BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län"

Transkript

1 BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 0 FLERÅRSPLAN 0 0 Hälsotal i Jönköpings län

2 Innehållsansvarig för hälsotalen: Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret. Kontakt: Produktion: Kommunikationsavdelningen, Region Jönköpings län. Maj 0.

3 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Hälsotal Så här läser du figuren Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo HÄLSOTAL FÖR LÄNETS BARN Barn 0 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS VUXNA Vuxna HÄLSOTAL FÖR LÄNETS ÄLDRE Äldre HÄLSOTAL FÖR LÄNETS MÄN Män HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KVINNOR Kvinnor HÄLSOTAL FÖDELSELAND Födelseland HÄLSOTAL SYSSELSÄTTNING Sysselsättning HÄLSOTAL UTBILDNINGSNIVÅ Utbildningsnivå 0

4 HÄSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Hälsotal. Valdeltagande i kommunalvalet (riket). Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet). Andel (%) behöriga till gymnasiet (riket). Ohälsotal (antal dagar) kvinnor (riket). Ohälsotal (antal dagar) män (riket). Våldsbrott, antal per 000 inv (länet) Rikets/ Länets genomsnitt Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Tranås Vetlanda 0,,,0,,0,, 0,,,,,,, 0,,,0,,,, 0,,,,,0,, 0,,,0, 0,0,0, 0,,,0,,,, december 0,, 0,,, 0,, december 0,,,,,,, december 0,,,,,,, december 0,,,,,,, Tonårsaborter (- år), antal per 000 kvinnor (länet) 00-00,,0,,,,, 00-0,,,0,0,,,. Andel (%) -åringar med övervikt och fetma (länet). Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet). Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet). Andel (%) elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet). Andel (%) elever i skolår som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare (länet). Andel (%) elever i skolår som röker (länet). Andel (%) gravida som röker eller snusar i tidig graviditet (riket). Andel (%) elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet). Andel (%) kariesfria -åringar (länet) Födda 00-00,,,0,,,, Födda 00-0,0,,,,,, 00-0, 0,,,,,, 0-0,,,0, 0,,, 00-0,,,,,0,, 0-0,,, 0,, 0,, 0,,,,0 0,,0, 0 0,,0,,,, 0, 0,, 0,,,,, 0,,0,,0, 0,, 0,,,,0,,, 0,,,,,,, 00-00,,,,,,0, 0-0,,,,,,, 0,,,,,,,0 0, 0,0,,,,,0 0,,0,0,0,,0, 0,0, 0,,,,,0

5 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo Habo Mullsjö Jönköping. Valdeltagande i kommunalvalet (riket). Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet). Andel (%) behöriga till gymnasiet (riket). Ohälsotal (antal dagar) kvinnor (riket). Ohälsotal (antal dagar) män (riket). Våldsbrott, antal per 000 inv (länet) 0 0, 0,,0,,,, 0,,0,, 0,,, 0,,,,0,,, 0,,,,,,, 0, 0,,,,,, 0,0,,,,,, december 0, 0,,,,,, december 0,0,,,,,, december 0,, 0, 0,,,, december 0,0 0,0 0,,0,,, Tonårsaborter (- år), antal per 000 kvinnor (länet) 00-00,,,0,,,, 00-0,,,,,0,,. Andel (%) -åringar med övervikt och fetma (länet). Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet). Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet). Andel (%) elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet). Andel (%) elever i skolår som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare (länet). Andel (%) elever i skolår som röker (länet). Andel (%) gravida som röker eller snusar i tidig graviditet (riket). Andel (%) elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet). Andel (%) kariesfria -åringar (länet) Födda 00-00,,,0,,,, Födda 00-0,0,,,,,,0 00-0,,,,, 0, 0,0 0-0,,,,,,0 0, 00-0,0,,0,,,, 0-0,,,,,, 0, 0, 0,,0, 0,0,, 0,,,,,,, 0,,0,,,,, 0,,,0,,,, 0,,,,,0,, 0,,,,,,, 00-00,,,,,,, 0-0,,,,,,, 0,,,, 0,,, 0,,,0,,0,, 0,,,,,,0, 0,,,,,,, Källor:. Valmyndigheten via Folkhälsomyndigheten. SCB via Folkhälsomyndigheten. Skolverket. Försäkringskassan. Försäkringskassan. Brottsförebyggande rådet via Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen via Folkhälsomyndigheten. Barnhälsovården, Region Jönköpings län. Socialstyrelsen via Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen via Folkhälsomyndigheten. Folkhälsoenkät Ung 0 och 0, Region Jönköpings län. Folkhälsoenkät Ung 0 och 0, Region Jönköpings län. Folkhälsoenkät Ung 0 och 0, Region Jönköpings län. Socialstyrelsen via Öppna jämförelser folkhälsa 0. Folkhälsoenkät Ung 0 och 0, Region Jönköpings län. Folktandvården, Region Jönköpings län

6 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Så här läser du figuren,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Den grå ringen visar referensvärdet, vilket ofta är riks- eller länsgenomsnittet (=värde ). Den rosa ringen visar föregående periods värde i förhållande till referensvärdet. Den röda ringen visar senaste mätperiodens värde i förhållande till referensvärdet. Ligger den röda ringen utanför är värdet sämre jämfört med referensvärdet, ligger den innanför är det bättre. Siffran på den linje som ringen hamnar anger hur många gånger sämre värdet är jämfört med referensvärdet, om den ligger utanför referensvärde. Ligger den innanför anger den hur mycket bättre värdet är (då tar man -det värde som linjen anger). Ligger den röda linjen utanför den rosa har värdet försämrats mellan senaste och föregående mätperiod. Ligger den innanför har det förbättrats.

7 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Aneby,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

8 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Eksjö,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

9 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Gislaved,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

10 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Gnosjö,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

11 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Habo,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

12 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Jönköping,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

13 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Mullsjö,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

14 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Nässjö,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

15 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Sävsjö,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

16 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Tranås,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

17 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Vaggeryd,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

18 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Vetlanda,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

19 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER Värnamo,,,, 0, 0, 0, Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (rikets genomsnitt) Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet) Behörig till gymnasiet (riket) Ohälsotal kvinnor (länet) Ohälsotal män (länet) Våldsbrott, antal per 000 inv. (länet) Antal tonårsaborter ( år) per 000 kvinnor (länet) Andel -åringar med övervikt och fetma (länet) Fallskador, antal vårdade kvinnor per 000 inv 0 år och äldre (länet) Fallskador, antal vårdade män per 000 inv 0 år och äldre (länet) Andel elever i skolår som äter frukost varje vardag (länet) Andelen elever i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) Andel som röker i skolår (länet) Rök och snusvanor bland gravida (riket) Andel elever i skolår som mår bra eller mycket bra (länet) Andel kariesfria -åringar (länet)

20 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS BARN Barn 0,0,, Rikets genomsnitt senaste mätperiod,0 0, 0, Länet Länet föregående senaste Föregående Senaste Riket mätperiod mätperiod mätperiod mätperiod Barn i ekonomiskt utsatta hushåll (%),, 0 0 Barn per avdelning i förskolan (Antal),,, 0 0 Personaltäthet i förskolan (Antal barn/årsarbetare),, 0 0 Behörighet till gymnasiet (%),,, 0/0 0/0 Barn med låg födelsevikt (Antal per 00 födda) 0,0,, Amning vid månaders ålder (%),,, 0 0 Tjejer i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (%),,, 0 0 Killar i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (%),,, 0 0 Tjejer som röker i skolår (%),,, 0 0 Killar som röker i skolår (%),,, 0 0 Rökare bland blivande mödrar i tidig graviditet (%),,, 0 0 Rökare bland blivande mödrar i sen graviditet (%),0,, 0 0 Rökare i familjen med barn 0 veckors ålder (%),,, 0 0 Rökare i familjen med barn månaders ålder (%),,, 0 0 Tonårsaborter ( - år) (Antal per 000 kvinnor),,, Klamydia (Antal fall per 000 inv.),, 0, 0 0 Kariesfria -åringar (%) 0 0 Kariesfria -åringar (%) 0 0 Tjejer i skolår med minst två psykosomatiska besvär (%), 0, Killar i skolår med minst två psykosomatiska besvär (%),, 0 0 0

21 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS VUXNA Vuxna,0 Rikets genomsnitt senaste mätperiod,,,0 0, 0, Länet Länet föregående senaste Föregående Senaste Riket mätperiod mätperiod mätperiod mätperiod Förvärvsarbetande kvinnor 0- år (%),0,, 0 0 Förvärvsarbetande män 0- år (%),,, 0 0 Arbetsskador kvinnor (Antal per 000 förvärvsarbetande),,, 0 0 Arbetsskador män (Antal per 000 förvärvsarbetande),0,, 0 0 Ohälsotal kvinnor (Antal dagar),, 0 0 Ohälsotal män (Antal dagar),,, 0 0 Våldsbrott (Antal per inv.) 0 0 Kvinnor med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd (%) Män med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd (%) Kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande (%) Män med nedsatt psykiskt välbefinnande (%) Vuxna som är fysiskt aktiva minst 0 min per dag (%) Vuxna med fetma (%) Kvinnor med riskbruk av alkohol (%) Män med riskbruk av alkohol (%) Vuxna som röker dagligen (%)

22 HÄSOTAL FÖR LÄNETS ÄLDRE Äldre,0 Rikets genomsnitt senaste mätperiod,,,0 0, 0, Länet Länet föregående senaste Föregående Senaste Riket mätperiod mätperiod mätperiod mätperiod Andel ekonomiskt utsatta, år och äldre,,, 0 0 Cancerinsjuknande män, antal nya fall per inv. 0,,, 0 0 Cancerinsjuknande kvinnor, antal nya fall per inv.,,0, 0 0 Insjuknande i akut hjärtinfarkt män, antal nya fall per inv. 0 0 Insjuknande i akut hjärtinfarkt kvinnor, antal nya fall per inv. 0 0 Dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom män år och äldre, antal per 000 inv., 0, 0, Dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom kvinnor år och äldre, antal per 000 inv. 0, 0,0, Andel hjärtinfarktpatienter som fått ny infarkt eller avlidit i ischemisk hjärtsjukdom inom dagar,,, Insjuknande i stroke män, antal per inv. 0 0 Insjuknande i stroke kvinnor, antal per inv. 0 0 Andel strokepatienter som återinskrevs för stroke inom dagar,,, Fallolyckor män 0+ år, antal per 000 inv.,,, Fallolyckor kvinnor 0+ år, antal per 000 inv.,,, Andel äldre med läkemedel eller fler,,, 0 0

23 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS MÄN Män,0 Rikets genomsnitt senaste mätperiod,,,0 0, 0, Länet Länet föregående senaste Föregående Senaste Riket mätperiod mätperiod mätperiod mätperiod Andel förvärvsarbetande, män 0- år,,, 0 0 Arbetsskador män, antal per 000 förvärvsarbetande,0,, 0 0 Ohälsotal män, antal dagar,,, 0 0 Andel män med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd Andel män med nedsatt psykiskt välbefinnande Andel män som är fysiskt aktiva minst 0 min per dag Andel män med fetma Andel män med riskbruk av alkohol Andel pojkar i årskurs som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol,,, 0 0 Andel pojkar som röker i skolår,,, 0 0 Andel vuxna som röker dagligen Andel rökande småbarnspappor,0,, 0 0 Cancerinsjuknande män, antal nya fall per inv. 0,,, 0 0 Insjuknande i akut hjärtinfarkt män, antal nya fall per inv. 0 0 Dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom män år och äldre, antal per 000 inv., 0, 0, Insjuknande i stroke män, antal per inv. 0 0 Fallolyckor män 0+ år, antal per 000 inv.,,,

24 HÄSOTAL FÖR LÄNETS KVINNOR Kvinnor 0,0,, Rikets genomsnitt senaste mätperiod,0 0, 0, Länet Länet föregående senaste Föregående Senaste Riket mätperiod mätperiod mätperiod mätperiod Andel förvärvsarbetande, kvinnor 0- år,0,, 0 0 Arbetsskador kvinnor, antal per 000 förvärvsarbetande,,, 0 0 Ohälsotal kvinnor,, 0 0 Andel kvinnor med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd Andel kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande Andel kvinnor som är fysiskt aktiva minst 0 min per dag Andel kvinnor med fetma Andel kvinnor med riskbruk av alkohol Andel flickor i skolår som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare,,, 0 0 Andel kvinnor som röker dagligen Andel rökare bland blivande mödrar i tidig graviditet,,, 0 0 Andel rökare bland blivande mödrar i sen graviditet,0,, 0 0 Andel rökande småbarnsmammor,, 0 0 Andel flickor som röker i skolår,,, 0 0 Tonårsaborter ( - år), antal per 000 kvinnor,,, Andel kvinnor som deltagit i gynekologiskt cellprov,, 0 0 Cancerinsjuknande kvinnor, antal nya fall per inv.,,0, 0 0 Insjuknande i akut hjärtinfarkt kvinnor, antal nya fall per inv. 0 0 Dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom kvinnor år och äldre, antal per 000 inv. 0, 0,0, Insjuknande i stroke kvinnor, antal per inv. 0 0 Fallolyckor kvinnor 0+ år, antal per 000 inv.,,,

25 HÄLSOTAL FÖR LÄNETS MÄN OCH KVINNOR Män och kvinnor,0 Totalt i länet, Kvinnor i länet Män i länet,,0 0, 0, Män Kvinnor Totalt i länet i länet i länet År Förvärvsarbetande, 0- år (%),, 0, 0 Vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd (%) 0-0 Vuxna som är fysiskt aktiva minst 0 min per dag (%) 0-0 Ohälsotal (antal dagar),,, 0 Vuxna med nedsatt psykiskt välbefinnande (%) 0-0 Vuxna med fetma (%) 0-0 -åringar med fetma (%),,, 0-0 Vuxna med riskbruk av alkohol (%) 0-0 Elever i skolår som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (%),,, 0 Vuxna som röker dagligen (%) 0-0 Elever i skolår som röker (%),,, 0 Elever i skolår med minst två psykosomatiska besvär (%), 0, 0 Kariesfria -åringar (%) 0 Insjuknande i stroke (antal per inv.) 0 Insjuknande i hjärtinfarkt (antal per inv.) 0 Behörighet till gymnasiet (%),, 0/0

26 HÄSOTAL FÖR FÖDELSELAND Födelseland, Sverige Övriga Europa,0 Övriga världen,,0 0, Övriga Övriga Sverige Europa världen Andel vuxna med bra/mycket bra allmänt hälsotillstånd,, Andel i skolår med bra/mycket bra allänt hälsotillstånd,,, Andel vuxna med mycket/ganska bra tandhälsa,, 0, Andel vuxna som har avstått att söka vård trots behov,,, Andel vuxna med fetma,,, Andel vuxna med högt blodtryck,, 0, Andel vuxna som röker dagligen,,, Andel i skolår som röker,,, Andel vuxna med riskbruk av alkohol,,0, Andel i skolår som intensivkonsumerar alkohol,,, Andel vuxna som känner sig stressade för närvarande,,, Andel i skolår som känt sig stressade en gång i veckan eller oftare,,, Andel vuxna som har besvär av ängslan, oro eller ångest,, 0, Andel vuxna med psykisk ohälsa,,, Andel i skolår som känt sig nere en gång i veckan eller oftare,,,

27 HÄLSOTAL FÖR FÖDELSELAND Andel (%) Andel vuxna med bra/mycket bra allmänt hälsotillstånd Andel i skolår med bra/mycket bra allänt hälsotillstånd Andel vuxna med mycket/ganska bra tandhälsa Andel vuxna som har avstått att söka vård trots behov Andel vuxna med fetma Andel vuxna med högt blodtryck Andel vuxna som röker dagligen Andel i skolår som röker Andel vuxna med riskbruk av alkohol Andel i skolår som intensivkonsumerar alkohol Andel vuxna som känner sig stressade för närvarande Andel i skolår som känt sig stressade en gång i veckan eller oftare Andel vuxna som har besvär av ängslan, oro eller ångest Andel vuxna med psykisk ohälsa Andel i skolår som känt sig nere en gång i veckan eller oftare Sverige Övriga Europa Övriga världen

28 HÄSOTAL FÖR SYSSELSÄTTNING Sysselsättning, Arbetar Arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd,0 Sjukskriven/sjukersättning,,0 0, Arbetslös/ arbets- Sjukskriven/ marknads- sjukersätt- Arbetar åtgärd ning Andel vuxna med bra/mycket bra allmänt hälsotillstånd,, Andel i skolår med bra mycket bra allmänt hälsotillstånd,,, Andel vuxna med mycket/ganska bra tandhälsa,, Andel vuxna som har avstått att söka vård trots behov,,, Andel vuxna med fetma,, Andel vuxna med högt blodtryck,,, Andel vuxna som röker dagligen,,, Andel i skolår som röker,,, Andel vuxna med riskbruk av alkohol,,, Andel i skolår som intensivkonsumerar alkohol,, 0, Andel vuxna som känner sig stressade för närvarande,,, Andel i skolår som känt sig stressade en gång i veckan eller oftare,,, Andel vuxna som har besvär av ängslan, oro eller ångest, 0,, Andel vuxna med psykisk ohälsa,,0, Andel i skolår som känt sig nere en gång i veckan eller oftare,,,

29 HÄLSOTAL FÖR SYSSELSÄTTNING Andel (%) Andel vuxna med bra/mycket bra allmänt hälsotillstånd Andel i skolår med bra mycket bra allmänt hälsotillstånd Andel vuxna med mycket/ganska bra tandhälsa Andel vuxna som har avstått att söka vård trots behov Andel vuxna med fetma Andel vuxna med högt blodtryck Andel vuxna som röker dagligen Andel i skolår som röker Andel vuxna med riskbruk av alkohol Andel i skolår som intensivkonsumerar alkohol Andel vuxna som känner sig stressade för närvarande Andel i skolår som känt sig stressade en gång i veckan eller oftare Andel vuxna som har besvär av ängslan, oro eller ångest Andel vuxna med psykisk ohälsa Andel i skolår som känt sig nere en gång i veckan eller oftare Arbetar Arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd Sjukskriven/sjukersättning

30 HÄSOTAL FÖR UTBILDNINGSNIVÅ Utbildningsnivå,,0 Gymnasiet Universitet/högskola Grundskola,,0 0, Universitet/ högskola Gymnasiet Grundskola Andel vuxna med bra/mycket bra allmänt hälsotillstånd,,, Andel vuxna med mycket/ganska bra tandhälsa,,, Har vuxna som har avstått att söka vård trots behov,,, Andel vuxna med fetma,,, Andel vuxna med högt blodtryck,,, Andel vuxna som röker dagligen,,, Andel vuxna med riskbruk av alkohol,,, Andel vuxna som känner sig stressade för närvarande,, Andel vuxna som har besvär av ängslan, oro eller ångest,,, Andel vuxna med psykisk ohälsa,,, 0

31 HÄLSOTAL FÖR UTBILDNINGSNIVÅ Andel (%) Andel vuxna med bra/mycket bra allmänt hälsotillstånd Andel vuxna med mycket/ganska bra tandhälsa Andel vuxna som har avstått att söka vård trots behov Andel vuxna med fetma Andel med vuxna högt blodtryck Andel vuxna som röker dagligen Andel vuxna med riskbruk av alkohol Andel vuxna som känner sig stressade för närvarande Andel vuxna som har besvär av ängslan, oro eller ångest Andel vuxna med psykisk ohälsa Universitet/högskola Gymnasiet Grundskola

32 Källor Arbetsmiljöverket Barnhälsovården, Region Jönköpings län Brottsförebyggande rådet Folkhälsoenkät Ung, Region Jönköpings län Folkhälsomyndigheten Folktandvården, Region Jönköpings län Försäkringskassan Hälsosamtal i primärvården, Region Jönköpings län Skolverket Socialstyrelsen Statistiska centralyrån Valmyndigheten Öppna jämförelser folkhälsa 0, Sveriges kommuner och landsting

33 Region Jönköpings län y Regionledningskontoret y Box, Jönköping Besöksadress: Regionens hus, Husargatan, Jönköping y y

Hälsa och välbefinnande Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike

Hälsa och välbefinnande Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike Andel (%) kvinnor 16-84 år med ingen, någon eller några dagars fysisk och/eller psykisk ohälsa* i Jönköpings län och riket 5 Åldersstandardiserade värden. Källa:

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

Trygghet och sociala relationer Utsatt för fysiskt våld län och rike

Trygghet och sociala relationer Utsatt för fysiskt våld län och rike Utsatt för fysiskt våld län och rike 1 8 6 4 Andel (%) och 16-84 år som blivit utsatta för fysiskt våld** i Jönköpings län och riket 25 Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?, Statens

Läs mer

Levnadsvanor Äter frukt & grönt 5 ggr/dag län och rike

Levnadsvanor Äter frukt & grönt 5 ggr/dag län och rike Äter frukt & grönt 5 ggr/dag län och rike Andel (%) och 16-84 år som äter frukt & grönt 5 ggr/dag eller mer i Jönköpings län och riket 5 (Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?, Statens

Läs mer

Tandhälsa och tandvård Avstått tandläkarvård (alla orsaker) län och rike

Tandhälsa och tandvård Avstått tandläkarvård (alla orsaker) län och rike Avstått tandläkarvård (alla orsaker) län och rike Andel (%) och 16-84 år som avstått tandläkarvård, trots behov, i Jönköpings län och riket 5 Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?,

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre 21 indikatorer Levnadsvillkor Socialt deltagande Socialt kapital tillit till andra Trygg miljö Behörighet

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Övervikt och fetma iso-bmi i Jönköpings län

Övervikt och fetma iso-bmi i Jönköpings län Övervikt och fetma iso-bmi 4 -åringar samt Elever årsklasser; F-klass, år 4, år 7 alt.8 samt gymn. år 1 Läsåren 24/25, 25/26, 26/27 samt 27/28 Definition av Body Mass Index - BMI BMI beräknas som vikten

Läs mer

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 965 9-94 12 852 136 912 9-94 136 93 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 844 9-94 16 99 88 48 9-94 86 676 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 211 9-94 38 172 122 513 9-94 126 923 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24

Läs mer

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 212 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 54 9-94 17 683 81 494 9-94 798 953 4 789 988 9-94 4 765 95 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Hä Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 344 9-94 17 5 796 624 9-94 793 98 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 vår SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 805 90-94 35 965 128 743 90-94 129 805 4 691 668

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Fa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Da Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

En Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ha Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ör Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lid Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 23 812 90-94 22 490 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

La Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Le Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 188 90-94 15 095 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Gr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 447 90-94 4 498 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

He Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 69 916 90-94 67 993 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 969 90-94 12 641 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Es Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 093 90-94 50 972 141 883 90-94 141 829 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 968 90-94 10 133 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ali Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 913 90-94 19 689 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ve Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 13 191 90-94 13 682 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 512 90-94 38 576 122 298 90-94 127 435 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 529 90-94 18 446 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 931 90-94 3 012 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lju Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 404 90-94 9 623 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ulr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 592 90-94 11 902 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Augusti 2016

Arbetsmarknadsläget. Augusti 2016 Arbetsmarknadsläget Augusti 2016 Antal sysselsatta 15-74 år i Jönköpings län. Kvartalssiffror 2007-2016 (t.o.m. kv 2 2016; 172 100) 190000 180000 170000 160000 150000 140000 130000 120000 2007 2008 2009

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Kriterier för val av variabler: Indikatorn (variabeln) ska omfatta ett vanligt förekommande folkhälsoproblem.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. April 2016

Arbetsmarknadsläget. April 2016 Arbetsmarknadsläget April 2016 190000 Antal sysselsatta 15-74 år i Jönköpings län. Kvartalssiffror 1992-2016 (t.o.m. kv 1 2016; 173 300) 180000 170000 160000 150000 140000 130000 120000 1992 1993 1994

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Täby Täby Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 34 046 90-94 33 288 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting

Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting Innehåll, flikar: 1. Tabell: 11 indikatorer efter utbildningslängd på länsnivå 2. Profildiagram: landsting

Läs mer

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Majorna-Linné, Göteborg Majorna-Linné, Göteborg Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 32 972 90-94 30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. April 2017

Arbetsmarknadsläget. April 2017 Arbetsmarknadsläget April 2017 Konjunkturbarometern april 2017 Källa: Konjunkturinstitutet Konjunkturbarometern april 2017 Källa: Konjunkturinstitutet Antal sysselsatta 15-74 år i Jönköpings län. Kvartalssiffror

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

1 HÄLSO BOKSLUT 2007

1 HÄLSO BOKSLUT 2007 1 HÄLSO BOKSLUT 27 1 Bakgrund God hälsa är ett av de fem övergripande målen i landstingsplanen för s läns landsting. Landstingets folkhälsoarbete bygger på det nationella folkhälsomålet med särskilt fokus

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Patientperspektivet INDIKATORER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styr- och ledningsperspektivet Medarbetarperspektivet 2016-09-22 Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin, Region Östergötland HFS-nätverkets

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Företagsamheten 2017 Jönköpings län

Företagsamheten 2017 Jönköpings län Företagsamheten 2017 Jönköpings län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga

Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga 2015-09-22 Regionledningskontoret Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-08-18 Tjänsteskrivelse 2015-06-05 Motion

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län 1 Folkhälsoavdelningen Marit Eriksson Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län Fysisk aktivitet, goda matvanor och god ljudmiljö är av stor betydelse för vår hälsa

Läs mer

Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län

Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län 1 Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län Fysisk aktivitet, goda matvanor och god ljudmiljö är av stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Levnadsvanor

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 2006

Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 2006 Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 26 Underlag för folkhälsonämnderna FoUU-staben januari 26 U Janlert Innehållsförteckning Sidan Förklaringar 3 Spindeldiagram utan könsuppdelning 4

Läs mer

Hälsa / vård på lika villkor

Hälsa / vård på lika villkor Hälsa / vård på lika villkor En modern utopi? Claudio Troncoso Hur jämlika är vi? Folkhälsan har blivit bättre. Men det finns systematiska skillnader i dödlighet och sjuklighet mellan olika socioekonomiska

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

Viktiga barn. Ett program för prevention och behandling av övervikt bland barn och ungdom

Viktiga barn. Ett program för prevention och behandling av övervikt bland barn och ungdom Viktiga barn Ett program för prevention och behandling av övervikt bland barn och ungdom Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret Folkhälsodata Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor Hälsoutfall Befolkningens hälsa påverkas av livsvillkor som utbildning och arbete, då de påverkar förutsättningarna för hälsosamma levnadsvanor. 1 Andel

Läs mer

Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 2005

Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 2005 Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 5 7-3-16 Folkhälsoavdelningen Sammanfattning... 4 Slutsatser... 6 1. Bakgrund... 7 2. Syfte med befolkningsenkäten... 8

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom

Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Hälsan i Kalmar län Barn ungdom En sammanställning av hälsoindikatorer för uppföljning av den Folkhälsopolitiska planen

Läs mer