Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014"

Transkript

1 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan 2004 och syftar till att undersöka hur befolkningen mår samt följa förändringar över tid. Undersökningen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner och den genomförs av Statistiska Centralbyrån. Landstinget Gävleborg har deltagit med extra urval i undersökningen 2004, 2007, 2010 och Tilläggsurvalen gör det möjligt att uttala sig om förhållanden i mindre grupper exempelvis på kommunnivå. Under 2014 fick cirka Gävleborgare mellan år en enkät om hälsa och levnadsvanor Gävleborgare (51 procent) besvarade 2014 års enkät. Resultatet från undersökningen kan användas som underlag för olika hälsosatsningar samt för att följa upp lokala och regionala mål för folkhälsan. Psykisk hälsa I avsnittet redovisas andelen som har besvär eller symptom som huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter och ångest. Nedsatt psykisk välbefinnande är baserat på instrumentet GHQ-12. Ett summaindex av tolv frågor i enkäten beräknas och hamnar man över ett gränsvärde räknas det som att man har nedsatt psykiskt välbefinnande. I avsnittet redovisas också andelen som har haft suicidtankar och försökt ta sitt liv. I länet, liksom i riket, finns en positiv trend avseende andel kvinnor som rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ-12): andelen är statistiskt säkerställt lägre 2014 jämfört med Fortfarande är det dock 20 procent av länets kvinnor som rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland männen i länet är nivån 15 procent, här finns ingen tydlig förändring över tioårsperioden. Bland kvinnor finns också en positiv trend avseende andel som rapporterar ett eller flera symptom på psykisk ohälsa: svåra besvär av ångest; trötthet; sömnbesvär; eller mycket stressad. År 2014 har 15 procent av länets kvinnor och 10 procent av länets män ett eller flera av dessa symptom. Detta innebär en statistiskt säkerställd förbättring över tid för kvinnor, men oförändrat läge för män. Av symptomen för psykisk ohälsa är trötthet den mest vanligt förekommande. 50 procent av länets kvinnor upplever besvär av trötthet, denna nivå är dock statistiskt säkerställt lägre än rikssnittet. Av länets män upplever 42 procent besvär av trötthet. Länets kvinnor rapporterar också statistiskt säkerställda lägre nivåer av att känna sig stressad, jämfört med rikssnittet. Bland männen i länet finns istället en statistiskt säkerställd högre andel som upplever besvär av huvudvärk, i jämförelse med rikssnittet.

2 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Kommuntabeller

3 Psykisk hälsa - Nedsatt psykiskt välbefinnande (svarat "Ja" på minst 2 av 12 indexfrågor, GHQ-12) Bollnäs ,3-22, ,7-32, ,4-14, ,5-23, ,3-13, ,5-25, ,3-20, ,7-30, Hudiksvall ,7-19, ,5-31, ,3-17, ,6-23, ,1-21,4 14 * 10,9-19, * 16,6-25, ,5-20, Ljusdal ,0-16, ,2-28, ,6-16,2 11 * 8,0-14, ,2-19, ,3-25, * 6,1-13, ,1-22, Nordanstig ,9-18, ,5-23, ,5-16, ,3-21, ,8-19, ,9-22, ,6-16,4 13 * 9,8-18,1 950 Ovanåker ,4-17, ,1-24, ,5-12,8 12 * 8,8-15, ,6-14, ,5-22, * 5,1-12,0 14 * 10,2-17,9 970 Söderhamn ,6-22, ,0-28, ,5-19, ,8-20, ,7-17, ,5-26, ,9-16, ,8-27, Hofors ,5-19, ,3-31, ,2-13, ,2-28, ,1-18, ,1-23, ,5-18, ,8-26, Gävle ,9-17, ,7-27, ,8-17, ,7-21, ,2-18, ,0-24, ,7-17, ,0-23, Ockelbo ,1-16, ,9-23, ,9-16, ,2-27, ,6-21, ,1-20, ,1-16, ,3-30,2 710 Sandviken ,7-16, ,4-23, ,0-21, ,7-23, ,7-17, ,3-23, ,8-19, ,5-27, GÄVLEBORG ,3-15, ,7-24, ,3-14, ,8-19, ,9-15, ,4-21, ,8-16, ,9-21, RIKET ,9-16, ,7-24, ,3-14, ,4-21, ,8-14, ,7-21, ,6-15, ,8-21, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=ghq12

4 Psykisk hälsa - Ett eller flera symptom på psykisk ohälsa (svåra besvär av ångest, trötthet, sömbesvär eller mycket stressad) 1 Bollnäs ,4-16, ,2-30, ,7-10, ,6-22, * 2,2-8, ,1-23, * 2,6-7,7 21 * 17,0-25, Hudiksvall ,5-12, ,3-30, ,6-15,7 13 9,7-17, ,3-14,7 13 9,7-17, * 11,0-18, ,8-18, Ljusdal ,8-16, ,9-28, ,9-13,4 12 9,3-16, ,0-18, ,5-22, ,2-13,5 12 9,0-16, Nordanstig ,6-14,9 14 9,9-19, ,5-12, ,8-22, ,1-16, ,1-19, ,4-13,9 8 * 5,3-12,6 710 Ovanåker ,0-13, ,4-27, ,0-10,8 12 8,4-15, ,5-15,7 12 8,9-16, ,1-10, ,3-19,2 940 Söderhamn ,8-20, ,5-24, ,9-17, ,9-18, ,6-15, ,5-18, ,5-14,2 12 9,1-16, Hofors ,7-21,2 14 9,7-18, ,1-10, ,9-18, ,4-9,8 13 9,8-17, ,9-13, ,4-21,2 950 Gävle ,7-14, ,7-21, ,0-11, ,1-17, ,8-13, ,4-18, ,3-12, ,7-17, Ockelbo ,6-12, ,1-24, ,5-14, ,7-18, ,0-15, ,2-21, ,6-9, ,1-23,9 520 Sandviken ,2-11, ,3-19, ,3-15, ,6-18, ,2-12, ,0-22, ,4-12, ,8-20, GÄVLEBORG ,7-12, ,1-20, ,7-10, ,4-15, ,2-11, ,3-16, ,9-10, ,7-16, RIKET ,7-12, ,6-19, ,5-10, ,4-18, ,9-10, ,2-17, ,9-10, ,5-16, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=psykans

5 Psykisk hälsa - Ångest Bollnäs ,1-32, ,0-51, ,1-24, ,9-45, ,9-25, ,8-44, ,5-28, ,1-46, Hudiksvall ,3-32, ,6-49, ,8-28, ,7-43, ,6-29, ,3-38, ,2-34, ,6-44, Ljusdal ,7-31, ,8-40, ,6-29,4 31 * 26,5-36, ,3-35, ,8-43, ,9-31, ,6-40, Nordanstig ,4-35, ,2-42, ,0-31, ,3-41, ,1-32, ,8-44, ,3-31, ,0-39, Ovanåker ,8-29, ,0-45, ,6-23, ,0-37, ,7-32, ,8-46, ,8-25, ,6-38, Söderhamn ,7-37, ,0-49, * 25,0-35, ,3-39, ,6-27, ,0-43, ,2-32, ,6-41, Hofors ,9-32, ,6-44, ,5-28, ,1-44, ,9-34, ,8-44, ,2-30, ,8-46, Gävle ,4-31, ,2-43, ,9-29, ,2-38, ,1-29, ,7-43, ,2-32, ,1-40, Ockelbo ,7-33, ,1-42, ,1-31, ,8-46, * 26,7-37, ,6-39, ,0-35, ,0-46, Sandviken ,2-32, ,3-40, ,6-31, ,3-44, ,6-30, ,0-46, ,0-30, ,4-40, GÄVLEBORG ,9-29, ,1-41, ,1-26, ,7-37, ,6-26, ,4-39, ,6-28, ,4-38, RIKET ,8-29, ,9-42, ,7-24, ,0-40, ,1-26, ,1-39, ,8-27, ,6-39, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=angst

6 Psykisk hälsa - Svår ångest Bollnäs ,8-8,6 11 7,7-15, ,1-4,8 6 3,6-8, ,9-4,3 9 6,2-12, ,1-3,2 8 5,9-11,7 840 Hudiksvall ,4-5,9 8 5,4-11, ,6-7,1 3 1,9-5, ,8-4,6 4 2,3-6, * 4,7-9,7 4 2,9-6, Ljusdal ,0-5,1 7 4,6-10, ,9-4,3 3 1,7-5, ,1-10,0 8 6,2-11, ,0-4,8 6 4,3-9,1 560 Nordanstig ,3-7,5 4 1,9-7, ,5-5,2 5 3,2-7, ,4-8,8 5 3,6-8, ,3-5,2 3 1,2-5,5 170 Ovanåker ,2-5,2 8 5,2-12, ,2-4,5 4 2,4-6, ,0-6,6 5 3,5-8, * -0,1-2,3 6 4,1-8,9 260 Söderhamn ,5-9,4 7 4,1-10, ,4-8,3 6 3,9-8, ,2-7,1 3 * 1,5-5, * 5,1-9,2 4 2,7-7,4 900 Hofors ,8-7,2 6 3,2-9, ,2-6,0 6 3,8-9, ,5-5,7 6 3,6-9, * 4,9-9,0 8 5,9-11,4 400 Gävle ,4-6,4 7 5,6-8, ,8-6,0 7 5,1-8, ,5-6,2 6 5,0-8, ,6-6,0 6 5,2-8, Ockelbo ,6-6,2 6 3,6-9, ,2-6,2 4 2,8-7, ,0-6,5 5 2,8-7, ,8-5,9 7 5,3-10,5 190 Sandviken ,8-4,9 4 2,8-7, * 4,3-9,3 5 3,5-8, ,7-5,7 8 5,2-11, ,7-5,1 8 6,2-11, GÄVLEBORG ,2-4,6 7 6,2-7, ,3-4,6 6 4,9-6, ,3-4,6 6 5,3-6, ,6-4,7 6 5,6-7, RIKET ,0-5,0 7 6,7-7, ,8-4,1 6 5,2-6, ,2-4,2 6 5,4-6, ,9-3,8 6 5,3-6, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=svangst

7 Psykisk hälsa - Trötthet Bollnäs ,5-49,2 71 * 64,6-77, ,8-44, ,8-62, ,6-43, ,2-56, ,3-52, ,9-55, Hudiksvall ,8-54, ,5-68, ,6-47, ,4-57, ,9-47, ,3-55, * 43,5-55, ,3-54, Ljusdal ,9-55, ,1-72, ,5-48, ,3-57, ,6-48, ,0-60, ,1-51, ,0-56, Nordanstig ,0-61, ,0-61, ,2-44, ,0-60, * 48,7-62, ,8-60, ,3-44,6 46 * 39,7-51, Ovanåker ,7-55, ,4-67, ,7-45,7 44 * 39,0-49, ,6-49, ,0-61, ,0-45,7 44 * 38,3-49, Söderhamn ,7-58, ,5-68, ,1-47, ,5-55, ,0-47, ,4-59, ,5-44, ,4-57, Hofors ,3-55, ,9-67, ,5-54, ,6-61, ,6-49, ,5-57, ,2-43, ,0-62, Gävle ,2-52, ,6-66, ,2-49,9 50 * 46,0-53, ,5-45, ,6-57, ,5-44, ,5-53, Ockelbo ,5-54, ,9-67, ,8-49, ,8-61, ,1-53, ,1-63, ,9-53, ,0-60, Sandviken ,1-53, ,1-65, ,2-48, ,1-61, ,6-49, ,3-54, ,9-44, ,9-56, GÄVLEBORG ,8-49, ,7-64, ,3-44,8 52 * 50,4-53, ,5-44, ,8-54, ,6-44,0 50 * 48,2-51, RIKET ,6-49, ,5-62, ,3-44, ,4-57, ,9-43, ,0-55, ,7-42, ,1-54, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=trott

8 Psykisk hälsa - Svår trötthet Bollnäs ,9-11,6 17 * 13,2-23, ,6-7,6 10 7,8-13, ,8-5,3 10 7,1-13, ,2-4,9 9 6,4-12,4 950 Hudiksvall ,0-9,1 13 9,4-18, ,5-10,0 7 4,9-10, * 6,0-12,8 6 4,0-9, * 6,0-11,7 7 5,2-10, Ljusdal ,1-12,2 13 9,2-17, ,1-7,9 8 5,5-11, ,3-10,9 12 9,1-16, ,7-5,4 6 4,0-8,9 580 Nordanstig ,2-11,4 8 4,9-11, ,0-8,9 9 6,2-12, ,0-8,1 9 6,9-13, ,0-6,4 5 2,7-8,3 330 Ovanåker ,0-8,8 14 9,9-18, ,4-6,7 7 4,7-10, * 7,9-14,2 8 5,8-12, * 0,4-4,2 9 6,3-12,3 440 Söderhamn ,5-11,7 9 6,0-13, ,7-8,8 9 6,7-12, ,1-11,8 5 3,3-8, * 6,3-11,5 6 4,1-9, Hofors ,2-14,0 7 4,5-11, ,7-7,1 7 4,5-10, ,1-7,0 8 5,2-11, ,0-4,8 11 7,7-14,7 470 Gävle ,5-9, ,3-14, ,8-7,6 7 * 5,0-8, ,2-7,2 9 7,3-10, ,9-5,2 9 7,1-10, Ockelbo ,9-7,5 12 8,9-16, ,2-8,4 7 4,7-10, ,4-10,8 12 9,0-15, ,9-6,6 12 * 9,9-15,5 250 Sandviken ,2-7,6 9 6,5-13, ,0-10,4 8 5,6-11, ,5-8,4 7 4,2-10, ,3-6,6 6 4,2-10, GÄVLEBORG ,6-7, ,8-13, ,8-6,3 8 * 6,9-8, ,3-6,9 8 7,6-9, ,7-5,0 8 6,9-8, RIKET ,9-7, ,4-12, ,4-6,0 10 8,9-10, ,7-5,9 9 8,1-9, ,6-5,8 8 7,8-9, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=svtrott

9 Psykisk hälsa - Sömnsvårigheter Bollnäs ,8-36,6 49 * 42,4-55, ,3-28, ,0-43, * 14,7-25, ,3-41, ,6-35, ,4-45, Hudiksvall ,3-30, ,8-45, ,2-38, ,2-38, ,0-32, ,5-41, ,2-35, ,8-40, Ljusdal ,4-37, ,7-45, ,2-30, ,4-37, ,4-37, ,8-38, ,4-38, ,6-41, Nordanstig ,2-37, ,2-42, ,1-33, ,4-42, ,3-41, ,4-39, ,9-40,5 26 * 21,2-32, Ovanåker ,3-36, ,5-40, ,9-28,6 28 * 22,9-32, ,8-34,9 28 * 23,1-33, ,9-32, ,4-38, Söderhamn ,9-38, ,0-49, ,1-33, ,0-38, ,0-25, ,0-42, ,1-33, ,3-40, Hofors ,6-31, ,1-47, ,7-37, ,5-42, ,5-31, ,9-41, ,2-32, ,0-47, Gävle ,8-36, ,7-43, ,0-36, ,5-37, ,2-30, ,4-41, ,2-35, ,9-40, Ockelbo ,0-35, ,1-40, ,2-30, ,3-42, ,1-35, ,7-37, ,6-34, ,5-47, Sandviken ,2-38, ,1-46, ,0-35, ,9-45, ,5-34, ,3-42, ,8-31, ,1-45, GÄVLEBORG ,9-32, ,8-42, ,8-31,0 35 * 33,3-36, ,1-28, ,2-37, ,6-31, ,3-38, RIKET ,5-30, ,1-41, ,7-28, ,0-40, ,7-28, ,2-38, ,2-29, ,9-38, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=somn

10 Psykisk hälsa - Svåra sömnsvårigheter Bollnäs ,7-9,7 12 8,4-16, ,9-4,1 11 7,7-14, ,7-4,9 6 4,0-9, ,3-6,7 6 4,6-9,6 920 Hudiksvall ,4-7,9 12 8,2-16, ,4-8,4 7 4,9-10, ,1-8,9 6 3,5-9, ,7-8,8 8 5,7-11, Ljusdal ,4-9,6 10 7,0-14, ,8-10,7 6 3,8-9, ,9-9,0 7 4,3-10, ,1-9,1 4 2,3-7,4 700 Nordanstig ,5-10,1 6 3,2-9, ,1-7,1 7 4,6-10, ,2-7,6 6 3,7-9, * 5,4-11,9 4 1,9-7,3 430 Ovanåker ,0-8,6 8 5,3-12, ,6-7,1 5 3,3-8, ,1-6,7 5 3,0-8, ,6-7,6 7 4,2-10,1 480 Söderhamn ,8-8,7 10 6,5-13, ,3-9,5 4 2,4-7, ,5-6,4 6 4,1-10, * 5,3-10,2 5 2,6-7, Hofors ,2-12,0 8 5,5-12, ,2-6,4 6 3,6-8, ,6-8,1 4 2,5-7, ,3-8,7 11 7,7-15,2 590 Gävle ,9-8,3 10 8,2-12, ,1-8,0 7 5,5-9, ,1-8,5 6 5,0-8, ,1-6,9 5 4,2-7, Ockelbo ,7-8,8 9 5,9-12, ,5-8,0 7 4,4-10, ,3-7,5 4 1,9-7, ,1-7,1 8 6,0-12,0 280 Sandviken ,8-8,4 7 4,4-11, ,4-8,8 8 5,3-11, ,9-5,4 9 5,6-12, ,4-6,5 8 5,5-12, GÄVLEBORG ,8-6,5 10 8,6-10, ,4-5,9 7 6,4-8, ,1-5,6 7 5,8-7, ,5-5,9 6 5,5-7, RIKET ,1-6,2 9 8,0-9, ,7-5,2 8 7,1-8, ,3-5,5 7 6,5-7, ,0-5,2 7 6,4-7, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=svsomn

11 Psykisk hälsa - Ganska eller väldigt mycket stressad för närvarande Bollnäs ,2-14,9 25 * 19,7-30, ,8-12, ,0-18, ,5-10, ,8-19, ,4-11, ,1-23, Hudiksvall ,8-16, ,5-26, ,8-13, ,1-18, ,5-12, ,9-19, ,8-17,0 12 8,8-15, Ljusdal ,4-19, ,2-26, ,5-10,2 12 9,5-16, ,3-12, ,5-22, ,1-16,9 10 * 7,3-13, Nordanstig ,2-16,7 11 * 7,5-16, * 2,2-6,7 11 7,8-14, ,5-14,8 13 9,5-16, ,9-12,2 12 8,6-15,8 670 Ovanåker * 5,1-11, ,4-19, ,5-8,0 10 7,6-13, * 4,0-9,3 12 8,5-15, * 2,6-7,7 12 9,5-16,3 650 Söderhamn ,7-17, ,7-21, ,4-14,1 10 7,5-14, ,8-14,4 20 * 16,6-25, ,6-12,7 13 9,8-17, Hofors * 4,3-11, ,6-23, ,8-12, ,5-19, * 3,8-9,5 12 8,9-16, ,8-12, ,7-20,7 820 Gävle ,2-15, ,9-22, ,5-11, ,3-19, ,8-11, ,5-18, ,8-13, ,7-16, Ockelbo ,6-14, ,3-20, ,1-14,5 13 9,8-16, ,3-15,5 12 8,6-15, ,8-16, ,9-22,4 520 Sandviken ,4-16,2 12 * 9,3-16, ,9-14, ,0-19, ,8-12, ,6-18, ,6-15, ,5-18, GÄVLEBORG ,6-13, ,2-19, ,9-9, ,6-15, * 8,0-10, ,2-16, ,1-12,0 14 * 12,5-14, RIKET ,7-13, ,0-18, ,0-10, ,8-16, ,1-11, ,4-16, ,5-11, ,1-17, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=stress

12 Psykisk hälsa - Väldigt mycket stressad för närvarande Bollnäs ,4-6,2 7 4,4-10, ,5-2,9 3 2,1-5, ,6-4,0 5 3,2-7, ,3-3,4 5 3,8-8,4 550 Hudiksvall ,2-5,3 5 2,8-8, ,4-3,3 2 0,9-3, ,3-3,7 5 3,4-7, ,5-3,0 2 1,2-4,4 460 Ljusdal ,5-5,5 5 3,4-8, ,3-2,7 1 * 0,6-2, ,9-4,5 2 0,9-5, * 2,7-6,1 3 2,3-5,9 420 Nordanstig ,2-4,9 4 2,1-7, * 0,0-1,5 5 3,2-7, ,9-5,6 3 1,6-5, ,0-2,9 1 * 0,5-3,3 80 Ovanåker ,2-2,5 5 2,7-8, ,7-3,5 3 2,0-6, ,2-3,3 4 2,5-6, ,2-2,7 2 1,3-4,6 110 Söderhamn ,0-4,6 4 2,1-6, ,8-4,2 2 0,8-3, ,4-5,7 5 3,3-8, ,1-3,0 5 2,8-7,3 590 Hofors ,6-3,7 4 1,9-6, ,1-4,6 3 1,9-5, ,1-2,3 0 * 0,0-1, ,0-1,6 3 2,2-6,2 110 Gävle ,7-4,0 5 4,2-7, ,4-2,0 4 2,5-5, * 0,7-2,3 4 2,9-5, * 2,3-4,3 3 2,0-3, Ockelbo ,3-3,0 4 2,3-6, ,5-6,3 3 2,1-5, ,3-4,9 3 1,4-5, ,5-4,8 5 3,7-7,6 120 Sandviken * 0,0-2,0 3 1,5-5, ,7-6,5 4 2,2-6, ,3-3,2 4 2,2-7, ,2-5,9 2 0,6-3,9 710 GÄVLEBORG ,6-2,6 5 4,0-5, ,2-2,0 3 2,5-3, * 1,1-1,9 4 3,5-4, ,0-2,8 3 * 2,5-3, RIKET ,0-2,8 4 3,8-4, ,7-2,8 4 3,3-4, ,3-3,1 5 4,1-5, ,5-2,2 4 3,6-4, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=mstress

13 Psykisk hälsa - Huvudvärk Bollnäs ,9-22, ,0-48, ,1-21, ,8-38, ,2-26, ,9-41, * 20,4-29, ,5-34, Hudiksvall ,8-25, ,6-46, ,6-25, ,6-33, ,6-23, ,4-40, * 19,9-29, ,6-40, Ljusdal ,1-26, ,3-40, ,8-28, ,0-36, ,2-23, ,8-39, * 23,6-33, ,1-40, Nordanstig ,3-29, ,2-44, ,8-27, ,9-41, * 19,8-30, ,5-38, ,8-24, ,4-42, Ovanåker ,6-27, ,9-43, ,4-24, ,6-39, * 19,9-29, ,2-41, ,8-23, ,8-44, Söderhamn ,1-26, ,2-43, ,1-19, ,3-41, ,1-23, ,5-43, ,6-21, ,3-43, Hofors ,0-27, ,7-44, * 21,0-30, ,6-39, ,9-23, ,7-40, * 20,3-30, ,6-38, Gävle * 12,6-17, ,3-39, ,7-18, ,7-35, ,3-20, ,9-37, * 18,9-24, ,4-36, Ockelbo ,8-23, ,2-42, ,2-22,5 41 * 36,1-46, ,9-23, ,6-41, * 21,2-31, ,9-44, Sandviken ,2-25, ,5-38, ,4-23, ,6-38, ,3-24, ,3-45, ,2-19, ,9-42, GÄVLEBORG ,8-19, ,1-38, ,7-19, ,4-34, ,6-20, ,3-36, * 19,8-22, ,7-35, RIKET ,5-20, ,4-36, ,4-20, ,6-35, ,0-19, ,0-34, ,5-18, ,7-34, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=huvudv

14 Psykisk hälsa - Svår huvudvärk Bollnäs ,8-5,0 8 5,2-11, ,3-3,4 6 3,9-8, ,3-2,7 9 * 6,3-12, ,0-5,4 4 2,9-7,0 620 Hudiksvall ,0-5,5 7 4,9-11, ,0-6,3 5 2,9-7, ,3-5,5 6 3,6-8, * 2,7-7,1 3 1,9-5, Ljusdal ,0-5,1 4 2,6-7, ,7-4,1 5 3,0-7, ,3-2,8 8 * 6,3-11, ,8-5,2 6 4,3-9,6 580 Nordanstig * 3,8-9,3 7 4,9-11, ,0-6,0 6 4,4-9, ,4-6,9 4 2,4-6, ,0-2,9 2 1,1-5,1 140 Ovanåker ,1-5,1 8 5,2-11, ,4-4,7 4 2,4-6, ,1-5,9 7 4,9-10, ,1-3,0 8 * 5,9-10,9 310 Söderhamn ,9-5,3 4 2,3-7, ,1-2,4 8 6,0-11, ,5-3,8 10 * 7,8-14, ,2-3,5 4 2,4-6,7 520 Hofors ,7-4,7 7 4,4-10, ,9-5,4 4 2,6-7, ,8-5,7 4 2,5-6, ,7-3,8 4 2,2-8,0 240 Gävle * 0,7-2,4 6 4,7-7, ,3-4,0 5 3,9-7, ,7-3,7 6 4,3-7, * 2,5-4,6 6 4,6-7, Ockelbo ,6-4,8 6 4,5-9, ,9-5,8 4 2,6-6, ,5-5,7 3 1,9-6, * 2,5-7,2 3 1,9-5,8 140 Sandviken ,9-5,0 9 6,0-12, ,9-3,9 6 4,0-8, * 3,0-5,9 4 3,1-7, ,6-5,0 7 4,9-10, GÄVLEBORG ,5-2,6 6 5,7-7, ,6-2,6 5 4,8-6, ,8-2,8 6 * 5,3-6, * 2,5-3,5 5 4,6-6, RIKET ,5-3,4 6 5,5-6, ,9-3,0 5 4,8-6, ,7-2,4 5 4,1-5, ,7-2,4 5 4,7-5, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=svhuvudv

15 Psykisk hälsa - Suicidtankar senaste året Bollnäs ,3-8,1 8 5,7-11, ,3-8,4 8 5,3-11, Hudiksvall ,8-6,5 6 3,5-8, ,4-10,4 3 1,4-5, Ljusdal ,9-8,0 8 5,9-12, ,1-6,1 7 4,6-9,7 680 Nordanstig ,9-6,7 10 7,2-13, ,4-10,6 4 2,7-6,7 290 Ovanåker ,0-6,1 5 3,6-8, ,4-5,6 6 4,1-8,7 340 Söderhamn ,0-6,6 4 2,9-6, * 6,5-10,9 5 3,3-8, Hofors ,9-11,0 6 3,8-9, ,0-10,6 8 6,1-11,9 510 Gävle ,4-5,1 6 4,9-8, ,4-8,3 7 5,3-8, Ockelbo ,4-10,1 10 7,4-13, ,4-4,5 7 5,4-10,1 160 Sandviken ,5-9,2 6 3,9-8, ,0-9,8 6 4,0-8, GÄVLEBORG ,5-4,9 6 5,7-7, ,6-6,9 6 5,4-6, RIKET ,3-5,5 7 6,4-7, ,5-5,6 6 5,4-6, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=s12tank

16 Psykisk hälsa - Försökt ta sitt liv senaste året Bollnäs ,3-2,7 1 0,3-2, ,0-1,4 0 0,0-2,0 40 Hudiksvall ,4-3,3 1 0,5-3, ,6-2,5 0 0,1-2,0 140 Ljusdal ,8-4,5 3 * 2,8-5, ,7-3,3 1 0,3-2,7 170 Nordanstig ,1-2,7 1 0,6-3, ,0-1,6 0 0,0-1,4 0 Ovanåker ,2-2,4 0 0,0-1, ,0-1,4 0 0,0-1,3 0 Söderhamn ,3-3,2 1 0,2-2, ,0-1,6 1 0,2-2,4 100 Hofors ,1-3,1 0 0,1-2, ,6-3,3 1 0,9-3,5 90 Gävle ,4-1,7 1 0,3-1, ,8-2,1 1 0,5-1,5 840 Ockelbo ,3-3,1 0 0,0-1, ,2-2,2 2 1,2-3,9 40 Sandviken * 2,1-5,3 1 0,2-2, ,4-2,3 0 0,1-2,2 160 GÄVLEBORG ,8-1,5 1 0,6-1, ,6-1,1 1 * 0,5-1, RIKET ,8-1,3 1 0,7-1, ,4-0,8 1 1,0-1, Kommuntabeller nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Män och kvinnor år. Procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen. Åldersstandardisering med rikets befolkning 2003 som standardpopulation. Statistiskt säkerställda skillnader med riket för respektive år markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=s12fors

17 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Spridningstabeller

18 Psykisk hälsa - Nedsatt psykiskt välbefinnande (svarat "Ja" på minst 2 av 12 indexfrågor, GHQ-12) % 95 % KI MÄN KVINNOR TOTALT antal Åldersklasser år 17 13,3-21, ,8-31, ,8-24, år 21 17,3-24, ,4-24, ,3-23, år 12 10,7-14, * 16,8-21, * 14,2-17, år 8 * 7,0-10, * 11,1-14, * 9,5-12, Geografi Riket 15 13,6-15, ,8-21, ,9-18, Gävleborg 15 13,8-16, ,9-21, ,7-18, V Gästrikland 15 12,5-17, ,6-24, ,3-19, Gävle 15 12,7-17, ,0-23, ,9-19, Söderhamn 12 8,9-16, ,8-27, ,1-21, Bollnäs/Ovanåker 14 11,9-16, ,6-24, ,7-19, Ljusdal 9 * 6,1-13, ,1-22, * 11,2-16, Hudiksvall/Nordanstig 19 * 16,2-22, * 12,9-18, ,5-19, Utbildning Lång 10 6,8-13, ,4-27, ,7-24, Mellanlång 14 11,8-15, ,9-22, * 15,5-18, Kort 18 * 16,6-19, ,8-23, ,5-20, Socioekonomi Mellan/högre tjänstemän 13 11,3-15, ,0-24, ,6-19, Lägre tjänstemän 19 15,3-24, ,1-24, ,7-23, Arbetare 16 14,4-18, ,1-23, ,1-19, Födelseland Sverige 14 12,9-15, ,7-21, ,1-17, Norden 13 7,5-22, ,4-23, ,7-20,9 680 Övriga länder 23 * 16,4-30, ,5-32, * 19,2-29, Spridningstabeller Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Gävleborg Tabellen redovisar procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen inom länet för fem olika kategorier: åldersklasser, geografi (närsjukvårdsområden), utbildning, socioekonomi och födelseland. Alla uppgifter utom åldersklass är åldersstandardiserade (riket 2003). Signifikanstest sker mot översta nivån inom respektive kategori och markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=ghq12

19 Psykisk hälsa - Ett eller flera symptom på psykisk ohälsa (svåra besvär av ångest, trötthet, sömbesvär eller mycket stressad) % 95 % KI MÄN KVINNOR TOTALT antal Åldersklasser år 13 9,6-16, ,3-21, ,6-17, år 12 9,6-15, ,3-19, ,1-16, år 8 * 6,5-9, ,5-16, * 9,8-12, år 6 * 4,9-7, * 8,7-12, * 7,2-9, Geografi Riket 10 8,9-10, ,5-16, ,9-13, Gävleborg 10 8,9-10, ,7-16, ,5-13, V Gästrikland 9 7,1-10, ,8-18, ,5-13, Gävle 10 8,3-12, ,7-17, ,0-14, Söderhamn 10 7,5-14, ,1-16, ,1-14, Bollnäs/Ovanåker 6 * 4,0-7, ,1-21, ,9-13, Ljusdal 10 7,2-13, ,0-16, ,6-13, Hudiksvall/Nordanstig 13 * 10,6-15, ,8-16, ,4-15, Utbildning Lång 7 5,1-10, ,7-12, ,1-10, Mellanlång 8 6,6-9, * 12,8-16, ,1-12, Kort 14 * 12,8-15, * 18,7-22, * 15,6-17, Socioekonomi Mellan/högre tjänstemän 4 3,3-6, ,5-12, ,5-9, Lägre tjänstemän 7 4,4-10, * 16,4-22, * 11,8-16, Arbetare 12 * 10,6-13, * 14,7-18, * 12,9-15, Födelseland Sverige 8 7,3-9, ,8-15, ,2-11, Norden 12 7,7-20, ,2-28, * 12,8-22,8 710 Övriga länder 22 * 15,4-30, * 17,4-30, * 17,8-27, Spridningstabeller Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Gävleborg Tabellen redovisar procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen inom länet för fem olika kategorier: åldersklasser, geografi (närsjukvårdsområden), utbildning, socioekonomi och födelseland. Alla uppgifter utom åldersklass är åldersstandardiserade (riket 2003). Signifikanstest sker mot översta nivån inom respektive kategori och markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=psykans

20 Psykisk hälsa - Ångest % 95 % KI MÄN KVINNOR TOTALT antal Åldersklasser år 30 25,2-35, ,6-54, ,8-43, år 32 28,2-37, * 31,6-39, ,0-37, år 25 22,3-27, * 30,0-35, * 26,7-30, år 20 * 17,6-22, * 31,1-36, * 25,2-28, Geografi Riket 26 24,8-27, ,6-39, ,0-32, Gävleborg 27 25,6-28, ,4-38, ,8-33, V Gästrikland 25 22,7-28, ,7-40, ,5-32, Gävle 29 26,2-32, ,1-40, ,0-35, Söderhamn 27 22,2-32, ,6-41, ,1-35, Bollnäs/Ovanåker 23 19,7-26, ,2-42, ,4-32, Ljusdal 26 20,9-31, ,6-40, ,9-34, Hudiksvall/Nordanstig 28 24,2-31, ,9-41, ,9-35, Utbildning Lång 23 18,5-27, ,4-32, ,7-29, Mellanlång 25 22,9-28, * 32,5-38, ,5-32, Kort 31 * 29,4-33, * 40,9-45, * 35,1-38, Socioekonomi Mellan/högre tjänstemän 24 21,2-26, ,3-37, ,7-31, Lägre tjänstemän 18 13,7-23, ,7-43, ,7-34, Arbetare 30 * 27,3-32, ,9-40, ,7-35, Födelseland Sverige 26 24,4-27, ,5-38, ,2-32, Norden 21 12,5-32, ,1-43, ,5-35, Övriga länder 36 * 28,5-45, ,0-48, * 32,9-44, Spridningstabeller Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Gävleborg Tabellen redovisar procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen inom länet för fem olika kategorier: åldersklasser, geografi (närsjukvårdsområden), utbildning, socioekonomi och födelseland. Alla uppgifter utom åldersklass är åldersstandardiserade (riket 2003). Signifikanstest sker mot översta nivån inom respektive kategori och markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=angst

21 Psykisk hälsa - Svår ångest % 95 % KI MÄN KVINNOR TOTALT antal Åldersklasser år 6 3,6-8, ,7-14, ,5-10, år 6 4,6-8, ,4-9, ,4-8, år 3 2,0-3, * 3,4-5, * 2,9-4, år 1 * 0,8-2, * 2,3-4, * 1,8-2, Geografi Riket 3 2,9-3, ,3-6, ,2-5, Gävleborg 4 3,6-4, ,6-7, ,7-5, V Gästrikland 3 2,3-4, * 7,0-10, ,6-6, Gävle 5 3,6-6, ,2-8, ,7-6, Söderhamn 6 * 5,1-9, ,7-7, ,8-6,9 900 Bollnäs/Ovanåker 1 * 0,2-2, ,9-9, ,9-5, Ljusdal 2 1,0-4, ,3-9, ,1-6,1 560 Hudiksvall/Nordanstig 6 * 4,6-7, ,1-5, ,1-6, Utbildning Lång 1 0,6-3, ,2-4, ,7-3,6 790 Mellanlång 3 2,4-4, ,2-6, ,5-5, Kort 7 * 6,8-8, * 9,9-12, * 8,3-9, Socioekonomi Mellan/högre tjänstemän 1 0,9-2, ,0-4, ,6-2, Lägre tjänstemän 1 0,0-2, * 7,1-11, * 4,1-7,0 850 Arbetare 6 * 5,1-7, * 6,5-8, * 6,0-7, Födelseland Sverige 3 2,9-3, ,4-6, ,2-5, Norden 6 * 4,5-12, ,2-12, ,1-10,2 210 Övriga länder 8 * 4,7-14, ,4-15, * 6,1-12, Spridningstabeller Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Gävleborg Tabellen redovisar procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen inom länet för fem olika kategorier: åldersklasser, geografi (närsjukvårdsområden), utbildning, socioekonomi och födelseland. Alla uppgifter utom åldersklass är åldersstandardiserade (riket 2003). Signifikanstest sker mot översta nivån inom respektive kategori och markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=svangst

22 Psykisk hälsa - Trötthet % 95 % KI MÄN KVINNOR TOTALT antal Åldersklasser år 42 36,4-47, ,9-57, ,4-50, år 46 41,3-50, ,7-55, ,3-51, år 41 38,3-44, ,4-51, ,0-47, år 40 36,9-42, ,5-48, ,6-44, Geografi Riket 41 39,7-42, ,1-54, ,2-48, Gävleborg 42 40,6-44, * 48,2-51, ,8-47, V Gästrikland 40 36,3-43, ,0-55, ,6-47, Gävle 41 37,5-44, ,5-53, ,0-47, Söderhamn 38 32,5-44, ,4-57, ,9-51, Bollnäs/Ovanåker 45 41,1-49, * 43,8-51, ,5-49, Ljusdal 45 39,1-51, ,0-56, ,5-52, Hudiksvall/Nordanstig 47 * 42,5-51, ,2-52, ,6-50, Utbildning Lång 31 26,5-36, ,0-53, ,9-49, Mellanlång 41 * 37,9-44, ,7-52, ,2-47, Kort 47 * 44,3-48, ,2-57, ,4-51, Socioekonomi Mellan/högre tjänstemän 32 28,4-35, ,9-55, ,7-44, Lägre tjänstemän 40 33,6-46, ,4-56, ,5-50, Arbetare 47 * 44,5-50, ,1-55, * 47,9-51, Födelseland Sverige 41 39,6-43, ,2-51, ,3-46, Norden 30 18,9-42, ,5-48, * 27,8-42, Övriga länder 49 40,7-58, ,7-63, * 47,1-59, Spridningstabeller Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Gävleborg Tabellen redovisar procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen inom länet för fem olika kategorier: åldersklasser, geografi (närsjukvårdsområden), utbildning, socioekonomi och födelseland. Alla uppgifter utom åldersklass är åldersstandardiserade (riket 2003). Signifikanstest sker mot översta nivån inom respektive kategori och markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=trott

23 Psykisk hälsa - Svår trötthet % 95 % KI MÄN KVINNOR TOTALT antal Åldersklasser år 5 3,4-8, ,2-10, ,7-8, år 5 3,4-6, ,9-11, ,4-8, år 4 3,5-5, ,0-9, ,5-7, år 2 1,7-3, ,6-5, * 2,9-4, Geografi Riket 5 4,6-5, ,8-9, ,3-7, Gävleborg 4 3,7-5, ,9-8, ,5-6, V Gästrikland 4 2,6-5, ,1-9, ,5-6, Gävle 4 2,9-5, ,1-10, ,3-7, Söderhamn 8 * 6,3-11, ,1-9, ,7-8, Bollnäs/Ovanåker 2 * 1,3-3, ,8-11, ,1-6, Ljusdal 3 1,7-5, ,0-8, * 3,0-6,1 580 Hudiksvall/Nordanstig 7 5,5-9, ,3-9, ,8-8, Utbildning Lång 2 0,7-3, ,4-7, ,6-5, Mellanlång 3 1,8-3, ,6-9, ,5-6, Kort 7 * 6,1-7, * 8,8-11, * 7,5-8, Socioekonomi Mellan/högre tjänstemän 1 0,6-2, ,3-7, ,8-4, Lägre tjänstemän 1 0,1-4, ,7-11, ,4-7, Arbetare 6 * 5,0-7, * 8,2-11, * 6,8-8, Födelseland Sverige 3 2,7-3, ,5-8, ,7-5, Norden 8 * 6,1-15, ,5-10, ,5-11,9 280 Övriga länder 10 * 6,6-16, * 10,2-21, * 9,5-17, Spridningstabeller Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Gävleborg Tabellen redovisar procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen inom länet för fem olika kategorier: åldersklasser, geografi (närsjukvårdsområden), utbildning, socioekonomi och födelseland. Alla uppgifter utom åldersklass är åldersstandardiserade (riket 2003). Signifikanstest sker mot översta nivån inom respektive kategori och markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=svtrott

24 Psykisk hälsa Sömnsvårigheter % 95 % KI MÄN KVINNOR TOTALT antal Åldersklasser år 27 22,0-31, ,3-29, ,9-29, år 28 23,7-32, ,8-34, ,3-31, år 32 29,1-34, * 40,0-45, * 35,1-39, år 33 30,8-35, * 43,8-49, * 38,2-42, Geografi Riket 28 27,2-29, ,9-38, ,9-33, Gävleborg 30 28,6-31, ,3-38, ,4-34, V Gästrikland 27 23,6-29, ,6-43, ,6-35, Gävle 32 29,2-35, ,9-40, ,5-37, Söderhamn 28 22,1-33, ,3-40, ,5-36, Bollnäs/Ovanåker 29 25,5-32, ,0-42, ,5-36, Ljusdal 33 27,4-38, ,6-41, ,4-38, Hudiksvall/Nordanstig 30 26,4-34, ,9-37, ,2-34, Utbildning Lång 22 17,5-26, ,2-42, ,6-38, Mellanlång 29 26,0-31, ,9-38, ,1-34, Kort 35 * 32,5-36, ,2-44, ,7-39, Socioekonomi Mellan/högre tjänstemän 26 22,6-28, ,1-40, ,9-34, Lägre tjänstemän 24 19,0-30, ,5-44, ,2-37, Arbetare 32 * 29,8-34, ,3-39, ,6-36, Födelseland Sverige 28 26,2-29, ,5-37, ,8-33, Norden 31 20,7-43, ,6-49, ,0-43, Övriga länder 49 * 40,2-57, ,2-49, * 39,5-51, Spridningstabeller Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Gävleborg Tabellen redovisar procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen inom länet för fem olika kategorier: åldersklasser, geografi (närsjukvårdsområden), utbildning, socioekonomi och födelseland. Alla uppgifter utom åldersklass är åldersstandardiserade (riket 2003). Signifikanstest sker mot översta nivån inom respektive kategori och markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=somn

25 Psykisk hälsa - Svåra sömnsvårigheter % 95 % KI MÄN KVINNOR TOTALT antal Åldersklasser år 4 2,4-7, ,3-6, ,7-5, år 8 5,9-10, ,4-6, ,1-7, år 4 3,1-5, * 7,4-10, ,5-7, år 4 2,8-4, ,5-8, ,5-6, Geografi Riket 5 4,0-5, ,4-7, ,4-6, Gävleborg 5 4,5-5, ,5-7, ,2-6, V Gästrikland 4 2,8-5, ,1-10, ,1-7, Gävle 5 4,1-6, ,2-7, ,5-6, Söderhamn 7 * 5,3-10, ,6-7, ,5-7, Bollnäs/Ovanåker 4 3,2-6, ,8-8, ,3-6, Ljusdal 6 4,1-9, ,3-7, ,5-7,0 700 Hudiksvall/Nordanstig 6 4,2-8, ,7-9, ,4-8, Utbildning Lång 4 2,9-6, ,5-5, ,9-5, Mellanlång 4 3,0-5, ,0-7, ,2-6, Kort 8 * 7,0-8, * 6,8-9, * 7,2-8, Socioekonomi Mellan/högre tjänstemän 2 0,9-3, ,3-5, ,5-4, Lägre tjänstemän 2 0,7-4, ,0-9, ,5-7, Arbetare 6 * 5,1-7, * 6,1-8, * 5,8-7, Födelseland Sverige 4 3,1-4, ,9-6, ,2-5, Norden 4 0,8-11, * 9,3-21, * 6,2-14,6 410 Övriga länder 18 * 12,4-25, * 7,7-17, * 10,8-18, Spridningstabeller Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Gävleborg Tabellen redovisar procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen inom länet för fem olika kategorier: åldersklasser, geografi (närsjukvårdsområden), utbildning, socioekonomi och födelseland. Alla uppgifter utom åldersklass är åldersstandardiserade (riket 2003). Signifikanstest sker mot översta nivån inom respektive kategori och markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=svsomn

26 Psykisk hälsa - Ganska eller väldigt mycket stressad för närvarande % 95 % KI MÄN KVINNOR TOTALT antal Åldersklasser år 13 9,9-17, ,7-24, ,0-19, år 16 12,5-19, ,0-18, ,1-17, år 9 7,8-11, * 10,7-14, * 9,6-12, år 4 * 2,9-5, * 5,8-8, * 4,7-6, Geografi Riket 10 9,5-11, ,1-17, ,5-13, Gävleborg 11 10,1-12, * 12,5-14, ,5-13, V Gästrikland 11 9,0-12, ,7-17, ,1-14, Gävle 12 9,8-13, ,7-16, ,3-14, Söderhamn 9 6,6-12, ,8-17, ,1-14, Bollnäs/Ovanåker 7 * 5,3-9, ,1-19, ,8-13, Ljusdal 13 10,1-16, * 7,3-13, ,2-13, Hudiksvall/Nordanstig 12 9,7-14, * 9,3-14, ,2-13, Utbildning Lång 10 7,1-13, ,0-13, ,3-12, Mellanlång 9 7,8-11, ,4-15, ,1-12, Kort 15 13,4-15, * 13,5-16, * 13,9-15, Socioekonomi Mellan/högre tjänstemän 12 10,3-13, ,9-13, ,7-13, Lägre tjänstemän 8 5,4-11, * 13,8-19, ,2-14, Arbetare 13 11,1-14, ,5-14, ,7-14, Födelseland Sverige 10 9,3-11, ,7-14, ,2-12, Norden 4 0,0-12, ,8-18, ,6-12,7 430 Övriga länder 19 * 13,2-26, ,6-21, * 12,7-21, Spridningstabeller Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Gävleborg Tabellen redovisar procentuell andel, 95 % konfidensintervall (KI) och beräknat antal i befolkningen inom länet för fem olika kategorier: åldersklasser, geografi (närsjukvårdsområden), utbildning, socioekonomi och födelseland. Alla uppgifter utom åldersklass är åldersstandardiserade (riket 2003). Signifikanstest sker mot översta nivån inom respektive kategori och markeras i förekommande fall med en stjärna (*). Källa: Samhällsmedicin Gävleborg. Variabel=stress

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 2010

Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 2010 Samhällsmedicin PM 1 Gävleborg 11-3-24 Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 1. Kort om den nationella folkhälsoenkäten Den

Läs mer

Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland kvinnor än bland män. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åren.

Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland kvinnor än bland män. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åren. Resultat från nationella folkhälsoenkäten - psykisk hälsa Katarina Paulsson, Statens folkhälsoinstitut Lätta eller svåra besvär av huvudvärk Andel med besvär av huvudvärk (%) 3 3 3 3 3 1 1 1 Figur 1. Andel

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år Nationella folkhälsoenkäten Dalarna Innehåll i enkäten Den Nationella folkhälsoenkäten innehåller frågor om hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor,

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

Arbetspendling Gävleborg

Arbetspendling Gävleborg Sid 1 Arbetspendling Gävleborg Källa SCB Sid 2 1000 1000 Arbetstagare resp arbetstillfällen i Gävleborg 127580 122368 124311 1565 122952 125557 0000 80000 000 000 000 0 05 14 Arbetande Arbetstillfällen

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009 Informationsindex Brukarmedverkan i individuell plan Omdöme om Omdöme om SÄBO i sin helhet maten Omdöme om social samvaro och Omdöme om aktiviteter informationen Väntetid till särskilt boende Omdöme om

Läs mer

Företagsamheten 2017 Gävleborgs län

Företagsamheten 2017 Gävleborgs län Företagsamheten 2017 Gävleborgs län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Katarina Paulsson Gunnel Boström Innehåll Levnadsvanor Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Läkemedel Vårdkontakter, ej ungdomsmottagning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Andelen kvinnor av de företagsamma i Gävleborg uppgår till 26,6 procent. Det är klart lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent).

Andelen kvinnor av de företagsamma i Gävleborg uppgår till 26,6 procent. Det är klart lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent). Gävleborgs län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer som väljer att ansvara för ett företags utveckling

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Gunnel Boström www.fhi.se Rapport nr A :2 A :2 ISSN: -2 ISBN: 91-727--X REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 3 Innehåll FÖRORD...

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Kvartalsrapport januari-mars 2015 Befolkningen i Gävleborg ökar. Inflytt från utlandet bidrar mest till ökningen. Under fjärde kvartalet 2014 startades 379 företag

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Missbruks- och beroendevården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Missbruks- och beroendevården Öppna jämelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg Missbruks och beroendevården Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Lättläst svenska Talad information Tillgänglighet utan kontorstid Social

Läs mer

Inledning Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Befolkning, socioekonomi och hälsa: ett kunskapsunderlag om Gävleborgs län

Inledning Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Befolkning, socioekonomi och hälsa: ett kunskapsunderlag om Gävleborgs län Inledning Befolkningsstrukturen i ett land, län eller kommun är resultatet av en rad olika faktorer så som nativitet, dödlighet, och geografisk rörlighet på flera nivåer. Befolkningens storlek och dess

Läs mer

Pendlande Ungdomar. Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län. Nordanstig. Ljusdal Hudiksvall. Ovanåker Bollnäs Söderhamn.

Pendlande Ungdomar. Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län. Nordanstig. Ljusdal Hudiksvall. Ovanåker Bollnäs Söderhamn. Pendlande Ungdomar Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors Sammanfattning Denna översikt över Gävleborgs

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016 De till arbete minskade I slutet av juli 2016 påbörjade cirka 1 109 av alla

Läs mer

Planeringsunderlag för tandvården

Planeringsunderlag för tandvården Planeringsunderlag för tandvården En sammanställning av uppgifter om befolkningen, tandhälsan och tandvården i Gävleborgs län Samhällsmedicin Gävleborg Förord Tandvårdslagen (1985:125) beskriver att planering

Läs mer

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Gävleborg

Regelförenkling på kommunal nivå. Gävleborg Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 100% Nej 0% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 10 april 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 1 400 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under mars månad erhöll 1 394 personer

Läs mer

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010 Samhällsmedicin PM 1 Gävleborg 11-1-2 Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 1. Kort om den nationella folkhälsoenkäten Den nationella folkhälsoenkäten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Gunnel Boström Ann-Sofie Karlsson www.fhi.se Rapport nr A--1 A :1 ISSN: -82 ISBN: 8-1-2-- REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Företagsklimatet i Nordanstigs kommun 2017

Företagsklimatet i Nordanstigs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

FAMILJEHEMSPLACERINGAR OCH PLACERINGAR I ANNAT ENSKILT HEM I GÄVLEBORG

FAMILJEHEMSPLACERINGAR OCH PLACERINGAR I ANNAT ENSKILT HEM I GÄVLEBORG FAMILJEHEMSPLACERINGAR OCH PLACERINGAR I ANNAT ENSKILT HEM I GÄVLEBORG En sammanställning av uppgifter från kommunernas familjehemsförteckningar för år 2002 Länsstyrelsen Gävleborg Sociala enheten Maj

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-02-19 Befolkningsförändringar under år 2014 Befolkningsförändringar under år 2014 Författare: Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle

Läs mer

Hälsa och välbefinnande Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike

Hälsa och välbefinnande Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike Andel (%) kvinnor 16-84 år med ingen, någon eller några dagars fysisk och/eller psykisk ohälsa* i Jönköpings län och riket 5 Åldersstandardiserade värden. Källa:

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Öppna jämelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Lättläst svenska Talad information Tillgänglighet utan

Läs mer

PM HLV, Hälsa på lika villkor,

PM HLV, Hälsa på lika villkor, PM PM HLV, Hälsa på lika villkor, 2004-2014 Trender och utfall under 10 år för indikatorområderna: - Alkohol och droger - Fysisk aktivitet - Kroppsvikt - BMI - Tobak - Kost - Ansamling av levnadsvanor

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program. Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014

A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program. Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program Statistiken utgår från hemkommun och inkluderar både kommunala och fristående skolor. Avser läsåret

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 206 Ett åttiotal fler fick arbete i oktober Under oktober månad erhöll 390 personer

Läs mer

FOLKHÄLSA GÄVLEBORG En sammanställning av kartläggningar i länet och landet Emma Mårtensson, Samhällsmedicin Landstinget Gävleborg Gävle 14 mars 2014

FOLKHÄLSA GÄVLEBORG En sammanställning av kartläggningar i länet och landet Emma Mårtensson, Samhällsmedicin Landstinget Gävleborg Gävle 14 mars 2014 FOLKHÄLSA GÄVLEBORG En sammanställning av kartläggningar i länet och landet Emma Mårtensson, Samhällsmedicin Landstinget Gävleborg Gävle 14 mars 2014 Innehåll Förord 1. Beskrivning av uppdraget 1.1. Utgångspunkter

Läs mer

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län - samband med kön, ålder, socioekonomi och födelseland Oktober 2011 Marit Eriksson Hälso- och sjukvårdsavdelningen Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län Våld i nära relationer Öppna jämförelser in socialtjänsten i Gävleborgs län 2016 Våld i nära Tillgänglighet Lättläst svenska barn Lättläst svenska vuxna Talad barn Information på kmunens webbplats Talad vuxna s män s barn s

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn i siffror

Mottagandet av ensamkommande barn i siffror Mottagandet av ensamkommande barn i siffror Sammanställning av statistik över mottagandet nationellt och i Gävleborgs län 2016 KONTAKT Emanuel Hort, Integrationsutvecklare - ensamkommande barn emanuel.hort@lansstyrelsen.se

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län Företagsamheten 2012 gävleborgs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gävleborgs län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket.

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket. Hälsa Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har visat sig vara ett bra mått på hälsan. Självskattad hälsa har ett starkt samband med dödlighet. Frågan är mycket värdefull för att följa befolkningens

Läs mer

EFTERFRÅGAN. Svag uppgång i orderingång. Färre nyanmälda platser, men utplaning. Något högre kapacitetsutnyttjande. Avtagande arbetskraftsbrist

EFTERFRÅGAN. Svag uppgång i orderingång. Färre nyanmälda platser, men utplaning. Något högre kapacitetsutnyttjande. Avtagande arbetskraftsbrist EFTERFRÅGAN Svag uppgång i orderingång Färre nyanmälda platser, men utplaning Något högre kapacitetsutnyttjande Avtagande arbetskraftsbrist Antalet varsel minskar Cirka 1 färre sysselsatta fram till slutet

Läs mer

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009 HÄLSA PÅ LI KA V I LLKOR 1 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR Resultat från Nationella folkhälsoenkäten Jimmy Clevenpalm Ann-Sofie Karlsson ST ATENS FOLKH ÄLS O IN STIT UT Innehåll SAMMANFATTNING... Levnadsvanor...

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk OH presentation Hälsa, levnadsvanor mm Kiruna Pajala Gällivare Jokkmokk Hälsa på lika villkor? 6 År 6 Övriga länet Andel Andel -15 år 17 % 17 % 16-29 år 15 % 17 % KIRUNA 3-44 år 18 % 19 % 54 54396 437

Läs mer

Underlag från Samhällsmedicin till Psykiatriutredningen inom Landstinget Gävleborg

Underlag från Samhällsmedicin till Psykiatriutredningen inom Landstinget Gävleborg PM Patrik Bergman och Lotta Östlund 2011-02-10 (1) Underlag från Samhällsmedicin till Psykiatriutredningen inom Landstinget Gävleborg Befolkningsstruktur, förekomst av psykisk ohälsa och vårdkonsumtion

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Denna beskrivning av hälsoläget och bestämningsfaktorer för hälsan baseras på ett flertal registeroch enkätuppgifter. Beskrivningen uppdateras årligen av Samhällsmedicin,

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Folkhälsan i Umeå kommun

Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i kommun - Psykisk hälsa Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 5, juni 2012 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Folkhälsorådets nya

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer

, Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:6, Ett diskussionsunderlag om skillnader i hälsa

, Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:6, Ett diskussionsunderlag om skillnader i hälsa 1 Introduktion En allt större andel av befolkningen i Sverige består av människor med utländsk bakgrund. Flera rapporter har pekat på att migranters hälsa ofta, och i många hänseenden, skiljer sig från

Läs mer

Trygghet och sociala relationer Utsatt för fysiskt våld län och rike

Trygghet och sociala relationer Utsatt för fysiskt våld län och rike Utsatt för fysiskt våld län och rike 1 8 6 4 Andel (%) och 16-84 år som blivit utsatta för fysiskt våld** i Jönköpings län och riket 25 Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?, Statens

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Skillnader i hälsa. - hämmar regional utveckling. Johan Hallberg & Junia Joffer Avdelning för hälsofrämjande

Skillnader i hälsa. - hämmar regional utveckling. Johan Hallberg & Junia Joffer Avdelning för hälsofrämjande Skillnader i hälsa - hämmar regional utveckling Johan Hallberg & Junia Joffer Avdelning för hälsofrämjande Delrapport av den nationella folkhälsostudien Hälsa på lika villkor Dalarna 2014 LANDSTINGET DALARNA,

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg Tandhälsodata 2008 Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomstandvård Landstinget Gävleborgs Beställarenhet för Tandvård Upphandling och avtal Ledning och Verksamhetsstöd 2 Inledning Via insamlade uppgifter

Läs mer

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg Handlingsplan Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 Handlingsplanen i ett sammanhang Gävleborgs prioriterade målområden Jämställd och jämlik hälsa Delaktighet och inflytande Ekonomisk

Läs mer

Hälsa på lika villkor Norrland 2006

Hälsa på lika villkor Norrland 2006 Sunda och säkra miljöer Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsa på lika villkor Norrland 26 Ökad fysisk aktivitet Ökad hälsa i arbetet Minskat bruk av tobak och alkohol Goda matvanor Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG Fredagen den 3 maj, 2013 Klockan 09.00 11.30 Region Gävleborg Närvarande: Jan Lahenkorva, Bollnäs Ann Sofie Stenbacka, Hofors Kenneth Axling, Hofors

Läs mer

Hälsoläget i Gävleborgs län

Hälsoläget i Gävleborgs län Hälsoläget i Gävleborgs län med särskild fokus på matvanor och fysisk aktivitet Lotta Östlund, sociolog och utredare, Samhällsmedicin Inspirationsseminarium Ett friskare Sverige Arr: Folkhälsoenheten Söderhamn

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT JANUARI MARS 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:6 Kommunrapport - Hälsa Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens hälsa

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier.

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier. 1 Lupp 2013 Lokal uppföljning vart tredje år Bättre precision Alla länets kommuner Fem fokusområden Inflytande och delaktighet Utbildning Kompetensförsörjning Fritid med kultur Tryggt och säkert Tre ålderskategorier

Läs mer

Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011.

Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011. 1 Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011. Samtliga barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år har en ansvarig tandläkare vilken kontinuerligt rapporterar tandhälsodata in i landstingets tandvårdssystem.

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

Kommunmottagande av nyanlända

Kommunmottagande av nyanlända Flyktingmottagning Kommunmottagande av nyanlända 2014 46 504 2015 51 197 2016 69 900 prognos 2017 79 900 prognos Källa: Migrationsverket Mottagande av nyanlända i Gävleborg Kommun 2014 2015 2016 (tom sep)

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT OKT-DEC 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just nu.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 12 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors GÄSTRIKLAND GÄVLE Borgarskolan Fordonsprogrammet

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt Pakistan

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Folkhälsan i Umeå kommun

Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i kommun - Psykisk hälsa Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 5, juni 2012 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Folkhälsorådets nya målområden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Gävle kommun... 5 Bollnäs kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Asyl och flyktingmottagning

Asyl och flyktingmottagning Asyl och flyktingmottagning Asylsökande i anordnat boende (ABO) i eget boende (EBO) Flyktingmottagning asylsökande med uppehållstillstånd kvotflyktingar anhöriga Ensamkommande barn asylsökande eller med

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Gävleborgs län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer