ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005"

Transkript

1 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Sätt ett kryss i Hjälp -rutan om du vill få fram hjälptexterna. Ansökan fylls i på svenska, norska eller danska. Elektronisk ansökan Ansökan fylls i elektroniskt på adressen Registrera dig som ny användare Du ska först registrera ett användarnamn och ett lösenord. Det är viktigt att du kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord eftersom de ger dig tillgång till dina ansökningar. Fälten försedda med * är obligatoriska uppgifter. Inga tidigare uppgifter finns i systemet. Men i fortsättningen får du fram basuppgifterna för ditt nätverk med ditt användarnamn och lösenord. Skriv ner ditt användarnamn och lösenord! Nätverkskoordinator I formuläret Nätverkskoordinator kan nätverkskoordinatorns personuppgifter (inklusive lösenord) fyllas i/ändras. Det är viktigt att nätverkskoordinatorns e-postadress är rätt eftersom systemet 1

2 automatiskt skickar ett meddelande om inlämnad ansökan till denna adress. Fälten försedda med * är obligatoriska uppgifter. Om stjärnan är orange betyder det att fältet kan lämnas tomt och fyllas i senare (dock innan ansökan lämnas in). Kom ihåg att klicka på Spara efter att du fyllt i uppgifterna. I detta formulär är det möjligt att logga ut. All sparad data finns kvar när du loggar in nästa gång. Nätverk Först måste du registrera ditt nätverk. Den koordinerande högskolan ska ha en NORDPLUS kontaktperson. Till denna kontaktperson postas alla kontrakt till nätverk som beviljats NORDPLUSmedel. Var nogrann då du fyller i/ändrar NORDPLUS kontaktpersonens uppgifter. Du ska också beskriva nätverket och dess målsättning samt verksamhet. I resumén Kortfattad beskrivning ska du beskriva ditt nätverk i korthet. Denna text publiceras på nätet. Om nätverket inkluderar icke-nordiska partners ta gärna upp det här. Nordiska partners registrerar du under rubriken Partner. Lägg till ett nätverk: klicka på Lägg till knappen ange nätverkets namn (använd inte Nordplus som nätverkets namn) välj Land (som koordinerar) välj Koordinerande högskola fyll i namnet på den koordinerande institutionen välj Ämnesgrupp och Ämne om nätverket har en egen webbadress kan den anges här i fältet Kortfattad beskrivning ges en kort beskrivning (några rader) av nätverket som kommer att publiceras i en översikt över alla Nordplus-nätverk på Internet i fältet Detaljerad beskrivning ges en mera omfattande beskrivning av nätverket: nätverkets målsättningar, arbetsformer, organisering och förväntade resultat (du kan också copy/paste texter från t.ex. Word/Excel) 2

3 fyll i Nordplus kontaktpersonens kontaktuppgifter (till Nordplus kontaktperson postas kontrakt till nätverk som beviljats Nordplusmedel och det är viktigt att kontaktuppgifterna är rätt) Partner När du har registrerat ett nätverk ska du registrera vilka partners som ingår i nätverket. En partner kan antingen vara ett universitet eller en högskola (dessa finns fördefinierade i systemet) eller en annan typ. Endast nordiska partners kan registreras här. Om nätverket inkluderar ickenordiska partners ta gärna upp det i beskrivningen av nätverket. Fälten försedda med * är obligatoriska uppgifter. Markera nätverket du vill registrera partners till (i den gula balken till vänster). Lägg till en partner: klicka på Lägg till knappen välj Universitet/Högskola eller Annat och fyll i kontaktuppgifterna (samtliga nordiska partners som ingår i nätverket ska anges här) kom ihåg att klicka på Spara efter att du ifyllt uppgifterna Ansökan Innan själva ansökan kan fyllas i, måste ett nätverk och partners registreras (se formuläret Nätverk/Partner). Lägg till en ansökan: klicka på Lägg till knappen välj vilket nätverk ansökan gäller om nätverket har ansökt om NORDPLUS-medel tidigare, fyll i löpnumret på de tre senaste ansökningarna (i formen NN/2002, NN/2003, NN/2004) I ansökan kan du söka medel för sex olika typer av aktiviteter. Välj den aktivitet du vill ansöka medel för i formulären: Studentsipendium, Lärarstipendium, Nätverksstöd, Intensivkurs, Gemensamma studieprogram, Andra samarbetsaktiviteter. 3

4 Du kan ändra alla uppgifter i ansökan ända tills du bestämmer dig för att lämna in den (knappen Lämna in ). Ifall du vill skriva ut din ansökan för eget bruk innan du lämnar in den gå till formuläret Ansökan (generell information) och klicka på knappen Visa utskriftsversion som ger dig hela ansökan i pdf-format. Studentstipendium Systemet godkänner endast mobilitet mellan länder/självstyrande områden som de registrerade partnerna i nätverket representerar. Då du registrerar fritt rörliga studerande och du vet inte i detta skede vilka är värdinstitutionerna ska du registrera en partner med namnet frimover till ditt nätverk och välj bland typerna Annat. I övriga fall kan du registrera partners i normal ordning. Vill du ansöka om studentstipendier: systemet har automatiskt fördefinierat alla resor som är möjliga på basen av de parter nätverket representerar När du registrerar ett studentstipendium ska du ange hur många studenter det gäller samt den totala tiden (i månader) som de ska stanna. Ska 10 stycken studenter vara borta i 4 månader var, fyller du således i 40 månader. Systemet beräknar automatiskt det ansökta beloppet (stipendiet är 180 /månad och resorna räknas enligt reseersättningsschablonen som finns i Nordplus programbeskrivningen). I fältet Beskrivning ska du beskriva respektive mobilitet. Du bör redogöra på vilket sätt hemmainstitutionen godkänner den studerandes studier vid värdinstitutionen (t.ex. ECTS). Redogör gärna också för hur mobiliteten med de senast beviljade Nordplus-medlen förverkligats hittills. (Du kan också copy/paste texter från t.ex. Word/Excel). Lärarstipendium Systemet godkänner endast mobilitet mellan länder/självstyrande områden som de registrerade partnerna i nätverket representerar. Då du registrerar fritt rörliga lärare och du vet inte i detta skede vilka är värdinstitutionerna ska du registrera en partner med namnet frimover till 4

5 ditt nätverk och välj bland typerna Annat. I övriga fall kan du registrera partners i normal ordning. Vill du ansöka om lärarstipendier: systemet har automatiskt fördefinierat alla resor som är möjliga på basen av de parter nätverket representerar När du registrerar ett lärarstipendium ska du ange hur många lärare det gäller samt den totala tiden (i veckor) som de ska stanna. Systemet beräknar automatiskt det ansökta beloppet (stipendiet är 355 /månad och resorna räknas enligt reseersättningsschablonen som finns i Nordplus programbeskrivningen). I fältet Beskrivning ska du beskriva respektive mobilitet. Redogör gärna också för hur mobiliteten med de senast beviljade Nordplusmedlen förverkligats hittills. (Du kan också copy/paste texter från t.ex. Word/Excel). kom ihåg att klicka på Spara Nätverksstöd Vill du ansöka om nätverksstöd: totalkostnaderna för aktiviteten anger du i euro i fälten under rubriken Budget Beskriv i fältet Syfte och beskrivning de aktiviteter du söker stöd för inom nätverksstödet och redogör detaljerat för aktivitetens budget (Du kan också copy/paste texter från t.ex. Word/Excel). Intensivkurs För varje ansökan kan du registrera en eller flera intensivkurser. Vill du ansöka om medel för en intensivkurs: klicka på Lägg till fyll i kursens namn och längd (dagar) fyll i antalet lärare och studerande per land 5

6 totalkostnaderna för intensivkursen anger du i euro i fälten under rubriken Budget Beskriv i fältet Beskrivning : kursens innehåll, kursens målsättning och förväntade resultat samt en mera detaljerad budget för kursen. (Du kan också copy/paste texter från t.ex. Word/Excel). I listan över registrerade intensivkurser finns längst till höger en kolumn som har rubriken Detaljer. I denna kolumn finns en knapp för varje registrerad kurs. Genom att klicka på en knapp visas ett nytt formulär med detaljer om just denna kurs. I detta nya formulär ges också möjlighet att redigera uppgifterna om kursen. Gemensamma studieprogram Vill du ansöka om medel för gemensamma studieprogram: totalkostnaderna för programmet anger du i euro i fälten under rubriken Budget Beskriv i fältet Syfte och beskrivning programmet. Se närmare programbeskrivningen. Du ska också detaljerat redogöra för aktivitetens budget. (Du kan också copy/paste texter från t.ex. Word/Excel). kom ihåg att trycka på Spara efter att du fyllt i uppgifterna Andra samarbetsaktiviteter Vill du ansöka om medel för andra samarbetsaktiviteter: fyll i Kostnad beskriv i fältet Syfte och beskrivning aktiviteten och en mera deltajerad budget (du kan också copy/paste texter från t.ex. Word/Excel) 6

7 Inlämning av ansökan Lämna in en ansökan: gå till Ansökan generell information klicka på Lämna in -knappen (OBS! Efter att detta gjorts kan inga ändringar i ansökan göras) systemet skickar automatiskt ett meddelande om inlämnad ansökan till nätverkskoordinatorns e-postadress som han/hon angett i formuläret Nätverkskoordinator. I meddelandet finns som bilaga nätverkets ansökan i pdf-format. skriv ut pdf-ansökan (OBS! Pdf-bilagan är den enda giltiga versionen av ansökan. Inga andra versioner godkänns!) ansökan undertecknas av nätverkskoordinatorn bifoga denna undertecknade ansökan dokument som t.ex. avsiktsförklaring, samarbetsavtal gällande gemensamma studieprogram osv. den undertecknade ansökan skickas till CIMO senast (poststämpel) till adressen: NORDPLUS Centret för internationellt personutbyte CIMO PB Helsingfors FINLAND 7

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Mamut Home Innehåll Programfönstret...2 Start...4 Mamut Home Mamut Home Free Familj Bostad och egendom Bil, båt och motor

Mamut Home Innehåll Programfönstret...2 Start...4 Mamut Home Mamut Home Free Familj Bostad och egendom Bil, båt och motor Mamut Home Med Mamut Home kan hela familjen få översikt över till exempel aktiviteter och kontrakt i samband med boende, bil och fritid. Fördelen med programmet begränsar sig inte till upplysningar om

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Finlands svenska Marthaförbund rf SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Version 2 28.04.2014 Marika Seger Innehåll 1. INLOGGNING... 3 1.1 Hur loggar jag in?... 3 1.2 Lösenord... 3 1.3 Jag har glömt

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer