 2011 är en vidareutveckling

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Rapport 2004:2 Linköping mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar

Läs mer

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Nationella kommentarer - SKL Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten

Läs mer

Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 2010

Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 2010 Samhällsmedicin PM 1 Gävleborg 11-3-24 Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 1. Kort om den nationella folkhälsoenkäten Den

Läs mer

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Helsingborg 25 februari 15 Hur ser det ut statistik från Region Skånes folkhälsoenkäter Peter Groth 1 Rapport från folkhälsoinstitutet 8 Onödig ohälsa En stor

Läs mer

Hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län

Hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län FoU-rapport 2005:5 Hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län Resultaten av folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2004 Ingrid Edvardsson Tobias Andersson Helene Ekström Hälsa och levnadsvanor i Kronobergs

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga

Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga 2015-09-22 Regionledningskontoret Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-08-18 Tjänsteskrivelse 2015-06-05 Motion

Läs mer

OCH BOENDESEGREGATION ARBETSMARKNADSINTEGRATION. Sofia Wixe

OCH BOENDESEGREGATION ARBETSMARKNADSINTEGRATION. Sofia Wixe BOENDESEGREGATION OCH ARBETSMARKNADSINTEGRATION Sofia Wixe Forskare i nationalekonomi Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics Jönköping International Business School sofia.wixe@ju.se FORUM FÖRNYELSE

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Hälsa på lika villkor? År 1 Luleå kommun Innehållsförteckning: Om undersökningen... 1 Hälsa... 1 Kroppslig hälsa... 1 Psykisk hälsa... 7 Tandhälsa... 9 Delaktighet och inflytande... 1 Social trygghet...

Läs mer

Folkhälsorapport 2008 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal

Folkhälsorapport 2008 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Folkhälsorapport 2008 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Bergs kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Rapport. Hälsa på lika villkor 2007:4. en jämförelse mellan Östergötland och riket. www.lio.se/fhvc. Linköping November 2007

Rapport. Hälsa på lika villkor 2007:4. en jämförelse mellan Östergötland och riket. www.lio.se/fhvc. Linköping November 2007 Rapport 2007:4 Hälsa på lika villkor en jämförelse mellan Östergötland och riket Linköping November 2007 Helen Axelsson Elin Eriksson Lotta Fornander www.lio.se/fhvc Hälsa på lika villkor - en jämförelse

Läs mer

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila För barns och ungas bästa Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila Ansvarig för innehåll: Eva Neth,

Läs mer

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun 2011-07-18 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Syfte Syftet med Liv och Hälsa ung är att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Folkhälsan i Umeå kommun

Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i kommun - Psykisk hälsa Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 5, juni 2012 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Folkhälsorådets nya

Läs mer

Psykisk besvär och BMI

Psykisk besvär och BMI Psykisk besvär och BMI - om eventuella samband hos ungdomar på gymnasiet Författare: Håkan Karlsson, Gotahälsan, Jerikodalsgatan 8, 595 30 Mjölby 0142-299890 Hakan.karlsson@gotahalsan.se Handledare: Martin

Läs mer

Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken. 2011-09-20 Sid 1

Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken. 2011-09-20 Sid 1 Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken 2011-09-20 Sid 1 Folkhälsoinstitutets databaser: paketresor med all-inclusive till alla som vill njuta av tillvaron Varför paketresor? Vilka resmål

Läs mer