Avdelning för hälsofrämjande -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa"

Transkript

1 Avdelning för hälsofrämjande -

2 Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering på kommun... 5 Konfidensintervall... 5 Bra allmänt hälsotillstånd... 6 Kommundata... 6 Åldersfördelning - län... 7 Utbildningsnivå - län... 8 Dåligt allmänt hälsotillstånd... 9 Kommundata... 9 Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Nedsatt psykiskt välbefinnande Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Fetma Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Stillasittande fritid Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå län Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Äter för lite frukt och grönt Kommundata Åldersfördelning - län... 28

3 Utbildningsnivå - län Röker dagligen Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Riskbruk av alkohol Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Dålig tandhälsa Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Lågt socialt deltagande Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Svårt att lita på andra Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Rädd för att gå ut ensam Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Utsatt för fysiskt våld Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Ekonomisk kris Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län Saknar kontantmarginal Kommundata Åldersfördelning - län Utbildningsnivå - län... 56

4 Inledning Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor har genomförts årligen sedan Undersökningen syftar till att visa hur befolkningen mår samt till att följa förändringar i hälsa över tid. Enkäten består av 88 frågor, som med delfrågor totalt genererar 146 frågor. Dessa kompletteras av folkbokföringsuppgifter från SCB. Frågorna handlar om bland annat hälsa, levnadsvanor, trygghet och sociala relationer, ekonomiska förhållanden och sysselsättning. Det nationella urvalet består varje år av personer i åldrarna år. Ungefär hälften av personerna i urvalet besvarar enkäten, dock med en sjunkande andel svarande varje år. År 2014 var den nationella svarsfrekvensen 48,1 %, medan motsvarande siffra i Dalarna var 51,5 %. Rapporten är framtagen av Junia Joffer, utredare vid Landstinget Dalarna, Central förvaltning, Avdelning för hälsofrämjande ( ), och nås via länk: Folkhalsostatistik/Folkhalsouppfoljning/ Metod Svarsfrekvens Tilläggsurvalet i Dalarna bestod av personer och det total urvalet (dvs tilläggsurvalet inklusive det nationella urvalet) uppgick till personer. Sammantaget besvarades enkäten av personer, vilket motsvarar 51,5 procent av urvalet, 290 av dessa tillhörde det nationella urvalet. Antalet webbsvar var 1 731, vilket motsvarar 12,5 % och det var till största del yngre personer som svarade på webbenkäten. Nedan beskrivs urvalsstorlek över tid, svarsfrekvensen år 2014 i respektive kommun och Dalarna utifrån kön, åldersfördelning och utbildningsnivå. Antal utskickade enkäter i hela Dalarna år Nationellt urval Tilläggsurval LD Totalt Totalt

5 Totalt Antal Andel Antal Andel Antal Avesta % % 852 Borlänge % % 843 Falun % % 961 Gagnef % % Hedemora % % 924 Leksand % % 952 Ludvika % % 921 Malung-Sälen % % 913 Mora % % 936 Orsa % % 883 Rättvik % % 975 Smedjebacken % % 885 Säter % % 932 Vansbro Älvdalen Dalarna % % Kön Åldersfördelning år år år år Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Avesta 78 9% % % % Borlänge % % % Falun % % % Gagnef % % % Hedemora % % % % Leksand % % % % Ludvika % % % Malung-Sälen % % % Mora % % % Orsa % % % Rättvik 78 8% % % % Smedjebacken 63 7% 94 11% % % Säter % % % Vansbro % % % Älvdalen % % % % Dalarna % % % % 2

6 Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Antal Andel Antal Andel Antal Andel Avesta % % Borlänge % % Falun % % Gagnef % % % Hedemora % % Leksand % % Ludvika % % Malung-Sälen % % % Mora % % Orsa % % Rättvik % % % Smedjebacken % % Säter % % Vansbro % % Älvdalen Dalarna % % % Variabelförklaring Åldersfördelning - Åldersvariabeln består av fyra grupper (16-29, 30-44, samt 65-84) och följder samma indelning som Folkhälsomyndigheten presenterar i den nationella rapporten. Utbildningsnivå - Utbildningsvariabeln består av tre grupper (förgymnasial, gymnasial samt eftergymnasial) och följer samma indelning som Folkhälsomyndigheten presenterar i den nationella rapporten. Detta innebär att personer vars utbildningsnivå är okänd räknas som bortfall. Bra allmänt hälsotillstånd - Bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd. Dåligt allmänt hälsotillstånd - Dåligt eller mycket dåligt allmänt hälsotillstånd. Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga - Lätt eller starkt nedsatt funktion. Nedsatt psykiskt välbefinnande - Variabeln är ett summaindex Ghq12 av olika frågor (koncentration, uppskatta vardagssysslor, sömnproblem pga. oro, ta itu med problem, gjort nytta, känt sig olycklig, beslutsförmåga, förlorat tron på sig själv, känt sig spänd, känt sig värdelös, klarat sina problem, känt sig lycklig). Fetma - Personer med Body Mass Index (BMI) 30 eller mer. 3

7 Stillasittande fritid - Personer som promenerar, cyklar eller rör på sig mindre än två timmar i veckan. Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag - Måttligt ansträngande aktivitet som får en att bli varm, minst 30 minuter per dag. Äter för lite frukt och grönt - Personer som äter frukt eller grönsaker 1,3 gånger per dag eller mer sällan. Röker dagligen - Personer som röker cigaretter/cigariller/cigarrer/piptobak dagligen. Riskbruk av alkohol - Variabeln är ett summaindex av tre frågor om alkoholvanor (hur ofta man druckit alkohol de senaste 12 månaderna, hur många glas man dricker en typisk dag då man dricker alkohol, samt hur ofta man dricker sex glas eller fler vid samma tillfälle). Dålig tandhälsa - Dålig eller mycket dålig självupplevd tandhälsa. Lågt socialt deltagande - Personer som endast deltagit i en (eller ingen) aktivitet under de 12 senaste månaderna (föreningsmöten, konstutställning, sporttillställning, släktsammankomst, fest m.m.). Svårt att lita på andra - Personer som svarat nej på frågan om man kan lita på de flesta människorna. Rädd för att gå ut ensam Personer som ibland eller ofta avstått från att gå ut ensam på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Utsatt för fysiskt våld - Har blivit utsatt för fysiskt våld under de 12 senaste månaderna. Ekonomisk kris - Har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna de senaste 12 månaderna. Saknar kontantmarginal - De som ej skulle klara av att skaffa fram kronor på en vecka. Statistik och tolkning Rapporten innehåller diagram som syftar till att visualisera indikatorerna, samt tabeller som redovisar värden (andelar, beräknat antal och konfidensintervall). Indikatorerna presenteras dels utifrån kommundata, dels utifrån spridningsmått (ålder och utbildning). All information om respektive indikator presenteras under samma avsnitt. Kalibreringsvikt Analys av data har gjorts med en kalibreringsvikt. Vikten beräknas för varje svarande person och syftar till att kunna redovisa resultat för hela populationen, inte bara de svarande. Ett annat ord för kalibreringsvikten är uppräkningstal. Vikten ger ett beräknat antal som till exempel kan användas för att se hur stor förekomsten av en indikator är en viss grupp. Kalibreringsvikten är viktig när det kommer till beräkningar av bortfallets betydelse. Det är t.ex. inte ovanligt att kvinnor i högre grad än män svarar på enkäter, något som skulle kunna ha en snedvridande effekt på resultatet. Detta kompenseras dock till viss 4

8 del av kalibreringsvikten. För en närmare beskrivning av kalibreringsvikten hänvisas till tekniska rapporter som finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida. Stratifiering på kommun Urvalet är stratifierat efter kommun, detta innebär att lika många enkäter har skickats till respektive kommun. Kommunstratifieringen medför säkrare resultat i de mindre kommunerna, men det innebär också att olika stora kommuner får lika stort inflytande över resultatet, detta korrigeras dock av kalibreringsvikten. Konfidensintervall Konfidensintervallen visar spridningen i den observerade gruppen. Ett brett intervall påvisar en stor spridning, desto större populationer man studerar, desto smalare intervall får man. Konfidensintervall som inte överlappar innebär en signifikant skillnad och visar att man med 95 % säkerhet kan säga att konfidensintervallet täcker det sanna värdet. I rapporten märks grupper som är signifikant skilda från riket med en *. Notera att man själv måste avläsa om det signifikanta intervallet ligger över eller under referensvärdet (dvs. riket). Nedan ges ett tolkningsexempel där signifikant skilda kommuner ligger under referensvärdet, något som i detta fall är positivt eftersom indikatorn visar hur hög andel stillasittande män och kvinnor som finns i respektive kommun. Tolkning (män): i Rättvik har en signifikant lägre andel stillasittande män jämfört med riket. Tolkning (kvinnor): i Falun och Mora har en signifikant lägre andel stillasittande kvinnor jämfört med riket. 5

9 Bra allmänt hälsotillstånd Kommundata Bra allmänt hälsotillstånd Bra allmänt hälsotillstånd Avesta 69% * 62% * Borlänge 74% % Falun 71% Gagnef 71% % Hedemora 68% * 64% * Leksand Ludvika * 64% * Malung-Sälen 74% % Mora 73% % Orsa 69% * 67% Rättvik 73% % * Smedjebacken 68% * 63% * Säter 73% Vansbro * 63% * Älvdalen 69% * 66% Dalarna 71% * 68% * Riket 76% %

10 Åldersfördelning - län Bra allmänt hälsotillstånd år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Bra allmänt hälsotillstånd - Ålder, Dalarna år 86% % år 76% % år 68% * 69% år 57% * 54% * Bra allmänt hälsotillstånd - Ålder, Riket år 84% % år 81% % år 74% % år 64%

11 Utbildningsnivå - län Bra allmänt hälsotillstånd Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Bra allmänt hälsotillstånd - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb % Gymnasial utb. 69% * 66% Eftergymnasial utb. 78% * 78% Bra allmänt hälsotillstånd - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 67% % Gymnasial utb. 74% % Eftergymnasial utb. 83% %

12 Dåligt allmänt hälsotillstånd Kommundata 12% 1 8% 6% 4% 2% Dåligt allmänt hälsotillstånd Dåligt allmänt hälsotillstånd Avesta 4% % Borlänge % Falun 4% Gagnef % Hedemora 4% % Leksand 6% % Ludvika 7% % Malung-Sälen 4% % Mora 4% % Orsa 6% % Rättvik 4% % Smedjebacken 4% % Säter 4% % Vansbro 6% % Älvdalen % Dalarna % Riket %

13 Åldersfördelning - län Dåligt allmänt hälsotillstånd 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Dåligt allmänt hälsotillstånd - Ålder, Dalarna år 3% år 2% % år 6% % år 6% % Dåligt allmänt hälsotillstånd - Ålder, Riket år 2% % år 3% % år 6% % år 7% %

14 Utbildningsnivå - län Dåligt allmänt hälsotillstånd 12% 1 8% 6% 4% 2% Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Dåligt allmänt hälsotillstånd - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 6% % Gymnasial utb % Eftergymnasial utb. 4% % Dåligt allmänt hälsotillstånd - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 7% % Gymnasial utb % Eftergymnasial utb. 3% %

15 Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga Kommundata Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga Långvarig sjukdom med nedsatt funktion Avesta 34% * 36% * Borlänge 28% % Falun 24% % Gagnef 28% % Hedemora * 33% Leksand 29% * 32% Ludvika 33% * 31% Malung-Sälen 29% * 33% Mora 31% * 31% Orsa 31% * 32% Rättvik * Smedjebacken 33% * 38% * Säter 28% Vansbro 29% % Älvdalen 28% * Dalarna 29% * 32% * Riket 23% %

16 Åldersfördelning - län Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga - Ålder, Dalarna år 12% år 21% * år 33% * år 43% * 43% Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga - Ålder, Riket år 17% % år år % år 37% %

17 Utbildningsnivå - län Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 32% % Gymnasial utb. 31% * 34% Eftergymnasial utb. 22% * 26% * Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 32% % Gymnasial utb. 26% % Eftergymnasial utb. 16% %

18 Nedsatt psykiskt välbefinnande Kommundata Nedsatt psykiskt välbefinnande Nedsatt psykiskt välbefinnande Avesta 13% % Borlänge 13% % Falun 14% % Gagnef 12% % Hedemora 13% Leksand 12% Ludvika % Malung-Sälen 14% % Mora 13% Orsa 13% % Rättvik 9% * 19% Smedjebacken 12% % Säter 9% * 16% * Vansbro * 18% Älvdalen 14% Dalarna 13% % Riket 14% %

19 Åldersfördelning - län Nedsatt psykiskt välbefinnande år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Nedsatt psykiskt välbefinnande - Ålder, Dalarna år 16% % år 14% % år 14% % år 8% % Nedsatt psykiskt välbefinnande - Ålder, Riket år 19% år 17% % år 13% % år 8% %

20 Utbildningsnivå - län Nedsatt psykiskt välbefinnande Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Nedsatt psykiskt välbefinnande - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 12% % Gymnasial utb. 13% % Eftergymnasial utb. 13% % Nedsatt psykiskt välbefinnande - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 14% % Gymnasial utb. 14% Eftergymnasial utb. 16% %

21 Fetma Kommundata Fetma Fetma Avesta 21% * 17% Borlänge % Falun 12% % Gagnef 19% * Hedemora 19% * * Leksand 16% Ludvika * 19% * Malung-Sälen 17% % Mora % Orsa * 18% Rättvik % Smedjebacken 16% % * Säter 24% * 17% Vansbro 18% % * Älvdalen 21% * 24% * Dalarna 17% * 16% * Riket 14% %

22 Åldersfördelning - län Fetma år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Fetma - Ålder, Dalarna år 8% % år 18% * 16% * år 21% % år 17% % Fetma - Ålder, Riket år 7% % år 11% % år 19% % år 17% %

23 Utbildningsnivå - län Fetma Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Fetma - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 18% Gymnasial utb. 19% * 18% Eftergymnasial utb. 12% % * Fetma - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 17% % Gymnasial utb. 16% % Eftergymnasial utb %

24 Stillasittande fritid Kommundata Stillasittande fritid Stillasittande fritid Avesta 17% Borlänge 12% % Falun 13% % * Gagnef % Hedemora 13% % Leksand 11% % Ludvika 16% % Malung-Sälen % Mora 14% % * Orsa 16% % Rättvik 9% * 11% Smedjebacken 14% % Säter 13% % Vansbro 14% % Älvdalen 13% % Dalarna 13% % Riket %

25 Åldersfördelning - län Stillasittande fritid 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Stillasittande fritid - Ålder, Dalarna år 13% år 14% % år 14% år 12% * 17% Stillasittande fritid - Ålder, Riket år 12% år 14% år % år 16% %

26 Utbildningsnivå län Stillasittande fritid Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Stillasittande fritid - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 18% Gymnasial utb. 14% % * Eftergymnasial utb. 8% % Stillasittande fritid - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 19% % Gymnasial utb Eftergymnasial utb

27 Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag Kommundata Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag Avesta * Borlänge 68% Falun 69% % * Gagnef 64% % Hedemora Leksand 71% % Ludvika 62% % * Malung-Sälen 68% % Mora 66% * Orsa 67% % Rättvik 72% * 66% Smedjebacken 61% % Säter % Vansbro 67% % Älvdalen 66% % Dalarna 67% % Riket 67%

28 Åldersfördelning - län Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag - Ålder, Dalarna år 73% % år % år 63% % år 64% % Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag - Ålder, Riket år 74% % år 68% % år 63% % år 63%

29 Utbildningsnivå - län Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 63% % Gymnasial utb Eftergymnasial utb. 74% % Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 64% Gymnasial utb % Eftergymnasial utb. 71% %

30 Äter för lite frukt och grönt Kommundata Äter för lite frukt och grönt Äter för lite frukt och grönt Avesta % Borlänge % Falun 36% % Gagnef % Hedemora 41% * Leksand 34% % Ludvika 37% % * Malung-Sälen 38% % * Mora 41% * 18% Orsa 43% * 19% Rättvik 39% % Smedjebacken 41% * Säter % Vansbro 37% % Älvdalen 41% * Dalarna 38% * 19% Riket 34% %

31 Åldersfördelning - län Äter för lite frukt och grönt år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Äter för lite frukt och grönt - Ålder, Dalarna år 43% år 42% * * år 38% * 17% år 33% * 16% Äter för lite frukt och grönt - Ålder, Riket år 43% % år 34% år 33% år 26%

32 Utbildningsnivå - län Äter för lite frukt och grönt Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Äter för lite frukt och grönt - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 41% % Gymnasial utb. 42% Eftergymnasial utb. 29% * 12% Äter för lite frukt och grönt - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 39% % Gymnasial utb. 39% % Eftergymnasial utb. 24%

33 Röker dagligen Kommundata Röker dagligen 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Röker dagligen Avesta 11% % Borlänge 11% % Falun 9% Gagnef 6% * 7% * Hedemora % Leksand * 7% * Ludvika 12% Malung-Sälen 7% % Mora 7% Orsa 11% % Rättvik 6% Smedjebacken 8% % Säter % Vansbro 11% % Älvdalen 7% % Dalarna 9% % Riket 9% %

34 Åldersfördelning - län Röker dagligen 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Röker dagligen - Ålder, Dalarna år 7% % år 7% % år 12% % år 9% Röker dagligen - Ålder, Riket år 7% % år 9% % år 12% % år 8% %

35 Utbildningsnivå - län Röker dagligen 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Röker dagligen - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 12% % Gymnasial utb. 9% % Eftergymnasial utb % Röker dagligen - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 14% Gymnasial utb Eftergymnasial utb %

36 Riskbruk av alkohol Kommundata Riskbruk av alkohol Riskbruk av alkohol Avesta 17% % * Borlänge 21% % * Falun 21% % * Gagnef 16% % * Hedemora 18% % Leksand 13% * 8% * Ludvika Malung-Sälen 18% % Mora % Orsa 23% % Rättvik % * Smedjebacken 18% % Säter 17% % Vansbro 18% % * Älvdalen 22% % Dalarna 19% % * Riket 19% %

37 Åldersfördelning - län Riskbruk av alkohol år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Riskbruk av alkohol - Ålder, Dalarna år 34% * 22% år 18% % år % år 8% * 3% * Riskbruk av alkohol - Ålder, Riket år 26% % år 21% år 18% % år 11% %

38 Utbildningsnivå - län Riskbruk av alkohol Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Riskbruk av alkohol - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 19% * Gymnasial utb. 21% * Eftergymnasial utb. 16% % * Riskbruk av alkohol - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 16% % Gymnasial utb. 22% % Eftergymnasial utb. 18% %

39 Dålig tandhälsa Kommundata Dålig tandhälsa 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Dålig tandhälsa Avesta 9% % Borlänge % Falun 11% % Gagnef 9% % Hedemora 8% % Leksand 7% % Ludvika % Malung-Sälen 8% % Mora 6% * 7% Orsa 9% % Rättvik 7% * 8% Smedjebacken Säter % Vansbro 9% % Älvdalen 9% Dalarna 9% % Riket %

40 Åldersfördelning - län Dålig tandhälsa 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Dålig tandhälsa - Ålder, Dalarna år 7% % * år % år % år 9% % Dålig tandhälsa - Ålder, Riket år 8% % år % år 11% år 11% %

41 Utbildningsnivå - län Dålig tandhälsa 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Dålig tandhälsa - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 11% % Gymnasial utb % Eftergymnasial utb. 6% Dålig tandhälsa - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 13% % Gymnasial utb Eftergymnasial utb. 7%

42 Lågt socialt deltagande Kommundata Lågt socialt deltagande Lågt socialt deltagande Avesta 29% * 24% * Borlänge 29% * 23% Falun 18% % Gagnef % Hedemora 33% * 28% * Leksand 27% % Ludvika * * Malung-Sälen * * Mora 31% * Orsa * 22% Rättvik 27% % * Smedjebacken 32% * 34% * Säter 28% * 21% Vansbro 34% * 28% * Älvdalen 34% * * Dalarna 27% * 23% * Riket 21% %

43 Åldersfördelning - län Lågt socialt deltagande år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Lågt socialt deltagande - Ålder, Dalarna år 17% % år år 27% * 21% år 47% * 38% * Lågt socialt deltagande - Ålder, Riket år 16% % år 12% % år 21% år

44 Utbildningsnivå - län Lågt socialt deltagande Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Lågt socialt deltagande - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb * 43% * Gymnasial utb. 26% * 23% Eftergymnasial utb. 11% % Lågt socialt deltagande - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 37% Gymnasial utb. 22% % Eftergymnasial utb %

45 Svårt att lita på andra Kommundata Svårt att lita på andra Svårt att lita på andra Avesta 23% Borlänge 28% % Falun 24% * Gagnef 19% * 19% * Hedemora Leksand 26% % * Ludvika 34% * 28% Malung-Sälen 29% % Mora 26% % * Orsa 23% % Rättvik 22% % * Smedjebacken 19% * 23% Säter 24% % Vansbro 21% * 23% Älvdalen 28% Dalarna 26% % * Riket 27% %

46 Åldersfördelning - län Svårt att lita på andra år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Svårt att lita på andra - Ålder, Dalarna år 39% % år 27% % år 21% % * år % Svårt att lita på andra - Ålder, Riket år 39% % år 27% % år 23% % år %

47 Utbildningsnivå - län Svårt att lita på andra Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Svårt att lita på andra - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 31% % Gymnasial utb. 26% % Eftergymnasial utb. 18% % * Svårt att lita på andra - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 34% % Gymnasial utb. 27% % Eftergymnasial utb %

48 Rädd för att gå ut ensam Kommundata Rädd för att gå ut ensam Rädd för att gå ut ensam Avesta 7% % Borlänge 9% % Falun 7% % Gagnef * * Hedemora 6% % Leksand 4% * 22% * Ludvika 6% % Malung-Sälen 3% * 17% * Mora 3% * 22% * Orsa 6% % * Rättvik 3% * * Smedjebacken * 26% * Säter % * Vansbro 4% * 13% * Älvdalen 2% * * Dalarna 6% * 28% * Riket 8% %

49 Åldersfördelning - län Rädd för att gå ut ensam år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Rädd för att gå ut ensam - Ålder, Dalarna år 7% år % år * år 6% * 28% * Rädd för att gå ut ensam - Ålder, Riket år 7% % år 7% % år 7% % år 13% %

50 Utbildningsnivå - län Rädd för att gå ut ensam Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Rädd för att gå ut ensam - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 6% * 33% * Gymnasial utb. 6% * 28% * Eftergymnasial utb % * Rädd för att gå ut ensam - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 12% % Gymnasial utb. 8% % Eftergymnasial utb. 6% %

51 Utsatt för fysiskt våld Kommundata Utsatt för fysiskt våld 7% 6% 4% 3% 2% 1% Utsatt för fysiskt våld Avesta 4% % Borlänge 3% % Falun 1% * 2% Gagnef 2% % * Hedemora 2% % Leksand 3% % Ludvika 3% % Malung-Sälen 2% % Mora 3% % Orsa 2% % Rättvik 2% % Smedjebacken 2% % Säter 3% % Vansbro 1% % Älvdalen 4% % Dalarna 2% % Riket 3% %

52 Åldersfördelning - län Utsatt för fysiskt våld 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Utsatt för fysiskt våld - Ålder, Dalarna år % år 3% % år 1% % år 1% % Utsatt för fysiskt våld - Ålder, Riket år 6% år 2% % år 2% % år 1% %

53 Utbildningsnivå - län Utsatt för fysiskt våld 6% 4% 3% 2% 1% Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Utsatt för fysiskt våld - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 3% % Gymnasial utb. 2% % * Eftergymnasial utb. 2% % Utsatt för fysiskt våld - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb. 4% % Gymnasial utb. 2% % Eftergymnasial utb. 2% %

54 Ekonomisk kris Kommundata Ekonomisk kris Ekonomisk kris Avesta 11% % Borlänge 13% % * Falun 13% % * Gagnef % Hedemora 11% % Leksand 12% % Ludvika 8% % Malung-Sälen 12% % Mora % Orsa 14% % Rättvik % Smedjebacken % * Säter 13% % Vansbro 9% % Älvdalen 14% % Dalarna 12% % * Riket 11%

55 Åldersfördelning - län Ekonomisk kris år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Ekonomisk kris - Ålder, Dalarna år 17% % år 16% % år 11% * år % Ekonomisk kris - Ålder, Riket år % år 14% % år % år 4% %

56 Utbildningsnivå - län Ekonomisk kris Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Ekonomisk kris - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 13% % Gymnasial utb. 12% * Eftergymnasial utb. 9% * Ekonomisk kris - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb % Gymnasial utb. 12% % Eftergymnasial utb. 9% %

57 Saknar kontantmarginal Kommundata Saknar kontantmarginal Saknar kontantmarginal Avesta % Borlänge 19% % Falun 18% * Gagnef 16% % Hedemora 19% Leksand 13% Ludvika 18% % Malung-Sälen 17% % Mora 14% Orsa 22% * 28% * Rättvik 14% Smedjebacken 16% % Säter Vansbro 14% % Älvdalen 16% % * Dalarna 17% % Riket %

58 Åldersfördelning - län Saknar kontantmarginal år år år år, Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Saknar kontantmarginal - Ålder, Dalarna år % år 19% * år 14% % år Saknar kontantmarginal - Ålder, Riket år 28% % år 14% % år 11% år 9% %

59 Utbildningsnivå - län Saknar kontantmarginal Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb., Dalarna, Dalarna, Riket, Riket Saknar kontantmarginal - Utbildningsnivå, Dalarna Förgymnasial utb. 22% % Gymnasial utb % Eftergymnasial utb * 11% Saknar kontantmarginal - Utbildningsnivå, Riket Förgymnasial utb % Gymnasial utb. 16% % Eftergymnasial utb. 7% %

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år Nationella folkhälsoenkäten Dalarna Innehåll i enkäten Den Nationella folkhälsoenkäten innehåller frågor om hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor,

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

Skillnader i hälsa. - hämmar regional utveckling. Johan Hallberg & Junia Joffer Avdelning för hälsofrämjande

Skillnader i hälsa. - hämmar regional utveckling. Johan Hallberg & Junia Joffer Avdelning för hälsofrämjande Skillnader i hälsa - hämmar regional utveckling Johan Hallberg & Junia Joffer Avdelning för hälsofrämjande Delrapport av den nationella folkhälsostudien Hälsa på lika villkor Dalarna 2014 LANDSTINGET DALARNA,

Läs mer

Skillnader i levnadsvanor - en konsekvens av ojämlikt fördelade resurser. Johan Hallberg & Junia Joffer Avdelning för hälsofrämjande

Skillnader i levnadsvanor - en konsekvens av ojämlikt fördelade resurser. Johan Hallberg & Junia Joffer Avdelning för hälsofrämjande Skillnader i levnadsvanor - en konsekvens av ojämlikt fördelade resurser Johan Hallberg & Junia Joffer Avdelning för hälsofrämjande Delrapport av den nationella folkhälsostudien Hälsa på lika villkor Dalarna

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Regiontabeller Fysisk hälsa

Regiontabeller Fysisk hälsa 1 Bra eller mycket bra hälsa Mora Orsa Älvdalen 2004/05 68 63,2-73,0 61 56,4-65,6 64 60,8-67,6 17 570 2008 68 62,9-73,4 67 61,6-71,9 68 64,1-71,5 17 340 2010 75 69,6-80,2 63 * 57,8-68,1 69 65,6-73,0 17

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Gunnel Boström www.fhi.se Rapport nr A :2 A :2 ISSN: -2 ISBN: 91-727--X REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 3 Innehåll FÖRORD...

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Gunnel Boström Ann-Sofie Karlsson www.fhi.se Rapport nr A--1 A :1 ISSN: -82 ISBN: 8-1-2-- REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Helsingborg 25 februari 15 Hur ser det ut statistik från Region Skånes folkhälsoenkäter Peter Groth 1 Rapport från folkhälsoinstitutet 8 Onödig ohälsa En stor

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Folkhälsan i Umeå kommun

Utvecklingsavdelningen. Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i Umeå kommun Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, januari 2012 Innehållsförteckning sid. Bakgrund 3 Kommunfullmäktiges sex särskilt prioriterade

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 215 Dalarnas län Analysavdelningen Jan Sundqvist Sammanfattning Dalarna Ingen tillväxt 212, 213 och 214. Svag återhämtning och något fler sysselsatta 215. Svaga förväntningar

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Östersunds kommun 2014 2(27) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 2010

Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 2010 Samhällsmedicin PM 1 Gävleborg 11-3-24 Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 1. Kort om den nationella folkhälsoenkäten Den

Läs mer

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Nyköping Liv & hälsa 2008 Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs i samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands,

Läs mer

Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av befolkningen (%)

Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av befolkningen (%) Allmän hälsa Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av Norrbotten Riket Norrbotten Riket 2014 2010 2014 2014 2010 2014 16-29 år 82,7 86 83,6 79,5

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting

Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting Innehåll, flikar: 1. Tabell: 11 indikatorer efter utbildningslängd på länsnivå 2. Profildiagram: landsting

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Tillit, trygghet och sociala relationer

Tillit, trygghet och sociala relationer Tillit, trygghet och sociala relationer - om mänskliga möten, det sociala kapitalet och dess betydelse för regional utveckling Johan Hallberg & Junia Joffer Avdelning för hälsofrämjande Delrapport av den

Läs mer

Hälsa på lika villkor Norrland 2006

Hälsa på lika villkor Norrland 2006 Sunda och säkra miljöer Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsa på lika villkor Norrland 26 Ökad fysisk aktivitet Ökad hälsa i arbetet Minskat bruk av tobak och alkohol Goda matvanor Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Bergs kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Kriterier för val av variabler: Indikatorn (variabeln) ska omfatta ett vanligt förekommande folkhälsoproblem.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Dalarnas län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Bräcke kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Ragunda kommun 2014 2(29) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Företagsamheten 2011 Dalarnas län

Företagsamheten 2011 Dalarnas län Företagsamheten 2011 Dalarnas län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Dalarna. Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka 450 personer, det vill säga en

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Befolkningsundersökning 26 Om äldre Sekretariatet/KS Långvarig sjukdom med starkt eller lättare nedsatt arbetsförmåga eller hindrande i vardagslivet, 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 45-64 65-84

Läs mer

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 Hälsa på Lika Villkor? Avgörande är förstås kunskap om hur befolkningen mår och att kunna följa hälsan samt dess bestämningsfaktorer över tid. Varför

Läs mer

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll?

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Rapport: Artikel: Margareta Lindén-Boström and Carina Persson A selective follow-up study on a public health survey Eur J Public Health ckr193 first published

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11-16 Delrapportering av regeringsuppdrag Dnr 599/14 15 mars 14 Delrapportering av regeringsuppdrag Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 216 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator Index Riket Normalt Dalarna 12 11 1 9 8 7 27 27 28 28 29 29

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 Fler till arbete än för ett år sedan Under juli påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre 21 indikatorer Levnadsvillkor Socialt deltagande Socialt kapital tillit till andra Trygg miljö Behörighet

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Katarina Paulsson Gunnel Boström Innehåll Levnadsvanor Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Läkemedel Vårdkontakter, ej ungdomsmottagning

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Åre kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Härjedalens kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Jämtlands län 2014 2(50) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla

Läs mer

Ungas livsvillkor i Dalarna REGION DALARNA 2015: GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Ungas livsvillkor i Dalarna REGION DALARNA 2015: GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Ungas livsvillkor i Dalarna REGION DALARNA 2015: GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Bakgrund och metod 13-19 år Lupp-undersökningar i kommunerna I de flesta fall genomförts genom webbenkäter på skolorna I alla

Läs mer

Teknisk beskrivning till rapporten Folkhälsopolitiskt program - uppföljning

Teknisk beskrivning till rapporten Folkhälsopolitiskt program - uppföljning Veronica Hermann Ärendenr RS 2014/582 1 (17) Datum 15 april 2015 Teknisk beskrivning till rapporten Folkhälsopolitiskt program - uppföljning Definitionerna av hur statistik tagits fram står i den ordning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 Fått arbete I juli fick 875 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I juli

Läs mer

Hälsa på lika villkor? 2014

Hälsa på lika villkor? 2014 Hälsa på lika villkor? 2014 Rapport Anna Stamblewski 2015-06-15 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 Allmän hälsa... 2 Psykisk hälsa och välbefinnande... 2 Riskabla levnadsvanor... 2 Stöd till beteendeförändring...

Läs mer

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län - samband med kön, ålder, socioekonomi och födelseland Oktober 2011 Marit Eriksson Hälso- och sjukvårdsavdelningen Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

och budkavlen välkomnas till Karlskoga & Degerfors Cecilia Ljung Folkhälsoförvaltningen

och budkavlen välkomnas till Karlskoga & Degerfors Cecilia Ljung Folkhälsoförvaltningen och budkavlen välkomnas till Karlskoga & Degerfors Cecilia Ljung Folkhälsoförvaltningen Strategier för ett jämlikt folkhälsoarbete Arbetet ska utgå från hela befolkningen i Karlskoga och Degerfors och

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Strömsunds kommun 2014 2(31) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

PM HLV, Hälsa på lika villkor,

PM HLV, Hälsa på lika villkor, PM PM HLV, Hälsa på lika villkor, 2004-2014 Trender och utfall under 10 år för indikatorområderna: - Alkohol och droger - Fysisk aktivitet - Kroppsvikt - BMI - Tobak - Kost - Ansamling av levnadsvanor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 Fått arbete I augusti fick 1 118 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 Fått arbete I oktober fick 987 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Till Hudiksvall 13/11 Miljötingbussen lämnar Centralskolan kl.14.15, ankommer till Hudiksvall 18.30

Till Hudiksvall 13/11 Miljötingbussen lämnar Centralskolan kl.14.15, ankommer till Hudiksvall 18.30 Hälsingland: Viktigt att vara på plats 10 minuter tidigare än utsatt tid, den chartrade Miljötings-bussen avgår den utsatta tiden. Alla som åker med X-trafik i någon form kommer få ett resebevis utskickat

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Dalarnas län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret Folkhälsodata Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor Hälsoutfall Befolkningens hälsa påverkas av livsvillkor som utbildning och arbete, då de påverkar förutsättningarna för hälsosamma levnadsvanor. 1 Andel

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 2005

Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 2005 Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 5 7-3-16 Folkhälsoavdelningen Sammanfattning... 4 Slutsatser... 6 1. Bakgrund... 7 2. Syfte med befolkningsenkäten... 8

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri. Dalarnas län

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri. Dalarnas län Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Dalarnas län Ta chansen nu Nu kan du som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri snabbt få pro fessionell och

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2006

Hälsa på lika villkor? År 2006 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2006 Norrbotten riket Innehållsförteckning: Om undersökningen 1 Fysisk hälsa.1 Medicin mot fysiska besvär 9 Psykisk hälsa 12 Medicin mot psykiska besvär. 15 Tandhälsa

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk OH presentation Hälsa, levnadsvanor mm Kiruna Pajala Gällivare Jokkmokk Hälsa på lika villkor? 6 År 6 Övriga länet Andel Andel -15 år 17 % 17 % 16-29 år 15 % 17 % KIRUNA 3-44 år 18 % 19 % 54 54396 437

Läs mer

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Dalarnas län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (199) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 Färre till arbete än för ett år sedan Under augusti påbörjade drygt 1 400 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 DELRAPPORTERING AV REGERINGSUPPDRAG Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 13 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Hälsa på lika villkor 2006 EN BESKRIVNING AV HÄLSOLÄGET I BRÄCKE KOMMUN

Hälsa på lika villkor 2006 EN BESKRIVNING AV HÄLSOLÄGET I BRÄCKE KOMMUN Hälsa på lika villkor 2006 EN BESKRIVNING AV HÄLSOLÄGET I BRÄCKE KOMMUN Utvecklingsenheten december 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 5 Bakgrund 5 Hälsa och livskvalitet 6 Allmänt hälsotillstånd

Läs mer

Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk

Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk Delrapport Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk Ur Liv och Hälsa 23 Samhällsmedicin och Folkhälsa Bakgrund Liv och Hälsa i Norrland Under

Läs mer

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket.

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket. Hälsa Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har visat sig vara ett bra mått på hälsan. Självskattad hälsa har ett starkt samband med dödlighet. Frågan är mycket värdefull för att följa befolkningens

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

1922 Första loppet och målområdesbiljett.

1922 Första loppet och målområdesbiljett. Grundaren 1522 Gustav Anders Vasa. Pers. 1922 Första loppet och målområdesbiljett. 1922 Segraren Ernst Alm. 1922 Målområdet. 1928 Sven Utterström. 1929 P.E. Eriksson. 1938 Erik Larsson. 1950 Mora Nisse.

Läs mer

Hur mår hallänningen? Fokus på Äldres hälsa

Hur mår hallänningen? Fokus på Äldres hälsa Hur mår hallänningen? Fokus på Äldres hälsa Katarina Haraldsson Amir Baigi Ulf Strömberg Bertil Marklund Förord Den ökande andelen äldre i befolkningen skapar ett behov av mer kunskap om hur människor

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Hälsa på lika villkor? År 1 Luleå kommun Innehållsförteckning: Om undersökningen... 1 Hälsa... 1 Kroppslig hälsa... 1 Psykisk hälsa... 7 Tandhälsa... 9 Delaktighet och inflytande... 1 Social trygghet...

Läs mer

Ohälsa vad är påverkbart?

Ohälsa vad är påverkbart? Ohälsa vad är påverkbart? Dialogkonferens i Lund 14 oktober 2009 Ylva Arnhof, projektledare Magnus Wimmercranz, utredare www.fhi.se\funktionsnedsattning Viktiga resultat Att så många har en funktionsnedsättning

Läs mer

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009 HÄLSA PÅ LI KA V I LLKOR 1 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR Resultat från Nationella folkhälsoenkäten Jimmy Clevenpalm Ann-Sofie Karlsson ST ATENS FOLKH ÄLS O IN STIT UT Innehåll SAMMANFATTNING... Levnadsvanor...

Läs mer

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 0 FLERÅRSPLAN 0 0 Hälsotal i Jönköpings län Innehållsansvarig för hälsotalen: Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret. Kontakt: marit.eriksson@rjl.se

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning SKADOR OCH OLYCKSFALL I MORA, ORSA OCH ÄLVDALEN 212 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Att tänka på... 4 Antal skadade per 1 invånare fördelat på akutmottagningar och vårdcentraler, år -...

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Företagsklimatet i Falu kommun 2017

Företagsklimatet i Falu kommun 2017 Företagsklimatet i Falu kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 Falu kommun Primär målgrupp: Företag

Läs mer