No Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd"

Transkript

1 Steget före din konkurrent Nr No IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

2 KUNDENS SYNVINKEL STARTUP-FÖRETAGET FILMME: TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM MED HÄST UT I VÄRLDEN - IPR SOM RYGGSTÖD Företaget FilmMe Group Oy som bokstavligen grundades i ett häststall år 2011 i Uleåborg rider på sin uppfinning ut på den globala marknaden. Bolaget har utvecklat ett videokamerasystem som automatiskt följer och riktar in objektet, och systemets första stora tillämpningsområde är ridning. Ett armband och en knapptryckning - och du är din egen kameraman. Videon lagras på ditt konto på tjänsten Verkställande direktör Tapio Koivukangas är en av företagets grundare och en nyckelperson i utvecklandet av teknologin. I egenskap av tävlingsryttare berättar han att han då han tränat ensam upplevt stunder som han velat spela in och sända till sin tränare för kommentarer. - Tändet att utveckla en lämplig produkt uppstod från ett verkligt behov. När jag diskuterade frågan med företagets andra grundare Lauri Salovaara, som har friåkning som hobby och nu ansvarar för försäljning och marknadsföring, samt med övriga ryttare och tränare, verkade det som om alla hade samma dröm: att kunna videofilma sin egen prestation självständigt utan kameraman, berättar Koivukangas. I galopp har man gått från idé till produkt och ett hungrigt tillväxtföretag. Genast i början lämnade man också in patentansökningar. - IPR har haft hög prioritet allt sedan starten. Målet är att utöka patentportföljen och bygga upp ett ryggstöd. Konkurrenter kommer, men med patenten kan vi fördröja att de kommer ut på marknaden, säger Koivukangas. Enligt honom är immaterialrätterna särskilt viktiga för ett startup-företag, som söker finansiering för internationalisering. - Alla finansiärer frågar genast om teknologin är skyddad, så att man därigenom kan få konkurrensfördel. Affärsverksamhetspotentialen har redan lockat två placerare till företaget. Gemssi kom med som ägarplacerare redan i inledningsskedet, kapitalinvesteraren Butterfly Ventures i våras som påskyndare av internationaliseringen. Tillämpningsmöjligheterna är i det närmaste gränslösa både i inomhusoch i utomhusgrenar och vid uppvisningsträning. Enbart hästsportsutövare finns redan över 10 miljoner i Europa, och i Nordamerika lätt 10 miljoner till. Företaget fick i våras välförtjänt uppmärksamhet för sin innovativitet på världens största hästevenemang i Equitana i Tyskland, där produkten för första gången presenterades för en stor publik. De första leveranserna skedde i somras och responsen har varit sporrande. - VAU! är enligt Koivukangas den vanligaste reaktionen man hör när man presenterar produkten. Företaget har även satsat stort på design, företagsuttryck och brand. Särskiljning har man sökt genom att registrera domännamnet filmme.tv som beskriver branschen. Vi har samarbetat med många olika partners och underleverantörer, dock med IPR och sekretess i sträng åtanke. - Alltid innan vi inleder samarbete har vi förutsatt ett NDA-avtal och i övrigt sörjt för att all IPR hålls i våra egna händer. Enligt Koivukangas är särskilt patentering en avsevärd kostnad för ett litet företag. - Det är emellertid viktigt att man redan från början på riktigt reserverar pengar för IPR, intygar Koivukangas med egen erfarenhet. Enligt honom behöver startup-företag utomstående experthjälp i synnerhet för att utreda hurudan teknologi och hurudana konkurrenter det finns inom den egna branschen, och vilken konkurrenssituation man ger sig in i. - Då man uppställer en patentansökan måste patentombudet också ha god förståelse för vad man ska patentera och vad det egentligen lönar sig att patentera. 2 KOLSTER Info

3 LEDARE Den aktiva klarar sig alltid Grunddefinitionerna för företagets IPR-strategi är om man ska välja en aktiv eller passiv roll. Vartdera alternativet också det passiva kräver emellertid aktivitet av många slag. Aktiviteten tar sig uttryck på olika sätt. Traditionellt kan aktivitet förstås snävt så att man lämnar in ett stort antal ansökningar. Ifall man är passiv beträffande antalet ansökningar, betyder det inte att man inte borde vara aktiv i många andra frågor. Till exempel är aktivitet i konkurrentuppföljningen synnerligen viktig såväl för att säkra den egna handlingsfriheten som för att förutse konkurrenternas aktioner. En form av aktivitet är försvaret av de egna rättigheterna. Till försvaret av rättigheter hör att man reagerar om någon annan försöker ansöka om och registrera motsvarande skydd som man själv redan ansökt om. Likaledes bör man reagera ifall någon med sin verksamhet gör intrång i de egna rättigheterna och således klart och tydligt stör affärsverksamheten. Det räcker inte enbart med aktivitet i inlämning av ansökningar. Ifall ingen annan aktivitet visas, uppnår man med IPR-strategin sannolikt inte så stor nytta som man kunde tänka sig. Erfarenhet visar att mångsidig aktivitet ger det bästa resultatet för ett företags framgång. Ossi Huhtanen Enhetschef, Kolster Tammerfors > Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Huvudredaktör Redaktionsråd Design & Layout Anne Suutala Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Jyrki Nikula Antti Peltonen Tuula Pulkka Terhi Salmi Marianna Sorsa White Sheep Isobar, Antti Hovi Pärmbild Tiina Kuusisto Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn E-post KOLSTER Info 3

4 KONKURRENTUPPFÖLJNING OCH -BEVAKNING TEXT TONI KORELIN & ARI-PEKKA LAUNNE ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM STEGET FÖRE DIN KONKURRENT Patentombud Toni Korelin PATENTSYNVINKEL Tekniken utvecklas med accelererande fart, och IPR:s betydelse i affärsverksamheten växer kontinuerligt. Om det berättar den stora ökningen av antalet registrerade rättigheter såsom patent. År 2000 inlämnades till patentverket i USA nya patentansökningar, år 2012 redan Motsvarande tal i EPO är och Det blir dag för dag allt svårare att administrera informationen och betydelsen av den senaste informationen för affärsverksamheten framhävs allt mer. Patentdatabaserna erbjuder en lösning för att skaffa och utnyttja information som är viktig för affärsverksamheten. Med hjälp av databaserna är det möjligt att förutom den tekniska utvecklingen följa med konkurrenternas verksamhet och ändringar i affärsverksamhetsmiljön. Med patentansökningarna uppkommer väldiga mängder strukturerad information, som kan hämtas och utnyttjas för forsknings- och utvecklingsverksamhet samt för affärsverksamhetens behov. Det räcker inte längre att sörja för det egna skyddet, utan man måste noggrannare än hittills vara medveten om hela den egna branschens IPR-verksamhet. 4 KOLSTER Info Identifiera först din konkurrent därefter uppföljning Teknologigranskningen som görs i databaser Petteri identifierar Masalin företag, teknologi och produkter i din bransch. Du får aktuell information om dina konkurrenters IPR-aktivitet samt om utvecklingsriktningar och tyngdpunkter för tekniken och dess tillämpningar. Granskningen ger en inblick i branschens konkurrenssituation och basinformation för att starta konkurrentuppföljning. Det är bra att göra en sådan översikt till exempel årligen för att identifiera nya konkurrenter och erhålla tidsenlig information. När dina konkurrenter först har identifierats är det möjligt att regelbundet följa med företagens IPR-verksamhet. Du får senaste uppgifter om dina konkurrenters produktutveckling, du kan beakta den i din egna verksamhet och undvika överraskningar. Konkurrentuppföljningen kan inriktas på vissa företag, ett visst teknikområde, en viss patentklass eller en kombination av dessa. Uppföljning från en patentdatabas, till exempel kvartalsvis, ger information om patent som konkurrenten ansökt om genast då de blir offentliga 18 mån. efter att patentansökan inlämnats. Du kan förbereda dig för och identifiera situationer där konkurrenten kan göra intrång i dina rättigheter samt snabbt reagera på de skydd som konkurrenten ansökt om. Bevaka dina konkurrenter likaså bevakaren, dig själv När man i konkurrentuppföljningen har identifierat dina för affärsverksamheten viktiga konkurrenters patentansökningar, är det möjligt att följa med hur behandlingen av dem framskrider. Alla patentansökningar leder inte till beviljat patent, och patentansökningens skyddsomfång kan förändras avsevärt under behandlingen. Omfattningen av din konkurrents patentansökan och dess framskridande kan vara mycket viktig information, som påverkar affärsverksamhetsbeslut och utveckling och försäljning av dina egna produkter. En regelbunden uppföljning av konkurrentens patentansökanbehandling gör det möjligt att snabbt reagera, vilket ger affärsverksamheten bästa nytta. Patentdatabaserna möjliggör även bevakning av egna patentansökningar och beviljade patent. Även på detta sätt kan du identifiera och följa med utvecklingen av dina konkurrenters teknik. I samband med patentansökningarnas myndighetsgranskning lagras de anförda publikationer som granskarna presenterar i patentdatabaserna och ger referenser mellan patentansökningar av närliggande teknik. Utvecklade databaser ger en möjlighet till övervakning av referenser, som riktar sig mot ett patent eller en patentansökning, och till skapande av ett s.k. referensträd. Ju viktigare någon patentansökan eller något patent är inom ett visst område, desto fler referenser riktas mot det i samband med senare ansökningar. Bevakningen av referenser ger viktig information om de egna patentens betydelse, hjälper att identifiera konkurrenter samt regelbundet följa med teknikutvecklingen.

5 I dagens värld är problemet inte brist på information utan informationsflödet. Hur sållar du fram den information som är väsentlig för din egen affärsverksamhet? Datasökningar och bevakning av IPR-rätter förutsätter kunnande och rätta redskap för att du ska vara steget före din konkurrent. BRANDSYNVINKEL Ett bra brand föds inte av slumpen, fastän slumpen kan spela en roll i framgången. Våra kunder har redan väl tagit till sig tanken att brandet är en egendom värd att skydda och som det även lönar sig att bevaka. Domännamnen har blivit en viktig del av företagens marknadsföring och brand. Många företag har redan portföljer med hundratals, till och med tusentals domännamn, antingen för att stöda huvudbrandet eller som skydd mot missbruk. De nya ändelserna som snart öppnas är cirka till antalet och de kommer med säkerhet att förändra vårt sätt att tänka när det gäller webbadresser. Samtidigt ökar företagens behov att uppdatera sina bevakningssystem och sin praxis, eftersom det finns en hel del att bevaka! Vad allt är det möjligt att bevaka? Traditionellt har företagen följt med varumärkesregistren för att upptäcka eventuella ansökningar som begränsar eller inskränker de egna rättigheterna innan invändningstiden går ut. En invändning är fortfarande det mest kostnadseffektiva sättet att förhindra konkurrerande registreringar. Internet har medfört ett behov att övervaka även registreringar av domännamn, fastän man konventionellt vidtar åtgärder först i efterhand på grund av att ett invändningsförfarande saknas. Det mest kostnadseffektiva skyddssättet är att reservera domännamn åt sig själv oberoende av om adressen får en webbsida. Förutom registreringar är det möjligt att bevaka användningen av domännamn. Härvid letar man antingen efter användning som eventuellt gör intrång i egna varumärken eller mönsterrätter, eller efter bevis på användning av ett visst kännetecken. En typisk situation är monitorering av webbsidor,dvs. så kallad web crawling, som tar fram webbsidor som innehåller det sökta kännetecknet eller ett kännetecken som kan sammanblandas med det. Ett särskilt objekt för bevakning är auktioner som förekommer på nätet, via vilka ett stort antal produktförfalskningar säljs. Operatörerna har förhållningsregler för dylika situationer, med vilkas hjälp man kan ingripa i rättsintrång eller åtminstone minska deras verkan. Trademark Clearinghous som hjälp för varumärkesbevakning I och med de nya domännamnsändelserna har man för innehavarna av varumärken utvecklat en tjänst som underlättar bevakningen, Trademark Clearingshouse (TMCH). Tanken är att förstärka innehavarens rätt till varumärket så att varje nytt register kan få information om märket och dess innehavare direkt från en databas, som består av varumärken i olika länders varumärkesregister. Varumärkesinnehavarna bör emellertid vara aktiva, eftersom märken upptas i databasen endast genom separat ansökan. Dessutom har man satt upp begränsningar för godtagbara märken på grund av domännamnens karaktär. I regel tas endast ordmärken med i listan. De nya registren är skyldiga att i samband med öppnandet av ett register ordna en minst 30 dygn lång förhandsreserveringsperiod (sunrise period), under vilken innehavare av bekräftade varumärken har möjlighet att söka domännamn - under förutsättning att sökanden uppfyller de villkor som registret ställer. Ifall märket inte är registrerat i TMCH, är det inte möjligt att delta i förhandsreserveringsperioderna. En betydande fördel är att inlämnandet av annulleringskrav med stöd av en bekräftad varumärkesrätt sker via TMCH-tjänsten i alla nya register, vilket avsevärt underlättar såväl bevakningen som reagerandet. När ditt varumärke finns i TMCH-tjänsten, minskar risken för att ett visst registers regler kan begränsa möjligheterna att lyckas i en kravprocess. KOLSTER Info 5 IPR-jurist Ari-Pekka Launne

6 IPR & MARKNADER I UTVECKLING TEXT JANI KAULO ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM På marknader som utvecklas måste även juristen vara uppfinningsrik När man ger sig in på marknader som är i utveckling, kan man inte nog betona betydelsen av IPR-planering. En klokt vald strategi och kreativa lösningar i problemsituationer i anslutning till immaterialrätter är av nöden i synnerhet i länder, där IPR-kännedomen är svag och rättskulturen avviker från europeisk praxis. Enligt utrikesministeriets internationaliserings- och handelshindersutredning (2013) hänför sig cirka sju procent av alla hinder som finländska företag stöter på i samband med handel och internationalisering på ett eller annat sätt till immaterialrätter. Då företagens värde i allt större utsträckning övergår till immateriellt kapital ökar även problemen på IPR-området. En avsevärd del av dessa problem upplevs på marknader som utvecklas såsom Kina och Ryssland. Typiskt är problemen intrång i upphovsrätter, kopiering av produkter och varumärken samt brott mot avtalsvillkor. På de växande marknaderna förorsakar den svaga kännedomen om immaterialrätter och den outvecklade rättskulturen extra utmaningar. En del av problemen skulle emellertid kunna undvikas genom en satsning på IPR-planering då man förbereder sig för nya marknader, med rätta skyddsåtgärder före lansering samt med en klokt vald strategi i intrångssituationer. Lagar utvecklade, verksamhetsmiljön inte De mest betydande marknaderna har nuförtiden redan anslutit sig till de internationella avtalen som avser skydd av immaterialrätter och i och med detta även utvecklat och moderniserat sin lagstiftning så att den till innehållet motsvarar de utvecklade ländernas lagar. Förenklat kan man säga att problemen i anslutning till IPR-rättigheter inte huvudsakligen längre beror på bristfälligheter i lagarna, utan mera allmänt på en outvecklad rättskultur och korruption. Att tala om immaterialrätter och värdet av dessa samt att skydda rättigheterna är ännu något nytt på växande marknader. Största delen av vanliga medborgare förstår inte vad till exempel upphovsrätt, teknologi som ska skyddas med patent eller brand som ska skyddas med varumärke över huvud taget betyder, och hur dessa kan ha ett finansiellt värde. Kopiering av produkter och namn har varit allmänt förekommande och inte ansetts vara något att ondgöra sig över. Medvetenheten om immaterialrätter och respekten för dem ökar till all lycka i största delen av länderna. Registrering av rättigheter en förutsättning för att ingripa i intrång Registrering av immaterialrätter lyckas idag i nästan alla länder i världen. En registrering är den första förutsättningen för ett försvar av rättigheterna även i de länder där rättssystemen uppvisar brister. Utan ett ägandeskap som kan bevisas skriftligen är ett försvar i intrångssituationer i det närmaste omöjligt i länder där tjänstesystemet och administreringen är mer eller mindre korrumperade och drar hemåt i konfliktsituationer. Registreringar ger ett ryggstöd för försvaret av immateriella rättigheter och är en viktig del av den investering som företaget gör i sin strävan att komma in på nya marknader. Till immateriella rättigheter som kan registreras hör förutom patent, varumärken och modeller dessutom domännamn samt i vissa länder även upphovsrätter. Viktigt med skriftliga avtal, utbildning och bevakning Det lönar sig för ett företag som ska ge sig in på marknader som utvecklas att säkerställa att det i alla avtal finns så tydliga och omfattande IPR-fraser som möjligt samt att skriftliga sekretessavtal eller -förpliktelser används. Man måste fundera på skyddssätt utöver registreringar och avtal. Ett effektivt sätt att öka förståelsen för betydelsen av immateriella rättigheter samt förebygga att till exempel affärshemligheter oavsiktligt eller avsiktligt läcker till fel händer är ofta att utbilda de egna arbetstagarna och lokala samarbetspart- 6 KOLSTER Info

7 ners i immaterialrätts- och sekretessärenden. Dessutom bör man övervaka arbetstagare, samarbetspartners och underleverantörer noggrannare än vad man kanske är van vid i Finland. Alternativa metoder att ingripa i intrång Trots effektiv och omfattande förhandsförberedelse kommer företaget säkert att råka ut för immaterialrättsintrång på marknader i utveckling. Konventionella metoder som använts i hemlandet och andra västländer för att ingripa i intrång fungerar inte nödvändigtvis i en annorlunda verksamhetsmiljö och affärsverksamhetskultur. I relationsnätverksbaserade länder kan goda personliga relationer till myndigheterna vara till stor hjälp i intrångssituationer. Det är likaså viktigt att samla in så mycket bevis som möjligt på intrånget innan man kontaktar myndighe- terna, eftersom det finns situationer där myndigheterna har hjälpt den som gjort intrång att förstöra eller dölja bevis. I stället för att hota med rättsliga åtgärder är det ofta effektivt att utöva påtryckning på den som gjort intrång genom att påverka dennes affärsverksamhet negativt. Till exempel i Vietnam fick man inte stopp på olaglig kopiering och handel som drevs av lokala studenter trots ett varningsbrev från en jurist och hot med domstol eller brottsanmälan. Affärsverksamheten upphörde först då man tog kontakt med hyresvärden till handelslokalerna och misstänkte honom för att vara delaktig i den olagliga handeln. Efter detta sade hyresvärden upp hyresavtalet. Ibland kan ett beaktansvärt alternativ vara förhandlingar för att licensera den verksamhet som den som gör intrång sysslar med som en del av företagets verksamhet till exempel i situationer där den som gjort intrång framställer kvalitativa kopieprodukter. Det finns många exempel på tilllämpning av denna strategi till exempel i Kina. På marknader i utveckling måste man vara innovativ då man överväger och väljer metoder för att ingripa i upptäckta intrång. IPR-jurist Jani Kaulo sköter på Kolster uppdrag i anslutning till varumärken, varumärkesintrång och produktförfalskningsärenden. Då han bodde i Kina och Vietnam blev han förtrogen med särdragen för skydd av immaterialrätter på marknader som utvecklas. KOLSTER Info 7

8 A6V0 NYHETER Vi varnar för ogrundade fakturor Mera nyheter på våra webbsidor > Kolsters jurister i IPR-domstolen Det förekommer allt oftare ogrundade fakturor inom IPRbranschen. Ifall du får en faktura som gäller din patent-, bruksmodell-, varumärkes- eller mönsteransökan från någon annan än Kolster eller ditt befullmäktigade årsavgiftsbolag (till exempel Patrafee), finns det skäl att misstänka fakturans riktighet. Ifall du misstänker att du fått en svindelfaktura, kan du ta kontakt med ditt ombud för att kolla upp saken. Kolster publicerar på sin hemsida en lista över företag, som sänt onödiga fakturor till våra kunder: kolster.fi/aktuellt/vi varnar för ogrundade fakturor. Från början av september 2013 är IPR-tvistemål och besvärsärenden koncentrerade till en gemensam IPR-domstol, Marknadsdomstolen. Enligt lagen kan som rättegångsbiträde vid IPR-domstolen fungera en jurist, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde som erhållit lov. Av Kolsters jurister har Jyrki Nikula, Lotta Ahovaara, Heli Hietamies, Jani Kaulo och Ari-Pekka Launne lov att verka som rättegångsbiträde i den nya IPR-domstolen. Högsta domstolen i USA har dragit riktlinjerna för patentering av mänskliga gener Högsta domstolen i USA har fattat ett s.k. Myriad-beslut, enligt vilket från människan isolerade gener inte som sådana är patenterbara. Domstolen konstaterade att generna är en naturprodukt, som inte kan patenteras inte ens under förutsättning att de är isolerade från det omgivande genetiska materialet. Beslutet ändrar praxis som fortgått under årtionden. I fortsättningen måste granskare förkasta produktkrav, som hänför sig till nukleinsyror som härstammar direkt från naturen eller fragment av dessa. Däremot kan s.k. komplementärt DNA (cdna) patenteras, eftersom det inte förekommer i naturen utan produceras syntetiskt i laboratorium. Trademark Clearinghouse som hjälp för varumärkesbevakning Kolster fungerar som registrerat varumärkesombud i Trademark Clearinghouse-tjänsten. Förfrågningar: TMCH-tjänsten kontrollerar om ett nytt domännamn är identiskt med ett redan existerande varumärke. Ifall varumärkesinnehavaren har anmält det egna märket till TMCH-databasen, får innehavaren förhandsinformation om det ansökta domännamnet, varvid det är möjligt att ingripa i registreringsansökan som gör intrång i de egna varumärkena. Under de närmaste åren öppnas cirka nya register för domännamn. De nya registren godkänner varumärkesrätterna direkt på basis av TMCH-databasen. Antalet europapatentombud växer Våra patentombud Antti Plathin och Susa Vilkki har avlagt Europeiska patentverkets krävande EQE-ombudsexamen. Efter avlagd examen har de rätt att verka som europapatentombud och representera patentsökanden vid Europeiska patentverket EPO. Kolster har nu sammanlagt 33 europapatentombud och gruppen växer år för år. Patenteringsexpertis på ICT-området i Tammerfors Europapatentombud, dipl.ing. Jukka Kantanen har flyttat från Helsingfors till Kolsters filial i Tammerfors fr.o.m. den 1 september. I och med Jukkas flytt kan vi nu bättre betjäna uppfinnare inom programvaru- och telekommunikationsbranschen i Tammerforsregionen. Stafettpinnen gick vidare i Uleåborg Dipl.ing., europapatentombud Sami Aromaa har utnämnts till enhetschef för Kolsters filial i Uleåborg fr.o.m Europapatentombud Timo Pykälä som tidigare verkat som enhetschef koncentrerar sig framdeles på ombudsarbetet med både nuvarande kunder och värvning av nya kunder. Kolster Artiklar Infossa som publicerats julkaistut artikkelit i Kolster Info ovat kan luettavissa läsas under sivustomme fliken Aktuellt/Kolster Info osiossa på Ajankohtaista/Kolster vår webbplats Info.

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Nr 2 2011 INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Metso Automation, Fiskars och Lite-On Mobile: En inblick i försvar och användning av IPR-rättigheter

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

Varumärkesklassificeringen

Varumärkesklassificeringen Nr 1 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärkesklassificeringen har betydelse! EPOs regeländringar begränsar patentsökandens möjligheter Powerkiss förenar teknologi och design www.kolster.fi

Läs mer

Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen

Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen Nr 3 2013 Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: Gräv din IPR-skyddsgrop

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster.

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster. Planera ditt företags IPR-verksamhet Behandlingen av invändningar förändras Nr 2 2008 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt Bild ur ABB:s globala reklamkampanj

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina

Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på kinesiska och engelska. Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina NEWS CHINA UPDATE NUMBER 3-2015 Sid 4-5 SantaPark exporterar julens upplevelsekunnande till Kina Diplomatens synvinkel I Sid 3 Kina kan inte underskattas Kolster China Desk och Zhangping Wu betjänar på

Läs mer

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter Nr 2 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS En inblick i problematiska uppfinningsrätter Avtalsrättslig synvinkel på IPR-intrång Chempolis ihärdiga produktutveckling och skyddande GER RESULTAT

Läs mer

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket Nr 3 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom www.kolster.fi IPR in-house-tjänst TEXT ANNE SUUTALA

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi Kolster är IPR-expert Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom samt att främja utvecklandet av den immateriella

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel

Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel NEWS IPR UPDATE NUMBER 1-2015 Terhi Tamminen, Avaava I Sid 3 IPR-utmaningar ur ett litet företags synvikel Matti Ylitalo, Medrian och Luowia I Sid 4-5 Kom ihåg mönsterskyddet vid patentering! Juha Myllyoja

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December Kolster Info Nr 3 2006 December Patenttroll inom programvaruindustrin Håll din varumärkesregistrering i kraft Ekahau: Patent som säkerhet för finansiärer Patent text: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör

Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör Vem är jag Per Holgersson, nationell specialist immaterialrätt per.holgersson@tullverket.se Tel: 08/456 65 39 1 Rättslig bakgrund Tullverkets befogenheter

Läs mer

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2003-07-27 Ärendenr. 10 Sökande Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm Motpart Mad. Dog. Film & TV produktion Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut BESLUT 2003-08-26 Ärendenr. 15. Sökande Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 902001-7720, Frösundaviks allé 1, 195 87 STOCKHOLM Ombud: Stina M, Cogent IPC AB, Alsnögatan 11, 116 92 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA BESLUT 2003-09-05 Ärendenr. 16 Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA Ombud: jur kand Marcus A, Zacco Sweden AB, Box 23101, 104

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING AVSNITT 2 IDENTITET OCH FÖRVÄXLINGSRISK KAPITEL 5 DOMINERANDE

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-19 247 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Wasabröd AB Box 6722 133 85 STOCKHOLM Ombud: Bengt E, Zacco Sweden AB Box 23 101 104 35 STOCKHOLM MOTPART Name Navigation

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Formgivning, produktutveckling och skydd är en helhet. IPR Control: dokument, frister och kostnader under kontroll

Formgivning, produktutveckling och skydd är en helhet. IPR Control: dokument, frister och kostnader under kontroll No Nr 1 3 2013 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE IPR Control: dokument, frister och kostnader under kontroll IPR-rättigheter, sekretess och

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

Lag. om ändring av varumärkeslagen

Lag. om ändring av varumärkeslagen Lag om ändring av varumärkeslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i varumärkeslagen (7/1964) 57 2 mom., sådant det lyder i lag 1715/1995, ändras den finska språkdräkten i rubriken för 1 kap. samt

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-06-01 305 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Persolog GmbH 75196 Remchingen Germany MOTPART Anne B 2750 Ballerup Denmark SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Enskild motion Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-05-10 663 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Jönköping City AB (556448-0936) Borgmästargränd 3 553 20 Jönköping Ombud: Amber Advokater Att: Henrik S Box 2023 550

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 04-165 P.ans. 0201134-4 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-02-27 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Data Teamet Umeå HB (sökande) Ombud: Awapatent

Läs mer

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 YTTRANDE 2010-03-12 VAD 34-2010/29 Justitiekanslern Att: Peter Lindström Box 2308 103 17 Stockholm Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 Redogörelse för ärendet Den 9 februari 2007 inkom

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Arbetstagares uppfinningar

Arbetstagares uppfinningar Vad gäller när du gör en uppfinning i anställningen Om du gör en uppfinning i anställningen förvärvar arbetsgivaren normalt viss eller hela rätten till uppfinningen. För arbetsgivarens rätt till uppfinningen

Läs mer

Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn

Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens syften och definitioner I denna lag avses med 3 Definitioner 21) skyddat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-28 668 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Modern Times Group MTG AB (org nr 556309-9158) Box 2094 103 13 Stockholm OMBUD Melbourne IT Digital Brand Services AB

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö BESLUT 2006-05-30 Ärendenr. 116 Sökande LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö Motpart XLNS Strategy Resort AB, 556632-5972,

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT 1 (4) Mål nr 11-148 PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT meddelad i Stockholm den 26 november 2012 Klagande Research In Motion Limited 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L 3W8, Kanada Ombud: Awapatent Aktiebolag

Läs mer

Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering?

Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering? Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering? Daniel Westman Juridiska institutionen http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Intrång genom fildelningsnätverk Tekniken i sig har

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf?

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf? Kolster Info Nr 1 2006 Mars Design säljer har du skyddat din försäljningstrumf? Sandvik Tamrock designar och är strikt i sin skyddspolitik Den finska patentlagen förnyas Mönsterrätt text: Anne Suutala

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer