IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag"

Transkript

1 No Nr infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

2 Kolster Tammerfors 25 år TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Från patentfabrik till konsulterande partner I år har det gått 25 år sedan Kolster öppnade en filial i Tammerfors år Juha Kaukonen som verkat som enhetschef allt sedan grundandet och biträdande enhetschef Ossi Huhtanen (på Kolster sedan år 1994) funderar över vilka förändringar som skett under årens lopp inom IPR-branschen och i kundernas behov. Juha Kaukonen - IPR-lagstiftningen, kundernas behov och Kolster kompetensprofil har alla förändrats mycket under årens lopp. Men det har varit glädjande att märka att många av våra första kunder är kunder hos oss ännu idag, tack för det! Enligt Kaukonen ansökte inte heller stora företag om patent i någon större utsträckning i slutet av 80-talet. Då var över hälften av kunderna enskilda uppfinnare och småföretag. Stora företag började aktivare ansöka om patent först en bit in på 90-talet. Tidigare räckte det för kunderna att patentombudet uppställde patentansökan entydigt på uppdrag. - Kolster var en patentfabrik! Nuförtiden är vi snarare IPR-konsulter. Av oss både förutsätts och önskas i allt större utsträckning att vi också ger råd hur det lönar sig att skydda och agera. Vi är med i strategiöverläggningar och vi planerar tillsammans kundens IPR-verksamhet och en effektivare administrering av denna - vi går igenom affärsverksamheten i mycket stor omfattning. IPR-egendomen används också aktivare än förut som ett sätt att anfalla mot konkurrenterna. - Nuförtiden hör det till patentombu- dets roll att se på skyddet som en helhet, även från varumärkenas och mönstrens synvinkel. Även uppfinningarna är ofta omfattande, inte längre till exempel rent mekaniska eller elektrotekniska, utan andelen tvärvetenskaplighet i uppfinningarna har ökat kraftigt tack vare automationstekniken och programvarutillämpningarna. - Patentombudets kompetens är mera omfattande än tidigare. Därtill förstärker EQE-ombudsexamen som krävs inom branschen yrkeskompetensen från år till år, då allt flera ombud på Kolster genom examen blir godkända som europapatentombud. Ossi Huhtanen - Verksamheten är klart mer businessrelaterad än för tjugo år sedan. Även företagens kostnadsmedvetenhet har ökat rejält. Under mina första år inom IPR-branschen var det mera ett egenvärde att man sökte patent för en uppfinning om det bara var möjligt att få - utan att fundera desto mera på utnyttjandet eller om produkten någonsin kommer att komma ut på den kommersiella marknaden. Nu utgår skyddet ofta från behovet att skydda marknadsandelen. Ifall man anser sig vara ett företag i främsta ledet och vill lansera något nytt på marknaden, måste man skydda sig mot konkurrenterna. Även konkurrenterna förhåller sig mera respektfullt till andra företags produkter, då man har sökt skydd för dem. Nuförtiden söker man skydd endast för saker som är viktiga ur affärsverksamhetssynvinkel och endast i de länder där man får valuta för pengarna. Redan när man uppställer den första patentansökan funderar man nu på var produkten kommer att säljas. Skydd i Finland söks allt oftare med en europapatentansökan. Det är också typiskt att ifall man siktar på den amerikanska marknaden så inlämnas även den första ansökan direkt i USA. Ofta rekommenderar jag dock fortfarande att den första patentansökan inlämnas i Finland. Då får man med en nyhetsgranskning bort riskerna med en minimiinvestering: nyhetshindret hittas snabbare och till lägre kostnader. För vissa företag kan det vara viktigt att ansökan är anhängig så länge och så omfattande som möjligt, fastän det inte skulle vara möjligt att få patent. Dessa funderingar hör till ett bra partnerskap mellan kund och ombud. Det finns en allt större efterfrågan på olika utlåtanden. Vi ger många utlåtanden om patentens skyddsomfång samt för företagens eget bruk, vanligen som stöd för teknologilicenseringen, samt utlåtanden om konkurrenternas patent. 2 KOLSTER Info

3 Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Isobar, Antti Hovi Pärmbild Raisa Rautiainen-Laakso Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Förändringarnas vindar sveper över IPR-världen Man har redan länge diskuterat IPR-rättigheternas ekonomiska betydelse. Under det gångna året har vi kunnat lägga märke till att vid sidan av de för fackmän bekanta patenträttegångarna har även tvister och rättegångar baserade på mönsterrätter fått en allt mer betydande roll särskilt i de mobila apparaternas värld. Förutom betydelsefulla uppfinningar och innovationer håller också produkternas formgivning - design - på att få en allt viktigare ställning på marknaden, då man utvärderar produkternas framgångsmöjligheter och fördelar marknadsandelar. Även lagstiftningen kommer att genomgå stora förändringar. Den amerikanska patentlagstiftningen håller på att förändras i betydande utsträckning. En del av förändringarna har redan förverkligats och vissa reformer utlovas i år och nästa år. Vi blir tvungna att invänta det amerikanska patentverkets praxisar och domstolsbeslut enligt den nya lagen ännu en tid, men det är säkert att nya saker är på gång. Samtidigt har också EU varit aktiv på IPR-rättigheternas område. Man har gjort mycket arbete till exempel med ett enhetspatentsystem som täcker flera EU-länder. Under hösten kommer det att klarna om EUparlamentet förkastar eller godkänner innehållet i paketet som Europarådet avtalade om i juni. Myndigheten OHIM som behandlar gemenskapens varumärkesansökningar ändrade i sin tur på våren avsevärt sin praxis genom att kräva att sökanden i stället för klassrubriker noggrannare ska identifiera de varor och tjänster som man söker skydd för. I praktiken får klassificeringen som görs i ansökningsfasen alltså en allt viktigare ställning. Dessutom krävs av EUmärken nuförtiden verklig användning i flera EU-länder. Detta har lett till att de nationella varumärkenas betydelse åter ökar. De senaste åren har varit en intressant tid i IPR-världen. Jag tror att vi står inför många förändringar och som vinnare klarar de sig som i tid kan utnyttja de nya möjligheter som förändringarna för med sig. LEDARE Jyrki Nikula Enhetschef, IPR Legal & varumärken > KOLSTER Info 3

4 KUNDENS SYNVINKEL TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM BILD Raisa Rautiainen-Laakso IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet KONE presenterar energieffektiva hissar som fått pris för sin formgivning på HI Design 2012-utställningen i Kabelfabriken som en del av World Design Capital Helsinkisamarbetet. På bilden IP Manager Markku Ihonen. 4 KOLSTER Info

5 KONE hör som bekant till de ledande företagen inom sin bransch som utvecklare och tillverkare av hissar, rulltrappor och automatiska dörrar. KONEs IP Manager Markku Ihonen formulerar branschbeskrivningen ur en annan synvinkel: - Vi säljer inte hissar och rulltrappor, utan smidig rörlighet och angenäm användarerfarenhet, upplevelser, visualitet, säkerhet och energieffektivitet. Bakom dessa finns framstegsvänlig teknologi, formgivning och IPR-skydd. De möjliggör den bästa användarerfarenheten. Teknologiledarskap = innovativa People Flow -lösningar Att erbjuda den bästa användarerfarenheten finns inskrivet även i KONEs strategi, och som ett centralt värde har man lyft fram att göra kunden glad. Med dessa i åtanke görs aktivt forskningsoch utvecklingsarbete med vilja, entusiasm och framgång i koncernens sex forskningscentra i Tyskland, Italien, USA, Kina och Indien. Forsknings- och utvecklingsverksamheten leds från Hyvinge i Finland. - Jag anser att vi är bra på att känna igen uppfinningar - särskilt uppfinningar som ska skyddas, säger Ihonen. - Vårt mål är att skydda allt som förverkligar strategin. Vi satsar emellertid på kvalitet framom kvantitet. Vi upprätthåller inte onödiga patent, utan vi kan också avstå från skydd som är onödiga ur affärverksamhetssynvinkel. Pengar som använts för patentering får inte vara enbart en kostnad, de måste ge avkastning. Det finns emellertid tillräckligt att skydda, ty KONE räknas till de tre största patenterarna i Finland. Enligt Ihonen har bolaget för tillfället cirka 700 patentfamiljer och drygt 3000 i kraft varande patent. Årligen lämnar bolaget in över 70 patentansökningar. Tillgänglig patentinformation om konkurrenterna utnyttjas noga till att styra den egna produktutvecklingen och skyddet. Ett IPR-team bestående av sju personer som sköter om patentoch mönsterskydd följer varje månad med ansökningar som blir offentliga på deras egna områden. Vid utvecklandet av nya produkter kontrolleras dessutom med vissa mellanrum om det har uppkommit något nytt att skydda, och man gör freedom to operate-utredningar för att identifiera riskerna i anslutning till handlingsfrihet. - Från Kolster har vi skaffat kunnande och extra resurser. Fastän vi gör mycket med egna krafter, är det viktigt för oss att använda en tillförlitlig partner för att uppställa patentansökningar. Det medför flexibilitet till den egna IPR-verksamheten, berättar Ihonen. Han har ett råd att ge även företag som inte har så mycket erfarenhet av skydd. - Jag anser att man inte får tag i specialkunnande inom patentering genom att googla. Man måste veta vem man har att göra med. Man måste identifiera vad ett bra patent är och vad dess skyddsomfång är. Därför är en partner som man kan lita på värdefull. Som den viktigaste milstolpen inom den av KONE utvecklade teknologin och också skyddet lyfter Ihonen fram hissen utan maskinrum, vars skydd började på 90-talet. Hissen utan maskinrum gav fart åt hela företagets tillväxt och nuvarande utveckling. Den förändrade radikalt hela verksamhetsfältet och myndighetsbestämmelserna. - Utgående från denna centrala innovation har man utvecklat ny energisparande teknologi och förbättrat användarerfarenheten genom formgivning dvs. byggt upp det nuvarande People Flow -konceptet. KONEs innovativitet är erkänd även på den globala marknaden. Finanstidningen Forbes har listat företaget på plats 39 bland de mest innovativa företagen i världen. The Patent Board (USA) som är känd inom IPR-branschen har placerat företaget i tio-i-topp bland industriföretag för dess innovativitet. Formgivning ett viktigt tyngdpunktsområde - Kina en marknad på uppgång Satsningen på användarerfarenhet har inneburit att man lyft fram formgivningen vid sidan av den framstegsvänliga teknologin som en viktig konkurrenstrumf. På KONE är design en väsentlig del av de nya produktkoncepten. - Formgivningen under de senaste fem åren har varit ett särskilt viktigt tyngdpunktsområde både inom produktutvecklingen och skyddet, berättar Ihonen. Och resultaten syns också. KONE vann nyligen fyra formgivningspris i den högt värderade red dot-produktformgivningstävlingen för sina signaleringsanordningar, sin nya hisskorg och sitt KONE Design Collectioninredningskoncept. Ett par år tidigare belönades företagets designkunnande likaså med uppskattade GOOD DESIGN-priser. Asiens och särskilt Kinas betydelse ökar kraftigt. Enligt Ihonen är ökningen av försäljningen av nya anordningar på den asiatiska marknaden över 20 %. - Betydelsen av patentering och skydd av formgivning ökar ständigt i Kina. I Kina skyddar vi aktivt nya anordningar och lösningar. I Europa och Amerika är skyddet mera koncentrerat på modernisering av teknologin och serviceaffärsverksamhet, berättar Ihonen. Asiens och Kinas betydelse är lätt att inse även genom en undersökning av megatrenderna. Enligt prognosen för den globala befolkningstillväxten (U.N. World Urbanization Prospects) kommer befolkningen i städerna att vara fem miljarder år Mängden megastäder med över 10 miljoner invånare ökar till nära 30 - och denna ökning är starkast i Asien. Koncentrationen av befolkningen i städer och den åldrande befolkningen ökar efterfrågan på lösningar, som främjar hinderfri och ekoeffektiv förflyttning i stadsmiljö, varför utsikterna för affärsverksamhet är goda. - Ännu för några år sedan diskuterade man om huruvida KONE är tvåa eller trea inom sin bransch på den globala marknaden. Nu är vårt mål att utmana ettan på den amerikanska marknaden. Det förutsätter av oss förmåga och mod att se långt framåt även i IPR-frågor. Man skulle kunna säga att vi i skyddet tidvis lämnar in en slags lottokuponger i form av patentansökningar! KOLSTER Info 5

6 IPR & ARBETSAVTAL TEXT JYRKI NIKULA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag Enhetschef Jyrki Nikula sköter i vid omfattning ärenden i anslutning till IPR-strategier, avtalsjuridik samt konfliktlösning. I praktiken baserar sig alla IPR-rättigheter som ett företag innehar på arbete som dess anställda eller underleverantörer gör. De flesta rättigheter, såsom patent, nyttighetsmodell, varumärke och mönsterrätt bör registreras, men upphovsrätter och företagshemligheter uppkommer direkt med stöd av lagen. Utgångspunkten för vår lagstiftning är att rättigheterna tillhör den (naturliga) person som skapat dem, men i vissa fall har företagen rätt att överta rättigheterna eller de kan även överföras direkt med stöd av lagen eller ett avtal till arbetsgivaren. För företaget är detta mycket viktigt för att det skall få tillräckligt omfattande rättigheter till resultatet av de anställdas arbeten. Patent och lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar - oenighet i tolkningen Enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar som gäller i Finland kan arbetsgivaren ta rättigheterna till en uppfinning som en arbetstagare gjort i ett anställningsförhållande. Lagen åtskiljer fyra olika situationer där arbetsgivaren kan ta rättigheterna antingen helt och hållet eller delvis beroende på i vilken anslutning till arbetsuppgifterna uppfinningen har gjorts. För uppfinningar som görs vid högskolor finns en egen lag och egna regler. Enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar måste arbetstagaren genast då han gjort en uppfinning meddela arbetsgivaren om detta. Någon egentlig brist för denna anmälan finns inte i lagen och har inte heller definierats i rättslig praxis. Nämnden för arbetstagarens uppfinningar, som ger utlåtanden om lagens tillämpning, har i sin lösningspraxis konstaterat att i vissa fall har arbetstagaren ansetts uppfylla sin anmälningsskyldighet först 2-3 år efter att den egentliga idén föddes, ifall man varit tvungen att vidareutveckla idén avsevärt innan arbetsgivaren enligt lagen har kunnat förstå uppfinningen; eller att man kunnat anse att en sådan uppfinning uppkommit som är patenterbar i Finland. Helsingfors hovrätt har i sin tur i ett beslut utfärdat år 2008 ansett att arbetsgivaren har kunnat ta rättigheterna till och med 6 år efter avslutat anställningsförhållande, då arbetstagaren inte har gjort en vederbörlig uppfinningsanmälan. Ur arbetsgivarens synvinkel börjar en av de viktigaste brister löpa efter att anmälan om arbetstagarens uppfinning gjorts. För att få rättigheterna måste arbetsgivaren inom fyra månader efter att han fått anmälan skriftligen meddela arbetstagaren vilka rättigheter arbetsgivaren har till uppfinningen. Ifall anmälan försenas eller inte görs, förblir rättigheterna hos arbetstagaren, som fritt kan utveckla, licensera eller till och med sälja uppfinningen. Lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar härstammar från år 1967, och den har reformerats år 1988 och Trots detta lämnar lagen rum för tolkningar i många frågor. En av de mest besvärliga punkterna är bestämmelsen och rimlig ersättning. I lagen eller någon annan föreskrift ges inga egentliga beräkningsinstruktioner för vad en rimlig ersättning är. En betydande del av utlåtandena från nämnden för arbetstagarens uppfinningar avser uttryckligen beloppet på en rimlig ersättning. Ett reglemente för arbetstagarens uppfinningar används i de flesta företag med betydande patenteringsverksamhet. Reglementets viktigaste uppgift är att standardisera anmälnings- och patenteringsarvodena för att beräkningen och utbetalningen av s.k. vanliga arvoden skall vara enkel och tydlig både för arbetsgivaren och för arbetstagarna. I en del av reglementena finns även bestämmelser eller beräkningsgrunder för utbetalning av en särskild ersättning som baserar sig på utnyttjandet av patentet. Jag anser att denna praxis är att rekommendera, eftersom den kan betraktas som en del av företagets riskadministrering, då de särskilda ersättningarna i vissa fall kan uppgå till avsevärda summor. Av denna orsak är det bra att företagen på förhand har nedskrivet åtminste de principer enligt vilka arvoden utbetalas, varvid också arbetstagarna har realistiska förväntningar om nivån för särskilda arvoden. 6 KOLSTER Info

7 Inga egentliga föreskrifter om nyttighetsmodeller För nyttighetsmodell finns inga särskilda föreskrifter i vår lagstiftning. Detta innebär i praktiken att arbetsgivaren och arbetstagaren fritt kan komma överens om överföringen av nyttighetsmodellen och ersättningen som eventuellt ska betalas för den. En del företag har avtalsbaserat tagit med nyttighetsmodellerna i reglementet för arbetstagarens uppfinningar och betalar aningen lägre ersättning än på basis av de uppfinningar som ska patenteras. Ifall nyttighetsmodellen skulle vara patenterbar, bör man härvid betala ersättning enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Någon skyldighet till ersättning som betalas på basis av en nyttighetsmodell finns inte, ifall uppfinningen i fråga inte är patenterbar, men den sporrar arbetstagarna. Man kan i princip komma överens om rättigheterna i anslutning till nyttighetsmodeller också genom ett villkor som tas med i arbetsavtalet. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att man bör skriva en överlåtelsehandling för nyttighetsmodellen liksom för patent, varmed rättigheterna överförs till arbetsgivaren. Bra med avtal om användning av varumärke och mönsterrätt I den finska lagstiftningen finns inte heller några särskilda föreskrifter om varumärken eller mönster som skapats i ett anställningsförhållande, varför arbetstagaren och arbetsgivaren fritt kan avtala om rättigheterna till dessa. Den allmänna utgångspunkten för arbetsavtalslagen är att resultaten av det arbete som görs då arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter tillhör arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar ju lön åt arbetstagaren för att arbetstagaren ger sin arbetstid och arbetsinsats åt arbetsgivaren. Härvid är det åtminstone rimligt att resultaten av arbetsuppgifterna tillhör arbetsgivaren. I Finland betalas normalt inte någon särskild ersättning för varumärken eller mönster som skapats i ett anställningsförhållande, men det är bra att dokumentera överföringen av rättigheterna till arbetsgivaren antingen i arbetsavtalet eller med en separat överlåtelsehandling eller -avtal. Noggrannhet krävs med upphovsrätter Enligt upphovsrättslagen uppkommer upphovsrätten direkt med stöd av lagen och den tillhör alltid den person som skapat verket. Upphovsrätten skiljer sig sålunda från de övriga IPR-rättigheterna. Det enda undantaget i upphovsrättslagen är datorprogram som gjorts i ett anställningsförhållande, vilka direkt tillhör arbetsgivaren med stöd av lagen. I Finland har det emellertid inom många branscher redan länge funnits en praxis, enligt vilken verk skapade i ett anställningsförhållande tillhör arbetsgivaren. Frågan nämns ofta i arbetsavtal, men även på basis av den långvariga praxisen har man ansett att rättigheterna tillhör arbetsgivaren. Man försökte ändra lagen för några år sedan så att alla verk som skapats i ett anställningsförhållande liksom datorprogram direkt skulle tillhöra arbetsgivaren med stöd av lagen. Lagändringen blev emellertid föremål för en aldrig tidigare skådad lobbning främst från fria kompositörers och musikers sida, fastän själva ändringen i praktiken inte alls skulle ha gällt dessa grupper. På grund av politiska påtryckningar förblev reformen ogenomförd, varför arbetsgivare också nuförtiden bör fästa uppmärksamhet vid att få tillräckliga upphovsrätter. Underleverans- och leveransavtal innebär en extra utmaning Att använda sig av underleverantörer är allt vanligare bland finska företag. Även i underleverans- och leveransavtal bör man fästa uppmärksamhet vid att beställaren får tillräckliga rättigheter till resultatet av exempelvis planeringsarbete eller delframställning. Situationen blir allt mera komplicerad, ifall företaget använder sig av personaluthyrning. Härvid kan hyrföretagets arbetstagare sitta i samma projekt och planeringsgrupper som företagets egna anställda, men ställningen för de IPR-rättigheter och särskilt patent som de skapar kan vara helt en annan, ifall detta inte beaktats i avtalet mellan företaget och arbetstagaren. Situationerna blir allt mer komplicerade även på detta område - lagen om rätt till arbetstagarens uppfinningar börjar nu vara i behov av en totalreformering. KOLSTER Info 7

8 A6V0 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Alihankinta 2012-mässan i Tammerfors : Kolster på avdelning C 521 Utnyttja tillfället att diskutera skydd för ditt kunnande med våra IPR-experter. Registrera dig på förhand som mässbesökare gratis på adressen Kolster IPR-seminarier i Tammerfors 19.9, Helsingfors 25.9, Uleåborg Enhetspatentsystemet framskrider? Under hösten torde det klarna ifall EU-parlamentet förkastar eller godkänner innehållet i paketet som avser ett enhetspatentsystem och som Europarådet avtalat om. Ännu i somras såg det ut som om ett enhetspatentsystem som täcker flera EU-länder skulle kunna förverkligas, när man beslöt att dela upp den europeiska patentdomstolens funktioner mellan Paris, London och München. Samtidigt ändrades dock författningsförslaget som gäller enhetspatentet så att EU-parlamentet beslöt att i stället för att godkänna utreda huruvida förordningen efter ändringen uppfyller EU-lagstiftningskraven. Se närmare program på våra webbsidor och anmäl dig! Exaktare klassificeringar i EU-varumärkesansökningar Myndigheten (OHIM) som behandlar gemenskapens varumärkesansökningar har preciserat bruket av varumärkesklassificeringar då man ansöker om EU-varumärkesskydd. Tidigare var det möjligt att ansöka om skydd för EU-märken i vid bemärkelse med en klassrubrik. I enlighet med OHIM:s nuvarande praxis rekommenderas inte längre att man söker skydd för EU-varumärken med en klassrubrik, utan varu- och tjänstklassificeringen måste vara tydlig och exakt. Såvida märkesinnehavaren emellertid absolut vill ansöka om skydd i vid bemärkelse och ge sin EU-varumärkesansökan en klassrubrik, bör sökanden bifoga en skriftlig försäkran om att varumärksskyddet faktiskt avser alla de varor och tjänster, som finns på den alfabetiska Nizza-klassificeringslistan. Andra fasen av USA:s patentreform träder i kraft USA:s patentlag genomgår sin största förändring sedan år Genom reformen kommer USA:s patentpraxis att närma sig den övriga världen. De första förändringarna trädde i kraft redan hösten 2011, andra fasens förändringar träder i kraft och den tredje fasen i mars Läs om förändringarna i Kolster Info Nr 1/2012: Info. IPR-domstolen inleder sin verksamhet 2013 Man har beslutat att koncentrera tvister i anslutning till immaterialrättigheter och upphovsrätter till en specialdomstol som ska grundas i samband med Marknadsdomstolen. Enligt IPR-experternas utvärdering kommer IPR-domstolen som inleder sin verksamhet år 2013 att öka rättssäkerheten och domstolens sakkunskap inom IPR-branschen i Finland. Utnämningar Jur.kand., Maître en droit Caroline Aspelin har börjat i IPR Legal-enheten i Helsingfors med Senior Legal Counsel-uppgifter. Caroline har nästan 10 års erfarenhet av avtals- och licensärenden inom industrin. Tidigare arbetade hon som advokat på en av Finlands ledande advokatbyråer med konkurrensrätt som specialområde. Caroline förstärker Kolsters förhandlings-, avtals- och licenseringskunnande. Dipl.ing., ekon.mag. Hans Stellberg har börjat som patentombud på Kolster i Helsingfors. Hans har erfarenhet av IPR-branschen sedan Han koncentrerar sig speciellt på skydd av uppfinningar inom el- och maskinteknik samt IPR-konsultering. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Nr 2 2011 INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Metso Automation, Fiskars och Lite-On Mobile: En inblick i försvar och användning av IPR-rättigheter

Läs mer

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster.

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster. Planera ditt företags IPR-verksamhet Behandlingen av invändningar förändras Nr 2 2008 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt Bild ur ABB:s globala reklamkampanj

Läs mer

Varumärkesklassificeringen

Varumärkesklassificeringen Nr 1 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärkesklassificeringen har betydelse! EPOs regeländringar begränsar patentsökandens möjligheter Powerkiss förenar teknologi och design www.kolster.fi

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi Kolster är IPR-expert Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom samt att främja utvecklandet av den immateriella

Läs mer

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter Nr 2 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS En inblick i problematiska uppfinningsrätter Avtalsrättslig synvinkel på IPR-intrång Chempolis ihärdiga produktutveckling och skyddande GER RESULTAT

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Arbetstagares uppfinningar

Arbetstagares uppfinningar Vad gäller när du gör en uppfinning i anställningen Om du gör en uppfinning i anställningen förvärvar arbetsgivaren normalt viss eller hela rätten till uppfinningen. För arbetsgivarens rätt till uppfinningen

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor /369

Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor /369 Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor 19.5.2006/369 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas på uppfinningar som personer anställda vid finländska

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf?

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf? Kolster Info Nr 1 2006 Mars Design säljer har du skyddat din försäljningstrumf? Sandvik Tamrock designar och är strikt i sin skyddspolitik Den finska patentlagen förnyas Mönsterrätt text: Anne Suutala

Läs mer

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket Nr 3 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom www.kolster.fi IPR in-house-tjänst TEXT ANNE SUUTALA

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina NEWS CHINA UPDATE NUMBER 3-2015 Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina Diplomatens synvinkel I Sid 3 Kina kan inte underskattas Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på

Läs mer

Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel

Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel NEWS IPR UPDATE NUMBER 1-2015 Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel Matti Ylitalo, Medrian och Luowia I Sid 4-5 Kom ihåg mönsterskyddet vid patentering! Juha Myllyoja

Läs mer

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December Kolster Info Nr 3 2006 December Patenttroll inom programvaruindustrin Håll din varumärkesregistrering i kraft Ekahau: Patent som säkerhet för finansiärer Patent text: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFININGSREGLEMENTE 29.5.2015 PRINCIPER FÖR KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSRESULTAT 9.3.2015 UPPFINNINGSANMÄLNINGAR ÅR 2014

HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFININGSREGLEMENTE 29.5.2015 PRINCIPER FÖR KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSRESULTAT 9.3.2015 UPPFINNINGSANMÄLNINGAR ÅR 2014 HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFININGSREGLEMENTE 29.5.2015 PRINCIPER FÖR KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSRESULTAT 9.3.2015 57 UPPFINNINGSANMÄLNINGAR ÅR 2014 HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFINNINGSREGLEMENTE 29.5.2015

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Åtta länder: Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Australien, Brasilien, Kina och USA

Åtta länder: Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Australien, Brasilien, Kina och USA Sara Linde Hantering av uppfinnarersättningar i internationella företag Mindre administration Lättare att förstå Varför är det ett problem? Arbete i grupp Internationella grupper Olika regler i olika länder

Läs mer

Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen

Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen Nr 3 2013 Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: Gräv din IPR-skyddsgrop

Läs mer

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning Kolster Info Nr 1 2007 Mars BioTie skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter Varumärket lever inte utan bevakning Tullbevakningen hjälper i kampen mot produktförfalskningar Varumärken text: Kristiina

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas!

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! Idébeskrivning En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! För att en idé ska komma på rätt spår från början är det viktigt att idébäraren har någon att prata med. Någon som har erfarenhet

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 2015-03-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Promemorian Patent och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen 1994 rd - RP 103 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att stadganden som gäller ansökan

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Stockholm. RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Maj Johansson och tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent

Stockholm. RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Maj Johansson och tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-12-30 Mål nr PMÖ 10350-16 marknadsöverdomstolen 2017-01-11 Rotel 0222 Föredragning i Stockholm RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2017-2018 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Stormfågeln AB (publ) org.nr. 556609-2762 1(5)

Stormfågeln AB (publ) org.nr. 556609-2762 1(5) org.nr. 556609-2762 1(5) Bokslutskommuniké, januari december 2009 Sammanfattning 2009 Bolagets huvudsakliga investeringar har gjorts i patent och prototypbåten. Bolagets kapital används huvudsakligen för

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Formgivning, produktutveckling och skydd är en helhet. IPR Control: dokument, frister och kostnader under kontroll

Formgivning, produktutveckling och skydd är en helhet. IPR Control: dokument, frister och kostnader under kontroll No Nr 1 3 2013 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE IPR Control: dokument, frister och kostnader under kontroll IPR-rättigheter, sekretess och

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 97/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att arbetsavtalslagen ändras. Lagen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Det kommersiella utnyttjandet av Statens tekniska forskningscentrals (VTT) immateriella tillgångar (Intellectual Property Rights IPR)

Det kommersiella utnyttjandet av Statens tekniska forskningscentrals (VTT) immateriella tillgångar (Intellectual Property Rights IPR) Resumé 48/54/05 Det kommersiella utnyttjandet av Statens tekniska forskningscentrals (VTT) immateriella tillgångar (Intellectual Property Rights IPR) Enligt 1 (1041/1983) i lagen om Statens tekniska forskningscentral

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 INLEDNING Hyrt arbete är en ny arbetsform som ser ut att breda ut sig på arbetsmarknaden, även inom det journalistiska arbetet. Särskilt i Sverige

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 06-285 P.ans. 0302726-5 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-03-06 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: LN (sökande) Ombud: Bergenstråhle & Lindvall

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 1 kap Behörighet 1 Marknadsdomstolens behörighet och verksamhetsställe Marknadsdomstolen behandlar de ärenden som hör till dess behörighet enligt 1)

Läs mer

Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR

Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR 26.11.2014 1 Situationen före 1.9.2013 Helsingfors tingsrätt exklusivt behörig

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~ Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: 1971-12-17 I i ~ Lag (1971: 1078) om försvarsuppfilulingar Justitiedepartementet L3 ÄNDRING: Ändringar införda t o m SFS 1993:1407

Läs mer

EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT

EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT Diskussionsinlägg vid XXIX NIR-mötet av advokat Örjan Grundén Status Tio år har gått efter att tanken på en gemensam domstolsordning för europeiska patent

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Lönerevision för Unionen

Lönerevision för Unionen Lönerevision för Unionen 2017-2019 1 Lönehöjningar 1.1 Beräkning av löneutrymme för individuell höjning den 1 juli 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019 30 juni 2017. 30 april 2018. 30 april 2019. 1.2 Förstärkt

Läs mer

MEKANISK KONSTRUKTÖR BRUNKEBERG SYSTEMS AB. Verksamhets-, arbetsbeskrivning & kompetensprofil

MEKANISK KONSTRUKTÖR BRUNKEBERG SYSTEMS AB. Verksamhets-, arbetsbeskrivning & kompetensprofil MEKANISK KONSTRUKTÖR BRUNKEBERG SYSTEMS AB Verksamhets-, arbetsbeskrivning & kompetensprofil VERKSAMHETSBESKRIVNING BRUNKEBERG SYSTEMS Brunkeberg är ett innovationsbolag med en portfölj av innovationer

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Enligt 3 a lagen om arbetsförmedling (1645/91) kan en arbetssökande som är arbetslös

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Enligt 3 a lagen om arbetsförmedling (1645/91) kan en arbetssökande som är arbetslös 1992 rd - RP 230 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsförmedling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetsförmedling

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2016-2017 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer