Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis"

Transkript

1 Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik, Valios bildarkiv

2 Varumärken TEXT TORBJÖRN LYDMAN Patentet utgår varumärket består Då jag för några dagar sedan ögnade igenom dagstidningen föll min blick på en liten notis som visste berätta att Redan för 5000 år sedan var man mån om sitt varumärke i Egypten och Mesopotamien. Varumärket är således en mycket gammal företeelse och rätten till ett varumärke kan man, i motsats till ett patent, i princip upprätthålla i evighet. Med urvattnat varumärke avses nedsättning av ett märkes särskiljningsförmåga till följd av att liknande märken används i stor utsträckning. Detta kan till slut leda till att märket förlorar sin särskiljningsförmåga, dvs. blir degenererat. Med degenererat varumärke avses att märket förändrats i allmänhetens ögon till enbart ett generiskt ord, dvs. att det har förlorat sin särskiljningsförmåga. Finlands äldsta ikraft varande varumärke är SINGER som registrerades den Ombudet var Rudolf Kolster grundaren av bolaget Kolster Oy Ab. Det äldsta ännu i användning varande varumärket i världen är BASS röda triangel för öl. Det togs i bruk något efter 1777 och registrerades som reg.nr 1 då The Trademark Registration Act trädde i kraft 1875 i England. En anställd väntade hela natten utanför registreringskontoret för att märket skulle bli nr 1. Eftersom ett varumärkes livstid i princip är evig, kapitaliseras i det all investering och marknadsföring som genom tiderna lagts ned på produkterna varumärket står för. Med andra ord då ett patent går ut fortsätter ensamrätten genom det namn (= varumärke) som man gett produkten som skyddats av patentet. Konkurrenterna kan kopiera produkterna efter det patentet gått ut men kan ändå ha synnerligen stora svårigheter att lansera kopian då de ej kan kopiera varumärket. Det är därför viktigt att då en patentskyddad produkt (eller vilken produkt som helst) lanseras, lanseras den under ett redan registrerat varumärke. Planeringen av varumärket bör således påbörjas i god tid innan produkten de facto utkommer på marknaden. Ett gott exempel på hur affärsverksamheten har kunnat fortgå starkt fastän patentet gått ut är Lego Group som tillverkar bl.a. LEGO-byggklossar. LEGO-byggklossen patenterades redan Samma företag försöker nu även skydda formen på LEGObyggklossen genom att registrera den som ett tredimensionellt varumärke, men det har inte åtminstone ännu lyckats på grund av konkurrenternas motstånd. Ett annat exempel är BURANA. Patentskyddet för det verksamma ämnet har utgått men produkten säljer fortfarande mycket väl tack vare sitt varumärke, trots att det finns betydligt förmånligare motsvarande preparat på marknaden. Ett varumärke kan således i bästa fall vara en bank för all den goodwill ett företag erhållit genom sin verksamhet, investeringar och reklam. Detta gemensamma goda som man nuförtiden kallar ett företags brand. Man bör värna om sitt varumärke, fastän man innehar ett patent som skyddar själva produkten. Ett populärt varumärke kan till exempel drabbas av degenerering. Varumärket blir med andra ord ett generiskt ord i det finska språket. De äldsta exemplen på detta är ord som mono och heteka. En annan fara som man bör beakta är att man inte tillåter konkurrenter registrera märken som ligger nära ens eget märke. Man ser således till att märket inte blir urvattnat. Detta förhindrar man enklast genom att via sitt ombud bevaka nya registreringar. VH, europavarumärkesombud Torbjörn Lydman ansvarar för Kolsters varumärkesoch mönsterrättsenhet. Han har arbetat på Kolster sedan 1981 och är särskilt insatt i konfliktlösning och förlikningsförhandlingar i fråga om IPR-rättigheter. 2 KOLSTER Info

3 Ledare Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Kerkko Ulmanen Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Kiss Kiss! Finland är ett föregångsland vad gäller forskning inom kemi-, livsmedels- och biobranschen samt skydd av branschens innovationer. Det finska patentet nummer 3 från år 1843 är det första patentet i världen som beviljats på en levande organism, bagerijäst. Även Kolster är en föregångare på dessa områden. Vi har allt sedan början aktivt varit med och skyddat branschens innovationer. Kolster fungerade som ombud, när de första patentansökningarna inom genteknik inlämnades i Finland i början av 1980-talet och när den finska forskaren Ilkka Palva beviljades Finlands två första genteknikpatent år Idag fungerar vi som sakkunniga i många nationella och internationella grupper, där man behandlar etiska normer och legislativa ändringar som avser biokemiska uppfinningar, i synnerhet uppfinningar som innehåller s.k. levande material, såsom stamceller. Kemiindustrin och företagen inom biobranschen har traditionellt sett varit aktiva patenterare. Livsmedelsindustrin har dessutom förlitat sig på varumärkets effekt. Fazers KISS-KISS är det äldsta finska registrerade varumärket nummer 443 från 1901 som fortfarande är i kraft. Idag är det allt viktigare att på ett mångsidigt sätt skydda resultaten av forsknings- och produktutvecklingsarbetet. Det lönar sig att hålla i minnet att de olika skyddsformerna inte utesluter varandra, utan kompletterar varandra. Patentet skyddar bäst själva teknologin och säkerställer den egna handlingsfriheten, medan varumärket är viktigast för försäljningen. Mönsterrätten skyddar i sin tur produkternas och förpackningarnas originella utformning och även tredimensionella varumärken. Valio som presenteras i detta nummer är ett utmärkt exempel på hur patentskyddet kan utnyttjas i vid omfattning även som stöd för försäljningen. Under varumärket Valio säljs konsumentprodukter, men även skyddad forskningsoch teknologi-know-how. Ett patent är i kraft högst 20 år, men ett varumärke kan leva för evigt genom en bra produkt. Såsom KISS-KISS gjort i närmare 110 år. Monica Lax branschchef, bioteknologi och kemi > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Valio skyddar och kommersialiserar sina forskningsresultat på den globala marknaden Valio har som mål att vara mejeribranschens ledande varumärke i Finland och närområdena samt en föregångare vad gäller hälsofrämjande produkter i hela världen. De egna innovationerna skyddas i stor utsträckning så att de även ska kunna kommersialiseras senare på den stora marknaden. Det är inte bara mjölk som exporteras, utan även beståndsdelar i anslutning till framställningen av hälso- och välmåendeprodukter, forsknings- och framställningsexpertis, patent samt varumärken. Valio strävar efter att öka värdet på sitt varumärke genom att utveckla hälsofrämjande produkter, vilkas effekt baserar sig på vetenskaplig forskning. På Valio insåg man forskningens betydelse redan år 1916, då Valios forskningslaboratorium grundades med följande ord från företagets styrelse: Endast ett land vars hela ekonomi är baserad på vetenskap kan uppnå och upprätthålla ledarpositionen i den ekonomiska krigföringen mellan nationer. På Valio satsar man hårt på produktutveckling och forskning jämfört med övriga medelstora företag inom mejeribranschen. Inom produktutvecklingen arbetar 140 personer med en forskningsbudget på 18 miljoner euro. Enligt produktgruppschef Esa Laurinsilta, som ansvarar för kommersialiseringen av Valios innovativa koncept och teknologi, är hälften av forskningen långsiktig forskning, den andra hälften mycket målinriktad produktutveckling för att utveckla nya kommersiella produkter och förbättra produktionsprocesserna. - Forskningen inom mejeribranschen är något av en kapplöpning, eftersom alla företag är intresserade av samma saker, dvs. allmänt välbefinnande, organismens motståndsoch funktionsförmåga, hjärtats och hjärnans hälsotillstånd samt problemet med fetma, berättar Laurinsilta. Valio har lyckats utveckla, skydda och kommersialisera flera hälsofrämjande produkter från dessa forskningsområden. Exempel på produkter och samtidigt innovationer som Valio licenserat för den globala marknaden är produkter som förbättrar motståndskraften och som baserar sig på LGG -mjölksyrabakterien (i Finland Valio Gefilus ), probiotkombinationen LGG Extra som lugnar stressmage (i Finland Valio Gefilus MAX), blodtrycks- och kolesterol- sänkande Valio Evolus, den laktosfria mjölkdrycken Valio Zero Lactose och dess framställningsexpertis samt Valio Profeel -produkterna utvecklade för viktkontroll. Målet är ett allt mera internationellt Valio Enligt Laurinsilta är Valios viktigaste framtida utmaning att utveckla nya mervärdesprodukter, att skydda och kommersialisera dem i så omfattande utsträckning som möjligt och samtidigt förstärka det internationella varumärket Valio - och höja företagets värde. Valio strävar efter att förstärka sitt internationella varumärke genom ett allt tätare samarbete med sina partner. Traditionellt har Valio sålt även produktlicenser, där varumärket Valio inte varit synligt. I fortsättningen är målet att produkterna säljs direkt under varumärket Valio eller så att namnet Valio syns på produkterna åtminstone som utvecklare av teknologin. - Vi eftersträvar långtidslicensavtal och starka partnerskap, med hjälp av vilka vi försöker binda såväl kunderna som samarbetspartnerna till Valio. Till all lycka är Valio en omtyckt samarbetspartner, eftersom vi kan erbjuda forskningsexpertis - och uttryckligen skyddad forskningsexpertis, berättar Laurinsilta. - Vi samarbetar redan nu mycket nära med t.ex. Norges Valio eller TINE, som vi också har ett av det mest betydande LGG -licensavtalen med. - Vi ser också försäljningen av LGG -licensen till franska Danones amerikanska dotterbolag Dannon som en oerhört värdefull referens. Det är således inte alls uteslutet att vi kommer att samarbeta med våra internationella 4 KOLSTER Info

5 konkurrenter på valda produkt- eller marknadsområden. Enligt Laurinsilta är det också möjligt att Valio köper licenser åt sig själv. - Bulgarisk yoghurt är en licens som köpts för Valio. Den är ett bra exempel på hur framgångsrikt Bulgarien i tiderna har kommersialiserat sitt eftertraktade yoghurtsyrningsmedel för den globala marknaden. Skydd till egen nytta, inte till konkurrenternas förfång Att säkerställa den egna handlingsfriheten och således trygga konkurrensfördelarna är synnerligen viktigt för Valio redan alldeles i början av produktutvecklingen, eftersom forskningen och skyddet för branschens företag är koncentrerad kring samma megatrender. För att undvika onödigt arbete måste man känna till de gränser, som man själv kan fungera inom. Enligt patentingenjör Päivi Javanainen på Valio ingår säkerställandet av handlingsfriheten som del av produktutvecklingsprocessen på Valio och granskningar i anslutning därtill. - Det är forskarnas och produktutvecklingsprojektchefernas ansvar att alldeles i inledningsskedet och senare i de olika realiseringsskedena se till att alla erforderliga utredningar görs och olika skyddssynvinklar blir beaktade, såväl patent som varumärken - och framför allt den egna handlingsfriheten. Patentpublikationerna utgör bra informationskällor. I dem hittar man basinformation, som man kan börja bygga den egna produktutvecklingen på. - Jag följer själv med både konkurrenternas patentansökningar och ansökningar från vissa teknologiområden. Kina och Japan är en särskild utmaning. För oss skulle det vara viktigt att redan i ett tidigt skede få tillgång också till dessa patentpublikationer, så att vi kan uppskatta vad de kommer att innebära för den egna verksamheten. För närvarande har Valio verksamhet i över 60 länder: antingen försäljning av egna konsument- eller industriprodukter eller tillverkning och försäljning under Valios licens. Vid sidan av närområdena, dvs. Finland, Sverige, Baltikum och Ryssland är Europa, USA, Kina och Japan viktiga marknader, varför man måste fundera över det internationella skyddet med ett mycket brett urval länder. - Vi överväger ständigt på vilken marknad och i vilken utsträckning vi ska skydda nya produkter eller framställningsförfaranden och var vi ska upprätthålla skyddet, berättar Javanainen. Patentingenjör Päivi Javanainen sköter skyddet av Valios innovationer på den internationella marknaden. Produktgruppsledare för innovationer Esa Laurinsilta utnyttjar skydden kommersiellt genom licens- och samarbetsavtal. På Valio görs överväganden i månadsgranskningar, där personer från såväl produktutvecklingen som försäljningen och marknadsföringen deltar. En eller två gånger om året har vi en grundligare genomgång. Vid granskningarna uppskattas till exempel om en ny produkt kan licenseras, under vilket varumärke produkten lanseras i Finland, om man önskar samma varumärke för alla marknader och vilken situationen för licensavtal är med samarbetspartnerna. - Som jag ser det, är patentskyddet på Valio framför allt ett stöd för försäljningen och marknadsföringen, säger Javanainen. Enligt henne har Valio i allmänhet också lyckats väl med skyddet. - Patenten har hållit, vi har inte behövt svara på många invändningar från konkurrenterna, fastän såväl inhemska som utländska konkurrenter försökt kullkasta våra patent. - Det innebär alltid en utmaning att svara på invändningar, eftersom de sysselsätter många och länge. För detta har vi anlitat Kolsters tjänster vid sidan av utarbetningen av patentansökningar, fastän det finns mycket eget kunnande i huset. - I framtiden kommer säkert även Valio att aktivare befatta sig med sina konkurrenters skydd. När det egna skydden håller, måste vi även vara beredda att försvara våra skyddade immaterialrätter och vid behov ingripa i våra konkurrenters verksamhet. BILD: Heidi Lithenius, Valios bildarkiv KOLSTER Info 5

6 IPR Due Diligence TEXT SOLVEIG NYLUND Hur evaluera värdet av IPR Kolster hjälper med IPR Due Diligence När man gör upp om ett köp, definieras handelsvaran i köpebrevet. Om handelsvaran inte utgörs av en fysisk vara, utan av ett helt företag, en affärsverksamhet, av en patentportfölj eller andra IPR-rättigheter, är det naturligtvis extra viktigt att handelsvaran definieras noggrant. Vid sådana transaktioner är det också skäl att granska varan noggrant, med hjälp av en Due Diligence -utredning. Termen Due Diligence, betyder ungefär skälig försiktighet, och översätts till svenska närmast med besiktning. Här kommer jag i fortsättningen att använda det engelska uttrycket, eller förkortningen DD-besiktning. Vad är Due Diligence för något? Due diligence -besiktningar görs oftast som ett beslutsunderlag för ledningen i det köpande företaget. En DD-besiktning varierar beroende på hur omfattande avtal det är fråga om, hur väl köparen känner bolaget, marknaden och branschen. En DDbesiktning kan utföras av köparen själv men ofta anlitas externa konsulter. Due Diligence -besiktningen utförs innan det egentliga köpebrevet/ licensavtalet undertecknas. Tiden är ofta rätt begränsad, och det är därför viktigt att i så god tid som möjligt förbereda sig för DD-besiktningen, vidtala de externa konsulterna och framför allt samla in och bereda det material som bör finnas till hands vid besiktningen. Vid företagsköp består DD-besiktningen ofta av både en finansiell/skattemässig del och en juridisk besiktning, där man analyserar företagets viktiga avtal, med särskild tonvikt på eventuella tvister. En IPR-DD kan anses vara en del av den juridiska besiktningen, men den är också en teknisk besiktning, som är inriktad på att analysera och bedöma skicket och värdet hos de immaterialrättsliga tillgångarna som utgör en del av eller hela köpet. En fullständig IRP-DD förutsätter att en patent- och varumärkeskonsult analyserar IPR-portföljen. När och varför gör man en Due Diligence besiktning? Det är naturligt att säljaren/licensgivaren skall veta tillräckligt om det han säljer. När det gäller IPR-transaktioner, och särskilt patentlicenser, är det av synnerlig vikt att försäljaren känner till alla risker och svagheter som eventuellt är förknippade med patentportföljen, för att kunna avgöra vilka garantier han kan ge licenstagaren. Det ligger i säljarens intresse att lyfta fram alla aspekter på varan, som kan minimera säljarens ansvar för eventuella brister i varan i framtiden. Säljaren ansvarar alltid för att de uppgifter han ger är korrekta, och att all väsentlig information har tillhandahållits. Säljaren kan ställas till svars för information som inte tillhandahållits vid DD-besiktningen, särskilt om sådan utebliven information är av väsentlig art. I det stora hela kan man Europapatentombud Solveig Nylund är medlem av Kolster Oy Ab:s ledningsgrupp. Hon har bred erfarenhet av förvaltning av immaterialrättsliga ärenden, utarbetning av strategier, finansiering och konkurrentbevakning. Hon hjälper kundföretag vid utvärdering av IPR-portföljen och ger utlåtanden till exempel om verksamhetsfrihet samt IPR-egendom i samband med både företags- och licensköp. 6 KOLSTER Info

7 vid licensförhandlingar? säga att all information som ges är ägnad att minska säljarens ansvar för handelsvaran efter avtalet ingåtts. I köparens/licenstagarens intresse ligger också att skaffa sig all tillgänglig information, och kräva att eventuella brister korrigeras, eller ersätts i form av nedsatt pris eller annan ersättning. Köparen har ansvar för att ta reda på tillräckligt om den vara han avser köpa, för köparen får inte efter ingånget avtal åberopa brister som har borde ha varit medveten om vid köpet. En DD-besiktning kan också utföras av eller på uppdrag av en finansiär, som vill klargöra eventuella risker och minimera dem. Hur utförs en DD-besiktning? Vid företagsköp eller omfattande licensavtal tillsätts ofta en besiktningsgrupp (DD-grupp), vars uppgift är att sammanställa en lista över alla de områden som ska besiktas, t.ex. väsentliga avtal, immateriella tillgångar, såsom patent, varumärken, mönsterrätter och domännamn. Listan skickas sedan till säljaren, som sammanställer informationen. Informationen tillhandahålls ofta i ett sk datarum, som kan vara ett fysiskt rum, där all begärd information finns tillgänglig i pappersmappar, men i dag är datarummet allt oftare virtuellt, och informationen tillhandahålls på cd-skiva eller i annan elektronisk form. Härefter analyserar DD-besiktningsgruppen den framtagna informationen och intervjuar vid behov personalen hos säljaren. I allmänhet får ingen information kopieras eller skrivas ut, utan all analys sker i datarummet. Analysen sammanfattas sedan i en rapport som muntligt och skriftligt redovisas för uppdragsgivaren, varefter köparen, eventuellt tillsammans med besiktningsgruppen, ser till att problem och andra iakttagelser som lyfts fram i rapporten åtgärdas på olika sätt, och beaktas i det slutliga köpebrevet/licensavtalet. Eftersom tidsramarna för en DDbesiktning ofta är mycket snäva, är det skäl att se till att den utomstående konsulten blir noggrant insatt i problematiken innan han/hon påbörjat analysen. Vad ingår i en IPR-DD? I samband med en företagstransaktion besiktas naturligtvis företagets hela IPR-portfölj. Utöver registrerade rättigheter, såsom patent, nyttighetsmodeller, varumärken, mönsterrätter, domännamn och firmanamn, analyseras en stor mängd icke-registrerade rätter, såsom upphovsrätter, databaser, software och andra programvaror liksom källkoder. Företagshemligheter och annan know-how borde ingå, liksom forsknings- och utvecklingsavtal, andra samarbetsavtal och sekretessavtal. Vid licensavtal räcker det inte heller med att bara räkna upp vilka patent och patentansökningar licensen gäller, eventuella brister och risker som föreligger bör också tas fram och analyseras. Avtal om arbetstagaruppfinningar, införskaffade och beviljade IPR-licenser, och andra användarlicenser som kan begränsa säljarens rätt att bevilja vidare rättigheter är viktiga, och pågående eller hotande IPR-rättegångar liksom risken för andra tvister bör naturligtvis noggrant analyseras. Den juridiska statusen hos de patent som utgör handelsvaran vid licensavtal utreds noggrant. Har äganderätten korrekt överförts från uppfinnaren till företaget/licensgivaren? Är patentet beviljat och är patentet i kraft? Har alla års- och andra avgifter erlagts? Hur länge är patentet i kraft? Det är lätt att analysera sådan status informationen finns idag tillänglig på patentverkens webbsidor. En patent-dd bör emellertid alltid innehålla också en teknisk evaluering av beviljade patents skyddsomfång, och helst en utredning av eventuella dominerande rättigheter, som kan begränsa licenstagarens möjlighet att kommersiellt utnyttja de förvärvade rättigheterna. Utan en sådan evaluering är det omöjligt att uttala sig om eventuella risker för intrång i tredje parts rättigheter. En teknisk evaluering av skyddsomfånget hos beviljade patent kan utföras endast av patentkonsulter och patentombud, som har rätt teknisk bakgrundskunskap kombinerad med kunskap om patentlagstiftningen och praktisk erfarenhet av att tolka patentkrav. En sådan erfarenhet står till våra kunders förfogande inom alla teknikområden. KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Kolsters Uleåborgkontor har nya telefon- och faxnummer: Tfn Fax (08) Välkommen på Kolster Info frukost Plats: AnnaK, Ulappa kabinettet, Annegatan 24 (5. vån.), Helsingfors Anmälningar till Ohjelma Aamiainen katettuna Muutoksia ja trendejä bioalan patentoinnissa Toimialajohtaja Monica Lax, Bioteknologia ja kemia Uutta liiketoimintaa lisensoimalla - Case Valio Vientipäällikkö Kalle Leporanta, Valio Oy Miten arvioin IPR-omaisuutta lisenssineuvotteluissa? IPR Due Diligence selvitys Kolsterilta Yksikönjohtaja, patenttiasiamies Solveig Nylund Patentti loppuu, tavaramerkki jää Toimialajohtaja Torbjörn Lydman, Tavaramerkit ja mallioikeudet 10:20 Malja terveydeksi! Vapaata keskustelua (aina klo asti) Kolster åter på toppnivå i internationell jämförelse av patent- och varumärkesbyråer Tidningen Managing Intellectual Property som värderas högt på det immaterialrättsliga området har publicerat sin årliga internationella undersökning, där man bedömer patent- och varumärkesbyråer. I denna undersökning är Kolster på toppnivå ( Tier 1 ) bland finska byråer inom branschen, när det gäller handläggning av patent- och varumärkesansökningar. Undersökningen omfattade 70 länder och den gjordes nu redan för 13:e gången. Kolster har ständigt placerat sig i topp bland finska företag inom branschen. Ändringar i EPO:s avgifter från Europeiska patentverket EPO förnyar sitt avgiftssystem i början av april EPO strävar alltjämt efter att begränsa antalet patentkrav och ansökningstexternas längd genom extra avgifter som fortsättning på de reformer som gjordes redan våren Den extra tryckningsavgiften för långa ansökningar (över 35 sidor) ska betalas då ansökan inlämnas. Tidigare betalades den då patent beviljades. Avgiften för beviljande ändras för dessa ansökningar till en fast summa, dvs. en lika stor summa för alla. Dessutom kommer ett extra steg till antalet patentkrav: från det 51 patentkravet är tilläggsavgiften 500 euro/krav. Även designeringsavgiften blir fast: i fortsättningen betalar sökanden endast en designeringsavgift på 500 euro för en eller flera medlemsstater. För associerade stater måste man emellertid betala skilt för varje stat. Nytt är också att man får betala årsavgiften tidigast först tre månader före fristen. De ändringar i fråga om designeringsavgifter, avgift för extra tryckning och kravavgifter som träder i kraft i början på april gäller alla europapatentansökningar som inlämnas eller senare samt internationella ansökningar som övergår till den nationella fasen 1.4 eller senare. Årsavgiftsändringen gäller alla anhängiggjorda ansökningar. Finland i beråd att ansluta sig till det internationella registreringssystemet för mönster Finland är i beråd att ansluta sig till det internationella registreringssystemet för mönster, vilket i praktiken skulle betyda ett godkännande av Genèveakten inom Haagkonventionen (RP 225/2008). Samtidigt skulle även andra ändringar göras i mönsterrättslagen. Det internationella registreringssystemet kan redan nu användas av finska sökanden, eftersom EU anslutit sig till Genèveakten En finländsk anslutning skulle emellertid göra det möjligt att designera även Finland i en internationell ansökan. Föreslagna ändringar i mönsterrättslagen: Mönstret skulle registreras innan det kungörs för invändningar. I ansökan skulle inte krävas att mönstrets skapare presenterar en överlåtelsehandling för sökanden. Såvida sökanden/innehavaren inte har hemort i Finland, bör denne ha ett ombud med hemort inom det europeiska ekonomiområdet. Det skulle bli möjligt att delvis förkasta en ansökan. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Information om branschen/kolster Info på vår webbplats