Varumärkesklassificeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varumärkesklassificeringen"

Transkript

1 Nr infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärkesklassificeringen har betydelse! EPOs regeländringar begränsar patentsökandens möjligheter Powerkiss förenar teknologi och design

2 Varumärken TEXT JUHA MYLLYOJA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Varumärkesklassificeringen har betydelse Det lönar sig att skydda varumärket genom att registrera det via internationella eller nationella registreringssystem. Redan över femtio procent av företagen använder sig av IPR-konsulters hjälp vid utarbetning av en skyddsstrategi eller instruktioner för sina varumärken och i registreringsprocesserna. På lång sikt klarar sig dessa företag bäst i den internationella konkurrensen. När skyddsstrategin är i skick, undviker man också högst sannolikt tråkiga överraskningar, då företaget utvidgar sin verksamhet internationellt. Klassificering en del av skyddsplaneringen En viktig del av alla företags varumärkesskydd är en noga övervägd klassificering. Varumärkesklasserna bestämmer skyddsområdet för varumärkena. Klassificeringen grundar sig på det internationella Nicefördraget, där alla varor och tjänster är indelade i 45 klasser. För sökanden är det synnerligen viktigt att varumärket registreras i alla de klasser där man tänker använda det. Varumärkena måste också användas aktivt för att deras skydd ska bestå. Instruktionerna som avser användningen av märket bör även i övrigt vara i skick i företaget. Vår erfarenhet visar att det ofta är de företag som själva har skyddat sina varumärken utan någon exakt nedskriven skyddsstrategi och utan experthjälp som kämpar med en varumärkesklassificering som gått snett. Eftersom en ansökt klassificering inte kan utvid- gas senare, måste man ansöka om varumärket på nytt för de klasser som saknas och som kanske också är väsentliga med tanke på företagets verksamhet. Registrerings- och administreringskostnaderna utgör okontrollerade en avsevärd kostnadspost. Med tanke på varumärkesportföljens kostnadseffektivitet är det viktigt att koncentrera sig på de ur affärsverksamhets- och strategisynvinkel mest väsentliga varumärkena, vilkas klassificering man noga övervägt tillsammans med IPR-experter. Klassificering som hjälpmedel för bevakning och förhandskartläggningar Framför allt industrin har på ett berömligt sätt lärt sig att utnyttja bevakningsoch förhandsundersökningstjänsterna. Med hjälp av klasserna för varor och tjänster kan förhandsundersökningarna effektivt inriktas på de mest väsentliga varumärkena. Genom bevakning upptäcker man eventuella senare varumärken som gör intrång, och med hjälp av förhandsundersökning tar man reda på om samma eller ett likartat varumärke redan används på marknaden. Fortfarande utnyttjar emellertid cirka 20 % av företagen inte alls förhandsundersökningsmöjligheterna. Också bevakningen sköts hos många företag slumpmässigt. I företagen är skötseln av varumärkesärenden ofta koncentrerad till en jurist eller en särskild IPRenhet. I vissa fall ligger ansvaret för Jur.kand. Juha Myllyoja har erfarenhet från IPR-branschen sedan år Juha sköter i vid omfattning inhemska och internationella varumärkes-, domännamns- och mönsterrättsärenden samt avtalsjuridik. dessa ärenden hos marknadsföringsledningen. Informationsgången har en synnerligen stor betydelse, ifall koncernen omfattar flera företag av olika slag, där man skött ärendena på sitt eget sätt. Skyddet borde kartläggas årligen Man kan aldrig överbetona betydelsen av samarbetet mellan de personer som ansvarar för varumärkesärendena i företaget och sakkunniga varumärkesombud. Det lönar sig att årligen se över skyddets regionala och sakliga kartläggning. 2 KOLSTER Info

3 Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Antti Hovi Pärmbild Chikako Harada Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Shields up! Ledare När våren närmar sig kan vi skönja en liten ljusglimt mitt i den dystra ekonomiska nedgången. Finland kommer emellertid inte att bli som förr utan vi blir tvungna att utveckla något nytt i stället för det gamla - vara innovativa. Med tanke på framtiden har man i Finland skapat en innovationsstrategi och grundat Aaltouniversitetet som förenar många vetenskapsbranscher. Powerkiss Oy och Maija Itkonen är ett fint exempel på hurudan innovativitet vi behöver. Industridesignern löser en inredningsmässig olägenhet genom att på det elektromagnetiska fältet utveckla en möbel som laddar apparater trådlöst. Powerkiss Oy har också skaffat sig immaterialrätter för att säkra sin affärsverksamhet - ett skyddsfält av immateriella rättigheter. För varje finskt företag är det viktigt att bygga upp ett eget IPR-skyddsfält. Skyddsfältet avvärjer fientligt inställda angripare, men är öppet för bundsförvanter. Skyddsfältet är inte ofelbart och det kräver investeringar, men utan skydd är det svårare att klara sig. Europeiska patentverkets (EPO) ansökningsbehandling intensifieras avsevärt i och med de nya reglerna. Man motiverar ändringarna med att kvaliteten på patenten höjs och behandlingen blir snabbare, men tyvärr uppnår inte revisionerna dessa mål om de endast förverkligas ur patentverkets synvinkel. EPOs uppfattning om kvalitet är en hög förkastningsprocent, %. Begränsade korrigeringsmöjligheter och målsättningen med ett föreläggande kan således resultera i ett stort antal förkastanden, muntliga förhandlingar och besvär. För att säkra rättigheterna kan det till och med vara skäl att kringgå EPO och agera direkt med de nationella patentverken. Vi hoppas att den nya presidenten Benoît Battistelli återställer EPO i en kundvänligare riktning i likhet med den nya presidenten för patentverket i USA. Tapio Äkräs branschchef, ICT > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Powerkiss erbjuder sladdfria miljöer Start-up-företaget Powerkiss Oy som grundades år 2008 har med fart studsat upp bland de finska HighTech-företagen. Företaget kom till genom en uppfinning som förenar innovativ teknologi och design. En laddningsteknologi integrerad i möbler ger nya typer av trådlösa miljöer för kontor, läroanstalter och olika offentliga utrymmen såsom caféer, bibliotek, flygplatser eller trafikmedel. Bakom uppfinningen står industridesignern Maija Itkonen, grundare av och verkställande direktör för företaget Powerkiss. Hon säger att människors klagan är en bra utgångspunkt för uppfinningar: En bekant till Itkonen svor över olika laddares ledningar vid en tidpunkt då hon funderade på en affärsidé för sina studier. Ur ledningshärvan föddes idén om möbler, på vilka såväl mobilen som datorn laddas trådlöst. Itkonen har utvecklat sin idé till en kommersiell produkt i samarbete med TKK och Aalto-universitetet. Powerkiss verkar i Otnäs i Esbo i Aalto-universitetets Design Factory-utrymmen. Även Uppfinningsstiftelsen och Tekes har stött företaget under dess första tid. Paula Kukkonen/SKOY Maija Itkonen mot ledningshärvan. Powerkiss vision är att ge användarna en laddar- och sladdfri miljö. En stor fråga: vad kan man skydda? Itkonen berättar att hon är en mycket skyddsmedveten uppfinnare. Hon minns IPR-föreläsningarna från Konstindustriella högskolan, där bland annat Kolsters representant föreläste om skydd av immateriell egendom. Hon har också ett företagarnätverk, via vilket skyddet har varit konkret framme

5 Vi har aktivt deltagit i internationella mässor. Där vågar man inte delta utan skydd! redan innan det blev aktuellt att skydda den egna uppfinningen. - Genast då jag gjort uppfinningen tänkte jag att den måste skyddas med patent. Jag ville också att den skulle skyddas av någon som kan sin sak väl. Det största problemet har varit att fundera över vad i uppfinningen som kan skyddas. Det har varit svårt att identifiera de särdrag som ska skyddas - därför arbetar Powerkiss tillsammans med Kolster, säger Itkonen. Teknologin baserar sig på ett elektromagnetiskt fenomen som upptäcktes redan på 1800-talet. I uppfinningen har fenomenet tagits i produktionsmässig användning först i arbets- och cafébord, där man har inbäddade laddningsmoduler i de övre skivorna. På Powerkiss kallas en sådan laddningsmodul heart. För apparater som ska laddas på bordet behövs ännu tillsvidare en laddningssticka, kiss, som möjliggör en strömkyss. I framtiden blir det möjligt att ha en laddningsenhet som ersätter stickan integrerad i själva apparaterna. Då man skyddat uppfinningen har man utgått ifrån vilket problem den löser, dvs. användningstillfällenas och omgivningarnas synvinkel. Å andra sidan funderar man också ständigt över teknologiska detaljer som skiljer sig från konkurrenterna och skyddet av dessa allteftersom de kommersiella produkterna utvecklas. - Powerkiss styrka är att vi funderar över infran i en bredare omfattning, olika användningsmiljöer och situationslösningar, och inte bara enskilda tekniska apparater. Detta skiljer oss från konkurrenterna, som framställer olika laddningsunderlag som man kan placera på bordet. Skydd av teknologi, varumärke och formgivning PRS kommer att bevilja Powerkiss teknologi dess första inhemska patent och en internationell PCT-ansökan är anhängiggjord. Dessutom har företaget ansökt om skydd för ett internationellt varumärke. - Vi har aktivt deltagit i internationella mässor. Där vågar man inte delta utan skydd! Det är också en fråga om trovärdighet. Inom högteknologibranschen är du inte trovärdig utgångslägesmässigt utan egna patent. - Vi eftersträvar med skyddet också ett starkt kvalitetsvarumärke i stil med gore-tex, vilket innebär att jag hoppas att varumärket Powerkiss också stöder den partners kunnande under vars namn den tekniska egendomen säljs. Mönsterskyddet håller på att bli aktuellt, eftersom Itkonen i egenskap av formgivningsproffs har utvecklat en bättre formgivning för laddningsstickan än nuvarande produktionsversion med interaktivitet och bättre användarupplevelse som utgångspunkter. Möbeltillverkarna är viktiga samarbetspartners och produktdistributionskanaler för Powerkiss. Företaget har redan samarbetsavtal med Martela, Isku och Kinnarps. Man samarbetar med Artek och har även leveranser till den internationella kontorsmöbeljätten Steelcase. Vid sidan av möbeltillverkarna utgör mobiltelefontillverkarna och operatörerna ett viktigt samarbetsnätverk för Powerkiss. Powerkiss ingår i det internationella Wireless Power-konsortiet, där man utvecklar trådlös teknologi. När det gäller laddning av mobila apparater kommer man att övergå till en gemensam microusb-standard senast år 2012, vilket öppnar nya möjligheter för Powerkiss. - En stor grej i framtiden är att det blir möjligt att integrera Powerkissladdningsenheten i apparaterna. Ensamma kan vi inte förbättra världen, det behövs standarder, men det är fint att vi börjat få förfrågningar om teknologilicenser från riktigt stora aktörer. Skyddsstrategin under övervägan Powerkiss har tillsammans med Kolster börjat fundera över en IPR Managementstrategi som går längre än enskilda skydd. - Det är viktigt att först få IPR-processen i skick så att den fungerar också i ett mellanläge före och efter de enskilda skydden. Patenten, varumärkena och mönsterskydden måste länkas samman till en koncentrerad del av verksamheten. Det är en stor utmaning att få tillräcklig konkretion i dylikt tänkande av IPR Management-typ. - Av IPR-expertföretaget förväntar jag mig framför allt att skyddsexperterna kan se på sakerna från kundföretagets sida, att de tillräckligt utreder frågorna och säkerställer att också kunden förstår vad man gör. Enligt Itkonen behöver Powerkiss för att bli framgångsrikt ett stort nätverk omkring sig: möbel- och apparattillverkare, operatörer, arkitekter och experter inom olika branscher. Hon anser att utvecklingsarbetet bör göras på en enad front enligt win-win-principen. - Öppenhet och skapande av nätverk är en viktig verksamhetsmodell för Powerkiss. Vi litar mer på dem än att på traditionellt sätt dra taggtråd runt teknologin. Egna huggtänder, dvs. egna IPR-skydd, behövs naturligtvis, men jag vill att de i sista hand gagnar även samarbetspartnerna. KOLSTER Info 5

6 Patent TEXT MARJUT HONKASALO ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM EPOs regeländringar förändrar väsentligen patenteringsprocessen Det europeiska patentverkets (EPO) regeländringar som träder i kraft i början av april 2010 kommer att förändra patenteringsprocesserna mer än europapatentavtalets revisionsbrev, det s.k. EPC2000, gjorde då det trädde ikraft i december Sökanden måste snabbare reagera på EPOs åsikter, tidigare veta vilket skyddsomfång man önskar och eventuellt på nytt fundera över sin utnyttjandestrategi för delade ansökningar. Regeländringarna är en del av Raising the bar - projektet som EPO startat. Bakre gräns för delade ansökningar Patentsökanden har använt sig av delade ansökningar till exempel för att skydda en oenhetlig uppfinning i sin egen ansökan, för säkerhets skull före muntlig förhandling eller innan patent beviljats. Delade ansökningar har också betydelse i en situation där man på grund av intrång snabbt vill ha patent med ett snävt skydd; i en delad ansökan har det sedan varit möjligt att fortsätta med patentkrav som ger ett bredare skydd. Hittills har man kunnat inlämna en delad ansökan om föregående ansökan, på basis av vilken ansökan inlämnas, är en anhängiggjord ansökan. Det har inte haft någon betydelse, vilken i ordningen den delade ansökan är i kedjan av ansökningar. Denna sammanlänkning får nu en tidsgräns. Tack vare övergångsregeln kommer den att påverka delade ansökningar som inläm- nats först eller senare. En delad ansökan kan inlämnas från en anhängiggjord ansökan, ifall det på inlämningsdagen för ansökan gått högst 24 månader sedan det första föreläggandet i patenterbarhetsundersökningsskedet för europapatentansökningsfamiljen. För oenhetliga uppfinningar räknas 24 månader från det föreläggande där oenhetligheten första gången noterades. Denna tidsgräns kan inte förlängas. Vi bevakar dessa tidsgränser. Eftersom tidsgränsen även gäller s.k. gamla ansökningar, har vi för dessa ansökningar för säkerhets skull definierat som tidgräns för delade ansökningar slutet av september detta år. Ett halvt år innan tidsgränsen går ut, får våra kunder ett brev från oss där vi påminner om tidsgränsen för delade ansökningar. Svarstvång på negativ förhandsåsikt från EPO Med förhandsåsikt avses den nyhetsundersökningsåsikt (search opinion) som ges i samband med EPOs nyhetsundersökning eller extra nyhetsundersökning. Förhandsåsikten är också EPOs åsikt om patenterbarhet i PCT-skedet, när EPO varit undersökande PCT-myndighet. Ifall det inte finns något att anmärka på i förhandsåsikten beträffande klarhet eller övrig patenterbarhet, fortsätter behandlingen av ansökan såsom hittills. Ifall nyhetsgranskningsåsikten är negativ, dvs. granskaren har något att anmärka på, har sökanden också tidigare kunnat svara genom att argumentera eller ändra patentkraven i samband med att en begäran om patenterbarhetsundersökning inlämnats eller då han bekräftat sin önskan att fortsätta patenterbarhetsundersökningen. Ifall sökanden inte har svarat, har det första föreläggandet som sänts i patenterbarhetsundersökningsskedet varit en kopia av förhandsåsikten. Ifall EPOs förhandsåsikt - eller brevet som bekräftar övergång till nationellt skede för PCT-ansökan som EPO granskar - är daterad eller senare, måste man svara på förhandsåsikten inom den givna fristen. Fristen beror på ansökningstypen. Den kortaste fristen för en PCT-ansökan som EPO granskar är en månad för det bekräftande brevet. Det lönar sig att förbereda sig på ett snabbt svar redan i samband 6 KOLSTER Info

7 Dipl.ing. Marjut Honkasalo har arbetat som patentombud på Kolster sedan år Hon är särskilt insatt i patentering av datateknik, telekommunikation och programvara. Hon följer aktivt med praxis inom det europeiska patentverket som medlem av epis European Patent Practise Committee. med ansökningar i det nationella skedet som kommer att inlämnas i mars. Ifall inget svar inlämnas inom fristen, skickar EPO ett beslut där man konstaterar att ansökan förfallit. Ifall svar inlämnas och en s.k. avgift för vidarebehandling (Further processing fee) erläggs, inom två månader från beslutet, kan ansökan åter anhängiggöras. Fastän det ännu inte skulle vara obligatorisk att svara, rekommenderar vi att man gör det. På så sätt försäkrar man sig om ytterligare en dialog med granskaren. Man förhåller sig strängare till ändringar Man har begränsat möjligheterna att ändra ansökningar som svarstvånget gäller. Det är inte längre möjligt att göra ändringar i patentkraven i patenterbarhetsundersökningsskedet om sökanden så önskar. Ändringar får i fortsättningen endast göras med granskarens medgivande. Således är tvångssvaret samtidigt för direkta EP-ansökningar den första och sista möjligheten att göra frivilliga ändringar i patentkraven. Om det gäller en PCT-ansökans nationella fas, har man kunnat ändra patentkraven i samband med PCT-behandlingen. Dessutom, ifall PRS har varit granskande myndighet, har ändringar i patentkraven kunnat göras också då man övergått till den nationella fasen. Visserligen är dessa patentkrav sedan de som EPO första gången ger sin åsikt om. Skyddsomfång redan i nyhetsundersökningsskedet I nyhetsundersökningsskedet får sökanden inte göra ändringar i patentkraven, men kan bli tvungen att välja mellan patentkraven eller förklara vad som avses med patentkravet. EPO har redan tidigare begränsat antalet självständiga patentkrav som behandlas i patenterbarhetsundersökningsskedet till i regel ett per kategori. I början av april tas denna begränsning med specialvillkor i bruk redan tidigare. EPO kan skicka en begäran där man ber sökanden ange det självständiga patentkrav som man vill att ska granskas. Svarstiden är två månader och om inget svar ges under denna tid, undersöker EPO det första patentkravet. Om EPO anser att en meningsfull nyhetsgranskning inte är möjlig, får sökanden två månader på sig att komma med en utredning över vilka patentkrav som avses. Tidigare fanns inte denna möjlighet. Ifall ingen utredning ges, utför EPO nyhetsgranskningen såsom hittills. Det är inte i någotdera fallet fråga om oenhetlighet och i dem ges ingen möjlighet att erlägga avgift för vidareundersökning. En fråga som faller utanför granskningen måste avlägsnas från ansökan om man inte lyckas övertyga EPO om att frågan tolkades felaktigt i nyhetsundersökningsskedet. Frågan som ska avlägsnas kan inlämnas som en delad ansökan, som villkoren uppfylls. Slutledningar Man måste glömma delade ansökningar som en bakdörr och fatta beslut om dem tidigare. Man måste vara redo att ändra patentkraven i ett tidigare skede än hittills. Antalet muntliga förhandlingar torde öka och det blir allt viktigare att delta i dem, när man inte nödvändigtvis längre kan utnyttja en delad ansökan som bakdörr. Då man går PCT-vägen, lönar det sig att fundera över om man vill ha mera tid eller flera möjligheter till skriftlig diskussion med EPO. Om tid är viktigare, lönar det sig att använda PRS som granskande myndighet. Om man åter vill ha flera möjligheter till skriftlig diskussion med EPO, lönar det sig att använda EPO som granskande PCT-myndighet och utnyttja PCTs patenterbarhetsundersökning genom att göra en s.k. demand-begäran, där man kan framföra argument och eventuellt ändra patentkraven. EPO fortsätter sitt Raising the bar -projekt, varför man kan vänta sig nya ändringar beträffande regler och praxis. KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > IPR-service åt företag i Joensuutrakten Kolster Oy Ab och Iperat Oy har slutit ett samarbetsavtal om att erbjuda tjänster på IPR-området lokalt i Joensuu och i vidare utsträckning i östra Finland. Iperat Oy har inlett sin verksamhet i Joensuu Tiedepuisto. Iperat utbildar och ger råd åt företag i utnyttjandet av uppfinningar samt fungerar som representant för Kolsters tjänster i östra Finland. Företagets grundare Tomi Hynninen har tio års erfarenhet av produktutvecklings- och IPR-uppgifter inom industrin. - Som representant för Iperat är jag stolt över att kunna erbjuda företagen och samfunden i östra Finland en rikstäckande kvalitativ tjänst på immaterialområdet i samarbete med Kolsters sakkunniga. Innovativiteten hos industri- och tjänsteföretagarna i östra Finland är enligt min erfarenhet mycket god, så jag ser möjligheter i området. Vi vill sporra företagare att föra framåt det egna kunnandet och därigenom få konkurrensfördel för sin affärsverksamhet, säger Hynninen. Iperat Oy Tomi Hynninen Länsikatu Joensuu Tfn Kolster: Tier 1 patent and trade mark prosecution firm in Finland Kolster har placerat sig i topp vad avser patent- och varumärkeshandläggning i Managing Intellectual Property -tidningens internationella jämförelse av företag inom branschen. Undersökningen omfattade sammanlagt över 75 länder. Det är den mest omfattande undersökningen av företag inom IPR-branschen, och den har genomförts redan i 14 års tid. Kolster har ständigt placerat sig i topp bland de finska företagen. Välkommen på Kolster Info frukost Rake Sali, Bulevarden 2-4, Helsingfors (kl ). Anmälningar: Temana är Euroopan patenttiviraston uudet säännöt rajoittavat patentinhakijan mahdollisuuksia varaudu ajoissa! Virtaa, pusuja ja IPR-suojausta: case Powerkiss Miksi tavaramerkkiluokituksella on merkitystä yritykselle kuin yritykselle? Utnämningar Dipl.ing. Antero Virkkala har utnämnts till ordförande för External Focus Group forumet som representerar intressegrupper inom det europeiska patentverkets Single Patent Process-utvecklingsprogram. Inom ramen för SPP-programmet utvecklas både patentverkets interna processer och processerna mellan patentverket och patentsökandena. - Jag anser att det är viktigt att få utveckla patentverkets kommande arbetssätt. De mest intressanta av dessa är öppnandet av patentverkets granskningsredskap att användas av kunderna och ersättandet eller kompletterandet av ett traditionellt föreläggande med en dialog mellan granskaren och sökanden, där sökanden kan kommentera granskarens åsikter och förhindra att granskningen hamnar in på sidospår. Med denna teknik torde man i fortsättningen kunna minska antalet förelägganden, och vad viktigare är, antalet muntliga förhandlingar och besvär. Ett intressant utvecklingsobjekt är också den elektroniska underskriften och officiellt godtagbara förverkliganden av denna, kommenterar Virkkala. Fil.kand. Liisa Halmepuro har återvänt efter en fyraårig apotekskarriär och fungerar nu som patentombud på Kolster. Liisa arbetade hos oss tidigare under åren Hon kompletterar vår patentgrupp inom biokemi och vikarierar för våra moderskapslediga ombud fil. dr Susa Enholm och fil.mag. Anu Taivainen. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Information om branschen/kolster Info på vår webbplats

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster.

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster. Planera ditt företags IPR-verksamhet Behandlingen av invändningar förändras Nr 2 2008 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt Bild ur ABB:s globala reklamkampanj

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi Kolster är IPR-expert Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom samt att främja utvecklandet av den immateriella

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December Kolster Info Nr 3 2006 December Patenttroll inom programvaruindustrin Håll din varumärkesregistrering i kraft Ekahau: Patent som säkerhet för finansiärer Patent text: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Nr 2 2011 INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Metso Automation, Fiskars och Lite-On Mobile: En inblick i försvar och användning av IPR-rättigheter

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter Nr 2 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS En inblick i problematiska uppfinningsrätter Avtalsrättslig synvinkel på IPR-intrång Chempolis ihärdiga produktutveckling och skyddande GER RESULTAT

Läs mer

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD5 NÄRINGSUTSKOTTET Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor

Läs mer

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket Nr 3 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom www.kolster.fi IPR in-house-tjänst TEXT ANNE SUUTALA

Läs mer

PRV:s samlade avgifter

PRV:s samlade avgifter PRV:s samlade avgifter Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design, periodisk skrift, personnamn samt andra förekommande avgifter. Version 2014-11-25 1 (14) 1 (14)

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

Gymnaestradan samlar gymnaster från över femtio länder

Gymnaestradan samlar gymnaster från över femtio länder GYMPINFO 4 AUGUSTI 2014 Gymnaestradan samlar gymnaster från över femtio länder Gymnaestradan samlar ett rekordstort antal gymnastikvänner i Helsingfors. Enligt de preliminära anmälningarna kommer deltagare

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029 2015-09-21 Till regeringen Justitiedepartementet Ny patentlag (SOU 2015:41) (Ju2015/3556/L3) Patentbesvärsrätten (PBR) lämnar följande yttrande över Patentlagsutredningens

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20.

Vetenskapsrådets synpunkter på Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20. 2008-09-04 Diarienummer 112-2008-6225 Handläggare Håkan Billig Vetenskapsrådet YTTRANDE Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1

Läs mer

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10,

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10, Bilaga 4 Sida 1(11) KL 1900 Inger Åckander, 630222 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA AV TOTALT 37 INTERVJUER FÄRGADE SIFFROR FRÅN STORSTADSLÄN - 24 FRÅN STORSTADSLÄN OCH 13 FRÅN ÖVRIGA LÄN Frågor Ja Nej Hur

Läs mer

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina NEWS CHINA UPDATE NUMBER 3-2015 Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina Diplomatens synvinkel I Sid 3 Kina kan inte underskattas Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Världen finns nära dig

Världen finns nära dig Världen finns nära dig Bli internationell med oss Internationalisering angår alla Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en fördomsfri vägvisare för internationaliseringen

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 08.04.2003 Ärendenummer MPN-02-24 Sökanden Ärende Krister Velander,

Läs mer

Patenträtt - Introduktion

Patenträtt - Introduktion Immaterialrätt ME2020 Tillfälle 2 Fredag 26 mars 2010 Erik Woodcock Patenträtt - Introduktion Rättsakter Svenska Patentlagen (1967:837) (PL) Patentkungörelsen (1967:838) Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2009

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2009 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2009 21.10.2009 CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt 3/2009 Inledning CERT-FI har sedan början av 2008 fram till slutet av augusti innevarande år slutbehandlat cirka 1

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC FI 1006:2008 10.9.2008 Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon:

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd NTM-centralen i Österbotten Matias Smeds 14.4.2015 Sida 1 Allmänt om företagsstödet För små företag (mindre än 50 pers.)

Läs mer

Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen

Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen Nr 3 2013 Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: Gräv din IPR-skyddsgrop

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF Enligt de avtal om förtroendemän som ingår kollektivavtalet för FJF ska val av huvudoch avdelningsförtroendemän för följande tvåårsperiod (2016 2016) anordnas

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-11-18 Dnr 2144-2014 Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-08 311 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Minstudent Swe Handelsbolag 103 23 Stockholm Ombud: Jur kand. Kristian F Brann AB 104 62 Stockholm MOTPART K & J Invest

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 12.02.2014 Föreningsbrev 1/2014 Hoppas utvecklingen aldrig tar slut! Nu tänkte jag inte på VALO som har hittat nya former utan på FSO som förbund och

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Eivor Söderström och Eini Pihlajamäki. Brukarperspektiv vid utvecklande av service- en kort presentation av Bikva-modellen

Eivor Söderström och Eini Pihlajamäki. Brukarperspektiv vid utvecklande av service- en kort presentation av Bikva-modellen Eivor Söderström och Eini Pihlajamäki Brukarperspektiv vid utvecklande av service- en kort presentation av Bikva-modellen FSKC ARBETSPAPPER 4/2008 Brukarperspektiv vid utvecklande av service - en kort

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

Catalyzing energygas development for sustainable solutions. Tankar och råd kring skyddandet av en uppfinning

Catalyzing energygas development for sustainable solutions. Tankar och råd kring skyddandet av en uppfinning Catalyzing energygas development for sustainable solutions Tankar och råd kring skyddandet av en uppfinning Sammanfattning SGC och Energimyndigheten är angelägna om att medverka till kommersialisering

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem YTTRANDE Diarienr AD 578/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-30 1 (9) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

Ett Youth in Action-projekt kan förändra din värld. Hämta inspiration, aktivera dig och förändra!

Ett Youth in Action-projekt kan förändra din värld. Hämta inspiration, aktivera dig och förändra! Gör din röst hörd! Ett Youth in Action-projekt kan förändra din värld. Hämta inspiration, aktivera dig och förändra! Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig Vill du påverka din egen livsmiljö,

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 15.04.2004 Ärendenummer MPN-03-68 Sökanden Krister Velander, c/o

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2007:519 Utkom från trycket den 20 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01 Hållbart skogsbruk Allt virke är inte lika och skogscertifiering PEFC/02-1-01 Utmaningen Ett ökande antal konsumenter vill ha bevis på att företagens affärsrörelse inte äventyrar miljön. I sin anskaffningspolitik

Läs mer

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6 MästarePLUS regler INNEHÅLLSFFÖTECKNING 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET... 5 2.1. Mästare- och MästarePLUS-finaler...

Läs mer

Resumé D.nr: 46/54/94 TILLDELNINGEN AV RESURSER ÅT DET LOKALA POLISVÄSENDET

Resumé D.nr: 46/54/94 TILLDELNINGEN AV RESURSER ÅT DET LOKALA POLISVÄSENDET Resumé D.nr: 46/54/94 TILLDELNINGEN AV RESURSER ÅT DET LOKALA POLISVÄSENDET Den offentliga debatten om polisväsendets resurser har fokuserats på de totala resursernas otillräcklighet; i mindre utsträckning

Läs mer

Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007. Slutrapport

Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007. Slutrapport Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007 Slutrapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PROJEKTET VÄRDEVÅRDANDE INKOMSTER... 3 PROJEKTPLANEN... 3 SAKKUNIG STYRGRUPP... 3 NORDISKT SAMARBETE...

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för EPC.

Synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för EPC. 2008-11-14 Till: Justitiedepartementet, enheten för immaterialrätt och transporträtt Näringsdepartementet, enheten för marknad och konkurrens Synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:9

Regeringens proposition 1996/97:9 Regeringens proposition 1996/97:9 Ny rättshjälpslag Prop. 1996/97:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

ANPASSNING AVSEENDE ANDRAHANDSUPPLÅTELSER P G A VÄNTAD LAGÄNDRING juli 2014. Följande bestämmelser skiljer sig från stadgeförslaget: 12, 40 och 44

ANPASSNING AVSEENDE ANDRAHANDSUPPLÅTELSER P G A VÄNTAD LAGÄNDRING juli 2014. Följande bestämmelser skiljer sig från stadgeförslaget: 12, 40 och 44 APPENDIX A Ny lydelse av paragraferna 17, 21 och 22 om resultatet av motion 4 blir att stämman ska välja styrelseordförande. Ändringarna är markerade med rött 17 Dagordning Ordinarie föreningsstämma Vid

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN Utbildningsguide 2008 Medieförbundet Mediernas Centralförbund Tjänstemannaunionen TU VAAL VKL TU 2 VAAL VKL TU 3 FÖRORD Förbunden har kommit överens om minimilönesystem

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE TRAFIKUTSKOTTETS UTLÅTANDE 5/2002 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om överbokning) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer