Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 SKADOR OCH OLYCKSFALL I MORA, ORSA OCH ÄLVDALEN 212

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Att tänka på... 4 Antal skadade per 1 invånare fördelat på akutmottagningar och vårdcentraler, år Antal skadade per 1 invånare fördelat på akutmottagningar och vårdcentraler i Mora, Orsa och Älvdalen, år Antal skadade barn per 1 invånare, -18 år, som sökt vård på akutmottagningar och vårdcentraler, år... 7 Antal skadade per 1 invånare, år, som sökt vård på akutmottagningar och vårdcentraler, år... 8 Antal skadade per 1 invånare, 65 år och äldre, som sökt vård på akutmottagningar och vårdcentraler, år... 9 Statistik från akutmottagning... 1 Fördelning skadeområden skadade per 1 kvinnor, år... 1 Fördelning skadeområden skadade per 1 män, år BOSTAD Var i bostaden har olyckorna skett? Fallolyckor per 1 invånare - personer som sökt vård på länets akutmottagningar, TRAFIK Singelolyckor, antal kvinnor respektive män, år Kollisionsolyckor, antal kvinnor respektive män, år Självtillfogad skada, skadade per 1 invånare, år

3 Inledning I rapporten, Personskador i Sverige, 212 års utgåva (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap & Socialstyrelsen, 212) kan man läsa följande om personskador: Skador till följd av olyckshändelser, våldshändelser och självtillfogade våldshändelser utgör ett omfattande folkhälsoproblem. Skador är den vanligaste dödsorsaken bland yngre människor, en ledande orsak till invaliditet och förlorade levnadsår och en stor orsak till höga hälso- och sjukvårdskostnader. Skador medför stora samhällskostnader samtidigt som det är väl känt att skador går att förebygga med känd metodik. Skador tillhör de områden som uppvisar de mest positiva och snabbaste effekterna av förebyggande arbete. Varje år dör numera nästan 3 människor i olyckor. Sedan mitten av 199-talet har antalet dödsolyckor ökat med 25 procent. Varje år behöver 1 människor läggas in på sjukhus efter att ha skadats i olyckor och 65 uppsöka en akutmottagning. Härtill kommer cirka 1 2 människor som varje år tar sitt eget liv och en ökande trend av framförallt yngre kvinnor som skadar sig själva. Under de senaste decennierna har vi sett att teknikrelaterade skaderisker såsom trafik, industri, farliga produkter minskar. Medan socialt relaterade skaderisker såsom självtillfogade skador, olycksfall bland äldre, förgiftning av alkohol och droger ökar. Risken för att råka ut för en olycka och skadas är högst för barn, ungdomar, yngre vuxna och äldre. Barnens skador är oftast inte lika allvarliga som äldres. Risken att skadas allvarligt och omkomma till följd av olycksfall ökar med åldern för båda könen. Män är överrepresenterade i nästan samtliga skademekanismer och i alla åldersgrupper. Denna överrepresentation är inte lika kraftig i den äldsta åldersgruppen. Det finns en gedigen och samstämmig forskningsbas som pekar på att ekonomiskt svaga personer löper större risk att skadas i olyckor. Barn till ensamstående föräldrar löper till exempel betydligt större risk att drunkna eller att råka ut för trafikolyckor med mera än andra barn. Människor med låga förvärvsinkomster löper betydligthögre risk att omkomma i bränder och drunkning än människor med höga inkomster. En människas sociala status (civilstånd, utbildning och sysselsättning) visar sig också ha påverkan på risken att råka ut för skador av olika slag. Ensamstående, arbetslösa och människor med låg utbildning löper till exempel större risk att skadas än andra. Det finns betydande skillnader i risk för att råka ut för en olycka mellan olika kommuner i Sverige. Generellt gäller att risken är högre i glesbygdskommuner än i förortskommuner och att risken är högre i norra delen av landet än i södra. Risken för att råka ut för en allvarlig olycka kan vara högre för personer med funktionsnedsättningar än för befolkningen i övrigt. Särskilt i trafiken och på arbetsplatsen kan till exempel syn- och hörselproblem tillsammans med nedsatt rörlighet vara riskfaktorer. Antalet personer i landet med någon typ av funktionshinder överstiger en miljon. Bakgrund I Dalarna pågår sedan 21 en registrering av olycksfallsskador på landstingets fyra lasarett och sedan 25 görs även en skaderegistrering i primärvården. Den övergripande målsättningen är att kommunvis kartlägga förekomsten och typen av skador för att ge de enskilda kommunerna ett underlag till ett skadeförebyggande arbete. Syftet med denna registrering är att kartlägga förekomsten av olycksfallskador som föranleder läkarbesök. Registreringen av besök i akut sjukhusvård ger dessutom svar på vilken typ av olycksfall det rör sig om, varför en patient söker akut sjukhusvård (sjukdom, olycksfallsskada, våldskada, självtillfogad skada) och i vilken miljö skadan inträffade. Värt att notera: Besök i primärvård beskrivs inte lika utförligt. Statistiken i denna rapport är hämtad från vårdcentralerna och akutmottagningarna i Dalarna. 3

4 Rapporten avser Mora-, Älvdals-, och Orsabornas besök hos läkare. Redovisningen är baserad på kommun som den skadade är folkbokförd på, oavsett var i länet den skadade sökt läkarvård. Statistiken i underlaget baseras på antal besök, ej antal individer. Rapporten baseras i huvudsak på år, men här finns även några tabeller och diagram som presenteras i längre tidsserier. Att tänka på Skadehändelser inträffar inte slumpmässigt. Genom registrering och kartläggning är de möjliga att analysera vilket innebär att händelser som leder till personskador också blir möjliga att förebygga. Rapporten är mycket kvantitativ i sin utformning, varför det är viktigt att påminna sig att siffrorna inte bara är siffror utan att de alla och i olika grad representerar smärta, lidande, rädsla och sorg. är viktigt att påminna sig om att siffrorna inte bara är siffror utan att de alla och i olika grad representerar smärta, invalidet, lidande, rädsla och sorg. Sammanställningen är gjord av folkhälsoplanerare Pege Andersson, Älvdalens kommun, och Inger Skoglund Hassis, folkhälsoplanerare i Orsa och Mora kommuner, hösten

5 Antal skadade per 1 invånare fördelat på akutmottagningar och vårdcentraler, år - 3 Antal skadade per 1 invånare fördelat på akutmottagningar och vårdcentraler Vårdcentral Akutmott Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet 5

6 Antal skadade per 1 invånare fördelat på akutmottagningar och vårdcentraler i Mora, Orsa och Älvdalen, år - Skadade per 1 inv Mora Orsa Älvdalen Länet Akutmott Vårdcentral Akutmott Vårdcentral Akutmott Vårdcentral Akutmott Vårdcentral År År År År År År Orsabor har flest besök år om man lägger samman vårdcentral och akutmottagning - 181/1 invånare, Älvdalen 151/1 invånare, Mora 139/1 invånare, länet 137/1 invånare. Mora- och Orsabor besöker akutmottagning betydligt oftare än Älvdalsbor, som i mycket högre grad söker vård på vårdcentral. I Mora har antalet besök på akutmottagning ökat till år, medan besök på vårdcentralen minskat. I Orsa har besök på vårdcentral ökat under och, besök på akutmottagning är oförändrat. I Orsa sker en successiv ökning av besöken totalt. I Älvdalen ligger omfattningen av besök på akutmottagning stabilt och lågt. Besök på vårdcentralen har minskat mellan åren -. 6

7 Skadade/1 Antal skadade barn per 1 invånare, -18 år, som sökt vård på akutmottagningar och vårdcentraler, år Antal skadade barn -18 år som sökt vård på akutmottagning och vårdcentral Akutmottagning Vårdcentral Totalt 5-5 år 6-12 år år år -5 år 6-12 år år år -5 år 6-12 år år år -5 år 6-12 år Mora Orsa Älvdalen Länet år år Åldersgrupp Mora Orsa Älvdalen Länet Åldersgrupp Akutmottagning Vårdcentral Totalt -5 år år år år år år år år år år år år år år år år Samtliga åldersgrupper Mora = 19/1 inv. Samtliga åldersgrupper Orsa = 218/1 inv. Samtliga åldersgrupper Älvdn. = 194/1 inv. Samtliga åldersgrupper Länet = 179/1 inv. Olycksfall bland barn, upp till 18 år, är de mest skadedrabbade åldersgruppen, jämfört med övriga åringar är den åldersgrupp som skadas oftast i Mora, Älvdalen och Länet. I Orsa är skadas åringar oftast. Unga i Mora och Orsa och länet söker vård på akutmottagning i högre grad än Älvdalens unga, som söker vård på vårdcentral Orsa är den kommun där flest unga, -18 år, söker vård, jämfört med Mora och Älvdalen Orsa 218/1 inv., Älvdalen 194/1 inv., 19/1 inv, länet 179/1 inv. 7

8 Skadade per 1 Antal skadade per 1 invånare, år, som sökt vård på akutmottagningar och vårdcentraler, år Mora Orsa Älvdalen Länet Åldersgrupp Akutmottagning Vårdcentral Totalt Samtliga åldersgrupper Mora = 143/1 inv. Samtliga åldersgrupper Orsa = 172/1 inv. Samtliga åldersgrupper Älvdn. = 152/1 inv. Samtliga åldersgrupper Länet = 131/1 inv Akutmottagning Vårdcentral Totalt år år år år år år år år år år år år Mora Orsa Älvdalen Länet Åldersgrupp Samtliga åldersgrupper i alla tre kommuner ligger högre än länet. Åldersgruppen år skadas oftast i kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen och även i länet Morabor söker oftare vård på akutmottagningen än på vårdcentralen, i alla åldersgrupper Orsabor i ålder år söker oftare vård på akutmottagning, övriga åldersgrupper söker oftare vård på vårdcentral. Älvdalsbor söker i mycket hög utsträckning vård på vårdcentral. Orsa är den kommun där flest åringar, söker vård, jämfört med Mora och Älvdalen Orsa 172/1 inv., Älvdalen 152/1 inv., Mora 143/1 inv., länet 131/1 inv. 8

9 Skadade/ 1 Antal skadade per 1 invånare, 65 år och äldre, som sökt vård på akutmottagningar och vårdcentraler, år Mora Orsa Älvdalen Länet Åldersgrupp Akutmottagning Vårdcentral Totalt Samtliga åldersgrupper Mora = 138/1 inv. Samtliga åldersgrupper Orsa = 23/1 inv. Samtliga åldersgrupper Älvdn. = 181/1 inv. Samtliga åldersgrupper Länet = 155/1 inv Akutmottagning Vårdcentral Totalt Mora Orsa Älvdalen Länet Åldersgrupp Åldersgruppen 8 år och äldre skadas oftast i de tre kommunerna och länet Orsa kommun har flest antal skadade och ligger mycket högre än länet, Mora och Älvdalen Orsa 23/1 inv., Älvdalen 181/1 inv., Mora 138/1 inv., länet 155/1 inv. Mora har färre skador än länet Morabor nyttjar akutmottagningen oftare än vårdcentralen i båda åldersgrupperna, Orsabor gör det i åldersgruppen över 8 år och Älvdalsbor söker vård via vårdcentralen i båda ålderskategorierna. 9

10 Skadade per 1 Statistik från akutmottagning I kommande kapitel beskrivs skador som drabbar kommunmedborgare i Älvdalen, Mora och Orsa och som föranleder besök vid länets akutmottagningar. Fördelning skadeområden skadade per 1 kvinnor, år I tabellen nedan beskrivs hur skador från akutmottagningen fördelar sig mellan olika skadeområden. Skadade per 1 Skadeområden kvinnor Mo Or Äl Län Trafik/transportområde Bostad/bostadsområde Arbete/produktionsområde Butiks,handels-och serviceområde Skola, förskola, off lokaler, inst.omr Idrott, idrotts-och sportanläggning Nöjes-, kultur-och parkområde Fri natur, hav, sjö och älv, Trafik/transportområde Bostad/bostadsområde Arbete/produktionsområde Butiks,handels-och serviceområde Idrott, idrotts-och sportanläggning Skola, förskola, off. lokaler, inst.omr Skadeområde Nöjes-, kultur-och parkområde Fri natur, hav, sjö och älv, Skadade per 1 kvinnor Mo Skadade per 1 kvinnor Or Skadade per 1 kvinnor Äl Skadade per 1 kvinnor Län Skador i bostad/bostadsområde toppar i alla tre kommuner och länet, näst vanligast är skador i idrott, idrotts-och sportanläggning Älvdalen ligger lägst inom samtliga skadeområden. En förklaring till det är att Älvdalsbor oftare söker vård på vårdcentral och inte på akutmottagning. 1

11 Skadade per 1 Fördelning skadeområden skadade per 1 män, år Skadade per 1 Skadeområden män Mo Or Äl Län Trafik/transportområde Bostad/bostadsområde Arbete/produktionsområde Butiks,handels-och serviceområde Skola, förskola, off lokaler, inst.omr Idrott, idrotts-och sportanläggning Nöjes-, kultur-och parkområde Fri natur, hav, sjö och älv, Trafik/transportområde Bostad/bostadsområde Arbete/produktionsområde Butiks,handels-och serviceområde Idrott, idrotts-och sportanläggning Skola, förskola, off. lokaler, inst.omr Skadeområden Nöjes-, kultur-och parkområde Fri natur, hav, sjö och älv, Skadade per 1 män Mo Skadade per 1 män Or Skadade per 1 män Äl Skadade per 1 män Län Bostad-bostadsområde toppar i alla kommuner, dubbelt så många, näst högst är idrott-sportanläggning i alla tre kommuner, Skador i bostad/bostadsområde toppar i alla tre kommuner och länet,. Näst vanligast är skador i idrott, idrott, idrotts-och sportanläggning, på tredje plats arbete/produktionsområde i Mora och Orsa, men i Älvdalen är det vanligare med skador inom trafik/ transportområde Älvdalen ligger lägst inom samtliga skadeområden. En förklaring till det är att Älvdalsbor oftare söker vård på vårdcentral och inte på akutmottagning. 11

12 Antal skadade per 1 inv BOSTAD Åldersgrupper Mora Orsa Älvdalen Länet Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Antal skadade per 1 inv i bostad/bostadsområde Åldersgrupp Totalt Mora Kvinnor Mora Män Orsa Kvinnor Orsa Män Älvdalen Kvinnor Älvdalen Män Länet Kvinnor Länet Män Åldersgrupp där flest olycksfall sker är 8 år och äldre i alla tre kommuner och för båda könen Skador i åldersgruppen -5 år är näst högst i Orsa och Mora, men i Älvdalen är män år näst högst.. Bland kvinnor 8 år och äldre ligger Orsa högst (178/1 inv.), sedan Mora 15/1 och på tredje plats Älvdalen, 55/1 inv. Kan en förklaring vara att man oftare söker vård på vårdcentralen och inte på akutmottagningen?. Män skadas inte lika ofta som kvinnor. Män i Älvdalen över 8 år skadas dubbelt så ofta som kvinnorna. Skador bland kvinnor i denna åldersgrupp är anmärkningsvärt lågt. I Orsa är sambandet det motsatta. I Mora dominerar olycksfall bland barn, -5 år, och siffran är nästan lika hög som i åldersgruppen 8 år och äldre. I Orsa är andelen kvinnor över 8 år som skadas allra högst, bland män är andelen som skadas ungefär lika stor i åldersgrupperna -5 år och 8 år och äldre 12

13 Var i bostaden har olyckorna skett? Observera att här redovisas antal olyckor. Bostadsrum, sovrum inkl. hall, förstuga, matrum Kök Bostad utomhus inkl. balkong, trappa, tak, altan Mora Orsa Älvdalen Länet Trädgård inkl. uthus/redskapsbod, swimmingpool Inomhus, i bostadsrum, sovrum inklusive hall, förstuga, matrum är de platser där flest olyckor sker. Underlaget, men inte tabellen, visar att personer 8 år och äldre är de som skadas oftast i bostadsrum, sovrum inklusive hall, förstuga, matrum. 13

14 Länet Älvdalen Vansbro Säter Smedjebacken Rättvik Orsa Mora Malung Ludvika Leksand Hedemora Gagnef Falun Borlänge Avesta Fallolyckor per 1 invånare - personer som sökt vård på länets akutmottagningar, År År År År År Kommentar: Tabell och diagram bekräftar vad vi tidigare konstaterat, nämligen att Orsa och Mora ligger högt, högre än länet, och Älvdalen ligger under länet när man studerar akutens rapportering (vårdcentralernas rapportering ingår ej). Antal Per 1 Antal Per 1 Antal Per 1 Per 1 Per 1 Kommun År inv År År inv År År inv År År inv År År inv År Avesta , , , , ,4 Borlänge , , , , ,1 Falun , , , , ,7 Gagnef , , , , ,7 Hedemora , , , , ,4 Leksand , , , , ,6 Ludvika , , , , ,4 Malung , , , , ,2 Mora , , , , ,2 Orsa , , , , ,3 Rättvik , , , , ,7 Smedjebacken , , , , ,1 Säter , , , , ,9 Vansbro , , , , ,7 Älvdalen , , , , ,4 Länet , , , , ,2 14

15 Antal skadade per 1 invånare TRAFIK Antal skadade per 1 invånare, år Åldersgrupper Mora Orsa Älvdalen Länet Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Trafik, antal skadade per 1 invånare Mora Kvinnor Mora Män Orsa Kvinnor Orsa Män Älvdalen Kvinnor Älvdalen Män Länet Kvinnor Länet Män Totalt Åldersgrupp I jämförelse med övriga skadeområden kan detta tyckas vara små tal, men olyckor i trafik har ofta allvarlig utgång, varför det är viktigt med förebyggande insatser. Skador i åldersgrupperna år respektive föranleder flest besök på akutmottagning. Hur gick trafikolyckan till? Vem skadades? Läs mer i nästa avsnitt. 15

16 Antal Singelolyckor, antal kvinnor respektive män, år Som singelolycka räknas samtliga olycksfall i trafikmiljö där endast ett fordon är inblandat. Mora Orsa Älvdalen Trafikslag Antal kvinnor Antal män Antal kvinnor Antal män Antal kvinnor Antal män Fotgängare 2 3 Cyklist Mopedist Motorcyklist 1 2 Bilförare Personbil Lastbil+övrigt Buss 1 Passagerare Skoter, terrängfordon Totalt Singelolyckor - antal Fotgängare Cyklist Mopedist Motorcyklist Bilförare Personbil Lastbil+övrigt Buss Passagerare Skoter, terrängfordon Totalt Trafikslag Singelolyckor - antal olyckor Mora Antal kvinnor Singelolyckor - antal olyckor Orsa Antal kvinnor Singelolyckor - antal olyckor Älvdalen Antal kvinnor Singelolyckor - antal olyckor Mora Antal män Singelolyckor - antal olyckor Orsa Antal män Singelolyckor - antal olyckor Älvdalen Antal män 16

17 Antal Kollisionsolyckor, antal kvinnor respektive män, år Som kollisionsolycka räknas samtliga olycksfall i trafikmiljö där mer än ett fordon är inblandat. Mora Orsa Älvdalen Trafikslag Antal kvinnor Antal män Antal kvinnor Antal män Antal kvinnor Antal män Fotgängare Cyklist Mopedist Motorcyklist 1 1 Bilförare Personbil Lastbil+övrigt 1 Passagerare Skoter, terrängfordon Totalt Kollisionsolyckor- antal Kollisionsolyckor Mora Antal kvinnor Kollisionsolyckor Mora Antal män Kollisionsolyckor Orsa Antal kvinnor Kollisionsolyckor Orsa Antal män Kollisionsolyckor Älvdalen Antal kvinnor Kollisionsolyckor Älvdalen Antal män Fotgängare Cyklist Mopedist Motorcyklist Bilförare Personbil Lastbil+övrigt Passagerare Skoter, terrängfordon Totalt Trafikslag 17

18 Antal per 1 invånare Självtillfogad skada, skadade per 1 invånare, år Som självtillfogad skada räknas självmord, självmordsförsök samt avsiktligt självtillfogad kroppsskada. Åldersgrupper Mora Orsa Älvdalen Länet Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Självtillfogad skada per 1 invånare Totalt Åldersgrupp Mora Kvinnor Mora Män Orsa Kvinnor Orsa Män Älvdalen Kvinnor Älvdalen Män Länet Kvinnor Länet Män De flesta självtillfogade skador sker bland kvinnor i Orsa och Älvdalen i åldersgruppen år, i Mora år. 18

Regiontabeller Fysisk hälsa

Regiontabeller Fysisk hälsa 1 Bra eller mycket bra hälsa Mora Orsa Älvdalen 2004/05 68 63,2-73,0 61 56,4-65,6 64 60,8-67,6 17 570 2008 68 62,9-73,4 67 61,6-71,9 68 64,1-71,5 17 340 2010 75 69,6-80,2 63 * 57,8-68,1 69 65,6-73,0 17

Läs mer

Reseinformation för deltagare från Dalarna (och Norberg)

Reseinformation för deltagare från Dalarna (och Norberg) Reseinformation för deltagare från Dalarna (och Norberg) Ditresa morgon/förmiddag fredag 9 november Hemresa söndag eftermiddag 11 november Du från Dalarna samt Norberg kommer att resa med Dalatrafiks bussar,

Läs mer

Om skador och skadeutvecklingen

Om skador och skadeutvecklingen Om skador och skadeutvecklingen Jan Schyllander jan.schyllander@msb.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Fredagen den 13:e är det inte fler dödsfall till följd av olyckor än andra dagar

Läs mer

Hur går det för Orsa?

Hur går det för Orsa? Hur går det för Orsa? Fil dr Anders Wigren 2012-06-05 Disposition Utvecklingen i Sverige i ett regionalt perspektiv Hur går det för Orsa? Sammanfattning Utvecklingen i Sverige i ett regionalt perspektiv

Läs mer

Barn och ungdomars skador i Västernorrland

Barn och ungdomars skador i Västernorrland Barn och ungdomars skador i Västernorrland Skador av olycksfall bland barn och ungdomar i åldern 7 till 17 år i Västernorrland år 1999-2006 2 Förord I Landstingets Folkhälsoplan En mer hälsofrämjande hälso-

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Bilaga 3: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgränsningar

Bilaga 3: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgränsningar Bilaga 3: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgränsningar 3.1 STATISTIKEN I RAPPORTEN Stockholms stads trafikolycksrapports olycksdata baseras på statistiken från STRADA, dvs. en sammanvägning

Läs mer

Olycksfall i Östergötland 2009

Olycksfall i Östergötland 2009 Olycksfall i Östergötland 29 Skaderegistrering på akutklinikerna i länet Skador till följd av olycksfall är ett folkhälsoproblem. Risken att drabbas av skador finns i alla miljöer där människor vistas

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2006:6 Skaderegistrering år 2005 i Östergötland LINKÖPING JUNI 2006 MADELEINE BORGSTEDT-RISBERG SUSANNE STÅLHAMMAR www.lio.se/fhvc Innehållsförteckning

Läs mer

Olycksfall bland barn och ungdomar

Olycksfall bland barn och ungdomar Olycksfall bland barn och ungdomar Fakta om olycksfall bland barn och unga 0 till och med 17 år Sedan 1950-talet har antalet dödsfall till följd av olyckor minskat i Sverige. Trots detta: är skador den

Läs mer

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne STRADA information Fotgängarnas singelolyckor i Skåne Detta faktablad har tagits fram i syfte att belysa olika trafikantgrupper och deras problem i den skånska trafiken. Målsättningen är att årligen presentera

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2013-12-18

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2013-12-18 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Kallelse 2013-12-18 KALLELSE Datum 2013-12-11 1(1) Isaac Tham kallas härmed till sammanträde onsdag den 18 december 2013 kl. 09.00 på Vintergatan, sammanträdesrum

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna

Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna De odödliga Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna Studien genomfördes av MSB och Karlstads universitet gemensamt Ragnar Andersson, Diana Stark-Ekman, Staffan Janson och Jan Schyllander.

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland

Personskador i trafiken STRADA Värmland Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2006 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Utvecklingsarbete för palliativ vård dalarna

Utvecklingsarbete för palliativ vård dalarna Utvecklingsarbete för palliativ vård dalarna Mitt uppdrag som utbildare av utbildare i palliativ vård Dalarna - Att utbilda leg. Sjuksköterska till lokala utbildare i palliativ vård i kommunala och landstingsdrivna

Läs mer

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Program Från kl 11.15 så står lunchen framdukat på Utvecklingsavdelningen, Nybrog 13. Ca 11.40 börjar landshövding Bo Källstrand Kl 12.00 håller jag en

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Registrering av akuta olycksfallsskador i Dalarna

Registrering av akuta olycksfallsskador i Dalarna Registrering av akuta olycksfallsskador i Dalarna Åren 7-9 Hälso- och sjukvårdsenheten SAMMANFATTNING I Dalarna pågår sedan 1 en registrering av olycksfallsskador på landstingets fyra lasarett och sedan

Läs mer

F A K T A. Barn 1-3 år: Skador i eller kring hemmet. Andel skadade barn efter ålder och kön.

F A K T A. Barn 1-3 år: Skador i eller kring hemmet. Andel skadade barn efter ålder och kön. MSB-89.5 F A K T A 2 0 1 5-0 7-0 8 Barn 1-3 år: Skador i eller kring hemmet Varje år skadas nästan 20 000 barn i åldern ett till och med tre år i eller kring bostaden. Med skada menas att den varit så

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012. Dalarnas län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012. Dalarnas län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Dalarnas län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

STATISTIKBILAGA Uppdaterad 2009-09-09

STATISTIKBILAGA Uppdaterad 2009-09-09 SAMRÅDSHANDLING STATISTIKBILAGA Uppdaterad 2009-09-09 Befolkning I Vansbro kommun bodde 6916 personer 2008. Fördelat på socknarna så bodde 5 045 i Järna, 930 i Nås och 941 i Äppelbo. De största orterna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla

Läs mer

Barn- och babymöbler F A K T A

Barn- och babymöbler F A K T A MSB-89.5 F A K T A 2 0 1 5-0 7-0 8 Barn- och babymöbler Totalt inträffar ungefär 2 000 skador varje år där barn- och babymöbler är involverade. Till barn- och babymöbler räknas här höga och låga barnstolar,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Andelen kvinnor av de företagsamma i Dalarna uppgår till 27,4 procent. Det är lite lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent).

Andelen kvinnor av de företagsamma i Dalarna uppgår till 27,4 procent. Det är lite lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent). Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Dalarnas län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 Fler till arbete än för ett år sedan Under juli påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten 2011 Dalarnas län

Företagsamheten 2011 Dalarnas län Företagsamheten 2011 Dalarnas län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Dalarna. Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka 450 personer, det vill säga en

Läs mer

Svenskene vet mer enn oss om ulykkene blant myke trafikanter. TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2016 Nils Petter Gregersen

Svenskene vet mer enn oss om ulykkene blant myke trafikanter. TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2016 Nils Petter Gregersen Svenskene vet mer enn oss om ulykkene blant myke trafikanter TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2016 Nils Petter Gregersen Svenska olycksdata Fem olika uppsättningar data om olyckor: Polis (olyckor med personskada

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Sammanställning av vårdcentralernas arbete med fallprevention utifrån en enkätundersökning 2008 LINKÖPING JANUARI 2009 JENNY MALMSJÖ - 1 - För

Läs mer

2009-pågående Bergslagens Kommunalteknik Återinfiltrationsförsök för att ersätta VYR-anläggningen i Hällefors. Anläggningsstorlek 3 500 m 3 /d.

2009-pågående Bergslagens Kommunalteknik Återinfiltrationsförsök för att ersätta VYR-anläggningen i Hällefors. Anläggningsstorlek 3 500 m 3 /d. Bilaga 1 Uppdrag av speciellt intresse 2002-pågående AB Borlänge Energi/Falu Energi & Vatten AB Ny grundvattentäkt för Falun och Borlänge i Badelundaåsen. Anläggningsstorlek 32 000 m 3 /d. 2007-pågående

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Magnus Höög 023-77 70 54 magnus.hoog@regiondalarna.se Datum 2015-06-01 Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/40 Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011.

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Slutversion 2007-10-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrunder och syften... 3 2 Omfattning av handlingsprogrammet...

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 11 september 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 8 693 (6,6 %) 3 709 kvinnor (5,9 %) 4 984 män (7,2

Läs mer

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0 Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister Underlag 2.0 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet 1 %) trafikanter fördelat på färdsätt (18 118 allvarligt skadade) 9% 4% 8% 39% I personbil

Läs mer

Bilaga 1- AÅtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1- AÅtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1- AÅtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Introduktion till åtgärdsområdessammanställningar underlag till Åtgärdsprogram 2015-2021 för Bottenhavets vattendistrikt I Bottenhavets

Läs mer

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 I norra Mellansverige kommer det år 2030 att saknas runt 11 900 år 2030 med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom vården

Läs mer

Välkommen att göra 2015-01-16

Välkommen att göra 2015-01-16 Välkommen att göra 2015-01-16 Vi ledigförklarar 29 block Vi erbjuder; AT-block om 21 månader Individuell lönesättning vid tillträde. Efter 12 och 18 månader justeras lönen efter överläggning med SYLF Introduktionsvecka

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Dalarnas län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Falu C; Elsborg, Östanfors, Lustigknopp m fl Bostad. Falu C; Slaggatan, Bergmästarg Bostad. Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset Butik

Falu C; Elsborg, Östanfors, Lustigknopp m fl Bostad. Falu C; Slaggatan, Bergmästarg Bostad. Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset Butik Sida: 1 ( 7 ) 2001 2080040 Falu C; Elsborg, Östanfors, Lustigknopp m fl 2080041 Falu C; Slaggatan, Bergmästarg 2080042 Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset 2001 2080042 Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset

Läs mer

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2010:14 Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Den totala arbetslösheten 1996-2009 (inklusive personer i program med aktivitetsstöd) har varierat

Läs mer

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde 61 Norrström - Sagåns avrinningsområde Sammanfattning Sagåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i Enköpings och Heby kommun i Uppsala län samt Sala och Västerås kommun

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Äldres fallolyckor på snö och is. Projekt och kunskapsöversikt 2014/15

Äldres fallolyckor på snö och is. Projekt och kunskapsöversikt 2014/15 Äldres fallolyckor på snö och is Projekt och kunskapsöversikt 2014/15 Bakgrund NTF genomför i samarbetet med äldreorganisationerna projektet Äldre gåendes halk och fallolyckor under 2013 2015. Projektet

Läs mer

Till Hudiksvall 13/11 Miljötingbussen lämnar Centralskolan kl.14.15, ankommer till Hudiksvall 18.30

Till Hudiksvall 13/11 Miljötingbussen lämnar Centralskolan kl.14.15, ankommer till Hudiksvall 18.30 Hälsingland: Viktigt att vara på plats 10 minuter tidigare än utsatt tid, den chartrade Miljötings-bussen avgår den utsatta tiden. Alla som åker med X-trafik i någon form kommer få ett resebevis utskickat

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Dalarna

Regelförenkling på kommunal nivå. Dalarna Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 90% Nej 10% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 FOLKHÄLSOPLAN För Emmaboda kommun 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 Hållbar och Hälsa Miljö tog initiativ till att en lokal folkhälsoprofil skulle tas fram, och

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Testa dina kunskaper om fall

Testa dina kunskaper om fall Testa dina kunskaper om fall Genom att öka kunskapen om fall och fallskador minskar riskerna för att själv drabbas. Svara på frågorna nedan för att ta reda på hur mycket du vet om fall och fallskador.

Läs mer

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 Omslagsbild: Fasad från Gruvgatan i Falun målad av f.d. stadsarkitekt Håkan Olsson. Foto: Irené Svedjelöv Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Ökad läkemedelsanvändning- sänkt kostnad efter anpassning till TLV:s rekommendationer

Ökad läkemedelsanvändning- sänkt kostnad efter anpassning till TLV:s rekommendationer Ökad läkemedelsanvändning- sänkt kostnad efter anpassning till TLV:s rekommendationer Projekt Utbyte VC Bäckaskog Vansbro sep 2008-aug 2010 Annika Braman Eriksson Distriktsläkare Vansbro, ordförande i

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Uppföljning folkhälsoprogrammet 2010

Uppföljning folkhälsoprogrammet 2010 Uppföljning folkhälsoprogrammet 2010 Fotograf: Kerstin Ericsson 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Redovisning mått i folkhälsoprogrammet... 6 Delaktighet och inflytande i samhället...

Läs mer

Företagsklimatet i Falu kommun 2017

Företagsklimatet i Falu kommun 2017 Företagsklimatet i Falu kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 Falu kommun Primär målgrupp: Företag

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

BADA SÄKERT. Sjöräddningssällskapet undsätter. i Göteborg som simmat för långt ut och fått kramp.

BADA SÄKERT. Sjöräddningssällskapet undsätter. i Göteborg som simmat för långt ut och fått kramp. BADA SÄKERT Sjöräddningssällskapet undsätter en badare vid Lillebybadet i Göteborg som simmat för långt ut och fått kramp. VI BEHÖVER DIN HJÄLP! Vi på Sjöräddningssällskapet har som huvuduppgift att rädda

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Registrering av akuta olycksfallsskador i Dalarna. Åren

Registrering av akuta olycksfallsskador i Dalarna. Åren Registrering av akuta olycksfallsskador i Dalarna Åren 22-26 SAMMANFATTNING I Dalarna pågår sedan 21 en registrering av olycksfallsskador på landstingets fyra lasarett och sedan 25 görs även en skaderegistrering

Läs mer

Antal omkomna 2000-2014

Antal omkomna 2000-2014 Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen.

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. VÅRA ISO-MÅL K valitets mål Vårt övergripande kvalitetsmål är att minska antalet avvikelser genom förbättringsrapportering med fokus på kundklagomålen. För närvarande focuserar vi på andelen krediteringar.

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

RAPPORT FRÅN LANDSTINGETS EPIDEMIOLOGISKA UTREDNINGSARBETE, NR 174, NOVEMBER 2009

RAPPORT FRÅN LANDSTINGETS EPIDEMIOLOGISKA UTREDNINGSARBETE, NR 174, NOVEMBER 2009 RAPPT FRÅN LANDSTINGETS EPIDEMIOLOGISKA UTREDNINGSARBETE, NR 17, NOVEMBER 09 09 ÅRS POSTENKÄT- UNDERSÖKNING RESULTATREDOVISNING med fokus på hälsotillståndet bland --åringar av Mats Granvik LANDSTINGET

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Ungas livsvillkor i Dalarna REGION DALARNA 2015: GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Ungas livsvillkor i Dalarna REGION DALARNA 2015: GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Ungas livsvillkor i Dalarna REGION DALARNA 2015: GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Bakgrund och metod 13-19 år Lupp-undersökningar i kommunerna I de flesta fall genomförts genom webbenkäter på skolorna I alla

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Kopparberg Län - Film Number : Församling/Parish List

Kopparberg Län - Film Number : Församling/Parish List Kopparberg Län - Number : Församling/Parish List 4002993 Lima församling 4015743 Norrbärke församling 4015744 Säfsnäs församling 4015753 Stora Skedvi församling 4171430 Aspeboda församling 4171431 Aspeboda

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalen Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Rättvik Säter Smedjebacken

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Nolltolerans i Bollebygds kommun

Nolltolerans i Bollebygds kommun Nolltolerans i Bollebygds kommun Den 29 april 2009 beslutade kommunfullmäktige om en avsiktsförklaring och att Bollebygds kommun ska arbeta för Nolltolerans. Med gemensamma krafter arbetar kommunen, räddningstjänsten,

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i Skaraborg? Utbildningsnivå 16 år och äldre

Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i Skaraborg? Utbildningsnivå 16 år och äldre Riket Medel VGR Riket Medel VGR Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i borg? Del 1 Statistik i diagram Om vi väljer att uttrycka befolkning med högre utbildning som de med

Läs mer

Hem- och fritidsolycksfall i Sverige. Årsrapport - EHLASS 2003

Hem- och fritidsolycksfall i Sverige. Årsrapport - EHLASS 2003 Hem- och fritidsolycksfall Årsrapport - EHLASS 2003 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Dalarnas län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa Yttrande 2006-06-16 S2005/9249/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C/2 "Hälsoinformation" L-2920 LUXEMBURG Sveriges

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors.

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors. Händelse/Diarienr: 2010.01049 Sida 1(6) OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors. Utredare Myndighet Telefon Magnus Östlund Gästrike Räddningstjänst 026-179663 Medutredare Myndighet/Organisation

Läs mer

Hem- och fritidsolycksfall i Sverige

Hem- och fritidsolycksfall i Sverige Hem- och fritidsolycksfall i Sverige Årsrapport - EHLASS 1999 Det övergripande målet för Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum (EpC) är att följa, analysera och rapportera om hälsa och sociala förhållanden

Läs mer

Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga

Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Skador bland barn i Sverige

Skador bland barn i Sverige Skador bland barn i Sverige Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling Rapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer