konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar"

Transkript

1 Nr Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

2 Nyttighetsmodell TEXT OSSI HUHTANEN ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Nyttighetsmodellagen reviderades Nyttighetsmodellen blir allt konkurrenskraftigare Avsikten med revisionen av nyttighetsmodellagen är att harmonisera nyttighetsmodellagen med patentlagen samt utveckla nyttighetsmodellen till en allt konkurrenskraftigare skyddsform vid sidan av de övriga skyddsformerna. Nyttighetsmodellen är ett utmärkt verktyg i IPR-portföljen för att komplettera till exempel patentskyddet eller i vissa fall för att användas i stället för patentskydd. När det gäller skyddseffekten motsvarar nyttighetsmodellen patentet: nyttighetsmodellen skyddar tekniska uppfinningar och ger en motsvarande förbudsrätt som patentet. Den största skillnaden jämfört med patentet är att förfaranden fortfarande inte kan skyddas med en nyttighetsmodell. Tydligare lag I den nya lagen har nyttighetsmodellens upphävningsmotiveringar tagits upp detaljerat. Likaså har man i bestämmelserna nämnt att en utvidgning av skyddskraven efter att nyttighetsmodellen registrerats inte är tillåten. Också tidigare har det varit godtagbar praxis att omvandla en anhängiggjord europapatentansökan till en nyttighetsmodell. Nu finns denna praxis tydligt nedtecknad i lagen. Lagens terminologi har förtydligats och formaliteter har förenhetligats med patentförfattningarna. Till exempel har man börjat använda den etablerade termen inlämningsdag i stället för termerna ansökningsdag/ankomstdag. Av de formella ändringarna kan nämnas definitionerna om återställande av rättsförlust (jfr patentlagen 71a ) och tillkännagivande av beslut (Nyttighetsmodelltidningen). Förbättrade rutiner I enlighet med den nya lagen ges ansökan en inlämningsdag när det framgår av ansökan att det är fråga om en nyttighetsmodellansökan, den innehåller sökandens kontaktuppgifter och dessutom en beskrivning eller hänvisning till en tidigare ansökan. För sökandens del är det en avsevärd förbättring att man inte längre behöver erlägga registreringsavgift för att få en inlämningsdag. En erlagd registreringsavgift är naturligtvis en förutsättning för behandling av ansökan, men den kan erläggas inom utsatt tid efter att ansökan inlämnats. Ifall man vill hemlighålla ansökan i 15 månader från inlämningsdagen, kan man anhålla om uppskov inom två månader från inlämningsdagen. Tidigare, ifall man önskade uppskov, skulle man anhålla om detta då ansökan inlämnades. Sökanden behöver inte längre lämna in en överlåtelsehandling, då sökanden är någon annan än uppfinnaren, utan sökanden ger endast ett utlåtande om sin rätt till uppfinningen. På så sätt undviker man till exempel att ansökan avskrivs, då uppfinnaren inte längre går att nå. Tidsfristen för att fortsätta en internationell ansökan (PCT-ansökan) som en nationell nyttighetsmodellansökan är alltid 31 månader. Tidigare var fristen 20 eller 30 dygn. I lagen har man ytterligare tagit med en definition om en skyddskravspublikation. I lagen beaktas särskilt publicering i elektronisk form. Fördelar med nyttighetsmodellen Enklare, snabbare och förmånligare ansökningsförfarande än för patent. Lägre krav på uppfinningshöjd än för patent. Lämpar sig synnerligen väl för mindre uppfinningar och förbättringar av anordningar samt för uppfinningar, vars utnyttjandetid kommer att vara kort. Artikelförfattare europapatentombud Ossi Huhtanen har skyddat våra kundföretags innovationer på Kolsters enhet i Tammerfors sedan år KOLSTER Info

3 Ledare Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Mariet Louhento Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post I recessionstider accentueras effektiv portföljförvaltning Företagen hotas av recessionen, om detta inte redan är verklighet. Under en recession drar inte försäljningen och det uppstår ett behov av att spara in på kostnaderna. I sådana förhållanden är ensamrätter till resultaten av det egna utvecklingsarbetet viktigare än någonsin så att man kan konkurrera om de knappa beställningarna. Samtidigt borde man emellertid kunna utveckla även nytt så att man har något att sälja, när högkonjunkturen tar vid. Produktutvecklingen och skyddandet av resultaten av denna kostar pengar. Det förefaller att finnas en konflikt mellan sparbehov och framtidsbyggande. Denna konflikt kan emellertid avsevärt lindras med en effektiv IPR-portföljförvaltning. Vi på Kolster kan hjälpa till att förutse kommande IPR-kostnader för flera år framåt och optimera skydden så att de tjänar affärsverksamhetens syften på ett vettigt sätt. Med en effektiv genomgång och planering av portföljen kan man avstå från skyddsprojekt som är oväsentliga ur försäljningssynvinkel eller i vissa fall med mycket små kostnader upprätthålla skyddet för kommande behov. Under en recession är en målinriktad och regelbunden genomgång av IPR-portföljen av största vikt. Ta alltså kontakt med ditt ombud och be honom komma på besök. Tillsammans får vi klarhet i frågorna. Kloka skyddsbeslut baserade på fakta kan tas när affärsverksamhetskunnande och skyddskunnande möts. God juletid och ett ljust år 2009 önskar Antti Peltonen verkställande direktör > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar BILD: Anne Suutala Ponsse Oyj:s ställning inom skogsmaskinsbranschen har allt sedan företaget grundades förstärkts av en aktiv teknologiutveckling och en strävan efter att erbjuda skogsmaskinsföretagare branschens bästa arbetsredskap och service. Det har blivit allt viktigare att skydda den egna teknologin, som skiljer sig från konkurrenternas, och varumärket PONSSE efter att företaget introducerades på börsen år 1995 och riktade in sig på den globala marknaden. Ponsse Oyj, som grundades av skogsmaskinsföretagare Einari Vidgrén år 1970, har snabbt lyft den till en början hästkraftsbaserade skogsavverkningen till datoreran. Ponsse var det första företaget inom branschen som redan 1987 utvecklade och tog i bruk den datorbaserade styrningen i skogsmaskiner. Enligt produktsäkerhets- och IPRchefen Kalle Einola på Ponsse Oyj framhävs i framtiden betydelsen av en teknologi som skiljer sig från konkurrenternas och skyddet av denna i kapplöpningen inom branschen allt mer, eftersom olika tillverkares produkter närmar sig varandra vad gäller strukturella baslösningar. - I praktiken köper alla maskintillverkare från globalt verksamma leverantörer baskomponenter, som de bygger sina maskiner av. Den största skillnaden görs i hur effektivt maskinerna fås att utnyttja dessa komponenter. Naturligtvis håller vi fortfarande fast vid några självständiga beprövade lösningar. - Viktiga delområden är inbyggda styrsystem, programvaror, användargränssnittet mellan människa och maskin, innovationer som förbättrar arbetsergonomin samt utnyttjandet av moderna produktionsmetoder och material. Kärnteknologierna skyddas noga Einola berättar att den längst utvecklade skogsmaskintekniken hittar man i skördare, som mäter, fäller, kvistar och kapar träd till rätt längd redan i skogen. Skördardatorns prognosalgoritmer styr trädavverkningen: de tar ett viktigt beslut vad gäller avbrytning av virke och maximerar värdet på det avverkade virket för både skogsägaren och skogsindustrin. Förutom intelligenta styrsystem som försnabbar och underlättar förarens arbete är det möjligt att utrusta alla skogsmaskiner med e-post- och internetförbindelser samt satellitpositionering. Ponsse har utvecklat och skyddat lösningar för den ständigt växande bioenergibranschen till exempel för uppsamling och masshantering av energived. Även för den tropiska skogszonen finns egna tillämpningar för skalning av eukalyptusträd. En för Ponsse viktig kärnteknologi är ett aktivdämpningssystem, som är ett exempel på en innovation som främjar arbetshälsan för skogsmaskinsföraren. Tack vare systemet hålls maskinens styrhytt och framram i ett vertikalt och stabilt läge även i svår terräng. - Om patentets betydelse vittnar även i det här fallet flera invändningar som inlämnats mot det samt det faktum att det fortfarande saknas en motsvarande lösning på marknaden, berättar Einola. De snabba äter de långsamma - även när det gäller skydd Enligt Einola måste man vara snabb med att skydda goda lösningar. Därför använder sig Ponsse av nyttighetsmodellansökningar vid sidan av patentansökan i situationer där snabbheten är en trumf. - Man ska inte undervärdera en nyttighetsmodellregistrering. Den träder snabbt i kraft och kan visa sig vara överraskande svår att upphäva. För oss är redan Finland som enskild marknad så betydande att det lönar sig att använda nyttighetsmodellen, fastän dess regionala täckning är begränsad. - Vi har även utnyttjat möjligheten att omvandla en patentansökan till en nyttighetsmodell, ifall uppfinningshöjden inte varit tillräcklig för patent, men lösningen är klart 4 KOLSTER Info

5 ny inom ett visst tillämpningsområde. På detta sätt har vi kunnat skydda exempelvis lösningar, som gett produktionen mervärde. PONSSE är ett starkt varumärke - Varumärket och uppbyggandet av det är synnerligen viktigt inom skogsmaskinsbranschen. Företagets kunder är av tradition mycket märkestrogna, säger Einola. - Det är typiskt att maskinens förare mycket starkt upplever att han kör en maskin av ett visst märke. Företagets huvudvarumärke är PONSSE som är skyddat med registrering. Det finns många etablerade produktnamn under PONSSE, till exempel PONSSE Bear, PONSSE Ergo, PONSSE Beaver eller PONSSE OptiControl. Om varumärkets styrka berättar den livliga försäljningen av spin-offs på alla försäljnings- och serviceställen - och snart även i näthandeln. - Vi stöder varumärket med spin-offs. Om PONSSE var egalt för kunden, skulle dessa produkter inte sälja. Aktivare grepp om IPR-egendomen På Ponsse har man nyligen inlett en uppdatering av IPRstrategin i samarbete med Kolster. Målet är att även precisera tillvägagångssätten och beslutsfattandet, eftersom man ofta blir tvungen att ta brådskande beslut. I det första skedet kommer man att gå igenom företagets föreskrifter för ar- betstagaruppfinningar och praxis i anslutning till dessa. - Avsikten är att vi i fortsättningen bättre ska hitta innovationerna som görs inom företaget. Inom företagets alla enheter kommer man ständigt fram med goda idéer, som emellertid inte alltid uppfattas som innovationer. - Vi överväger också att höja vår egen aktivitetsnivå när det gäller att utnyttja företagets IPR-egendom. Rent allmänt är branschen ännu inte redo för ett IPR-tänkande. I framtiden måste vi aktivare försvara våra ensamrätter och inte nöja oss med enbart invändningar. Vår erfarenhet visar att det lönar sig att aktivt göra invändningar. Fastän de inte resulterar i att patentet upphävs, minskar skyddsomfånget i allmänhet väsentligt och man får mera rörelseutrymme för den egna affärsverksamheten. KOLSTER Info 5 BILD: Ponsse Oyj Mönsterskyddet kompletterar patenten En formgivning som betonar funktionalitet och ergonomi har stor betydelse i Ponsses produkter. De senaste innovationerna har skyddats med både mönsterskydds- och patentansökningar. - Till exempel grundar sig funktionen hos ett kylsystem i en fordons-pc som uppfyller ett exceptionellt hög IPskyddsklass i stor utsträckning på formgivningen. Detta är ett bra exempel på hur man med modellskydd indirekt kan skydda också funktionaliteten, inte bara utseendet, påpekar Einola. En färsk innovation som förbättrar förarens ergonomi är en sfärisk styrspakslösning. Tack vare den hålls styrsystemets kontrollanordningar i samma läge i förhållande till styrspaken, vilket underlättar förarens arbete i maskinens styrenheter. Även som helhet betraktat finns i Ponsses skogsmaskiner en formgivning som är unik och förbättrar funktionaliteten. Utvändiga formgivningsdelar har förverkligats som trebågsytor, som man är van att se framställda av så hårda material främst på flygplansvingar. Maskinen rör sig smidigt i skogen, man har god sikt från styrhytten och den runda formen styr grenar och mindre träd åt sidan utan att det bildas repor.

6 Varumärken och domännamn TEXT JOOSE KILPIMAA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM DOMÄNNAMNEN är företagets tillgångar - förvalta och försvara din egendom effektivt The BBC logo is our most valuable visual asset. Consistency is essential in order to protect the BBC brand. Med dessa ord börjar Storbritanniens televisionsbolag BBC:s anvisningar om bruket av BBC-varumärket. Logon och varumärket i anslutning till den uppfattas som företagets värdefullaste egendom, som man ska använda och försvara konsekvent. I anvisningarna har ordet brand definierats i en så vid bemärkelse som möjligt, och detta gäller även BBC:s domännamn. Allmänt har man ansett att ett brand består av olika immaterialrätter såsom patent, varumärken och mönsterrätter samt ett visuellt uttryck som skapats genom marknadsföring och ett goodwill-värde. Då den internationella affärsverksamheten och marknadsföringen i allt större utsträckning överförs till datanätet, har domännamnen fått allt större betydelse. Domännamn kan inte längre betraktas som endast adressen för ett företag som verkar eller gör reklam på nätet, utan de har blivit en viktig och nyttig del av företagets IPR-portfölj. Företagen har inte heller längre råd att förhålla sig till domännamnen som rutinmässiga tekniska åtgärder, som till exempel den egna IT-avdelningen ansvarar för skiljt från den övriga IPRverksamheten. Man måste behärska domännamnssystemen I och med globaliseringen har det blivit allt viktigare för företagen att kunna inrikta sin marknadsföring eller närvaro regionalt. Det nuvarande domännamnssystemet ger fina möjligheter till detta. Företaget kan utgående från sina behov besluta om man med ett domännamn vill täcka världsomfattande marknader, ett visst större geografiskt område eller ett enskilt land. För ett företag som samtidigt har siktet inställt på en bredare marknad kan det vara tillräckligt att registrera ett domännamn, som används oberoende av det geografiska området. Allmänt har detta domännamn formen.com. Å andra sidan kan det vara mycket viktigt att få domännamnet registrerat i varje land som man ämnar idka affärsverksamhet eller marknadsföring i. Då man talar om domännamnssystem är det egentligen fråga om en helhet bestående av flera system. Denna överlappning av olika system kan vid första anblicken verka krånglig. Man måste kunna förvalta domännamnen effektivt i helheten av flera system och som en del av ett konsekvent upprätthållande och försvar av det egna imaget. Bästa möjliga nytta får man av företagets domännamnsportfölj då man förvaltar den i samarbete med en ombudsbyrå, som förfogar över den senaste informationen om domännamnssystemen och ett täckande nät av samarbetspartner, med vilkas hjälp åtgärder som hänför sig till olika system kan skötas kostnadseffektivt. Kolster har redan i åratal skött domännamnsärenden för flera företag med världsomfattande affärsverksamhet. Det lönar sig att göra upp en strategi för domännamnen Förvaltningen av domännamn består i allmänhet av registrering av domännamn, överföring av dem från olika operatörer till en centraliserad förvaltning samt försvar av rättigheter mot rättslös användning av domännamn. Innan domännamnen registreras, är det synnerligen viktigt att man funderar ut en domännamnsstrategi som motsvarar företagets behov: vilka domännamn man skyddar, var man skyddar, vilka registreringskanaler man använder och 6 KOLSTER Info

7 hur man övervakar ibruktagandet av domännamn, som gör intrång i egna eller närliggande domännamn, varumärken eller firmanamn. Även själva registreringsprocessen kräver beslut om realiseringssättet. Det är lätt att se att man själv kan reservera ett ledigt domännamn mycket förmånligt via en privat registreringstjänst. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att företagen som erbjuder domännamnsregistreringstjänster ofta inte erbjuder några andra tjänster som hänför sig till domännamnsförvaltningen såsom förnyelser eller konfliktlösning. Ofta blir likaså åtgärder som vidtas efter registreringen mycket dyra i förhållande till den förmånliga registreringsavgiften. Det har framkommit problem framför allt i situationer där man har försökt överföra domännamn som registrerats via olika operatörer till en instans som ansvarar för förvaltningen. Ofta har en överföring inte varit möjlig, eftersom man inte fått kontakt med operatören eller operatören inte har gått med på att överföra domännamnet. En situation som på sistone blivit bekant för många företag är påtrugandet av domännamn ( slamming ). Med påtrugande avses den verksamhet, där i synnerhet kinesiska företag eller registerförare, som marknadsför domännamn eller s.k. Internet-nyckelord, sänder meddelanden där mottagaren uppmanas att snabbt reservera ett domännamn som innehåller företagets varumärke eller firmanamn. I allmänhet lönar det sig att ignorera påtrugningsbreven. I oklara fall är det bra att ta kontakt med ett ombud. Det görs intrång i rättigheterna till domännamn på samma sätt som i varumärken. De mest typiska intrångsfallen för domännamn är registreringar som gör intrång i redan registrerade varumärken eller firmanamn. Den som gör intrång kan observera marknaden och de inlämnade registreringsansökningarna och omedelbart registrera ett domännamn då han/hon fått vetskap om en ny varumärkes- eller firmanamnsregistrering. Dessutom är registreringar som baserar sig på ett litet skrivfel, till exempel microsotf.com, samt domännamn som gör parodi på eller bojkottar olika varumärken allmänna. Man kan ingripa i domännamnsintrång och rättslöst utnyttjande med olika konfliktlösningsförfaranden. Domännamnen släpps fria och internationaliseras förvaltningen allt mer utmanande De senaste reformerna som berör domännamn är att toppdomännamnen (Top Level Domain names) släpps fria och domännamnen internationaliseras. Organisationen ICANN som reglerar toppdomännamnen har släppt domännamnsändelserna fria så att en sökande kan välja som domännamnsändelse vilken teckensträng som helst i stället för de tidigare.com,.net,.org osv. Således kan till exempel Kolster reservera domännamnet kolster.kolster. Med domännamnens internationalisering avses i sin tur att även andra bokstäver än de latinska bokstäverna kan bilda ett domännamn. Domännamn kan bildas till exempel av bokstäver i det kinesiska eller arabiska alfabetet samt flera andra bokstäver. Dessa reformer medför naturligtvis nya utmaningar för förvaltningen av företagens domännamn. Mängden domännamn ökar årligen med flera tiotal procent och i regleringen av domännamn sker hela tiden förändringar. Domännamnens betydelse har förändrats rätt snabbt från en teknisk adress till en tillgång för företaget som påminner om IPR-rättigheterna och utgör en del av varumärket, varför det är allt viktigare för företagen att se till att man har en vederbörlig och kontinuerlig förvaltning av sina domännamn. Domännamnen är inte endast adresser för ett företag som verkar eller gör reklam i nätet, utan en viktig del av företagets IPR-portfölj och image. Kolsters domännamnsexperter bistår vid kostnadseffektiv förvaltning av domännamnsportföljen samt i alla frågor som berör domännamn från att välja domännamnsstrategi till att försvara rättigheterna: > > > Artikelförfattaren, varumärkesjurist Joose Kilpimaa har sju års erfarenhet av varumärkes-, produktförfalsknings- och domännamnsärenden samt konfliktlösning. BILD: Anne Suutala KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Kolster betjänar också på adressen Lönnrotsgatan 28 Kolsters lokaliteter i Helsingfors på Stora Robertsgatan 21 kommer att grundrenoveras under år Kolsters varumärkes- och mönsterrättsombud och -assistenter, översättare samt personer som ansvarar för den inhemska patentverkshandläggningen av patentansökningar och årsavgifterna har flyttat för ungefär ett år till tillfälliga lokaliteter på Lönnrotsgatan 28 (ingång från innergården). Alla anställda har kvar sina telefonnummer och e-postadresser. Makedonien ansluter sig till det europeiska patentavtalet Före detta jugoslaviska republiken Makedonien (MK) ansluter sig till det europeiska patentavtalet (EPC, European Patent Convention) från och med , varefter Makedonien kan designeras som EPC-medlemsstat i europeiska patentansökningar och PCT-ansökningar. I ansökningar inlämnade kan Makedonien designeras som en associerad stat. Efter att Makedonien anslutit sig omfattar det europeiska patentavtalet sammanlagt 35 medlemsstater och 3 associerade stater. Nyttighetsmodellagen och -förordningen har reviderats Förändringarna i nyttighetsmodellagen trädde i kraft Samma dag trädde också den nya nyttighetsmodellförordningen i kraft. Lagförändringarna harmoniserar nyttighetsmodellagen med patentlagen. Läs om de viktigaste förändringarna i artikeln på sidan 2. Invändningsbehandlingen av patent förändrades De bestämmelser som berör behandlingen av invändningar förändrades I fortsättningen behöver parterna inte själva övervaka invändningsprocessen, utan PRS förmedlar skriftliga utlåtanden till parterna och ger dem tillfälle till skriftligt svaromål. PRS kan också enligt övervägande inbjuda parterna till muntligt hörande. I Kolster Info 2/2008 publicerade vi en artikel om förändringarna. Läkemedelspreparat som skyddas av förfarandepatent upptas igen i läkemedelsbytet Riksdagen har jämte den omstridda förnyelsen av läkemedelsersättningen upphävt den ändring av läkemedelslagen som trädde i kraft den och uteslöt läkemedelspreparat vars aktiva substans skyddas av ett analogiförfarandepatent eller ett tilläggsskydd baserat på ett sådant från utbyte av läkemedel. Läkemedel som skyddas av analogiförfarandepatent upptas igen i läkemedelsutbytet. Lagändringen träder i kraft den För tillverkarna av originalpreparat betyder detta återigen ett svagare skydd gentemot tillverkarna av generiska läkemedel. Nytt domännamn.tel kan sökas Det nya domännamnet.tel kan sökas från och med Avsikten med det nya domännamnet är att effektivera letandet efter företags och privatpersoners aktuella kontaktuppgifter med hjälp av Internet. Förhandsansökningsfasen (Sunrise) för innehavare av varumärken är och den följs av en allmän ansökningsfas (Landrush) Den första registreringen är i kraft tre år..fi-domännamnet kan i fortsättningen reserveras för ett år Kommunikationsverket ändrar praxis när det gäller.fidomännamnets giltighetstid från och med Det blir möjligt att ansöka, förnya eller överföra.fi-domännamnet till en annan innehavare antingen för ett eller tre år åt gången i stället för tre år som tidigare. Vi varnar för ogrundade fakturor Ifall du får en faktura som gäller din patent-, bruksmodell-, varumärkes- eller mönsteransökan från någon annan än ditt befullmäktigade ombud, finns det skäl att misstänka fakturans riktighet. I nyheten som publicerats på Kolsters webbsidor har vi listat upp företag som har skickat ogrundade fakturor till våra kunder. Via nyheten hittar du också en link till WIPOs webbsidor, där det publicerats exempel på sådana här fakturor. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Information om branschen/kolster Info på vår webbplats

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 22 NUMMER

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 22 NUMMER VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 22 NUMMER 4 2011 Tema Webb Egen toppdomän. Något för dig? Marknadsföring Riskabla ring-upp-kampanjer. Varumärkesutveckling Ledningens delaktighet. Sista

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. 1

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Så söker du patent. så söker du patent

Så söker du patent. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. så

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 96/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om domännamn och till lag om ändring av 2 lagen om kommunikationsförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ZACCO. patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt

ZACCO. patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt ZACCO lathund för immaterialrätt (IP) patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt vi hör ibland människor tala om världspatent, och ibland ser vi det också skrivet. en del talar om

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Susan Ucar. Examensarbete 20 poäng

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Susan Ucar. Examensarbete 20 poäng JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Susan Ucar Stöld av domännamn på Internet-ur ett varumärkesrättsligt, jurisdiktionsmässigt och straffrättsligt perspektiv. Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark

Läs mer

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag Finansiell rapportering i tillväxtföretag En praktisk handledning Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

IPR-avtal. Marianne Andersson

IPR-avtal. Marianne Andersson Marianne Andersson Titel: IPR-avtal Författare: Marianne Andersson Utgivare: KK-stiftelsen Datum: 2009, andra upplagan ISSN: 1652-5213 Diarienr: [Klicka här och skriv diarienummer] KK-stiftelsens rapporter

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen - med fokus på alternativ tvistlösning och framtida förändringar Övningsseminariearbete i immaterialrätt Sebastian Åstrand

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång astories 1/13 Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt Vad kännetecknar en bra teamledare? Mot framgång Ledare Johnny Lehtinen Rastories på svenska 01/2013 Att sitta på samma sida

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT1 PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN INNEHÅLL SIDA 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE 3 1.1 Yrkesskicklighet 3 1.2 Utbildning 3 1.3

Läs mer

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005 rapport av rådet för informationssamhället Å februari 2005 RAPPORT TILL REGERINGEN AV RÅDET FÖR INFORMATIONSSAMHÄLLET Det framtida Finland i Nätverk FEBRUARI 2005 4 rapport till regeringen av rådet för

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt Tjänsteinnovation och immaterialrätt Den här foldern är framtagen som kursmaterial till en utbildning i tjänsteinnovationer och immaterialrätt riktad mot rådgivare i innovationsstödsystemet. Utbildningen

Läs mer

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer