Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna"

Transkript

1 Nr infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

2 Mönsterrätt TEXT HELI HIETAMIES ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Mångsidigt skydd lönar sig Eftersom formgivningen idag är en väsentlig del av också vardagliga föremål, är det viktigt för företagen att skydda sina produkters formgivning så att den inte kan kopieras av andra. Mångsidighet är ofta nyckelordet för ett effektivt skydd. Med mångsidigt skydd avses för det första utnyttjande av de skyddsmetoder som mönterrättslagstiftningen möjliggör, ty mönsterrätten är uttryckligen avsedd för skydd av utseende. I Europa och de flesta andra länder kan man söka mönsterskydd förutom för hela produkten även för en del av produkten, till exempel någon detalj av produkten. Vid planering av mönsterregistreringsstrategin är det till en början skäl att utreda vad i produkten som i verkligheten representerar ny formgivning och borde omfattas av skyddet. Ifall den nya formgivningen snarare riktar sig mot produktens delar eller detaljer än helheten, är det ändamålsenligt att skydda delarna eller detaljerna tillsammans eller separat vid sidan av helheten. Mönsterrätten lämpar sig också mycket väl för skydd av mångahanda produkter; bl.a. i Europa kan man skydda även sådana föremål som gränssnitt och ikoner som mönster. Eftersom mönsterrättens giltighet i allmänhet inte förutsätter att produkten ska användas i verkligheten, är det möjligt att bygga upp skyddsstrategin så att man skyddar så många olika varianter som möjligt kring den egna produkten. Fastän man inte själv skulle utnyttja varianterna, kan man med registreringar hindra konkurrenten från att göra åtminstone de mest uppenbara varianterna av produkten. För det andra är även de övriga IPRrättigheterna av väsentlig betydelse för skydd av formgivning. Föremålen för varumärke och mönsterrätt är ofta överlappande. Till exempel kan tvådimensionella mönster (logon) som traditionellt skyddas med varumärke bl.a. i Europa skyddas även med mönsterrätt. Dessutom kan produktens utseende förutom med mönsterrätt även skyddas med ett tredimensionellt varumärke. Vanligen skyddar man olika produktförpackningar, såsom flaskor, parfymflaskor, tvättmedels- och livsmedelsförpackningar, med 3D-varumärke. Även själva produktens utseende kan skyddas med varumärke: till exempel kan en speciell form på en chokladstång vara ett varumärke. Av varumärket förutsätts att det har särskiljningsförmåga, eftersom avsikten med varumärket är att särskilja de egna varorna från andras motsvarande varor. Även med patent och nyttighetsmodeller kan man ibland skydda samma objekt som med mönsterrätt. Som skyddsform för formgivning kommer patent eller nyttighetsmodell på fråga när produkten uppvisar någon ny teknisk lösning, som kommer till uttryck i utseendet. Upphovsrätt, som inte registreras, ger i sin tur skydd åt självständiga och originella verk och skyddar sålunda även formgivningsprodukter. Man har emellertid i allmänhet hållit tröskeln för verk hög när det gäller bruksföremål. Det är inte onödigt att skydda samma objekt överlappande med flera skyddsformer, eftersom de olika skyddsformerna ger i förhållande till varandra olika skydd och sålunda lämpar sig för användning i olika situationer. Till exempel varumärket ger ensamrätt till användning av märket som ett kommersiellt kännetecken gällande samma eller liknande varor, medan mönsterrätten åter (med vissa begränsningar) ger ensamrätt till allt slags utnyttjande av mönstret. Å andra sidan kan mönsterrätten vara i kraft endast en begränsad tid, i Europa högst 25 år, medan varumärkets skyddstid inte är begränsad. Även förutsättningarna för att erhålla skydd och skyddsområdets omfång utvärderas med olika kriterier för de olika skyddsformerna. Således kan till exempel varumärkes- och mönsteransökningar som gäller samma produkt ha olika framgång i ansökningsskedet, till exempel kan mönsteransökan annulleras eller förkastas och varumärkesansökan registreras. På samma sätt kan en intrångssituation resultera i att den ena ensamrätten konstateras ha blivit utsatt för intrång men inte den andra. Ju mångsidigare skyddsnät, desto bättre kan man ingripa i kopieringsoch andra intrångsfall. En aktiv och systematisk skyddspolicy fungerar också i förebyggande syfte. Det lönar sig att kartlägga och utnyttja olika skyddssätt! Jur.kand., vicehäradshövding Heli Hietamies ansvarar för Kolsters mönsterrättsenhet. Hon är av OHIM auktoriserat europamönsterrättsombud samt europavarumärkesombud. 2 KOLSTER Info

3 Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Antti Hovi Pärmbild Antti Hovi Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Ledare När finskan inte längre räcker till! Integrationsprocessen i Europa håller på att leda till att det snart inte räcker med att man behärskar de nationella språken för att idka lagenlig affärsverksamhet i Finland. I nästa år kommer Finland med stor sannolikhet att ansluta sig till den s.k. Londonöverenskommelsen. Lagändringen som gäller anslutningen har getts till riksdagen och riksdagen torde få lagen behandlad under sin höstsessionsperiod. Det centrala innehållet i Londonöverenskommelsen är att europapatent som beviljats av det europeiska patentverket inte längre översätts till finska i sin helhet, utan patentets beskrivningsdel får vara på engelska. Patentkraven översätts till finska. Endast sällan, om alls, kan patentets skyddsomfång bestämmas endast på basis av patentkraven, utan man blir tvungen att ta hjälp av patentets beskrivningsdel, där uppfinningen är detaljerat beskriven. Således kan man inom en snar framtid i Finland inte definiera skyddsomfånget för ett lagakraftvunnet europapatent, dvs. det som patentinnehavaren har ensamrätt till, utan att bekanta sig med patentets beskrivningsdel på engelska. Man kan ana att detta kommer att höja riskerna i synnerhet för små och medelstora företags affärsverksamhet. Förutom ovan beskrivna, redan nästan säkra utvecklingsförlopp, finns det en stark strävan att i den Europeiska unionen och alltså även i Finland få till stånd ett s.k. EU-patent, som med en ansökan skulle täcka alla EU-länder. Denna i sig positiva utveckling kan emellertid leda till negativa följder för EU:s randstater, såsom Finland. När det gäller EU-patentets officiella språk har det starkaste förslaget varit en s.k. trespråksmodell. Enligt den kan EU-patentets språk vara engelska, franska eller tyska, varvid patentkraven finns på alla dessa tre språk, även om endast de patentkrav som är skrivna på samma språk som beskrivningsdelen är juridiskt giltiga. Patentkraven skulle vara tillgängliga på andra EU-språk endast som s.k. informativa maskinöversättningar. På grund av Spaniens och Italiens motstånd gick försöket att få till stånd ett EUpatent denna gång återigen om intet. Finland var berett att godkänna trespråksmodellen. Inom kort kan det alltså finnas patent i kraft i Finland, där både beskrivningsdelen och de juridiskt giltiga patentkraven är skrivna på franska. Frågan är om detta verkligen är förenligt med Finlands nationella intressen. Antti Peltonen verkställande direktör > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Lignell & Piispanen, huvudfirma Oy Gust. Ranin, är ett av de äldsta familjeföretagen i Finland. Den långa företagshistorien som fick sin början år 1852 som tillverkare och importör av alkoholdrycker har krävt engagemang i och omsorg om produktutveckling, kvalitet och traditioner. Genom att skydda produktnamn och formgivningen av flaskor har man kunnat skilja sig från konkurrenterna och förstärka ett redan starkt brand - samt förnya sig i tidens anda. Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi ski L&P:s nuvarande verkställande direktör Harri Nylund verkar i familjeföretaget redan i sjätte generationen. Enligt honom har företaget ett starkt kvalitetsrykte och starka traditioner, som man vill värna om, men även förnyelse behövs. - I den hårda konkurrensen framhävs brandets betydelse. Konsumenterna är allt mer medvetna och förstår sig förutom på kvalitet också på estetik. Därför måste produkterna från en premium-alkoholfirma som Lignell & Piispanen finslipas också vad gäller förpackningen. Skyddet av produktnamnen och flaskornas formgivning har en allt större betydelse när det gäller att förstärka kvalitetsbrandet och förnya det på ett finkänsligt sätt, säger Nylund. Traditionerna förpliktigar även i skyddet Enligt Nylund riktade sig L&P:s skyddssatsningar tidigare främst mot etiketter, och produktnamnen eller flaskornas formgivning hade en mindre betydelse. - I de nya produkterna framhävs de registrerade produktnamnen och form- givningen, understryker Nylund. Med produktnamnen målade man inte tidigare upp särskilt högtflygande föreställningar, vilket syns bra i företagets historiskt sett mest betydelsefulla produkter. Hieno Konjakki, som funnits i produktrepertoaren sedan slutet av 1800-talet, eller Savon Wiina från år 1869 var typiska produktnamn för sin tidsperiod. Och när företagets lanserade sin första bärlikör år 1882, fick den entydigt namnet Mesimarjalikööri (åkerbärslikör). Dessa produkter är emellertid redan så etablerade brand under företagsnamnet Lignell & Piispanen att man noga måste överväga hur de ska moderniseras. - Det finns en risk om man börjar ändra för mycket på traditionella produkter. Men man måste göra finkänsliga ändringar i dem i tidens anda. Vi har till exempel nyligen lanserat L&P:s Hieno Konjakki i en på nytt formgiven flaska i retrostil, som även är mönsterskyddad. Vi strävar efter att förnya och utveckla oss, men samtidigt värnar vi om traditionerna. Även konjakens franska tillverkare och vår samarbetspartner rekommenderade registrering av flaskan. Vi vill skilja oss från konkurrenterna med hjälp av formgivningen. - Av traditionsskäl köpte vi också år 2009 upp varumärket Marskin Ryyppy, eftersom vi är den ursprungliga tillverkaren av denna dryck enligt Mikkelin Klubis recept, berättar Nylund. Av samma traditionsskäl övervägde L&P heller aldrig licensförsäljning av den egna produktutvecklingens produkter till andra tillverkare. - Vår identitet består framför allt 4 KOLSTER Info

5 Lignell & Piispanens verkställande direktör Harri Nylund förevisar den tredje årgången av LOIMU-glöggen och nämner LOIMU-löftet: - Den smakar bäst varm och avnjuten med nära och kära. av bärkunnande och starka produktmärken. Vi vill inte sälja vår egen identitet och vårt kunnande, som har utvecklats och förädlats under närmare 160 år från mästare till lärling och från far till son, intygar Nylund. Med ett helhetspaket för skydd till export L&P:s nyaste spetsprodukt årsgångsglöggen LOIMU har man redan från början velat skydda både som ett modernt produktnamn samt som en modernt formgiven flaska. LOIMU har också ifrån början riktats över den inhemska marknaden till den internationella marknaden. naden framhävs dessa frågor ännu mer än på hemmamarknaden, konstaterar Nylund. Nuförtiden verkar L&P på den europeiska marknaden, men företaget önskar utvidga exporten, vilket ställer skyddet inför ytterligare utmaningar. Den närmaste framtidens satsningar kommer emellertid att ske inom närområdena såsom Baltikum och Mellaneuropa. I Finland är grova varumärkesintrång enligt Nylund ett ringa hot, men på exportmarknaden gäller det att vara uppmärksam. - Vi är väl medvetna om att faran inom exporten är kopierare och efterapare. Detta har vi redan i någon mån Enligt nuvarande trend har det registrerade varumärkets LOIMU skydd förstärkts genom att man även registrerat ett eget domännamn åt produkten. Enligt Nylund är behärskandet av bärprocesserna och bärlikörerna L&P:s kärnkunnande och den starkaste faktorn som skiljer dem från konkurrenterna. Detta kärnkunnande har även utnyttjats i glöggen LOIMU. Finska bär såsom hjortron, åkerbär, tranbär eller blåbär finns inte heller så mycket av ute i världen, varför bärbaserade produkter fortfarande är nya för internationella konsumenter. - I konkurrensen avgör ett bra helhetspaket: produktutveckling, formgivning och produktnamn. På den internationella marklja oss från konkurrenterna fått erfara i de baltiska länderna. - När det gäller skydd och försvar stöder vi oss på Kolsters experter, eftersom vårt eget kärnkunnande finns på annat håll. Av Kolster har vi fått snabb och sakkunnig service samt nya idéer och synvinklar. Förslag av typen har ni tänkt på detta har varit värdefulla för oss. I medaljregn mot internationell tillväxt L&P siktar enligt Nylund på den internationella marknaden enligt principen om kontrollerad tillväxt. - Vi ska inte ut i världen med buller och bång, utan vi strävar efter att hitta goda internationella samarbetspartners och återförsäljare, som vi kan ha ett nära och öppet samarbete med. Referenserna för marknader utanför Europa är redan vad utgångsläget beträffar goda, ty L&P har fått internationella kvalitetsmedaljer för sina produkter. Första gången belönades företaget för sin Mesimarjalikööri med gyllene medaljen på världsutställningen i Paris år Där efter har medaljerna duggat tätt. Den kanske mest omfattande kvalitetstävlingen för alkoholdrycker i världen IWSC (The International Wine and Spirit Competition) har gett erkännande åt L&P:s produkter. Tävlingen är förutom ett tufft smaktest med yrkessmakare även en teknisk kvalitetstävling, där dryckerna undergår laboratorieanalyser. L&P har belönats i serien bärlikörer, speciallikörer och kryddade vodkadrycker. Från tävlingen år 2010 samlade företaget tre medaljer. De prisbelönta produkterna var Marskin Ryyppy, LOIMU 2009 årgångsglögg och Mustaherukkalikööri (svartvinbärslikör). - Jag är särskilt glad över LOIMUs framgång. För oss är den inte bara en glögg utan den representerar en hel tankevärld. I den förenas passion och kärlek till arbetet. LOIMUs utseende är övervägt, dess innehåll är övervägt och den är kryddad med ett inhemskt bär, vårt kärnkunnande. Från detta helhetspaket föds den bästa kvaliteten som L&P kan erbjuda dagens konsumenter, sammanfattar Nylund. KOLSTER Info 5

6 Patent TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Patentmärkningar på produkter Vad borde patentinnehavaren veta? I världen finns det cirka tjugo länder, där man kräver en tydlig märkning av patent som är i kraft på produkter eller förpackningar. Om märkning saknas, kan patentinnehavaren inte kräva ersättningar för intrång i sitt patent. Om patentinnehavaren å andra sidan fortsätter att använda patentmärkningen efter att patentet har upphört att gälla, hotas han av ersättningskrav från konkurrenterna på grund av felaktig patentmärkning. I merparten av länderna krävs inga patentmärkningar. I dessa länder är den allmänna principen att företagen själva aktivt måste följa med sina konkurrenters immaterialrättigheter och se till att man inte gör intrång i andras rättigheter. Det finns emellertid ett tjugotal länder, där man kräver att patent som är i kraft ska märkas ut. Dylika länder där patentinnehavaren har märkningsskyldighet är till exempel USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, England, Irland, Chile, Sydafrika, Indien, Mexiko, Saudiarabien och Taiwan. Om märkning saknas, är följden vanligen att patentinnehavaren inte kan kräva ersättningar för intrång i sitt patent förrän den som gjort intrång har meddelats om det i kraft varande patentet. Då börjar ersättningsansvaret från dagen för meddelandet. I vissa länder såsom i Mexiko är det inte ens möjligt att inleda en civil- eller brottsprocess mot den som gjort intrång, ifall märkning saknas. Ifall det finns ett krav på patentmärkning, måste produkterna eller deras förpackningar uppvisa en tydlig märkning av patentet som är i kraft enligt kraven i respektive land. Det allmänna kravet är att märkningen är gjord på landets officiella språk. Till exempel i Kanada krävs förutom engelska också franska i patentmärkningarna. Praxisen är alltså landsspecifik och det är skäl att kolla upp reglerna från fall till fall med det egna ombudet. I allmänhet ska numret för patentet som beviljats i landet i fråga märkas ut och därtill eventuellt antingen året eller dagen då patentet beviljades. Färska rättsfall förtydligar ersättningsansvaret I synnerhet på den amerikanska marknaden måste patentinnehavaren vara ytterst noggrann med sina patentmärkningar, eftersom ersättningskraven enligt landets sed kan stiga till avsevärda summor. I USA är för närvarande cirka 130 rättsfall på gång, där patentinnehavaren anklagas för felaktig patentmärkning. Nuförtiden är det i USA allmänt att väcka talan för felaktig och vilseledande märkning därför att det märkta patentet har upphört att gälla. Detta har förorsakat mycket huvudbry och stora kostnader för många patentinnehavare. Europapatentombudet Juha Kaukonen har med intresse följt med senaste tidens rättsfall i USA. I dem har den amerikanska besvärsdomstolen, The Federal Circuit, linjerat upp principerna för tvister som avser patentmärkningar och ersättningskrav. - Klara spelregler behövs, eftersom det tidigare funnits mycket olika tolkningar och från varandra avvikande beslut i patentmärkningstvister från underinstanserna. Nu har principerna förtydligats i synnerhet i och med tre rättsfall på sistone, berättar Kaukonen. 6 KOLSTER Info

7 Exempel på patentmärkning som används på den amerikanska marknaden. Rättsfall 1: Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co. Beslut: Intrångsersättningar för felaktig patentmärkning ska erläggas för varje enskild produkt som finns på marknaden. Beslutet i detta rättsfall skakade om hela patentvärlden. Tidigare har underinstanserna i USA tolkat att en felaktig patentmärkning kan förorsaka ersättningskrav enligt principen en ersättning per gärning / per decision. Enligt lagen i USA är maximiersättningen för en felaktig patentmärkning på produkten 500 dollar. I enlighet med besvärsdomstolens beslut beräknas ersättningen enligt principen en ersättning per produkt / per article. Enligt beslutet spelar det ingen roll vad den enskilda produktens värde är eller hur mycket det finns av den på marknaden. Samma ersättningskrav gäller lika väl företag som tillverkar billiga massaprodukter som företag som tillverkar endast ett mindre antal maskiner värda flera miljoner. Det är inget större under att det efter detta beslut aktivt har väckts intrångstalan i USA för felaktiga patentmärkningar på produkter i hopp om lätta pengar. Rättsfall 2: Pequignot v. Solo Cup Co. Beslut: Patentinnehavaren kan inte dömas till ersättningar enbart på basis av en föråldrad patentmärkning, utan dessutom måste man påvisa att vilseledandet varit avsiktligt. Solo Cup Co. var i rätten för en föråldrad patentmärkning på deras massaprodukter, som man framställer med former. Den felaktiga patentmärkningen fanns i framställningsformen. Rätten tog ställning att patentinnehavaren inte kan dömas till de ersättningar som motparten kräver enbart på basis av den föråldrade patentmärkningen, utan dessutom måste man påvisa att vilseledandet varit avsiktligt från patentinnehavarens sida. Rättens beslut påverkades väsentligen av det faktum att företaget redan tidigare hade vidtagit åtgärder för att förnya sina formar och avlägsna den föråldrade patentmärkningen, varför det inte ansågs ha gjort sig skyldigt till avsiktligt vilseledande. Rättsfall 3: Crown Packaging Tech. v. Rexam Beverage Can; American Medical Systems v. Medical Engineering Corp. Beslut: Ett patent som avser ett förfarande behöver inte märkas ut. Ifall det är fråga om en produkt som skyddas av såväl förfarande- som anordnings-/produktpatent, ska patentet märkas ut. Den allmänna internationella principen är att patent som avser förfaranden inte behöver märkas ut. I praktiken är det dock ganska utmanande. Frågan kompliceras av en situation där samma patent uppvisar både förfarande- och anordningskrav. I dessa situationer har de amerikanska underinstanserna tidigare fattat sinsemellan motstridiga beslut om vad och hur data om patent bör märkas ut. Nu har besvärsdomstolen linjerat upp att ifall det är fråga om enbart ett förfarandepatent, krävs ingen märkning, utan ersättningar för intrånget kan krävas utan märkning. Ifall samma patent uppvisar såväl förfarande- som anordnings-/produktkrav, avgör ärendet som ska behandlas vid en rättegångsförhandling behovet av märkning. Ifall endast förfarandekrav behandlas vid intrångsrättegången, har det inte varit nödvändigt med märkning. Ifall däremot i rätten behandlas endast anordnings-/produktkrav eller både förfarande- och anordnings-/produktkrav, har märkningen varit nödvändig för att man ska erhålla intrångsersättningar. Rättesnöre för patentinnehavare Patentinnehavarna måste vara noggranna med att patentmärkningen inte längre är synlig i varupartier som tillverkas efter att patentet upphört att gälla. Rådfråga ditt ombud om praxis i respektive land! Märkning av ett patent som upphört att gälla på produkter kan medföra ersättningar som till och med försätter företaget i konkurs, såvida produkten är en billig produkt som tillverkats i miljoner exemplar såsom en engångsplastmugg. Ifall företaget tillverkar små mängder av till enhetspriset mycket dyra produkter, behöver det inte vara lika oroligt för ersättningsansvar för patentmärkningarna som företag som tillverkar massaprodukter. KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Välkommen på Kolster Info frukost i Helsingfors Helsingfors kl (12.00), restaurang BANK, Union Square -auditoriet, Unionsgatan 22 / Havis Business Center. Se närmäre program på våra webbsidor och anmäl dig med! Patentansökningarna nu på webben Patent- och registerstyrelsens (PRS) PatInfo-tjänst (http://patent.prh.fi/patinfo/) har utvidgats med en elektronisk ansökningsmapp. Tjänsten omfattar dokument från inhemska patentansökningar, som har gjorts år 2001 eller senare. Tjänsten innehåller bas-, handläggnings- och giltighetsdata för patentansökningar samt dessutom ansökningsdokument och korrespondens från handläggningen. Utnämningar DI, europapatentombud Tapio Äkräs har utnämnts till medlem av företagets ledningsgrupp. Som branschchef (ICT) ansvarar han också för våra patenttjänster inom områdena datakommunikationsteknik, datateknik och elektronik. FM, europapatentombud Timo Pykälä har utnämnts till enhetschef för vårt Uleåborgkontor. DI, europapatentombud Timo Kuosmanen har utnämnts till enhetschef för våra Vasa och Seinäjokikontor. Antalet EP-ombud på Kolster växer Ari Parta (Kolster Helsingfors), Matti Ylitalo (Kolster Tammerfors) och Sami Aromaa (Kolster Uleåborg) har denna höst avlagt ombudsexamen (EQE, European Qualifying Examination) som det europeiska patentverket kräver. Efter avlagd examen kan man verka som europapatentombud och representera sökanden vid det europeiska patentverket EPO. Kolster har nu sammanlagt 31 europapatentombud (i Helsingfors 17, i Tammerfors 6, i Uleåborg 5, i Vasa 2 och i Åbo 1). Vi satsar på utbildningen, varför antalet patentombud med EQE-examen i den yngre generationen växer stadigt år för år. Innan Europapatentavtalet trädde i kraft år 1996 fick man rätt att verka som EP-ombud på basis av arbetserfarenhet. Den första som avlade EQE-patentombudsexamen i Finland var Timo Pykälä på Kolster år Det var det första året då man i praktiken kunde avlägga examen. Våra europapatentombud är väl förtrogna med EPOs praxis. De är vana vid att arbeta med patentverket utan mellanhänder och sköta patentens invändnings- och besvärshandläggningar samt även muntliga förhandlingar i anslutning till dem vid det europeiska patentverket. DI, europapatentombud Ossi Huhtanen har utnämnts till biträdande enhetschef för vårt Tammerforskontor. TkD Anniina Erkkilä har börjat som patenthandläggare på vår kemienhet i Helsingfors. Anniina förstärker vårt kunnande inom organisk kemi. Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 april 2005 Ö 4188-04 KLAGANDE Scan-Tech USA/Sweden AB, 556276-8019, Skyttbrinksvägen 11, 147 39 TUMBA Ombud: advokaten BL MOTPART Volvo

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Kolster Info Nr0 3 2005 December Patentering i USA Panel av granskare ett alternativ till besvärsskrift NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Reservera.eu-domännamn åt ditt

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Designrätt. Designrätt. Av Sanna Wolk 1. Designrätt

Designrätt. Designrätt. Av Sanna Wolk 1. Designrätt Designrätt Sanna Wolk Stockholms universitet sanna.wolk@juridicum.su.se 1 Designrätt Överlappande skydd för design Mönsterskydd (formgivningsskydd) Upphovsrättsligt brukskonstskydd (10 URL) Varumärkesskydd

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips. BESLUT 2003-09-15 Ärendenr 13 Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma Motpart Christina O Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.se ---------

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-158 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 augusti 2015 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republiken Korea Ombud: Christina Berggren

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

Anvisning 5/2012 1 (5)

Anvisning 5/2012 1 (5) Anvisning 5/2012 1 (5) Användning av ishockey som tema i reklam för alkoholdrycker Bestämmelser Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral STTV utfärdade den 1 september 1999 en anvisning om alkoholreklam

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-11-10 788 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svensk Adressändring AB, 556476-3562 Drottninggatan 82, 1 tr 111 36 Stockholm Ombud: Zacco Sweden AB, 556664-8480 ATT:

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (4) Mål nr 12-037 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013 Klagande Swedavia AB, 556797-0818 190 45 Stockholm-Arlanda Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet skall överföras till Sökanden.

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet <lunar.se> skall överföras till Sökanden. BESLUT 2003-11-28 Ärendenr. 31 Sökande Lunarworks AB Birger Jarlsgatan 62, 4 tr., 114 29 Stockholm Ombud: Angela B AWAPATENT AB Box 113 94 404 28 Göteborg Motpart Axit AB Storgatan 5 380 62 Mörbylånga

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till genomförande av det fördjupade samarbetet avseende det

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

AVTALSEXEMPEL FRÅN SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN

AVTALSEXEMPEL FRÅN SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN Samarbetsavtal Här lämnas historik och bakgrund om produkten Avtal Parter: EN och PI Upphovsman: Erik Nilsson nedan kallad EN Uppfinnarvägen 1 Staden Tel: Licenstagare: Produkt Industrier AB nedan kallad

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2003 T 2982-01 KLAGANDE Mast-Jägermeister Aktiengesellschaft, 7-15 Jägermeisterstrasse, DE-38302 WOLFENBÜTTEL, Tyskland Ombud: advokaten

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 29 september 2014 PARTER Klagande Alcotrack Sverige AB, 556890-5912 c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad Ombud: Nils-Erik Folemark

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 Klagande Feelgood Svenska Aktiebolag Box 5254, 102 46 Stockholm Ombud: Peder Oxhammar och Alexandra Persson Baker &

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 KÄRANDE Poolia AB, 556447-9912, Box 30081, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. Göran Starkebo och jur.kand. Susanne Ståhlberg, Albihns Stockholm AB, Box

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-03-26 656 SÖKANDE Tele2 Sverige AB (org. nr 556267-5164) Box 62 Borgarfjordsgatan 16 164 94 Kista INNEHAVARE Jakob S SAKEN Alternativt

Läs mer

Den kunniga användaren

Den kunniga användaren Den kunniga användaren Fiktionens tillämpning i praxis Tina Aspe - 31 augusti 2011 Särprägel 2 3 st ML: Ett mönster anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-030 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 november 2013 PARTER Klagande Knobby Shop Aktiebolag, 556267-1528 Metallgatan 21 A, 262 72 Ängelholm Ombud: Fredrik Lüning Awapatent

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Kommunstyrelsen 2010 10 11 192 470 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 177 370 Dnr 10.382 00 oktks12 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Bilaga: Sammanfattning Luleå kommun

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog?

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog? Foto: nicke johansson vad är en europageolog? Vad är en Europageolog? Europageolog är en professionell titel innebärande att personen som innehar titeln har uppnått en tillfredsställande akademisk utbildning

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen och .

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>. 1 BESLUT 2004-02-20 Ärendenr. 41. Sökande Robert A Ombud: Andreas E, Bolagsjurist Strix Television AB, Lumaparksvägen 11, entré 1C, 120 87 Stockholm Motpart Stefan B Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 13-013 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 februari 2014 PARTER Klagande Daimler AG Mercedesstrasse 137, DE-70327 Stuttgart, Tyskland Ombud: Niclas Dahlberg Awapatent AB,

Läs mer

Lydia Lundstedt, Stockholm universitet

Lydia Lundstedt, Stockholm universitet Lydia Lundstedt, Stockholm universitet C-145/10, Painer/Standard Verlag Österrikisk domstol Österrikisk svarande tidningar distribueras i Österrike Fyra tyska svaranden -tidningar distribueras i Fyra tyska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger Disposition Kort om PRV Grundläggande begrepp När ska man skydda sina rättigheter? Var får jag hjälp? Slutsats Kort om PRV Avgiftsfinansierad

Läs mer