Utredning om postförsändelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning om postförsändelser"

Transkript

1 Frågeblankett 1 (12) Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen förpliktar aktörerna att överlämna till Kommunikationsverket de uppgifter som det begär. Denna förfrågan är exceptionellt mera omfattande än den normala postmarknadsförfrågan, då det i detta sammanhang också samlas in uppgifter för analys av samhällsomfattande tjänster som avser postpaket. Kommunikationsverket samlar in uppgifter om utvecklingen av postmarknaden både för eget behov och för bl.a. Europeiska kommissionens behov av information. Ett centralt verktyg för insamlingen av uppgifter är en enkätundersökning som avser marknadens storlek och utveckling per försändelseslag, dvs. brev, paket, tidningar, oadresserad utdelning och utrikesförsändelser. Kommunikationsverket utvärderar regelbundet postmarknaden och samlar in information för att bedöma huruvida det är nödvändigt att ålägga skyldigheter för samhällsomfattande tjänster för tryggande av de samhällsomfattande posttjänsterna. Förfrågan används för att reda ut brev-, tidnings- och paketmarknadens storlek för vilken det samlas in uppgifter om volymerna för de största aktörerna. Uppgifterna gäller år Vänligen svara på frågorna i den mån de gäller företagets affärsverksamhet. Ge en uppskattning, om den exakta uppgiften inte finns att tillgå. Svaren behandlas konfidentiellt och uppgifterna för enskilda bolag publiceras inte. Returnera svaren senast per e-post till adressen Ytterligare information på Kommunikationsverket ger: Sami Vilvala, kommunikationsmarknadsexpert tfn ) Petri Peutere, kommunikationsmarknadsexpert tfn ) Marko Priiki, jurist tfn ) A. Basuppgifter 1. Basuppgifter 1.1. Bolagets namn 1.2. Bolagets omsättning i Finland Antalet anställda hos bolaget i Finland 1.4. Namnet på svarspersonen/den som ger mer information 1.5. E-post till svarspersonen/den som ger mer information 1.6. Telefonnumret till svarspersonen/den som ger mer information 1.7. Mer information

2 2 (12) B. Pakettjänster 1. Basuppgifter om pakettjänster 1.1. Ge en kort beskrivning av eller en länk till relevant webbsida för de tjänster företaget tillhandahåller för hantering av paket (bl.a. för vem är tjänsterna avsedda, var lämnar avsändaren sitt paket för transport eller varifrån hämtar företaget paketet och vart transporteras det). För konsumenter och företag För andra inhemska eller utländska företag som tillhandahåller pakettjänster 1.2. Alla inrikes paket (från hemlandet till hemlandet), alla paket från hemlandet till utlandet och alla paket från utlandet till hemlandet 2. Paket som sänds från hemlandet till hemlandet Volymuppgifter 2.1. Paketförsändelser från hemlandet till hemlandet 1, högst 50 kg 2.2. Paketförsändelser från hemlandet till hemlandet, högst 10 kg Konsumenternas paketförsändelser från hemlandet till hemlandet som väger högst 10 kg, och som skickas och hämtas från ett verksamhetsställe. (Uppskattning, om exakt uppgift inte finns att tillgå.) i. varav rekommenderade paket (st.) ii. varav försäkrade paket (st.) 1 Med paket avses en till en mottagare adresserad varuförsändelse som i sin slutliga form levereras till en slutkund.

3 3 (12) 2.3. Konsumenternas paketförsändelser från hemlandet till hemlandet som väger högst 5 kg, och som skickas och hämtas från ett verksamhetsställe. (Uppskattning, om exakt uppgift inte finns att tillgå.) 2.4. Uppskattning av pakettransportmarknadens storlek i inrikes trafik samt av företagets egen marknadsandel? ( /st./%) 2.5. Närmare infomation om volymuppgifterna Tillgång till tjänster för paket som väger högst 10 kg och sänds från hemlandet till hemlandet (tjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna) 2.6. Tillhandahåller företaget konsumenter sändningstjänster för paket som väger högst 10 kg och sänds från hemlandet till hemlandet där avsändaren kan lämna paketen till företagets eller samarbetspartners verksamhetsställe eller till ett annat lämpligt avlämningsställe där mottagaren enligt leveransvillkoren hämtar paketen från företagets eller samarbetspartners verksamhetsställe som avsändaren kan betala kontant, med betalningskort eller genom andra allmänt använda kontantbetalningsmedel? Namnet på tjänsten/tjänsterna Kort beskrivning av tjänsten och området där den är tillgänglig (fyll i tabellen i bilagan de kommuner där tjänsterna tillhandahålls). Antalet verksamhetsställen, där de nämnda tjänsterna kan användas: Hur länge tar det i genomsnitt att befordra ett paket som avser de tjänster som nämnts ovan? (Vid behov ge en uppskattning. Om det finns betydande skillnader mellan olika tjänster, ge tiden för den mest använda tjänsten med kommentar om detta.) 2.7. Tillhandahåller företaget en annan pakettjänst som med tanke på konsumenten anses motsvara tjänster i 2.6? Namnet på tjänsten/tjänsterna Beskrivning av tjänsten (vem tillhandahålls tjänsten, hur betalas tjänsten, vad omfattar tjänsten, var lämnar man paketet för transport och vart transporteras det)

4 4 (12) 2.8. Om företaget tillhandahåller pakettjänster enligt 2.6 eller 2.7, är paketens fysiska storlek begränsad? Om svaret är ja, vad är den största tillåtna storleken (bredd x höjd x djup) och vilka tjänster avser begränsningen? 2.9. Är det möjligt att förknippa paketförsändelsetjänster enligt 2.6 eller 2.7 med följande tjänster eller så att de i sig ingår i tjänsten (kryssa för den tjänst som kan förknippas med eller som redan ingår i tjänsten)? Rekommendation av paket Försäkring av paket Om svaret är ja, vilka är de faktorer som eventuellt medför att tillgången på rekommendations- och försäkringstjänster på olika verksamhetsställen är begränsad? Vilka är de eventuella tjänster som företagets konkurrenter tillhandahåller och som företaget anser att med tanke på konsumenten motsvarar eller är alternativa för företagets tjänster för paket som väger högst 10 kg och sänds från hemlandet till hemlandet? Hur inverkar de alternativa tjänsterna på marknadsförhållandena och på priset av de tjänster företaget tillhandahåller? Motivera svaret Som bilaga lämna gällande prislistor över de pakettjänster som nämns i 2.6 och 2.7 och eventuella rekommendations- och försäkringstjänster förknippade med dem samt andra avtalsvillkor som tillämpas på tjänsterna. (Prislistan ska omfatta alla de avgifter som slutkunden betalar för tjänsten. Om det finns regionala skillnader i företagets prissättning, sänd också den regionspecifika prislistan som bilaga.) Närmare information om tillgången till tjänsterna

5 5 (12) 3. Paket som sänds från hemlandet till utlandet Volymuppgifter 3.1. Paketförsändelser från hemlandet till utlandet, högst 50 kg 3.2. Paketförsändelser från hemlandet till utlandet, högst 10 kg Paketförsändelser som väger högst 10 kg och sänds från hemlandet till utlandet, och - som avsändaren har kunnat betala företaget genom kontantbetalningsmedel och - som enligt leveransvillkoren har kunnat skickas och hämtas från ett verksamhetsställe. i. varav rekommenderade paket (st.) ii. varav försäkrade paket (st.) 3.3. Uppskattning av pakettransportmarknadens storlek i trafiken från hemlandet till utlandet samt uppskattning av företagets egen marknadsandel? ( /st./%) 3.4. Närmare information om volymuppgifterna Tillgång till sändningstjänster för paket som väger högst 10 kg och sänds från hemlandet till utlandet (tjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna) 3.5. Tillhandahåller företaget konsumenterna sändningstjänster för paket som väger högst 10 kg och som sänds från hemlandet till utlandet där avsändaren kan lämna paketen till företagets eller samarbetspartners verksamhetsställe eller till ett annat lämpligt avlämningsställe där paketen i regel kan skickas till vilket utland som helst som avsändaren kan betala kontant, med betalningskort eller genom andra allmänt använda kontantbetalningsmedel? Namnet på tjänsten/tjänsterna Kort beskrivning av tjänsten och området där den är tillgänglig (fyll i tabellen i bilagan de kommuner där tjänsterna tillhandahålls). Antalet verksamhetsställen, där de nämnda tjänsterna kan användas:

6 6 (12) Hur många dagar tar det i genomsnitt att befordra ett paket som avser de tjänster som nämnts ovan till adressaten? (Vid behov ge en uppskattning. Om det finns betydande skillnader mellan olika tjänster, ge tiden för den mest använda tjänsten med kommentar om detta.) 3.6. Tillhandahåller företaget en annan pakettjänst som med tanke på konsumenten anses motsvara tjänster i 3.5? Namnet på tjänsten/tjänsterna Beskrivning av tjänsten (vem tillhandahålls tjänsten, hur betalas tjänsten, vad omfattar tjänsten, var lämnar man paketet för transport och vart transporteras det, var är tjänsterna tillgängliga) 3.7. Om företaget tillhandahåller pakettjänster enligt 3.5 eller 3.6, är paketens fysiska storlek begränsad? Om svaret är ja, vad är den största tillåtna storleken (bredd x höjd x djup) och vilka tjänster avser begränsningen? 3.8. Är det möjligt att förknippa pakettjänster enligt 3.5 eller 3.6 med följande tjänster eller så att de i sig ingår i tjänsten (kryssa för den tjänst som kan förknippas med eller som redan ingår i tjänsten)? Rekommendation av paket Försäkring av paket Om svaret är ja, vilka är de faktorer som eventuellt medför att tillgången på rekommendations- och försäkringstjänster på olika verksamhetsställen är begränsad? 3.9. Vilka är de eventuella tjänster som företagets konkurrenter tillhandahåller och som företaget anser att med tanke på konsumenten motsvarar eller är alternativa för företagets tjänster för paket som väger högst 10 kg och sänds från h till utlandet? Hur inverkar de alternativa tjänsterna på marknadsförhållandena och på priset av de tjänster företaget tillhandahåller? Motivera svaret.

7 7 (12) Som bilaga lämna gällande prislistor över de pakettjänster som nämns i 3.5 eller 3.6 och eventuella rekommendations- och försäkringstjänster förknippade med dem samt andra avtalsvillkor som tillämpas på tjänsterna. Prislistan ska omfatta alla de avgifter som slutkunden betalar för tjänsten. Om det finns regionala skillnader i den prissättning som ni tillämpar, sänd också den regionspecifika prislistan Närmare information om tillgången till tjänsterna

8 8 (12) 4. Paket som ankommer till landet Volymuppgifter 4.1. Paketförsändelser från utlandet, 50 kg 4.2. Paketförsändelser från utlandet, 20 kg Paketförsändelser från utlandet som väger högst 20 kg, och som levereras för att avhämtas från ett verksamhetsställe (uppskattning, om exakt uppgift inte finns att tillgå) 4.3. Uppskattning av pakettransportmarknadens storlek i trafiken från utlandet samt uppskattning av företagets egen marknadsandel? ( /st./%) 4.4. Närmare information om volymuppgifterna Tillgång till tjänster för paket som väger högst 20 kg och ankommer till landet (tjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna) 4.5. Tillhandahåller företaget tjänster för befordran av paket som väger högst 20 kilo och som ankommer från utlandet till företagets eller samarbetspartners verksamhetsställen i Finland? (Utdelning till verksamhetsställena, men här inkluderas även tjänster som man kan få hemlevererad som tilläggstjänst). Beskrivning av tjänsten (vem tillhandahålls tjänsten, hur betalas tjänsten, vad omfattar tjänsten, var lämnar man paketet för transport och vart transporteras det, var är tjänsterna tillgängliga) Antalet verksamhetsställen där de avsedda paketen kan tas emot. Fyll också i tabellen i bilagan de kommuner där tjänsterna tillhandahålls Hur många dagar tar det i genomsnitt att frambefordra ett paket som avser de tjänster som nämnts ovan till adressaten? (Vid behov ge en uppskattning.)

9 9 (12) 4.6. Tillhandahåller företaget en annan pakettjänst som med tanke på konsumenten anses motsvara tjänster i 4.5? Beskrivning av tjänsten (vad omfattar tjänsten, var lämnar man paketet för transport och vart transporteras det, var är tjänsterna tillgängliga) 4.7. Om företaget tillhandahåller pakettjänster enligt 4.5 eller 4.6, är storleken på paket som delas ut begränsad? Om svaret är ja, vad är den största tillåtna storleken (bredd x höjd x djup) och vilka tjänster avser begränsningen? 4.8. Vilka av företagets konkurrenter tillhandahåller alternativa tjänster för företagets tjänster för paket som väger högst 20 kg och ankommer till landet? Hur inverkar de alternativa tjänsterna på marknadsförhållandena och på priset av de tjänster företaget tillhandahåller? Motivera svaret Som bilaga lämna eventuella gällande prislistor över de pakettjänster som nämns i 4.5 eller 4.6 och eventuella rekommendations- och försäkringstjänster förknippade med dem samt andra avtalsvillkor som tillämpas på tjänsterna. Prislistan ska omfatta alla de avgifter som slutkunden betalar för tjänsten. Om det finns regionala skillnader i den prissättning som företaget tillämpar, sänd också den regionspecifika prislistan Närmare information om tillgången till tjänsterna 5. Övriga frågor om pakettjänster 5.1. Vilka förändringar har det enligt företagets uppfattning skett på paketmarknaden efter år 2011 när Kommunikationsverkets föregående gång analyserade paketmarknaden med tanke på tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster? Hur förändras läget inom den närmaste framtiden, över en tidsperiod på 2 3 år?

10 10 (12) 5.2. Anser företaget att det är nödvändigt att ålägga skyldigheter för samhällsomfattande tjänster för någon av tjänsterna nedan? Motivera svaret. (Det kan vara nödvändigt att ålägga denna skyldighet, om tjänsterna inte tillhandahålls till ett skäligt pris eller på jämlika villkor eller om motsvarande tjänster inte tillhandahålls av flera med varandra konkurrerande företag så att tillgången till de samhällsomfattande tjänsterna är tryggad.) i. Paket som väger högst 10 kg och sänds från hemlandet till hemlandet ii. Paket som väger högst 10 kg och sänds från hemlandet till utlandet iii. Paket som väger högst 20 kg och ankommer till landet 5.3. Har företaget för avsikt att öka eller minska utbudet av tjänster som antingen tillhandahålls i egna eller i samarbetspartnernas verksamhetsställen, att etablera nya verksamhetsställen eller att lägga ned verksamhetsställen före slutet av år 2016? Om svaret är ja, precisera vilka verksamhetsställen och tjänster som drabbas av åtgärderna och på vilket geografiskt område Tillhandahåller företaget ovan behandlade pakettjänster i ett annat nätverk av verksamhetsställen än det företaget äger eller förfogar över i Finland (t.ex. Posti, Matkahuolto, PostNord, annat), vänligen ange det geografiska området, vem som äger näten av verksamhetsställena för de tjänster företaget tillhandahåller och till vilken del använder företaget verksamhetsställen som ägs av andra Hur stor andel av de paket som väger 0 50 kg och som företaget transporterar i hemlandet också befordras via en annan leverantör? Ange en uppskattning i procent (%) Hur stor andel av de paket som väger 0 50 kg och som företaget transporterar till utlandet/från utlandet till en del (gränsöverskridning/hemlandet) också befordras via en annan leverantör? Ange en uppskattning i procent (%).

11 11 (12) C. Brevtjänster 1. Brevförsändelser (högst 2 kg), adresserad utdelning 1.1. Inrikes brevförsändelser (högst 2 kg), adresserad utdelning 1.2. Brevförsändelser till utlandet (högst 2 kg) 1.3. Brevförsändelser från utlandet (högst 2 kg) 1.4. Inrikes brev som delvis befordras via en annan leverantörs nätverk. Ange en uppskattning av andelen i procent (%) Brev till/från utlandet som delvis (gränsöverskridning/hemlandet) befordras via en annan leverantörs nätverk. Ange en uppskattning av andelen i procent (%) De viktigaste samarbetspartners 1.7. Erbjuder företaget rekommendationstjänst för de brevförsändelser befordras via det? 1.8. Erbjuder företaget försäkringstjänst för de brevförsändelser som befordras via det? 1.9. Mer information (t.ex. om företaget har en annan definition av brev "högst 2 kg", kan det ange här den klassificeringen som används och motsvarande volym)

12 12 (12) D. Oadresserad utdelning och tidningsutdelning 1. Oadresserad utdelning och tidningsutdelning i Finland 1.1. Oadresserad utdelning 1.2. Dags- och lokaltidningar, tidig utdelning 1.3. Dags- och lokaltidningar, dagsutdelning 1.4. Utdelning av tidskrifter 1.5. De viktigaste samarbetspartners 1.6. Täcker företagets oadresserade utdelning och tidningsutdelning hela landet? Om svaret är nej, ange här de områden där sådan utdelning finns Hur stor andel av den oadresserad utdelning och tidningsutdelning som företaget har transporterat också har befordrats via en annan aktörs nätverk? Ange en uppskattning i procent (%) Mer information

Inofficiell översättning

Inofficiell översättning 29.12.2011 1 (37) URVAL AV FÖRETAG FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV SAM- HÄLLSOMFATTANDE POSTTJÄNSTER 29.12.2011 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANHÄNGIGGÖRANDE AV URVALSFÖRFARANDET OCH BEHANDLING AV ÄRENDET PÅ

Läs mer

Beslut om samhällsomfattande tjänster som avser postpakettjänster

Beslut om samhällsomfattande tjänster som avser postpakettjänster Beslut 1 (10) Dnr: 28.6.2016 788/911/2016 Posti Ab Posti Group Abp/juridiska ärenden PB 1 00011 POSTI Beslut om samhällsomfattande tjänster som avser postpakettjänster Företag, som beslutet gäller Sammanfattning

Läs mer

Urval av företag för samhällsomfattande tjänster med skyldighet att tillhandahålla postpakettjänster

Urval av företag för samhällsomfattande tjänster med skyldighet att tillhandahålla postpakettjänster Motiveringspromemoria 1 (29) Dnr: 9.5.2016 20/910/2016 UTKAST Urval av företag för samhällsomfattande tjänster med skyldighet att tillhandahålla postpakettjänster 2 (29) Innehåll 1 Anhängiggörande och

Läs mer

Förfarandet vid urval av postföretag med skyldighet att tillhandahålla postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna

Förfarandet vid urval av postföretag med skyldighet att tillhandahålla postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna Promemoria 1 (23) 4.5.2016 Dnr: 1190/911/2015 Förfarandet vid urval av postföretag med skyldighet att tillhandahålla postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna 2 (23) Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Kommittédirektiv En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Dir. 2015:87 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över postlagstiftningen

Läs mer

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet RP 216/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till postlag samt om godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen

Läs mer

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5)

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) 2005-01-25 Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) Så skapas en bättre konkurrens på postmarknaden Den 1 januari 1993 avskaffades Postens

Läs mer

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen PRODUKTVILLKOR 1 (8) Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen 18.7.2017 PRODUKTVILLKOR 2 (8) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade

Läs mer

Lag. om ändring av postlagen

Lag. om ändring av postlagen Lag om ändring av postlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i postlagen (415/2011) 3 och 6 13, av dem 12 sådan den lyder delvis ändrad i lag 663/2012, ändras 2 7 punkten, 4 och 5, 23 2 mom. 3

Läs mer

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen 4.4.2016 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade

Läs mer

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

21.6.2011. Postförsändelseundersökning 2010

21.6.2011. Postförsändelseundersökning 2010 21.6.2011 Postförsändelseundersökning 2010 Förord Postförsändelseundersökningen 2010 är en statistikpublikation som har utarbetats av Nordic Adviser Group och publiceras av Kommunikationsverket. Syftet

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

Godstransporttjänster

Godstransporttjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Godstransporttjänster 9.2.2015 1. Inrikes godstransporttjänster 1.1. Postpaket Posti levererar Postpaket för avhämtning till Postis Avhämtningsställe

Läs mer

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 13.12.2010 Kommunikationsverket 2010

Läs mer

Statistik över post- och smågodsbefordran 2008

Statistik över post- och smågodsbefordran 2008 Statistik över post- och smågodsbefordran 2008 2 FÖRORD Statistiken över post- och smågodsbefordran görs upp av Statistikcentralen och publiceras i samarbete med Kommunikationsverket. Statistiken görs

Läs mer

13.9.2010. Postförsändelseundersökning 2009

13.9.2010. Postförsändelseundersökning 2009 13.9.2010 Postförsändelseundersökning 2009 Förord Postförsändelseundersökningen 2009 är en statistikpublikation som producerats av Nordic Adviser Group och publiceras av Kommunikationsverket. Syftet med

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015. Brevtjänster

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015. Brevtjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Brevtjänster 9.2.2015 1. Inrikes brevtjänster 1.1. Första klass brev Ett 1:a klass brev som lämnats in på vardagar (mån fre) till det postningsställe

Läs mer

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1 1. POSTENS ERSÄTTNINGSANSVAR Posten Åland Ab:s ( Posten ) skadeståndsskyldighet för skada som vållats genom att en försändelse försenas, försvinner eller skadas eller

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

Svensk postmarknad 2015

Svensk postmarknad 2015 Svensk postmarknad 2015 VÄLKOMNA! Talare Sten Selander Joakim Levin Anders Hildingsson Paus (ca 15 min) Emma Maraschin Ämne Inledning Brevmarknadens utveckling Omvärldsbild och trender Några prioriterade

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes 2 2014-04-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Ordinarie pris utgår från vid var tid gällande prislista, se www.posten.se/priser. Porto betalt Ordinarie pris 1:a-klassbrev

Läs mer

Produktvillkor för oadresserade utdelningstjänster

Produktvillkor för oadresserade utdelningstjänster PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för oadresserade utdelningstjänster 1.1.2017 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 Försändelsernas

Läs mer

Allmänna leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor Posti Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontakt och konsumentkunder 9.2.2015 INNEHÅLL 1. Tillämpningsområde och uppföljning av villkor...4 2. Definitioner...4 3. Priser och betalning...5 4. Försändelsernas

Läs mer

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008.

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008. Tjänster och priser för privatpersoner Portoguide Gäller fr o m 1 juli 2008. Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också köpa frimärken och förfrankerade

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Juni 2015 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att ett undantag från mervärdesskatteplikt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 11 maj 2011 415/2011 Postlag Utfärdad i Helsingfors den 29 april 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Bilaga 3, Utvärdering

Bilaga 3, Utvärdering Bilaga 3 Datum 2011-10-26 Bilaga 3, Utvärdering Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Utvärdering

Läs mer

Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (11) Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (11) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 1.2.

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster Promemoria Utkast 1 (12) Marknader, Bas Dnr: 01.12.2014 1338/921/2014 Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 2 (12) Innehåll

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013

Vägledning Postförmedling 2013 Vägledning Postförmedling 2013 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 A-post... 3 Adresserad direktreklam (ADR)... 3 Avrop... 3 Avropsavtal... 3 Avropsberättigade

Läs mer

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor Utdelningstjänster

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor Utdelningstjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Utdelningstjänster 1.8.2011 1. Postutdelning 1.1. Allmänt Vid postutdelning ska postlagen och Kommunikationsverkets föreskrift (61/2011)

Läs mer

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (13) Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 1.1.2016 PRODUKTVILLKOR 2 (13) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 4 1.2. Åland...

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013-2

Vägledning Postförmedling 2013-2 Vägledning Postförmedling 2013-2 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 Tjänsteområden... 6 Hur använder du tjänsterna?... 6 Sida 1 av 6 Allmänt om Postförmedlingstjänster

Läs mer

Posten på Åland. Brevtjänster. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004

Posten på Åland. Brevtjänster. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Posten på Åland Godstransporttjänster Brevtjänster 3.1.2005 2.2.2004 Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Inrikes brevtjänster BREV Innehåll Posten ansvarar för postförsändelser

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik KAMFS 2013:1 om postverksamhet

Läs mer

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3 Här hittar du vanliga frågor och svar avseende den av Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlade posttjänsten för portofri befordran av blindskrift. Frågor och svar Sida 1/9 Innehåll 1.0 Bakgrund och syfte

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån Enheten för Europarätt och externa frågor

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån Enheten för Europarätt och externa frågor PROTOKOLL Nummer 20 9.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån Enheten för Europarätt och externa frågor Beslutande Föredragande Justerat Minister

Läs mer

Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S en analys

Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S en analys Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S en analys Slutbetänkande av 2008 års Postlagsutredning Stockholm 2009 SOU 2009:100 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

RP 210/2010 rd. Lagen avses träda i kraft samtidigt med de ändringar som för närvarande görs i postlagstiftningen

RP 210/2010 rd. Lagen avses träda i kraft samtidigt med de ändringar som för närvarande görs i postlagstiftningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att mervärdesskattelagen ändras i enlighet

Läs mer

Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras

Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras 17.4.2015 Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras Brevförsändelser som ska kvitteras (rekommenderade brev, assurerade brevoch brev med mottagningsbevis) överlämnas

Läs mer

Slutbetänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

Slutbetänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-11-18 Sektionen för lokal och regional utveckling Christina Thulin Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande Till sista utposten- en översyn av postlagstiftningen

Läs mer

Servicebilaga för postala godstransporttjänster. Posten Åland Ab

Servicebilaga för postala godstransporttjänster. Posten Åland Ab Posten Åland Ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INRIKES POSTALA GODSTRANSPORTTJÄNSTER 2. INTERNATIONELLA POSTALA GODSTRANSPORTTJÄNSTER 1 7 1 INRIKES POSTALA GODSTRANSPORT- TJÄNSTER 1. INNEHÅLL Pengar, värdepapper,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 60 Nr 60 LANDSKAPSLAG om posttjänster Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn den 23 augusti 2007 Utfärdad i Mariehamn den 21 september

Läs mer

Postservice i glesbygd -En nordisk jämförelse

Postservice i glesbygd -En nordisk jämförelse Postservice i glesbygd -En nordisk jämförelse Mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Metod... 4 1.3. Disposition och läsanvisningar... 4 2. En nordisk jämförelse...

Läs mer

Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet

Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet Beslut 1 (8) Dnr: 1.7.2015 158/929/2015 [Teleföretag] Kommunikationsverkets begäran om utlåtande 4.6.2015 dnr 158/929/2015 Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet 1 Sammanfattning

Läs mer

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-02 Dnr 535/2009 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) (N2009/7490/ITP) Konkurrensverket

Läs mer

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009 PRIVATPERSONER er och tjänster Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information finns på posten.se och hos kundservice.

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Kontant- och konsumentkunder

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Kontant- och konsumentkunder ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Kontant- och konsumentkunder 1.1.2017 1. Tillämpningsområde och uppföljning av villkor Dessa allmänna leveransvillkor (nedan leveransvillkor ) tillämpas på Posti Ab:s (nedan Posti)

Läs mer

U 41/2016 rd. Helsingfors den 25 augusti Kommunikationsminister Anne Berner. Konsultativ tjänsteman Tomi Lindholm

U 41/2016 rd. Helsingfors den 25 augusti Kommunikationsminister Anne Berner. Konsultativ tjänsteman Tomi Lindholm Statsrådets skrivelse till riksdagen om en förslag till europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 1 (7) Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Kundens skyldigheter... 3 1.3. Definitioner... 3 1.4.

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Magdalena Andersson Jan Larsson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Posten på Åland. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004

Posten på Åland. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Posten på Åland Godstransporttjänster 3.1.2005 2.2.2004 Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Inrikes godstransporttjänster Innehåll Posten ansvarar för postförsändelser

Läs mer

Hjälpavsnitt Sänd frakt & visa fakturaspecifikation Innehåll:

Hjälpavsnitt Sänd frakt & visa fakturaspecifikation Innehåll: Hjälpavsnitt Sänd frakt & visa fakturaspecifikation Innehåll: Sänd frakt & visa fakturaspecifikation... 1 Visa avsända fraktsedlar med status... 1 Kontoutdrag, öppna poster... 2 Visa fakturaspecifikation...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om posttjänster ändras så att

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2016 Var hittar jag närmaste brevlåda? Här. Skicka Riktiga Vykort Vykort skickade från din smartphone eller dator före kl 16:00 en

Läs mer

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014 Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014 Sisältö 1 Tillämpningsområde... 4 2 Definitioner... 4 3 Tjänster och tilläggstjänster samt priser och betalning... 5 4

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes 2 2012-01-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Prisbilaga Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms om inget annat anges. Ordinarie pris utgår från vid var tid

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. DEFINITIONER 3. TJÄNSTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER SAMT PRISER OCH BETALNING 4. VÄRDEFÖRSÄNDELSER, FARLIGA ÄMNEN, ÖMTÅLIGA

Läs mer

Postningsanvisning för oadresserade tjänster

Postningsanvisning för oadresserade tjänster Postningsanvisning för oadresserade tjänster Tjänstereform fr.o.m. 1.10.2015 1 Postis oadresserade utdelningstjänster förnyas Nuvarande tjänster Nya tjänster Gratistidning Täckutdelning av tidning (buntad

Läs mer

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet Begäran om uppgifter 1 (7) Dnr: 23.10.2015 1113/501/2015 Teleföretagen Begäran om uppgifter Kommunikationsverket begär att teleföretagen lämnar nedan specificerad geografisk information om tillgång till

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2017 Skicka vykort direkt från mobilen! Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information

Läs mer

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045).

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045). BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-03 Dnr: 11- Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se [Tillståndshavarens namn/firma Tillståndsvillkor för postverksamhet Saken

Läs mer

RP 18/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen

RP 18/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att avveckla normer och minska hindren för att komma in på marknaden före-slås

Läs mer

URVALSPROVET FÖR AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2014

URVALSPROVET FÖR AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2014 URVALSPROVET FÖR AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2014 PROV 2 Miljöekonomi Man ska få minst 14 poäng i urvalsprovet så att han eller hon för vardera A- och B-delen får minst 10 poäng. Om det poängtal

Läs mer

POSTI AB MOTTAGNINGSTJÄNSTER PRODUKTVILLKOR

POSTI AB MOTTAGNINGSTJÄNSTER PRODUKTVILLKOR POSTI AB MOTTAGNINGSTJÄNSTER PRODUKTVILLKOR FRÅN OCH MED 4.4.2016 Hemort: Helsingfors FO-nummero 0109357-9 VAT-nummer FI0103579 1 (10) Iinnehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Postbox... 2 2.1 Tjänstens

Läs mer

Prisfråga och prisstatistik

Prisfråga och prisstatistik Prisfråga och prisstatistik Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 7 JUNI 2017 Innehållsförteckning 1 Prisfråga och prisstatistik... 3 1.1 Prisfråga via transportör... 3 1.2 Prisfråga via Proxio...

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket Beslut Dnr 2008-04-11 476-2007 Posten AB 105 00 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Utförlig information om Postens allmänna villkor (PAV), tjänstevillkor, tjänstebeskrivningar och hur du gör en reklamation hittar

Läs mer

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 december 2008 om undantag av vissa tjänster inom postsektorn i Sverige från tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes Statligt Ramavtal / Brevförmedling 7501384847 2 2013-01-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms om inget annat anges.

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod.

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod. Inrikes försändelser Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se Riksbrev 1,25 lod 2:a VK 2,5 lod 3:e VK 3,75 lod 4:e VK 5 lod 5:e VK 6,25 lod Tyngre brev 01.07.1855 30.06.1858 4 skilling 8 skilling

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Kartläggning av förutsättningarna att genomföra försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar

Kartläggning av förutsättningarna att genomföra försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar Rapportnummer PTS-ER-2016:14 Datum 2016-03-29 Kartläggning av förutsättningarna att genomföra försöksverksamhet med samdistribution Kartläggning av förutsättningarna att genomföra försöksverksamhet med

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Om principer och förfaringssätt för publicering av TIKU-tillgångsinformation

Om principer och förfaringssätt för publicering av TIKU-tillgångsinformation Utkast till TIKU-SL-Jpromemoria 1 (10) Dnr: 20.2.2015 93/501/2014 Om principer och förfaringssätt för publicering av TIKU-tillgångsinformation 2 (10) 1 Syftet med promemorian Denna promemoria är en del

Läs mer

Pontus Söderström (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Pontus Söderström (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i postlagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 oktober 2017 Peter Eriksson Pontus Söderström (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014)

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014) Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt

Läs mer

Hjelm & Co! Varför välja oss?!

Hjelm & Co! Varför välja oss?! Hjelm & Co är ett företag under ständig utveckling. Sedan övertagandet av bolaget år 2000 har de olika inriktningarna både ändrats och spetsats till vart vi befinner oss idag. Med en strävan att etablera

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

Föreskrift OM PLACERING AV POSTLÅDOR. Meddelad i Helsingfors den 31 maj 2011

Föreskrift OM PLACERING AV POSTLÅDOR. Meddelad i Helsingfors den 31 maj 2011 1 (7) Föreskrift OM PLACERING AV POSTLÅDOR Meddelad i Helsingfors den 31 maj 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 48 i postlagen av den 29 april 2011 (415/2011) meddelat följande föreskrift: 1 kapitlet

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer