Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gräv din IPR-skyddsgrop djupt! Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen"

Transkript

1 Nr Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Varningsbrevet är ett starkt konkurrensvapen INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: Gräv din IPR-skyddsgrop djupt!

2 IPR-DOMSTOL Text JYRKI NIKULA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM Praktiska aspekter: Behandling av besvärsärenden vid marknadsdomstolen Beslut fattade av Patent- och registerstyrelsen, vilka avser beviljande av ett patent eller ett varumärke eller invändningsärende, behandlas från och med vid marknadsdomstolen. Anhängiggjorda besvär i patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd överförs å tjänstens vägnar till marknadsdomstolen beträffande de besvär där beslut tagits efter (varumärkesärenden) eller efter (ärenden gällande patent). Behandlingen vid marknadsdomstolen innebär att besvär behandlas i rättegångar enligt förvaltningsprocesslagen. Enligt 20 i förvaltningsprocess lagen kan även ett patentombud eller ett varumärkesombud fungera som ombud i besvärsärenden. Däremot bör ombudet vara ett rättegångsbiträde med tillstånd eller en jurist vid egentliga rättegångar (såsom intrångsärenden som avser immaterialrätter och ärenden som avser immaterialrättens ogiltighet). Förfarandet i besvärsärenden är huvudsakligen skriftligt men den som besvärar sig kan anhålla om en muntlig behandling, ifall detta är motiverat. Enligt information från marknadsdomstolen kommer man även i praktiken att ordna muntliga behandlingar. Detta är bra att hålla i åtanke särskilt i sådana situationer där till exempel dokumentbevis exempelvis om en uppfinnings offentliggörande är knapphändiga. En muntlig behandling i besvärsärenden innebär i praktiken rätt långt samma slags förberedelsesammanträde och huvudförhandling som i egentliga rättegångar. I en dylik behandling måste man inte använda ett rättegångsbiträde med tillstånd eller en jurist, men i komplicerade fall lönar det sig att överväga detta alternativ en erfaren jurist som sköter rättegångar i samarbete med ett patenteller varumärkesombud kan lättare få fram sitt budskap till domstolen. I besvärsärenden uppbärs inte längre någon besvärsavgift vid besvärsinlämning, utan marknadsdomstolen skickar en räkning som gäller en rättegångsavgift på 260 euro i efterskott. Besvärsskriften kan inlämnas till marknadsdomstolen såsom tidigare per post eller via ett bud. Nuförtiden är det också möjligt att inlämna besvärsskriften med bilagor per e-post, varvid användning av pdf-filformat rekommenderas. Beträffande alla leveranssätt bör man beakta att skriften ska vara hos marknadsdomstolen på fristdagen senast klockan Avsändaren ansvarar för förseningar. Försändelser som kommit efter fristtiden registreras som anlända följande dag. Ifall besväret anländer till marknadsdomstolen på fristdagen efter kl , anses besväret vara försenat och det granskas i regel inte. Man kan ansöka om ändringsansökningstillstånd för beslut fattade av marknadsdomstolen från högsta förvaltningsdomstolen. Ändringsansökningsrätten till HFD som hittills varit regel blir alltså beroende av prövning. Tillsvidare finns ingen information om i hur många fall HFD kommer att bevilja besvärstillstånd. Ett undantag från regeln kommer beträffande övergångsperioden att vara de besvär, som riktats till Patentoch registerstyrelsens besvärsnämnd. Beträffande dylika besvär gäller fortfarande den s.k. automatiska besvärsrätten till HFD. Det lönar sig att vara på sin vakt i fråga om detta: fastän beslutet skulle vara fattat av marknadsdomstolen, får man besvära sig över det till HFD utan besvärstillstånd endast, ifall besväret ursprungligen var riktat till Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd. IPR-domstolen verkar i anslutning till marknadsdomstolen i Östra Böle i Helsingfors på adressen Banbyggarvägen 5. 2 KOLSTER Info

3 Ledare Himmelvarning När ett företag märker att någon gör intrång i dess immaterialrätt, är den första tanken i allmänhet att sända ett varningsbrev till den som eventuellt gör intrång. Ett varningsbrev är emellertid förknippat med risker, som förutsätter noga övervägan av dess grunder och följder. I stället för att intrånget upphör och sändaren får licensinkomster eller ersättningar, kan följden vara dyra och långa intrångs- och ogiltigförklaringsrättegångar, eller till och med åtal för otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. I Finland kommer den på IPR-ärenden specialiserade domstolens, marknadsdomstolens, riktlinjer i fortsättningen säkert att underlätta beslutsfattandet som föregår en rättegång, när båda parter mera tillförlitligt kan utvärdera möjligheterna och riskerna med en rättegång. Tyvärr begränsar sig tvisterna allt mer sällan till Finland. I och med internationaliseringen mångdubblas ärendenas komplexitet, kostnader och risker. USA är i detta hänseende i en klass för sig, men inte heller Europas framtid ser lovande ut. Med den enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court) följer taktikerande (forum shopping) om vilkendera parten som kommer åt att och hinner välja den för sig själv lämpligaste domstolen, där tvisten som avser ett enhetligt patent eller ett europapatent behandlas. I princip behandlas intrångstalan och senare ogiltigförklaringsärendet av en nationell eller regional division på intrångsorten eller svarandens hemort förhoppningsvis i Helsingfors. Ifall processen emellertid hinner börja med en ogiltigförklaringstalan eller negativ fastställelsetalan, behandlas även intrånget på centraldivisionen: i Paris, London eller München. UPC avser även nuvarande och kommande europapatent, som patentinnehavaren inte särskilt flaggar ut (opt-out) från UPC under en övergångstid eller innan rättegångarna inleds. Helheten kan liknas vid en halmhimmel, där till exempel ett icke-övervägt varningsbrev kan hämna sig. Till all lycka kan vi i väntan på julen i stället för tvister koncentrera oss på julhimlar och att skicka julkort. Fridfull Jul! Tapio Äkräs Branschchef, ICT» Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Jyrki Nikula Antti Peltonen Tuula Pulkka Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout Isobar FInland, Marko Virta Pärmbild Jarmo Rantala, BookIT Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn E-post KOLSTER Info 3

4 KUNDENS SYNVINKEL Text ANNE SUUTALA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM BOOKIT OY AJANVARAUSPALVELU: GRÄV DIN IPR-SKYDDSGROP DJUPT! Grundaren av BookIT Oy, verkställande direktör Jukka Salonen känner bättre till affärsverksamhetens IPR-risker än en finländsk företagare i genomsnitt. Han har erfarit hur viktigt det är att skydda och försvara sina idéer i de fyra företag han grundat. S måföretagare är ofta naiva, liksom även jag tidigare. Men jag har sett know-how och idéer kopieras så många gånger både när det gäller inhemska och internationella samarbetspartners så jag vet redan att man måste gräva sin IPR-skyddsgrop djupt!, intygar Jukka. Från serieföretagarens erfarenheter föddes BookIT som grundades 1999, av vars interaktiva mobiltjänster den mest kända är Intelligent SMS (isms ), som baserar sig på Jukkas uppfinningar. Den molnbaserade tjänsten gör det möjligt att tillförligt identifiera en mobiltelefonanvändare och köpa och betala produkter eller tjänster mycket enkelt med en tangent i mobiltelefonen. Tjänsten underlättar redan 3,7 miljoner finländares vardag: med dess hjälp bekräftas varje månad över 2 miljoner stamkunds erbjudanden, tidsbeställningar, avgifts- 4 KOLSTER Info debiteringar, resebiljetter, paketleveranser, servicetider eller arbetsorder. Sin egen IPR-skyddsgrop har BookIT hittills grävt till ett djup av drygt hundra patentansökningar; av dessa har 34 redan resulterat i beviljat patent. Hur började allting? Apple mot teknologföretagaren Under sina teknologår grundade Jukka sitt första företag, en näthandel för datorer. Han gjorde köpandet lätt för konsumenter som skaffar hemdatorer och omsättningen växte på några år till hundra miljoner marks klassen. Detta väckte datorjätten Apple, vars affärsverksamhetskoncept inte ännu i medlet av 90-talet tillät postorderförsäljning. Ärendet resulterade i en rättsprocess som blev en tung erfarenhet för den under 30-årige företagaren: I det dystraste ögonblicket berättade jag för min mor: din sons lysande framtid är nu historia. Slutligen gav den vunna rättsprocessen Jukka internationell erkänsla, Apple blev intresserad av att sälja sina produkter direkt till konsumenterna, och i och med företagsköpet övergick Jukka till MacWarehouse, som skötte Apples näthandel i 18 länder. Lärdom från Amerika: teknologi och beteendevetenskap Den största lärdomen från Amerika var enligt Jukka att de bästa idéerna inte är enbart teknik utan också beteendevetenskap. Denna insikt baserar sig även den av BookIT patenterade kärnteknologin på. På nätet måste man kunna köpa med en klickning, med 20 sekunders regeln. Under denna tid hinner telefo-

5 Verkställande direktör Jukka Salonen visionerar om framtiden där mobiltelefonen ersätter plånboken, identitetsbeviset och betalkorten. Styrkan med BookIT:s Intelligent SMS (isms ) är att det kan tillämpas på vilken tjänst eller betaltransaktion som helst i en mobiltelefon. De existerande näten fungerar, man behöver inte ladda ner tillämpningar i telefonerna, och all konfidentiell information finns säkert i separata system. Telefonanvändaren identifieras fullständigt med hjälp av ett elektroniskt fingeravtryck i textmeddelandet. Tjänsten används också för att förutspå vad en konsument gör, varvid det är möjligt att erbjuda rätt tjänst i rätt tid. Förslag som kommer med textmeddelanden kan godkännas eller förkastas behändigt med ett tangenttryck. Bild Jarmo Rantala nen ringa tre gånger. Beställningen ska kunna göras inom samma tid, varför man genast måste hitta beställningsknappen. Här fanns symbolik även till BookITlogon, berättar Jukka. År 1996 återvände Jukka till Finland och blev intresserad av Internets och mobiltelefonens möjligheter. Han började fundera över hur man kunde på åt användaren enkla och säkra mobiltjänster på ett förutseende sätt: rätt tjänst, i rätt tid, åt rätt person. Jag marknadsförde min idé om en proaktiv mobiltjänst till stora samarbetspartneras, men alla sa att en sådan inte är möjlig. Jag grundade ett eget företag, stängde in mig i min uppfinnarkammare 1999 och år 2004 föddes BookIT:s första kommersiella hitprodukt. Finnair marknadsförde den som världens enklaste incheckning, och tjänsten dök snabbt upp i internationella nyhetsrubriker, när t o m 76 % av resenärerna började göra sin incheckning genom att svara på ett textmeddelande med en bokstav. Lita inte på sekretessavtal lämna först in patentansökningar Enligt Jukka fick flera små mobilföretag i början av millenniet internationell erkänsla för innovationer som var före sin tid, men tyvärr slutade mångas historia med att internationella samarbetspartners kopierade produkten. En teknologiinnovation ska skyddas internationellt från början, betonar Jukka. Även BookIT har varit tvungen att försvara rätten till sin uppfinning mot både en inhemsk uppfinningstjuv och en utländsk kopierare. Till all lycka har min Apple-erfarenhet lärt mig att skydda mina uppfinningar innan jag presenterar dem för internationella partners. Såväl amerikanerna som kineserna har stora hemmamarknader. De får genast måttstocksfördel av kopiering, det är lönsamt. Enligt min erfarenhet är ett sekretessavtal med stora partners ett svagt skydd! Jag uppmanar därför alla uppfinnare att lämna in patentansökningar innan man inleder diskussioner om samarbete eller finansiering, säger Jukka. Jag hann i tiderna betala inlämningarna med mitt eget VISA-kort just före diskussionerna i USA. Endast två veckor efter mötet offentliggjorde företaget sin egen tjänstproduktkopia på nätet. Företagets verkställande direktör verkade inte skämmas över kopieringen utan sade: Sue me if you can afford it!. Likaså började en finsk mobiltelefonoperatör erbjuda BookIT:s tjänst åt sina kunder år 2004; trots flera intentions-, samarbets- och återförsäljningsavtal, där man skriftligen kommit överens om sekretess. Avtalen hindrade inte företaget från att kopiera idén och produktchefen från att lämna in patentansökningar till finska och amerikanska patentverkan om samma uppfinning, som BookIT inlämnat en ansökan till det europeiska patentverket tidigare. När ärendet kom till BookIT:s kännedom, startades en för finländska förhållanden unik rättprocess: med Helsingfors tingsrätts och hovrätts beslut visade man i USA vem som var den rätta uppfinnaren, och på denna grund överfördes rättigheterna till US-patentet i Jukka Salonens namn. På IPR-fältet lönar det sig att spela i A-laget Inom BookIT:s bransch är viktiga marknader i synnerhet USA, Tyskland i Europa och framdeles allt starkare Kina. Enligt Jukka är en stor utmaning för ett litet företag att identifiera de bästa partners, i synnerhet i USA, där det förekommer mycket patenttvister, kostnaderna är höga och tvisterna ofta löses med licensavtal. Valet av IPR-partner har verkligen stor betydelse. Uttryckt med hockeytermer måste man genast få med spelare i A-laget. Ifall du själv spelar i A-ligan, då kan du också skapa ett nätverk med experter inom branschen. Som bekant är alla amerikaner extroverta. Du kan inte från Finland utvärdera nivån på de samarbetspartners som står till buds utan erfarenhet av med vem det lönar sig att agera. Som en garant för kvalitet har det varit bra att få Kolster, som har ett bra nätverk av partners. Vi har fått mycket bättre service från USA nu när ärendena har skötts via Kolster. Vi förbereder långt ärendena tillsammans, och Kolster USA-partner sköter processen vidare med goda resultat. Vi kallar detta team för A-laget. KOLSTER Info 5

6 FÖRSVAR AV IPR-RÄTTIGHETER Text ANTERO VIRKKALA & JYRKI NIKULA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM VARNINGSBREVET ÄR ETT STARKT KONKURRENSVAPEN PATENTSYNVINKEL: att svara på ett varningsbrev Varningsbreven varierar från desperata fishing-försök till mycket detaljerade. Det oaktat gäller för dem samma regel: försök inte besvara dem själv använd dig av ett ombud! Undvik att avslöja för mycket Genom att agera utan ombud riskerar man att avslöja sådan information som det inte lönar sig att avslöja åt motparten. Redan ett svar berättar att misstanken om intrång har nått fram till mottagarens ansvarspersoner. I vissa system kan medvetenhet om intrång leda till en höjning av ersättningarna. En annan risk är att svaromålet anger detaljerat varför verksamheten inte gör intrång i patentet, och avslöjar detaljer som motparten inte annars skulle känna till. Varningsbrevets avsändare svarar sedan med andra patent, som täcker den erkända verksamheten. Ett varningsbrev ska granskas med ett ombud. Granskningen omfattar kontroll av de i varningsbrevet identifierade rättigheterna och jämförelse av produkterna med dem. Dessutom granskar man omfattningen av och karaktären på motpartens IPR-portfölj, patentinnehavarens storlek, aggressiviteten, framgången vid domstol eller i licensförhandlingar samt licenspolitik. Ett varningsbrev kan vara kort och svävande, men man kan sluta sig till ett och annat utgående från det. Med Internets sökmotorer kan man om patentinnehavaren ta reda på bl.a. verksamhetens karaktär (troll eller tillverkande företag), storlek eller aggressivitet. Adressen och Googles gatuvy hjälper en att fastställa Petteri om patentinnehavaren Masalin har verklig verksamhet. Sökmaskiner och databaser avslöjar huruvida patentet har använts i en rättegång. Ett patent som förefaller omöjligt att kringgå och som aldrig förefaller sluta i domstol kan signalera om patentets svagheter eller licensens rimliga pris. Ifall man beslutar sig för att köpa licensen, måste man försäkra sig om att den är tillräckligt omfattande. Ofta säger man att ifall intrånget inte är motiverat så borde man inte svara alls. Men ifall motparten är ett aggressivt troll, kan syftet med detta vara att endast uppfylla det krav att man informerat om risken för intrång och möjligheten till licens, och om svaret uteblir kan trollet sätta igång en rättsprocess. Svarsfristerna som ges är ofta korta, till exempel två veckor. Under denna tid kan det vara svårt för ett utomstående ombud att bekanta sig med verksamheten och motpartens patentportfölj. I allmänhet går man med på rimliga begäranden om tillläggstid. Jämförelsen av den egna verksamheten och motpartens portfölj sker effektivast i samarbete mellan produktutvecklingsteamet och patentombudet. Reservera tillräckliga resurser Risken för patentintrång måste utvärderas på flera olika plan i synnerhet när det gäller ett US-patent. Först utvärderar man ifall intrång är möjligt i sådan utsträckning att patentinnehavaren kan anhängiggöra en intrångsprocess. Fastän även ringa bevis räcker till för anhängiggörande, är de förväntade kostnaderna för advokatverksamheten åtminstone en miljon dollar. Det är möjligt att köpa en uppgörelse i godo, men risken är att man får rykte som mjölkkossa. Följande nivå är att uppskatta huruvida en rimlig jury skulle konstatera intrång. Om så inte är fallet, skriver experten ett skriftligt handlingsfrihetsutlåtande, eftersom avsaknaden av ett sådant kan leda till en höjning av ersättningarna. Därtill bör man ännu uppskatta huruvida man i motpartens patent kan hitta sådana tolkningar att ett intrång skulle ske. Ifall så är fallet är intrånget uppenbarligen inte medvetet, men finansiellt och med tanke på nyckelpersonernas tidsanvändning synnerligen tungt. Inom ICT-branschen, där funktionalitet åstadkoms med hjälp av programmerade processorer är motpartens möjligheter att bevisa intrång begränsade. Erhållandet av bevis kan grunda på egna dokument från den som påstås göra intrång, såsom patentansökningar, vetenskapliga artiklar eller försäljningsmaterial. Härvid kan man i svaret säga att dessa dokument kunde beskriva produktens idé i det ögonblick de skrevs men inte den färdiga produkten. Ibland kan man svara att det skett en versionsuppdatering efter att dokumenten publicerades, och att kännetecknet ifråga inte längre förverkligas på samma sätt. Man bör även tänka på landsspecifika skillnader. I USA kan utlåtande från tiden för behandlingen av ansökan vara lika begränsande som en patentansökans text. Å andra sidan är attributen i patentkravets ingress eller det angivna syftet med något element i allmänhet inte begränsande. Om Storbritannien säger man att patentkraven tolkas snävt, men detta är inte hela sanningen utan 6 KOLSTER Info

7 Ifall din konkurrent anklagar dig för intrång i hans IPR-rätt, måste man förhålla sig allvarligt till saken. Att svara på ett varningsbrev, lämna det obesvarat eller sända ett varningsbrev till konkurrenten innebär alltid risker, varför det lönar sig att lita på en erfaren IPR-expert vid utvärdering av dessa risker. lingen av denna. När avsändaren märker att man kan förlora fallet på grund av ett fel man gjort, rekommenderar denna sannolikt till sin huvudman att dra sig tillbaka. Antero Virkkala Jyrki Nikula JURISTSYNVINKEL: att skriva ett varningsbrev Försvar av egna rättigheter och vid behov även licensering är en del av företagens immaterialrättspolitik. Innan företaget börjar skriva eller skicka varningsbrev till sin konkurrent, måste det göra tillräckliga bakgrundsutredningar. På så sätt försäkrar sig företaget om att det inte tar på sig onödiga IPR-risker. Som grund för att skicka brevet borde i patentärenden inte vara endast intrång i själva rättigheten, utan en bakomliggande övervägan som tydligt hör samman med affärsverksamheten. En dylik orsak är till exempel konkurrenssituationen på marknaden: man vill förorsaka marknadsstörning åt konkurrenten och förbättra de egna produkternas ställning. Andra allmänna orsaker är möjliga licenseringsinkomster eller en strävan att hålla konkurrenten på avstånd från de oklara definitioner tolkas till nackdel för den som skrivit dem. Ifall det är möjligt att tolka ett patentkrav så omfattande att det täcker känd teknik eller teknik som är utestängd från patentering, kan patentkravet tolkas omfattande, varvid det inte är giltigt. Då man svarar på ett varningsbrev är de mest delikata situationer de där brevets avsändare även uppställt en ansökan som lett till patent, och man finner något att anmärka på i ansökan eller behandegna tekniska lösningarna som är skyddade med patent. Varningsbrev används allmänt även för att fiska uppgifter, till exempel om en konkurrerande produkts tekniska egenskaper. Den största risken för avsändaren av varningsbrevet är motpartens reaktion i det fall motparten äger en stor IPR-portfölj. Denna kan svara med egna motkrav, som kan vara mycket betydande. Svaret kan vara ett ogiltigförklaringskrav beträffande patentet eller ett intrångskrav som grundrar sig på mottagarens eget patent i domstolen. När man uppställer ett varningsbrev räcker det således inte att enbart utreda det påstådda intrånget som riktar sig mot det egna patentet. Även svarandes IPR-portfölj måste undersökas för att utreda eventuella problematiska rättigheter. Då man skriver varningsbrevet måste man tänka på dess egentliga syfte. Till exempel inom programvarubranschen kan det vara mycket svårt att bevisa att ett intrång ägt rum, ifall man inte kommer åt att granska källkoden. Likaså är det besvärligt att få bekanta sig med produktionsprocesser och fabriker för att konstatera ett eventuellt intrång. I dylika fall är det bra att skriva brevet så att man i detta inte egentligen anklagar för intrång utan strävar efter att fiska fram tillräcklig information från den som misstänks för intrång för att bevisa att intrånget ägt rum. Varningsbrevet är i allmänhet rätt kort. Trots det är det skäl att uppställa det noggrant och anlita en fackman inom IPR-branschen. Man bör förhålla sig med allvar till sändning av varningsbrev, eftersom ärendet kan leda ända till rättegång. KOLSTER Info 7

8 A6V0 NYHETER Mera nyheter på våra webbsidor > EPO drar upp riktlinjer för patentering i anslutning till växter Det europeiska patentverket EPO har avbrutit behandlingen av sådana patentansökningar eller patent där uppfinningen avser en växt som produceras med ett väsentligen biologiskt förfarande. I EPO behandlas för närvarande två utredningsbegäranden (G2/12 och G2/13), där man försöker reda ut om sådana produktkrav kan godkännas. De avbrutna behandlingarna berör inte andra ansökningar eller patent i anslutning till växter. Behandlingarna fortsätter, när den utvidgade besvärsnämnden har fattat sitt beslut. En av tre arbetsplatser inom EU kommer till genom IPR:s inverkan I september 2013 publicerades för första gången en undersökning inom EU-området om immaterialrätternas effekt på ekonomin (EPO/OHIM). Enligt undersökningen är cirka 50 % av industrin inom EU-området IPR-intensiv. Cirka 56 miljoner direkta och 20 miljoner indirekta arbetsplatser uppstår inom den IPR-intensiva industrin, och en arbetsplats av tre är beroende av den IPR-intensiva industrin (35 %). IPR-intensiva branscher genererar cirka 40 % av all ekonomisk aktivitet (bruttonationalprodukten) inom EU-området: uppskattningsvis 4,7 biljoner euro om året. På de IPR-intensiva arbetsplatserna är lönerna över 40 % högre än inom den industri där immaterialrätter inte utnyttjas. Andelen IPR-intensiv industri inom EU-området är 90 % av handeln som förs med övriga världen. EPO återinför gammal praxis Europeiska patentverket EPO har meddelat att tidsgränsen på 24 mån för inlämning av avdelade ansökningar avlägsnas Patentansökningsprocessen blir tydligare då man kan lämna in en avdelad ansökan från en anhängiggjord patentansökan. Det kan vara motiverat att lämna in en avdelad ansökan, ifall den anhängiggjorda ansökan innehåller flera uppfinningar som inte kan patenteras i en ansökan eller om man av en annan orsak behöver ett avvikande skydd. Patentverket har också ändrat sin inställning till oenhetliga ansökningar i PCT-ansökningars nationella (regionala) fas dvs. s.k. Euro-PCT-ansökningar: efter kan oenhetliga patentkrav som inte nyhetsgranskats granskas med en extra avgift, ifall EPO inte i den nationella (regionala) fasen tagit ställning till nyhet eller patenterbarhet tidigare. PRH:s besvärsnämnd avskaffas Patent- och registerstyrelsens bevärsnämnd avskaffas i årsskiftet. Besvären behandlas i marknadsdomstrolen i förvaltningsförfarandet. Läs mera på sidan 2. Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en Fridfull Jul Immaterialrättsliga ombudssystemet reformeras En ny lag om auktoriserade immaterialrättsombud träder i kraft under år Målet med reformen är att säkra kvalitetsnivån för immaterialrättsliga tjänster. En auktorisering förutsätter avläggande av en ombudsexamen som mäter den yrkes mässiga kompetensen. Då lagen träder i kraft kan de patent ombud som redan finns i patentombudsregistret samt personer som handlagt varumärkes- och mönsterrättsärenden under en tid av minst två år innan lagen träder i kraft auktoriseras utan examen under en övergångstid på ett år. Bild Antero Virkkala, Kolster Oy Ab Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Nr 2 2011 INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Metso Automation, Fiskars och Lite-On Mobile: En inblick i försvar och användning av IPR-rättigheter

Läs mer

Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR

Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR 26.11.2014 1 Situationen före 1.9.2013 Helsingfors tingsrätt exklusivt behörig

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

Varumärkesklassificeringen

Varumärkesklassificeringen Nr 1 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärkesklassificeringen har betydelse! EPOs regeländringar begränsar patentsökandens möjligheter Powerkiss förenar teknologi och design www.kolster.fi

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster.

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster. Planera ditt företags IPR-verksamhet Behandlingen av invändningar förändras Nr 2 2008 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt Bild ur ABB:s globala reklamkampanj

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor /369

Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor /369 Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor 19.5.2006/369 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas på uppfinningar som personer anställda vid finländska

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT

EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT Diskussionsinlägg vid XXIX NIR-mötet av advokat Örjan Grundén Status Tio år har gått efter att tanken på en gemensam domstolsordning för europeiska patent

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Patent 2013 Allmänna domstolar. Peter Sande Sandart&Partners Advokatbyrå

Patent 2013 Allmänna domstolar. Peter Sande Sandart&Partners Advokatbyrå Patent 2013 Allmänna domstolar Peter Sande Sandart&Partners Advokatbyrå Först lite statistik (2013-01-01 2013-12-31) Inkomna mål: 27 Avgjorda mål: 18 Inkomna mål (Ö och T-mål): 12 Avgjorda mål: 8 Ingående

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi Kolster är IPR-expert Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom samt att främja utvecklandet av den immateriella

Läs mer

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter Nr 2 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS En inblick i problematiska uppfinningsrätter Avtalsrättslig synvinkel på IPR-intrång Chempolis ihärdiga produktutveckling och skyddande GER RESULTAT

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 04-165 P.ans. 0201134-4 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-02-27 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Data Teamet Umeå HB (sökande) Ombud: Awapatent

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä)

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för rättegångars offentlighet i förvaltningsrätts kipningen

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Delgivningsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tatu Leppänen Sekreterare:

Läs mer

Branschutredning av läkemedelssektorn

Branschutredning av läkemedelssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Konkurrens Branschutredning av läkemedelssektorn Preliminär rapport (Arbetsdokument från GD Konkurrens) Sammanfattning 28 november 2008 3 SAMMANFATTNING A. Inledning och översikt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~ Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: 1971-12-17 I i ~ Lag (1971: 1078) om försvarsuppfilulingar Justitiedepartementet L3 ÄNDRING: Ändringar införda t o m SFS 1993:1407

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 2015-03-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Promemorian Patent och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20.

Vetenskapsrådets synpunkter på Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20. 2008-09-04 Diarienummer 112-2008-6225 Handläggare Håkan Billig Vetenskapsrådet YTTRANDE Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna

Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna Docent Bengt Domeij, KTH (professor på Juridiska institutionen, Uppsala universitet från 1 april 2010) Patentmål i PBR Källa: patenträttsrådet Håkan Sandh

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007 Awapatent Life Science Day 21/11-2007 Om Awapatent Ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Grundat 1897. Huvudkontor i Malmö. Över 300 medarbetare, varav 65% är delägare i företaget.

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas!

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! Idébeskrivning En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! För att en idé ska komma på rätt spår från början är det viktigt att idébäraren har någon att prata med. Någon som har erfarenhet

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2003-07-27 Ärendenr. 10 Sökande Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm Motpart Mad. Dog. Film & TV produktion Saken Alternativt

Läs mer

Ärende. Part. Aktualiseringsdatum. Beskrivning av ärendet. Motiveringar. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan JAKOBSTAD

Ärende. Part. Aktualiseringsdatum. Beskrivning av ärendet. Motiveringar. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan JAKOBSTAD Energiamarkkinavirasto Beslut 1 (4) Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan 8 68600 JAKOBSTAD Ärende Part Aktualiseringsdatum Fastställande av metoderna för bestämning av avkastningen i nätinnehavarens verksamhet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Patent i allmän domstol 2012 SFIR:s praxisdag den 15 januari 2013

Patent i allmän domstol 2012 SFIR:s praxisdag den 15 januari 2013 Patent i allmän domstol 2012 SFIR:s praxisdag den 15 januari 2013 Per Josefson, advokat Stockholms tingsrätt 2012 Legro Gartneri A/S./. Svegro AB (intrång och ogiltighet) Välinge Innovation AB./. Pergo

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/0783 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/3556/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ny

Läs mer

Prövningstillstånd till hovrätterna. I drygt fyra år har vi haft det.

Prövningstillstånd till hovrätterna. I drygt fyra år har vi haft det. SFIR-mingel på väg hem - 28 januari 2013 Prövningstillstånd till hovrätterna I drygt fyra år har vi haft det. Christer Löfgren PT De fyra skälen för prövningstillstånd är 1. Ändring 2. Granskning (var

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen 1994 rd - RP 103 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att stadganden som gäller ansökan

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:343 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent

Motion till riksdagen: 2014/15:343 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:343 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna. Given

ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna. Given RIKSAKLAGARÄMBETET ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna Given 19.12.2002 RÄ:2002:4 Dnr 55/31/02 Normbas F om häradsåklagare 13 a 1 mom. I kraft 1.1.2003 - tillsvidare Anvisning om åklagares beredskap som undersökningsledare

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Stockholm den 8 april 2014

Stockholm den 8 april 2014 R-2014/0053 Stockholm den 8 april 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/129/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Patent-

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket Nr 3 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom www.kolster.fi IPR in-house-tjänst TEXT ANNE SUUTALA

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Arbetstagares uppfinningar

Arbetstagares uppfinningar Vad gäller när du gör en uppfinning i anställningen Om du gör en uppfinning i anställningen förvärvar arbetsgivaren normalt viss eller hela rätten till uppfinningen. För arbetsgivarens rätt till uppfinningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juni 2006 Ö 2773-05 KLAGANDE Maxygen Inc. 515 Galveston Drive Redwood City, CA 94063 USA Ombud: advokaterna PS och PA MOTPART Alligator

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 juni 2013 Ö 1956-12 KLAGANDE OCH MOTPART SH Ombud: Advokat GS KLAGANDE OCH MOTPART TRS SAKEN Ansökan om vitesföreläggande enligt 26

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 06-285 P.ans. 0302726-5 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-03-06 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: LN (sökande) Ombud: Bergenstråhle & Lindvall

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer