Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna"

Transkript

1 Nr infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

2 Mönsterrätt TEXT HELI HIETAMIES ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Mångsidigt skydd lönar sig Eftersom formgivningen idag är en väsentlig del av också vardagliga föremål, är det viktigt för företagen att skydda sina produkters formgivning så att den inte kan kopieras av andra. Mångsidighet är ofta nyckelordet för ett effektivt skydd. Med mångsidigt skydd avses för det första utnyttjande av de skyddsmetoder som mönterrättslagstiftningen möjliggör, ty mönsterrätten är uttryckligen avsedd för skydd av utseende. I Europa och de flesta andra länder kan man söka mönsterskydd förutom för hela produkten även för en del av produkten, till exempel någon detalj av produkten. Vid planering av mönsterregistreringsstrategin är det till en början skäl att utreda vad i produkten som i verkligheten representerar ny formgivning och borde omfattas av skyddet. Ifall den nya formgivningen snarare riktar sig mot produktens delar eller detaljer än helheten, är det ändamålsenligt att skydda delarna eller detaljerna tillsammans eller separat vid sidan av helheten. Mönsterrätten lämpar sig också mycket väl för skydd av mångahanda produkter; bl.a. i Europa kan man skydda även sådana föremål som gränssnitt och ikoner som mönster. Eftersom mönsterrättens giltighet i allmänhet inte förutsätter att produkten ska användas i verkligheten, är det möjligt att bygga upp skyddsstrategin så att man skyddar så många olika varianter som möjligt kring den egna produkten. Fastän man inte själv skulle utnyttja varianterna, kan man med registreringar hindra konkurrenten från att göra åtminstone de mest uppenbara varianterna av produkten. För det andra är även de övriga IPRrättigheterna av väsentlig betydelse för skydd av formgivning. Föremålen för varumärke och mönsterrätt är ofta överlappande. Till exempel kan tvådimensionella mönster (logon) som traditionellt skyddas med varumärke bl.a. i Europa skyddas även med mönsterrätt. Dessutom kan produktens utseende förutom med mönsterrätt även skyddas med ett tredimensionellt varumärke. Vanligen skyddar man olika produktförpackningar, såsom flaskor, parfymflaskor, tvättmedels- och livsmedelsförpackningar, med 3D-varumärke. Även själva produktens utseende kan skyddas med varumärke: till exempel kan en speciell form på en chokladstång vara ett varumärke. Av varumärket förutsätts att det har särskiljningsförmåga, eftersom avsikten med varumärket är att särskilja de egna varorna från andras motsvarande varor. Även med patent och nyttighetsmodeller kan man ibland skydda samma objekt som med mönsterrätt. Som skyddsform för formgivning kommer patent eller nyttighetsmodell på fråga när produkten uppvisar någon ny teknisk lösning, som kommer till uttryck i utseendet. Upphovsrätt, som inte registreras, ger i sin tur skydd åt självständiga och originella verk och skyddar sålunda även formgivningsprodukter. Man har emellertid i allmänhet hållit tröskeln för verk hög när det gäller bruksföremål. Det är inte onödigt att skydda samma objekt överlappande med flera skyddsformer, eftersom de olika skyddsformerna ger i förhållande till varandra olika skydd och sålunda lämpar sig för användning i olika situationer. Till exempel varumärket ger ensamrätt till användning av märket som ett kommersiellt kännetecken gällande samma eller liknande varor, medan mönsterrätten åter (med vissa begränsningar) ger ensamrätt till allt slags utnyttjande av mönstret. Å andra sidan kan mönsterrätten vara i kraft endast en begränsad tid, i Europa högst 25 år, medan varumärkets skyddstid inte är begränsad. Även förutsättningarna för att erhålla skydd och skyddsområdets omfång utvärderas med olika kriterier för de olika skyddsformerna. Således kan till exempel varumärkes- och mönsteransökningar som gäller samma produkt ha olika framgång i ansökningsskedet, till exempel kan mönsteransökan annulleras eller förkastas och varumärkesansökan registreras. På samma sätt kan en intrångssituation resultera i att den ena ensamrätten konstateras ha blivit utsatt för intrång men inte den andra. Ju mångsidigare skyddsnät, desto bättre kan man ingripa i kopieringsoch andra intrångsfall. En aktiv och systematisk skyddspolicy fungerar också i förebyggande syfte. Det lönar sig att kartlägga och utnyttja olika skyddssätt! Jur.kand., vicehäradshövding Heli Hietamies ansvarar för Kolsters mönsterrättsenhet. Hon är av OHIM auktoriserat europamönsterrättsombud samt europavarumärkesombud. 2 KOLSTER Info

3 Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Antti Hovi Pärmbild Antti Hovi Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Ledare När finskan inte längre räcker till! Integrationsprocessen i Europa håller på att leda till att det snart inte räcker med att man behärskar de nationella språken för att idka lagenlig affärsverksamhet i Finland. I nästa år kommer Finland med stor sannolikhet att ansluta sig till den s.k. Londonöverenskommelsen. Lagändringen som gäller anslutningen har getts till riksdagen och riksdagen torde få lagen behandlad under sin höstsessionsperiod. Det centrala innehållet i Londonöverenskommelsen är att europapatent som beviljats av det europeiska patentverket inte längre översätts till finska i sin helhet, utan patentets beskrivningsdel får vara på engelska. Patentkraven översätts till finska. Endast sällan, om alls, kan patentets skyddsomfång bestämmas endast på basis av patentkraven, utan man blir tvungen att ta hjälp av patentets beskrivningsdel, där uppfinningen är detaljerat beskriven. Således kan man inom en snar framtid i Finland inte definiera skyddsomfånget för ett lagakraftvunnet europapatent, dvs. det som patentinnehavaren har ensamrätt till, utan att bekanta sig med patentets beskrivningsdel på engelska. Man kan ana att detta kommer att höja riskerna i synnerhet för små och medelstora företags affärsverksamhet. Förutom ovan beskrivna, redan nästan säkra utvecklingsförlopp, finns det en stark strävan att i den Europeiska unionen och alltså även i Finland få till stånd ett s.k. EU-patent, som med en ansökan skulle täcka alla EU-länder. Denna i sig positiva utveckling kan emellertid leda till negativa följder för EU:s randstater, såsom Finland. När det gäller EU-patentets officiella språk har det starkaste förslaget varit en s.k. trespråksmodell. Enligt den kan EU-patentets språk vara engelska, franska eller tyska, varvid patentkraven finns på alla dessa tre språk, även om endast de patentkrav som är skrivna på samma språk som beskrivningsdelen är juridiskt giltiga. Patentkraven skulle vara tillgängliga på andra EU-språk endast som s.k. informativa maskinöversättningar. På grund av Spaniens och Italiens motstånd gick försöket att få till stånd ett EUpatent denna gång återigen om intet. Finland var berett att godkänna trespråksmodellen. Inom kort kan det alltså finnas patent i kraft i Finland, där både beskrivningsdelen och de juridiskt giltiga patentkraven är skrivna på franska. Frågan är om detta verkligen är förenligt med Finlands nationella intressen. Antti Peltonen verkställande direktör > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Lignell & Piispanen, huvudfirma Oy Gust. Ranin, är ett av de äldsta familjeföretagen i Finland. Den långa företagshistorien som fick sin början år 1852 som tillverkare och importör av alkoholdrycker har krävt engagemang i och omsorg om produktutveckling, kvalitet och traditioner. Genom att skydda produktnamn och formgivningen av flaskor har man kunnat skilja sig från konkurrenterna och förstärka ett redan starkt brand - samt förnya sig i tidens anda. Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi ski L&P:s nuvarande verkställande direktör Harri Nylund verkar i familjeföretaget redan i sjätte generationen. Enligt honom har företaget ett starkt kvalitetsrykte och starka traditioner, som man vill värna om, men även förnyelse behövs. - I den hårda konkurrensen framhävs brandets betydelse. Konsumenterna är allt mer medvetna och förstår sig förutom på kvalitet också på estetik. Därför måste produkterna från en premium-alkoholfirma som Lignell & Piispanen finslipas också vad gäller förpackningen. Skyddet av produktnamnen och flaskornas formgivning har en allt större betydelse när det gäller att förstärka kvalitetsbrandet och förnya det på ett finkänsligt sätt, säger Nylund. Traditionerna förpliktigar även i skyddet Enligt Nylund riktade sig L&P:s skyddssatsningar tidigare främst mot etiketter, och produktnamnen eller flaskornas formgivning hade en mindre betydelse. - I de nya produkterna framhävs de registrerade produktnamnen och form- givningen, understryker Nylund. Med produktnamnen målade man inte tidigare upp särskilt högtflygande föreställningar, vilket syns bra i företagets historiskt sett mest betydelsefulla produkter. Hieno Konjakki, som funnits i produktrepertoaren sedan slutet av 1800-talet, eller Savon Wiina från år 1869 var typiska produktnamn för sin tidsperiod. Och när företagets lanserade sin första bärlikör år 1882, fick den entydigt namnet Mesimarjalikööri (åkerbärslikör). Dessa produkter är emellertid redan så etablerade brand under företagsnamnet Lignell & Piispanen att man noga måste överväga hur de ska moderniseras. - Det finns en risk om man börjar ändra för mycket på traditionella produkter. Men man måste göra finkänsliga ändringar i dem i tidens anda. Vi har till exempel nyligen lanserat L&P:s Hieno Konjakki i en på nytt formgiven flaska i retrostil, som även är mönsterskyddad. Vi strävar efter att förnya och utveckla oss, men samtidigt värnar vi om traditionerna. Även konjakens franska tillverkare och vår samarbetspartner rekommenderade registrering av flaskan. Vi vill skilja oss från konkurrenterna med hjälp av formgivningen. - Av traditionsskäl köpte vi också år 2009 upp varumärket Marskin Ryyppy, eftersom vi är den ursprungliga tillverkaren av denna dryck enligt Mikkelin Klubis recept, berättar Nylund. Av samma traditionsskäl övervägde L&P heller aldrig licensförsäljning av den egna produktutvecklingens produkter till andra tillverkare. - Vår identitet består framför allt 4 KOLSTER Info

5 Lignell & Piispanens verkställande direktör Harri Nylund förevisar den tredje årgången av LOIMU-glöggen och nämner LOIMU-löftet: - Den smakar bäst varm och avnjuten med nära och kära. av bärkunnande och starka produktmärken. Vi vill inte sälja vår egen identitet och vårt kunnande, som har utvecklats och förädlats under närmare 160 år från mästare till lärling och från far till son, intygar Nylund. Med ett helhetspaket för skydd till export L&P:s nyaste spetsprodukt årsgångsglöggen LOIMU har man redan från början velat skydda både som ett modernt produktnamn samt som en modernt formgiven flaska. LOIMU har också ifrån början riktats över den inhemska marknaden till den internationella marknaden. naden framhävs dessa frågor ännu mer än på hemmamarknaden, konstaterar Nylund. Nuförtiden verkar L&P på den europeiska marknaden, men företaget önskar utvidga exporten, vilket ställer skyddet inför ytterligare utmaningar. Den närmaste framtidens satsningar kommer emellertid att ske inom närområdena såsom Baltikum och Mellaneuropa. I Finland är grova varumärkesintrång enligt Nylund ett ringa hot, men på exportmarknaden gäller det att vara uppmärksam. - Vi är väl medvetna om att faran inom exporten är kopierare och efterapare. Detta har vi redan i någon mån Enligt nuvarande trend har det registrerade varumärkets LOIMU skydd förstärkts genom att man även registrerat ett eget domännamn åt produkten. Enligt Nylund är behärskandet av bärprocesserna och bärlikörerna L&P:s kärnkunnande och den starkaste faktorn som skiljer dem från konkurrenterna. Detta kärnkunnande har även utnyttjats i glöggen LOIMU. Finska bär såsom hjortron, åkerbär, tranbär eller blåbär finns inte heller så mycket av ute i världen, varför bärbaserade produkter fortfarande är nya för internationella konsumenter. - I konkurrensen avgör ett bra helhetspaket: produktutveckling, formgivning och produktnamn. På den internationella marklja oss från konkurrenterna fått erfara i de baltiska länderna. - När det gäller skydd och försvar stöder vi oss på Kolsters experter, eftersom vårt eget kärnkunnande finns på annat håll. Av Kolster har vi fått snabb och sakkunnig service samt nya idéer och synvinklar. Förslag av typen har ni tänkt på detta har varit värdefulla för oss. I medaljregn mot internationell tillväxt L&P siktar enligt Nylund på den internationella marknaden enligt principen om kontrollerad tillväxt. - Vi ska inte ut i världen med buller och bång, utan vi strävar efter att hitta goda internationella samarbetspartners och återförsäljare, som vi kan ha ett nära och öppet samarbete med. Referenserna för marknader utanför Europa är redan vad utgångsläget beträffar goda, ty L&P har fått internationella kvalitetsmedaljer för sina produkter. Första gången belönades företaget för sin Mesimarjalikööri med gyllene medaljen på världsutställningen i Paris år Där efter har medaljerna duggat tätt. Den kanske mest omfattande kvalitetstävlingen för alkoholdrycker i världen IWSC (The International Wine and Spirit Competition) har gett erkännande åt L&P:s produkter. Tävlingen är förutom ett tufft smaktest med yrkessmakare även en teknisk kvalitetstävling, där dryckerna undergår laboratorieanalyser. L&P har belönats i serien bärlikörer, speciallikörer och kryddade vodkadrycker. Från tävlingen år 2010 samlade företaget tre medaljer. De prisbelönta produkterna var Marskin Ryyppy, LOIMU 2009 årgångsglögg och Mustaherukkalikööri (svartvinbärslikör). - Jag är särskilt glad över LOIMUs framgång. För oss är den inte bara en glögg utan den representerar en hel tankevärld. I den förenas passion och kärlek till arbetet. LOIMUs utseende är övervägt, dess innehåll är övervägt och den är kryddad med ett inhemskt bär, vårt kärnkunnande. Från detta helhetspaket föds den bästa kvaliteten som L&P kan erbjuda dagens konsumenter, sammanfattar Nylund. KOLSTER Info 5

6 Patent TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Patentmärkningar på produkter Vad borde patentinnehavaren veta? I världen finns det cirka tjugo länder, där man kräver en tydlig märkning av patent som är i kraft på produkter eller förpackningar. Om märkning saknas, kan patentinnehavaren inte kräva ersättningar för intrång i sitt patent. Om patentinnehavaren å andra sidan fortsätter att använda patentmärkningen efter att patentet har upphört att gälla, hotas han av ersättningskrav från konkurrenterna på grund av felaktig patentmärkning. I merparten av länderna krävs inga patentmärkningar. I dessa länder är den allmänna principen att företagen själva aktivt måste följa med sina konkurrenters immaterialrättigheter och se till att man inte gör intrång i andras rättigheter. Det finns emellertid ett tjugotal länder, där man kräver att patent som är i kraft ska märkas ut. Dylika länder där patentinnehavaren har märkningsskyldighet är till exempel USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, England, Irland, Chile, Sydafrika, Indien, Mexiko, Saudiarabien och Taiwan. Om märkning saknas, är följden vanligen att patentinnehavaren inte kan kräva ersättningar för intrång i sitt patent förrän den som gjort intrång har meddelats om det i kraft varande patentet. Då börjar ersättningsansvaret från dagen för meddelandet. I vissa länder såsom i Mexiko är det inte ens möjligt att inleda en civil- eller brottsprocess mot den som gjort intrång, ifall märkning saknas. Ifall det finns ett krav på patentmärkning, måste produkterna eller deras förpackningar uppvisa en tydlig märkning av patentet som är i kraft enligt kraven i respektive land. Det allmänna kravet är att märkningen är gjord på landets officiella språk. Till exempel i Kanada krävs förutom engelska också franska i patentmärkningarna. Praxisen är alltså landsspecifik och det är skäl att kolla upp reglerna från fall till fall med det egna ombudet. I allmänhet ska numret för patentet som beviljats i landet i fråga märkas ut och därtill eventuellt antingen året eller dagen då patentet beviljades. Färska rättsfall förtydligar ersättningsansvaret I synnerhet på den amerikanska marknaden måste patentinnehavaren vara ytterst noggrann med sina patentmärkningar, eftersom ersättningskraven enligt landets sed kan stiga till avsevärda summor. I USA är för närvarande cirka 130 rättsfall på gång, där patentinnehavaren anklagas för felaktig patentmärkning. Nuförtiden är det i USA allmänt att väcka talan för felaktig och vilseledande märkning därför att det märkta patentet har upphört att gälla. Detta har förorsakat mycket huvudbry och stora kostnader för många patentinnehavare. Europapatentombudet Juha Kaukonen har med intresse följt med senaste tidens rättsfall i USA. I dem har den amerikanska besvärsdomstolen, The Federal Circuit, linjerat upp principerna för tvister som avser patentmärkningar och ersättningskrav. - Klara spelregler behövs, eftersom det tidigare funnits mycket olika tolkningar och från varandra avvikande beslut i patentmärkningstvister från underinstanserna. Nu har principerna förtydligats i synnerhet i och med tre rättsfall på sistone, berättar Kaukonen. 6 KOLSTER Info

7 Exempel på patentmärkning som används på den amerikanska marknaden. Rättsfall 1: Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co. Beslut: Intrångsersättningar för felaktig patentmärkning ska erläggas för varje enskild produkt som finns på marknaden. Beslutet i detta rättsfall skakade om hela patentvärlden. Tidigare har underinstanserna i USA tolkat att en felaktig patentmärkning kan förorsaka ersättningskrav enligt principen en ersättning per gärning / per decision. Enligt lagen i USA är maximiersättningen för en felaktig patentmärkning på produkten 500 dollar. I enlighet med besvärsdomstolens beslut beräknas ersättningen enligt principen en ersättning per produkt / per article. Enligt beslutet spelar det ingen roll vad den enskilda produktens värde är eller hur mycket det finns av den på marknaden. Samma ersättningskrav gäller lika väl företag som tillverkar billiga massaprodukter som företag som tillverkar endast ett mindre antal maskiner värda flera miljoner. Det är inget större under att det efter detta beslut aktivt har väckts intrångstalan i USA för felaktiga patentmärkningar på produkter i hopp om lätta pengar. Rättsfall 2: Pequignot v. Solo Cup Co. Beslut: Patentinnehavaren kan inte dömas till ersättningar enbart på basis av en föråldrad patentmärkning, utan dessutom måste man påvisa att vilseledandet varit avsiktligt. Solo Cup Co. var i rätten för en föråldrad patentmärkning på deras massaprodukter, som man framställer med former. Den felaktiga patentmärkningen fanns i framställningsformen. Rätten tog ställning att patentinnehavaren inte kan dömas till de ersättningar som motparten kräver enbart på basis av den föråldrade patentmärkningen, utan dessutom måste man påvisa att vilseledandet varit avsiktligt från patentinnehavarens sida. Rättens beslut påverkades väsentligen av det faktum att företaget redan tidigare hade vidtagit åtgärder för att förnya sina formar och avlägsna den föråldrade patentmärkningen, varför det inte ansågs ha gjort sig skyldigt till avsiktligt vilseledande. Rättsfall 3: Crown Packaging Tech. v. Rexam Beverage Can; American Medical Systems v. Medical Engineering Corp. Beslut: Ett patent som avser ett förfarande behöver inte märkas ut. Ifall det är fråga om en produkt som skyddas av såväl förfarande- som anordnings-/produktpatent, ska patentet märkas ut. Den allmänna internationella principen är att patent som avser förfaranden inte behöver märkas ut. I praktiken är det dock ganska utmanande. Frågan kompliceras av en situation där samma patent uppvisar både förfarande- och anordningskrav. I dessa situationer har de amerikanska underinstanserna tidigare fattat sinsemellan motstridiga beslut om vad och hur data om patent bör märkas ut. Nu har besvärsdomstolen linjerat upp att ifall det är fråga om enbart ett förfarandepatent, krävs ingen märkning, utan ersättningar för intrånget kan krävas utan märkning. Ifall samma patent uppvisar såväl förfarande- som anordnings-/produktkrav, avgör ärendet som ska behandlas vid en rättegångsförhandling behovet av märkning. Ifall endast förfarandekrav behandlas vid intrångsrättegången, har det inte varit nödvändigt med märkning. Ifall däremot i rätten behandlas endast anordnings-/produktkrav eller både förfarande- och anordnings-/produktkrav, har märkningen varit nödvändig för att man ska erhålla intrångsersättningar. Rättesnöre för patentinnehavare Patentinnehavarna måste vara noggranna med att patentmärkningen inte längre är synlig i varupartier som tillverkas efter att patentet upphört att gälla. Rådfråga ditt ombud om praxis i respektive land! Märkning av ett patent som upphört att gälla på produkter kan medföra ersättningar som till och med försätter företaget i konkurs, såvida produkten är en billig produkt som tillverkats i miljoner exemplar såsom en engångsplastmugg. Ifall företaget tillverkar små mängder av till enhetspriset mycket dyra produkter, behöver det inte vara lika oroligt för ersättningsansvar för patentmärkningarna som företag som tillverkar massaprodukter. KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Välkommen på Kolster Info frukost i Helsingfors Helsingfors kl (12.00), restaurang BANK, Union Square -auditoriet, Unionsgatan 22 / Havis Business Center. Se närmäre program på våra webbsidor och anmäl dig med! Patentansökningarna nu på webben Patent- och registerstyrelsens (PRS) PatInfo-tjänst (http://patent.prh.fi/patinfo/) har utvidgats med en elektronisk ansökningsmapp. Tjänsten omfattar dokument från inhemska patentansökningar, som har gjorts år 2001 eller senare. Tjänsten innehåller bas-, handläggnings- och giltighetsdata för patentansökningar samt dessutom ansökningsdokument och korrespondens från handläggningen. Utnämningar DI, europapatentombud Tapio Äkräs har utnämnts till medlem av företagets ledningsgrupp. Som branschchef (ICT) ansvarar han också för våra patenttjänster inom områdena datakommunikationsteknik, datateknik och elektronik. FM, europapatentombud Timo Pykälä har utnämnts till enhetschef för vårt Uleåborgkontor. DI, europapatentombud Timo Kuosmanen har utnämnts till enhetschef för våra Vasa och Seinäjokikontor. Antalet EP-ombud på Kolster växer Ari Parta (Kolster Helsingfors), Matti Ylitalo (Kolster Tammerfors) och Sami Aromaa (Kolster Uleåborg) har denna höst avlagt ombudsexamen (EQE, European Qualifying Examination) som det europeiska patentverket kräver. Efter avlagd examen kan man verka som europapatentombud och representera sökanden vid det europeiska patentverket EPO. Kolster har nu sammanlagt 31 europapatentombud (i Helsingfors 17, i Tammerfors 6, i Uleåborg 5, i Vasa 2 och i Åbo 1). Vi satsar på utbildningen, varför antalet patentombud med EQE-examen i den yngre generationen växer stadigt år för år. Innan Europapatentavtalet trädde i kraft år 1996 fick man rätt att verka som EP-ombud på basis av arbetserfarenhet. Den första som avlade EQE-patentombudsexamen i Finland var Timo Pykälä på Kolster år Det var det första året då man i praktiken kunde avlägga examen. Våra europapatentombud är väl förtrogna med EPOs praxis. De är vana vid att arbeta med patentverket utan mellanhänder och sköta patentens invändnings- och besvärshandläggningar samt även muntliga förhandlingar i anslutning till dem vid det europeiska patentverket. DI, europapatentombud Ossi Huhtanen har utnämnts till biträdande enhetschef för vårt Tammerforskontor. TkD Anniina Erkkilä har börjat som patenthandläggare på vår kemienhet i Helsingfors. Anniina förstärker vårt kunnande inom organisk kemi. Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt Tjänsteinnovation och immaterialrätt Den här foldern är framtagen som kursmaterial till en utbildning i tjänsteinnovationer och immaterialrätt riktad mot rådgivare i innovationsstödsystemet. Utbildningen

Läs mer

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen - med fokus på alternativ tvistlösning och framtida förändringar Övningsseminariearbete i immaterialrätt Sebastian Åstrand

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Så söker du patent. så söker du patent

Så söker du patent. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. så

Läs mer

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. 1

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Om rätten till idéer

Om rätten till idéer Innehåll Överföringsprinciper 2 Överföring i andra hand 10 En not om upphovsrätten 16 Avtal på internet 20 Fallstudier 37 Framtidsutsikter 45 Gåvor är goda men stöld är ett ont som ger döden i gengäld.

Läs mer

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag Finansiell rapportering i tillväxtföretag En praktisk handledning Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Piratkopiering i världshandeln

Piratkopiering i världshandeln Kommerskollegium 2012:5 Piratkopiering i världshandeln och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv Kommerskollegium är den myndighet i Sverige

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång astories 1/13 Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt Vad kännetecknar en bra teamledare? Mot framgång Ledare Johnny Lehtinen Rastories på svenska 01/2013 Att sitta på samma sida

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

Immaterialrätt årsbok 2o11

Immaterialrätt årsbok 2o11 Immaterialrätt årsbok 2o11 Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. Ansvarig utgivare: Håkan Borgenhäll hakan.borgenhall@lindahl.se Redaktör: Therése Hallbergson

Läs mer

Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2010 Människohandel och relaterade fenomen samt tillgodoseendet av offrens rättigheter i Finland

Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2010 Människohandel och relaterade fenomen samt tillgodoseendet av offrens rättigheter i Finland B 17/2010 rp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2010 Människohandel och relaterade fenomen samt tillgodoseendet av offrens rättigheter i Finland Publikationsserie

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Intrångsundersökning

Intrångsundersökning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Taranger Intrångsundersökning - En civilrättslig bevissäkringsåtgärd vid counterfeiting och andra immaterialrättsliga intrång Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT?

HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? En guide för företagare Tredje upplagan Björn Masalin 2007 Södra Finlands Företagarförening i samarbete med: RVM Bolagen Ab Björn Masalin 2007. Materialet

Läs mer