2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare."

Transkript

1 ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa för Hjälp -rutan om du vill få fram hjälptexterna. *OBS! Ansökan kan fyllas i på svenska, norska, danska, skandinaviska eller engelska. *Kom ihåg att klicka på Spara knappen OFTA så att datan som du ifyller sparas! *Rekommendation: skriv längre beskrivningar/budget i t.ex. Word/Excel och klipp/limma (copy/paste) texterna till ansökningsblankettens fält online. Elektronisk ansökningsblankett Ansökan fylls i elektroniskt på adressen: Ansökningsomgången är öppen (00.00 svensk tid). Inloggning i systemet 1. Ifall ert nätverk lämnade in en ansökan år 2005 kan du logga in dig i systemet med det gamla användarnamnet och lösenordet och komma åt basuppgifterna. 2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. Det är viktigt att du sparar användarnamnet och lösenordet eftersom de ger dig tillgång till dina tidigare ansökningar och basuppgifterna. Skriv ner ditt användarnamn och lösenord! Ifall du har glömt användarnamnet/lösenrordet skicka ett e-postmeddelande till: (kom ihåg att ange numret på nätverket). Nätverkskoordinator Nätverkskoordinatorns kontaktuppgifter (även lösenordet!) fylls i/kan ändras i blanketten Nätverkskoordinator. Det är viktigt att nätverkskoordinatorns e-postadress är rätt eftersom systemet automatiskt skickar ett meddelande om inlämnad ansökan till denna adress. Kom ihåg att klicka på Spara efter att du fyllt i uppgifterna. I detta formulär är det möjligt att logga ut. All sparad data finns kvar när du loggar in nästa gång. 1

2 Nätverk Ifall nätverket är nytt måste du registrera det. Lägg till ett nätverk: ange nätverkets namn (använd inte Nordplus som namn) välj Land (som koordinerar) välj Koordinerande högskola fyll i namnet på den koordinerande institutionen välj Ämnesgrupp och Ämne om nätverket har en egen webbadress kan den anges här i fältet Kortfattad beskrivning ska du ge en kort beskrivning (några rader) av nätverket som kommer att publiceras i en översikt över alla Nordplus-nätverk på Internet i fältet Detaljerad beskrivning ska du ge en mera omfattande beskrivning av nätverket: nätverkets målsättningar, arbetsformer, organisering av samarbetet samt utvecklingsmöjligheter, förväntade resultat och nordisk nytta. klipp/limma dem till ansökningsblankettens fält online). fyll i Nordplus kontaktpersonens kontaktuppgifter (till Nordplus kontaktperson postas kontrakt till nätverk som beviljats Nordplus-medel och det är viktigt att kontaktuppgifterna är rätt) Partner När du har registrerat ett nätverk skall du registrera vilka partners som ingår i nätverket. En partner kan antingen vara ett universitet eller en högskola (dessa finns fördefinierade i systemet) eller av annan typ. Endast nordiska partners kan registreras här. Om nätverket inkluderar icke-nordiska partners ta gärna upp det i beskrivningen av nätverket. Lägg till en partner: aktivera ditt nätverk (genom att klicka på dess namn i balken till vänster) välj Universitet/Högskola eller Annat och fyll i kontaktuppgifterna (samtliga nordiska partners som ingår i nätverket ska anges här) kom ihåg att klicka på Spara efter att du ifyllt uppgifterna Ansökan Efter att du registrerat ditt nätverk kan du fylla i ansökan. Alla uppgifter går att komplettera och ändra tills årets ansökan för nätverket har lämnats in. Lägg till en ansökan: i formuläret Generell information välj vilket nätverk ansökan gäller (popup meny) 2

3 om nätverket har ansökt om NORDPLUS-medel tidigare, fyll i löpnumret på de tre senaste ansökningarna (i formen ansökans nummer/årtal) I ansökan kan du söka medel för sex olika typer av aktiviteter. Välj den aktivitet du vill ansöka medel för i formulären: Studentstipendium, Lärarstipendium, Nätverksstöd, Intensivkurs, Gemensamma studieprogram, Andra samarbetsaktiviteter. OBS! Mobilitet går endast att registrera mellan de länder/självstyrande områden som de registrerade partnerna i nätverket representerar. Ifall du önskar att skriva ut ansökan för eget bruk innan du lämnar in den gå till formuläret Ansökan Generell information och klicka på knappen Visa utskriftsversion som ger dig hela ansökan i pdf-format. Studentstipendium Systemet godkänner endast mobilitet mellan länder/självstyrande områden som de registrerade partnerna i nätverket representerar. Alla uppgifter går att komplettera och ändra tills årets ansökan för nätverket har lämnats in. Vill du ansöka om studentstipendier: systemet har automatiskt fördefinierat alla resor som är möjliga på basen av de partnerna nätverket representerar (ifall de är registrerade) När du registrerar ett studentstipendium ska du ange hur många studenter det gäller samt den totala tiden (i månader) som de ska stanna. Ska 10 stycken studenter vara borta i 4 månader var, fyller du således i 40 månader. Systemet beräknar automatiskt det ansökta beloppet (stipendiet är 180 /månad och resorna räknas enligt reseschablonen som finns i Nordplus programbeskrivningen). I fältet Syfte och beskrivning ska du beskriva mobiliteten i nätverket samt redogöra för hur hemmainstitutionen tillgodoräknar studierna utomlands. (rekommendation: skriv längre beskrivningar/budget t.ex. i Word/Excel och klipp/limma (copy/paste) dem sedan till ansökningsblankettens fält online). Ansökan om stöd till expressmobilitet görs i fältet Syfte och beskrivning under studentstipendium. Du ska ansöka om expressmobilitet i samma stil som vanlig mobilitet, exempel: 10 stud. från SVERIGE till FINLAND 5 stud. från NORGE till DANMARK 23 stud. från ISLAND till DANMARK osv. Du behöver icke räkna ut beloppet som du ansöker till expressmobilitet. Det gör vi här på CIMO på basen av reseschablonen (se närmare programbeskrivningen). Lärarstipendier Systemet godkänner endast mobilitet mellan länder/självstyrande områden som de registrerade partnerna i nätverket representerar. Alla uppgifter går att komplettera och ändra tills årets ansökan för nätverket har lämnats in. 3

4 Vill du ansöka om lärarstipendier: systemet har automatiskt fördefinierat alla resor som är möjliga på basen av de partnerna nätverket representerar (ifall de är registrerade) När du registrerar ett lärarstipendium ska du ange hur många lärare det gäller samt den totala tiden (i veckor) som de ska stanna. Systemet beräknar automatiskt det ansökta beloppet (stipendiet är 355 /vecka och resorna räknas enligt reseschablonen som finns i Nordplus programbeskrivningen). I fältet Syfte och beskrivning ska du beskriva mobiliteten i nätverket. klipp/limma (copy/paste) dem till ansökningsblankettens fält online). kom ihåg att klicka på Spara Nätverksstöd Vill du ansöka om nätverksstöd: budgetsammandrag för aktiviteterna görs i euro i fälten under rubriken Budget Beskriv i fältet Syfte och beskrivning de aktiviteter du söker stöd för inom nätverksstödet samt ställ upp en mer detaljerat kostnadskalkyl för aktiviteterna klipp/limma (copy/paste) dem till ansökningsblankettens fält online). Intensivkurs För varje ansökan kan du registrera en eller flera intensivkurser. Vill du ansöka om medel för en intensivkurs: fyll i kursens namn och längd (dagar) fyll i antalet lärare och studerande per land budgetsammandrag för intensivkursen görs i euro i fälten under rubriken Budget Beskriv i fältet Syfte och beskrivning : kursens innehåll, kursens målsättning och förväntade resultat. Här ska du också detaljerat redogöra för intensivkursens kostnader. (rekommendation: skriv längre beskrivningar/budget i t.ex. Word/Excel och klipp/limma (copy/paste) dem sedan till ansökningsblankettens fält online). Det är möjligt att redigera/komplettera uppgifter för varje registrerad kurs. I listan över registrerade intensivkurser finns längst till höger en kolumn som har rubriken Detaljer. I denna kolumn finns en knapp markerad med X för varje registrerad kurs. Genom att klicka på den visas ett nytt formulär med uppgifterna du fyllt i om ifrågavarande kurs. 4

5 Gemensamma studieprogram Vill du ansöka om medel för gemensamma studieprogram: budgetsammandrag för programmet görs i euro i fälten under rubriken Budget Beskriv i fältet Syfte och beskrivning programmet och dess målsättningar: bl.a. mobiliteten i programmet, motsvarar programmet och examen som utfärdas den nationella lagstiftningen osv. Se närmare anvisningar i programbeskrivningen. Här ska du också detaljerat redogöra för programmets kostnader. (rekommendation: skriv längre beskrivningar/budget i t.ex. Word/Excel och klipp/limma (copy/paste) dem till ansökningsblankettens fält online). kom ihåg att trycka på Spara efter att du fyllt i uppgifterna Andra samarbetsaktiviteter Vill du ansöka om medel för andra samarbetsaktiviteter: fyll i Kostnad -fältet totalkostnaderna för aktiviteterna beskriv i fältet Syfte och beskrivning aktiviteterna du söker stöd för. Här ska du också deltajerat redogöra för aktiviteternas kostnader (rekommendation: skriv längre beskrivningar/budget i t.ex. Word/Excel och klipp/limma dem till ansökningsblankettens fält online) Inlämning av ansökan Lämna in en ansökan: gå till Ansökan Generell information klicka på Lämna in. Efter att detta gjorts kan inga ändringar i ansökan göras. systemet skickar automatiskt ett meddelande om inlämnad ansökan till nätverkskoordinatorns e-postadress som han/hon angett i formuläret Nätverkskoordinator. I meddelandet finns som bilaga nätverkets ansökan i pdfformat. skriv ut pdf-ansökan. Denna pdf-bilagan är den enda giltiga versionen av ansökan. Inga andra versioner godkänns! ansökan undertecknas av nätverkskoordinatorn bifoga denna undertecknade ansökan dokument som t.ex. avsiktsförklaring, samarbetsavtal gällande gemensamma studieprogram osv. den undertecknade ansökan skickas till CIMO senast (poststämpel) till adressen: NORDPLUS-ansökan Centret för internationellt personutbyte CIMO PB Helsingfors FINLAND. 5

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Mamut Home Innehåll Programfönstret...2 Start...4 Mamut Home Mamut Home Free Familj Bostad och egendom Bil, båt och motor

Mamut Home Innehåll Programfönstret...2 Start...4 Mamut Home Mamut Home Free Familj Bostad och egendom Bil, båt och motor Mamut Home Med Mamut Home kan hela familjen få översikt över till exempel aktiviteter och kontrakt i samband med boende, bil och fritid. Fördelen med programmet begränsar sig inte till upplysningar om

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Finlands svenska Marthaförbund rf SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Version 2 28.04.2014 Marika Seger Innehåll 1. INLOGGNING... 3 1.1 Hur loggar jag in?... 3 1.2 Lösenord... 3 1.3 Jag har glömt

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Min Golf - Kort beskrivning

Min Golf - Kort beskrivning Sida 1 (10) Min Golf - Kort beskrivning Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. Inloggning Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer