Finlandspaket 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "25.3 2014 Finlandspaket 4"

Transkript

1 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar Finlandspaket 3 ansökan & antagning Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning

2 Gör din ansökan till universitet, högskolor och yrkeshögskolor på Åland och fastlandet: Högskolan på Åland Arcada & Novia Åbo Akademi, Soc & Kom, Hanken, Aalto, HU m.fl.

3 Dagens presentation 1) Högskolan på Åland 2) Yrkeshögskolor på fastlandet 3) Universitet och högskolor på fastlandet

4 1) Till Högskolan på Åland Ansökningstid Uppge max 3 ansökningsönskemål. Ansökan: /Webbansökan

5 Högskolan på Åland Antagningen hösten 2014: Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik Sjöfart - Vård - Läkarintyg för däckstjänst på fartyg Obligatorisk lämplighetsprövning kl (du deltar en av dagarna)

6 Högskolan på Åland 1. Välj utbildningar 2. Tryck på Ansök

7 Högskolan på Åland Då du valt utbildningarna och tryckt på Ansök ska du uppge din e-post adress för att få en bekräftelse skickad Uppge privat e-post adress om du har! Bekräftelsen skickas till din e-post: Gå till din e-post och tryck på länken som du fortsätter göra din ansökan via

8 Högskolan på Åland Godkänn användarvillkoren för att fortsätta

9 Högskolan på Åland Kontrollera ansökningsönskemålens ordning Fyll sedan i dina personuppgifter

10 Högskolan på Åland Kontrollera ansökningsönskemålens ordning Välj Studentexamen och 2014 för ditt avgångsbetyg

11 Lämna tomt! Du kan inte fylla i vitsord för avgångsbetyget eftersom du inte fått detta ännu; skicka i stället med senaste studieintyget vid ansökan (skrivs ut av din studiehandledare). Fyll sedan i övriga uppgifter, gå till Nästa för att se en sammanfattning om allt är korrekt, skriv ut & spara din ansökan!

12 2) & 3) Högskolor på fastlandet: antagningsreformen Fr.o.m. hösten 2014 tas ett nytt system i bruk Gäller de som SÖKER hösten 2014 för att BÖRJA STUDERA våren 2015 Gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet Högst 6 ansökningsmål totalt Alternativen rangordnas (bindande) Sökande erbjuds och kan ta emot endast en studieplats Skolorna har fortfarande egna antagningskrav och urvalsförfaranden Skolorna kan reservera kvoter för nybörjare...

13 Högskolor på fastlandet: antagningsreformen Nybörjarkvoter: Tanken är att underlätta för de som söker sin första studieplats Den som redan tagit emot en studieplats eller avlagt examen på högskolenivå anses inte vara nybörjare Om du börjar studera hösten 2014 är du alltså inte nybörjare om du vill byta utbildning till hösten OBS: Att byta utbildningsprogram eller skola efter att du tackat ja till en studieplats på högskolenivå kommer att var möjligt även i fortsättningen men sker via egna kvotgrupper eller antagningssystem.

14 Högskolor på fastlandet: antagningsreformen Följande svensk- eller tvåspråkiga skolor har fattat beslut om nybörjarkvoter: Arcada: inför inte nybörjarkvoter i antagningen 2015 Åbo Akademi: inför inte nybörjarkvoter i antagningen 2015 Aalto universitet: inför inte nybörjarkvoter i antagningen 2015 Helsingfors universitet: inför nybörjarkvoter i antagningen 2016 Sålunda kan du ännu i år (antagningen 2014) söka in och ta emot en studieplats vid dessa skolor utan att det påverkar dina möjligheter att som nybörjare byta till en annan utbildning vid någon av dessa skolor om ett år (vid antagningen 2015).

15 Högskolor på fastlandet: antagningsreformen Vad som händer efter 2015 är ännu i många fall oklart. Följande skolor har inte fattat beslut i frågan: Hanken i Helsingfors fattar beslut i frågan i juni Novia fattar beslut hösten 2014; inför antagligen inte kvoter till 2015 Kom också ihåg att det går bra att söka nu, det är mottagandet av en studieplats (du tackar ja till en plats i sommar) som i framtiden kan komma att påverka vilken antagningskvot du placeras i om du väljer att byta utbildning senare.

16 2) Till yrkeshögskolor på fastlandet Ansökningstid kl Alla yrkeshögskolor, Åland undantaget, ingår i gemensam antagning. Uppge max 4 ansökningsönskemål vid en eller flera yrkeshögskolor. Rekommendation att ansöka via webben Bifoga inte arbetsintyg och betygskopior; dessa kontrolleras om du blir antagen.

17 Yrkeshögskolor på fastlandet För utbildningsutbud se skolornas hemsidor! Nya YH-utbildningar i år: Informationsteknik Företagsekonomi turism (Arcada) (Arcada)

18 Yrkeshögskolor på fastlandet Rangordna dina (4) önskemål!!! Arbetserfarenhet: Fyll i endast om de program du söker till frågar efter det? info om hur & vad Urvalsprov: Fyll i var du skriver urvalsprov om detta efterfrågas! Ordnas kolla vad som gäller dig! Kallelse till urvalsprov: de program som kallar alla sökande de program som inte kallar alla Dessa väntar på information från studentexamensnämnden m.m. (t.ex. Arcada: fysioterapi, sjukskötare, socionom)

19 Yrkeshögskolor på fastlandet Komplettera ansökan med uppgifter om betyg & arbetserfarenhet: Uppge att du tar studentexamen 2014 Vitsord / medeltal / arbetserfarenhet: Använd senaste och meddela till den skola du placerat först om det sker ändringar a) senast 16 maj för att det skall beaktas vid kallelse till urvalsprov b) senast 13 juni för att det skall beaktas vid antagningen

20 YH-examen för unga

21 Fyll i!! Kolla hälsokrav! Du måste svara

22 2014

23 Inga vitsord

24 Yrkeshögskolor på fastlandet Då du kommit så här långt Överlåtelse av uppgifter: Uppgifter för marknadsföring Publicera namn på antagna Textmeddelande, e-post Kontrollera därefter uppgifterna och godkänn! Skriv ut din ansökan det går inte att spara uppgifterna!!! Skriv upp ditt ansökningsnummer!

25 Yrkeshögskolor på fastlandet: URVALSPROVEN Yrkeshögskolorna samarbetar: Ett urvalsprov till sjukskötarutbildningen i Helsingfors kan t.ex. göras i Åbo Du kallas till urvalsprov i maj De flesta urvalsproven hålls under de två första veckorna i juni kontrollera datum redan NU vid anmälan om det finns alternativa provdagar och något datum inte passar kan du kontakta skolans antagningsbyrå direkt (detta görs innan 16.5, dvs innan du blivit kallad!)

26 Yrkeshögskolor på fastlandet: ÄNDRINGAR Hur kan jag ändra på uppgifterna som jag fyllt i? Efter att du har lagrat din ansökan kan du inte längre själv ändra på dina uppgifter. Anmäl ändringar skriftligt (t.ex. per e-post) till ansökningsbyrån vid den yrkeshögskolan som utgör ditt första ansökningsönskemål. Kan jag ännu ändra på ansökningsönskemålen eller tillägga sådana? Ansökningsönskemålen kan ändras endast under ansökningstiden. Om du vill tillägga eller ta bort ansökningsönskemål eller ändra på preferensordningen, kontakta inom ansökningstiden ansökningsbyrån vid den yrkeshögskola som utgör ditt första ansökningsönskemål. OBS: För att göra ändringar behövs ditt ansökningsnummer anteckna detta! Missat sista ansökningsdagen? I slutet av juli ordnas det en gemensam kompletteringsansökan till de utbildningar vars platser inte blivit fyllda i vårens gemensamma ansökan.

27 3) Till universitet eller högskola Ansökningstid kl Alla universitet och högskolor, finsk- och svenskspråkiga. Uppge max 9 ansökningsönskemål vid en eller flera skolor. Med bankkoder kan du registrera dig och få tillgång till ansökningstjänsten, men det går också att fylla i en ansökan och skicka den direkt.

28 Universitetsansökan Genom att logga in i Ansökningstjänsten kan du: under ansökningstiden återgå till utbildningskorgen och överföra de utbildningar du lagrat till ansökningsblanketten under ansökningstiden kontrollera och vid behov ändra dina uppgifter på ansökningsblanketten i punkt Egna ansökningsblanketter. uppdatera dina kontaktuppgifter även efter ansökningstiden kontrollera antagningsresultaten ta emot studieplatsen

29 Ta god tid på dig och läs noggrant! Några viktiga punkter: * betyder att frågan måste besvaras Flera av frågorna gäller inte dig och behöver inte besvaras!? ger mer info om frågan OBS: Du är finländare och bor i Finland, med finskt postnummer

30 Logga in i ansökningstjänsten och sedan Fyll i ansökningsblanketten!

31 OBS! Om du vill studera på svenska i Åbo, välj ÅBO AKADEMI, inte ÅBO UNIVERSITET = Turun yliopisto

32 Rangordna utbildningar inom samma skola (t.ex. olika ämnen inom ÅA), men inte olika skolor!

33 För varje fråga står det vilken skolan den angår Du har INTE detta utan studentexamen!

34 Kunskaper i svenska = avlagt studentexamen Välj INTE alternativ 2 (svenska som skolutbildningsspråk), då kommer du att bli ombedd om att skicka in intyg över dina svenskakunskaper.

35 OBS

36 Avsluta ansökningen: Fyll i personuppgifter etc innan du skickar in OBS: Det går inte att spara informationen och skicka den senare!!! Om du skickar blanketten nu kan du ändra dina uppgifter i ansökningstjänsten fram till 1 april. Senaste versionen gäller. Då du skickat blanketten kan du spara informationen i pdf-format på din egen dator. Skriv ut din ansökan så har du tillgång till alla uppgifter även utan inloggning.

37 Observera Hur vet jag att min ansökningsblankett kommit fram? Anteckna din e-postadress i ansökan, så får du en bekräftelse på att ansökningsblanketten har mottagits. Ifall du inte får en bekräftelse, ska du ta kontakt med rådgivningstjänsten för ansökan till universitet. Med din personbeteckning kan du lagra bara en ansökan. Ifall du är osäker på om din ansökan lagrades, kan du försöka skicka en ny ansökan. Programmet ger en felanmälan ifall du redan har gjort en ansökan med din personbeteckning. Kan jag fylla i och skicka ansökningsblanketten utan nätbankskoder? Det kan du göra. Gå till punkten Fyll i ansökningsblanketten och följ instruktionerna. Kom ihåg att till slut trycka på Skicka -knappen.

38 Observera Kan jag registrera mig på Ansökningstjänsten efteråt, fastän jag redan skickat en elektronisk ansökan utan att registrera mig på Ansökningstjänsten? Ja, det kan du. Ansökningstjänsten erbjuder tilläggstjänster till sökande, som registrerat sig på tjänsten. Registreringen förutsätter en e-postadress och nätbankskoder eller Befolkningscentralens HST-kort. Efter att du registrerat dig kan du logga in på Ansökningstjänsten med din e-postadress och ditt lösenord. I Ansökningstjänsten kan du bl.a. bearbeta dina ansökningsmål under ansökningstiden och adressuppgifter också efter att ansökningstiden gått ut.

39 Diverse: Studentresultaten får universiteten / högskolorna /yrkeshögskolorna direkt från studentexamensnämnden. Kontrollera eventuella urvalsprov Prepkurser till universitet och yrkeshögskolor se skolornas hemsidor, kolla anslagstavlan utanför kansliet och läs din e-post

40 Länkar:

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Inledning. Registrering. 2008-12-17 Snabbstart för tavlingsanmalan.se

Inledning. Registrering. 2008-12-17 Snabbstart för tavlingsanmalan.se Inledning Jag tänkte att jag skulle göra en enkel guide till en första tävlingsanmälan. För att komma in i tavlingsanmalan.se första gången så måste man börja med göra en registrering. Registreringen är

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den.

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den. 1(5) dd.mm.åååå 1. Vad är det fråga om? UPM sätter säkerheten först i all sin verksamhet. Därför är det viktigt att alla som arbetar på UPM:s produktionsanläggningar känner till de grundläggande frågorna

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer