Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis"

Transkript

1 Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik, Valios bildarkiv

2 Varumärken TEXT TORBJÖRN LYDMAN Patentet utgår varumärket består Då jag för några dagar sedan ögnade igenom dagstidningen föll min blick på en liten notis som visste berätta att Redan för 5000 år sedan var man mån om sitt varumärke i Egypten och Mesopotamien. Varumärket är således en mycket gammal företeelse och rätten till ett varumärke kan man, i motsats till ett patent, i princip upprätthålla i evighet. Med urvattnat varumärke avses nedsättning av ett märkes särskiljningsförmåga till följd av att liknande märken används i stor utsträckning. Detta kan till slut leda till att märket förlorar sin särskiljningsförmåga, dvs. blir degenererat. Med degenererat varumärke avses att märket förändrats i allmänhetens ögon till enbart ett generiskt ord, dvs. att det har förlorat sin särskiljningsförmåga. Finlands äldsta ikraft varande varumärke är SINGER som registrerades den Ombudet var Rudolf Kolster grundaren av bolaget Kolster Oy Ab. Det äldsta ännu i användning varande varumärket i världen är BASS röda triangel för öl. Det togs i bruk något efter 1777 och registrerades som reg.nr 1 då The Trademark Registration Act trädde i kraft 1875 i England. En anställd väntade hela natten utanför registreringskontoret för att märket skulle bli nr 1. Eftersom ett varumärkes livstid i princip är evig, kapitaliseras i det all investering och marknadsföring som genom tiderna lagts ned på produkterna varumärket står för. Med andra ord då ett patent går ut fortsätter ensamrätten genom det namn (= varumärke) som man gett produkten som skyddats av patentet. Konkurrenterna kan kopiera produkterna efter det patentet gått ut men kan ändå ha synnerligen stora svårigheter att lansera kopian då de ej kan kopiera varumärket. Det är därför viktigt att då en patentskyddad produkt (eller vilken produkt som helst) lanseras, lanseras den under ett redan registrerat varumärke. Planeringen av varumärket bör således påbörjas i god tid innan produkten de facto utkommer på marknaden. Ett gott exempel på hur affärsverksamheten har kunnat fortgå starkt fastän patentet gått ut är Lego Group som tillverkar bl.a. LEGO-byggklossar. LEGO-byggklossen patenterades redan Samma företag försöker nu även skydda formen på LEGObyggklossen genom att registrera den som ett tredimensionellt varumärke, men det har inte åtminstone ännu lyckats på grund av konkurrenternas motstånd. Ett annat exempel är BURANA. Patentskyddet för det verksamma ämnet har utgått men produkten säljer fortfarande mycket väl tack vare sitt varumärke, trots att det finns betydligt förmånligare motsvarande preparat på marknaden. Ett varumärke kan således i bästa fall vara en bank för all den goodwill ett företag erhållit genom sin verksamhet, investeringar och reklam. Detta gemensamma goda som man nuförtiden kallar ett företags brand. Man bör värna om sitt varumärke, fastän man innehar ett patent som skyddar själva produkten. Ett populärt varumärke kan till exempel drabbas av degenerering. Varumärket blir med andra ord ett generiskt ord i det finska språket. De äldsta exemplen på detta är ord som mono och heteka. En annan fara som man bör beakta är att man inte tillåter konkurrenter registrera märken som ligger nära ens eget märke. Man ser således till att märket inte blir urvattnat. Detta förhindrar man enklast genom att via sitt ombud bevaka nya registreringar. VH, europavarumärkesombud Torbjörn Lydman ansvarar för Kolsters varumärkesoch mönsterrättsenhet. Han har arbetat på Kolster sedan 1981 och är särskilt insatt i konfliktlösning och förlikningsförhandlingar i fråga om IPR-rättigheter. 2 KOLSTER Info

3 Ledare Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Kerkko Ulmanen Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Kiss Kiss! Finland är ett föregångsland vad gäller forskning inom kemi-, livsmedels- och biobranschen samt skydd av branschens innovationer. Det finska patentet nummer 3 från år 1843 är det första patentet i världen som beviljats på en levande organism, bagerijäst. Även Kolster är en föregångare på dessa områden. Vi har allt sedan början aktivt varit med och skyddat branschens innovationer. Kolster fungerade som ombud, när de första patentansökningarna inom genteknik inlämnades i Finland i början av 1980-talet och när den finska forskaren Ilkka Palva beviljades Finlands två första genteknikpatent år Idag fungerar vi som sakkunniga i många nationella och internationella grupper, där man behandlar etiska normer och legislativa ändringar som avser biokemiska uppfinningar, i synnerhet uppfinningar som innehåller s.k. levande material, såsom stamceller. Kemiindustrin och företagen inom biobranschen har traditionellt sett varit aktiva patenterare. Livsmedelsindustrin har dessutom förlitat sig på varumärkets effekt. Fazers KISS-KISS är det äldsta finska registrerade varumärket nummer 443 från 1901 som fortfarande är i kraft. Idag är det allt viktigare att på ett mångsidigt sätt skydda resultaten av forsknings- och produktutvecklingsarbetet. Det lönar sig att hålla i minnet att de olika skyddsformerna inte utesluter varandra, utan kompletterar varandra. Patentet skyddar bäst själva teknologin och säkerställer den egna handlingsfriheten, medan varumärket är viktigast för försäljningen. Mönsterrätten skyddar i sin tur produkternas och förpackningarnas originella utformning och även tredimensionella varumärken. Valio som presenteras i detta nummer är ett utmärkt exempel på hur patentskyddet kan utnyttjas i vid omfattning även som stöd för försäljningen. Under varumärket Valio säljs konsumentprodukter, men även skyddad forskningsoch teknologi-know-how. Ett patent är i kraft högst 20 år, men ett varumärke kan leva för evigt genom en bra produkt. Såsom KISS-KISS gjort i närmare 110 år. Monica Lax branschchef, bioteknologi och kemi > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Valio skyddar och kommersialiserar sina forskningsresultat på den globala marknaden Valio har som mål att vara mejeribranschens ledande varumärke i Finland och närområdena samt en föregångare vad gäller hälsofrämjande produkter i hela världen. De egna innovationerna skyddas i stor utsträckning så att de även ska kunna kommersialiseras senare på den stora marknaden. Det är inte bara mjölk som exporteras, utan även beståndsdelar i anslutning till framställningen av hälso- och välmåendeprodukter, forsknings- och framställningsexpertis, patent samt varumärken. Valio strävar efter att öka värdet på sitt varumärke genom att utveckla hälsofrämjande produkter, vilkas effekt baserar sig på vetenskaplig forskning. På Valio insåg man forskningens betydelse redan år 1916, då Valios forskningslaboratorium grundades med följande ord från företagets styrelse: Endast ett land vars hela ekonomi är baserad på vetenskap kan uppnå och upprätthålla ledarpositionen i den ekonomiska krigföringen mellan nationer. På Valio satsar man hårt på produktutveckling och forskning jämfört med övriga medelstora företag inom mejeribranschen. Inom produktutvecklingen arbetar 140 personer med en forskningsbudget på 18 miljoner euro. Enligt produktgruppschef Esa Laurinsilta, som ansvarar för kommersialiseringen av Valios innovativa koncept och teknologi, är hälften av forskningen långsiktig forskning, den andra hälften mycket målinriktad produktutveckling för att utveckla nya kommersiella produkter och förbättra produktionsprocesserna. - Forskningen inom mejeribranschen är något av en kapplöpning, eftersom alla företag är intresserade av samma saker, dvs. allmänt välbefinnande, organismens motståndsoch funktionsförmåga, hjärtats och hjärnans hälsotillstånd samt problemet med fetma, berättar Laurinsilta. Valio har lyckats utveckla, skydda och kommersialisera flera hälsofrämjande produkter från dessa forskningsområden. Exempel på produkter och samtidigt innovationer som Valio licenserat för den globala marknaden är produkter som förbättrar motståndskraften och som baserar sig på LGG -mjölksyrabakterien (i Finland Valio Gefilus ), probiotkombinationen LGG Extra som lugnar stressmage (i Finland Valio Gefilus MAX), blodtrycks- och kolesterol- sänkande Valio Evolus, den laktosfria mjölkdrycken Valio Zero Lactose och dess framställningsexpertis samt Valio Profeel -produkterna utvecklade för viktkontroll. Målet är ett allt mera internationellt Valio Enligt Laurinsilta är Valios viktigaste framtida utmaning att utveckla nya mervärdesprodukter, att skydda och kommersialisera dem i så omfattande utsträckning som möjligt och samtidigt förstärka det internationella varumärket Valio - och höja företagets värde. Valio strävar efter att förstärka sitt internationella varumärke genom ett allt tätare samarbete med sina partner. Traditionellt har Valio sålt även produktlicenser, där varumärket Valio inte varit synligt. I fortsättningen är målet att produkterna säljs direkt under varumärket Valio eller så att namnet Valio syns på produkterna åtminstone som utvecklare av teknologin. - Vi eftersträvar långtidslicensavtal och starka partnerskap, med hjälp av vilka vi försöker binda såväl kunderna som samarbetspartnerna till Valio. Till all lycka är Valio en omtyckt samarbetspartner, eftersom vi kan erbjuda forskningsexpertis - och uttryckligen skyddad forskningsexpertis, berättar Laurinsilta. - Vi samarbetar redan nu mycket nära med t.ex. Norges Valio eller TINE, som vi också har ett av det mest betydande LGG -licensavtalen med. - Vi ser också försäljningen av LGG -licensen till franska Danones amerikanska dotterbolag Dannon som en oerhört värdefull referens. Det är således inte alls uteslutet att vi kommer att samarbeta med våra internationella 4 KOLSTER Info

5 konkurrenter på valda produkt- eller marknadsområden. Enligt Laurinsilta är det också möjligt att Valio köper licenser åt sig själv. - Bulgarisk yoghurt är en licens som köpts för Valio. Den är ett bra exempel på hur framgångsrikt Bulgarien i tiderna har kommersialiserat sitt eftertraktade yoghurtsyrningsmedel för den globala marknaden. Skydd till egen nytta, inte till konkurrenternas förfång Att säkerställa den egna handlingsfriheten och således trygga konkurrensfördelarna är synnerligen viktigt för Valio redan alldeles i början av produktutvecklingen, eftersom forskningen och skyddet för branschens företag är koncentrerad kring samma megatrender. För att undvika onödigt arbete måste man känna till de gränser, som man själv kan fungera inom. Enligt patentingenjör Päivi Javanainen på Valio ingår säkerställandet av handlingsfriheten som del av produktutvecklingsprocessen på Valio och granskningar i anslutning därtill. - Det är forskarnas och produktutvecklingsprojektchefernas ansvar att alldeles i inledningsskedet och senare i de olika realiseringsskedena se till att alla erforderliga utredningar görs och olika skyddssynvinklar blir beaktade, såväl patent som varumärken - och framför allt den egna handlingsfriheten. Patentpublikationerna utgör bra informationskällor. I dem hittar man basinformation, som man kan börja bygga den egna produktutvecklingen på. - Jag följer själv med både konkurrenternas patentansökningar och ansökningar från vissa teknologiområden. Kina och Japan är en särskild utmaning. För oss skulle det vara viktigt att redan i ett tidigt skede få tillgång också till dessa patentpublikationer, så att vi kan uppskatta vad de kommer att innebära för den egna verksamheten. För närvarande har Valio verksamhet i över 60 länder: antingen försäljning av egna konsument- eller industriprodukter eller tillverkning och försäljning under Valios licens. Vid sidan av närområdena, dvs. Finland, Sverige, Baltikum och Ryssland är Europa, USA, Kina och Japan viktiga marknader, varför man måste fundera över det internationella skyddet med ett mycket brett urval länder. - Vi överväger ständigt på vilken marknad och i vilken utsträckning vi ska skydda nya produkter eller framställningsförfaranden och var vi ska upprätthålla skyddet, berättar Javanainen. Patentingenjör Päivi Javanainen sköter skyddet av Valios innovationer på den internationella marknaden. Produktgruppsledare för innovationer Esa Laurinsilta utnyttjar skydden kommersiellt genom licens- och samarbetsavtal. På Valio görs överväganden i månadsgranskningar, där personer från såväl produktutvecklingen som försäljningen och marknadsföringen deltar. En eller två gånger om året har vi en grundligare genomgång. Vid granskningarna uppskattas till exempel om en ny produkt kan licenseras, under vilket varumärke produkten lanseras i Finland, om man önskar samma varumärke för alla marknader och vilken situationen för licensavtal är med samarbetspartnerna. - Som jag ser det, är patentskyddet på Valio framför allt ett stöd för försäljningen och marknadsföringen, säger Javanainen. Enligt henne har Valio i allmänhet också lyckats väl med skyddet. - Patenten har hållit, vi har inte behövt svara på många invändningar från konkurrenterna, fastän såväl inhemska som utländska konkurrenter försökt kullkasta våra patent. - Det innebär alltid en utmaning att svara på invändningar, eftersom de sysselsätter många och länge. För detta har vi anlitat Kolsters tjänster vid sidan av utarbetningen av patentansökningar, fastän det finns mycket eget kunnande i huset. - I framtiden kommer säkert även Valio att aktivare befatta sig med sina konkurrenters skydd. När det egna skydden håller, måste vi även vara beredda att försvara våra skyddade immaterialrätter och vid behov ingripa i våra konkurrenters verksamhet. BILD: Heidi Lithenius, Valios bildarkiv KOLSTER Info 5

6 IPR Due Diligence TEXT SOLVEIG NYLUND Hur evaluera värdet av IPR Kolster hjälper med IPR Due Diligence När man gör upp om ett köp, definieras handelsvaran i köpebrevet. Om handelsvaran inte utgörs av en fysisk vara, utan av ett helt företag, en affärsverksamhet, av en patentportfölj eller andra IPR-rättigheter, är det naturligtvis extra viktigt att handelsvaran definieras noggrant. Vid sådana transaktioner är det också skäl att granska varan noggrant, med hjälp av en Due Diligence -utredning. Termen Due Diligence, betyder ungefär skälig försiktighet, och översätts till svenska närmast med besiktning. Här kommer jag i fortsättningen att använda det engelska uttrycket, eller förkortningen DD-besiktning. Vad är Due Diligence för något? Due diligence -besiktningar görs oftast som ett beslutsunderlag för ledningen i det köpande företaget. En DD-besiktning varierar beroende på hur omfattande avtal det är fråga om, hur väl köparen känner bolaget, marknaden och branschen. En DDbesiktning kan utföras av köparen själv men ofta anlitas externa konsulter. Due Diligence -besiktningen utförs innan det egentliga köpebrevet/ licensavtalet undertecknas. Tiden är ofta rätt begränsad, och det är därför viktigt att i så god tid som möjligt förbereda sig för DD-besiktningen, vidtala de externa konsulterna och framför allt samla in och bereda det material som bör finnas till hands vid besiktningen. Vid företagsköp består DD-besiktningen ofta av både en finansiell/skattemässig del och en juridisk besiktning, där man analyserar företagets viktiga avtal, med särskild tonvikt på eventuella tvister. En IPR-DD kan anses vara en del av den juridiska besiktningen, men den är också en teknisk besiktning, som är inriktad på att analysera och bedöma skicket och värdet hos de immaterialrättsliga tillgångarna som utgör en del av eller hela köpet. En fullständig IRP-DD förutsätter att en patent- och varumärkeskonsult analyserar IPR-portföljen. När och varför gör man en Due Diligence besiktning? Det är naturligt att säljaren/licensgivaren skall veta tillräckligt om det han säljer. När det gäller IPR-transaktioner, och särskilt patentlicenser, är det av synnerlig vikt att försäljaren känner till alla risker och svagheter som eventuellt är förknippade med patentportföljen, för att kunna avgöra vilka garantier han kan ge licenstagaren. Det ligger i säljarens intresse att lyfta fram alla aspekter på varan, som kan minimera säljarens ansvar för eventuella brister i varan i framtiden. Säljaren ansvarar alltid för att de uppgifter han ger är korrekta, och att all väsentlig information har tillhandahållits. Säljaren kan ställas till svars för information som inte tillhandahållits vid DD-besiktningen, särskilt om sådan utebliven information är av väsentlig art. I det stora hela kan man Europapatentombud Solveig Nylund är medlem av Kolster Oy Ab:s ledningsgrupp. Hon har bred erfarenhet av förvaltning av immaterialrättsliga ärenden, utarbetning av strategier, finansiering och konkurrentbevakning. Hon hjälper kundföretag vid utvärdering av IPR-portföljen och ger utlåtanden till exempel om verksamhetsfrihet samt IPR-egendom i samband med både företags- och licensköp. 6 KOLSTER Info

7 vid licensförhandlingar? säga att all information som ges är ägnad att minska säljarens ansvar för handelsvaran efter avtalet ingåtts. I köparens/licenstagarens intresse ligger också att skaffa sig all tillgänglig information, och kräva att eventuella brister korrigeras, eller ersätts i form av nedsatt pris eller annan ersättning. Köparen har ansvar för att ta reda på tillräckligt om den vara han avser köpa, för köparen får inte efter ingånget avtal åberopa brister som har borde ha varit medveten om vid köpet. En DD-besiktning kan också utföras av eller på uppdrag av en finansiär, som vill klargöra eventuella risker och minimera dem. Hur utförs en DD-besiktning? Vid företagsköp eller omfattande licensavtal tillsätts ofta en besiktningsgrupp (DD-grupp), vars uppgift är att sammanställa en lista över alla de områden som ska besiktas, t.ex. väsentliga avtal, immateriella tillgångar, såsom patent, varumärken, mönsterrätter och domännamn. Listan skickas sedan till säljaren, som sammanställer informationen. Informationen tillhandahålls ofta i ett sk datarum, som kan vara ett fysiskt rum, där all begärd information finns tillgänglig i pappersmappar, men i dag är datarummet allt oftare virtuellt, och informationen tillhandahålls på cd-skiva eller i annan elektronisk form. Härefter analyserar DD-besiktningsgruppen den framtagna informationen och intervjuar vid behov personalen hos säljaren. I allmänhet får ingen information kopieras eller skrivas ut, utan all analys sker i datarummet. Analysen sammanfattas sedan i en rapport som muntligt och skriftligt redovisas för uppdragsgivaren, varefter köparen, eventuellt tillsammans med besiktningsgruppen, ser till att problem och andra iakttagelser som lyfts fram i rapporten åtgärdas på olika sätt, och beaktas i det slutliga köpebrevet/licensavtalet. Eftersom tidsramarna för en DDbesiktning ofta är mycket snäva, är det skäl att se till att den utomstående konsulten blir noggrant insatt i problematiken innan han/hon påbörjat analysen. Vad ingår i en IPR-DD? I samband med en företagstransaktion besiktas naturligtvis företagets hela IPR-portfölj. Utöver registrerade rättigheter, såsom patent, nyttighetsmodeller, varumärken, mönsterrätter, domännamn och firmanamn, analyseras en stor mängd icke-registrerade rätter, såsom upphovsrätter, databaser, software och andra programvaror liksom källkoder. Företagshemligheter och annan know-how borde ingå, liksom forsknings- och utvecklingsavtal, andra samarbetsavtal och sekretessavtal. Vid licensavtal räcker det inte heller med att bara räkna upp vilka patent och patentansökningar licensen gäller, eventuella brister och risker som föreligger bör också tas fram och analyseras. Avtal om arbetstagaruppfinningar, införskaffade och beviljade IPR-licenser, och andra användarlicenser som kan begränsa säljarens rätt att bevilja vidare rättigheter är viktiga, och pågående eller hotande IPR-rättegångar liksom risken för andra tvister bör naturligtvis noggrant analyseras. Den juridiska statusen hos de patent som utgör handelsvaran vid licensavtal utreds noggrant. Har äganderätten korrekt överförts från uppfinnaren till företaget/licensgivaren? Är patentet beviljat och är patentet i kraft? Har alla års- och andra avgifter erlagts? Hur länge är patentet i kraft? Det är lätt att analysera sådan status informationen finns idag tillänglig på patentverkens webbsidor. En patent-dd bör emellertid alltid innehålla också en teknisk evaluering av beviljade patents skyddsomfång, och helst en utredning av eventuella dominerande rättigheter, som kan begränsa licenstagarens möjlighet att kommersiellt utnyttja de förvärvade rättigheterna. Utan en sådan evaluering är det omöjligt att uttala sig om eventuella risker för intrång i tredje parts rättigheter. En teknisk evaluering av skyddsomfånget hos beviljade patent kan utföras endast av patentkonsulter och patentombud, som har rätt teknisk bakgrundskunskap kombinerad med kunskap om patentlagstiftningen och praktisk erfarenhet av att tolka patentkrav. En sådan erfarenhet står till våra kunders förfogande inom alla teknikområden. KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Kolsters Uleåborgkontor har nya telefon- och faxnummer: Tfn Fax (08) Välkommen på Kolster Info frukost Plats: AnnaK, Ulappa kabinettet, Annegatan 24 (5. vån.), Helsingfors Anmälningar till Ohjelma Aamiainen katettuna Muutoksia ja trendejä bioalan patentoinnissa Toimialajohtaja Monica Lax, Bioteknologia ja kemia Uutta liiketoimintaa lisensoimalla - Case Valio Vientipäällikkö Kalle Leporanta, Valio Oy Miten arvioin IPR-omaisuutta lisenssineuvotteluissa? IPR Due Diligence selvitys Kolsterilta Yksikönjohtaja, patenttiasiamies Solveig Nylund Patentti loppuu, tavaramerkki jää Toimialajohtaja Torbjörn Lydman, Tavaramerkit ja mallioikeudet 10:20 Malja terveydeksi! Vapaata keskustelua (aina klo asti) Kolster åter på toppnivå i internationell jämförelse av patent- och varumärkesbyråer Tidningen Managing Intellectual Property som värderas högt på det immaterialrättsliga området har publicerat sin årliga internationella undersökning, där man bedömer patent- och varumärkesbyråer. I denna undersökning är Kolster på toppnivå ( Tier 1 ) bland finska byråer inom branschen, när det gäller handläggning av patent- och varumärkesansökningar. Undersökningen omfattade 70 länder och den gjordes nu redan för 13:e gången. Kolster har ständigt placerat sig i topp bland finska företag inom branschen. Ändringar i EPO:s avgifter från Europeiska patentverket EPO förnyar sitt avgiftssystem i början av april EPO strävar alltjämt efter att begränsa antalet patentkrav och ansökningstexternas längd genom extra avgifter som fortsättning på de reformer som gjordes redan våren Den extra tryckningsavgiften för långa ansökningar (över 35 sidor) ska betalas då ansökan inlämnas. Tidigare betalades den då patent beviljades. Avgiften för beviljande ändras för dessa ansökningar till en fast summa, dvs. en lika stor summa för alla. Dessutom kommer ett extra steg till antalet patentkrav: från det 51 patentkravet är tilläggsavgiften 500 euro/krav. Även designeringsavgiften blir fast: i fortsättningen betalar sökanden endast en designeringsavgift på 500 euro för en eller flera medlemsstater. För associerade stater måste man emellertid betala skilt för varje stat. Nytt är också att man får betala årsavgiften tidigast först tre månader före fristen. De ändringar i fråga om designeringsavgifter, avgift för extra tryckning och kravavgifter som träder i kraft i början på april gäller alla europapatentansökningar som inlämnas eller senare samt internationella ansökningar som övergår till den nationella fasen 1.4 eller senare. Årsavgiftsändringen gäller alla anhängiggjorda ansökningar. Finland i beråd att ansluta sig till det internationella registreringssystemet för mönster Finland är i beråd att ansluta sig till det internationella registreringssystemet för mönster, vilket i praktiken skulle betyda ett godkännande av Genèveakten inom Haagkonventionen (RP 225/2008). Samtidigt skulle även andra ändringar göras i mönsterrättslagen. Det internationella registreringssystemet kan redan nu användas av finska sökanden, eftersom EU anslutit sig till Genèveakten En finländsk anslutning skulle emellertid göra det möjligt att designera även Finland i en internationell ansökan. Föreslagna ändringar i mönsterrättslagen: Mönstret skulle registreras innan det kungörs för invändningar. I ansökan skulle inte krävas att mönstrets skapare presenterar en överlåtelsehandling för sökanden. Såvida sökanden/innehavaren inte har hemort i Finland, bör denne ha ett ombud med hemort inom det europeiska ekonomiområdet. Det skulle bli möjligt att delvis förkasta en ansökan. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Information om branschen/kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK FRI TRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Kolster Info Nr0 3 2005 December Patentering i USA Panel av granskare ett alternativ till besvärsskrift NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Reservera.eu-domännamn åt ditt

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter:

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: ca: 10-20 års erfarenhet av IPR och kommersialisering - per person. -Erfarenhet från IPR inom: industrin,

Läs mer

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader generellt... 5 3.1 Personalkostnader... 5 3.2 Övriga

Läs mer

Arbetstagares uppfinningar

Arbetstagares uppfinningar Vad gäller när du gör en uppfinning i anställningen Om du gör en uppfinning i anställningen förvärvar arbetsgivaren normalt viss eller hela rätten till uppfinningen. För arbetsgivarens rätt till uppfinningen

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 13-013 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 februari 2014 PARTER Klagande Daimler AG Mercedesstrasse 137, DE-70327 Stuttgart, Tyskland Ombud: Niclas Dahlberg Awapatent AB,

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 KÄRANDE Poolia AB, 556447-9912, Box 30081, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. Göran Starkebo och jur.kand. Susanne Ståhlberg, Albihns Stockholm AB, Box

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader i forskning- och utvecklingsprojekt m m 5 3.1 Personalkostnader...

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till genomförande av det fördjupade samarbetet avseende det

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

Rapport: Studier av IPR strategier 2008-11-30. Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson

Rapport: Studier av IPR strategier 2008-11-30. Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson 2008-11-30 Rapport: Studier av IPR strategier Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson SUF Tfn 08 545164 70 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08 545164 71 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-08 259 SÖKANDE Sundbybergs Stadsnätsbolag AB c/o Fastighets AB Förvaltaren 174 07 Sundbyberg Ombud: Foyen Advokatfirma AB, Advokat

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-158 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 augusti 2015 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republiken Korea Ombud: Christina Berggren

Läs mer

Produktutveckling i små företag

Produktutveckling i små företag Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Björn Sandström 1 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101 Yrkeskod enligt ALS 101 Sammanställer tab, diagram, listor och blanketter med grunddata. Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och givna underlag. Gör uträkningar och avstämningar. Meddelar beslut.

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-030 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 november 2013 PARTER Klagande Knobby Shop Aktiebolag, 556267-1528 Metallgatan 21 A, 262 72 Ängelholm Ombud: Fredrik Lüning Awapatent

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 örnybara naturresurser en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 Bästa läsare! Denna nya strategi för jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

BESLUT 2006-05-24. Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm

BESLUT 2006-05-24. Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm BESLUT 2006-05-24 Ärendenr. 117 Sökande Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm Ombud: Advokat Per Eric A och jur kand Karolina M, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Motpart

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-104-- 14-116 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 31 mars 2015 PARTER Klagande Coop Marknad AB, 556044-0397 Ombud: Jan Ottosson IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

PROJEKTAVTAL INOM NATIONELLT RYMDTEKNISKT FORSKNINGSPROGRAM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

PROJEKTAVTAL INOM NATIONELLT RYMDTEKNISKT FORSKNINGSPROGRAM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 2014-02-13 PROJEKTAVTAL Sida 1 (10) PROJEKTAVTAL INOM NATIONELLT RYMDTEKNISKT FORSKNINGSPROGRAM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Avser genomförande av projektet [projektnamn inkl acronym]. NRFP-SMF dnr-,

Läs mer