Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna"

Transkript

1 Nr infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

2 Mönsterrätt TEXT HELI HIETAMIES ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Mångsidigt skydd lönar sig Eftersom formgivningen idag är en väsentlig del av också vardagliga föremål, är det viktigt för företagen att skydda sina produkters formgivning så att den inte kan kopieras av andra. Mångsidighet är ofta nyckelordet för ett effektivt skydd. Med mångsidigt skydd avses för det första utnyttjande av de skyddsmetoder som mönterrättslagstiftningen möjliggör, ty mönsterrätten är uttryckligen avsedd för skydd av utseende. I Europa och de flesta andra länder kan man söka mönsterskydd förutom för hela produkten även för en del av produkten, till exempel någon detalj av produkten. Vid planering av mönsterregistreringsstrategin är det till en början skäl att utreda vad i produkten som i verkligheten representerar ny formgivning och borde omfattas av skyddet. Ifall den nya formgivningen snarare riktar sig mot produktens delar eller detaljer än helheten, är det ändamålsenligt att skydda delarna eller detaljerna tillsammans eller separat vid sidan av helheten. Mönsterrätten lämpar sig också mycket väl för skydd av mångahanda produkter; bl.a. i Europa kan man skydda även sådana föremål som gränssnitt och ikoner som mönster. Eftersom mönsterrättens giltighet i allmänhet inte förutsätter att produkten ska användas i verkligheten, är det möjligt att bygga upp skyddsstrategin så att man skyddar så många olika varianter som möjligt kring den egna produkten. Fastän man inte själv skulle utnyttja varianterna, kan man med registreringar hindra konkurrenten från att göra åtminstone de mest uppenbara varianterna av produkten. För det andra är även de övriga IPRrättigheterna av väsentlig betydelse för skydd av formgivning. Föremålen för varumärke och mönsterrätt är ofta överlappande. Till exempel kan tvådimensionella mönster (logon) som traditionellt skyddas med varumärke bl.a. i Europa skyddas även med mönsterrätt. Dessutom kan produktens utseende förutom med mönsterrätt även skyddas med ett tredimensionellt varumärke. Vanligen skyddar man olika produktförpackningar, såsom flaskor, parfymflaskor, tvättmedels- och livsmedelsförpackningar, med 3D-varumärke. Även själva produktens utseende kan skyddas med varumärke: till exempel kan en speciell form på en chokladstång vara ett varumärke. Av varumärket förutsätts att det har särskiljningsförmåga, eftersom avsikten med varumärket är att särskilja de egna varorna från andras motsvarande varor. Även med patent och nyttighetsmodeller kan man ibland skydda samma objekt som med mönsterrätt. Som skyddsform för formgivning kommer patent eller nyttighetsmodell på fråga när produkten uppvisar någon ny teknisk lösning, som kommer till uttryck i utseendet. Upphovsrätt, som inte registreras, ger i sin tur skydd åt självständiga och originella verk och skyddar sålunda även formgivningsprodukter. Man har emellertid i allmänhet hållit tröskeln för verk hög när det gäller bruksföremål. Det är inte onödigt att skydda samma objekt överlappande med flera skyddsformer, eftersom de olika skyddsformerna ger i förhållande till varandra olika skydd och sålunda lämpar sig för användning i olika situationer. Till exempel varumärket ger ensamrätt till användning av märket som ett kommersiellt kännetecken gällande samma eller liknande varor, medan mönsterrätten åter (med vissa begränsningar) ger ensamrätt till allt slags utnyttjande av mönstret. Å andra sidan kan mönsterrätten vara i kraft endast en begränsad tid, i Europa högst 25 år, medan varumärkets skyddstid inte är begränsad. Även förutsättningarna för att erhålla skydd och skyddsområdets omfång utvärderas med olika kriterier för de olika skyddsformerna. Således kan till exempel varumärkes- och mönsteransökningar som gäller samma produkt ha olika framgång i ansökningsskedet, till exempel kan mönsteransökan annulleras eller förkastas och varumärkesansökan registreras. På samma sätt kan en intrångssituation resultera i att den ena ensamrätten konstateras ha blivit utsatt för intrång men inte den andra. Ju mångsidigare skyddsnät, desto bättre kan man ingripa i kopieringsoch andra intrångsfall. En aktiv och systematisk skyddspolicy fungerar också i förebyggande syfte. Det lönar sig att kartlägga och utnyttja olika skyddssätt! Jur.kand., vicehäradshövding Heli Hietamies ansvarar för Kolsters mönsterrättsenhet. Hon är av OHIM auktoriserat europamönsterrättsombud samt europavarumärkesombud. 2 KOLSTER Info

3 Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Antti Hovi Pärmbild Antti Hovi Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Ledare När finskan inte längre räcker till! Integrationsprocessen i Europa håller på att leda till att det snart inte räcker med att man behärskar de nationella språken för att idka lagenlig affärsverksamhet i Finland. I nästa år kommer Finland med stor sannolikhet att ansluta sig till den s.k. Londonöverenskommelsen. Lagändringen som gäller anslutningen har getts till riksdagen och riksdagen torde få lagen behandlad under sin höstsessionsperiod. Det centrala innehållet i Londonöverenskommelsen är att europapatent som beviljats av det europeiska patentverket inte längre översätts till finska i sin helhet, utan patentets beskrivningsdel får vara på engelska. Patentkraven översätts till finska. Endast sällan, om alls, kan patentets skyddsomfång bestämmas endast på basis av patentkraven, utan man blir tvungen att ta hjälp av patentets beskrivningsdel, där uppfinningen är detaljerat beskriven. Således kan man inom en snar framtid i Finland inte definiera skyddsomfånget för ett lagakraftvunnet europapatent, dvs. det som patentinnehavaren har ensamrätt till, utan att bekanta sig med patentets beskrivningsdel på engelska. Man kan ana att detta kommer att höja riskerna i synnerhet för små och medelstora företags affärsverksamhet. Förutom ovan beskrivna, redan nästan säkra utvecklingsförlopp, finns det en stark strävan att i den Europeiska unionen och alltså även i Finland få till stånd ett s.k. EU-patent, som med en ansökan skulle täcka alla EU-länder. Denna i sig positiva utveckling kan emellertid leda till negativa följder för EU:s randstater, såsom Finland. När det gäller EU-patentets officiella språk har det starkaste förslaget varit en s.k. trespråksmodell. Enligt den kan EU-patentets språk vara engelska, franska eller tyska, varvid patentkraven finns på alla dessa tre språk, även om endast de patentkrav som är skrivna på samma språk som beskrivningsdelen är juridiskt giltiga. Patentkraven skulle vara tillgängliga på andra EU-språk endast som s.k. informativa maskinöversättningar. På grund av Spaniens och Italiens motstånd gick försöket att få till stånd ett EUpatent denna gång återigen om intet. Finland var berett att godkänna trespråksmodellen. Inom kort kan det alltså finnas patent i kraft i Finland, där både beskrivningsdelen och de juridiskt giltiga patentkraven är skrivna på franska. Frågan är om detta verkligen är förenligt med Finlands nationella intressen. Antti Peltonen verkställande direktör > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Lignell & Piispanen, huvudfirma Oy Gust. Ranin, är ett av de äldsta familjeföretagen i Finland. Den långa företagshistorien som fick sin början år 1852 som tillverkare och importör av alkoholdrycker har krävt engagemang i och omsorg om produktutveckling, kvalitet och traditioner. Genom att skydda produktnamn och formgivningen av flaskor har man kunnat skilja sig från konkurrenterna och förstärka ett redan starkt brand - samt förnya sig i tidens anda. Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi ski L&P:s nuvarande verkställande direktör Harri Nylund verkar i familjeföretaget redan i sjätte generationen. Enligt honom har företaget ett starkt kvalitetsrykte och starka traditioner, som man vill värna om, men även förnyelse behövs. - I den hårda konkurrensen framhävs brandets betydelse. Konsumenterna är allt mer medvetna och förstår sig förutom på kvalitet också på estetik. Därför måste produkterna från en premium-alkoholfirma som Lignell & Piispanen finslipas också vad gäller förpackningen. Skyddet av produktnamnen och flaskornas formgivning har en allt större betydelse när det gäller att förstärka kvalitetsbrandet och förnya det på ett finkänsligt sätt, säger Nylund. Traditionerna förpliktigar även i skyddet Enligt Nylund riktade sig L&P:s skyddssatsningar tidigare främst mot etiketter, och produktnamnen eller flaskornas formgivning hade en mindre betydelse. - I de nya produkterna framhävs de registrerade produktnamnen och form- givningen, understryker Nylund. Med produktnamnen målade man inte tidigare upp särskilt högtflygande föreställningar, vilket syns bra i företagets historiskt sett mest betydelsefulla produkter. Hieno Konjakki, som funnits i produktrepertoaren sedan slutet av 1800-talet, eller Savon Wiina från år 1869 var typiska produktnamn för sin tidsperiod. Och när företagets lanserade sin första bärlikör år 1882, fick den entydigt namnet Mesimarjalikööri (åkerbärslikör). Dessa produkter är emellertid redan så etablerade brand under företagsnamnet Lignell & Piispanen att man noga måste överväga hur de ska moderniseras. - Det finns en risk om man börjar ändra för mycket på traditionella produkter. Men man måste göra finkänsliga ändringar i dem i tidens anda. Vi har till exempel nyligen lanserat L&P:s Hieno Konjakki i en på nytt formgiven flaska i retrostil, som även är mönsterskyddad. Vi strävar efter att förnya och utveckla oss, men samtidigt värnar vi om traditionerna. Även konjakens franska tillverkare och vår samarbetspartner rekommenderade registrering av flaskan. Vi vill skilja oss från konkurrenterna med hjälp av formgivningen. - Av traditionsskäl köpte vi också år 2009 upp varumärket Marskin Ryyppy, eftersom vi är den ursprungliga tillverkaren av denna dryck enligt Mikkelin Klubis recept, berättar Nylund. Av samma traditionsskäl övervägde L&P heller aldrig licensförsäljning av den egna produktutvecklingens produkter till andra tillverkare. - Vår identitet består framför allt 4 KOLSTER Info

5 Lignell & Piispanens verkställande direktör Harri Nylund förevisar den tredje årgången av LOIMU-glöggen och nämner LOIMU-löftet: - Den smakar bäst varm och avnjuten med nära och kära. av bärkunnande och starka produktmärken. Vi vill inte sälja vår egen identitet och vårt kunnande, som har utvecklats och förädlats under närmare 160 år från mästare till lärling och från far till son, intygar Nylund. Med ett helhetspaket för skydd till export L&P:s nyaste spetsprodukt årsgångsglöggen LOIMU har man redan från början velat skydda både som ett modernt produktnamn samt som en modernt formgiven flaska. LOIMU har också ifrån början riktats över den inhemska marknaden till den internationella marknaden. naden framhävs dessa frågor ännu mer än på hemmamarknaden, konstaterar Nylund. Nuförtiden verkar L&P på den europeiska marknaden, men företaget önskar utvidga exporten, vilket ställer skyddet inför ytterligare utmaningar. Den närmaste framtidens satsningar kommer emellertid att ske inom närområdena såsom Baltikum och Mellaneuropa. I Finland är grova varumärkesintrång enligt Nylund ett ringa hot, men på exportmarknaden gäller det att vara uppmärksam. - Vi är väl medvetna om att faran inom exporten är kopierare och efterapare. Detta har vi redan i någon mån Enligt nuvarande trend har det registrerade varumärkets LOIMU skydd förstärkts genom att man även registrerat ett eget domännamn åt produkten. Enligt Nylund är behärskandet av bärprocesserna och bärlikörerna L&P:s kärnkunnande och den starkaste faktorn som skiljer dem från konkurrenterna. Detta kärnkunnande har även utnyttjats i glöggen LOIMU. Finska bär såsom hjortron, åkerbär, tranbär eller blåbär finns inte heller så mycket av ute i världen, varför bärbaserade produkter fortfarande är nya för internationella konsumenter. - I konkurrensen avgör ett bra helhetspaket: produktutveckling, formgivning och produktnamn. På den internationella marklja oss från konkurrenterna fått erfara i de baltiska länderna. - När det gäller skydd och försvar stöder vi oss på Kolsters experter, eftersom vårt eget kärnkunnande finns på annat håll. Av Kolster har vi fått snabb och sakkunnig service samt nya idéer och synvinklar. Förslag av typen har ni tänkt på detta har varit värdefulla för oss. I medaljregn mot internationell tillväxt L&P siktar enligt Nylund på den internationella marknaden enligt principen om kontrollerad tillväxt. - Vi ska inte ut i världen med buller och bång, utan vi strävar efter att hitta goda internationella samarbetspartners och återförsäljare, som vi kan ha ett nära och öppet samarbete med. Referenserna för marknader utanför Europa är redan vad utgångsläget beträffar goda, ty L&P har fått internationella kvalitetsmedaljer för sina produkter. Första gången belönades företaget för sin Mesimarjalikööri med gyllene medaljen på världsutställningen i Paris år Där efter har medaljerna duggat tätt. Den kanske mest omfattande kvalitetstävlingen för alkoholdrycker i världen IWSC (The International Wine and Spirit Competition) har gett erkännande åt L&P:s produkter. Tävlingen är förutom ett tufft smaktest med yrkessmakare även en teknisk kvalitetstävling, där dryckerna undergår laboratorieanalyser. L&P har belönats i serien bärlikörer, speciallikörer och kryddade vodkadrycker. Från tävlingen år 2010 samlade företaget tre medaljer. De prisbelönta produkterna var Marskin Ryyppy, LOIMU 2009 årgångsglögg och Mustaherukkalikööri (svartvinbärslikör). - Jag är särskilt glad över LOIMUs framgång. För oss är den inte bara en glögg utan den representerar en hel tankevärld. I den förenas passion och kärlek till arbetet. LOIMUs utseende är övervägt, dess innehåll är övervägt och den är kryddad med ett inhemskt bär, vårt kärnkunnande. Från detta helhetspaket föds den bästa kvaliteten som L&P kan erbjuda dagens konsumenter, sammanfattar Nylund. KOLSTER Info 5

6 Patent TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Patentmärkningar på produkter Vad borde patentinnehavaren veta? I världen finns det cirka tjugo länder, där man kräver en tydlig märkning av patent som är i kraft på produkter eller förpackningar. Om märkning saknas, kan patentinnehavaren inte kräva ersättningar för intrång i sitt patent. Om patentinnehavaren å andra sidan fortsätter att använda patentmärkningen efter att patentet har upphört att gälla, hotas han av ersättningskrav från konkurrenterna på grund av felaktig patentmärkning. I merparten av länderna krävs inga patentmärkningar. I dessa länder är den allmänna principen att företagen själva aktivt måste följa med sina konkurrenters immaterialrättigheter och se till att man inte gör intrång i andras rättigheter. Det finns emellertid ett tjugotal länder, där man kräver att patent som är i kraft ska märkas ut. Dylika länder där patentinnehavaren har märkningsskyldighet är till exempel USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, England, Irland, Chile, Sydafrika, Indien, Mexiko, Saudiarabien och Taiwan. Om märkning saknas, är följden vanligen att patentinnehavaren inte kan kräva ersättningar för intrång i sitt patent förrän den som gjort intrång har meddelats om det i kraft varande patentet. Då börjar ersättningsansvaret från dagen för meddelandet. I vissa länder såsom i Mexiko är det inte ens möjligt att inleda en civil- eller brottsprocess mot den som gjort intrång, ifall märkning saknas. Ifall det finns ett krav på patentmärkning, måste produkterna eller deras förpackningar uppvisa en tydlig märkning av patentet som är i kraft enligt kraven i respektive land. Det allmänna kravet är att märkningen är gjord på landets officiella språk. Till exempel i Kanada krävs förutom engelska också franska i patentmärkningarna. Praxisen är alltså landsspecifik och det är skäl att kolla upp reglerna från fall till fall med det egna ombudet. I allmänhet ska numret för patentet som beviljats i landet i fråga märkas ut och därtill eventuellt antingen året eller dagen då patentet beviljades. Färska rättsfall förtydligar ersättningsansvaret I synnerhet på den amerikanska marknaden måste patentinnehavaren vara ytterst noggrann med sina patentmärkningar, eftersom ersättningskraven enligt landets sed kan stiga till avsevärda summor. I USA är för närvarande cirka 130 rättsfall på gång, där patentinnehavaren anklagas för felaktig patentmärkning. Nuförtiden är det i USA allmänt att väcka talan för felaktig och vilseledande märkning därför att det märkta patentet har upphört att gälla. Detta har förorsakat mycket huvudbry och stora kostnader för många patentinnehavare. Europapatentombudet Juha Kaukonen har med intresse följt med senaste tidens rättsfall i USA. I dem har den amerikanska besvärsdomstolen, The Federal Circuit, linjerat upp principerna för tvister som avser patentmärkningar och ersättningskrav. - Klara spelregler behövs, eftersom det tidigare funnits mycket olika tolkningar och från varandra avvikande beslut i patentmärkningstvister från underinstanserna. Nu har principerna förtydligats i synnerhet i och med tre rättsfall på sistone, berättar Kaukonen. 6 KOLSTER Info

7 Exempel på patentmärkning som används på den amerikanska marknaden. Rättsfall 1: Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co. Beslut: Intrångsersättningar för felaktig patentmärkning ska erläggas för varje enskild produkt som finns på marknaden. Beslutet i detta rättsfall skakade om hela patentvärlden. Tidigare har underinstanserna i USA tolkat att en felaktig patentmärkning kan förorsaka ersättningskrav enligt principen en ersättning per gärning / per decision. Enligt lagen i USA är maximiersättningen för en felaktig patentmärkning på produkten 500 dollar. I enlighet med besvärsdomstolens beslut beräknas ersättningen enligt principen en ersättning per produkt / per article. Enligt beslutet spelar det ingen roll vad den enskilda produktens värde är eller hur mycket det finns av den på marknaden. Samma ersättningskrav gäller lika väl företag som tillverkar billiga massaprodukter som företag som tillverkar endast ett mindre antal maskiner värda flera miljoner. Det är inget större under att det efter detta beslut aktivt har väckts intrångstalan i USA för felaktiga patentmärkningar på produkter i hopp om lätta pengar. Rättsfall 2: Pequignot v. Solo Cup Co. Beslut: Patentinnehavaren kan inte dömas till ersättningar enbart på basis av en föråldrad patentmärkning, utan dessutom måste man påvisa att vilseledandet varit avsiktligt. Solo Cup Co. var i rätten för en föråldrad patentmärkning på deras massaprodukter, som man framställer med former. Den felaktiga patentmärkningen fanns i framställningsformen. Rätten tog ställning att patentinnehavaren inte kan dömas till de ersättningar som motparten kräver enbart på basis av den föråldrade patentmärkningen, utan dessutom måste man påvisa att vilseledandet varit avsiktligt från patentinnehavarens sida. Rättens beslut påverkades väsentligen av det faktum att företaget redan tidigare hade vidtagit åtgärder för att förnya sina formar och avlägsna den föråldrade patentmärkningen, varför det inte ansågs ha gjort sig skyldigt till avsiktligt vilseledande. Rättsfall 3: Crown Packaging Tech. v. Rexam Beverage Can; American Medical Systems v. Medical Engineering Corp. Beslut: Ett patent som avser ett förfarande behöver inte märkas ut. Ifall det är fråga om en produkt som skyddas av såväl förfarande- som anordnings-/produktpatent, ska patentet märkas ut. Den allmänna internationella principen är att patent som avser förfaranden inte behöver märkas ut. I praktiken är det dock ganska utmanande. Frågan kompliceras av en situation där samma patent uppvisar både förfarande- och anordningskrav. I dessa situationer har de amerikanska underinstanserna tidigare fattat sinsemellan motstridiga beslut om vad och hur data om patent bör märkas ut. Nu har besvärsdomstolen linjerat upp att ifall det är fråga om enbart ett förfarandepatent, krävs ingen märkning, utan ersättningar för intrånget kan krävas utan märkning. Ifall samma patent uppvisar såväl förfarande- som anordnings-/produktkrav, avgör ärendet som ska behandlas vid en rättegångsförhandling behovet av märkning. Ifall endast förfarandekrav behandlas vid intrångsrättegången, har det inte varit nödvändigt med märkning. Ifall däremot i rätten behandlas endast anordnings-/produktkrav eller både förfarande- och anordnings-/produktkrav, har märkningen varit nödvändig för att man ska erhålla intrångsersättningar. Rättesnöre för patentinnehavare Patentinnehavarna måste vara noggranna med att patentmärkningen inte längre är synlig i varupartier som tillverkas efter att patentet upphört att gälla. Rådfråga ditt ombud om praxis i respektive land! Märkning av ett patent som upphört att gälla på produkter kan medföra ersättningar som till och med försätter företaget i konkurs, såvida produkten är en billig produkt som tillverkats i miljoner exemplar såsom en engångsplastmugg. Ifall företaget tillverkar små mängder av till enhetspriset mycket dyra produkter, behöver det inte vara lika oroligt för ersättningsansvar för patentmärkningarna som företag som tillverkar massaprodukter. KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Välkommen på Kolster Info frukost i Helsingfors Helsingfors kl (12.00), restaurang BANK, Union Square -auditoriet, Unionsgatan 22 / Havis Business Center. Se närmäre program på våra webbsidor och anmäl dig med! Patentansökningarna nu på webben Patent- och registerstyrelsens (PRS) PatInfo-tjänst (http://patent.prh.fi/patinfo/) har utvidgats med en elektronisk ansökningsmapp. Tjänsten omfattar dokument från inhemska patentansökningar, som har gjorts år 2001 eller senare. Tjänsten innehåller bas-, handläggnings- och giltighetsdata för patentansökningar samt dessutom ansökningsdokument och korrespondens från handläggningen. Utnämningar DI, europapatentombud Tapio Äkräs har utnämnts till medlem av företagets ledningsgrupp. Som branschchef (ICT) ansvarar han också för våra patenttjänster inom områdena datakommunikationsteknik, datateknik och elektronik. FM, europapatentombud Timo Pykälä har utnämnts till enhetschef för vårt Uleåborgkontor. DI, europapatentombud Timo Kuosmanen har utnämnts till enhetschef för våra Vasa och Seinäjokikontor. Antalet EP-ombud på Kolster växer Ari Parta (Kolster Helsingfors), Matti Ylitalo (Kolster Tammerfors) och Sami Aromaa (Kolster Uleåborg) har denna höst avlagt ombudsexamen (EQE, European Qualifying Examination) som det europeiska patentverket kräver. Efter avlagd examen kan man verka som europapatentombud och representera sökanden vid det europeiska patentverket EPO. Kolster har nu sammanlagt 31 europapatentombud (i Helsingfors 17, i Tammerfors 6, i Uleåborg 5, i Vasa 2 och i Åbo 1). Vi satsar på utbildningen, varför antalet patentombud med EQE-examen i den yngre generationen växer stadigt år för år. Innan Europapatentavtalet trädde i kraft år 1996 fick man rätt att verka som EP-ombud på basis av arbetserfarenhet. Den första som avlade EQE-patentombudsexamen i Finland var Timo Pykälä på Kolster år Det var det första året då man i praktiken kunde avlägga examen. Våra europapatentombud är väl förtrogna med EPOs praxis. De är vana vid att arbeta med patentverket utan mellanhänder och sköta patentens invändnings- och besvärshandläggningar samt även muntliga förhandlingar i anslutning till dem vid det europeiska patentverket. DI, europapatentombud Ossi Huhtanen har utnämnts till biträdande enhetschef för vårt Tammerforskontor. TkD Anniina Erkkilä har börjat som patenthandläggare på vår kemienhet i Helsingfors. Anniina förstärker vårt kunnande inom organisk kemi. Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster.

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster. Planera ditt företags IPR-verksamhet Behandlingen av invändningar förändras Nr 2 2008 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt Bild ur ABB:s globala reklamkampanj

Läs mer

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Nr 2 2011 INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Metso Automation, Fiskars och Lite-On Mobile: En inblick i försvar och användning av IPR-rättigheter

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi Kolster är IPR-expert Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom samt att främja utvecklandet av den immateriella

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Varumärkesklassificeringen

Varumärkesklassificeringen Nr 1 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärkesklassificeringen har betydelse! EPOs regeländringar begränsar patentsökandens möjligheter Powerkiss förenar teknologi och design www.kolster.fi

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket Nr 3 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom www.kolster.fi IPR in-house-tjänst TEXT ANNE SUUTALA

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter Nr 2 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS En inblick i problematiska uppfinningsrätter Avtalsrättslig synvinkel på IPR-intrång Chempolis ihärdiga produktutveckling och skyddande GER RESULTAT

Läs mer

Det utvidgade skyddet för kända varumärken. IMK-seminarium 15 april 2015

Det utvidgade skyddet för kända varumärken. IMK-seminarium 15 april 2015 Det utvidgade skyddet för kända varumärken IMK-seminarium 15 april 2015 Den rättsliga kontexten Hinder mot registrering pga. äldre rättigheter 2 kap. 8 VML (art. 8 EU-VMF): 1. Dubbel identitet 2. Förväxlingsrisk

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina NEWS CHINA UPDATE NUMBER 3-2015 Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina Diplomatens synvinkel I Sid 3 Kina kan inte underskattas Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf?

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf? Kolster Info Nr 1 2006 Mars Design säljer har du skyddat din försäljningstrumf? Sandvik Tamrock designar och är strikt i sin skyddspolitik Den finska patentlagen förnyas Mönsterrätt text: Anne Suutala

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December Kolster Info Nr 3 2006 December Patenttroll inom programvaruindustrin Håll din varumärkesregistrering i kraft Ekahau: Patent som säkerhet för finansiärer Patent text: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel

Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel NEWS IPR UPDATE NUMBER 1-2015 Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel Matti Ylitalo, Medrian och Luowia I Sid 4-5 Kom ihåg mönsterskyddet vid patentering! Juha Myllyoja

Läs mer

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd 2001-01-15 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Remiss: Mönsterutredningens delbetänkande Mönster Form

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

Lag. om ändring av varumärkeslagen

Lag. om ändring av varumärkeslagen Lag om ändring av varumärkeslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i varumärkeslagen (7/1964) 57 2 mom., sådant det lyder i lag 1715/1995, ändras den finska språkdräkten i rubriken för 1 kap. samt

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Utvecklingsmetodik. Patent

Utvecklingsmetodik. Patent Utvecklingsmetodik Patent I patentavsnittet ingår förutom föreläsningsunderlaget följande broschyrer i form av PDF-dokument från Patent- och Registreringsverket: Söka patent. Det låter svårt Så söker du

Läs mer

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) YTTRANDE 2012-09-03 Dnr: 2012/1276 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) Sammanfattning

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning Kolster Info Nr 1 2007 Mars BioTie skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter Varumärket lever inte utan bevakning Tullbevakningen hjälper i kampen mot produktförfalskningar Varumärken text: Kristiina

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 12-026 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013 Klagande Böhler Welding Group Nordic AB, 556017-7866 Box 501, 774 27 Avesta Ombud: Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-013 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 3 december 2015 PARTER Klagande Repono Holding AB, 556344-5880 c/o SEB Suecia, ST H2, 106 40 Stockholm Ombud: Tomas Pleiner och Karim

Läs mer

Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen

Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen Nr 3 2013 Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: Gräv din IPR-skyddsgrop

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 06-304 Vm.reg. 369.154 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-12-30 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Ombud:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Patent- och registreringsverket (PRV)

Patent- och registreringsverket (PRV) Patent- och registreringsverket (PRV) Central myndighet för registrering och information Patent Mönsterskydd (Design) Varumärke Bolag Var finns PRV? Sundsvall Söderhamn Bolagsavd. Varumärkes- & Designavd.

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 YTTRANDE 2010-03-12 VAD 34-2010/29 Justitiekanslern Att: Peter Lindström Box 2308 103 17 Stockholm Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 Redogörelse för ärendet Den 9 februari 2007 inkom

Läs mer

Rollatormålet. Disposition. Följande har hänt. Bakgrund De båda rollatorerna Tingsrätten Hovrätten Högsta domstolen

Rollatormålet. Disposition. Följande har hänt. Bakgrund De båda rollatorerna Tingsrätten Hovrätten Högsta domstolen Rollatormålet SFIR, Stockholm, 2009 12 01 Peter Kenamets Disposition Bakgrund De båda rollatorerna Tingsrätten Hovrätten Högsta domstolen 2 Följande har hänt Företag A utvecklar en ny rollator (WWW rollatorn)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-26. Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-26. Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Auktorisation och tystnadsplikt

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-114 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 22 april 2016 PARTER Klagande Jean Leon, S.L. Chateau Leon, 08775 Torrelavid, Barcelona, Spanien Ombud: Gunilla Hedenquist Zacco Sweden

Läs mer

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2003-07-27 Ärendenr. 10 Sökande Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm Motpart Mad. Dog. Film & TV produktion Saken Alternativt

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

ANVÄNDNING AV REPRODUKTIONER AV EURO OCH MARK I MARKNADSFÖRING

ANVÄNDNING AV REPRODUKTIONER AV EURO OCH MARK I MARKNADSFÖRING FINLANDS BANK FÖRESKRIFT 1 (5) ANVÄNDNING AV REPRODUKTIONER AV EURO OCH MARK I MARKNADSFÖRING 1 Allmänt 2 Eurosedlar Reproduktioner av euro får användas i marknadsföring eller annat syfte endast på villkor

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited.

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited. BESLUT 2004-01- 12 Ärendenr 37. Sökande Funai Electric Company Limited, 7-ban, 1-go, Nakagaido 7-chome, Daito-Shi, JP- OSAKA-FU, Japan Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Johan S, Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Vår referens/dnr: 146/2010 Rosenbad Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010 Stockholm 2010-08-27 Remissvar Kommissionens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 april 2005 Ö 4188-04 KLAGANDE Scan-Tech USA/Sweden AB, 556276-8019, Skyttbrinksvägen 11, 147 39 TUMBA Ombud: advokaten BL MOTPART Volvo

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Tilläggsskydd till patent (SPC) Praxisutveckling 2013

Tilläggsskydd till patent (SPC) Praxisutveckling 2013 Tilläggsskydd till patent (SPC) Praxisutveckling 2013 SFIRs praxisdag den 15 januari 2014 Louise Jonshammar, jurist Förutsättningarna för tilläggsskydd Artikel 3 i EU-förordning 469/2009 a) Ett giltigt

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (4) Mål nr 12-037 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013 Klagande Swedavia AB, 556797-0818 190 45 Stockholm-Arlanda Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

Saknas förutsättningar för verkställighet av avlägsnandebeslutet, ska beslut om förvar inte tas.

Saknas förutsättningar för verkställighet av avlägsnandebeslutet, ska beslut om förvar inte tas. 2 En prövning av förutsättningarna för verkställighet av avlägsnandebeslutet göras när beslut om förvar fattas med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 2 och tredje stycket (sannolikhetsförvar), även om frågan

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41. Justitiedepartementet Vår referens/dnr: Enheten för immaterialrätt och transporträtt 78/2015 Claes Almberg 103 33 Stockholm Er referens/dnr: Ju2015/3556/L3 2015-09-22 Remissvar Ny patentlag (SOU 2015:41)

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Den övergripande revideringen av faderskapslagen och erkännande av faderskap på rådgivningsbyrån för mödravård

Den övergripande revideringen av faderskapslagen och erkännande av faderskap på rådgivningsbyrån för mödravård Den övergripande revideringen av faderskapslagen och erkännande av faderskap på rådgivningsbyrån för mödravård Lagstiftningsrådet Salla Silvola, justitieministeriet Jurist, barnatillsyningsman Henna Harju,

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer