Vi löser era lokalproblem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi löser era lokalproblem"

Transkript

1 Vi löser era lokalproblem

2 Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling av tjänster och fastighetsförmögenhet samt investeringar utgör grunden för affärsverksamheten. 2

3 Senatfastigheter är statens egen fastighetsexpert och erbjuder lokaler och därtill relaterade tjänster åt statliga myndigheter och organisationer på effektivt, ansvarsfullt och totalekonomiskt sätt. Senatfastigheters tjänster uppfyller ett brett spektrum av behov i fråga om lokaler, från uthyrning till experttjänster på strategisk nivå. Statsförvaltningens samarbetspartner Utmärkande för Senatfastigheters verksamhet är att den vilar på pålitlighet, tjänstvillighet samt förmåga och vilja att erbjuda nya lösningar som stöder kundens verksamhet. Kundbehoven förutses genom fokusering på utveckling av kundsamarbetet och fastigheterna. Målet är att utvecklas tillsammans med kunderna och fungera som vägvisare i lokalfrågor. Nybyggnads- och ombyggnadsprojekten utförs i nära samarbete med kunderna. Senatfastigheter investerar årligen nästan 300 miljoner euro i kundernas lokaler. Kännedom om statsförvaltningen och kunderna samt ett brett kunnande är Senatfastigheters styrkor. Värderingar Pålitlig och ansvarsfull Tjänstvillig Innovativ och utvecklande Grunduppgift Som expert på lokaler erbjuder Senatfastigheter mycket välfungerande lokaler och tjänster som motsvarar kundens behov. Tack vare detta får staten goda arbetsmiljöer. Vi löser era lokalproblem Vision Vi är värda våra kunders partnerskap. Vi tar kontinuerligt fram nya lösningar och tjänster som ett svar på kundens och de statliga inrättningarnas föränderliga behov och förhållanden. Ansvar är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter i siffror Cirka byggnader Cirka 6,6 miljoner kvadratmeter förvaltas Fastighetsegendomens värde 5 miljarder euro Investeringar på 300 miljoner euro per år Antal anställda 260 3

4 Tjänster för statsförvaltningen helheten avgör Senatfastigheters princip är att kunden kan få den kompetens och den lokalservice som behövs från samma ställe. Experttjänster när vi ser på helheten Våra experttjänster stöder din organisation vid beslut om lokaler, genomförande av projekt och förbättring av energieffektiviteten i lokalerna. I frågor som gäller lokaler finns vi till hands som strategisk partner och stöder organisationen när det gäller strategiska förändrings- och utvecklingsbehov. Användartjänster ansvar för de dagliga verksamheterna Vi erbjuder våra kunder ett mångsidigt utbud av lokaltjänster enligt principen om allt från ett ställe. Våra lösningar stöder förändringsbehoven inom statsförvaltningen. Vi erbjuder lösningarna på de orter där behoven är störst och där det finns ett stort antal lokaler. Centraliseringen ger direkta kostnadsbesparingar, möjliggör hållbar anskaffning och utveckling av tjänsterna och beaktande av miljöaspekter i samarbete med serviceproducenterna. Totalhyra hela fastigheten i goda händer Vi ser till att hela fastigheten är i funktionsdugligt skick. Vi sköter alla uppgifter som ingår i upprätthållandet av de grundläggande verksamheterna och säkerheten i fastigheten. Experttjänster Strategisk lokalledning Utveckling av arbetsmiljön Anskaffning och hyrning av lokaler Lokalförvaltning och miljö Användartjänster Receptions- och säkerhetstjänster Kontorstjänster Mötes- och restaurangtjänster Städtjänster Välbefinnandetjänster Totalhyra Fastighetsskötsel Underhåll Kapitalhyra Lokaler Infrastruktur Uppdatering av fastighetsuppgifter Kapitalhyra när det räcker med enbart utrymme För vissa kunder är det förnuftigast att hyra endast lokalerna och själv skaffa tjänsterna. Då ingår i tjänsten endast lokalerna och uppdateringen av uppgifterna om dem. 4

5 Senatfastigheters utbud är mångsidigt allt från skötsel av lokaler till experttjänster på strategisk nivå. 5

6 Vi ansvarar för att vår gemensamma nationella egendom ska behålla sitt värde och för att lokalerna ska utvecklas. Att värna om byggtraditionen och ett samhälleligt ansvar har varit kännetecknande för vår verksamhet redan i 200 år. 6

7 Gemensam miljö och gemensamt ansvar Samhällsansvaret och principerna för hållbar utveckling är bindande för Senatfastigheter. De viktigaste miljömålen gäller byggnadens energiförbrukning, möjligheterna till flexibilitet och inneluftens kvalitet. Till en ansvarsfull verksamhet hör att man iakttar god byggnadssed, värnar om landets byggnadsarv, beaktar miljöfrågorna och ständigt utvecklar verksamheten. Miljöfrågorna hanteras och utvecklas enligt standarden ISO Det har fört med sig att miljöfrågorna behandlas i samband med det dagliga beslutsfattandet och den dagliga verksamheten. Värdefastigheter skydd av kulturarvet Senatfastigheter förvaltar nästan byggnader, av vilka cirka 470 har en officiell skyddsstatus. Senatfastigheter ansvarar för att de fastigheter som förvaltas bevarar sitt värde. Detta innebär att affärsverket sköter sitt samhällsansvar och iakttar principerna för hållbar utveckling samt samarbetar aktivt med Museiverket i skyddsfrågor. 7 Senatfastigheter strävar efter att minimera sina fastigheters miljöbelastning i samarbete med sina kunder.

8 Branschkompetens enligt behoven Senatfastigheters affärsverksamhet har indelats i fyra affärsområden i vilka man har samlat kunder med samma slags servicebehov och affärsverksamhet. Affärsområdena ansvarar för kundrelationerna på strategisk nivå. Ministerier och specialfastigheter Till affärsområdets kunder hör ministerierna, forskningsinstitutionerna och flera kulturinstitutioner inom huvudstadsregionen, till exempel Finlands Nationalopera och Statens konstmuseum. En stor del av kunderna verkar i skyddade byggnader och fastigheter, vars underhåll och utveckling kräver specialkompetens. Försvar och säkerhet Till kunderna hör försvarsförvaltningen, fängelserna, gränsbevakningsväsendet, tullväsendet samt nöd- och ledningscentralerna. Lokalerna för säkerhet är utformade enligt användarnas specialbehov. Utöver vanliga kontors-, lager-, inkvarterings- och utbildningslokaler finns det bland fastigheterna speciallokaler utrustade med den senaste tekniken och ett stort antal underjordiska lokaler. Kontor Många statliga förvaltningsområden och verk hör till kunderna, bland annat rättsväsendet, polisen, skatteförvaltningen och arbetskraftscentralerna. Affärsområdet har ett mångsidigt fastighetsbestånd med både värdefulla 1800-talsbyggnader och moderna kontorslokaler. I de flesta fall ligger lokalerna i centrumen av centrala orter. Till affärsområdets fastigheter hör stora lokalkomplex för en eller flera användare men också små kontorshus och aktielägenheter. Utvecklingsfastigheter Affärsområdet har det centrala ansvaret för objekt som ska säljas eller utvecklas inom Senatfastigheter. Ett specialuppdrag som affärsområdet har är att utveckla statliga fastighetstillgångar som inte längre behövs i verksamheten, så att de kan säljas och är lämpliga för fastighetsmarknaden eller för uthyrning. Bland de fastigheter som inte längre behövs i verksamheten finns både värdefulla byggnader och vanligare fastigheter. 8

9 Riksomfattande service och funktionsduglighet Senatfastigheters regionala organisation har ansvaret för kundservice, uthyrning av fastigheter, disponentverksamhet och fastighetsskötsel. Denna organisation är uppdelad i fem regioner: Södra Finland, Västra Finland, Mellersta Finland, Östra Finland och Norra Finland. Fastighetsskötseln och byggtjänsterna upphandlas av externa serviceproducenter. Dessutom stöds Senatfastigheters verksamhet av serviceenheterna: strategi, utveckling och informationshantering, ekonomi, personal och utveckling, information samt intern revision. Region Norra Finland Rovaniemi Strategi, utveckling och informationshantering Styrelse Verkställande direktör Uleåborg Ekonomi Personalresurser och utveckling Intern revision Information Region- och processenhet Södra Finland Personal Västra Finland Mellersta Finland Östra Finland Norra Finland Personal Personal Personal Personal Försvar och säkerhet Kundchefer och sakkunniga Kundchefer och sakkunniga Sakkunniga Ministerier och specialfastigheter Utvecklingsfastigheter Regionorganisation Försäljningschefer och sakkunniga K U N D E R Vasa Kuopio Region Mellersta Finland Joensuu Jyväskylä Region Östra Finland S:t Michel Tammerfors Region Västra Finland Tavastehus Villmanstrand Åbo Kouvola Helsingfors Region Södra Finland 9

10 Senatfastigheter TAVASTEHUS JYVÄSKYLÄ KUOPIO S:T MICHEL ROVANIEMI ÅBO Fågelviksgatan 5 A, PB 237 Sibeliuksenkatu 19 Vaasankatu 2, PB 55 Sepänkatu 1, PB 1054 Raatihuoneenkatu 5, PB 71 Valtakatu 2, PB 8001 Joukahaisenkatu 2, PB Helsingfors TAVASTEHUS JYVÄSKYLÄ KUOPIO S:T MICHEL ROVANIEMI ÅBO Riksomfattande växel JOENSUU KOUVOLA VILLMANSTRAND ULEÅBORG TAMMERFORS VASA Sairaalakatu 2, PB 67 Kauppamiehenkatu 4 Villimiehenkatu 2, PB 182 Isokatu 4, PB 74 Uimalankatu 1, PB 470 Wolffskavägen 35, PB JOENSUU KOUVOLA VILLMANSTRAND ULEÅBORG TAMMERFORS VASA

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 108/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den affärsverkslag som gäller Senatfastigheter

Läs mer

Var verkar vi? Vad gör vi?

Var verkar vi? Vad gör vi? Arméns Materielverk Var verkar vi? Vad gör vi? Arméns Materielverk är en riksomfattande aktör med flera underställda staber: Staben för Norra Finlands ULEÅBORG Arméns Materielverk är en militär inrättning

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003

Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003 Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003 Innehåll Anteckningar 1 Från när till fjärran 2 Det nya fastighetsdatasystemet 4 Kartor och handlingar tillvaratas i Arkivcentralen 5 En enhetlig

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2 0 0 5 F I N L A N D Ä R V A C K E R! E N S A T P L Y G F L INNEHÅLL Chefdirektörens översikt 2 Den sista resan 5 Luftfartsverket 2005: Verksamhetsidé, värden och service

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET Innehåll Tre utmaningar - tre möjligheter 4 Fortifikationsverkets verksamhetsidé 5 Vision 5 Vår omvärld 6 Förutsättningar och mål 10 Strategiska mål 14 Tre

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen ÅRSREDOVISNING 2007 Finavia Finlands port ut i världen Finavia öppnar förbindelser till världen INNEHÅLL Finavia i korthet 4 2007 händelser och nyckeltal 6 Generaldirektörens översikt 8 Strategi 12 Flygtrafiken

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralen Välfärd, konkurrenskraft, hållbar utveckling

Närings-, trafik- och miljöcentralen Välfärd, konkurrenskraft, hållbar utveckling Närings-, trafik- och miljöcentralen Välfärd, konkurrenskraft, hållbar utveckling 1 2 Bokbussen tar biblioteket till kunden. NTMcentralen utvecklar bibliotekens service och finansierar biblioteksbyggnader.

Läs mer

187 FASTIGHETSCENTRALEN

187 FASTIGHETSCENTRALEN 187 FASTIGHETSCENTRALEN 188 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 Chefdirektörens översikt 2 OP-Pohjola-gruppen i korthet 3 Samhällsansvaret inom OP-Pohjola-gruppen Finansbranschens megatrender, risker och möjligheter 6

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter ska vara en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra hyresgäster definierar vi vad som krävs

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland Luftfartsverkets årsberättelse 2002 Finland m e d s i k t e p å f r a m t i d e n INNEHÅLL Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverket - för flygpassagerarnas bästa 6 Vår service och våra värderingar

Läs mer

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse R E S O R L A N D S K A P F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 1 New York 8:40 F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 I n n e h å l l Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35

Läs mer

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014 AKTIA BANK ABP Företagsansvarsrapport 2014 Innehåll ALLMÄNT VD har ordet 1 Kort om Aktia 2 Våra intressenter 4 Finansbranschen i förändring 5 FÖRETAGSANSVARET I AKTIA Företagsansvaret en integrerad del

Läs mer

Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer

Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer Vägledning för ansvarstagande i företagen Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer Innehållsförteckning Definition av samhälls- och företagsansvar... 6 Hur kan ditt företag utnyttja

Läs mer