Ansökningsguide 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökningsguide 2012"

Transkript

1 publicerats korrigerat [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin och odontologi

2 1 INNEHÅLL Sida 1. ANTAGNINGSSAMARBETE MED ANDRA UNIVERSITET 2 2. ANTAL STUDERANDE, STUDIELINJER OCH ANTAGNINGSFÖRFARANDE 2 3. ANSÖKAN OCH RÅDGIVNING TILL SÖKANDE Ansökningsbehörighet Språkkunskapskrav för respektive ansökningsobjekt Språkkunskapskrav för sökande till den finskspråkiga studielinjen Språkkunskapskrav för sökande till den svenskspråkiga studielinjen Inlämnande av bilagorna till ansökan Sökande som behöver specialarrangemang Sökande med funktionshinder 8 4. INITIALPOÄNG 9 5. URVALSPROVET Fordringarna i urvalsprovet Kalkylatorer som får användas i urvalsprovet TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN Begäran om omprövning MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS OCH INSKRIVNING VID UNIVERSITETET VIKTIGA DATUM SEPARATA ANTAGNINGAR 9.1 Separat antagning för den som avlagt ML- eller OL- examen Antagning av överflyttande ML- eller OL-studerande från andra medicinska fakulteter 14

3 1. ANTAGNINGSSAMARBETE MED ANDRA UNIVERSITET 2 Urvalsprovet ordnas som ett samarbete mellan Helsingfors universitet (medicinska och veterinärmedicinska fakulteterna), Östra Finlands, Uleåborgs, Tammerfors och Åbo universitet. Det rör sig dock inte om någon gemensam antagning. Provet hålls samtidigt i samtliga universitet. Om man söker till medicinska, odontologiska eller veterinärmedicinska utbildningsprogram, kan man endast söka till ett av följande utbildningsprogram i antagningen av nya studerande våren 2012: Helsingfors universitet, medicinska fakulteten Utbildningsprogrammet i medicin Utbildningsprogrammet i odontologi Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten Utbildningsprogrammet i veterinärmedicin Östra Finlands universitet, hälsovetenskapliga fakulteten Utbildningsprogrammet i medicin Utbildningsprogrammet i odontologi Tammerfors universitet, enheten för medicin Utbildningsprogrammet för medicine licentiatexamen Åbo universitet, medicinska fakulteten Utbildningsprogrammet i medicin Utbildningsprogrammet i odontologi Uleåborg universitet, medicinska fakulteten Utbildningsprogrammet i medicin Utbildningsprogrammet i odontologi Den sökande ska delta i urvalsprovet enligt anvisningarna från den fakultet som han/hon söker till. Den sökande kan bli antagen endast till det universitets utbildningsprogram, till vilket han/hon har sökt. Det lönar sig att grundligt överväga var man vill studera innan man ansöker om studieplats, eftersom det är mycket svårt att byta till en annan medicinsk fakultet (se antagningsprinciper för överflyttande ML- eller OL-studerande från andra medicinska fakulteter kap. 9.2). Alla som söker till Helsingfors universitets medicinska fakultet måste delta i urvalsprovet som hålls i Helsingfors (se kap. 5). Språkprovet i svenska hålls i Helsingfors (se kap ). 2. ANTAL STUDERANDE, STUDIELINJER OCH ANTAGNINGSFÖRFARANDE Till det odontologiska utbildningsprogrammet antas 50 nya studerande och till det medicinska utbildningsprogrammet antas 120 nya studerande år Både det medicinska och det odontologiska utbildningsprogrammet är uppdelade i en finsk- och en svenskspråkig studielinje. Till de svenskspråkiga linjerna antas högst 5 % av totalantalet godkända till läkarutbildning/odontologutbildning i hela landet. År 2012 antas högst 8 studerande till den svenskspråkiga studielinjen i odontologi och högst 30 studerande till den svenskspråkiga studielinjen i medicin. Av de finsk- och svenskspråkiga studielinjerna kan den ena väljas i första hand och den andra i andra hand. Poängskillnaden mellan den som antas till den finska studielinjen i medicin med lägsta poäng och dem som antas till den svenska studielinjen i medicin får inte vara större än 10 poäng (i kvoten för sammanlagda poäng gäller detta det sammanlagda poängantalet, i kvoten för urvalsprovspoäng gäller detta poängantalet i urvalsprovet).

4 3 Poängskillnaden mellan den som antas till den finska linjen i odontologi med lägsta poäng och dem som antas till den svenska linjen i odontologi får inte vara större än 10 procent (i kvoten för sammanlagda poäng gäller detta det sammanlagda poängantalet, i kvoten för urvalsprovspoäng gäller detta poängantalet i urvalsprovet). Om studerande antas från reservplats till de finskspråkiga linjerna sänker deras poängtal inte minimipoängtalet som krävs av sökande till de svenskspråkiga linjerna. Nya studerande till det odontologiska och till det medicinska utbildningsprogrammets finsk- och svenskspråkiga studielinjer antas separat i följande ordning: Kvot 1A (Kvoten för sammanlagda poäng, högst 117 poäng) - summan av initialpoäng (högst 45 poäng) och urvalsprovspoäng (högst 72 poäng) Kvot 1B (Kvoten för urvalsprovspoäng, högst 72 poäng) - urvalsprovspoäng I kvot 1A (kvoten för sammanlagda poäng) antas minst 50 procent och i kvot 1B (kvoten för urvalsprovspoäng) antas högst 50 procent. Först fylls kvot 1A, därefter kvot 1B. Om den lägsta poänggränsen för att bli godkänd infaller så att den är densamma för flera sökande avgörs godkännandet på basis av de högsta provpoängen (erhållna och konverterade poäng). Om de erhållna provpoängen är de samma för flera sökande vid den lägsta poänggränsen, antas alla dessa sökande även om den totala intagningskvoten överskrids. Platserna vid det medicinska och det odontologiska utbildningsprogrammets svenska studielinjer placeras i kvoterna 1A och 1B så att tröskelskillnaden mellan den finsk- respektive svenskspråkiga studielinjen blir så liten som möjligt. Därför får den ena av kvoterna en relativt sett större andel svenskspråkiga platser än den andra. Till reservplatser utses två sökande per kvot om ovannämnda villkor uppfylls. Om antalet nya studerande underskrider det maximala antalet i kategorin p.g.a. att en antagen sökande inte tar emot sin studieplats, antas i stället från reservplats den sökande som är följande i ordningen enligt poängtal. Om en antagen studerande annullerar sin studieplats men maximiantalet platser för nya studerande vid utbildningsprogrammet trots det fylls, antas ingen från reservplats i stället. Nya studerande från reservplats antas fram till ANSÖKAN OCH RÅDGIVNING TILL SÖKANDE Rådgivning till sökande ges vid Helsingfors universitet av Ansökningsservicen Tfn: (09) (kundbetjäning) PB 3, Helsingfors universitet Besöksadress: Fabiansgatan 33, 1 vån. Se öppettiderna på adressen: Du kan söka till Helsingfors universitet i universitetens gemensamma ansökningssystem på adressen På denna sida kan du bl.a. söka utbildningar bland de finländska universitetens utbud, fylla i och skicka din ansökan. Ansökan till alla universitet sker med samma blankett.

5 4 Det lönar sig att fylla i ansökningsblanketten i god tid innan ansökningstiden går ut. Det kan nämligen ta lång tid att fylla i ansökningsblanketten, speciellt ifall du samtidigt bekantar dig med ansökningsobjekten. Ansökningssystemet vägleder dig i att fylla i blanketten. När du fyllt i och skickat iväg blanketten berättar systemet för dig ifall du behöver skicka några bilagor till universitetet. Om du meddelar din e-postadress på blanketten får du även ett e- postmeddelande som informerar om att ansökningsblanketten tagits emot. Märk väl att blanketten inte sparats i systemet ifall du inte får ett meddelande till din e-post eller om texten ansökningen har sparats/mottagits inte visas. Efter att du fyllt i och skickat din ansökan kan du spara blanketten som bevis på att du skickat iväg din ansökan. Du kan spara din ansökan på den elektroniska ansökningsblankettens sista sida, efter att du skickat iväg ansökningen. Om du inte har möjlighet att fylla i ansökningsblanketten elektroniskt, kan du beställa en tryckt ansökningsblankett från utbildningsstyrelsens rådgivningstjänst, tfn Pappersblanketten skall vara Utbildningsstyrelsen tillhanda innan tidsfristen går ut. Utbildningsstyrelsens adress är PB 380, Helsingfors. Det lönar sig att skicka ansökningen som ett rekommenderat brev, så att du har ett kvitto på att ansökningen skickats. Ansökningstiden börjar och går ut kl , då också en per post skickad pappersblankett ska vara framme hos Utbildningsstyrelsen. Ansökningar som anländer efter att ansökningstiden gått ut beaktas inte, även om de är poststämplade den sista ansökningsdagen. Du kan registrera dig i ansökningstjänsten genom att identifiera dig med dina personliga nätbankskoder eller med ett finländskt HST-kort (elektroniskt identitetskort). Om du registrerar dig kan du till exempel ändra din ansökan, se antagningsresultaten och ta emot en studieplats. Du behöver emellertid inte vara registrerad i ansökningstjänsten för att fylla i ansökningsblanketten. Tjänsten är öppen hela året och dygnet runt med undantag för dagliga underhållsavbrott vardagsmorgnar kl Ansökningsblanketten kan du dock endast fylla i under ansökningstiden. På adressen finns anvisningar om hur du kan använda dig av tjänsten. ÄNDRINGAR I ANSÖKNINGSUPPGIFTERNA Eventuella ändringar i uppgifterna om ansökningsobjekten som du har gett på ansökningsblanketten kan göras endast under ansökningstiden genom att du registrerar dig på adressen Om du gör ändringar i blanketten blir de uppgifter som du senast gett i kraft. Du kan ändra dina kontaktuppgifter året runt i ansökningstjänsten på De ändringar som du gör i dina kontaktuppgifter förmedlas automatiskt till de universitet som du har sökt till. Du kan även göra ändringar i kontaktuppgifterna per telefon till ansökningsservicen vid respektive universitet. Helsingfors universitets ansökningsservice nås på numret (09) ANSÖKNINGSBEHÖRIGHET Du är behörig att söka till universitetet för att avlägga lägre och högre högskoleexamen om du är 1. student, som har avlagt någon av följande examina: finländsk studentexamen

6 5 International Baccalaureate (IB-examen) European Baccalaureate (EB-examen) Reifeprüfung (RP-examen) eller 2. en person som har avlagt AICE-examen (Cambridge Advanced International Certificate of Education) minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) lägre eller högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier eller en person som tidigare fått dispens att delta i urvalsprovet av dekanus eller kansler. Du är behörig att söka även om du avlägger din studentexamen eller motsvarande examen våren Personer, vars studentexamen inte blir klar under sommaren 2012, kan inte söka i den gemensamma antagningen på basis av studentexamen och kan således inte få poäng för vitsorden i studentexamen. Dessutom förutsätts av sökande till medicin och odontologi att de har de språkkunskaper som krävs för de aktuella ansökningsobjekten (se kap. 3.2). 3.2 SPRÅKKUNSKAPSKRAV FÖR RESPEKTIVE ANSÖKNINGSOBJEKT Sökande till den finska linjen ska visa sina kunskaper i finska på studienivå (se kap ). Sökande till den svenska linjen ska visa tillräckliga kunskaper i svenska på det sätt som medicinska fakulteten har fastställt (se kap ) SPRÅKKUNSKAPSKRAV FÖR SÖKANDE TILL DEN FINSKSPRÅKIGA STUDIELINJEN Alla som söker till den finska linjen ska till sin ansökan bifoga något av följande intyg över sina språkkunskaper på studienivå: 1) Grundläggande utbildning på finska eller finskspråkig examen på andra stadiet, eller båda 2) I finländsk studentexamen godkänt vitsord (minst approbatur) i modersmålet finska ELLER minst vitsordet magna cum laude approbatur i finska som andraspråk 3) I Reifeprüfung/Abiturprüfung-examen godkänt vitsord i skriftligt prov i finska (minst 4) ELLER minst vitsordet 8 i muntligt prov i finska 4) I IB-examen godkänt vitsord (minst 2) i finska som A1-språk ELLER minst vitsordet 5 i finska som A2-språk 5) I EB-examen godkänt vitsord (minst 4) i finska som LI-språk ELLER minst vitsordet 7 i engelska som LII-språk 6) Minst goda kunskaper i ett språkprov eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (andra inhemska språket) och som ingår i en högskoleexamen. 7) Högskolestudier i finska minst 35 studieveckor eller 70 studiepoäng eller vitsordet cum laude approbatur eller högskolans intyg över motsvarande studier i ett motsvarande läroämne 8) Högskoleexamen på finska 9) Högskoleexamen med finska som huvudämne (eller motsvarande) 10) Mognadsprov på finska vid en högskola 11) Intyg över goda kunskaper i finska: - språkprov vid Helsingfors universitets Språktjänster, i genomsnitt färdighetsnivå 5. Ytterligare upplysningar (på finska):

7 6 - allmän språkexamen, färdighetsnivå 5. Ytterligare upplysningar: - språkexamen för statsförvaltningen, god språkfärdighet. Ytterligare upplysningar: ingen SPRÅKKUNSKAPSKRAV FÖR SÖKANDE TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA STUDIELINJEN Det medicinska och det odontologiska utbildningsprogrammet har en finsk- och en svenskspråkig studielinje. Den svenskspråkiga studielinjen har som målsättning att utbilda tillräckligt med läkare och tandläkare med kunskaper i svenska för att tillfredsställa behovet i hela landet. För närvarande har fakulteten möjlighet att ordna ca 40 % av undervisningen på svenska, vilket innebär att även de som studerar på den svenskspråkiga linjen får en del av undervisningen på finska. Kunskaper i finska behövs även för kontakten med patienterna. Den studerande skall dock delta i den svenskspråkiga undervisningen alltid då sådan står till buds. För dem som i första eller andra hand ansöker om inträde till den svenskspråkiga linjen i medicin och odontologi ordnar fakulteten förutom det egentliga urvalsprovet ett språkprov. Den sökande måste bli godkänd i språkprovet för att bli beaktad vid antagningen till svenska linjen ifall den sökande inte kan visa upp något av följande intyg: 1) avgångsbetyg från en svenskspråkig skola (grundskola, gymnasium eller någon annan skola på det andra utbildningsstadiet) 2) i den finländska studentexamen godkänt vitsord (minst approbatur) i modersmålet svenska ELLER minst vitsordet magna cum laude approbatur i svenska som andraspråk 3) i Reifeprüfung/Abiturprüfung-examen godkänt vitsord i skriftligt prov i svenska (minst 4) ELLER minst vitsordet 8 i muntligt prov i svenska 4) i IB-examen godkänt vitsord (minst 2) i svenska som A1-språk ELLER minst vitsordet 5 i svenska som A2-språk 5) i EB-examen godkänt vitsord (minst 4) i svenska som LI-språk ELLER minst vitsordet 7 i svenska som LII-språk. 6) intyg över utmärkta kunskaper i svenska - språkprov avlagt vid Språktjänster, HU, färdighetsnivå 6 Tilläggsinformation på finska: - Allmän språkexamen nivå 6, Tilläggsinformation: - Statsförvaltningens språkexamen kunskapsnivå utmärkt, Tilläggsinformation: 7) intyg över att i samband med antagning till medicinska fakulteten ha blivit godkänd i fakultetens prov i svenska år 1988 eller senare. Den skriftliga delen av språkprovet i svenska hålls torsdagen den kl (OBS! Det är inte tillåtet att försena sig till provet). Den muntliga delen, en kort intervju, hålls kl Tidpunkterna för intervjuerna delas ut efter det skriftliga provet utanför provsalen INLÄMNANDE AV BILAGORNA TILL ANSÖKAN Om du har avlagt en finländsk studentexamen 1990 eller senare eller om din studentexamen blir färdig våren 2012 behöver du inte skicka in ett intyg över din högskolebehörighet. Du måste dock skicka in ett intyg som visar att du uppfyller de språkkunskapskrav som gäller för det aktuella ansökningsobjektet (se kap. 3.2), om du inte har visat det i ovan nämnda

8 7 studentexamina. Du skall skicka en bilaga över din högskolebehörighet (se kap. 3.1), ifall du söker med någon av följande examina: Finländsk studentexamen som avlagts före år 1990 International Baccalaureate -examen, Reifeprüfung-examen eller European Baccalaureate-examen AICE-examen Minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning Lägre eller högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet till motsvarande högskolestudier. I alla ovannämnda fall ska du skicka in en officiellt bestyrkt kopia på ditt examensbetyg. Om du har en utländsk utbildning som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier, ska du dessutom skicka in en officiell översättning av ditt examensbetyg. Betyget kan översättas till finska, svenska eller engelska. (Anvisningar om officiellt bestyrkta dokument och officiell översättning finns nedan.) Ifall du fått dispens att delta i urvalsprovet av kansler eller dekanus, ska du skicka in en officiellt bestyrkt kopia av beslutet. Om du inte hinner avlägga din behörighetsgivande examen före ansökningstidens utgång ska du skicka in en förhandsbedömning eller ett annat bevis som utfärdats av din läroanstalt. På beviset ska framgå vilken examen du håller på att avlägga och vid vilken läroanstalt. T.ex. kan du skicka in ett studieregisterutdrag om en halvfärdig yrkesexamen och ett Candidate Predicted Grades-intyg över en IB-examen som blir klar sommaren Förhandsbedömningarna ska ha läroanstaltens stämpel. Om du avlagt fler än en examen som ger dig behörighet att ansöka, räcker det att du skickar in betyget på endast en examen. Om någon av de avlagda examina är en finländsk studentexamen eller motsvarande examen (IB, EB, RP), lönar det sig att skicka studentexamensbetyget eftersom du då har möjlighet att få initialpoäng. Dessutom ska du lämna in ett intyg som visar att du uppfyller de språkkunskapskrav som gäller för de aktuella ansökningsobjekten (se kap. 3.2), om du inte har visat det med intyget över din högskolebehörighet. OFFICIELLT BESTYRKTA OCH OFFICIELLT ÖVERSATTA DOKUMENT Alla dokument ska vara officiellt bestyrkta kopior. Kopian kan endast bestyrkas av notarius publicus eller den läroanstalt som utfärdat betyget. Om betyget består av flera sidor ska alla sidor vara officiellt bestyrkta. Av ett utländskt examensbetyg ska du därtill skicka in en officiell översättning till finska, svenska eller engelska, ifall betyget inte utfärdats på ett av dessa språk. En officiell översättning kan vara 1) en översättning som läroanstalten utfärdat, 2) en officiellt bestyrkt kopia av en översättning som läroanstalten utfärdat, 3) en översättning av en auktoriserad translator eller 4) en officiellt bestyrkt kopia av en översättning av en auktoriserad translator. RP-, IB- eller EB-betyg behöver inte översättas. Det finskspråkiga Reifeprüfungmotsvarighetsintyget duger inte; om du avlagt RP-examen ska du skicka in en officiellt bestyrkt kopia av det fyrsidiga tyskspråkiga examensbetyget Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife.

9 8 Ifall du avlagt IB-examen ska du skicka in en officiellt bestyrkt kopia av ditt egentliga examensbetyg (Diploma). Även om du blir färdig sommaren 2012 ska dina dokument vara officiellt bestyrkta; de ska med andra ord ha läroanstaltens stämpel. INSKICKANDE AV BILAGORNA Bilagorna ska vara följande adress till handa senast kl : Bilageservice för sökande Universitetsgatan Helsingfors Du kan skicka bilagorna per post eller lämna in dem personligen till bilageservices postlåda. Även per post skickade bilagor ska vara framme senast ovannämnda tidpunkt; poststämpel räcker inte. 3.4 SÖKANDE SOM BEHÖVER SPECIALARRANGEMANG Sökande som p.g.a. funktionshinder eller sjukdom behöver specialarrangemang vid urvalsprovet ska göra en skriftlig ansökan till fakultetens studiebyrå före kl Med specialarrangemang avses enbart praktiska arrangemang vid urvalsprovstillfället, t.ex. avlägsnande av rörelsehinder, större skrivbord eller hjälpmedel. Arrangemangen syftar till att sökande som behöver specialarrangemang i urvalsprovet är jämställda med andra sökande. Till ansökan ska bifogas en specialläkares sakkunnigutlåtande av vilket det framgår hurdant handikapp det är fråga om och dess betydelse vid urvalsprovstillfället. Läkarintyget får vara högst två år gammalt. Varje fall avgörs separat. Sökande till medicinska fakulteten som anhåller om tilläggstid i urvalsprovet ska lämna in en skriftlig ansökan med en specialläkares utlåtande som bilaga till medicinska fakultetens studiebyrå senast kl Sökande med läs- och skrivsvårigheter som anhåller om tilläggstid ska bifoga utlåtanden av två sakkunniga, av vilka den ena ska vara en utbildad speciallärare, en sakkunnig psykolog eller talterapeut och den andra en specialläkare (barnneurolog, neurolog eller foniater). Utlåtandena får vara högst två år gamla (daterade eller senare). Fakultetens antagningsnämnd beslutar om beviljande av tilläggstid. Tilläggstid (30 minuter) kan beviljas endast om läs- och skrivsvårigheterna är svåra eller medelsvåra. 3.5 SÖKANDE MED FUNKTIONSHINDER Fakulteten kan bevilja studierätt till en sökande med svårt funktionshinder som genom ovannämnda antagningsförfarande inte blivit antagen till fakulteten, men som på basis av resultatet i urvalsprovet, studentexamen eller motsvarande kan anses klara av universitetsstudier. För att sökanden ska kunna antas måste han eller hon visa att funktionshindret har inverkat på prestationerna i eller förberedelserna för urvalsprovet. Sökanden måste också ha anhållit om specialarrangemang i urvalsprovet för att kunna utnyttja ansökningsförfarandet för sökande med funktionshinder. En till fakulteten riktad skriftlig anhållan om studierätt på ovannämnd grund ska inlämnas till fakultetens kansli inom 14 dagar från den dag då provresultaten tillkännages, adress PB 20 (Stockholmsgatan 8 B, 3 vån.), HELSINGFORS UNIVERSITET. Till ansökan, av vilken den sökandes handikapp ska framgå (läkarintyg), bifogas kopior av studentexamensbetyget och avgångsbetyget från gymnasiet eller motsvarande skolbetyg.

10 9 4. INITIALPOÄNG En sökande som får initialpoäng har automatiskt möjlighet att bli godkänd förutom i kvoten för urvalsprovspoäng också i kvoten för sammanlagda poäng. Initialpoäng kan fås för finländsk studentexamen, Reifeprüfung-examen, IB-examen (International Baccalaureate) och EBexamen (European Baccalaureate). Om den sökande har avlagt flera examina som berättigar till initialpoäng, tilldelas han/hon initialpoäng enligt den examen som ger det högsta antalet poäng. Sammanlagt kan man få högst 45 initialpoäng. Till dem som avlagt finländsk studentexamen våren 2006 eller senare ges initialpoäng för följande prov: 1. modersmålet (finska, svenska eller samiska)* 2. det andra inhemska språket (långt eller medellångt språk) eller provet i modersmålet, dock inte det prov som använts i punkt 1 (det bättre)* 3. ett främmande språk (långt språk) 4. ämnesrealprov i fysik, kemi eller biologi (det bästa) 5. matematik (lång eller kort) eller vilket som helst ämnesrealprov utom det prov som används i punkt 4 (det bästa) Till dem som avlagt finländsk studentexamen år 2005 eller tidigare ges initialpoäng för följande prov: 1. modersmålet (finska, svenska eller samiska)* 2. det andra inhemska språket (långt eller medellångt språk) eller provet i modersmålet, dock inte det prov som använts i punkt 1 (det bättre)* 3. ett främmande språk (långt språk) 4. realprovet 5. matematik (lång eller kort) *För de sökande som inte har avlagt provet i modersmålet i studentexamen poängsätts också finska eller svenska som det andra inhemska språket på samma sätt som provet i modersmålet. Om sökanden har skrivit realprovet i studentexamen före 2006 och därefter höjt sitt vitsord i ämnesrealen, beaktas det förhöjda vitsordet vid utdelning av initialpoäng. För varje enskilt provvitsord ges initialpoäng enligt följande modell: VITSORD NIVÅ A modersmålet långt språk lång matematik ämnesreal/real NIVÅ B kort matematik medellångt språk (det andra inhemska språket) L 9 6 E 7 4 M 5 2 C 3 0 B 1 0 A 0 0 För språkprov på kort nivå ges inte initialpoäng.

11 10 De, som avlagt Reifeprüfung-examen (RP) erhåller initialpoäng för de två sista gymnasieårens poängmedeltal i finska, alternativt tyska eller engelska (det bättre resultatet), matematik eller fysik eller kemi eller biologi (de två bästa resultaten av dessa) i enlighet med det motsvarighetsintyg som skolan utfärdat. För varje ämnes vitsord (poäng) räknas ett medeltal. Medeltalet avrundas till det närmaste heltalet så, att 14,5 = 15, 14,4 = 14 osv. De som avlagt RP-examen får poäng för sina vitsord i examensämnena enligt följande: Finländska betyget (Enligt nivå A/Lång/Fördjupad) RP-ämnenas medeltal L (9) Vid initialpoängsättningen beaktas dessutom det finländska studentexamensvitsordet i svenska (poängen ges enligt poängsättningen av den finländska studentexamen, se sid. 9 10). De som avlagt IB-examen får initialpoäng för totalantalet examenspoäng enligt följande: 42 eller flere totalpoäng ger 45 initialpoäng, 41 ger 43 poäng, 40 ger 41 poäng osv. De som avlägger examen våren 2012 får examenspoängen uträknade på basis av en förhandsbedömning som skolan gör och deras urvalsresultat på basis av examens- och provpoäng är villkorlig tills de har uppvisat det slutliga examensbetyget åt fakulteten. De som avlagt EB-examen får initialpoäng för totalantalet examenspoäng enligt följande: 80 poäng eller mer ger 45 poäng, 79 poäng ger 44 poäng, 78 poäng ger 43 poäng osv. De som avlägger examen våren 2012 får examenspoängen uträknade på basis av en förhandsbedömning som skolan gör och deras urvalsresultat på basis av examens- och provpoäng är villkorlig tills de har uppvisat det slutliga examensbetyget åt fakulteten. 5. URVALSPROVET I urvalsprovet kan utan separat kallelse alla delta som har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden och som är behöriga att söka (se kap.3). Urvalsprovet till det medicinska och det odontologiska utbildningsprogrammet hålls onsdagen Urvalsprovet pågår i 5 timmar utan paus. Provet börjar kl och slutar kl Deltagarna i urvalsprovet ska ta med ett identitetsbevis som är försett med ett fotografi. Till skrivplatsen får man inte ta med sig annat än skrivdon, identitetsbevis, en kalkylator och något att äta som är förpackat i genomskinlig plastfolie/etikettlösa förpackningar och dryck i en etikettlös flaska. OBS! Du har endast skrivplatsen till ditt förfogande. Övervakaren av provet kan omedelbart utvisa en sökande från provtillfället som gör sig skyldig till fusk eller använder en kalkylator som inte får användas, tabeller, magnetkort eller bruksanvisning för kalkylator eller en sökande som inte följer övervakarens anvisningar. Ifall fusket upptäcks först efter provet eller tillfället då den sökande bekantat sig med sina provpapper, kan provet underkännas av antagningsnämnden. Hela urvalsprovet underkänns för den som gör sig skyldig till fusk. OBS! Den sökande måste själv skriva sina personuppgifter (namn, personbeteckning och underskrift) under själva provtiden. Information om platserna för urvalsproven och närmare praktiska anvisningar om urvalsprovet ges på Internet på adressen E (7) M (5) C (3) B (1)

12 11 och på anslagstavlor i universitetets huvudbyggnads entréhall (Fabiansgatan 33) fr.o.m. kl. 15. Provplatserna är belägna på olika ställen i Helsingfors centrum och i Mejlans. De sökande ska själv se till att de i tid hinner till sin egen provsal. Kontrollera dina initialpoäng som finns till påseende på urvalsprovsdagen på anslagstavlorna (skilda anslagstavlor i Helsingfors centrum och i Mejlans i närheten av provsalarna). Om du märker fel i dina initialpoäng ska du anmäla detta till provövervakarna under urvalsprovet eller senast till medicinska fakultetens studiebyrå (antagningsekreterarna tfn , eller De råpoäng som sökande får i provet konverteras till slutpoäng så att den som har erhållit de högsta råpoängen får 72 provpoäng och resten omvandlas till poäng på en skala från 0 till FORDRINGARNA I URVALSPROVET Universitetet ordnar inte preparandkurser. Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1 5), s i läroplanen Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1 8), s i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1 5), s i läroplanen Innan ansökningstiden går ut ska den sökande bindande meddela i sin elektroniska ansökan ( om han/hon vill ha urvalsprovsfrågorna på svenska eller finska. Provfrågorna kan fås antingen på finska (de finskspråkiga fordringarna) i vilket fall man även måste svara på finska, eller på svenska (de svenskspråkiga fordringarna) i vilket fall man även måste svara på svenska. 5.2 KALKYLATORER SOM FÅR ANVÄNDAS I URVALSPROVET Listan över kalkylatorer som får användas i urvalsprovet i medicin år 2012 är densamma som år Listan kan kompletteras med nya märken och modeller. En förteckning över de kalkylatorer, som får användas i urvalsprovet i medicin och odontologi finns på Åbo universitets medicinska fakultets hemsida under adressen: OBS! INGA ANDRA ÄN DESSA KALKYLATORER FÅR ANVÄNDAS I URVALSPROVET. De sökande får inte heller använda andra matematiska hjälpmedel, t.ex. tabeller, magnetkort eller bruksanvisning för kalkylator. 6. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN Resultaten tillkännages fredagen Studiebyrån är öppen vardagar kl och kl Information om antagningen sänds per post till alla som deltagit i urvalsprovet. Breven postas De sökande kan också kontrollera resultatet genom att logga in på universitetens elektroniska ansökningstjänst. De antagnas namn publiceras på fakultetens studiebyrås anslagstavla och på fakultetens webbplats förutsatt att den sökande har gett sitt tillstånd till det.

13 12 Urvalsprovsfrågorna och svarsanalysen finns till påseende fr.o.m kl. 15 under en veckas tid i Helsingfors på anslagstavlor i universitetets huvudbyggnad och fakultetens studiebyrå. Svenska språkprovets lucktest finns att se på de aktuella anslagstavlorna fr.o.m kl BEGÄRAN OM OMPRÖVNING Sökande som är missnöjd med resultatet av urvalsprovet kan begära omprövning hos fakultetsrådet. Den skriftliga begäran om omprövning ska lämnas in inom 14 dagar efter att resultaten tillkännagivits. Under denna tid har sökande möjlighet att bekanta sig med sina egna svar och bedömningen av dem på fakultetens studiebyrå under öppettiderna. Sökande kan också befullmäktiga någon att bekanta sig med provpapperen. Begäran om omprövning ställs till fakultetsrådet och inlämnas till medicinska fakultetens studiebyrå, PB 20 (Stockholmsgatan 8 B, 5 vån.), Helsingfors universitet. Omprövningsbegäran ska vara fakulteten tillhanda senast fredagen den kl Fakulteten beaktar inte en begäran om omprövning som anländer efter utsatt tid. Begäran om omprövning behandlas vid fakultetsrådets första möte under höstterminen. Ett bemötande postas tidigast till alla som har begärt omprövning. En sökande som är missnöjd med fakultetsrådets beslut har med stöd av universitetslagen (558/2009) rätt att söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstol. I fråga om ändringssökande tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996 och 433/1999). Besvär skall anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Förvaltningsdomstolens beslut är avgiftsbelagt. 7. MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS OCH INSKRIVNING VID UNIVERSITETET Du ska ta emot studieplatsen senast kl Dessutom ska du skriva in dig vid universitetet. Närmare anvisningar får du i antagningsbrevet. Om du blir antagen från en reservplats eller senare, får du veta i antagningsbrevet när du senast ska ta emot studieplatsen. Blanketten för mottagande av studieplatsen ska lämnas in inom utsatt tid till den fakultet där du tar emot en studieplats (se även bestämmelsen om en studieplats). Med anmälan om mottagande av studieplatsen bekräftar du att a) du tar emot den studieplats som erbjudits, eller b) du tar emot den studieplats som erbjudits men samtidigt även ställer dig i kö för en annan attraktivare studieplats (du kan endast köa till ansökningsobjekt med reservplatser), vilket också ska antecknas på blanketten, eller c) du inte tar emot den studieplats som erbjudits. Anmälan om mottagande av studieplatsen är bindande och kan inte ändras i efterhand. Kom ihåg tidsfristen! Om du inte lämnar in din anmälan inom utsatt tid mister du din studieplats. Det är också möjligt att anmäla om mottagande av studieplatsen via ansökningstjänsten på adressen glöm dock inte att lämna in övriga inskrivningshandlingar till fakulteten senast Närmare anvisningar finns i antagningsbrevet. BESTÄMMELSEN OM EN STUDIEPLATS Inom högskolesektorn tillämpas bestämmelsen om en studieplats, vilket betyder att den studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för studier som inleds under samma termin ( ). Bestämmelsen gäller sådana utbildningar som ingår i

14 13 den riksomfattande gemensamma ansökan. Anvisningar om och exempel på bestämmelsen om en studieplats finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor på adressen UPPSKOV MED STUDIESTARTEN En studerande som blivit antagen och tagit emot en studieplats ska i regel vara närvarande under det första studieåret. Du kan ansöka om uppskov med studiestarten endast av tungt vägande skäl. Uppskovet kan beviljas på grund av värnplikt, moderskapsledighet och föräldraledighet eller i undantagsfall på grund av andra godtagbara skäl (t.ex. svår sjukdom). Uppskovet beviljas inte på grund av studier utomlands, arbete eller studier vid en annan läroanstalt. Uppskovet påverkar inte tidpunkten för mottagande av studieplatsen. Anmälan om mottagande av studieplats ska skickas inom utsatt tid även om du ämnar skjuta upp studiestarten. Om uppskov ansöks alltid skriftligt till fakulteten och bifogas till de övriga inskrivningshandlingarna. Studierna börjar den VIKTIGA DATUM Ansökningstiden ( går ut kl Information om provplatserna och närmare anvisningar för urvalsproven finns på internet och på anslagstavlorna i entréhallen i universitetets huvudbyggnad (Fabiansgatan 33) fr.o.m kl. 15. Urvalsprovet: Medicin och odontologi ons kl Svenska språkprovet tors kl Kontrollera dina initialpoäng på anslagstavlan på urvalsprovdagen (anslagstavlor finns i närheten av provsalarna i Helsingfors centrum och i Mejlans). Anmärkningar om initialpoängen ska göras under urvalsprovet till övervakarna eller senast den till medicinska fakultetens studiebyrå (antagningssekreterarna tfn , eller Resultaten tillkännages fredagen Studiebyrån håller öppet vardagar kl och kl Information om antagningsresultatet sänds per post till alla som deltagit i urvalsprovet. Breven postas De sökande kan också kontrollera resultatet genom att logga in på universitetens elektroniska ansökningstjänst. De antagna ska anmäla sig vid fakulteten senast före kl Studierna börjar

15 14 9. SEPARATA ANTAGNINGAR 9.1 SEPARAT ANTAGNING AV DEM SOM AVLAGT ML- ELLER OL- EXAMEN Om det är motiverat och av vägande skäl kan fakulteten på basis av ansökan anta 0 2 personer, som har avlagt medicine eller odontologie licentiatexamen vid ett finländskt universitet, för att avlägga en andra licentiatexamen utan att de har deltagit i urvalsprovet. Behörig att ansöka inom denna kvot är också sökande som har avlagt motsvarande examen utomlands och som av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården/valvira (tidigare Rättsskyddscentralen för hälsovården) erhållit full legitimation att verka som läkare/tandläkare i Finland. Legitimationen bör vara i kraft vid tidpunkten för ansökan. Antagningen grundar sig på de sökandes tidigare studieframgång, forskning och arbetserfarenhet. Ansökningarna behandlas en gång om året. Ansökningstiden går ut kl , då även ansökningar som skickats per post ska vara framme. Ansökningar som kommer fram efter att ansökningstiden har gått ut beaktas inte. Resultaten tillkännages senast Alla sökande får beslutet om antagningen per post. Sökande kan beställa ansökningsblanketten per e-post från med-opintoneuvonta a helsinki.fi. Den undertecknade ansökningsblanketten och bilagorna ska skickas till Medicinska fakulteten, PB 20 (Stockholmsgatan 8 B), Helsingfors universitet. 9.2 ANTAGNING AV ÖVERFLYTTANDE ML- ELLER OL-STUDERANDE FRÅN ANDRA MEDICINSKA FAKULTETER Fakulteten kan efter prövning anta utan urvalsprov en studerande som har blivit antagen till en annan medicinsk fakultet i Finland och som har visat tillräcklig framgång i studierna. Dessutom förutsätts att den andra fakulteten samtidigt tar emot en studerande i motsvarande skede av studierna från Helsingfors universitet. Den överflyttande studeranden ska själv utse en studerande vid Helsingfors universitet som studerar inom motsvarande utbildningsprogram vid medicinska fakulteten och är i motsvarande skede av studierna och som önskar överflytta. De båda studerandena ska ha genomfört minst ett läsårs studier i medicin eller odontologi och ha gällande studierätt vid respektive fakultet när de lämnar in sina ansökningar. Till ansökan ska bifogas ett officiellt studieregisterutdrag, intyg över den sökandes kursposition och en skriftlig överenskommelse mellan den sökande och den studerande som söker överflyttning från Helsingfors om att de går med på att avstå från sin studierätt vid det universitet där de har inlett sina studier i medicin/odontologi, ifall bådas överflyttningsansökan godkänns i fakulteterna. Ansökningsblanketten kan beställas per e-post från med-opintoneuvonta a helsinki.fi. Den undertecknade ansökningsblanketten och bilagorna ska skickas till Medicinska fakulteten, PB 20 (Stockholmsgatan 8 B), Helsingfors universitet. Ansökningstiden är kontinuerlig. Antagningsnämnden fattar beslut om antagning av nya studerande inom 3 månader från att ansökan har kommit in. Alla sökande informeras om beslutet per brev. Ansökningar eller bilagor returneras inte. Studerande som ansöker om överflyttning ska beakta eventuella tidsfrister för ansökan enligt antagningsprinciperna vid sin egen fakultet.

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt:

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt: INNEHÅLL 1 STUDIER... 1 2 URVALSFÖRFARANDET... 1 3 ANSÖKNINGSTID... 2 4 POÄNGSÄTTNING... 2 4.1 Det finländska studentexamensbetyget...3 4.2 International Baccalaureate (IB) examen...4 4.3 Reifeprüfung

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 Antagningsgrunderna för social- och hälsoområdet presenteras nedan medan antagningsgrunderna för idrott presenteras på sid. 5 6. Poängsättningen

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2. JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.2 Separat antagning

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 TEOLOGISKA FAKULTETEN

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 TEOLOGISKA FAKULTETEN 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2010 TEOLOGISKA FAKULTETEN 2 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2010 Ansökningstiden utgår... 16.4.2010 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE 2015 Gräns- och sjöbevakningsskolan 2014 Bli gränsbevakare! Gränsbevakningsväsendet söker till sin tjänst gränsbevakare, som utbildas för sin uppgift

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning 23.9.2013 Sari Ellonen, Heidi Bergström, Satu Hornborg och Laura von der Hagen Dagens program 9.30 Kaffeservering,

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016. Välkommen!

Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016. Välkommen! Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016 Välkommen! Dagens program Rektor Marcus Koskinen-Hagman inleder Studiehandledare Anna Levander informerar om: vad som är på gång för studerande i åk 2 studentexamen

Läs mer

Polis (YH) Urvalsgrunder

Polis (YH) Urvalsgrunder Polis (YH) Urvalsgrunder 7.1.2014 1 Innehållsförtäckning 1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE... 2 3 BEHÖRIGHET... 2 4 URVALSPROV... 3 5 BEDÖMNING OCH POÄNGSÄTTNING...

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 17 juni 2014 INNEHÅLL EXAMENSSTADGA... 1 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift...

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet för ljusdesign

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Snart färdig- informationstillfälle

Snart färdig- informationstillfälle Snart färdig- informationstillfälle 18.11.2015 13.30-14.30 på svenska 14.30-15.30 in English Studierådgivare/Study Advisors Kerstin Fagerström, Heidi Karlsson och Jessica Lindroos Fakulteten för naturvetenskaper

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Nordisk specialpedagogisk konferens Åbo 21.9.2013 Anneli Sihvo Studentexamensnämnden Om terminologi En studerande, (gymnasie)elev

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

Till grundskolbaserade och specialgrupps-baserade utbildningar. Ev. hälsofaktorer bör tas i beaktande före ansökan

Till grundskolbaserade och specialgrupps-baserade utbildningar. Ev. hälsofaktorer bör tas i beaktande före ansökan 25.2-15.3.2013 www.studieval.fi Till grundskolbaserade och specialgrupps-baserade utbildningar 5 ansökningsalternativ (Obs! prioritering) 1 studieplats Ev. hälsofaktorer bör tas i beaktande före ansökan

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 1(24) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 Statistikcentralen har förnyat höstens datainsamling gällande anordnar- och läroanstaltsnivå. Blanketten Uppgifter på anordnarnivå

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING Tekniska universitet och fakulteter Aalto-universitetet Ansökningsservice

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Föreskrift Datum 15.1.2010 HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 38 EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPER Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten har de studerande möjlighet att läsa ekonomiska, samhällsvetenskapliga och juridiska

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Valet till gymnasiet 2016 Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare Undervisningsstödsenheten 1 (7) Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare och lärare i naturvetenskap och teknik 2016/17 Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 10.06.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2013 Tid: 10.06.2013 kl. 17.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 2.1.2001 PERSONALAVDELNINGEN ANVISNING 1/2001

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 2.1.2001 PERSONALAVDELNINGEN ANVISNING 1/2001 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 2.1.2001 PERSONALAVDELNINGEN ANVISNING 1/2001 Innehåll Matrikel Stadganden på vilka behörigheten att meddela föreskrifter / anvisningar grundar sig Matrikellagen 12 2 mom.

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2012 Ansökningstiden går ut 3.4.2012 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 25.9.2015 Dessa föreskrifter tillämpas jämsides med föreskrifterna för proven i pappersform till och med examen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 MED VILKET BETYG SÖKER JAG? Om du har flera examina, kan du välja det för dig fördelaktigaste betyget och basera din ansökan på detta. Vitsorden tas

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan... 3 Beviljande av tillstånd...

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer