Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter"

Transkript

1 Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

2 IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom. Vår skyddskompetens har ständigt ökat sedan 1874, vilket gör oss till den mest erfarna IPR-experten i Finland. Vi hjälper våra kunder att bygga en stark grund för affärsverksamheten med patent, nyttighetsmodeller, mönsterrätter, varumärken och domännamn. Vi utför förhandsundersökningar, ger råd vid planeringen av skydd, ställer upp ansökningar och tar hand om den fortsatta behandlingen. Vi ger expertutlåtanden och bevakar införskaffade rättigheter. Vi bistår i invändnings-, besvärs- och upphävningsprocesser, och vid intrångssituationer och rättegångar. Även licensförhandlingar, licensavtal och konflikthantering ingår i våra IPR Legal-tjänster. Vår kundkrets består av privatpersoner, inhemska små och medelstora företag och internationella storföretag. Vårt kunnande har upprepade gånger värderats till toppnivå i den internationella undersökningen som jämför företag i branschen, vilket avspeglar våra inhemska och utländska kunders och kollegers erkänsla för kvaliteten på våra tjänster. Under vår långa verksamhetstid har vi skapat ett unikt och globalt nätverk av samarbetspartners. Vår kännedom om olika länders praxis ger oss möjlighet att sköta dina immaterialrättigheter på ett kunnigt sätt på den globala marknaden. Vår långvariga erfarenhet och vårt mångsidiga kunnande står till ditt förfogande. VÄLKOMMEN TILL KOLSTER.

3 Planera väl Ett väl planerat skydd stöder företagets affärsverksamhet. Undersök innan du agerar så undviker du onödiga kostnader och IPR-risker. Vi hjälper till att skaffa fram och analysera information till stöd för dina beslut. Våra experter skaffar fram svaren på nyckelfrågorna kring skyddet. Vet du i vilken riktning din bransch kommer att utvecklas? Är din uppfinning eller produktens utseende ny? Är det planerade firmanamnet, varumärket eller domännamnet redan reserverat eller i användning? Gör lösningen, produkten eller det kommersiella märket intrång i andras rättigheter? Förundersökningar Vi kartlägger med hjälp av förundersökningar dina skyddsmöjligheter och -behov samt IPR-risker i förhållande till affärsverksamhetens mål. Du får en erfaren experts uppskattning av dina möjligheter att skaffa ensamrätter, hur det lönar sig att gå till väga vid skyddandet och vilka skyddsformer som bäst stöder dina mål. Konkurrentbevakning och säkring av handlingsfriheten Konkurrentbevakning är ett verktyg i planeringen av det egna skyddet och förberedandet på IPRrisker. Du måste känna till vad konkurrenterna skyddar och bevaka att du inte gör intrång i andras rättigheter. Med vår hjälp säkrar du din handlingsfrihet på marknaden. Kolsters IPR-expert som extra resurs Vårt mål är att vara en strategisk partner i våra kunders IPR-verksamhet. Vi hjälper till att utveckla bra verksamhetssätt och beslutsfattandet i skötseln av IPR-ärenden samt att optimera skyddsformerna och kostnaderna till en helhet som stöder affärsverksamhetsstrategin. Om du vill kartlägger vi nuläget för ditt företag och ger verksamhetsförslag. Du kan utnyttja våra experter även i skötseln av ett bestämt IPR-delområde. Vi kan till exempel göra upp reglementen för arbetstagares uppfinningar, skapa instruktioner för hur företaget sköter skyddet internationellt eller sköta konkurrentbevakningen för ett nytt produktutvecklingsprojekt. Kolsters expert kan också fungera som en intern resurs i ditt företag till exempel en dag i veckan.

4 Skydda klokt Att skydda är som att lägga pussel, eftersom de olika skyddsformerna kompletterar varandra. Utnyttja därför våra experters mångsidiga erfarenhet. Vi hjälper dig fatta kloka skyddsbeslut. Vid planeringen av skydd lönar det sig att lita på en erfaren experts uppskattning. Skyddsprocessen framskrider från början kontrollerat och på ett sätt som gagnar ditt företag. Vi vägleder i valet av lämpligaste skyddsform eller kombinationer av dessa. Vi optimerar skyddets geografiska utbredning, tillvägagångssätten och kostnaderna på basis av ditt företags marknadssituation, målsättningar och resurser. Vi uppställer en bra ansökan så att skyddet blir så starkt som möjligt. Vi ger rekommendationer till fortsatta åtgärder i alla behandlingsskeden. Vi ser till att fristerna följs och sköter om svaromål och besvär riktade mot inhemska och utländska myndigheters beslut. Kommersialisering av produkter: varumärke, mönsterrätt, domännamn Att skydda enbart teknologin räcker inte, utan i ett så tidigt skede som möjligt måste man även förbereda kommersialiseringen av uppfinningen samt bygga upp ett s.k. brand. Mönsterrätt, varumärke och domännamn kompletterar patentens skyddsområde. I vissa fall kan en mönsterrätt eller ett varumärke i sig vara ett fördelaktigt skyddsalternativ som väl tjänar affärsverksamhetens behov. Mönsterskydd som baserar sig på produktens utseende bör evalueras redan i patenteringsskedet så att kravet på nyhet uppfylls. Tillgången till handelsplatser på nätet, dvs. domännamn, bör å sin sida säkras redan innan man väljer firmanamn eller varumärke. Skydd av teknologi: patent, nyttighetsmodell Ett företags ensamrätt till sin immateriella egendom baserar sig ofta på patent. Patentet skyddar bäst själva teknologin och säkrar den egna handlingsfriheten. Samtidigt borde man emellertid också uppskatta tillämpligheten och behovet av andra skyddsformer.

5 Bevaka och försvara dina rättigheter Du bör upprätthålla, bevaka och försvara dina ensamrätter så att du och inte andra får nytta av kunnandet och investeringarna. Fördelarna för affärsverksamheten uppkommer genom ett långsiktigt arbete. Rättigheter som företaget registrerat är viktiga redskap för riskhantering med tanke på en störningsfri affärsverksamhet. När det egna skyddsfältet är i skick, är det möjligt att aktivt ingripa också i konkurrenternas skydd och avvisa försök till intrång i de egna rättigheterna. Konkurrentbevakning och bevakning av rättigheter I egenskap av rättsinnehavare bör du själv bevaka att ingen annan utan ditt samtycke utnyttjar din registrerade rättighet. Vi kan vara till hjälp vid sållningen av konkurrentinformation och bevakningen av dina rättigheter. Med hjälp av vår tjänst får du nyttig information om konkurrenternas verksamhet samt allmänna skyddsaktivitet. På detta sätt kan du i tid ingripa i ansökningar och registreringar som skadar din egen verksamhet. Försvarande av rättigheter och konfliktlösning Det kan mycket väl hända att man i något skede av IP-rättighetens livscykel blir tvungen att försvara sig mot intrång. Konfliktsituationer kan oftast lösas via förhandlingar. Våra jurister har bred erfarenhet av förhandlingar i anslutning till intrång och förlikningsavtal i samband med dessa. Vi representerar våra kunder vid behov i allmänna domstolar. Vi sköter även konflikter som gäller domännamn i Finland och utomlands. I produktförfalskningsärenden fungerar vi som representant i Finland för de viktigaste varumärkena i världen. IPR-avtal Skydden är en egendom som det är möjligt att utnyttja även med licens- och samarbetsavtal. Våra experter hjälper till att göra upp olika IPRavtal såsom licensavtal för industriella rätter och upphovsrätter, sekretessavtal samt överlåtelseavtal för rättigheter från arbetstagare till arbetsgivare. IPR Due Diligence, expertutlåtanden En värdering av IPR-egendomen är viktig särskilt i samband med företagsköp, fusioner, licensförhandlingar, teknologiöverföringar, samarbetsförhandlingar eller rättegångar. Vi gör utredningar och ger utlåtanden som stöd för beslutsfattandet till finansiärer och företag, som överväger att sälja, köpa, licensera eller försvara sin skyddade egendom. Vi ger en uppskattning om vad IPR-portföljen täcker och hur värdefullt och omfattande till exempel ett visst patent är vad gäller skyddsomfånget och omfattningen.

6 Över 50 ombud till din tjänst Vår långvariga erfarenhet och mångsidiga kunnande står till ditt förfogande Ditt företags specialkunnande förtjänar specialkunnande också vid skyddet av innovationer, varumärken och formgivning. I vår IPR-expertgrupp, som är störst i Finland, hittar du erfarna ombud för områden inom bioteknik och kemi, ICT, el- och maskinteknik samt varumärken, mönsterrätter och domännamn. Våra IPR-jurister hjälper till att möta skyddets juridiska utmaningar så att du får största möjliga nytta av dina investeringar. Bekanta dig närmare med vårt kunnande under fliken Våra experter: Våra direkta e-postadresser har formen

7

8 Kolster Oy Ab Helsingfors Stora Robertsgatan 23 PB 148, Helsingfors Tfn Fax Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tfn Fax Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Tfn Fax Vasa Vasaesplanaden Vasa Tfn Fax Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Tfn Fax Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Tfn Fax Joensuu Iperat Oy Länsikatu Joensuu Tfn

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt Tjänsteinnovation och immaterialrätt Den här foldern är framtagen som kursmaterial till en utbildning i tjänsteinnovationer och immaterialrätt riktad mot rådgivare i innovationsstödsystemet. Utbildningen

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan.

Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan. Tvist i Asien Tvist och tvistekonomi är ett mycket intressant ämne som det forskar alldeles för lite kring, speciellt sambanden mellan juridik och kommersiella fördelar och risker. Det viktigaste med tvister

Läs mer

Komma igång med företag i 12 steg

Komma igång med företag i 12 steg Komma igång med företag i 12 steg VARSÅGOD! Det här är guide som ger dig koll på det du behöver tänka på när du startar ett företag i bara tolv steg. Det är enklare än vad du tror, börja med att läsa igenom

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer