BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?"

Transkript

1 BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag. Programmet ger dig generell information om affärsutvecklingsprocesser, patent- och immateriella rättigheter, finansiering, försäljnings- och presentationsteknik, projekt- och processledning samt affärsjuridik. Under tiden i Inkubera Business Start gör vi teknisk analys, marknadsanalys och affärsvärdering av din idé. Inkubera Business Start omfattar ett antal workshops och genomförs på sen eftermiddag/kvällstid under cirka fyra månader. Vem kan vara med? Inkubera Business Start riktar sig till dig som har en egen idé med möjlighet att utvecklas till ett nytt potentiellt tillväxtföretag. Du är en entreprenör, men har ännu inte kommit igång med utvecklingsprocessen. Inkubera Business Start ger kunskap om vad som krävs för att starta ett företag och om vad som är viktigt när det gäller att förädla en god idé till en affärsidé som håller. Programmet är helt enkelt en förberedelse för dig som vill fortsätta att utveckla både dig själv och ditt företag. Business Growth Business Accelerator Business Lab Business Start EKONOMI ORGANISATION JURIDIK MARKNADSFÖRING IT Inkubatorprocessen består av olika faser. Vissa företag och idéer följer processen från början till slut, medan andra, som redan har kommit en bit på väg med sin utveckling, kan kliva in i en senare fas.

2 Program Inkubera Business Start syftar till att ge dig generell kunskap om olika kritiska faktorer, till exempel entreprenörskap, marknadsföring, hur du kan skydda din idé, finansiering, juridik, projektledning, coaching och presentationsteknik. Business Start ska kunna skötas parallellt med arbete eller studier och bedrivs i form av workshops med följande innehåll: Att starta och driva ett företag Du får träffa entreprenörer som delar med sig av sin erfarenhet av att starta och driva företag. Marknadsföring och marknadskommunikation Här belyses viktiga principer inom marknadsföring och hur du kommunicerar ditt budskap gentemot marknaden. Vikten av att förstå kunden och dess behov uppmärksammas. Vi diskuterar olika affärsstrategier, definitioner av branscher och hur en marknads storlek kan bedömas. Patent- och immateriella rättigheter Att skydda eller inte skydda sin idé är en strategifråga. Du får praktiskt inriktad upplysning om patent samt en introduktion till andra immateriella rättigheter som varumärkesskydd, upphovsrättsligt skydd m.m. Finansiering Det finns flera sätt och olika strategier för finansiering av ett bolag. Du får veta mer om riskkapitalisters, affärsänglars och bankers beslutsprocess vid finansiering av nystartade tillväxtbolag. Affärsjuridik Här belyses tyngre delar av företagandet i fråga om bolagsformer, avtalsfrågor, försäkringsfrågor, olika anställningsformer med mera. Vi diskuterar även bolagets rollfördelning när det gäller ägare, styrelse, vd, anställd och revision. Mentoring/coachning Genom flera konkreta kommunikationsövningar får du se hur man har användning av coachning i utvecklingen av sin affärsidé och sina mål såväl som av sig själv. Presentation av företagskoncept Om du vill presentera ditt affärskoncept och få det utvärderat av en expertpanel har du chansen nu. Inkubera kommer att närvara vid presentationen för att utvärdera om konceptet är hållbart för fortsatt utveckling inom Inkuberas inkubatorprogram. Projektet får individuell coachning inför presentationen. Ansökan Inkubera Business Start är en förberedelse för dig som vill utveckla din affärsidé och senare ditt företag inom inkubatorfaserna Business Lab och Business Accelerator. Programmet är kostnadsfritt. Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv och din affärsidé. Ansökan skickas till Inkubera AB, NetCity-7, Forskarvägen 1, Örebro. För mer information Thorsten Boström, , Erik Eskils, , Utvecklar idéer och företag. Inkubera i Örebro AB NetCity-7 Forskarvägen Örebro Sweden Projekt- och processledning Hur skapar man ett effektivt arbetsklimat utan att behöva göra allt själv? Tips och goda råd om hur du som ledare kan agera i ett bolag eller projektgrupp.

3 BUSINESS LAB Affärsutveckling för unga tillväxtföretag Inkubera Business Lab erbjuder projekt eller företag i tidig utvecklingsfas tillgång till stöd i den egna affärsutvecklingen. Programmet omfattar gemensamma halvdagsträffar alternativt medverkan i Inkuberas affärsutvecklingslabb som går kvällstid. Dessa tillfällen syftar till att ge deltagande företag en tidig och konstruktiv granskning av affärsidé och affärsplan inför möten med framtida affärspartners. Förutom de gemensamma träffarna ingår individuella möten med affärsrådgivare. Programmets syfte är att du, under professionell ledning, ges möjlighet att förädla din affärsidé och själv analysera dess bärkraft. Du bygger samtidigt upp din kunskap om affärsutveckling och företagande och skaffar viktiga kontakter och informationskällor. Resultatet vi vill åstadkomma är färdig teknisk förstudie, marknadsundersökning och ekonomisk förstudie samt att du har påbörjat en teknisk prototyp, så att du kan skriva en marknads- och affärsplan. Vid den avslutande träffen får du presentera din affärsplan för en grupp erfarna affärsbedömare. Det ger en träning inför framtida skarpa möten med potentiella finansiärer eller affärspartners. Programmets längd varierar mellan 4 och 6 månader. Vem kan vara med? Programmet passar dig som är i färd med att realisera en affärsidé. Du kanske har funnit ett bättre sätt att göra något som redan finns på marknaden idag. Du kan också vara forskaren som har sett möjligheter att kommersialisera egna eller andras forskningsresultat eller på annat sätt identifierat affärsmöjligheter som baseras på kunskap i frontlinjen. Vi räknar med att du befinner dig i början av affärsutvecklingsprocessen, men har en relativt tydlig bild av vad du vill åstadkomma. Vi tror också att du har en eller flera kolleger som driver projektet tillsammans i ett grundarteam. Den organisatoriska formen kan variera från en informell projektgrupp till ett nystartat företag som kanske till och med gjort några första affärer. Business Growth Business Accelerator Business Lab Business Start EKONOMI ORGANISATION JURIDIK MARKNADSFÖRING IT Inkubatorprocessen består av olika faser. Vissa företag och idéer följer processen från början till slut, medan andra, som redan har kommit en bit på väg med sin utveckling, kan kliva in i en senare fas.

4 Program I Inkubera Business Lab går vi igenom ett antal ämnesområden och kombinerar seminarier med individuell rådgivning och affärscoaching. Programledningen har lång erfarenhet av undervisning och kompetensutveckling inom entreprenörskapsområdet. Du får dessutom träffa en rad erfarna entreprenörer, riskkapitalister och andra experter med stor erfarenhet av olika aspekter på affärsutveckling. Affärsutveckling idé och process Affärsutvecklingsprocessen affärsidé, affärsplan Från plan till genomförande Strategi och marknad Partners och strategiska samarbeten Metodik för situationsanalys Kunden och marknaden Kundbehov produktkoncept Kundnytta och prissättning Kommunikation och försäljning Mötet med kunden analys av kundbehov Finansiering Tidig finansiering hur ser marknaden ut? Olika finansiella aktörer vad tillför de? Avtal och förhandling Att bygga affärskoncept och organisation Produktkonceptmodellen affärskonceptets komponenter IPR om patent, varumärken och mönster Olika vägar till affär licens, partners och direktförsäljning Hur bygger vi teamet? Hur utnyttjar vi nätverket? Hur kommunicera med omvärlden? Ansökan Du kan ansöka om att delta i Inkubera Business Lab med halvdagsträffar eller i Inkuberas affärsutvecklingslabb som går kvällstid oktober mars och följer den nationella affärsplantävlingen Venture Cup. Programmet tar 4 6 månader och är kostnadsfritt. Om du går Inkuberas affärsutvecklingslabb kvällstid får du lämna en depositionsavgift på 500 kronor som du får tillbaka när du har fullföljt programmet. Din ansökan skickas till Inkubera AB, NetCity-7, Forskarvägen 1, Örebro. För mer information Thorsten Boström, , Erik Eskils, , Utvecklar idéer och företag. Inkubera i Örebro AB NetCity-7 Forskarvägen Örebro Sweden Avslutande presentation Företagen redovisar sina affärsbudskap/planer Återkoppling från Inkubera och programledning Identifierade knäckfrågor och kritiska problem

5 BUSINESS ACCELERATOR Affärsutveckling för introduktion och etablering på marknaden Inkuberas Business Accelerator fokuserar på kommersialiseringsfasen i företaget. Inkubatorprogrammet ger det stöd och den kompetens som krävs för att kunna introducera företagets tjänst eller produkt på marknaden och erhålla finansiering. Inkubera Business Accelerator är en dynamisk process där både människorna i företaget och företagets affärer ges ny kunskap, nya insikter och fortsatt utveckling. Som inkubatorföretag får du tillgång till en kreativ tillväxtmiljö och kontakt med ett stort och aktivt nätverk. Varje inkubatorföretag har en eller flera affärscoacher som följer företaget. Det är erfarna företagsledare med kunskap om kommersialiseringsprocessen och om den bransch som inkubatorföretaget verkar inom. I Inkubera Business Accelerator ingår en omfattande seminarieserie som syftar till att bidra med kunskap i företagets kärnfrågor under marknadsintroduktionen. Inkubatorprogrammet Inkubera Business Accelerator sträcker sig normalt över två år, men kan i vissa fall utökas med ytterligare ett år. Vem kan vara med? Inkubera Business Accelerator vänder sig till nystartade bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst. Innovativa företag såväl som spin-offs från industri, offentlig sektor och den akademiska världen är välkomna till Inkubera Business Accelerator. För att delta i Inkubera Business Accelerator krävs att en första affärsplan för företaget finns, att marknadsbehovet är definierat och att din produkt bedöms ha en nationell, gärna även internationell, marknadspotential inom sin bransch. Finansieringen bör vara löst för en inledande period. Möjligheter till patent, produktskydd och liknande ska ha utvärderats. Deltagandet i Inkubera Business Accelerator ställer krav på stort engagemang och drivkraft från innovatörerna. Inkubera Business Accelerator tar dig, företaget och din personal vidare i en dynamisk process med sikte på fortsatt affärsutveckling och kommersialisering av din affärsidé. Business Lab Business Accelerator Business Growth Business Start EKONOMI ORGANISATION JURIDIK MARKNADSFÖRING IT Inkubatorprocessen består av olika faser. Vissa företag och idéer följer processen från början till slut, medan andra, som redan har kommit en bit på väg med sin utveckling, kan kliva in i en senare fas.

6 Program Inkubera Business Accelerator erbjuder ett stimulerande och utvecklande inkubatorprogram som ger företaget tillgång till viktiga resurser som affärscoaching och rådgivning, finansiering, seminarier som stödjer bolagets affärsutvecklingsprocess samt viktiga nätverk. Affärscoach Varje inkubatorföretag får en egen affärscoach. Det är erfarna företagsledare med kunskap om kommersialiseringsprocessen och om den bransch som inkubatorföretaget verkar inom. Affärscoachen arbetar i inkubatorföretaget upp till en dag i veckan första halvåret 20 tim/månad, nästa period 15 tim/månad, följande period 10/tim månad och till sist 5 tim/månad. Via affärscoachen får företaget ny kunskap och erfarenhet när det gäller affärsutveckling och affärsplanering, säljutveckling, finansieringsvägledning, ekonomistyrning, tekniksparring, kommunikationsutveckling och tillgång till expertnätverk. Allt eftersom företaget utvecklas kan kraven på affärscoachen ändras och en ny coach tillsättas. Affärscoachen är inte kostnadsfri men Inkubera kan ge längre kredit för kostnaderna för affärscoachen. Seminarier Seminarierna behandlar aktuella frågor för inkubatorföretagen och ges i första hand av Inkuberas partners. Seminarierna hålls regelbundet och är efterfrågestyrda av inkubatorföretagen. Seminarierna ges på kvällstid och är ett viktigt tillfälle för att träffa andra inkubatorföretag och utbyta erfarenheter. Ansökan Ansökan till Inkubera Business Accelerator görs till Inkubera på NetCity. Din ansökan behandlas med sekretess. Beslut fattas inom 6 12 veckor. Under den perioden genomgår du ett acceleratorråd, där får du presentera din affärsidé för två till tre personer som kan bedöma din affärsidé. Acceleratorrådet ger därefter sin rekommendation till styrelsen som tar beslut om eventuell antagning och förslag till avtal. Mer information om vad som krävs för att ansöka till Inkuberas Business Accelerator finns på Din ansökan skickas till Inkubera AB, NetCity-7, Forskarvägen 1, Örebro. För mer information Erik Eskils, , Utvecklar idéer och företag. Inkubera i Örebro AB NetCity-7 Forskarvägen Örebro Sweden Lokaler Inkubera kan genom samarbetspartnern Klövern erbjuda välutrustade lokaler på NetCity i Örebro och på flera andra ställen.

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ

MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ MALMÖ Näringsliv MALMÖ Trade & Industry MALMÖ Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Affärsängelnätverk och investeringar

Affärsängelnätverk och investeringar Affärsängelnätverk och investeringar Näringslivets forskningsinstitut Av Michel Elmoznino Laufer, Lillemor Svensson, Karl Wennberg och Henrik Berglund Förord Rapporten ingår i projektet Financing of Innovations.

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Förnuftsvärdering. Värdering av tillväxtföretag i ett tidigt skede

Förnuftsvärdering. Värdering av tillväxtföretag i ett tidigt skede Förnuftsvärdering Värdering av tillväxtföretag i ett tidigt skede 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson,

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Tjänsteinkubatorn - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009 Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Ulrika Hedby och David Lundborg SU Dnr: 301-0024-09 Stockholms

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Driva vidare guide 2014

Driva vidare guide 2014 Driva vidare guide 2014 Driva vidare? UF-året är över...... sommaren närmar sig med stormsteg. Det är bra, passa på att vara lediga och njut av ett väl utfört arbete under året som UF-företagare. Ni som

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel

Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel 2005 2006 VD har ordet Att lyckas som företagare är också att våga ge förtroende. UIC är stolt över att ha fått förtroendet

Läs mer

4 CONNECT i världen. 5 Språngbrädeprocessen. 6 Minda s Garden 7 CH ANT EBI. 8 Gårdsvind. 9 Kompetens & Kapital. 10 Årets aktiviteter 2011

4 CONNECT i världen. 5 Språngbrädeprocessen. 6 Minda s Garden 7 CH ANT EBI. 8 Gårdsvind. 9 Kompetens & Kapital. 10 Årets aktiviteter 2011 8 CONNECT i världen 5 Språngbrädeprocessen kärnan i verksamheten 6 Minda s Garden fröföretaget som växte 7 CH ANT EBI ergonomiskt mode Främja kvinnors företagande 8 Gårdsvind vindkraft på gården 9 Kompetens

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer