varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering."

Transkript

1 varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

2 VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är en möjlighet för företag att profilera sig och skapa ett gott renommé för varor och tjänster. Varumärket visar vem som står bakom en vara och kan ge information om prisnivå, kvalité, ursprung, miljöpåverkan och andra egenskaper som är viktiga för konsumenten. Varumärket är ett sätt för företag att skapa en igenkänning och ett mervärde hos kunder. Framgång är ingen slump. Ta väl hand om ditt varumärke. Annars kanske någon annan gör det. Ett varumärke kan vara värt stora summor, till och med mer än en maskinpark eller en produktionsanläggning. Med ett skyddat varumärke kan du alltså höja värdet på ditt företag. Vad innebär varumärkesskyddet? Rätten till ett varumärke innebär att ingen annan än du som innehar varumärket får använda det på varor eller tjänster. Inte heller på en förpackning, i reklam, affärshandling eller på annat sätt kan någon använda ditt varumärke. Du kan alltså hindra andra från att kopiera eller snylta på det du skapat. Ditt varumärke är en ekonomisk tillgång. Om du har ett registrerat skydd, ensamrätt, så kan du sälja eller licensiera ut det. Ett varumärkesskydd kan också göra det lättare att hitta investerare och affärspartners. Vid konflikter kring varumärket handlar det ofta om att företag anser att andra företag skapar varumärken som i allt för hög grad liknar deras egna. Då kan det handla om varumärkesintrång och du kan vända dig till domstol. Domstolen kan i sin tur förbjuda fortsatt intrång och döma till böter eller fängelse. Symbolen visar att ett varumärke är registrerat. En varumärkesregistrering i Sverige gäller i tio år och kan därefter förlängas tio år i taget. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge ditt skydd kan gälla. Men tänk på att det är du själv som ansvarar för att registreringen förnyas. För att det inte ska vara möjligt att blockera en mängd varumärken, så måste du verkligen använda ditt varumärke. Om du inte gör det kan ensamrätten upphävas. Olika typer av varumärken Varumärken kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt. Ord, figurer, bokstäver, siffror och formen på en vara eller själva förpackningen. Ordmärken Ett ordmärke består av ett eller flera ord, som till exempel Japp eller Marco Polo. Men det kan också vara uppbyggt av siffer- eller bokstavskombinationer som SVT eller 3RT. Ordmärket registreras alltid i ett standardtypsnitt, det innebär att du också ansöker om figurmärke ifall varumärket har en speciell form som du vill ha ensamrätt till. Figurmärken/logotyper Figurmärken är de varumärken som består av en figur eller en figur i kombination med ett ord. Hit hör också ordmärken som utformats med ett särskilt typsnitt, det kan vara antingen svartvitt eller i färg.

3 Utstyrselmärken När varan eller förpackningen har en speciell form kan du i vissa fall skydda den som ett så kallat utstyrselmärke. Det kan till exempel vara en parfym- eller likörflaska. För att skyddet ska gå igenom krävs det att utformningen skiljer sig markant från det som är vanligt på marknaden. Ljudmärken Ett ljud kan också vara ett kännetecken. Ett ljudmärke är alltså ett ljud eller en melodi med särpräglad igenkänningseffekt. För att det ska gå att skydda måste ljudet kunna återges grafisk, till exempel med noter. Ett känt exempel är Hemglass ljudslinga. Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken Ett kollektivmärke kan ägas av en förening, ett bolag eller en annan sammanslutning och kan användas av medlemmarna. Garanti- eller kontrollmärken kan registreras av myndigheter, stiftelser, föreningar, bolag och andra sammanslutningar som fastställer krav för eller kontrollerar varor eller tjänster. Märkena används för de varor eller tjänster som kontrollerna avser. Ett exempel är International Wool Societys kännetecken som garanterar ullvaror. Deras symbol får bara användas för ullvaror som uppfyller vissa kvalitetskrav. Att varumärket strider mot lag, författning, allmän ordning eller är avsett att väcka förargelse. Att varumärket består av något som är avsett att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller innehåller en bild av någon annan. Detta gäller i de fall där namnet eller porträttet inte syftar på någon som sedan länge är avliden. Att varumärket kränker någon annans upphovsrätt eller någon annans rätt till fotografisk bild eller design Olika sätt att få varumärkesskydd Det finns flera möjligheter att få ensamrätt till ett varumärke. Genom en svensk varumärkesregistrering hos oss på Patent- och registreringsverket har du rätt att hindra någon annan från att använda ditt varumärke i Sverige. Är ditt varumärke unikt? Ditt varumärke måste uppfylla vissa krav för att du ska få ensamrätt. Det ska bland annat ha särskiljningsförmåga och det får inte vara förväxlingsbart med andra varumärken. Särskiljningsförmåga Att ditt varumärke har särskiljningsförmåga är en förutsättning för att vi ska kunna registrera ditt varumärke. Med det menas att det ska gå att skilja från andra liknande varor eller tjänster. Du kan inte få ensamrätt för ett ord som beskriver dina varor eller tjänster. Alla som säljer kaffe måste ha rätt att använda ord som mörkrostat och bryggmalet i sin marknadsföring. Är det så att ordet bara vagt antyder din vara eller tjänst kan det eventuellt anses ha särskiljningsförmåga. Inte förväxlingsbart Ditt varumärke får inte riskera att förväxlas med ett annat. Det får inte heller vara förväxlingsbart med ett inarbetat varukännetecken eller en internationell varumärkesregistrering som är giltig i Sverige. Hinder för registrering Att särskiljningsförmåga saknas. Att varumärket riskerar att vilseleda allmänheten. Varumärkesskyddet innebär att du har ensamrätt till ett kännetecken.

4 Vad är skillnaden mellan bolagsnamn och varumärke? Ett bolagsnamn är namnet på ett registrerat företag/bolag. Varumärket är kännetecknet för produkter/tjänster. Efter att du lämnat in en svensk varumärkesansökan kan du också söka internationell varumärkesregistrering hos World Intellectual Property Organization (WIPO) och på så sätt få ditt varumärke skyddat i ett eller flera av de länder som är anslutna till det så kallade Madridprotokollet. En annan möjlighet är att ansöka om registrering av gemenskapsvarumärke som gäller inom hela EU. Gemenskapsvarumärke söker du direkt hos EU:s varumärkesmyndighet, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Inarbetat varumärke I Sverige kan du få ensamrätt också till inarbetade varumärken. För att varumärket ska betraktas som inarbetat ska det vara allmänt känt bland dem som varan eller tjänsten riktar sig till. För detta krävs en omfattande användning under lång tid Det är upp till dig att hålla koll på att ingen annan använder sig av ditt varumärke. Ett sätt att vara uppdaterad är genom att ta reda på vad andra varumärkesskyddar, genom till exempel Varumärkesregistret och Svensk varumärkestidning. Om du ser att någon gör intrång på ditt varumärke har du möjlighet att opponera dig direkt till innehavaren. PRV handlägger inte intrångsärenden. På PRV InterPat finns PRV:s duktiga konsulter. De har lång erfarenhet av att bevaka och samla information om varumärken och hjälper dig gärna till självkostnadspris. Anlitar du dem behöver du inte själv lägga tid på att hålla dig uppdaterad. Kanske behöver du fler ensamrätter för att öka dina affärsmöjligheter? På vår webbplats prv.se kan du läsa om hur till exempel patent och designskydd fungerar. Välkommen. Ansökningsprocessen På vår webbplats prv.se ansöker du om varumärkesskydd elektroniskt. Fördelarna med elektronisk ansökan är många. Den som ansöker elektroniskt tar ett långt kliv in i processen tack vare att eventuella formella hinder undanröjs redan i ansökningshandlingen. Det innebär att tiden till besked kan bli kortare. Du kan förstås också ansöka om ditt varumärkesskydd på blanketten Ansökan om registrering av varumärke. Den skriver du ut från prv.se eller skickar efter från vår kundsupport. Offentliggörande Från den dag du lämnar in din ansökan till oss är den en offentlig handling. Det betyder att vem som helst har rätt att se vilka uppgifter som du lämnat och på så sätt ta del av ditt varumärke. Hur kan jag fördjupa mina kunskaper om varumärken? PRV erbjuder kurser där du kan lära dig mer om immaterialrätt i allmänhet eller få spetskompetens inom ett specifikt område. Läs mer på prv.se När du har ett varumärke Om du redan har ett varumärke är det en god idé att bevaka så att ingen annan gör intrång på ditt skydd.

5 IMMATERIALRÄTT Immaterialrätt är rätten till icke-materiella tillgångar som t ex uppfinningar, varumärken, design eller texter ur en bok. PATENT Patent är ett skydd för en ny teknisk lösning. Ett patent ger ensamrätt att använda en uppfinning kommersiellt. VARUMÄRKE Ett kännetecken som skiljer varor och tjänster från andras. Skyddet ger ensamrätt att använda varumärket kommersiellt. DESIGN Designskyddet gäller form eller utseende och innebär ensamrätt att använda designen kommersiellt. UPPHOVSRÄTT Upphovsrätten ger skaparen av konstnärliga och litterära verk rätten att själv bestämma över användningen av verket. Du kan göra mycket med en idé. Du kan starta ett företag, sälja idén, skänka bort den, hyra ut den, visa upp den för att skapa intresse hos blivande samarbetspartners eller kunder. Du kan använda din idé hur du vill samtidigt som du vill vara noga med att se till att ingen annan anva nder den pa ett sa tt som du inte vill. För att lyckas behöver du tänka igenom en del saker och göra upp en plan för hur du hanterar värdet av dina idéer en strategi som kan vara skillnaden mellan att lyckas eller inte lyckas. Kundsupport På Patent- och registreringsverket (PRV) arbetar vi med nya idéer i teknikens framkant varje dag. PRV ger ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Inom alla våra områden erbjuder vi uppdragstjänster och kurser. december 2013 illustrationer: patrik svensson foto: max green ekelin tryck: tmg tabergs