konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar"

Transkript

1 Nr Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

2 Nyttighetsmodell TEXT OSSI HUHTANEN ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Nyttighetsmodellagen reviderades Nyttighetsmodellen blir allt konkurrenskraftigare Avsikten med revisionen av nyttighetsmodellagen är att harmonisera nyttighetsmodellagen med patentlagen samt utveckla nyttighetsmodellen till en allt konkurrenskraftigare skyddsform vid sidan av de övriga skyddsformerna. Nyttighetsmodellen är ett utmärkt verktyg i IPR-portföljen för att komplettera till exempel patentskyddet eller i vissa fall för att användas i stället för patentskydd. När det gäller skyddseffekten motsvarar nyttighetsmodellen patentet: nyttighetsmodellen skyddar tekniska uppfinningar och ger en motsvarande förbudsrätt som patentet. Den största skillnaden jämfört med patentet är att förfaranden fortfarande inte kan skyddas med en nyttighetsmodell. Tydligare lag I den nya lagen har nyttighetsmodellens upphävningsmotiveringar tagits upp detaljerat. Likaså har man i bestämmelserna nämnt att en utvidgning av skyddskraven efter att nyttighetsmodellen registrerats inte är tillåten. Också tidigare har det varit godtagbar praxis att omvandla en anhängiggjord europapatentansökan till en nyttighetsmodell. Nu finns denna praxis tydligt nedtecknad i lagen. Lagens terminologi har förtydligats och formaliteter har förenhetligats med patentförfattningarna. Till exempel har man börjat använda den etablerade termen inlämningsdag i stället för termerna ansökningsdag/ankomstdag. Av de formella ändringarna kan nämnas definitionerna om återställande av rättsförlust (jfr patentlagen 71a ) och tillkännagivande av beslut (Nyttighetsmodelltidningen). Förbättrade rutiner I enlighet med den nya lagen ges ansökan en inlämningsdag när det framgår av ansökan att det är fråga om en nyttighetsmodellansökan, den innehåller sökandens kontaktuppgifter och dessutom en beskrivning eller hänvisning till en tidigare ansökan. För sökandens del är det en avsevärd förbättring att man inte längre behöver erlägga registreringsavgift för att få en inlämningsdag. En erlagd registreringsavgift är naturligtvis en förutsättning för behandling av ansökan, men den kan erläggas inom utsatt tid efter att ansökan inlämnats. Ifall man vill hemlighålla ansökan i 15 månader från inlämningsdagen, kan man anhålla om uppskov inom två månader från inlämningsdagen. Tidigare, ifall man önskade uppskov, skulle man anhålla om detta då ansökan inlämnades. Sökanden behöver inte längre lämna in en överlåtelsehandling, då sökanden är någon annan än uppfinnaren, utan sökanden ger endast ett utlåtande om sin rätt till uppfinningen. På så sätt undviker man till exempel att ansökan avskrivs, då uppfinnaren inte längre går att nå. Tidsfristen för att fortsätta en internationell ansökan (PCT-ansökan) som en nationell nyttighetsmodellansökan är alltid 31 månader. Tidigare var fristen 20 eller 30 dygn. I lagen har man ytterligare tagit med en definition om en skyddskravspublikation. I lagen beaktas särskilt publicering i elektronisk form. Fördelar med nyttighetsmodellen Enklare, snabbare och förmånligare ansökningsförfarande än för patent. Lägre krav på uppfinningshöjd än för patent. Lämpar sig synnerligen väl för mindre uppfinningar och förbättringar av anordningar samt för uppfinningar, vars utnyttjandetid kommer att vara kort. Artikelförfattare europapatentombud Ossi Huhtanen har skyddat våra kundföretags innovationer på Kolsters enhet i Tammerfors sedan år KOLSTER Info

3 Ledare Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Mariet Louhento Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post I recessionstider accentueras effektiv portföljförvaltning Företagen hotas av recessionen, om detta inte redan är verklighet. Under en recession drar inte försäljningen och det uppstår ett behov av att spara in på kostnaderna. I sådana förhållanden är ensamrätter till resultaten av det egna utvecklingsarbetet viktigare än någonsin så att man kan konkurrera om de knappa beställningarna. Samtidigt borde man emellertid kunna utveckla även nytt så att man har något att sälja, när högkonjunkturen tar vid. Produktutvecklingen och skyddandet av resultaten av denna kostar pengar. Det förefaller att finnas en konflikt mellan sparbehov och framtidsbyggande. Denna konflikt kan emellertid avsevärt lindras med en effektiv IPR-portföljförvaltning. Vi på Kolster kan hjälpa till att förutse kommande IPR-kostnader för flera år framåt och optimera skydden så att de tjänar affärsverksamhetens syften på ett vettigt sätt. Med en effektiv genomgång och planering av portföljen kan man avstå från skyddsprojekt som är oväsentliga ur försäljningssynvinkel eller i vissa fall med mycket små kostnader upprätthålla skyddet för kommande behov. Under en recession är en målinriktad och regelbunden genomgång av IPR-portföljen av största vikt. Ta alltså kontakt med ditt ombud och be honom komma på besök. Tillsammans får vi klarhet i frågorna. Kloka skyddsbeslut baserade på fakta kan tas när affärsverksamhetskunnande och skyddskunnande möts. God juletid och ett ljust år 2009 önskar Antti Peltonen verkställande direktör > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar BILD: Anne Suutala Ponsse Oyj:s ställning inom skogsmaskinsbranschen har allt sedan företaget grundades förstärkts av en aktiv teknologiutveckling och en strävan efter att erbjuda skogsmaskinsföretagare branschens bästa arbetsredskap och service. Det har blivit allt viktigare att skydda den egna teknologin, som skiljer sig från konkurrenternas, och varumärket PONSSE efter att företaget introducerades på börsen år 1995 och riktade in sig på den globala marknaden. Ponsse Oyj, som grundades av skogsmaskinsföretagare Einari Vidgrén år 1970, har snabbt lyft den till en början hästkraftsbaserade skogsavverkningen till datoreran. Ponsse var det första företaget inom branschen som redan 1987 utvecklade och tog i bruk den datorbaserade styrningen i skogsmaskiner. Enligt produktsäkerhets- och IPRchefen Kalle Einola på Ponsse Oyj framhävs i framtiden betydelsen av en teknologi som skiljer sig från konkurrenternas och skyddet av denna i kapplöpningen inom branschen allt mer, eftersom olika tillverkares produkter närmar sig varandra vad gäller strukturella baslösningar. - I praktiken köper alla maskintillverkare från globalt verksamma leverantörer baskomponenter, som de bygger sina maskiner av. Den största skillnaden görs i hur effektivt maskinerna fås att utnyttja dessa komponenter. Naturligtvis håller vi fortfarande fast vid några självständiga beprövade lösningar. - Viktiga delområden är inbyggda styrsystem, programvaror, användargränssnittet mellan människa och maskin, innovationer som förbättrar arbetsergonomin samt utnyttjandet av moderna produktionsmetoder och material. Kärnteknologierna skyddas noga Einola berättar att den längst utvecklade skogsmaskintekniken hittar man i skördare, som mäter, fäller, kvistar och kapar träd till rätt längd redan i skogen. Skördardatorns prognosalgoritmer styr trädavverkningen: de tar ett viktigt beslut vad gäller avbrytning av virke och maximerar värdet på det avverkade virket för både skogsägaren och skogsindustrin. Förutom intelligenta styrsystem som försnabbar och underlättar förarens arbete är det möjligt att utrusta alla skogsmaskiner med e-post- och internetförbindelser samt satellitpositionering. Ponsse har utvecklat och skyddat lösningar för den ständigt växande bioenergibranschen till exempel för uppsamling och masshantering av energived. Även för den tropiska skogszonen finns egna tillämpningar för skalning av eukalyptusträd. En för Ponsse viktig kärnteknologi är ett aktivdämpningssystem, som är ett exempel på en innovation som främjar arbetshälsan för skogsmaskinsföraren. Tack vare systemet hålls maskinens styrhytt och framram i ett vertikalt och stabilt läge även i svår terräng. - Om patentets betydelse vittnar även i det här fallet flera invändningar som inlämnats mot det samt det faktum att det fortfarande saknas en motsvarande lösning på marknaden, berättar Einola. De snabba äter de långsamma - även när det gäller skydd Enligt Einola måste man vara snabb med att skydda goda lösningar. Därför använder sig Ponsse av nyttighetsmodellansökningar vid sidan av patentansökan i situationer där snabbheten är en trumf. - Man ska inte undervärdera en nyttighetsmodellregistrering. Den träder snabbt i kraft och kan visa sig vara överraskande svår att upphäva. För oss är redan Finland som enskild marknad så betydande att det lönar sig att använda nyttighetsmodellen, fastän dess regionala täckning är begränsad. - Vi har även utnyttjat möjligheten att omvandla en patentansökan till en nyttighetsmodell, ifall uppfinningshöjden inte varit tillräcklig för patent, men lösningen är klart 4 KOLSTER Info

5 ny inom ett visst tillämpningsområde. På detta sätt har vi kunnat skydda exempelvis lösningar, som gett produktionen mervärde. PONSSE är ett starkt varumärke - Varumärket och uppbyggandet av det är synnerligen viktigt inom skogsmaskinsbranschen. Företagets kunder är av tradition mycket märkestrogna, säger Einola. - Det är typiskt att maskinens förare mycket starkt upplever att han kör en maskin av ett visst märke. Företagets huvudvarumärke är PONSSE som är skyddat med registrering. Det finns många etablerade produktnamn under PONSSE, till exempel PONSSE Bear, PONSSE Ergo, PONSSE Beaver eller PONSSE OptiControl. Om varumärkets styrka berättar den livliga försäljningen av spin-offs på alla försäljnings- och serviceställen - och snart även i näthandeln. - Vi stöder varumärket med spin-offs. Om PONSSE var egalt för kunden, skulle dessa produkter inte sälja. Aktivare grepp om IPR-egendomen På Ponsse har man nyligen inlett en uppdatering av IPRstrategin i samarbete med Kolster. Målet är att även precisera tillvägagångssätten och beslutsfattandet, eftersom man ofta blir tvungen att ta brådskande beslut. I det första skedet kommer man att gå igenom företagets föreskrifter för ar- betstagaruppfinningar och praxis i anslutning till dessa. - Avsikten är att vi i fortsättningen bättre ska hitta innovationerna som görs inom företaget. Inom företagets alla enheter kommer man ständigt fram med goda idéer, som emellertid inte alltid uppfattas som innovationer. - Vi överväger också att höja vår egen aktivitetsnivå när det gäller att utnyttja företagets IPR-egendom. Rent allmänt är branschen ännu inte redo för ett IPR-tänkande. I framtiden måste vi aktivare försvara våra ensamrätter och inte nöja oss med enbart invändningar. Vår erfarenhet visar att det lönar sig att aktivt göra invändningar. Fastän de inte resulterar i att patentet upphävs, minskar skyddsomfånget i allmänhet väsentligt och man får mera rörelseutrymme för den egna affärsverksamheten. KOLSTER Info 5 BILD: Ponsse Oyj Mönsterskyddet kompletterar patenten En formgivning som betonar funktionalitet och ergonomi har stor betydelse i Ponsses produkter. De senaste innovationerna har skyddats med både mönsterskydds- och patentansökningar. - Till exempel grundar sig funktionen hos ett kylsystem i en fordons-pc som uppfyller ett exceptionellt hög IPskyddsklass i stor utsträckning på formgivningen. Detta är ett bra exempel på hur man med modellskydd indirekt kan skydda också funktionaliteten, inte bara utseendet, påpekar Einola. En färsk innovation som förbättrar förarens ergonomi är en sfärisk styrspakslösning. Tack vare den hålls styrsystemets kontrollanordningar i samma läge i förhållande till styrspaken, vilket underlättar förarens arbete i maskinens styrenheter. Även som helhet betraktat finns i Ponsses skogsmaskiner en formgivning som är unik och förbättrar funktionaliteten. Utvändiga formgivningsdelar har förverkligats som trebågsytor, som man är van att se framställda av så hårda material främst på flygplansvingar. Maskinen rör sig smidigt i skogen, man har god sikt från styrhytten och den runda formen styr grenar och mindre träd åt sidan utan att det bildas repor.

6 Varumärken och domännamn TEXT JOOSE KILPIMAA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM DOMÄNNAMNEN är företagets tillgångar - förvalta och försvara din egendom effektivt The BBC logo is our most valuable visual asset. Consistency is essential in order to protect the BBC brand. Med dessa ord börjar Storbritanniens televisionsbolag BBC:s anvisningar om bruket av BBC-varumärket. Logon och varumärket i anslutning till den uppfattas som företagets värdefullaste egendom, som man ska använda och försvara konsekvent. I anvisningarna har ordet brand definierats i en så vid bemärkelse som möjligt, och detta gäller även BBC:s domännamn. Allmänt har man ansett att ett brand består av olika immaterialrätter såsom patent, varumärken och mönsterrätter samt ett visuellt uttryck som skapats genom marknadsföring och ett goodwill-värde. Då den internationella affärsverksamheten och marknadsföringen i allt större utsträckning överförs till datanätet, har domännamnen fått allt större betydelse. Domännamn kan inte längre betraktas som endast adressen för ett företag som verkar eller gör reklam på nätet, utan de har blivit en viktig och nyttig del av företagets IPR-portfölj. Företagen har inte heller längre råd att förhålla sig till domännamnen som rutinmässiga tekniska åtgärder, som till exempel den egna IT-avdelningen ansvarar för skiljt från den övriga IPRverksamheten. Man måste behärska domännamnssystemen I och med globaliseringen har det blivit allt viktigare för företagen att kunna inrikta sin marknadsföring eller närvaro regionalt. Det nuvarande domännamnssystemet ger fina möjligheter till detta. Företaget kan utgående från sina behov besluta om man med ett domännamn vill täcka världsomfattande marknader, ett visst större geografiskt område eller ett enskilt land. För ett företag som samtidigt har siktet inställt på en bredare marknad kan det vara tillräckligt att registrera ett domännamn, som används oberoende av det geografiska området. Allmänt har detta domännamn formen.com. Å andra sidan kan det vara mycket viktigt att få domännamnet registrerat i varje land som man ämnar idka affärsverksamhet eller marknadsföring i. Då man talar om domännamnssystem är det egentligen fråga om en helhet bestående av flera system. Denna överlappning av olika system kan vid första anblicken verka krånglig. Man måste kunna förvalta domännamnen effektivt i helheten av flera system och som en del av ett konsekvent upprätthållande och försvar av det egna imaget. Bästa möjliga nytta får man av företagets domännamnsportfölj då man förvaltar den i samarbete med en ombudsbyrå, som förfogar över den senaste informationen om domännamnssystemen och ett täckande nät av samarbetspartner, med vilkas hjälp åtgärder som hänför sig till olika system kan skötas kostnadseffektivt. Kolster har redan i åratal skött domännamnsärenden för flera företag med världsomfattande affärsverksamhet. Det lönar sig att göra upp en strategi för domännamnen Förvaltningen av domännamn består i allmänhet av registrering av domännamn, överföring av dem från olika operatörer till en centraliserad förvaltning samt försvar av rättigheter mot rättslös användning av domännamn. Innan domännamnen registreras, är det synnerligen viktigt att man funderar ut en domännamnsstrategi som motsvarar företagets behov: vilka domännamn man skyddar, var man skyddar, vilka registreringskanaler man använder och 6 KOLSTER Info

7 hur man övervakar ibruktagandet av domännamn, som gör intrång i egna eller närliggande domännamn, varumärken eller firmanamn. Även själva registreringsprocessen kräver beslut om realiseringssättet. Det är lätt att se att man själv kan reservera ett ledigt domännamn mycket förmånligt via en privat registreringstjänst. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att företagen som erbjuder domännamnsregistreringstjänster ofta inte erbjuder några andra tjänster som hänför sig till domännamnsförvaltningen såsom förnyelser eller konfliktlösning. Ofta blir likaså åtgärder som vidtas efter registreringen mycket dyra i förhållande till den förmånliga registreringsavgiften. Det har framkommit problem framför allt i situationer där man har försökt överföra domännamn som registrerats via olika operatörer till en instans som ansvarar för förvaltningen. Ofta har en överföring inte varit möjlig, eftersom man inte fått kontakt med operatören eller operatören inte har gått med på att överföra domännamnet. En situation som på sistone blivit bekant för många företag är påtrugandet av domännamn ( slamming ). Med påtrugande avses den verksamhet, där i synnerhet kinesiska företag eller registerförare, som marknadsför domännamn eller s.k. Internet-nyckelord, sänder meddelanden där mottagaren uppmanas att snabbt reservera ett domännamn som innehåller företagets varumärke eller firmanamn. I allmänhet lönar det sig att ignorera påtrugningsbreven. I oklara fall är det bra att ta kontakt med ett ombud. Det görs intrång i rättigheterna till domännamn på samma sätt som i varumärken. De mest typiska intrångsfallen för domännamn är registreringar som gör intrång i redan registrerade varumärken eller firmanamn. Den som gör intrång kan observera marknaden och de inlämnade registreringsansökningarna och omedelbart registrera ett domännamn då han/hon fått vetskap om en ny varumärkes- eller firmanamnsregistrering. Dessutom är registreringar som baserar sig på ett litet skrivfel, till exempel microsotf.com, samt domännamn som gör parodi på eller bojkottar olika varumärken allmänna. Man kan ingripa i domännamnsintrång och rättslöst utnyttjande med olika konfliktlösningsförfaranden. Domännamnen släpps fria och internationaliseras förvaltningen allt mer utmanande De senaste reformerna som berör domännamn är att toppdomännamnen (Top Level Domain names) släpps fria och domännamnen internationaliseras. Organisationen ICANN som reglerar toppdomännamnen har släppt domännamnsändelserna fria så att en sökande kan välja som domännamnsändelse vilken teckensträng som helst i stället för de tidigare.com,.net,.org osv. Således kan till exempel Kolster reservera domännamnet kolster.kolster. Med domännamnens internationalisering avses i sin tur att även andra bokstäver än de latinska bokstäverna kan bilda ett domännamn. Domännamn kan bildas till exempel av bokstäver i det kinesiska eller arabiska alfabetet samt flera andra bokstäver. Dessa reformer medför naturligtvis nya utmaningar för förvaltningen av företagens domännamn. Mängden domännamn ökar årligen med flera tiotal procent och i regleringen av domännamn sker hela tiden förändringar. Domännamnens betydelse har förändrats rätt snabbt från en teknisk adress till en tillgång för företaget som påminner om IPR-rättigheterna och utgör en del av varumärket, varför det är allt viktigare för företagen att se till att man har en vederbörlig och kontinuerlig förvaltning av sina domännamn. Domännamnen är inte endast adresser för ett företag som verkar eller gör reklam i nätet, utan en viktig del av företagets IPR-portfölj och image. Kolsters domännamnsexperter bistår vid kostnadseffektiv förvaltning av domännamnsportföljen samt i alla frågor som berör domännamn från att välja domännamnsstrategi till att försvara rättigheterna: > > > Artikelförfattaren, varumärkesjurist Joose Kilpimaa har sju års erfarenhet av varumärkes-, produktförfalsknings- och domännamnsärenden samt konfliktlösning. BILD: Anne Suutala KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Kolster betjänar också på adressen Lönnrotsgatan 28 Kolsters lokaliteter i Helsingfors på Stora Robertsgatan 21 kommer att grundrenoveras under år Kolsters varumärkes- och mönsterrättsombud och -assistenter, översättare samt personer som ansvarar för den inhemska patentverkshandläggningen av patentansökningar och årsavgifterna har flyttat för ungefär ett år till tillfälliga lokaliteter på Lönnrotsgatan 28 (ingång från innergården). Alla anställda har kvar sina telefonnummer och e-postadresser. Makedonien ansluter sig till det europeiska patentavtalet Före detta jugoslaviska republiken Makedonien (MK) ansluter sig till det europeiska patentavtalet (EPC, European Patent Convention) från och med , varefter Makedonien kan designeras som EPC-medlemsstat i europeiska patentansökningar och PCT-ansökningar. I ansökningar inlämnade kan Makedonien designeras som en associerad stat. Efter att Makedonien anslutit sig omfattar det europeiska patentavtalet sammanlagt 35 medlemsstater och 3 associerade stater. Nyttighetsmodellagen och -förordningen har reviderats Förändringarna i nyttighetsmodellagen trädde i kraft Samma dag trädde också den nya nyttighetsmodellförordningen i kraft. Lagförändringarna harmoniserar nyttighetsmodellagen med patentlagen. Läs om de viktigaste förändringarna i artikeln på sidan 2. Invändningsbehandlingen av patent förändrades De bestämmelser som berör behandlingen av invändningar förändrades I fortsättningen behöver parterna inte själva övervaka invändningsprocessen, utan PRS förmedlar skriftliga utlåtanden till parterna och ger dem tillfälle till skriftligt svaromål. PRS kan också enligt övervägande inbjuda parterna till muntligt hörande. I Kolster Info 2/2008 publicerade vi en artikel om förändringarna. Läkemedelspreparat som skyddas av förfarandepatent upptas igen i läkemedelsbytet Riksdagen har jämte den omstridda förnyelsen av läkemedelsersättningen upphävt den ändring av läkemedelslagen som trädde i kraft den och uteslöt läkemedelspreparat vars aktiva substans skyddas av ett analogiförfarandepatent eller ett tilläggsskydd baserat på ett sådant från utbyte av läkemedel. Läkemedel som skyddas av analogiförfarandepatent upptas igen i läkemedelsutbytet. Lagändringen träder i kraft den För tillverkarna av originalpreparat betyder detta återigen ett svagare skydd gentemot tillverkarna av generiska läkemedel. Nytt domännamn.tel kan sökas Det nya domännamnet.tel kan sökas från och med Avsikten med det nya domännamnet är att effektivera letandet efter företags och privatpersoners aktuella kontaktuppgifter med hjälp av Internet. Förhandsansökningsfasen (Sunrise) för innehavare av varumärken är och den följs av en allmän ansökningsfas (Landrush) Den första registreringen är i kraft tre år..fi-domännamnet kan i fortsättningen reserveras för ett år Kommunikationsverket ändrar praxis när det gäller.fidomännamnets giltighetstid från och med Det blir möjligt att ansöka, förnya eller överföra.fi-domännamnet till en annan innehavare antingen för ett eller tre år åt gången i stället för tre år som tidigare. Vi varnar för ogrundade fakturor Ifall du får en faktura som gäller din patent-, bruksmodell-, varumärkes- eller mönsteransökan från någon annan än ditt befullmäktigade ombud, finns det skäl att misstänka fakturans riktighet. I nyheten som publicerats på Kolsters webbsidor har vi listat upp företag som har skickat ogrundade fakturor till våra kunder. Via nyheten hittar du också en link till WIPOs webbsidor, där det publicerats exempel på sådana här fakturor. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Information om branschen/kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-01-31 636 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Enertech AB (556060-2269) Box 309 341 26 Ljungby Ombud: Dipcon AB William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered INNEHAVARE Name

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet skall överföras till Sökanden.

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet <lunar.se> skall överföras till Sökanden. BESLUT 2003-11-28 Ärendenr. 31 Sökande Lunarworks AB Birger Jarlsgatan 62, 4 tr., 114 29 Stockholm Ombud: Angela B AWAPATENT AB Box 113 94 404 28 Göteborg Motpart Axit AB Storgatan 5 380 62 Mörbylånga

Läs mer

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Kolster Info Nr0 3 2005 December Patentering i USA Panel av granskare ett alternativ till besvärsskrift NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Reservera.eu-domännamn åt ditt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-06-18 Ärendenr. 52 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd. 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur kand. Henrietta D, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen och .

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>. 1 BESLUT 2004-02-20 Ärendenr. 41. Sökande Robert A Ombud: Andreas E, Bolagsjurist Strix Television AB, Lumaparksvägen 11, entré 1C, 120 87 Stockholm Motpart Stefan B Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-03-26 656 SÖKANDE Tele2 Sverige AB (org. nr 556267-5164) Box 62 Borgarfjordsgatan 16 164 94 Kista INNEHAVARE Jakob S SAKEN Alternativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-13 670 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) INNEHAVARE Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) SAKEN Alternativt

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-11-10 788 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svensk Adressändring AB, 556476-3562 Drottninggatan 82, 1 tr 111 36 Stockholm Ombud: Zacco Sweden AB, 556664-8480 ATT:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör

Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör Vem är jag Per Holgersson, nationell specialist immaterialrätt per.holgersson@tullverket.se Tel: 08/456 65 39 1 Rättslig bakgrund Tullverkets befogenheter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-03 712 ÄRENDENUMMER SÖKANDE BML Group Ltd (org. nr C34836) G.B. Buildings Watar Street Ta Xbiex, Malta Ombud: Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm

Läs mer

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, 556557-3077, Box 24081, 104 50 Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/16 INNEHÅLL Innehåll 2 Definitioner 3 Syfte och omfattning...5 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering...5 Paragraf 2. Principen om att först till kvarn,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-08 259 SÖKANDE Sundbybergs Stadsnätsbolag AB c/o Fastighets AB Förvaltaren 174 07 Sundbyberg Ombud: Foyen Advokatfirma AB, Advokat

Läs mer

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA BESLUT 2003-09-05 Ärendenr. 16 Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA Ombud: jur kand Marcus A, Zacco Sweden AB, Box 23101, 104

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE BESLUT 2006-01-19 Ärendenr. 106 Sökande Skype Technologies S.A, B96677, c/o Jonas K, Kammakargatan 48, Stockholm Ombud: Don C. M, Genga & Associates, P.C, 15821, Ventura Blvd., Suite 525, Encino, California,

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-01-29 356 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Peter Settman AB 113 43 Stockholm MOTPART Jonatan W 182 32 Danderyd SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Den rättsliga ramen för pantsättning av patent och varumärken i Sverige Panträtten uppstår genom registrering

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer