No Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?"

Transkript

1 No Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka?

2 PATENT Text TUULA PULKKA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM Inblick i small entity -praxis: Patent med rabatt? Tuula Pulkka är chef för Kolsters Patent Filing-avdelning. Avdelningen har ett starkt kunnande om patentverkens praxis i olika länder. Patentering är ett dyrt nöje. Patentering för privatpersoner, småföretag och allmännyttiga samfund underlättas med patentverkens rabatterade small entity eller micro entity -avgifter. Det lönar sig att noga överväga möjligheten: rabatterna är även förknippade med stora risker. Det värsta hotet är förlust av patenträttighet, ifall de rabatterade avgifterna betalas till patentverket på fel grunder. Europeiska patentverket EPO Fastställningsgrunderna för EPOs rabatterade avgifter ändras Från och med april beviljar EPO 30 % rabatt på ansöknings- och patenterbarhetsundersökningsavgifter, ifall sökanden är en privatperson, ett allmännyttigt samfund (t.ex. ett universitet) eller ett småföretag med under 250 anställda. Dessutom måste omsättningen vara under 50 miljoner euro eller balansräkningens slutsumma under 43 miljoner euro. Tidigare fick man rabatt (20 %) även för till exempel besvär och den fick alla sökanden oavsett storlek: det räckte att man använde sitt eget nationella språk (annat än EPOs officiella språk engelska, tyska och franska) och att hemorten var i något av EPOs medlemsländer. Den nya praxisen utestänger helt och hållet stora företag och fråntar även de små rabatten på besvärsavgifter. USAs small entity och micro entity Rätt använda sparar rabatterna som patentverket i USA beviljar tusentals dollar åt sökanden under ansökningsprocessen. Small entity-status beviljas åt en sökanden som är en privatperson, ett företag med under 500 anställda eller ett allmännyttigt samfund såsom ett universitet. Rabatt fås inte, ifall företaget utgör en del av ett större företag, som inte är berättigat till rabatt eller ifall uppfinningen är licensierad eller såld till en instans som inte är small entity. Rabatten som beviljas small entity är 50 % på t.ex. ansöknings- och granskningsavgiften, avgifter för extra patentkrav, förlängningar av svarstiden samt beviljande- och årsavgifter. För att få rabatt räcker det att man meddelar patentverket att sökanden är small entity. Att få micro entity-status är en besvärligare process. Micro entity får 75 %:s rabatt på de flesta avgifter. För att få rabatten förutsätts bl.a. att uppfinnaren är designerad som uppfinnare i högst fyra tidigare US-ansökningar och att sökandens/uppfinnarens bruttoinkomster under föregående kalenderår inte varit mer än den tredubbla medelbruttoinkomsten i USA. Dessutom förutsätts ett vederbörligt undertecknat skriftligt intyg som patentverket godkänner. Sökandens status kan ändras i patentverket i bägge riktningar (från small till large och tvärtom) närsomhelst under behandlingen. För en för stor inbetald summa kan man anhålla om återbetalning under en tidsfrist. Man måste genast meddela till patentverket när status förändras och vid behov betala skillnaden för small och large entity-avgifter retroaktivt. Status kan förändras utan att man märker det bl.a. i samband med licensering och samtidigt blir patentet i praktiken värdelöst, om status inte är rätt. Kanadas small entity Patentverket beviljar 50 %:s rabatt åt universitet och företag med under 50 anställda. Den status som angetts på ansökningsdagen gäller under hela behandlingen. Ifall man meddelar om ändrad status efter den i patentlagen bestämda tidsfristen, upphör patentet automatiskt att gälla. Patentverkets avgifter är i Kanada mycket låga i förhållande till risken. Vi rekommenderar inte att man utnyttjar rabatterna, utan meddelar patentverket att alla sökanden är large entity. Norge Norge är det enda nordiska landet med ett patentverk som beviljar rabatt på ett patents ansökningsoch granskningsavgift. Rabatten beviljas åt privatpersoner och åt företag med under 20 fast anställda då företaget inte är en del av ett större företag. Rabatten är cirka 400 euro. I praktiken ansöker man oftast om norskt patentskydd via EPO, varvid ingen rabatt erhålls. Övriga världen De flesta andra patentverk använder sig av rabatterade avgifter, vart och ett med egna regler. I många länder såsom Ukraina, Mexiko och på Filippinerna är myndighetsavgifterna så låga att det inte lönar sig att ta risken att förlora patenträttigheten genom att anhålla om small entity-status. Vårt kunniga assistentgarde kontrollerar sökandens status i olika behandlingsskeden. I sista hand faller ansvaret för att meddela patentmyndigheten om rätt status alltid på patentsökanden/ innehavaren vi känner till exempel inte nödvändigtvis till licensavtal. 2 KOLSTER Info

3 Ledare Får vi mäta din IPR-kondition? Olika skeden i ett företags livscykel förknippas med olika slags risker. Ett start-up företag tampas med helt andra problem än växande teknologiföretag eller gamla traditionella företag, som står beredda att sluta internationella avtal eller ge sig in på nya områden och nya marknader. Det finns många sätt att minimera riskerna. Man gör noggranna marknadsutredningar, utvärderar användarpreferenser och konkurrensfördelar hos de egna produkterna jämfört med konkurrenternas. Men det räcker inte alltid med att ha tekniskt överlägsna produkter, effektiv produktionsteknologi, kunniga marknadsförare och effektiva försäljare. Man måste få sköta sin business utan störningar i form av rättsprocesser, illojal konkurrens och kopiering. Skydd mot sådana störningar bygger man med hjälp av IPR. IPR är framför allt ett verktyg, med vars hjälp företag strävar att minska risktagningen. Risken för att en konkurrent kommer med simpla kopior och håvar in resultatet av ditt utvecklingsarbete. Risken för att bli anklagad för intrång i någon annans rättigheter, med utdragna och dyra rättsprocesser med osäker utgång som följd. IPR-skyddet minskar också risken för att tvingas betala extra licensavgifter som äter av den vinst produkten skulle bringa. Med Kolsters hjälp kan riskerna minskas i alla skeden av företagets livscykel. Vi står till tjänst med IPRauditeringar, som hjälper dig att evaluera din IPR-status och identifiera potentiella risker. Vi står till tjänst med hyresexperter i situationer då du har stort behov av specialkunskap och erfarenhet, men inte har egna IPR-experter. Vi står till tjänst med erfarenhet och kunskap och hjälper dig att utvärdera konkurrenternas IPR, så att du vet var gränserna går för vad de kan kräva. Får vi mäta din IPR-kondition? Våra tjänster hjälper dig att uppnå excellens i din business. Solveig Nylund Direktör, försäljning och kundrelationer» No Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Jyrki Nikula Antti Peltonen Tuula Pulkka Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout Isobar FInland, Marko Virta Pärmbild istockphoto Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn E-post KOLSTER Info 3

4 FINANSIÄRENS SYNVINKEL Text ANNE SUUTALA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM INVENI CAPITAL OY: Investering föds inte utan IPR Vetenskap och forskning är av världsklass i Finland, men kapitalinvesteringarna är fortfarande rätt få. För att locka en investerare till företaget förutsätts bevis på konkurrensfördel, där IPR spelar en viktig roll. Aki Prihti från kapitalinvesteringsbolaget Inveni Capital Oy bekräftar att finansieringsbeslut inte kan tas utan diskussioner om IPR. För finansiären är en villkorslös förutsättning att produkterna har IPR-skydd. Ifall så inte är fallet, finns ingen grund för affärsverksamhet på den globala marknaden. Inveni Capital investerar i tidigt och tillväxtskede Aki Prihti i life science-bolag, vilka har en testad produktidé, goda marknadsutsikter och en möjlighet till internationell framgång. Det administrerar för tillfället sex investeringsfonder inom life science-branschen. Enligt Prihti grundades bolaget, eftersom det finns många intressanta forskningsämnen i Finland, särskilt inom läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi. Grundarna ville vara med i vidareutvecklandet och kommersialise- ringen av lovande produktämnen. Allmänt taget gynnar finansiärerna investeringar i företag som har färdigt kommersialiseringsdugliga produkter och där den företagsekonomiska risken därigenom är mindre. Avvikande från formeln har Inveni Capital velat gå med i de bolag de valt som finansiär för produktutvecklingsprojekt i ett tidigt skede. Vi är leadinvesterare, som vill vara operativt med i bolagen från verksamhetens början och bygga upp värdet, berättar Prihti. Värdet föds från patent och forskningsdata Enligt Prihti har även små bolag inom life science-branschen ypperliga möjligheter till framgång. Marknaderna är internationella och affärsverksamheten baserar sig på produkter skyddade med patent. Patentet garanterar att stora företag inte kan krossa ett litet företag med sin egen kraft. Patentet räcker emellertid inte ensamt till i den globala konkurrensen. Små bolags produkter måste särskilja sig på något väsentligt sätt från konkurrenterna, små förbättringar eller me too -produkter är inte tillräckliga. Enligt Prihti har i synnerhet inom läkemedelsindustrin även dataskydd beviljat av myndigheter en avgörande roll. Dataskydd som beviljas för tio år för till exempel biologiska läkemedel ger ofta ett nästan lika långt skydd mot generiska konkurrenter som själva patenten. För ett stort läkemedelsbolag kan produktämnen kommersialiserade till vidareförädling fås att generera ett kassa flöde åt företaget redan i ett tidigt skede. Då finns också bättre möjligheter att själv utveckla längre de mest lovande ämnena, väcka internationellt intresse samt bygga upp en patentportfölj och ett värde. 4 KOLSTER Info

5 Målet är att få utveckla produkter till en viss punkt, och sedan i ett lämpligt skede licensera eller sälja till en partner med ett färdigt internationellt försäljningsnätverk. Egen kommersialisering i bred skala är i allmänhet inte realistiskt eller ens ekonomiskt förnuftigt för små företag inom life science-branschen, konstaterar Prihti. Patentexperter med i utvärderingar Prihti berättar att innan investeringsbeslutet föds, behöver man en patentexperts erfarenhet. I det första skedet vill finansiären få en uppskattning om patentportföljen och klargöra hur långt och täckande patentskydd uppfinningen har, och ifall skyddet patentet ger är tillräckligt dvs. skyddar just de särdrag som har möjlighet att öka företagets ekonomiska värde. Ifall det gäller ett startup-företag, som inte ännu hunnit lämna in en första patentansökan, utvärderas vilka möjligheter uppfinningen har och huruvida det är sannolikt att man över huvud taget får patentskydd. Ifall situationen är lovande, påskyndar finansiären inlämningen av patentansökningar. Patentexpertens roll framhävs i det om vi tror att man via patent kan få ett tillräckligt skydd, konstaterar Prihti. Finansiären vill granska uppfinningen även ur handlingsfrihetens synvinkel. Då gör patentexperten vanligen en freedom to operate-utredning åt finansiären. Det är viktigt att veta om uppfinningen kan lanseras på marknaden som planerat, eller ifall kommersialiseringen innebär avsevärda risker eller hinder från konkurrenternas sida. Vi utvärderar konkurrensfördelar som erhålls, ifall konkurrentens patent kommer för nära eller ifall patenten till och med är överlappande. IPR-expertens roll framhävs i synnerhet, ifall egna och konkurrenternas patent inte ännu beviljats och man antar att de slutliga skyddsomfången kommer att väsentligen förändras under behandlingen. I det sista skedet före det slutliga investeringsbeslutet görs en noggrannare due diligence-utredning och kontrolleras även alla administrativa frågor. Sålunda säkerställer finansiären att IPR-portföljen inte är förknippad med någon gråzon, utan till exempel alla överlåtelsehandlingar och licensavtal är ur investerarens synvinkel i skick. Vi har vänt oss till Kolster som har stor erfarenhet på bioområdet för att få hjälp vid analysering av patent och i olika utredningar, säger Prihti. Allt ut av den kommersiella potentialen Utgångsvärdet för en finansiär är alltid att företaget som ska finansieras har den bästa produkten, och att tillhörande patentportfölj är så att säga i skick. Omkring en betydelsefull uppfinning finns emellertid nästan alltid konkurrenter och patentanhopning. Ifall konkurrenter saknas, är uppfinningen sannolikt inte ens intressant. Ifall anhopning förekommer är det allt viktigare att inse vad som är det egna området och styrkan. Även vad som sker i patentomgivningen under investeringen blir allt mer betydande. Man behöver en IPR-expert som kan finna kommersiell potential även i skyddet. Prihti påminner att även ett smalt patent på ett grundpatent kan ha en stor kommersiell betydelse. Det kan vara fråga om en ny slags läkemedelsdosering eller teknisk detalj, varvid man genom patentering kan fortsätta grunduppfinningens skyddstid, eller samla in inkomster via licensering från dessa tilläggspatent som man själv inte vill utnyttja. Enligt Prihti är små företag dåliga på detta. Grundpatentet är i skick men patent som är smalare än grundpatentet och förlänger skyddstiden blir osökta, eftersom man ofta inte fäster uppmärksamhet på detta. Detsamma gäller även patent som inte direkt hänför sig till den egna affärsverksamhetens planer. Stora företag kan detta bra och tar ut all potential även utanför grunduppfinningen och huvudmarknaderna och hämtar in vinster. Prihti ser IPR-specialkunnande som ett krävande område som kan jämföras med god finansiell styrning. I små företag skulle det vara viktigt att sköta dessa funktioner på ett optimalt sätt och förutseende, men de egna resurserna och kunnandet räcker ofta inte till. Jag ser att Kolster har en stor affärsverksamhetspotential i expertuthyrning av in-house-typ för startup- och små och medelstora företag. En i företagets affärsverksamhet engagerad patentexperts åsikter skulle ha stor betydelse när man utvecklar företaget inom life science- och andra branscher, där bolagens värde i stor utsträckning baserar sig på immaterialrätter. KOLSTER Info 5

6 VARUMÄRKEN Text JOOSE KILPIMAA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? När en ny produkt eller ett tjänstkoncept är klart att bjudas ut på marknaden, blir frågan aktuell om metoder att ge besked om detta till konsumenterna på ett sätt som särskiljer din produkt från konkurrenternas produkter samt skapar en föreställning om produktens eller tjänstkonceptets egenskaper. Det bästa och effektivaste sättet att ge detta budskap är att skapa ett varumärke för produkten eller tjänsten och säkra ensamrätten genom en registrering. En förutsättning för registrering av ett varumärke är att märket man ansöker om registrering för skiljer sig tillräckligt från andra innehavares tidigare registrerade varumärken. Märket måste också skilja sig tillräckligt från de varor och tjänster som man vill registrera det för. Denna senare förutsättning för registrering kallas i varumärkesrätten för märkets särskiljningsförmåga. Kravet på ett varumärkes särskiljningsförmåga finns formulerat i Finlands Varumärkeslag 2 kapitlet 13. Ett märke som uteslutande eller med endast mind - re ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller ursprungsort eller tiden för dess framställande skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Förenklat uttryckt innebär formuleringen att varumärket som man söker registrering för inte får beskriva de varor och tjänster som man söker ensamrätt för genom en registrering. I varumärkeslagen har man listat egenskaper som avlägsnar ett märkes särskiljningsförmåga, men listan är inte uttömmande utan ger endast en fingervisning om hurudana varumärken som kan anses ha särskiljningsförmåga. Det är också bra att komma ihåg att kravet på särskiljningsförmåga inte gäller endast ordvarumärken, utan på samma sätt kan ett mönstermärke eller en slogan ha särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmåga vs. deskriptivitet Kravet på särskiljningsförmåga är i an - vändning överallt i världen där det finns ett registreringsförfarande för varumärken. Baktanken med kravet på särskiljningsförmåga är inte en enskild instans kan beviljas ensamrätt till ett varumärke som direkt beskriver de varor och tjänster det avser. I detta sammanhang talar man ofta om det så kallade allmänna behovet av frihållning. I en situation där man håller på och lanserar en ny produkt eller tjänst åt konsumenterna, uppstår lätt en lockelse att använda ett varumärke som kännetecken för varorna eller tjänsterna som ger konsumenterar direkt och omedelbart beskrivande information. Eftersom deskriptivitet är ett hinder för registrering av varumärke, kan man då man skapar nya varumärken sträva efter att hos konsumenterna skapa en suggestion, dvs. en underförstådd föreställning om produktens eller tjänstens art, beskaffenhet eller egenskaper. Ett suggestivt varumärke beskriver således inte de varor och tjänster det avser och kan sålunda registreras. Ett klassiskt exempel på ett finskt suggestivt varumärke är HELLÄ MIETONEN, som registerats bl.a. för kosmetiska produkter. Utvärdering av särskiljningsförmåga lämnar rum för tolkning I praktiken är skillnaden mellan varumärken med och utan särskiljningsförmåga vacklande, och patentverkets och domsto- 6 KOLSTER Info

7 larnas beslut som gäller särskiljningsförmåga handlar uttryckligen om enskilda fall. Det finns ingen exakt definition för varumärkesrättslig särskiljningsförmåga. Då man granskar ett märkes särskiljningsförmåga fästs således ingen uppmärksamhet vid andra varumärken, utan man beaktar flera fakta som avser det enskilda fallet under granskning. Beaktansvärd är till exempel terminologin på området. Vid utvärdering av ett varumärkes särskiljningsförmåga beaktas även förhållandet mellan den ensamrätt som registreringen ger och den skada som ensamrätten eventuellt förorsakar konkurrenterna. Starka och svaga varumärken Den varumärkesrättsliga särskiljningsförmågan är typiskt indelad i tre steg. Det första steget utgörs av märken med särskilt stark särskiljningsförmåga. Sådana är mycket originella och påhittade märken, som inte har en betydelse som baserar sig på standardspråket. Den andra graden utgörs av varumärken med svag särskiljningsförmåga. Märken med svag särskiljningsförmåga är i allmänhet mycket nära standardspråkliga uttryck och generiska former, men kan ändå registreras. Skyddet för varumärken med svag särskiljningsförmåga riktar sig främst mot identiska och mycket likartade märken. Det sista steget utgörs av suggestiva märken, som beroende på situationen kan ha stark eller mycket svag särskiljningsförmåga. Registermyndigheten överväger varumärkenas särskiljningsförmåga i ansökningsskedet. I domstolen hänför sig detta övervägande i allmänhet till situationer där det är fråga om en konflikt mellan två varumärken. I en konfliktsituation framträder ofta frågan om huruvida varumärket som intrångskäromålet avser ursprungligen har haft särskiljningsförmåga, dvs. om det över huvud taget borde ha godkänts i registret. Domstolen kan i sitt beslut också komma fram till ett annat slutresultat än den myndighet som granskat förutsättningarna för registrering och konstatera att oavsett registreringsbeslutet är märket utan särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster som det är registrerat för. Marknadsdom stolens linje är pragmatisk Den finska praxisen vid utvärdering av varumärkesrättslig särskiljningsförmåga ändras avsevärt ifjol. Som en del av en större domstolsreform avskaffades Patent- och registerstyrelsens bes värsnämnd, och besvärsärenden som gäller varumärkesansökningar överfördes likaså till marknadsdomstolen. I praktiken har detta inneburit att när patentverket tidigare hållit sig exakt endast till förhållandet mellan det sökta märket och varu- och tjänstelistan som det täcker, har marknadsdomstolen inom ramen för sin behörighet kunnat beakta praktiska frågor på ett mera flexi belt sätt. Linjen som marknadsdomstolen omfattat har enligt oss lett till en utveckling som ur varumärkesinnehavarnas synvinkel gagnar och främjar affärsverksamheten. KOLSTER Info 7

8 A6V0 NYHETER Mera nyheter på våra webbsidor > Våra kunder ansöker aktivt om EU-varumärken EU-varumärket växer stadigt i popularitet som en kostnadseffektiv lösning att söka skydd som omfattar den europeiska unionen. Kolsters kunder var under år 2013 mycket aktiva utnyttjare av EU-systemet. Kolster lämnade av de finländska företagen inom IPR-branschen in till antalet flest gemenskapsvarumärkesansökningar. För varumärken krävs exakta klassificeringar Från början av januari 2014 måste man i finska varumärkesansökningar allt exaktare identifiera de varor och tjänster som man söker skydd för. En del av de traditionella klassrubrikerna anses framdeles vara för inexakta. På PRS:s sidor har publicerats en lista över benämningar som inte längre kan godkännas. Myndigheten OHIM som registrerar EU-varumärken ändrade sin klassificeringspraxis till strängare redan under år Betydande förändringar i Kinas varumärkeslag I Kina träder den nya varumärkeslagen i kraft I och med lagen blir det möjligt att på det kinesiska fastlandet registrera ljud som varumärken, och i nya ansökningar kan flera varu- och tjänsteklasser inkluderas. De legala ersättningarna i varumärkesintrång stiger sexfaldigt jämfört med den gamla lagen. Varumärkesmyndigheten måste enligt lagen också behandla ansökningarna inom 9 mån. från ansökningsdagen. Ändringen kommer förhoppningsvis att väsentligen förkorta ansökningsbehandlingen som för närvarande kan ta upp till två år. Ytterligare information: Patentverken inleder ett tätare samarbete Patentverken världen över samarbetar allt tätare genom Global Patent Prosecution Highway (GPPH)-pilotprojektet, som startade Målet är att utnyttja granskningsarbete som gjorts redan tidigare i olika patentverk och påskynda patentansökningsprocessen. Sjutton patentverk har redan anslutit sig till pilotprojektet. Patrafee AB övergick i CPA Globals ägo CPA Global, världens ledande expert på årsavgiftsaffärsverksamhet och IPR-programvara, har köpt hela aktiestocken i Patrafee AB. Köpet påverkar inte Kolsters eller våra kunders samarbete med Patrafee. Patrafees verksamhet fortsätter under samma namn, med samma arbetstagare och det erbjuder även i fortsättningen service på finska. Nya kolsteriter Ekon.mag. Minna Virmajoki har utnämnts till Chief Financial Officer Dipl.ing. Joonas Kilpivaara har utnämnts till patenthandläggare vid filialen i Uleåborg Han förstärker vår serviceförmåga särskilt inom områdena elteknik och programvarutillämpningar. Patentorganisationen i Helsingfors förnyades EU:s produktförfalskningsförordning förenklar tullstopp Tapio Äkräs patentchef Från början av år 2014 har man förenklat tullens förfarande att stoppa och förstöra produktförfalskningar. Tullen kan förstöra tydliga produktförfalskningar automatiskt på rättsinnehavarens bekostnad under förutsättning att varans mottagare inte uttryckligen har meddelat att han motsätter sig förstörandet, och rättsinnehavaren har befullmäktigat tullen att förstöra produktförfalskningarna. Ytterligare information: Ari Parta enhetschef, elteknik Marjut Honkasalo enhetschef, ICT Stefan Holmström enhetschef, maskinteknik Tea Friman enhetschef, bioteknik och kemi Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Nr 2 2011 INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Metso Automation, Fiskars och Lite-On Mobile: En inblick i försvar och användning av IPR-rättigheter

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster.

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster. Planera ditt företags IPR-verksamhet Behandlingen av invändningar förändras Nr 2 2008 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt Bild ur ABB:s globala reklamkampanj

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

Varumärkesklassificeringen

Varumärkesklassificeringen Nr 1 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärkesklassificeringen har betydelse! EPOs regeländringar begränsar patentsökandens möjligheter Powerkiss förenar teknologi och design www.kolster.fi

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi Kolster är IPR-expert Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom samt att främja utvecklandet av den immateriella

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter Nr 2 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS En inblick i problematiska uppfinningsrätter Avtalsrättslig synvinkel på IPR-intrång Chempolis ihärdiga produktutveckling och skyddande GER RESULTAT

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora

Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora Vad hände med konsument- och konkurrensperspektivet? AIPPI-dagen, 15 mars 2013 Stojan Arnerstål, doktorand Akademin för Immaterialrätt och Konkurrensrätt Juridiska

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen

Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen Nr 3 2013 Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: Gräv din IPR-skyddsgrop

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

PRV:s samlade avgifter

PRV:s samlade avgifter PRV:s samlade avgifter Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design, periodisk skrift, personnamn samt andra förekommande avgifter. Version 2014-11-25 1 (14) 1 (14)

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina NEWS CHINA UPDATE NUMBER 3-2015 Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina Diplomatens synvinkel I Sid 3 Kina kan inte underskattas Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

En översyn av EU:s varumärkessystem

En översyn av EU:s varumärkessystem En översyn av EU:s varumärkessystem SFIR 20 september 2013 Josefin Park Liv Bernitz Kommissionens förslag Ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken, KOM(2013)161 slutlig Omarbetning av direktivet

Läs mer

Lag. om ändring av varumärkeslagen

Lag. om ändring av varumärkeslagen Lag om ändring av varumärkeslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i varumärkeslagen (7/1964) 57 2 mom., sådant det lyder i lag 1715/1995, ändras den finska språkdräkten i rubriken för 1 kap. samt

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning Kolster Info Nr 1 2007 Mars BioTie skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter Varumärket lever inte utan bevakning Tullbevakningen hjälper i kampen mot produktförfalskningar Varumärken text: Kristiina

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010 Patent i praktiken Vinnova/SSF 6 oktober 2010 Bergenstråhle & Lindvall på 1 minut Konsulter inom Intellectual Property Management Vi hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 2015-03-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Promemorian Patent och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

Det utvidgade skyddet för kända varumärken. IMK-seminarium 15 april 2015

Det utvidgade skyddet för kända varumärken. IMK-seminarium 15 april 2015 Det utvidgade skyddet för kända varumärken IMK-seminarium 15 april 2015 Den rättsliga kontexten Hinder mot registrering pga. äldre rättigheter 2 kap. 8 VML (art. 8 EU-VMF): 1. Dubbel identitet 2. Förväxlingsrisk

Läs mer

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket Nr 3 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom www.kolster.fi IPR in-house-tjänst TEXT ANNE SUUTALA

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007 Awapatent Life Science Day 21/11-2007 Om Awapatent Ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Grundat 1897. Huvudkontor i Malmö. Över 300 medarbetare, varav 65% är delägare i företaget.

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen 1994 rd - RP 103 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att stadganden som gäller ansökan

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING AVSNITT 2 IDENTITET OCH FÖRVÄXLINGSRISK KAPITEL 5 DOMINERANDE

Läs mer

Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel

Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel NEWS IPR UPDATE NUMBER 1-2015 Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel Matti Ylitalo, Medrian och Luowia I Sid 4-5 Kom ihåg mönsterskyddet vid patentering! Juha Myllyoja

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare

Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare ULF BERNITZ Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare NORSTEDTS JURIDIK Innehåll FÖRORD ' 5 VISSA FÖRKORTNINGAR 11 KAP. I INTRODUKTION 13 KAP. 2 LÄRAN OM ILLOJAL KONKURRENS ETT EG-PERSPEKTIV PÅ SVENSK

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen EUIPO NOTES-SV CONV.IR. - 03/2016 Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling

Läs mer

Nyheter om immaterialrätt

Nyheter om immaterialrätt Nyheter om immaterialrätt Välkommen till sommarens nummer av HT Innovision! NYHETSBREV FÖR VÅRA KUNDER OCH PARTNERS Innehåll: Skydda dig mot pirater Kroatien 28:e EU-medlem Varning för registeravgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2003 T 2982-01 KLAGANDE Mast-Jägermeister Aktiengesellschaft, 7-15 Jägermeisterstrasse, DE-38302 WOLFENBÜTTEL, Tyskland Ombud: advokaten

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-013 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 3 december 2015 PARTER Klagande Repono Holding AB, 556344-5880 c/o SEB Suecia, ST H2, 106 40 Stockholm Ombud: Tomas Pleiner och Karim

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946 Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 14.6.1991/946 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2007:519 Utkom från trycket den 20 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 YTTRANDE 2010-03-12 VAD 34-2010/29 Justitiekanslern Att: Peter Lindström Box 2308 103 17 Stockholm Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 Redogörelse för ärendet Den 9 februari 2007 inkom

Läs mer

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd?

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd? Offentligt samråd om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar och om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar från fintechkreditinstitut Vanliga frågor 1 Vad är en bank? Och varför

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) YTTRANDE 2012-09-03 Dnr: 2012/1276 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) Sammanfattning

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20.

Vetenskapsrådets synpunkter på Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20. 2008-09-04 Diarienummer 112-2008-6225 Handläggare Håkan Billig Vetenskapsrådet YTTRANDE Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1

Läs mer

VÄRDERING AV VARUMÄRKEN

VÄRDERING AV VARUMÄRKEN VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 8 2010 VÄRDERING AV VARUMÄRKEN HÖGSTA DOMSTOLEN Uppfinnarens patent var skyddade vid konkursen. TVISTER JULBRASAN, inte beskrivande. REKLAMJURIDIK

Läs mer