Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum"

Transkript

1 Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015,

2 Nationella kommentarer - SKL Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten har minskat de senaste åren, särskilt inom LSS-området. Därför arbetar SKL nu med att utveckla en gemensam nationell brukarundersökning inom socialtjänstens verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Andelen kommuner som har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om extern samverkan i enskilda ärenden har ökat. Fler kommuner har rutiner för att årligen pröva möjlighet till arbete för personer inom daglig verksamhet och fler som erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering genom Supported Employment (enligt IPS, Individual Placement and Support).

3 Nationella kommentarer - Socialstyrelsen Den totala andelen beslut om LSS-insatser som följs upp inom ett år har ökat sedan förra året. Andra former för brukarinflytande (än brukarundersökning) har ökat, såsom brukarinflytandesamordnare (BISAM), råd för funktionshinderfrågor och brukarrevision. Andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat något sedan förra året, från 40 till 41 procent, efter att ha sjunkit under perioden Andelen kommuner som erbjuder insatser för att bidra till en meningsfull sysselsättning (strukturerad sysselsättning, öppen verksamhet och arbetslivsriktad rehabilitering) för personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat något i år.

4 LSS ur ett myndighetsperspektiv

5 Helhetssyn och samordning * Tom cell (vit) = Information saknas (bortfall). Befolkningsgrupp SKL:s kommuntyp (1-10) Helhetssyn och samordning Intern samordning Aktuell rutin för intern samordning med: Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg Aneby 1 5 Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Eksjö 2 9 Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Gislaved 2 7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Gnosjö 1 7 Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Habo 1 4 Jönköping 4 3 Ja Nej Ja Integrerat Nej Ja Mullsjö 1 5 Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Nässjö 2 9 Nej Nej Integrerat Integrerat Ja Nej Sävsjö 1 7 Ja Ja Ja Integrerat Ja Integrerat Tranås 2 7 Ja Ja Ja Integrerat Ja Ja Vaggeryd 1 7 Nej Nej Nej Integrerat Nej Integrerat Vetlanda 2 7 Nej Nej Nej Integrerat Nej Integrerat Värnamo 3 7 Nej Nej Ja Nej Nej Nej Riket 50 % 36 % 44 % 64 % 49 % 50 % Region Jönköping 67 % 58 % 83 % 92 % 67 % 83 %

6 Helhetssyn och samordning Helhetssyn och samordning * Tom cell (vit) = Information saknas (bortfall). Befolkningsgrupp SKL:s kommuntyp (1-10) Extern samverkan Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Individuell plan Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Aneby 1 5 Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Eksjö 2 9 Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Gislaved 2 7 Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Gnosjö 1 7 Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Habo 1 4 Jönköping 4 3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Mullsjö 1 5 Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nässjö 2 9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Sävsjö 1 7 Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Tranås 2 7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vaggeryd 1 7 Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Vetlanda 2 7 Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Värnamo 3 7 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Riket 19 % 19 % 41 % 33 % 54 % 56 % 36 % Region Jönköping 25 % 25 % 83 % 50 % 92 % 92 % 50 %

7 Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet * Tom cell (vit) = Information saknas (bortfall). Befolkningsgrupp SKL:s kommuntyp (1-10) Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Ledsagning Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS- verksamheten Brukarundersökning Habiliteringsersättning Habiliteringsersät tning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Arbetsmarknad Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Aneby 1 5 Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Eksjö 2 9 Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Gislaved 2 7 Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Gnosjö 1 7 Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Habo 1 4 Jönköping 4 3 Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Mullsjö 1 5 Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nässjö 2 9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Sävsjö 1 7 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Tranås 2 7 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Vaggeryd 1 7 Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Vetlanda 2 7 Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Värnamo 3 7 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Riket 83 % 96 % 43 % 87 % 22 % 12 % 17 % Jönköpings län 100 % 100 % 50 % 83 % 8 % 8 % 0 %

8 Tillgänglighet Tillgänglighet * Tom cell (vit) = Information saknas (bortfall). Befolkningsgrupp SKL:s kommuntyp (1-10) Tillgänglig information på webbplatsen Information om LSS i alternativa format på kommunens/ stadsdelens webbplats Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Aneby 1 5 Nej Nej Nej Nej Eksjö 2 9 Ja Nej Ja Ja Gislaved 2 7 Nej Nej Nej Ja Gnosjö 1 7 Nej Nej Nej Nej Habo 1 4 Jönköping 4 3 Ja Nej Ja Ja Mullsjö 1 5 Nej Nej Nej Nej Nässjö 2 9 Nej Nej Ja Nej Sävsjö 1 7 Ja Nej Ja Ja Tranås 2 7 Nej Nej Nej Ja Vaggeryd 1 7 Nej Nej Nej Ja Vetlanda 2 7 Nej Nej Ja Nej Värnamo 3 7 Nej Nej Nej Ja Riket 49 % 10 % 50 % 58 % Jönköpings län 25 % 0 % 42 % 58 %

9 Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet * Tom cell (vit) = Information saknas (bortfall). Befolkningsgrupp SKL:s kommuntyp (1-10) Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år Uppföljning av beslut Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år För kommuner och stadsdelar som har färre än 20 beslut presenteras andelarna som alla, delvis och inget. För kommuner och stadsdelar som har 20 beslut eller fler presenteras andelar i procent. Aneby 1 5 Delvis 30 % Delvis Eksjö % 29 % Alla Gislaved % 65 % Delvis Gnosjö % 12 % Delvis Habo 1 4 Jönköping % 82 % 75 % Mullsjö 1 5 Inget 21 % Delvis Nässjö % 31 % 32 % Sävsjö % 84 % Delvis Tranås % 6 % 88 % Vaggeryd % 0 % Inget Vetlanda % 0 % 71 % Värnamo % 23 % Delvis Riket 34 % 37 % 57 % Region Jönköping 43 % 46 % 62 %

10 Kunskapsbaserad verksamhet Kunskapsbaserad verksamhet * Tom cell (vit) = Information saknas (bortfall). Befolkningsgrupp SKL:s kommuntyp (1-10) Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare Andel timmar LSShandläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, i procent Handläggares kompetens Andel timmar LSShandläggning utförda av handläggare med socionomexamen, i procent Andel timmar LSShandläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, i procent Andel timmar LSShandläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, i procent Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling Aneby 1 5 Ej aktuellt 100 % 100 % 100 % 100 % Ja Eksjö 2 9 Ej aktuellt 100 % 100 % 100 % 0 % Nej Gislaved 2 7 Ja 67 % 100 % 100 % 100 % Nej Gnosjö 1 7 Ej aktuellt 100 % 100 % 0 % 100 % Nej Habo 1 4 Jönköping 4 3 Nej 87 % 100 % 100 % 47 % Nej Mullsjö 1 5 Ja 0 % 100 % Ej aktuellt Ej aktuellt Nej Nässjö 2 9 Ja 52 % 100 % 100 % 100 % Ja Sävsjö 1 7 Ja 0 % 0 % Ej aktuellt Ej aktuellt Ja Tranås 2 7 Ja 23 % 100 % 100 % 100 % Nej Vaggeryd 1 7 Ej aktuellt 100 % 100 % 100 % 0 % Ja Vetlanda 2 7 Ja 100 % 100 % 100 % 0 % Nej Värnamo 3 7 Ej aktuellt 100 % 100 % 100 % 100 % Ja Riket Redovisas ej 79 % 94 % 67 % 74 % 35 % Region Jönköping Redovisas ej 73 % 97 % Redovisas ej Redovisas ej 42 %

11 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

12 Helhetssyn och samordning Helhetssyn och samordning Intern samordning Extern samverkan Aneby 1 5 Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Nej Nej Eksjö 2 9 Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Nej Nej Gislaved 2 7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Gnosjö 1 7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Habo 1 4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Jönköping 4 3 Ja Nej Ja Integrerat Nej Ja Ja Ja Mullsjö 1 5 Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nässjö 2 9 Nej Nej Integrerat Integrerat Ja Nej Ja Ja Sävsjö 1 7 Ja Ja Ja Integrerat Ja Integrerat Ja Ja Tranås 2 7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vaggeryd 1 7 Nej Nej Nej Integrerat Nej Integrerat Nej Nej Vetlanda 2 7 Nej Nej Nej Integrerat Nej Integrerat Nej Nej Värnamo 3 7 Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Riket 53 % 45 % 58 % 60 % 56 % 46 % 31 % 28 % Region 69 % 54 % 85 % 92 % 69 % 77 % 54 % 54 % Jönköping Befolkningsgrupp SKL:s kommuntyp (1-10) Barn & unga Aktuell rutin för intern samordning med: Ekonomiskt bistånd Missbruk LSS Våld i nära relationer Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Arbetsför-medlingen Äldreomsorg Försäkringskassan

13 Tillgänglighet och Trygghet och säkerhet Uppsökande verksamhet Tillgänglighet Informerande verksamhet, via: Trygghet och säkerhet Uppföljningssystem Befolknings-grupp SKL:s kommuntyp (1-10) Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Aneby 1 5 Nej Nej Nej Nej Nej Ja Eksjö 2 9 Ja Nej Ja Ja Nej Ja Gislaved 2 7 Nej Ja Ja Nej Nej Ja Gnosjö 1 7 Nej Nej Ja Ja Nej Ja Habo 1 4 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Jönköping 4 3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Mullsjö 1 5 Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nässjö 2 9 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Sävsjö 1 7 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Tranås 2 7 Nej Nej Ja Ja Nej Ja Vaggeryd 1 7 Ja Nej Ja Ja Nej Ja Vetlanda 2 7 Nej Nej Ja Ja Nej Ja Värnamo 3 7 Ja Nej Ja Nej Nej Ja Riket 41 % 23 % 78 % 63 % 43 % 90 % Region Jönköping 54 % 23 % 85 % 69 % 31 % 100 %

14 Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Befolknings-grupp SKL:s kommuntyp (1-10) Brukarinflytande -samordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/ Fontänhus Öppen verksamhet Aneby 1 5 Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Eksjö 2 9 Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Gislaved 2 7 Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Gnosjö 1 7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Habo 1 4 Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Jönköping 4 3 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Mullsjö 1 5 Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nässjö 2 9 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Sävsjö 1 7 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Tranås 2 7 Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Vaggeryd 1 7 Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Vetlanda 2 7 Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Värnamo 3 7 Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Riket 11 % 91 % 14 % 63 % 83 % 89 % 33 % 80 % Region Jönköping 15 % 92 % 31 % 85 % 100 % 92 % 31 % 85 %

15 Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet Arbetsmarknad Boende Stöd i vardagen Befolknings-grupp SKL:s kommuntyp (1-10) Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättnings-insats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättnings-insats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Aneby 1 5 Ja Nej Nej Nej Nej Ja Eksjö 2 9 Nej Nej Nej Nej Nej Ja Gislaved 2 7 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Gnosjö 1 7 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Habo 1 4 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Jönköping 4 3 Ja Ja Nej Nej Ja Ja Mullsjö 1 5 Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nässjö 2 9 Nej Ja Nej Ja Ja Ja Sävsjö 1 7 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Tranås 2 7 Ja Ja Nej Nej Nej Ja Vaggeryd 1 7 Nej Nej Nej Ja Ja Ja Vetlanda 2 7 Nej Ja Nej Nej Nej Ja Värnamo 3 7 Nej Nej Nej Nej Ja Ja Riket 39 % 35 % 26 % 28 % 48 % 84 % Region Jönköping 62 % 54 % 23 % 23 % 69 % 100 %

16 Kunskapsbaserad verksamhet Befolkningsgrupp SKL:s kommuntyp (1-10) Kunskapsbaserad verksamhet Handläggares kompetens Samlad och uppföljd plan för kompetens-utveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehand-ledning Aneby 1 5 Ja Ja Eksjö 2 9 Nej Nej Gislaved 2 7 Nej Nej Gnosjö 1 7 Nej Ja Habo 1 4 Nej Ja Jönköping 4 3 Ja Ja Mullsjö 1 5 Nej Ja Nässjö 2 9 Ja Ja Sävsjö 1 7 Ja Nej Tranås 2 7 Ja Ja Vaggeryd 1 7 Ja Nej Vetlanda 2 7 Nej Nej Värnamo 3 7 Ja Ja Riket 44 % 74 % Region Jönköping 54 % 62 %

ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström

ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 214 Lars-Gunnar Engström KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Innehållsförteckning Öppnajämförelser...sid3 DatakälloriÖppnajämförelser...sid3

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för s kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 2014-05-23... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 5 2.1 Datainsamling... 5 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen.

I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen. RAPPORT maj 2014 Analys av Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en femte öppna jämförelse

Läs mer

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Arbetsrapport 2014:8 Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 Rapporten sammanställd av: Maria Ekelöf, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd

Läs mer

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 2013-04-17 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1 Sammanställning över Jönköpings

Läs mer

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 Vetlanda kommun Vård- och omsorg 2012-06-29 Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in data om olika aspekter

Läs mer

Presentation av FoUrum Jönköpings län

Presentation av FoUrum Jönköpings län Presentation av FoUrum Jönköpings län 2014-04-01 2014-04-02 Vi som talar Åse Bäcklund (Nässjö kommun) 80 % FoU ledare - Funktionsnedsättning Områdeschef 13 år Vårdare, personlig assistent, ledsagare, barnskötare

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 2012-06-03... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3

Läs mer

Hälsa och välbefinnande Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike

Hälsa och välbefinnande Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike Andel (%) kvinnor 16-84 år med ingen, någon eller några dagars fysisk och/eller psykisk ohälsa* i Jönköpings län och riket 5 Åldersstandardiserade värden. Källa:

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning Åsa Nilsson 1 2 Innehåll 1. Inledning... 5 Bakgrund och syftet med rapporten... 5 Urvalet

Läs mer

Levnadsvanor Äter frukt & grönt 5 ggr/dag län och rike

Levnadsvanor Äter frukt & grönt 5 ggr/dag län och rike Äter frukt & grönt 5 ggr/dag län och rike Andel (%) och 16-84 år som äter frukt & grönt 5 ggr/dag eller mer i Jönköpings län och riket 5 (Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?, Statens

Läs mer

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2012

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2012 Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2012 2012-03-08 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings

Läs mer

Trygghet och sociala relationer Utsatt för fysiskt våld län och rike

Trygghet och sociala relationer Utsatt för fysiskt våld län och rike Utsatt för fysiskt våld län och rike 1 8 6 4 Andel (%) och 16-84 år som blivit utsatta för fysiskt våld** i Jönköpings län och riket 25 Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?, Statens

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 2014-09-01 Henrik Ahlgren...1 1 Inledning...2 2 Datainsamling...4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet...

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Rapporten sammanställd av: Lisa Ask, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd September

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Tandhälsa och tandvård Avstått tandläkarvård (alla orsaker) län och rike

Tandhälsa och tandvård Avstått tandläkarvård (alla orsaker) län och rike Avstått tandläkarvård (alla orsaker) län och rike Andel (%) och 16-84 år som avstått tandläkarvård, trots behov, i Jönköpings län och riket 5 Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. April 2017

Arbetsmarknadsläget. April 2017 Arbetsmarknadsläget April 2017 Konjunkturbarometern april 2017 Källa: Konjunkturinstitutet Konjunkturbarometern april 2017 Källa: Konjunkturinstitutet Antal sysselsatta 15-74 år i Jönköpings län. Kvartalssiffror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Augusti 2016

Arbetsmarknadsläget. Augusti 2016 Arbetsmarknadsläget Augusti 2016 Antal sysselsatta 15-74 år i Jönköpings län. Kvartalssiffror 2007-2016 (t.o.m. kv 2 2016; 172 100) 190000 180000 170000 160000 150000 140000 130000 120000 2007 2008 2009

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013. resultat och metod

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013. resultat och metod Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat och metod Kontakt: Staffan Söderberg, projektledare staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Kerstin Westergren, statistisk bearbetning

Läs mer

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila För barns och ungas bästa Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila Ansvarig för innehåll: Eva Neth,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. April 2016

Arbetsmarknadsläget. April 2016 Arbetsmarknadsläget April 2016 190000 Antal sysselsatta 15-74 år i Jönköpings län. Kvartalssiffror 1992-2016 (t.o.m. kv 1 2016; 173 300) 180000 170000 160000 150000 140000 130000 120000 1992 1993 1994

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013

Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd -10-28... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 3 Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 6 3.1.1 Kommungruppsindelning och socioekonomisk

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialförvaltningen Ledamöter och ersättare SOCIALNÄMNDEN Tid fredag 20 november 2015 kl. 08:30-17:00 Plats Jobbcenter södra, Edeforsgatan 63, Luleå Upprop Val

Läs mer

Övervikt och fetma iso-bmi i Jönköpings län

Övervikt och fetma iso-bmi i Jönköpings län Övervikt och fetma iso-bmi 4 -åringar samt Elever årsklasser; F-klass, år 4, år 7 alt.8 samt gymn. år 1 Läsåren 24/25, 25/26, 26/27 samt 27/28 Definition av Body Mass Index - BMI BMI beräknas som vikten

Läs mer

Företagsamheten 2017 Jönköpings län

Företagsamheten 2017 Jönköpings län Företagsamheten 2017 Jönköpings län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Insamling av uppgifter gjordes 2012.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Insamling av uppgifter gjordes 2012. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2013. Insamling av uppgifter gjordes 2012. Förklaringar: Sortering Helhetssyn och samordning Intern samordning Extern samverkan

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 Stöd till personer med funktionsnedsättning Åsa Nilsson 1 FoU i Väst/GR December 2015 Foto omslag: Mostphotos Layout: GR Info, tony.dahl@grkom.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg År 2015 KVALITETSREDOVISNING 2015 Sammanfattning av kvalitetsredovisningen Året har präglats av flera chefsbyten, besparingar och en del omorganisationer, trots detta

Läs mer

Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården 2015 Regionrapport för Region Jönköpings län

Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården 2015 Regionrapport för Region Jönköpings län Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården 2015 Regionrapport för Region Jönköpings län 2015-04-21 Henrik Ahlgren, FoUrum, Kommunal utveckling 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling

Läs mer

Socialnämnden. kallas till sammanträde måndagen den 15 juni 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden:

Socialnämnden. kallas till sammanträde måndagen den 15 juni 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden: Socialnämnden kallas till sammanträde måndagen den 15 juni 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. BILAGA Öppet sammanträde,

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov MEDDELANDE NR 2003:27 Titel Författare Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Iris Dovrén-Råsbrant Beställningsadress

Läs mer

Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd 2015

Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd 2015 Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd 2015 2015-10-28 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Indikatorer som baseras på enkätdata... 4 2.2 Del 2 Indikatorer som baseras på registerdata... 4 3 Resultat...

Läs mer

Statistik Kalmar län Redovisningen bygger på siffror i förhållande till riksgenomsnittet om inte annat anges.

Statistik Kalmar län Redovisningen bygger på siffror i förhållande till riksgenomsnittet om inte annat anges. Bilaga Statistik Kalmar Redovisningen bygger på siffror i förhållande till riksgenomsnittet om inte annat anges. Sociala faktorer Vuxna Arbetslöshet Arbetslösheten ligger inom ramen för riksgenomsnittet.

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014 2014-04-14 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 3 2.1 Datainsamling enkäter... 3 2.2 Tillförlitlighet och jämförbarhet... 3 3 Resultat...

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård

Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning Varje år genomför SKL och Socialstyrelsen öppna jämförelser gällande Missbruks

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning. Guide för att tolka resultaten

Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning. Guide för att tolka resultaten Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Guide för att tolka resultaten Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 2013-10-01... 1 1. Inledning... 2 2. Datainsamling... 4 3. Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 6 3.1.1

Läs mer

Delrapport sammanställd av Ulf Rogberg & Thomas Teike till GPS

Delrapport sammanställd av Ulf Rogberg & Thomas Teike till GPS Samtligt material i denna delrapport bygger på insamlad data vid inventering av målgruppen personer med psykiska funktionshinder som genomfördes med hjälp av Socialstyrelsens frågeformulär under perioden

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 Rapporten sammanställd av: Sten Eriksson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 Innehåll

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Metodbilaga. 2012 Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning

Metodbilaga. 2012 Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning Metodbilaga 2012 Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning Innehåll Metod 5 Bakgrund 5 Arbetssätt och metod 5 Datakällor och svarsfrekvenser 5 Genomförande av enkätundersökningen 6

Läs mer

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20005 FA5 Värnamo 2221 2218 2044 2049 2116 2091 20006 FA6 Jönköping 4090 3978 3720 3704 3695 3618 20007 FA7 Vetlanda 2463 2223

Läs mer

Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län

Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län 1 Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län Fysisk aktivitet och goda matvanor är av stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Levnadsvanor etableras i tidig ålder

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till brottsoffer 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till brottsoffer 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till brottsoffer 2014 2014-06-11... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Enkätinsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun -Gemensam sammanställning av Jönköpings kommun och psykiatriska kliniken i Jönköping Målgrupp: En

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (184) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Parter Västerbottens läns landsting Kommunerna inom Västerbottens län Giltighet

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Missbruks- och beroendevården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Missbruks- och beroendevården Öppna jämelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg Missbruks och beroendevården Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Lättläst svenska Talad information Tillgänglighet utan kontorstid Social

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd 2012

Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd 2012 Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd 2012 2012-10-25 reviderad 2012-11-08... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 3 Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 6 3.1.1 Kommungruppsindelning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2012 11 540 (6,8%) 6 060 män (6,8%) 5 480 kvinnor (6,8%) 3 010

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. C D E F G H I J K L M N Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 0. Insamling av uppgifter gjordes 0. 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 Län Sortering SKL:s kommuntyp (-0) arn

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län 1 Folkhälsoavdelningen Marit Eriksson Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län Fysisk aktivitet, goda matvanor och god ljudmiljö är av stor betydelse för vår hälsa

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Ungdomsmottagning. Utvecklingsarbete, Nationella medel 2016 REKO

Ungdomsmottagning. Utvecklingsarbete, Nationella medel 2016 REKO Ungdomsmottagning Utvecklingsarbete, Nationella medel 2016 REKO 2016-06-07 Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning Kvalitetssäkring och utveckling Dagsläget Framtiden Ojämlikt i länet Otydligt

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jönköpings län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

2010-02-11. Landstinget i Jönköpings län Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson. Rapport Medborgarpanel 6, budget och prioriteringar

2010-02-11. Landstinget i Jönköpings län Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson. Rapport Medborgarpanel 6, budget och prioriteringar Landstinget i Jönköpings län Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson Rapport Medborgarpanel 6, budget och prioriteringar Nu har Landstinget i Jönköpings län för sjätte gången frågat deltagarna i

Läs mer

Linus Fogel. 51 och LSS Nr 9 Val av en ersättare till Vård- och omsorgsnämndens

Linus Fogel. 51 och LSS Nr 9 Val av en ersättare till Vård- och omsorgsnämndens KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-08-26 13.15 i kommunhuset, rum Hävringe (293) Linus

Läs mer

Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län

Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län 1 Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län Fysisk aktivitet, goda matvanor och god ljudmiljö är av stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Levnadsvanor

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län

Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län 2015-05-xx Christina B. Embretsen Innehåll 1. Inledning... 2 Ett gemensamt ansvar... 2 Nya nationella

Läs mer

OCH BOENDESEGREGATION ARBETSMARKNADSINTEGRATION. Sofia Wixe

OCH BOENDESEGREGATION ARBETSMARKNADSINTEGRATION. Sofia Wixe BOENDESEGREGATION OCH ARBETSMARKNADSINTEGRATION Sofia Wixe Forskare i nationalekonomi Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics Jönköping International Business School sofia.wixe@ju.se FORUM FÖRNYELSE

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 0 FLERÅRSPLAN 0 0 Hälsotal i Jönköpings län Innehållsansvarig för hälsotalen: Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret. Kontakt: marit.eriksson@rjl.se

Läs mer

Lex Sarah i äldreomsorgen

Lex Sarah i äldreomsorgen MEDDELANDE NR 2006:26 Lex Sarah i äldreomsorgen En sammanställning av de anmälningar som gjordes i socialnämnderna i Jönköpings län under 2005 Lex Sarah i äldreomsorgen En sammanställning av de anmälningar

Läs mer