Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)"

Transkript

1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box Stockholm MOTPART Second Mind AB Umeå SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <specsaver.se>.se meddelar följande BESLUT Domännamnet <specsaver.se> överförs till Sökanden, Specsavers BV. 1

2 BAKGRUND Sökanden är innehavare av följande Gemenskapsvarumärken: Nr SPECSAVERS (ord) Registrerad den 27 november 2000 för varor och tjänster i klasserna 3, 5, 9, 10, 21, 35, 36, 37, 40, 41 och 42. Nr SPECSAVERS (ord) Registrerad den 8 november 2005 för varor och tjänster i klasserna 9, 10, 35, 37 och 44. Motparten lät registrera domännamnet <specsaver.se> den 1 december Sökanden korresponderade med Motparten i brev daterat 3 september 2008, vilket besvarades av Motparten den 5 september Den 17 september 2008 ingav Sökanden ansökan om tvistlösning för det aktuella domännamnet. Motparten ingav svaromål den 17 oktober YRKANDEN Sökanden yrkar att domännamnet <specsaver.se> överförs till Sökanden, Specsavers BV. Motparten bestrider Sökandens yrkande om överföring. PARTERNA HAR ANFÖRT Sökanden Sökanden anför att man marknadsför sina produkter i stora delar av världen och att man i Sverige är en av de tre största optikkedjorna med ca 80 butiker. Marknadsföring sker bl a genom domänen <specsavers.se>. Varumärket SPECSAVERS är bl a registrerat för glasögon och tillbehör. När Sökanden uppmärksammades på Motpartens domänregistrering och det faktum att en besökare som gick in på <specsaver.se> länkades vidare till <scandinavianeyes.se> med marknadsföring av glasögon och tillbehör, tillskrev Sökanden Motparten med krav på överlåtelse av det omtvistade domännamnet. Motparten har besvarat brevet och inaktiverat domännamnet, men utan att gå med på överlåtelse. Som skäl har Motparten uppgivit att domännamnet används för att locka engelskspråkig publik till hemsidan. Sökanden anser att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens varumärke SPECSAVERS, vilket är väl ansett i Sverige. Domännamnet används för marknadsföring av samma varuslag glasögon och tillbehör till glasögon som omfattas av Sökandens varumärke och användning. Vidare anser Sökanden att Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till <specsaver.se> och anför avslutningsvis att Motpartens registrering och användning har skett i 2

3 ond tro. Som skäl för sistnämnda påstående anger Sökanden att SPECSAVERS förutom varumärkesregistreringen även är i hög grad inarbetat och väl känt bland allmänheten. Då Motparten är en konkurrent till Sökanden framstår det därför som osannolikt att Motparten vid registreringstillfället inte kände till Sökandens rättigheter. Motparten Motparten hänvisar till det faktum att Sökanden inte har registrerat det omtvistade domännamnet tidigare samt inte heller kontaktat Motparten under de första nio månaderna efter domännamnsregistreringen. Motparten uppger att man kontrollerat med Patent- och registreringsverket huruvida specsaver fanns registrerat som varumärke. Enligt Motparten är <specsaver.se> ett bra och passande domännamn för verksamheten, och Motparten hyr därför ut domännamnet för verksamhet med optikförsäljning på Internet, eftersom domännamnet beskriver möjligheten till köp av billiga glasögon. Slutligen menar Motparten att det inte föreligger någon konkurrerande verksamhet, då Sökanden inte bedriver verksamhet på Internet. TVISTLÖSARENS/-LÖSARNAS SKÄL Enligt punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se, får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller en geografisk beteckning / ursprungsbeteckning som skyddas genom rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Identiskt eller förväxlingsbart Sökanden är innehavare av två Gemenskapsvarumärken för SPECSAVERS, med rättsverkan i Sverige. Det omtvistade domännamnet är <specsaver.se>. Vid förväxlingsbedömningen ska bortses från den svenska toppdomänen.se, varför frågan om identitet eller förväxlingsbarhet ska avgöras utifrån en jämförelse mellan SPECSAVERS och SPECSAVER. Domännamnet skiljer sig från det registrerade varumärket endast genom att pluraländelsen s saknas i <specsaver>. Detta gör inte domännamnet helt identiskt med varumärket men dock tydligt förväxlingsbart. Det är således Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <specsaver.se> är förväxlingsbart med Sökandens varumärke, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt. 3

4 Rätt eller berättigat intresse Motparten kan inte sägas ha någon rätt till <specsaver.se>, om man med rätt menar ett från känneteckensinnehavarens sida uttryckligen eller underförstått medgivande till registrering av ett med kännetecknet identiskt eller förväxlingsbart domännamn. Vidare föreligger inte heller något berättigat intresse i så mening att Motparten förvärvat ensamrätt till ordet SPECSAVER i domännamnet. Inte heller har det i ärendet påståtts att domännamnet är allmänt känt för Motparten. Användning av domännamnet har skett i samband med marknadsföring av varor innan tvistlösningen inleddes, vilket framgår av Bilaga 5 i ansökan samt av övriga handlingar i ärendet, inklusive Motpartens svaromål. Som det får förstås av Motpartens argumentation, anser Motparten att ordet SPECSAVER är beskrivande och därmed fritt att använda för en verksamhet med försäljning av billiga glasögon. Enligt Tvistlösarens bedömning är emellertid inte specsaver ett i engelska språket förekommande generiskt ord. Likheten med varumärket SPECSAVERS är slående, och Motpartens användning synes främst ha varit att genom associering till Sökandens varumärke marknadsföra med Sökanden konkurrerande produkter. Sådan användning ger inte ett berättigat intresse till domännamnet i den mening som avses i Allmänna Villkor. Tvistlösaren konstaterar att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till <specsaver.se>. Registrerats eller använts i ond tro Sökanden har visat att SPECSAVERS är ett sedan ca åtta år tillbaka registrerat Gemenskapsvarumärke för bl a glasögon. Sökanden har därutöver påstått att SPECSAVERS är ett väl ansett kännetecken här i Sverige. Någon dokumentation till stöd för sistnämnda påstående har dock inte förebringats, men Motparten har å sin sida inte heller uttryckligen bestridit att SPECSAVERS är välkänt. Motpartens uppgift att man hos PRV kontrollerat förekomsten av varumärkesregistrering för SPECSAVER (utan S ) kan inte utan vidare argumentation tolkas som ett förnekande av kännedom om Sökandens varumärke SPECSAVERS (med S ). Som angivits inledningsvis har Sökanden två lagakraftvunna Gemenskapsvarumärken för ordet SPECSAVERS, och omfattande bland annat varor och tjänster med anknytning till glasögon och marknadsföring därav. Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) OHIM har uppenbarligen ansett ordet SPECSAVERS äga tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras som ordvarumärke. Motparten har använt - direkt eller genom uthyrning domännamnet för marknadsföring av glasögon och liknande varor på Internet. Även om Motpartens egen verksamhet inte kan jämställas med en direkt konkurrent till Sökanden, är det ostridigt att Motparten ansett <specsaver.se> vara ett passande domännamn för marknadsföring av billiga glasögon. Tvistlösaren finner inte Motpartens förklaring till godtrosval och användning av domännamnet vara trovärdigt. Motparten har i sitt brev till Sökanden angivit att användningen av <specsaver.se> är avsedd för en icke svenskspråkig publik. Domännamnet har dock av Motparten 4

5 länkats till en helt svenskspråkig hemsida med försäljning av glasögon från en konkurrent till Sökanden. Skillnaden mellan domännamnet och Sökandens varumärke är så liten, att det förefaller sannolikt att domännamnet medvetet valts med Sökandens varumärke i åtanke, och för att fånga upp de Internetanvändare som söker Sökandens hemsida men råkat glömma pluraländelsen. Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att domännamnet såväl registrerats som använts i ond tro. På.SE vägnar Petter Rindforth 5

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <baltic.se> BESLUT 2006-10-31 Ärendenr. 136 Sökande Baltic Saftey Products AB, 556200-0777, Box 60, 545 02 Älgarås Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, 412 50 Göteborg Motpart Name Navigation AB, 556678-3485,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-18 621 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MasterCard International Incorporated ([US]95-2536378) 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577 USA Ombud: Groth

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-23 762 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Takvandring Sverige AB (556662-9621) Södra Allén 5 852 39 Sundsvall Ombud: VAMO Varumärkesombudet AB Box 7067 402 32

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-08 214 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB publ (556549-7020) 106 50 StockholmLand OMBUD: P-E H Petter Rindforth Groth & Co KB Box 6107 102

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-03-20 804 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Gunnar L Ombud: Kajsa Åkesson Skarp Stockholm Advokatbyrå AB Box 7467 103 92 Stockholm INNEHAVARE Podiet Skattekonsulter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-09-11 686 SÖKANDE Stockholms dramatiska högskola (org-nr 202100-6388) Box 27095 102 51 Stockholm Ombud: Ulrika B, Advokatfirman Delphi

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 NORDEN Ny varemerkelov i Norge DESIGNSKYDD Designkollision med gamla varumärken VITE Hundmat i Högsta domstolen REKLAMJURIDIK I huvudet

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER.SE

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER.SE ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN I. INLEDNING NIC-SE Network Information Center Sweden Aktiebolag (NIC-SE), 556542-8033, Box 5774, 114 87, tillhandahåller en tjänst som innefattar behandling

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 29 september 2014 PARTER Klagande Alcotrack Sverige AB, 556890-5912 c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad Ombud: Nils-Erik Folemark

Läs mer

avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck.

avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck. .SE:s ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN Gällande fr.o.m. 12 februari 2007 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att kompletteras med bestämmelser i tjänstespecifika villkor.

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN Domäner Regler Allmänna villkor Nya Allmänna villkor gäller från 2004-07-06 ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN I. INLEDNING NIC-SE Network Information Center Sweden Aktiebolag (NIC-SE), 556542-8033,

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer