Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier"

Transkript

1 Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras till verkligt kommersiellt och materiellt värde. Att omvandla en idé från ett potentiellt (kommersiellt) värde till ett reellt värde (pengar i fickan) är en process. Det finns flera fallgropar på vägen som kan leda till att man inte kan realisera något värde alls ur sin idé. Definition av IPR och Immateriella rättigheter IPR Intellectual Property Rights ett amerikanskt begrepp som eg. innefattar alla rättigheter man har till intellektuellt kapital, t.ex. know-how, affärshemligheter etc. Finns eg. inget motsvarande svenskt begrepp. Immateriella rättigheter det svenska samlingsnamnet för de skyddsformer som erbjuds enligt lag inom området. 1. Första steget ägande och rättighet till en idé En idé kan ha ett stort potentiellt värde. Därför är det viktigt att reda ut vem eller vilka som har rättighet och ägande till utdelningen av denna potential i framtiden. Om inte äganderätter till en idé är utredda kan man mycket väl förstöra chanserna att lyckas med en kommersialisering (ta sig igenom processen) innan man ens börjar Ett exempel är fallet där Energimyndigheten i december 2007 stoppade en investering på 167 miljoner kronor till ett gasverk i Värnamo på grund av oklarheter kring vem som skulle ha rätt till IPR. Riskkapitalister är också extremt känsliga för oklara ägarförhållanden. Om inte ägandet är klart och tydligt investerar de inte i projektet. Lös frågor om äganderätt och nyttjanderätt tidigt!!! Vad avgör ägandet? Skapande av IPR (vi tar en uppfinning som exempel, samma gäller för IPR generellt)

2 Om uppfinningen togs fram tillsammans med andra måste man så tidigt som möjligt reda ut vilka som har bidragit till uppfinningen och med vad. Ju längre man väntar desto svårare är det att komma överrens. Det måste finnas en direkt koppling mellan den intellektuella insats en person gör och det som sedan anses vara uppfinningen eller affärsidén. Exempel på uppfinnarbidrag: Enbart uppdragets formulering (frågeställning) normalt inte uppfinnarinsats Enbart följa instruktioner inte uppfinnare Angivelse av instruktioner, metoder, material uppfinnarinsats om betydelsefullt Teoretiska förklaringar av samband uppfinnarinsats om de var ett steg mot uppfinningen. Avtal som reglerar IPR Utöver att göra klart vem/vilka som har skapat IPR måste man se över vilka avtal som reglerar ägandet/nyttjanderätten av denna IPR. Exempel på avtal är: Anställningsavtal IPR som du skapar inom din tjänst tillfaller vanligtvis arbetsgivaren (finns undantag) Konsultavtal Kan reglera om det är uppdragsgivaren eller konsulten som har rätten till den IPR som skapas inom ett konsultuppdrag Samarbetsavtal Kan reglera IPR-förhållanden internt eller med externa samarbetspartners Finansieringsavtal Finansiärer av projekt kan göra anspråk på IPR som skapas inom ramen för projektet (förekommer bland annat ibland inom forskningsvärlden) Utrett ägande är ofta en förutsättning för nästa steg, att paketera och skydda sin IP/idé 2. Paketera och skydda din idé/ipr Att skydda och paketera sin idé/ipr gör man för att det ofta är en förutsättning för att skaffa sig konkurrensfördelar som skapar affärsnytta. Hur man paketerar och skyddar sin IPR är nära kopplat till val av kommersialiseringsstrategi. De immateriella rättigheterna (skyddsformerna för IPR) är verktyg för att skapa konkurrensfördelar genom att skydda det som ger den unika kundnyttan. Informationsspridning och sekretess Stor fallgrop I princip alla skyddsformer för IPR kräver att man inte har offentliggjort det man ska skydda innan man söker skydd. Alltså måste man tänka noga på hur man hanterar sin information. Det viktigaste att komma ihåg ur ett skyddsperspektiv är att göra saker i rätt ordning. Vill man till exempel söka ett patent så får man inte offentliggöra detaljer om sin uppfinning innan man lämnar in sin patentansökan.

3 Från och med den dag man har lämnat in ansökan kan man dock publicera sin uppfinning utan att det blir ett nyhetshinder. Det kan dock fortfarande vara olämpligt eftersom man eventuellt minskar sin konkurrensfördel. Vad är känslig information? Information som kan utgöra nyhetshinder för immaterialrättsskydd (ritningar, skisser, beskrivningar, etc) Information som har svagt skydd men stort potentiellt värde (t-ex sådant som inte går att patentera, som upphovsrätt) Information som man inte kan erhålla ensamrätt på (know-how, affärsidéer, mm) Informationsspridning är något man ska tänka igenom hela tiden. Att inte dela med sig av någon information leder oftast till att man inte får någon kommersiell framgång. Det viktigaste är att man funderar igenom konsekvenserna av det man gör och vad man kommunicerar. Då kan man ha en strategi för sin informationsspridning som gör att man maximerar värdet av sina idéer. Gör saker i rätt ordning och genomtänkt. Hur hanterar man känslig information? Tänk efter före! Tänk igenom vad du vill åstadkomma och hantera informationen utifrån det. Hantera känsliga dokument på ett korrekt sätt Låt inte känsliga dokument ligga framme och skräpa Skriv eller stämpla konfidentiellt eller liknande på information som är konfidentiell Sekretessavtal Använd sekretessavtal för att skydda information när du pratar med andra. Mycket vanligt i kontakter med företag. Viktigt att tänka på med sekretessavtal! Läs igenom och förstå! Kolla att det bara är en sekretessförbindelse och inget annat. Det händer att en del försöker gömma andra åtaganden i avtalet. Titta på vad som definieras som konfidentiell information i avtalet. Det ska inte vara för brett och täcka allt ni pratar om utan bara gälla det som är den känsliga informationen. Tänk på vilken information du tar emot under sekretessavtal, de är oftast ömsesidiga. De immateriella rättigheter vilka former av skydd och paketering finns? Detta är en kort redogörelse med länkar till ytterligare information. Ytterligare generell information finns i denna skrift från WIPO

4 Affärshemligheter Håll känslig information hemlig. Kom ihåg att hantera sådan information som man anser är hemlig på ett korrekt sätt (se ovan). Mycket viktigt med sekretessavtal! Upphovsrätt Upphovsrätt är ett skydd för text, musik, bilder och andra kreativa prestationer. Den uppstår automatiskt när det skapade verket uppnår verkshöjd (dvs. inte är för likt något som redan finns). Upphovsrätt behöver således inte hävdas genom registrering eller liknande förfarande. Mer information finns på Patent och Registreringsverkets hemsida och i denna skrift från WIPO Varumärke används för oregistrerade varumärken medan används för registrerade varumärken. betyder trademark och om någon använder denna märkning tillsammans med varumärket, innebär detta att de anser att detta fungerar som ett varumärke. Observera att innebär att X endast använder märket, inte att märket är registrerat. Det finns inget krav på -märkning i Sverige, men den kan fungera som en upplysning till utomstående att de skall akta sig för att använda logotypen utan tillåtelse. skall användas om X registrerat sitt varumärke i det aktuella landet. Man får inte använda om man inte har registrerat varumärket. Det finns inget krav på -märkning i Sverige, men den kan fungera som en upplysning till utomstående att de skall akta sig för att använda logotypen utan tillåtelse. Experter brukar rekommendera att man använder dessa symboler (beroende på om det är registrerat eller inte) för att tydligt visa att det är ett varumärke som man vill skydda. Mer information finns på Patent och Registreringsverkets hemsida och i denna skrift från WIPO Design/mönster Ett skydd för utseende, inte funktion. Former på förpackningar etc. Måste registreras. Mer information finns på Patent och Registreringsverkets hemsida och i denna skrift från WIPO Patent Vad är ett patent? Lagligt monopol i princip är det ett kontrakt med staten som gör att man får lagligt monopol mot att man offentliggör sin uppfinning

5 Negativ rätt rätt att hindra andra från att på kommersiell basis tillverka, sälja, importera, nyttja, etc. Inte automatiskt en rätt att göra något (positiv rätt) Geografisk rätt skyddet gäller i de länder man söker patent i Gäller i 20 år För att få ett patent ska uppfinningen uppfylla tre huvudkrav Nyhet uppfinningen får inte vara presenterad eller allmänt känd innan patentansökan lämnas in Uppfinningshöjd uppfinningen får inte vara "uppenbar" för en fackman inom området Industriell tillämpbarhet uppfinningen måste vara reproducerbar och tillräckligt väl beskriven för att man ska utföra den Mer information finns på Patent och Registreringsverkets hemsida och i denna skrift från WIPO En mängd ytterligare information finns i de olika skrifterna från World Intellectual Property Organisation som finns på Kostnad för immaterialrättsskydd Alla former av immaterialrättsskydd som man måste registrera kostar pengar. Dyrast är det med patent. Det enda man vet säkert om ett patent är att det kostar pengar. Därför måste man redan från början fundera på hur man kan ha nytta av detta för att tjäna pengar eller uppfylla något annat mål som man tycker är värt att investera pengar i. Kostnaderna består av två huvudsakliga delar ansökningskostnader (utspritt under de första 30 månaderna) och underhållskostnader (under hela patentets aktiva liv) Ansökningsprocessen tar vanligtvis 30 månader om man vill söka i flera länder. Kostnad för att få beviljat i de viktigaste länderna typiskt kr (kan dock vara mer om det är en komplicerad ansökan och mindre om det är en enkel). Att få patentet beviljat tar ofta 2-5 år beroende på var man har sökt och uppfinningens karaktär. Formella ansökningsavgifter är inte så höga, men patentkonsultarvoden drar snabbt iväg (och det är nödvändigt med professionell hjälp för att få affärsnyttiga patent vilket är vad man ska sikta på).

6 Att skydda och paketera sin idé är inte ett slutmål, det ett steg på vägen och kan vara en förutsättning för att kunna fortsätta kommersialisera idén. 3. Olika vägar till kommersialisering/nyttiggörande Kommersialiseringsstrategi knyter ihop det potentiella värdet som finns i idéer med marknaden där potentialen kan realiseras. Det är den centrala delen i att omvandla potentiellt värde till realiserat värde. Kommersialiseringsstrategin är nära kopplad till hur man skyddar och paketerar sin IPR. Här kommer fyra vanliga strategier. 1. Produkt till marknad Starta ett företag, utveckla och tillverka en produkt, marknadsför den och sälj den till din slutkund. Det här är det de flesta tänker på när man pratar om kommersialisering och entreprenörskap. Produkt är ett väldigt vitt begrepp. Det kan vara allt från traditionella fysiska produkter som en bromstrumma eller kretskort till virtuella produkter som programvara, databibliotek, etc. Eftersom spannet på produkter är så stort varierar naturligtvis andra parametrar som marknaderna, värdekedjan, och en massa andra saker. Exakt hur man säljer och tjänar pengar på produkten, hur man distribuerar, etc varierar. Det kan till exempel vara stor skillnad mellan fysiska och virtuella produkter i dessa avseendn. Många utmaningar att ta sin idé hela vägen till marknad. Företagsbyggande är ett stort projekt. Stor risk, stor utdelning 2. IP/tekniklicensiering Utveckla din teknologi till ett visst stadium, men ta den inte hela vägen till marknaden. Något annat företag licensierar/köper in din teknologi/ipr och sätter in det i sina produkter. Du behöver inte bygga upp en lika stor egen organisation utan kan dra fördel av ett existerande företags infrastruktur och kapacitet. För detta måste du naturligtvis betala ett pris, vilket oftast löses genom att den du licensierar till betalar en liten andel av sina försäljningsinkomster till dig.

7 Mindre risk, mindre värde än att ta en produkt till marknad på egen hand. Bra att veta kring licensiering Licensieringsbaserade affärer kräver IPR som är paketerad. Annars är det svårt att ha något att licensiera/handla med. Typiskt kan det vara ett eller flera patent kring någon teknologi kombinerat med t.ex. know-how. En licensaffär innebär en förhandling och en hel del juridik, så just själva transaktionen kan ibland vara ganska komplex. Nedan listas exempel på vanliga punkter i ett licensavtal. Licensens anatomi Parter de som ingår avtalet Förklaringar bakgrund till affären Definitioner definition av vad det är man licensierar (patent, know-how, etc.) Licensupplåtelsen vilka villkor som gäller för licensen. Vanliga exempel på punkter är: Exklusiv licens ett företag har ensamrätt på att få utnyttja din licens Icke-exklusiv licens flera företag kan få utnyttja din licens Geografiskt begränsad licens din licens gäller endast vissa länder Tidsbegränsad licens din licens gäller under en viss tid (eftersom immaterialrättsskydd är tidsbegränsade så finns det ofta en naturlig bortre begränsning) Licens för vissa tillämpningar innebär att ett företag endast får utnyttja din licens inom vissa avgränsade tillämpningar Betalning på vilket sätt och hur mycket licenstagaren ska betala. Vanligtvis en royalty (del av vinsten per såld produkt) och kanske även en förskottsbetalning Utfästelser och garantier Hur ansvaret för produkten/teknologin fördelas Upphörande och konsekvenser därav hur man avslutar/bryter avtalet och vad som händer då Licensaffärer är ofta flexibla. De olika punkterna ovan kan kombineras beroende på vad som passar bäst. Andra villkor kan också inkluderas. En variant på licensiering är att rakt av sälja sin idé eller sitt patent. Precis som en vanlig licensaffär kräver det att idén är paketerad genom någon form av immaterialrättsskydd. 3. Tjänster och konsultverksamhet Att sälja tjänster, oftast definierat som konsultverksamhet, är ett sätt att överföra och kapitalisera på kunskap och färdigheter som är svåra att paketera i en produkt. Tjänster är ofta ett komplement till att sälja produkter eller att licensiera teknologi. Att koppla tjänster till produkter och licenser kan vara ett effektivt sätt att höja värdet på det man levererar.

8 Sammanfattning av strategier Det är inte ovanligt att ha blandningar av dessa strategier. Vad avgör vilken kommersialiseringsstrategi man väljer? Val av kommersialiseringsstrategi grundar sig på flera olika faktorer. Bland annat: Interna mål och ambitioner, vilka resurser man har, hur man vill jobba i framtiden Idéns/teknologins karaktär Marknaden, kundnytta, konkurrensfördelar, bransch, värdekedjan IPR och juridik De flesta av dessa faktorer undersöker man när man gör omvärldsanalyser. Produkt till marknad - Startup Att starta ett nytt företag för att ta en produkt till marknad innebär att man måste konkurrera med de alternativ som redan finns på marknaden. Ofta är det etablerade företag som kan vara väldigt tuffa att tampas med. Det är helt enkelt ett tufft klimat att starta något nytt. Saker som talar emot att ta produkten till marknaden själv är bland annat att: De etablerade aktörerna äger och förstår redan kunderna

9 De äger distributionen De äger underleverantörerna och har redan produktionskapacitet och andra stordriftsfördelar De har pengar Det kan finnas lagar eller standarder som gör det svårt att få in nya produkter på marknaden Nackdelar hos etablerade spelare som kan vara till fördel för ett nystartat företag som ska ta sin produkt till marknaden är till exempel: De har ofta så stort fokus på effektivisering att de har svårt att utveckla nya produkter. De blir riskfrånvända De har gjort stora investeringar och måste utnyttja sin existerande kapacitet vilket gör det svårt att introducera helt nya produkter och följa med i radikala teknikskiften. De måste tillfredställa deras existerande kunder som kanske inte vill ha nya och inte helt pålitliga produkter. Organisationen är inte flexibel Byråkratin och företagskulturen hindrar det intraprenörskap som behövs för att ta fram ny erbjudanden. Faktorer som talar för att ta sin produkt till marknad själv Marknaden är för liten för de etablerade för att de ska bry sig om att försvara den mot nya aktörer med bättre produkter Det inte finns etablerade aktörer eller råder osäkerhet Om en helt ny OCH ÖVERLÄGSEN teknik ska ta över och de etablerade saknar förmåga genomföra skiftet. Det är generellt också en fördel om man har en produkt eller teknologi som inte är starkt beroende andra produkter/system. Det är en teknologi som är användbar inom många områden. Som entreprenör i ett litet företag kan man vara mer flexibel än etablerade företag och hitta nischer att bryta sig in på. Osäkerhet som gör det svårare att bevisa värdet av en idé. Små nystartade entreprenöriella organisationer är ofta bättre på att hantera osäkerhet och ta risker än etablerade företag. Licensiering Typfallen för att välja en licensstrategi är när ens idé: innebär en förbättring av en befintlig produkt/teknologi eller när det är en teknologi/produkt som är tätt integrerad i ett större system eller beroende av ett större system. Här använder man sig av styrkorna som nämns ovan hos existerande företag vars produkter eller teknologier man kan förbättra. Tjänster/konsultverksamhet Typfallet när man väljer att sälja tjänster är:

10 När det man vill kommersialisera är kunskap som inte kan paketeras och överföras enkelt utan sitter i händerna Som ett komplement till en licensierings- eller startupstrategi Allt är en försäljning Oavsett vilken kommersialiseringsstrategi man väljer så måste man inse att all kommersialisering handlar om försäljning. Målgrupperna kan variera något men i grund och botten handlar det om en försäljningsprocess som går ut på att få någon annan att förstå att det du gör är så intressant att de ska investera resurser i det. 4. Försäljning punkten där värdet realiseras Det är vid försäljning som pengar byter hand och en annan person verkligen visar att jag tycker att din idé som du har omvandlat till en produkt eller tjänst (eller åtminstone till viss del omvandlat) är värd så mycket för mig att jag är villig att betala pengar för den. Då och först då har det potentiella värdet i en idé realiserats. Viktigt vetande om juridik Avtal och juridik löper som en röd tråd genom hela den här processen. Ägande regleras juridiskt, immaterialrättsskydd regleras juridiskt, De olika stegen i kommersialiseringsstrategierna kräver avtal, och alla transaktioner genomförs genom avtal. Tänk på att dåliga avtal kan vara slutet på processen att omvandla potentiellt till reellt värde. Några viktiga grundregler att tänka på Läs och förstå ett avtal innan du skriver på! Det går inte att strunta i avtal, allt man gör kommer förr eller senare regleras i avtal. Ett avtal kan kallas olika saker (avsiktsförklaring, letter of intent, etc) men det är ändå alltid ett avtal. Läs och fundera igenom även om det verkar oskyldigt.

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Magnus Hallberg 1994-1999 Civilingenjör Teknisk Biologi, Umeå Universitet 1999-2004 Doktorand

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Innehåll 1 Inledning... 3 2 Använda en annan parts information för att genomföra ett projekt... 4 2.1 Använda en annan parts projektresultat... 4 2.1.1 Vad

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT!

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! WATCHES JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! LEONARDO HAR INTE GJORT NÅGOT FEL, MEN VAD ÄR DET SOM BEKYMRAR HONOM? VEM SPRINGER HAN IFRÅN? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! VILL

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Kort om immaterialrätt

Kort om immaterialrätt Kort om immaterialrätt Har du koll på verktygslådan för att stödja affärsidéer? Vill du ha uppslag till diskussioner kring immaterialrätt? 001 - symbolen används för att visa att upphovsrätt (copyright)

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas!

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! Idébeskrivning En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! För att en idé ska komma på rätt spår från början är det viktigt att idébäraren har någon att prata med. Någon som har erfarenhet

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund av annat

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

Patentdata och samhälleligt genomslag. Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet

Patentdata och samhälleligt genomslag. Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet Patentdata och samhälleligt genomslag Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet Vad är ett patent? Ett rättsligt instrument som ger innehavaren rätt att exkludera andra från att använda, tillverka

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

IP MANUAL UTGIVARE: SU INNOVATION. Immaterialskydd Patent, Design, Varumärke och Upphovsrätt.

IP MANUAL UTGIVARE: SU INNOVATION. Immaterialskydd Patent, Design, Varumärke och Upphovsrätt. IP MANUAL UTGIVARE: SU INNOVATION IP manual, framtagen av SU Innovation, för forskare, studenter och anställda vid Stockholms universitet. Immaterialskydd Patent, Design, Varumärke och Upphovsrätt. Copyright

Läs mer

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter:

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: ca: 10-20 års erfarenhet av IPR och kommersialisering - per person. -Erfarenhet från IPR inom: industrin,

Läs mer

Patent- och registreringsverket (PRV)

Patent- och registreringsverket (PRV) Patent- och registreringsverket (PRV) Central myndighet för registrering och information Patent Mönsterskydd (Design) Varumärke Bolag Var finns PRV? Sundsvall Söderhamn Bolagsavd. Varumärkes- & Designavd.

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Utvecklingsmetodik. Patent

Utvecklingsmetodik. Patent Utvecklingsmetodik Patent I patentavsnittet ingår förutom föreläsningsunderlaget följande broschyrer i form av PDF-dokument från Patent- och Registreringsverket: Söka patent. Det låter svårt Så söker du

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010 Patent i praktiken Vinnova/SSF 6 oktober 2010 Bergenstråhle & Lindvall på 1 minut Konsulter inom Intellectual Property Management Vi hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap

Läs mer

LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR

LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR 1 (6) Lantmäteriets Slutkundsvillkor för nyttjande av geodata som LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR Dessa slutkundsvillkor utgör en bilaga till licensavtal avseende slutkunds användning av geodata som och

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet?

Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet? Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet? Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna hanterar du dem affärsstrategiskt kan du öka din konkurrenskraft

Läs mer

Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod

Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod Daniel Westman Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Fri programvara Bakgrund, ideologi och

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Förbindelse mellan KTH och projektansvarig forskare

Förbindelse mellan KTH och projektansvarig forskare Förbindelse mellan KTH och projektansvarig forskare 1. Bakgrund 1.1 Denna Förbindelse tjänar till att reglera de förutsättningar som gäller för forskare anställda vid KTH som deltar i forskningssammanhang

Läs mer

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)?

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)? 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Telefon Fax Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Län Webbplats Organisationsnummer*

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFININGSREGLEMENTE 29.5.2015 PRINCIPER FÖR KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSRESULTAT 9.3.2015 UPPFINNINGSANMÄLNINGAR ÅR 2014

HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFININGSREGLEMENTE 29.5.2015 PRINCIPER FÖR KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSRESULTAT 9.3.2015 UPPFINNINGSANMÄLNINGAR ÅR 2014 HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFININGSREGLEMENTE 29.5.2015 PRINCIPER FÖR KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSRESULTAT 9.3.2015 57 UPPFINNINGSANMÄLNINGAR ÅR 2014 HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFINNINGSREGLEMENTE 29.5.2015

Läs mer

T3 31 maj 2012 -- Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.)

T3 31 maj 2012 -- Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.) Tentamen med svarsindikationer T3 31 maj 2012 -- Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.) Barbie är en mycket välkänd docka. Den tillverkas av det amerikanska företaget Mattel som också innehar svensk

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

Överlåtelse av akademiska forskares resultat i BioInnovations innovationsprojekt

Överlåtelse av akademiska forskares resultat i BioInnovations innovationsprojekt Västra Trädgårdsgatan 15 111 53 Stockholm Sweden +46(0)8-20 90 20 www.iamlaw.se Promemoria Klient: Ärende: Referens: Författare: BioInnovation Avtal för överlåtelse av resultat Susanna Winzenburg Ia Modin

Läs mer

en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut

en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut göran fagerström innehåll Förord 4 Varför lagskydd? 5 När får jag upphovsrätt och vad innebär den? 6 Hur länge gäller upphovsrätten? Vad krävs

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Läshjälp och ordlista

Läshjälp och ordlista Läshjälp och ordlista för licensavtalet avseende den Svenska Nationella Releasen av Snomed CT [1 juli 2015] 1. INLEDNING Socialstyrelsen ansvarar för licensieringen av den Svenska Nationella Releasen av

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Praktisk information

Praktisk information Praktisk information Intygen kommer skickas inom två veckor till alla deltagare som har gått 5 av 7 tillfällen. Sandra Hamadi ansvarar för dessa intyg och ni kan kontakta henne för vidare frågor på sandra.hamadi@su.se

Läs mer

Kommuner som exportörer

Kommuner som exportörer Kommuner som exportörer Erfarenheter Utmaningar Slutsatser Stellan Jacobsson Tekniska Verken i Linköping Mål och drivkrafter Ett uppdrag enligt ägardirektivet (2011) Vara en aktör i det internationella

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Gruppundantaget om tekniköverföring

Gruppundantaget om tekniköverföring Gruppundantaget om tekniköverföring Vladimir Bastidas Venegas vladimir.bastidas@jur.uu.se Struktur Introduktion till gruppundantag och gruppundantaget om tekniköverföring Översikt av gruppundantaget Vissa

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten

Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten ERIC M. RUNESSON Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten Syntessamling ens_patent_a6.indd 1 2014-05-07 15:53 Om inventioner 2.1.1 Detta försök till regelsyntes gäller avtal

Läs mer

Förbindelse mellan KTH och enskild forskare

Förbindelse mellan KTH och enskild forskare 1. Bakgrund Förbindelse mellan KTH och enskild forskare 1.1 Denna Förbindelse tjänar till att reglera de förutsättningar som gäller för forskare anställda vid KTH som deltar i forskningssammanhang där

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

KREATIVA OCH KULTURELLA NÄRINGAR

KREATIVA OCH KULTURELLA NÄRINGAR KREATIVA OCH KULTURELLA NÄRINGAR WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAGARE DRAR NYTTA AV SINA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. Med immateriella tillgångar som en del i affärsstrategin kan du: Skydda

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Immaterialrätt / Intellectual Property. Marie-Louise Krig, Fredrik Lannemyr

Immaterialrätt / Intellectual Property. Marie-Louise Krig, Fredrik Lannemyr Immaterialrätt / Intellectual Property Marie-Louise Krig, Fredrik Lannemyr 2016-05-31 IR Immaterialrätt Design Vad kan patenteras? Processen Varför patent? Arbetstagares rätt till uppfinningar Immaterialrätt

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm

Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Immateriella tillgångar och dess skyddsformer. Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn

Immateriella tillgångar och dess skyddsformer. Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn Immateriella tillgångar och dess skyddsformer Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn Kort om PRV I huvudsak en avgiftsfinansierad myndighet (t.o.m. 2016-12-31) Under Näringsdepartementet PRV i Söderhamn

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Patentskydd för biotekniska uppfinningar. Bioteknikkommitténs slutsatser

Patentskydd för biotekniska uppfinningar. Bioteknikkommitténs slutsatser Patentskydd för biotekniska uppfinningar Bioteknikkommitténs slutsatser Bakgrund till utredningsuppdraget Genomförandet av bioteknikdirektivet 98/44/EG i svensk rätt år 2004 Oro för att biotekniska patent

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Policy för intellektuella tillgångar skapade vid KTH

Policy för intellektuella tillgångar skapade vid KTH Policy för intellektuella tillgångar skapade vid KTH Denna policy grundar sig på universitetsstyrelsens beslut V-2013-0672 Inledning I en akademisk miljö är intellektuellt skapande, delandet av idéer och

Läs mer

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning Därför är bisnodes kreditvärderingssystem bäst de bästa argumenten för en lyckad försäljning Innehåll. Bisnodes kredit värderingssystem. 4 Nordens äldsta kreditvärderingssystem 4 Det mest kända kreditbetyget

Läs mer