konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar"

Transkript

1 Nr Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

2 Nyttighetsmodell TEXT OSSI HUHTANEN ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Nyttighetsmodellagen reviderades Nyttighetsmodellen blir allt konkurrenskraftigare Avsikten med revisionen av nyttighetsmodellagen är att harmonisera nyttighetsmodellagen med patentlagen samt utveckla nyttighetsmodellen till en allt konkurrenskraftigare skyddsform vid sidan av de övriga skyddsformerna. Nyttighetsmodellen är ett utmärkt verktyg i IPR-portföljen för att komplettera till exempel patentskyddet eller i vissa fall för att användas i stället för patentskydd. När det gäller skyddseffekten motsvarar nyttighetsmodellen patentet: nyttighetsmodellen skyddar tekniska uppfinningar och ger en motsvarande förbudsrätt som patentet. Den största skillnaden jämfört med patentet är att förfaranden fortfarande inte kan skyddas med en nyttighetsmodell. Tydligare lag I den nya lagen har nyttighetsmodellens upphävningsmotiveringar tagits upp detaljerat. Likaså har man i bestämmelserna nämnt att en utvidgning av skyddskraven efter att nyttighetsmodellen registrerats inte är tillåten. Också tidigare har det varit godtagbar praxis att omvandla en anhängiggjord europapatentansökan till en nyttighetsmodell. Nu finns denna praxis tydligt nedtecknad i lagen. Lagens terminologi har förtydligats och formaliteter har förenhetligats med patentförfattningarna. Till exempel har man börjat använda den etablerade termen inlämningsdag i stället för termerna ansökningsdag/ankomstdag. Av de formella ändringarna kan nämnas definitionerna om återställande av rättsförlust (jfr patentlagen 71a ) och tillkännagivande av beslut (Nyttighetsmodelltidningen). Förbättrade rutiner I enlighet med den nya lagen ges ansökan en inlämningsdag när det framgår av ansökan att det är fråga om en nyttighetsmodellansökan, den innehåller sökandens kontaktuppgifter och dessutom en beskrivning eller hänvisning till en tidigare ansökan. För sökandens del är det en avsevärd förbättring att man inte längre behöver erlägga registreringsavgift för att få en inlämningsdag. En erlagd registreringsavgift är naturligtvis en förutsättning för behandling av ansökan, men den kan erläggas inom utsatt tid efter att ansökan inlämnats. Ifall man vill hemlighålla ansökan i 15 månader från inlämningsdagen, kan man anhålla om uppskov inom två månader från inlämningsdagen. Tidigare, ifall man önskade uppskov, skulle man anhålla om detta då ansökan inlämnades. Sökanden behöver inte längre lämna in en överlåtelsehandling, då sökanden är någon annan än uppfinnaren, utan sökanden ger endast ett utlåtande om sin rätt till uppfinningen. På så sätt undviker man till exempel att ansökan avskrivs, då uppfinnaren inte längre går att nå. Tidsfristen för att fortsätta en internationell ansökan (PCT-ansökan) som en nationell nyttighetsmodellansökan är alltid 31 månader. Tidigare var fristen 20 eller 30 dygn. I lagen har man ytterligare tagit med en definition om en skyddskravspublikation. I lagen beaktas särskilt publicering i elektronisk form. Fördelar med nyttighetsmodellen Enklare, snabbare och förmånligare ansökningsförfarande än för patent. Lägre krav på uppfinningshöjd än för patent. Lämpar sig synnerligen väl för mindre uppfinningar och förbättringar av anordningar samt för uppfinningar, vars utnyttjandetid kommer att vara kort. Artikelförfattare europapatentombud Ossi Huhtanen har skyddat våra kundföretags innovationer på Kolsters enhet i Tammerfors sedan år KOLSTER Info

3 Ledare Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Mariet Louhento Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post I recessionstider accentueras effektiv portföljförvaltning Företagen hotas av recessionen, om detta inte redan är verklighet. Under en recession drar inte försäljningen och det uppstår ett behov av att spara in på kostnaderna. I sådana förhållanden är ensamrätter till resultaten av det egna utvecklingsarbetet viktigare än någonsin så att man kan konkurrera om de knappa beställningarna. Samtidigt borde man emellertid kunna utveckla även nytt så att man har något att sälja, när högkonjunkturen tar vid. Produktutvecklingen och skyddandet av resultaten av denna kostar pengar. Det förefaller att finnas en konflikt mellan sparbehov och framtidsbyggande. Denna konflikt kan emellertid avsevärt lindras med en effektiv IPR-portföljförvaltning. Vi på Kolster kan hjälpa till att förutse kommande IPR-kostnader för flera år framåt och optimera skydden så att de tjänar affärsverksamhetens syften på ett vettigt sätt. Med en effektiv genomgång och planering av portföljen kan man avstå från skyddsprojekt som är oväsentliga ur försäljningssynvinkel eller i vissa fall med mycket små kostnader upprätthålla skyddet för kommande behov. Under en recession är en målinriktad och regelbunden genomgång av IPR-portföljen av största vikt. Ta alltså kontakt med ditt ombud och be honom komma på besök. Tillsammans får vi klarhet i frågorna. Kloka skyddsbeslut baserade på fakta kan tas när affärsverksamhetskunnande och skyddskunnande möts. God juletid och ett ljust år 2009 önskar Antti Peltonen verkställande direktör > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar BILD: Anne Suutala Ponsse Oyj:s ställning inom skogsmaskinsbranschen har allt sedan företaget grundades förstärkts av en aktiv teknologiutveckling och en strävan efter att erbjuda skogsmaskinsföretagare branschens bästa arbetsredskap och service. Det har blivit allt viktigare att skydda den egna teknologin, som skiljer sig från konkurrenternas, och varumärket PONSSE efter att företaget introducerades på börsen år 1995 och riktade in sig på den globala marknaden. Ponsse Oyj, som grundades av skogsmaskinsföretagare Einari Vidgrén år 1970, har snabbt lyft den till en början hästkraftsbaserade skogsavverkningen till datoreran. Ponsse var det första företaget inom branschen som redan 1987 utvecklade och tog i bruk den datorbaserade styrningen i skogsmaskiner. Enligt produktsäkerhets- och IPRchefen Kalle Einola på Ponsse Oyj framhävs i framtiden betydelsen av en teknologi som skiljer sig från konkurrenternas och skyddet av denna i kapplöpningen inom branschen allt mer, eftersom olika tillverkares produkter närmar sig varandra vad gäller strukturella baslösningar. - I praktiken köper alla maskintillverkare från globalt verksamma leverantörer baskomponenter, som de bygger sina maskiner av. Den största skillnaden görs i hur effektivt maskinerna fås att utnyttja dessa komponenter. Naturligtvis håller vi fortfarande fast vid några självständiga beprövade lösningar. - Viktiga delområden är inbyggda styrsystem, programvaror, användargränssnittet mellan människa och maskin, innovationer som förbättrar arbetsergonomin samt utnyttjandet av moderna produktionsmetoder och material. Kärnteknologierna skyddas noga Einola berättar att den längst utvecklade skogsmaskintekniken hittar man i skördare, som mäter, fäller, kvistar och kapar träd till rätt längd redan i skogen. Skördardatorns prognosalgoritmer styr trädavverkningen: de tar ett viktigt beslut vad gäller avbrytning av virke och maximerar värdet på det avverkade virket för både skogsägaren och skogsindustrin. Förutom intelligenta styrsystem som försnabbar och underlättar förarens arbete är det möjligt att utrusta alla skogsmaskiner med e-post- och internetförbindelser samt satellitpositionering. Ponsse har utvecklat och skyddat lösningar för den ständigt växande bioenergibranschen till exempel för uppsamling och masshantering av energived. Även för den tropiska skogszonen finns egna tillämpningar för skalning av eukalyptusträd. En för Ponsse viktig kärnteknologi är ett aktivdämpningssystem, som är ett exempel på en innovation som främjar arbetshälsan för skogsmaskinsföraren. Tack vare systemet hålls maskinens styrhytt och framram i ett vertikalt och stabilt läge även i svår terräng. - Om patentets betydelse vittnar även i det här fallet flera invändningar som inlämnats mot det samt det faktum att det fortfarande saknas en motsvarande lösning på marknaden, berättar Einola. De snabba äter de långsamma - även när det gäller skydd Enligt Einola måste man vara snabb med att skydda goda lösningar. Därför använder sig Ponsse av nyttighetsmodellansökningar vid sidan av patentansökan i situationer där snabbheten är en trumf. - Man ska inte undervärdera en nyttighetsmodellregistrering. Den träder snabbt i kraft och kan visa sig vara överraskande svår att upphäva. För oss är redan Finland som enskild marknad så betydande att det lönar sig att använda nyttighetsmodellen, fastän dess regionala täckning är begränsad. - Vi har även utnyttjat möjligheten att omvandla en patentansökan till en nyttighetsmodell, ifall uppfinningshöjden inte varit tillräcklig för patent, men lösningen är klart 4 KOLSTER Info

5 ny inom ett visst tillämpningsområde. På detta sätt har vi kunnat skydda exempelvis lösningar, som gett produktionen mervärde. PONSSE är ett starkt varumärke - Varumärket och uppbyggandet av det är synnerligen viktigt inom skogsmaskinsbranschen. Företagets kunder är av tradition mycket märkestrogna, säger Einola. - Det är typiskt att maskinens förare mycket starkt upplever att han kör en maskin av ett visst märke. Företagets huvudvarumärke är PONSSE som är skyddat med registrering. Det finns många etablerade produktnamn under PONSSE, till exempel PONSSE Bear, PONSSE Ergo, PONSSE Beaver eller PONSSE OptiControl. Om varumärkets styrka berättar den livliga försäljningen av spin-offs på alla försäljnings- och serviceställen - och snart även i näthandeln. - Vi stöder varumärket med spin-offs. Om PONSSE var egalt för kunden, skulle dessa produkter inte sälja. Aktivare grepp om IPR-egendomen På Ponsse har man nyligen inlett en uppdatering av IPRstrategin i samarbete med Kolster. Målet är att även precisera tillvägagångssätten och beslutsfattandet, eftersom man ofta blir tvungen att ta brådskande beslut. I det första skedet kommer man att gå igenom företagets föreskrifter för ar- betstagaruppfinningar och praxis i anslutning till dessa. - Avsikten är att vi i fortsättningen bättre ska hitta innovationerna som görs inom företaget. Inom företagets alla enheter kommer man ständigt fram med goda idéer, som emellertid inte alltid uppfattas som innovationer. - Vi överväger också att höja vår egen aktivitetsnivå när det gäller att utnyttja företagets IPR-egendom. Rent allmänt är branschen ännu inte redo för ett IPR-tänkande. I framtiden måste vi aktivare försvara våra ensamrätter och inte nöja oss med enbart invändningar. Vår erfarenhet visar att det lönar sig att aktivt göra invändningar. Fastän de inte resulterar i att patentet upphävs, minskar skyddsomfånget i allmänhet väsentligt och man får mera rörelseutrymme för den egna affärsverksamheten. KOLSTER Info 5 BILD: Ponsse Oyj Mönsterskyddet kompletterar patenten En formgivning som betonar funktionalitet och ergonomi har stor betydelse i Ponsses produkter. De senaste innovationerna har skyddats med både mönsterskydds- och patentansökningar. - Till exempel grundar sig funktionen hos ett kylsystem i en fordons-pc som uppfyller ett exceptionellt hög IPskyddsklass i stor utsträckning på formgivningen. Detta är ett bra exempel på hur man med modellskydd indirekt kan skydda också funktionaliteten, inte bara utseendet, påpekar Einola. En färsk innovation som förbättrar förarens ergonomi är en sfärisk styrspakslösning. Tack vare den hålls styrsystemets kontrollanordningar i samma läge i förhållande till styrspaken, vilket underlättar förarens arbete i maskinens styrenheter. Även som helhet betraktat finns i Ponsses skogsmaskiner en formgivning som är unik och förbättrar funktionaliteten. Utvändiga formgivningsdelar har förverkligats som trebågsytor, som man är van att se framställda av så hårda material främst på flygplansvingar. Maskinen rör sig smidigt i skogen, man har god sikt från styrhytten och den runda formen styr grenar och mindre träd åt sidan utan att det bildas repor.

6 Varumärken och domännamn TEXT JOOSE KILPIMAA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM DOMÄNNAMNEN är företagets tillgångar - förvalta och försvara din egendom effektivt The BBC logo is our most valuable visual asset. Consistency is essential in order to protect the BBC brand. Med dessa ord börjar Storbritanniens televisionsbolag BBC:s anvisningar om bruket av BBC-varumärket. Logon och varumärket i anslutning till den uppfattas som företagets värdefullaste egendom, som man ska använda och försvara konsekvent. I anvisningarna har ordet brand definierats i en så vid bemärkelse som möjligt, och detta gäller även BBC:s domännamn. Allmänt har man ansett att ett brand består av olika immaterialrätter såsom patent, varumärken och mönsterrätter samt ett visuellt uttryck som skapats genom marknadsföring och ett goodwill-värde. Då den internationella affärsverksamheten och marknadsföringen i allt större utsträckning överförs till datanätet, har domännamnen fått allt större betydelse. Domännamn kan inte längre betraktas som endast adressen för ett företag som verkar eller gör reklam på nätet, utan de har blivit en viktig och nyttig del av företagets IPR-portfölj. Företagen har inte heller längre råd att förhålla sig till domännamnen som rutinmässiga tekniska åtgärder, som till exempel den egna IT-avdelningen ansvarar för skiljt från den övriga IPRverksamheten. Man måste behärska domännamnssystemen I och med globaliseringen har det blivit allt viktigare för företagen att kunna inrikta sin marknadsföring eller närvaro regionalt. Det nuvarande domännamnssystemet ger fina möjligheter till detta. Företaget kan utgående från sina behov besluta om man med ett domännamn vill täcka världsomfattande marknader, ett visst större geografiskt område eller ett enskilt land. För ett företag som samtidigt har siktet inställt på en bredare marknad kan det vara tillräckligt att registrera ett domännamn, som används oberoende av det geografiska området. Allmänt har detta domännamn formen.com. Å andra sidan kan det vara mycket viktigt att få domännamnet registrerat i varje land som man ämnar idka affärsverksamhet eller marknadsföring i. Då man talar om domännamnssystem är det egentligen fråga om en helhet bestående av flera system. Denna överlappning av olika system kan vid första anblicken verka krånglig. Man måste kunna förvalta domännamnen effektivt i helheten av flera system och som en del av ett konsekvent upprätthållande och försvar av det egna imaget. Bästa möjliga nytta får man av företagets domännamnsportfölj då man förvaltar den i samarbete med en ombudsbyrå, som förfogar över den senaste informationen om domännamnssystemen och ett täckande nät av samarbetspartner, med vilkas hjälp åtgärder som hänför sig till olika system kan skötas kostnadseffektivt. Kolster har redan i åratal skött domännamnsärenden för flera företag med världsomfattande affärsverksamhet. Det lönar sig att göra upp en strategi för domännamnen Förvaltningen av domännamn består i allmänhet av registrering av domännamn, överföring av dem från olika operatörer till en centraliserad förvaltning samt försvar av rättigheter mot rättslös användning av domännamn. Innan domännamnen registreras, är det synnerligen viktigt att man funderar ut en domännamnsstrategi som motsvarar företagets behov: vilka domännamn man skyddar, var man skyddar, vilka registreringskanaler man använder och 6 KOLSTER Info

7 hur man övervakar ibruktagandet av domännamn, som gör intrång i egna eller närliggande domännamn, varumärken eller firmanamn. Även själva registreringsprocessen kräver beslut om realiseringssättet. Det är lätt att se att man själv kan reservera ett ledigt domännamn mycket förmånligt via en privat registreringstjänst. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att företagen som erbjuder domännamnsregistreringstjänster ofta inte erbjuder några andra tjänster som hänför sig till domännamnsförvaltningen såsom förnyelser eller konfliktlösning. Ofta blir likaså åtgärder som vidtas efter registreringen mycket dyra i förhållande till den förmånliga registreringsavgiften. Det har framkommit problem framför allt i situationer där man har försökt överföra domännamn som registrerats via olika operatörer till en instans som ansvarar för förvaltningen. Ofta har en överföring inte varit möjlig, eftersom man inte fått kontakt med operatören eller operatören inte har gått med på att överföra domännamnet. En situation som på sistone blivit bekant för många företag är påtrugandet av domännamn ( slamming ). Med påtrugande avses den verksamhet, där i synnerhet kinesiska företag eller registerförare, som marknadsför domännamn eller s.k. Internet-nyckelord, sänder meddelanden där mottagaren uppmanas att snabbt reservera ett domännamn som innehåller företagets varumärke eller firmanamn. I allmänhet lönar det sig att ignorera påtrugningsbreven. I oklara fall är det bra att ta kontakt med ett ombud. Det görs intrång i rättigheterna till domännamn på samma sätt som i varumärken. De mest typiska intrångsfallen för domännamn är registreringar som gör intrång i redan registrerade varumärken eller firmanamn. Den som gör intrång kan observera marknaden och de inlämnade registreringsansökningarna och omedelbart registrera ett domännamn då han/hon fått vetskap om en ny varumärkes- eller firmanamnsregistrering. Dessutom är registreringar som baserar sig på ett litet skrivfel, till exempel microsotf.com, samt domännamn som gör parodi på eller bojkottar olika varumärken allmänna. Man kan ingripa i domännamnsintrång och rättslöst utnyttjande med olika konfliktlösningsförfaranden. Domännamnen släpps fria och internationaliseras förvaltningen allt mer utmanande De senaste reformerna som berör domännamn är att toppdomännamnen (Top Level Domain names) släpps fria och domännamnen internationaliseras. Organisationen ICANN som reglerar toppdomännamnen har släppt domännamnsändelserna fria så att en sökande kan välja som domännamnsändelse vilken teckensträng som helst i stället för de tidigare.com,.net,.org osv. Således kan till exempel Kolster reservera domännamnet kolster.kolster. Med domännamnens internationalisering avses i sin tur att även andra bokstäver än de latinska bokstäverna kan bilda ett domännamn. Domännamn kan bildas till exempel av bokstäver i det kinesiska eller arabiska alfabetet samt flera andra bokstäver. Dessa reformer medför naturligtvis nya utmaningar för förvaltningen av företagens domännamn. Mängden domännamn ökar årligen med flera tiotal procent och i regleringen av domännamn sker hela tiden förändringar. Domännamnens betydelse har förändrats rätt snabbt från en teknisk adress till en tillgång för företaget som påminner om IPR-rättigheterna och utgör en del av varumärket, varför det är allt viktigare för företagen att se till att man har en vederbörlig och kontinuerlig förvaltning av sina domännamn. Domännamnen är inte endast adresser för ett företag som verkar eller gör reklam i nätet, utan en viktig del av företagets IPR-portfölj och image. Kolsters domännamnsexperter bistår vid kostnadseffektiv förvaltning av domännamnsportföljen samt i alla frågor som berör domännamn från att välja domännamnsstrategi till att försvara rättigheterna: > > > Artikelförfattaren, varumärkesjurist Joose Kilpimaa har sju års erfarenhet av varumärkes-, produktförfalsknings- och domännamnsärenden samt konfliktlösning. BILD: Anne Suutala KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Kolster betjänar också på adressen Lönnrotsgatan 28 Kolsters lokaliteter i Helsingfors på Stora Robertsgatan 21 kommer att grundrenoveras under år Kolsters varumärkes- och mönsterrättsombud och -assistenter, översättare samt personer som ansvarar för den inhemska patentverkshandläggningen av patentansökningar och årsavgifterna har flyttat för ungefär ett år till tillfälliga lokaliteter på Lönnrotsgatan 28 (ingång från innergården). Alla anställda har kvar sina telefonnummer och e-postadresser. Makedonien ansluter sig till det europeiska patentavtalet Före detta jugoslaviska republiken Makedonien (MK) ansluter sig till det europeiska patentavtalet (EPC, European Patent Convention) från och med , varefter Makedonien kan designeras som EPC-medlemsstat i europeiska patentansökningar och PCT-ansökningar. I ansökningar inlämnade kan Makedonien designeras som en associerad stat. Efter att Makedonien anslutit sig omfattar det europeiska patentavtalet sammanlagt 35 medlemsstater och 3 associerade stater. Nyttighetsmodellagen och -förordningen har reviderats Förändringarna i nyttighetsmodellagen trädde i kraft Samma dag trädde också den nya nyttighetsmodellförordningen i kraft. Lagförändringarna harmoniserar nyttighetsmodellagen med patentlagen. Läs om de viktigaste förändringarna i artikeln på sidan 2. Invändningsbehandlingen av patent förändrades De bestämmelser som berör behandlingen av invändningar förändrades I fortsättningen behöver parterna inte själva övervaka invändningsprocessen, utan PRS förmedlar skriftliga utlåtanden till parterna och ger dem tillfälle till skriftligt svaromål. PRS kan också enligt övervägande inbjuda parterna till muntligt hörande. I Kolster Info 2/2008 publicerade vi en artikel om förändringarna. Läkemedelspreparat som skyddas av förfarandepatent upptas igen i läkemedelsbytet Riksdagen har jämte den omstridda förnyelsen av läkemedelsersättningen upphävt den ändring av läkemedelslagen som trädde i kraft den och uteslöt läkemedelspreparat vars aktiva substans skyddas av ett analogiförfarandepatent eller ett tilläggsskydd baserat på ett sådant från utbyte av läkemedel. Läkemedel som skyddas av analogiförfarandepatent upptas igen i läkemedelsutbytet. Lagändringen träder i kraft den För tillverkarna av originalpreparat betyder detta återigen ett svagare skydd gentemot tillverkarna av generiska läkemedel. Nytt domännamn.tel kan sökas Det nya domännamnet.tel kan sökas från och med Avsikten med det nya domännamnet är att effektivera letandet efter företags och privatpersoners aktuella kontaktuppgifter med hjälp av Internet. Förhandsansökningsfasen (Sunrise) för innehavare av varumärken är och den följs av en allmän ansökningsfas (Landrush) Den första registreringen är i kraft tre år..fi-domännamnet kan i fortsättningen reserveras för ett år Kommunikationsverket ändrar praxis när det gäller.fidomännamnets giltighetstid från och med Det blir möjligt att ansöka, förnya eller överföra.fi-domännamnet till en annan innehavare antingen för ett eller tre år åt gången i stället för tre år som tidigare. Vi varnar för ogrundade fakturor Ifall du får en faktura som gäller din patent-, bruksmodell-, varumärkes- eller mönsteransökan från någon annan än ditt befullmäktigade ombud, finns det skäl att misstänka fakturans riktighet. I nyheten som publicerats på Kolsters webbsidor har vi listat upp företag som har skickat ogrundade fakturor till våra kunder. Via nyheten hittar du också en link till WIPOs webbsidor, där det publicerats exempel på sådana här fakturor. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Information om branschen/kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster.

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster. Planera ditt företags IPR-verksamhet Behandlingen av invändningar förändras Nr 2 2008 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt Bild ur ABB:s globala reklamkampanj

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi Kolster är IPR-expert Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom samt att främja utvecklandet av den immateriella

Läs mer

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf?

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf? Kolster Info Nr 1 2006 Mars Design säljer har du skyddat din försäljningstrumf? Sandvik Tamrock designar och är strikt i sin skyddspolitik Den finska patentlagen förnyas Mönsterrätt text: Anne Suutala

Läs mer

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Nr 2 2011 INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Metso Automation, Fiskars och Lite-On Mobile: En inblick i försvar och användning av IPR-rättigheter

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen 1994 rd - RP 103 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att stadganden som gäller ansökan

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

Varumärkesklassificeringen

Varumärkesklassificeringen Nr 1 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärkesklassificeringen har betydelse! EPOs regeländringar begränsar patentsökandens möjligheter Powerkiss förenar teknologi och design www.kolster.fi

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket Nr 3 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom www.kolster.fi IPR in-house-tjänst TEXT ANNE SUUTALA

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

RP 151/2005 rd. 1. Nuläge

RP 151/2005 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om domännamn ändras så att lagen

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December Kolster Info Nr 3 2006 December Patenttroll inom programvaruindustrin Håll din varumärkesregistrering i kraft Ekahau: Patent som säkerhet för finansiärer Patent text: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Läs mer

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter Nr 2 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS En inblick i problematiska uppfinningsrätter Avtalsrättslig synvinkel på IPR-intrång Chempolis ihärdiga produktutveckling och skyddande GER RESULTAT

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut BESLUT 2003-08-26 Ärendenr. 15. Sökande Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 902001-7720, Frösundaviks allé 1, 195 87 STOCKHOLM Ombud: Stina M, Cogent IPC AB, Alsnögatan 11, 116 92 Stockholm

Läs mer

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet <lunar.se> skall överföras till Sökanden.

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet <lunar.se> skall överföras till Sökanden. BESLUT 2003-11-28 Ärendenr. 31 Sökande Lunarworks AB Birger Jarlsgatan 62, 4 tr., 114 29 Stockholm Ombud: Angela B AWAPATENT AB Box 113 94 404 28 Göteborg Motpart Axit AB Storgatan 5 380 62 Mörbylånga

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-01-31 636 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Enertech AB (556060-2269) Box 309 341 26 Ljungby Ombud: Dipcon AB William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered INNEHAVARE Name

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

Sätt att genomföra skogscertifieringen

Sätt att genomföra skogscertifieringen Finlands PEFC-standard Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon: 0400 765 437 fax: (09)

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina NEWS CHINA UPDATE NUMBER 3-2015 Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina Diplomatens synvinkel I Sid 3 Kina kan inte underskattas Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden.

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden. Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-07 255 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Altia plc P.O. Box 350 FIN-00101 Helsinki Finland Ombud: Johan S, Groth & Co KB 102 32 Stockholm MOTPART Peter J 115

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-06-10 398 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Grundfos A/S 6850 Bjerringsbro Denmark Ombud: Groth & Co KB/Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Jacek K Podkarpackie Poland

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning Kolster Info Nr 1 2007 Mars BioTie skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter Varumärket lever inte utan bevakning Tullbevakningen hjälper i kampen mot produktförfalskningar Varumärken text: Kristiina

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 121.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 121.se BESLUT 2006-11-06 Ärendenr. 129 Sökande One To One AB, 556558-9222, Solåsvägen 22, 553 03 Jönköping Ombud Niclas I, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 55631, 102 43 Stockholm Innehavare Name Navigataion AB,

Läs mer

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA BESLUT 2003-09-05 Ärendenr. 16 Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA Ombud: jur kand Marcus A, Zacco Sweden AB, Box 23101, 104

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME.

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME. Domännamn Information Tillverkare Artikelnummer Domännamn Allmänt om domännamn Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO,

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41. Justitiedepartementet Vår referens/dnr: Enheten för immaterialrätt och transporträtt 78/2015 Claes Almberg 103 33 Stockholm Er referens/dnr: Ju2015/3556/L3 2015-09-22 Remissvar Ny patentlag (SOU 2015:41)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>.

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>. 1 BESLUT 2004-02-20 Ärendenr. 41. Sökande Robert A Ombud: Andreas E, Bolagsjurist Strix Television AB, Lumaparksvägen 11, entré 1C, 120 87 Stockholm Motpart Stefan B Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel

Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel NEWS IPR UPDATE NUMBER 1-2015 Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel Matti Ylitalo, Medrian och Luowia I Sid 4-5 Kom ihåg mönsterskyddet vid patentering! Juha Myllyoja

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-06-26 315 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SJ AB 105 50 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Christer A 302 45 Halmstad SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-05-19 249 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sanofi-Adventis, Société anonyme F-75013 Paris Frankrike Ombud Albihns AB, Peter E 114 85 Stockholm MOTPART Advisor

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2009-12-11 342 SÖKANDE Microsoft AB 164 28 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia / Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Snabb Design 582 42 Linköping

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-03-04 374 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MOLWAY på Nygård AB 261 92 Härslöv Ombud: Dipcon AB/Magnus B och Jonas W 433 76 Jonsered MOTPART balata.com ltd 3705

Läs mer

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM 1 (10) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM Meddelad i Helsingfors den 3 juli 2003 Kommunikationsverket har med stöd av 20 1

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Kolster Info Nr0 3 2005 December Patentering i USA Panel av granskare ett alternativ till besvärsskrift NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Reservera.eu-domännamn åt ditt

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2011-12-27 533 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svenska Menskoppen AB 821 30 Bollnäs MOTPART Helo Holdings Ltd. E182AN London Great Britain SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-19 247 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Wasabröd AB Box 6722 133 85 STOCKHOLM Ombud: Bengt E, Zacco Sweden AB Box 23 101 104 35 STOCKHOLM MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen 292715 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att läkemedelslagen ändras. Genom de föreslagna

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer