Folkhälsoenkät Ung Resultat och tabeller Arbetsmaterial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22"

Transkript

1 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial

2 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak Alkohol Narkotika Dopning och sniffning Föräldrar inställning... Skola Sexuell hälsa Matvanor Fysisk aktivitet och sömn Syn på nuet och framtiden

3 Diagramförteckning Diagram 1: Andel elever i årskurs 9, som mår allmänt bra eller mycket bra... 5 Diagram 2: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av huvudvärk ungefär en gång i veckan eller oftare... 6 Diagram 3: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av ont i magen ungefär en gång i veckan eller oftare... 6 Diagram 4: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av ont i ryggen ungefär en gång i veckan eller oftare... 7 Diagram 5: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av ont i ryggen ungefär en gång i veckan eller oftare... 7 Diagram 6: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av irritation eller dåligt humör ungefär en gång i veckan eller oftare... 8 Diagram 7: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av nervositet ungefär en gång i veckan eller oftare... 8 Diagram 8: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av stress ungefär en gång i veckan eller oftare... 9 Diagram 9: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär att somna ungefär en gång i veckan eller oftare... 9 Diagram : Andel elever i årskurs 9, som använder receptfria läkemedel några gånger per vecka eller oftare... Diagram 11: Andel elever i årskurs 9, som använt läkemedel mot insomningsproblem den senaste månaden... Diagram 12: Andel elever i årskurs 9, som använt läkemedel mot nervositet den senaste månaden Diagram 13: Andel elever i årskurs 9, som röker (länet och riket över tid) Diagram 14: Andel elever i årskurs 9, som röker Diagram 15: Andel elever i årskurs 9, som regelbundet röker (länet och riket över tid) Diagram 16: Andel elever i årskurs 9, som snusar (länet och riket över tid) Diagram 17: Andel elever i årskurs 9, som snusar Diagram 18: Andel elever i årskurs 9, som regelbundet snusar (länet och riket över tid) Diagram 19: Andel elever i årskurs 9, som använder tobak Diagram : Andel elever i årskurs 9, som rökt vattenpipa Diagram 21a: Åldersfördelning debutålder för cigaretter, pojkar i årskurs 9 (n=46) Diagram 21b: Åldersfördelning debutålder för cigaretter, flickor i årskurs 9 (n=467) Diagram 22a: Åldersfördelning debutålder för snus, pojkar i årskurs 9 (n=456) Diagram 22b: Åldersfördelning debutålder för snus, flickor i årskurs 9 (n=19) Diagram 23a: Åldersfördelning debutålder för vattenpipa, pojkar i årskurs 9 (n=6) Diagram 23b: Åldersfördelning debutålder för vattenpipa, flickor i årskurs 9 (n=252) Diagram 24: Andel elever i årskurs 9, som konsumerat alkohol någon gång de senaste 12 månaderna (länet och riket över tid) Diagram 25: Andel elever i årskurs 9, som konsumerat alkohol någon gång de senaste 12 månaderna Diagram 26: Andel elever i årskurs 9, som konsumerar alkohol regelbundet (länet över tid)... Diagram 27: Andel elever i årskurs 9, som intensivkonsumerar alkohol (länet och riket över tid)... Diagram 28: Andel elever i årskurs 9, som konsumerar alkohol regelbundet (av alkoholkonsumenter) Diagram 29: Andel elever i årskurs 9, som intensivkonsumerar alkohol (av alkoholkonsumenter) Diagram : Andel elever i årskurs 9, som någon gång druckit sig berusad (länet och riket över tid) Diagram 31: Andel elever i årskurs 9, som någon gång druckit sig berusad (av alkoholkonsumenter) Diagram 32: Antal elever i årskurs 9, hur de vanligtvis får tag på alkohol (flervalsfråga) Diagram 33a: Andel pojkar i årskurs 9, hur de upplever tillgängligheten av alkohol Diagram 33b: Andel flickor i årskurs 9, hur de upplever tillgängligheten av alkohol Diagram 34a: Åldersfördelning debutålder för alkoholkonsumtion, pojkar i årskurs 9 (n=765) Diagram 34b: Åldersfördelning debutålder för alkoholkonsumtion, flickor i årskurs 9 (n=781) Diagram 35a: Åldersfördelning debutålder för berusningsdrickande, pojkar i årskurs 9 (n=338) Diagram 35b: Åldersfördelning debutålder för berusningsdrickande, flickor i årskurs 9 (n=412) Diagram 36: Andel elever i årskurs 9, som blivit erbjuden att få eller köpa narkotika Diagram 37a: Antal gånger elever i årskurs 9 har använt hasch/marijuana av narkotikaanvändare (n=78) Diagram 37b: Antal gånger elever i årskurs 9 har använt narkotika annan än hasch/marijuana av narkotikaanvändare (n=6) Diagram 38: Antal elever i årskurs 9, hur de vanligtvis får tag på narkotika (flervalsfråga) Diagram 39a: Andel pojkar i årskurs 9, föräldrarnas inställning till alkohol, narkotika och tobak... Diagram 39b: Andel flickor i årskurs 9, föräldrarnas inställning till alkohol, narkotika och tobak... Diagram : Andel elever i årskurs 9, som trivs bra eller mycket bra i skolan Diagram 41: Andel elever i årskurs 9, som oftast eller alltid känner sig trygg i skolan Diagram 42: Andel elever i årskurs 9, som i någon omfattning skolkar Diagram 43: Antal elever i årskurs 9, som tycker sig behöva mer kunskap (flervalsfråga) Diagram 44a: Andel pojkar i årskurs 9, vilken utsträckning påverkar nedanstående pojkars syn på sin sexualitet Diagram 44b: Andel flickor i årskurs 9, vilken utsträckning påverkar nedanstående flickors syn på sin sexualitet Diagram 45: Andel elever i årskurs 9, som någon gång besökt ungdomsmottagning/barnmorska Diagram 46: Andel elever i årskurs 9, som äter frukost varje vardag Diagram 47: Andel elever i årskurs 9, som äter frukost båda helgdagarna Diagram 48: Andel elever i årskurs 9, som vanligtvis skolmaten varje dag Diagram 49: Andel elever i årskurs 9, som vanligtvis middag/kvällsmat varje dag Diagram : Andel elever i årskurs 9, som går eller cyklar en timme eller mer per dag, minst 4-6 ggr per vecka Diagram 51: Andel elever i årskurs 9, som tränar minst minuter 2-3 ggr per vecka eller mer

4 Diagram 52: Andel elever i årskurs 9, som har mer än 2 s tid vid skärm per vardag Diagram 53: Andel elever i årskurs 9, som har mer än 2 s tid vid skärm per helgdag Diagram 54a: Andel pojkar i årskurs 9, fördelning s sömn per vardag... Diagram 54b: Andel flickor i årskurs 9, fördelning s sömn per vardag... Diagram 55a: Andel pojkar i årskurs 9, fördelning s sömn per helgdag... Diagram 55b: Andel flickor i årskurs 9, fördelning s sömn per helgdag... Diagram 56: Andel elever i årskurs 9, som trivs bra eller mycket bra med livet just nu Diagram 57: Andel elever i årskurs 9, som ser bra eller mycket bra på framtiden

5 Procent Resultat Resultatredovisningen omfattar undersökningens kärnfrågor, som är frågor kring drogvanor, samt några av de övriga frågorna som rapporten utökats med. I rapporten presenteras enbart resultaten från årskurs nio. De resultat som inte presenteras i denna rapport kommer att göras tillgängliga via en separat rapport innehållandes tabeller. I den löpande texten sätts länsresultaten i fokus, dock belyses även kommuner vars resultat utmärker sig i jämförelse med länet. Om inget annat anges, har samtliga elever givits möjlighet att svara på frågan och andelar är av totala antalet pojkar eller flickor efter att det partiella bortfallet exkluderats. Hälsa och läkemedel I detta avsnitt presenteras hur eleverna i årskurs nio upplever sin allmänna hälsa samt frågor som behandlar olika självskattade hälsobesvär. Avsnittet innefattar även frågor kring elevernas läkemedelsanvändning. Allmän hälsa I diagram 1 redovisas andelen som angivit bra eller mycket bra på frågan Hur mår du rent allmänt?. Genomgående i länet gäller att eleverna oavsett kön upplever att de mår allmänt bra. För länet totalt har 91,3 och 86,4 procent av pojkar respektive flickor angivit att de mår allmänt bra. I Nässjö och Sävsjö är det en större andel flickor jämfört med pojkar, i Eksjö och Vaggeryd är det ungefär lika stor andel pojkar som flickor. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p=,2). Diagram 1: Andel elever i årskurs 9, som mår allmänt bra eller mycket bra Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Vidare besvarade eleverna i årskurs nio, vilken utsträckning de upplever olika hälsobesvär, såsom värk, stress och sömnsvårigheter. Här redovisas andelen som svarat att de har besvär ungefär en gång i veckan eller oftare. 5

6 Procent Procent Besvär av huvudvärk Andelen pojkar och flickor i länet som upplever besvär av huvudvärk är 22,7 respektive 39,1 procent. Av diagram 2 framgår att det bara är i Aneby där andelen pojkar är större än andelen flickor, vilka upplever besvär av huvudvärk. I Mullsjö är andelarna lika stora och i Gislaved är skillnaden i procentenheter störst mellan könen (34,1). I länet finns det skillnad mellan andelarna (p<,1). Diagram 2: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av huvudvärk ungefär en gång i veckan eller oftare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Besvär av ont i magen I länet är det 12,8 och 19, procent av pojkarna respektive flickorna som har ont i magen (ej mensvärk) ungefär en gång i veckan eller oftare. Diagram 3 visar att i Värnamo är andelen pojkar och flickor omkring den samma och i Gnosjö, Habo och Mullsjö är det en större andel pojkar som angivit att de upplever besvär av magont. De största skillnaderna i procentenheter mellan könen finns i Mullsjö (26,7) och Vaggeryd (,). I länet finns det skillnad mellan andelarna (p<,1). Diagram 3: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av ont i magen ungefär en gång i veckan eller oftare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet 6

7 Procent Procent Besvär av ont i ryggen I diagram 4 framgår att i länet är det 19,4 och 22,2 procent av pojkar respektive flickor som upplever besvär av att ha ont i ryggen ungefär en gång i veckan eller oftare. I kommunerna Aneby, Gislaved, Vaggeryd och Vetlanda är det en större andel pojkar med besvär av ont i ryggen. I Aneby och Gnosjö skiljer det ungefär 14 procentenheter mellan könen och i Nässjö och Sävsjö är skillnaden omkring procentenheter. I länet finns ingen skillnad mellan andelarna (p=,76). Diagram 4: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av ont i ryggen ungefär en gång i veckan eller oftare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Besvär av att känt sig nere I länet är andelen pojkar och flickor som känt sig nere ungefär en gång i veckan eller oftare 17,9 respektive 36,9 procent. Enligt diagram 5 har kommunerna ett liknande resultat som länet totalt, endast i Mullsjö är andelen pojkar större än för flickor. Den största skillnaden mellan könen finns i Gnosjö, med 38, procentenheter. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p<,1). Diagram 5: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av ont i ryggen ungefär en gång i veckan eller oftare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet 7

8 Procent Procent Besvär av irritation eller dåligt humör I länet är det 45,7 och 58,9 procent av pojkar respektive flickor som varit irriterad eller på dåligt humör ungefär en gång i veckan eller oftare, presenteras i diagram 6. Som för frågan om respondenten känt sig nere, återspeglar kommunerna länets resultat och där endast andelen pojkar är större i Mullsjö. Det är dock vanligare att eleverna känner sig irriterad eller är på dåligt humör än att de känner sig nere. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p<,1). Diagram 6: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av irritation eller dåligt humör ungefär en gång i veckan eller oftare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Besvär av nervositet Andelen pojkar och flickor i länet som upplever att de känner sig nervös ungefär en gång i veckan eller oftare är 28,7 respektive 42,7 procent. I diagram 7 framgår att flickor står för den största andelen i samtliga kommuner. Tranås, Nässjö och Aneby finns den största skillnaden mellan könen sett till procentenheter, Tranås (28,1), Nässjö (26,) och Aneby (25,4). I länet finns det skillnad mellan andelarna (p<,1). Diagram 7: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av nervositet ungefär en gång i veckan eller oftare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet 8

9 Procent Procent Besvär av stress Det är vanligare att eleverna känner sig stressade än att de upplever sig nervös. I Länet är andelen pojkar och flickor som känner sig stressad ungefär en gång i veckan eller oftare,,4 respektive 64,4 procent. I Mullsjö är det ungefär lika stor andel pojkar som flickor som känner stress. Diagram 8 visar att för övriga kommuner liknar de länet totalt i andelen pojkar och flickor som upplever stress. I Aneby och Nässjö återfinns de största skillnaderna mellan könen, 38,3 respektive 33,9 procentenheter. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p<,1). Diagram 8: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär av stress ungefär en gång i veckan eller oftare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Besvär att somna I diagram 9 framgår att i länet är andelen pojkar och flickor som haft svårt att somna ungefär en gång i veckan eller oftare, 33,3 respektive 41,9 procent. I Aneby, Habo och Nässjö är andelen pojkar större än för flickor. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p<,1). Diagram 9: Andel elever i årskurs 9, som upplever besvär att somna ungefär en gång i veckan eller oftare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet 9

10 Procent Procent Läkemedelsanvändning Andelen pojkar och flickor som använder receptfria läkemedel några gånger per vecka eller oftare är 7, respektive 14,4 procent. I länet är pojkarnas andel följaktligen hälften så stor mot flickornas. I diagram går det att utläsa att i Mullsjö och Nässjö är andelen pojkar som använder läkemedel större än andelen flickor. Den största skillnaden mellan könen finns i Vaggeryd, där 3,2 procent av pojkarna och 26, procent av flickorna använder läkemedel regelbundet. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p<,1). Diagram : Andel elever i årskurs 9, som använder receptfria läkemedel några gånger per vecka eller oftare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Läkemedel mot problem med att somna I länet är det 8,2 procent av pojkar och 9,5 procent av flickor som den senaste månaden använt läkemedel för att de haft svårt att somna. För denna typ av läkemedel finns inge märkbar skillnad mellan könen, vilket framgår av diagram 11. I fem av kommunerna är andelen pojkar större än andelen flickor. Den största skillnaden finns i Vaggeryd med 9, procentenheter större andel pojkar och Aneby är andel flickor 7,4 procentenheter större. I länet finns ingen skillnad mellan andelarna (p=,265). Diagram 11: Andel elever i årskurs 9, som använt läkemedel mot insomningsproblem den senaste månaden Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

11 Procent Läkemedel mot nervositet Som för användning av läkemedel mot sömnsvårigheter finns det heller ingen tydlig skillnad mellan könen när det gäller användning av läkemedel mot nervositet. I länet är andelen pojkar och flickor som använt läkemedel mot nervositet den senaste månaden 8,4 respektive,2 procent. I Vetlanda är andelen pojkar och flickor omkring den samma. Vidare framgår av diagram 12 att Aneby, Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås har en större andel flickor. Den största skillnaden mellan könen finns i Aneby, där andelen pojkar är 4,5 procent och andelen flickor som använt läkemedel mot nervositet är 21,2 procent. I länet finns ingen skillnad mellan andelarna (p=,116). Diagram 12: Andel elever i årskurs 9, som använt läkemedel mot nervositet den senaste månaden Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Läkemedel i berusningssyfte I länet är det 2,7 och 3,8 procent av pojkar respektive flickor som någon gång använt läkemedel i berusningssyfte. I Habo har ingen svarat att de använt läkemedel i berusningssyfte. Samma gäller flickor i Aneby, Mullsjö och Sävsjö. Samt pojkar i Gnosjö. I länet finns ingen skillnad mellan andelarna (p=,113). Sammanfattande Hälsa och läkemedel För länet gäller att det är en signifikant större andel pojkar som svarat att de mår allmänt bra eller mycket bra. På följande frågor om eleverna har upplevt olika hälsobesvär, ungefär en gång i veckan eller oftare, så är det signifikant större andel flickor för alla besvär (dock inte ont i ryggen) 11

12 Procent Tobak I detta avsnitt redovisas tobaksanvändningen bland eleverna i årskurs nio, vilket innefattar cigaretter, snus och vattenpipa. Här ges även en bild av det totala tobaksanvändandet, där cigaretter och snus är sammanslaget. Rökare I länet är det 11,7 procent rökare 1 bland pojkar och 14,8 procent av flickor. I diagram 13 framgår att från 5 har andelen rökare ökat för pojkar fram till 9, men till 11 har det gått ner och nästan till den andel som var uppmättes 5. Observera att procentaxeln i diagram 13 sträcker sig till procent. År 7 var det ungefär lika stor andel pojkar som flickor som rökte i länet, men efter och före 7 har det varit en större andel flickor som rökt. Dock har inte andelen varit så låg för flickor som i denna undersökning. I jämförelse med riket 2 så ligger länet i genomsnitt 6,8 procentenheter under för pojkar och 12,5 procentenheter under för flickor. Vilket gäller för de fyra åren 5, 7, 9 och 11. Diagram 13: Andel elever i årskurs 9, som röker (länet och riket över tid) År Riket Riket Länet Länet I diagram 14 framgår det att flera kommuner har en större andel pojkar som röker. Detta i motsats till både hur det ser ut i länet totalt och för riket. I dessa kommuner är flickors procentsatser omkring hälften så stora mot pojkars. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p=,2). 1 Rökare är den som svarat något av Ja -alternativen i enkäten, vilka är: Ja, varje dag, Ja, nästan varje dag, Ja, men bara när jag är på fest och Ja, men bara ibland 2 Henriksson C, Leifman H (11). Skolelevers drogvanor 11. Rapportserie nr 129. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Stockholm 12

13 Procent Procent Diagram 14: Andel elever i årskurs 9, som röker Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Riket Regelbundna rökare Med regelbundna rökare menas de som svarar att de röker dagligen eller nästan varje dag. Regelbundna rökare håller sig på en jämn nivå dock går det att utläsa i diagram 15 att i årets undersökning uppmäts den lägsta andelen regelbundna rökare i länet för båda könen av de fyra mättillfällena. Länet följer i stort sett rikets 3 utveckling, men där länets pojkar avviker från 9 till 11. Mellan dessa undersökningar sjunker andelen regelbundna rökare bland pojkar med 4 procentenheter (7,8 procent 9, 3,8 procent 11). Det är också den största förändringen mellan två angränsande undersökningar, detta sett till båda könen. Observera att procentaxeln i diagram 15 sträcker sig till procent. Diagram 15: Andel elever i årskurs 9, som regelbundet röker (länet och riket över tid) År Riket Riket Länet Länet I länet har 155 pojkar och 1 flickor svarat att de röker. Av de som röker är det 32,9 och 38,8 procent av pojkar respektive flickor som regelbundet röker. Genom att det i flera kommuner är ett lågt antal elever som röker, så blir det missvisande att redovisa t.ex. andelen regelbundna rökare av två rökare. Resultaten finns medtagna i tabellbilagan. I länet finns ingen skillnad mellan andelarna (p=,268). 3 Henriksson C, Leifman H (11). Skolelevers drogvanor 11. Rapportserie nr 129. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Stockholm 13

14 Procent Procent Snusare I denna undersökning som för tidigare undersökningar är det fler pojkar än flickor som snusar 4. s andel ligger i genomsnitt 12 procentenheter högre än hos flickor. Vilket gäller för såväl länet som för riket 5. Det som framgår av diagram 16 är att andelen snusare har sjunkit över tid och resultatet för länet ligger nära det för riket. För 11 i länet är det 11 procent snusade pojkar och 1,8 procent av flickorna. Observera att procentaxeln i diagram 16 sträcker sig till procent. Diagram 16: Andel elever i årskurs 9, som snusar (länet och riket över tid) År Riket Riket Länet Länet I diagram 17 presenteras andelen pojkar och flickor som snusar. Diagrammet bekräftar att snusning är valigast bland pojkar och i sju kommuner har ingen flicka angivit att de snusar. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p<,1). Diagram 17: Andel elever i årskurs 9, som snusar Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Riket 4 Snusare är den som svarat något av Ja -alternativen i enkäten, vilka är: Ja, varje dag, Ja, nästan varje dag, Ja, men bara när jag är på fest och Ja, men bara ibland 5 Henriksson C, Leifman H (11). Skolelevers drogvanor 11. Rapportserie nr 129. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Stockholm 14

15 Procent Regelbundna snusare Regelbunden snusare är den elev som svarat att han eller hon snusar dagligen eller nästan varje dag. För regelbundna snusare finns en liknande trend som för snusare. År 11 är det 6,2 procent pojkar som regelbundet snusade och motsvarande för flickor är,5 procent. I länet betyder det att både pojkar och flickor som är regelbundna snusare halverats från 5, sett i procentenheter. År 5 låg procentsatserna på 13,1 och 1,1 för pojkar respektive flickor. Observera att procentaxeln i diagram 18 sträcker sig till procent. Diagram 18: Andel elever i årskurs 9, som regelbundet snusar (länet och riket över tid) År Riket Riket Länet Länet Andelen som regelbundet snusar av de som svarat att de snusar. I länet är det något fler än hälften av snusande pojkar (56 procent) som regelbundet snusar, för flickor är det 29 procent. I kommunerna Aneby, Eksjö, Mullsjö och Sävsjö är det ingen som svarat att de är snusar regelbundet. Det återfinns endast regelbundet snusande flickor i kommunerna Gnosjö, Jönköping och Vetlanda. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p=,26). 15

16 Procent Tobaksanvändare När tobak redovisas uppdelat på rökning och snusning visar resultaten ofta att rökning är vanligare bland flickor och snusning är vanligare hos pojkar. Därför är det intressant att studera det totala tobaksanvändandet. Tobaksanvändande omfattar är en respondent som använder cigaretter och/eller snus. För länet är det 16,8 och 15,1 procent av pojkarna respektive flickorna som använder tobak. I länet finns ingen skillnad mellan andelarna (p=,245). Diagram 19: Andel elever i årskurs 9, som använder tobak Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Riket Aneby och Sävsjö har inga regelbundna tobaksanvändare. I Eksjö finns inga regelbundna tobaksanvändare bland pojkar. I länet är det 53,2 och 39,2 procent av pojkar respektive flickor som regelbundet använder tobak bland tobaksanvändare. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p=,5). 16

17 Procent Vattenpipa I länet är det 23,7 procent av pojkarna som någon gång rökt vattenpipa, bland dem är det 63,3 procent som rökt vattenpipa minst en gång de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffror bland flickor är 19,2 procent som någon gång rökt vattenpipa och av dem har 66,8 procent rökt de senaste 12 månaderna. Länet visar på lägre andelar som röker vattenpipa i jämförelse med rikets resultat. För pojkar och flickor i länet så ligger de 16,3 respektive 18,8 procentenheter under rikets resultat. I länet finns det skillnad mellan andelarna (p=,4). Diagram : Andel elever i årskurs 9, som någon gång rökt vattenpipa Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Riket Debutålder cigaretter I diagram 21a-b framgår att i årskurs nio är det vanligast att pojkar och flickor använder cigaretter första gången när de är 14 år. Endast de som rökt cigaretter redovisas i diagrammen. Diagram 21a: Åldersfördelning debutålder för cigaretter, pojkar i årskurs 9 (n=46) Diagram 21b: Åldersfördelning debutålder för cigaretter, flickor i årskurs 9 (n=467) 15 år eller äldre 13% 11 år eller yngre 17% 15 år 17% 11 år eller yngre 14% 14 år 28% 13 år 22% 12 år % 14 år 34% 13 år 23% 12 år 12% 17

18 Debutålder snus Av diagram 22a-b framgår att även för snus gäller det att den vanligaste debutåldern är 14 år, för både pojkar och flickor i länet.endast de som använt snus redovisas i diagrammen. Diagram 22a: Åldersfördelning debutålder för snus, pojkar i årskurs 9 (n=456) Diagram 22b: Åldersfördelning debutålder för snus, flickor i årskurs 9 (n=19) 15 år eller äldre 19% 11 år eller yngre 14% 12 år 12% 15 år 21% 11 år eller yngre 12% 12 år 8% 14 år 33% 13 år 22% 14 år 39% 13 år % Debutålder vattenpipa Som för snus och cigaretter är också den vanligaste debutåldern för vattenpiperökning 14 år. Vilket framgår av diagram 23a-b gäller det för både pojkar och flickor i årskurs nio. Endast de som använt snus redovisas i diagrammen. Diagram 23a: Åldersfördelning debutålder för vattenpipa, pojkar i årskurs 9 (n=6) Diagram 23b: Åldersfördelning debutålder för vattenpipa, flickor i årskurs 9 (n=252) 15 år eller äldre 21% 11 år eller yngre 8% 12 år 14% 15 år eller äldre 22% 11 år eller yngre 9% 12 år 9% 14 år 36% 13 år 21% 14 år 42% 13 år 18% 18

19 Procent Procent Alkohol Alkoholkonsumenter Andelen alkoholkonsumenter i länet är i denna undersökning är 38 procent pojkar och procent flickor. Alkoholkonsument är den som svarat att han eller hon druckit alkohol någon gång de senaste 12 månaderna. Diagram 24 visar på den lägsta andelen för båda könen för dessa fyra undersökningar. CAN redovisar de lägsta andelarna alkoholkonsumenter i åk 9 sedan 1971 när undersökningen började. I övrigt följer länet utvecklingen i riket, men länets pojkar och flickor ligger i genomsnitt 13 respektive 17 procentenheter under rikets andel alkoholkonsumenter. Diagram 24: Andel elever i årskurs 9, som konsumerat alkohol någon gång de senaste 12 månaderna (länet och riket över tid) År Riket Riket Länet Länet Enligt diagram 25 är det fem av länets kommuner där andelen pojkar som konsumerar alkohol är större än andelen flickor. De största skillnaderna i procentenheter (>) återfinns i Gnosjö, med en större andel flickor. I Habo och Vaggeryd med en större andel pojkar. I länet finns ingen skillnad mellan andelarna (p=,235). Diagram 25: Andel elever i årskurs 9, som konsumerat alkohol någon gång de senaste 12 månaderna Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Riket 19

20 Procent Procent Regelbundna alkoholkonsumenter och intensivkonsumenter För regelbundna alkoholkonsumenter och intensivkonsumenter uppmätes också de lägsta andelarna för de fyra undersökningarna. Regelbundna alkoholkonsumenter är de som svarat att de konsumerar alkohol någon gång i månaden eller oftare. Om respondenten svarat att denne konsumerat en i enkäten angiven mängd 6 alkohol vid ett och samma tillfälle någon gång i månaden eller oftare, intensivkonsumerar respondenten alkohol. Något som går att utläsa av diagrammen 26-27, är att år 5 så fanns det en större andel som intensivkonsumerade alkohol än den andel som regelbundet konsumerade alkohol, gäller för båda könen. I årets undersökning är det en motsatt relation, där regelbundna alkoholkonsumenter är,5 och 3,3 procentenheter större än för intensivkonsumerande pojkar respektive flickor. Observera att procentaxeln i diagram 26 och 27 sträcker sig till procent. Diagram 26: Andel elever i årskurs 9, som konsumerar alkohol regelbundet (länet över tid) År Länet Länet Diagram 27: Andel elever i årskurs 9, som intensivkonsumerar alkohol (länet och riket över tid) År Riket Riket Länet Länet 6 Minst en halv flaska sprit (18 cl)

21 Procent Procent I diagram 28 är det Aneby och Eksjö som har den största skillnaden mellan könen, omkring 46 procentenheters skillnad. I Aneby är det en större andel pojkar och i Eksjö en större andel flickor som regelbundet konsumerar alkohol, av de som konsumerat alkohol de senaste 12 månaderna. I länet finns ingen skillnad mellan andelarna (p=,9). Diagram 28: Andel elever i årskurs 9, som konsumerar alkohol regelbundet (av alkoholkonsumenter) Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet I diagram 29 redovisas andelen som intensivkonsumerat alkohol bland de som konsumerat alkohol de senaste 12 månaderna. Den största skillnaden mellan könen finns i Mullsjö (52,7 procentenheter), där pojkar står för den större andelen (75 procent). I Mullsjö har 12 pojkar svarat på frågan, varav 9 svarat att de är intensivkonsument av alkohol. Av de nio pojkarna har fem svarat att de intensivkonsumerat Några gånger per år. Den föreliggande stora skillnaden i Mullsjö kan antas vara kopplat till underlaget, där varje svarande har stor påverkan på procentsatserna. I denna fråga har dock Aneby ett mindre underlag än Mullsjö. I länet finns ingen skillnad mellan andelarna (p=,76). Diagram 29: Andel elever i årskurs 9, som intensivkonsumerar alkohol (av alkoholkonsumenter) Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet 21

Folkhälsoenkät Ung En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 2011 En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Daniel Leo Statistiker Mars 2012 Sammanfattning Folkhälsoenkät Ung 2011 är en vidareutveckling

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Förhandspresentation. Folkhälsoenkät Ung 2013 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 2014-03-18

Förhandspresentation. Folkhälsoenkät Ung 2013 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 2014-03-18 Förhandspresentation Folkhälsoenkät Ung 13 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 14-3-18 Länsrapport med fokus på årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Vidareutveckling av en ANDT-enkät, genomfördes

Läs mer

Enkätbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Enkätbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Enkätbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Folkhälsoenkät Ung 2015 Detta är en enkät om hälsa och levnadsvanor som görs i alla kommuner i Jönköpings län. Resultaten kommer att användas som ett kunskapsunderlag

Läs mer

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Är du? 7 I vilket skolår går du? 9 Vilka bor du tillsammans med? 10 Var är du och dina föräldrar födda? 11 - Du själv

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län Ungdomars drogvanor 2010 En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län September 2011 Sammanfattning Årets länsövergripande rapport sammanfattar en totalundersökning av drogvanor bland

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Ungdomars drogvanor i år 9, 2009

Ungdomars drogvanor i år 9, 2009 FoU-rapport Ungdomars drogvanor i år 9, 2009 - en enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) drogvanor i Jönköpings läns kommuner Thorbjörn Ahlgren FoU-rapport 2010:1 IFO Individ- och familjeomsorg

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Drogvaneundersökning 2016

Drogvaneundersökning 2016 Genomfördes 7 mars 16 Totalt externt bortfall 371 av 443 elever deltog (bortfall 16,3%) Externt bortfall i årskurser Åk 7: 137 av 16 elever deltog (bortfall 14,4%) Åk 8: 126 av 151 elever deltog (bortfall

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM 2013-03-13 Arbetsprocess Gemensamt beslut om totalundersökning i länet 2012 Folkhälsocentrum ansvariga för samordning och bearbetning Hög delaktighet från

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Drogvaneundersökning 2014

Drogvaneundersökning 2014 Drogvaneundersökning 214 Drogvaneundersökning 214 Genomfördes på Ala skola den 25 augusti och Arenaskolan den 26 augusti 214 522 av 587 elever deltog Åk 7: 173 av 191 elever Åk 8: 186 av 25 elever Åk 9:

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Ungdomars drogvanor i år 2 på gymnasiet 2008

Ungdomars drogvanor i år 2 på gymnasiet 2008 FoU-rapport Ungdomars drogvanor i år 2 på gymnasiet 2008 - en enkätundersökning av gymnasieelevers (år 2) drogvanor i Jönköpings läns kommuner Malin Broddegård FoU-rapport 2009:1 IFO Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011 Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda Anita Boij Rapport 12:1 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Rapport 12:1 ISBN 978-91-979424-6-1

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna?

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Nätverksmöte för föräldrastödjande aktörer den 4 mars 215 Maria Fridh Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Region Skånes epidemiologiska

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 2015 Almedalen 2 juli 2015 Anna Englund anna.englund@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Stockholmsenkäten 16 - avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Klara Abrahamsson Projektledare Preventionsprojektet Syfte och bakgrund Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor,

Läs mer