ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN"

Transkript

1 ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

2 ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA GEMENSAM ANSÖKAN ANSÖKNINGSTID OCH ANSÖKNINGSBLANKETT VEM KAN ANSÖKA SKA JAG LÄMNA IN BILAGOR ANTAGNINGSFÖRFARANDET POÄNGSÄTTNINGEN INITIALPOÄNG OCH URVALSPROVSPOÄNG INITIALPOÄNGEN SOM GES FÖR STUDENTEXAMENSBETYGET Finländsk studentexamen International Baccalaureate (IB) -examen Reifeprüfung (RP) -examen European Baccalaureate (EB) -examen URVALSPROVET TIDPUNKT FÖR URVALSPROVET OCH PROVETS LÄNGD ORTER DÄR URVALSPROVET ORDNAS TILLÅTNA KALKYLATORER SPECIALARRANGEMANG VID URVALSPROVET PUBLICERING AV RESULTATEN MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS VILLKORLIGT ANTAGNA BEGÄRAN OM OMPRÖVNING BEKANTA DIG MED DINA URVALSPROVSVAR OCH BEDÖMNINGEN YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR GAMLA URVALSPROVSUPPGIFTER OCH URVALSSTATISTIK KONTAKTUPPGIFTER OCH RÅDGIVNING SOM GÄLLER ANTAGNINGEN AV STUDERANDE

3 1 Om studierna I Finland kan man studera veterinärmedicin endast vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet. Fakulteten finns till största delen på Campus Vik i nya och moderna forsknings- och undervisningslokaler. Till fakulteten hör fyra avdelningar och Universitetets djursjukhus som fungerar som undervisningssjukhus för blivande veterinärer. Forskning och undervisning som gäller produktionsdjur sker delvis i Mäntsälä. De omfattande veterinärmedicinska studierna gör det möjligt att vara verksam inom alla veterinärmedicinens delområden. En veterinär kan arbeta t.ex. som kommunalveterinär på landsbygden, privatpraktiserande smådjursveterinär, som chef för miljö- och hälsoskyddet, som tjänsteman vid olika ministerier, i undervisnings- och forskningsuppgifter eller inom industrin. I framtiden kommer det att behövas allt fler veterinärer inom livsmedelstillsynen och övervakningen av smittsamma djursjukdomar och djurens välfärd. Sysselsättningsutsikterna i branschen är också goda eftersom betydelsen av sällskaps- och hobbydjur växer och antalet djur ökar. Studierna består av en treårig kandidatexamen i veterinärmedicin (VMK, 180 studiepoäng) och en treårig licentiatexamen (VML, 180 studiepoäng). Studierätt beviljas samtidigt både till den lägre och den högre examen. För att få utöva veterinäryrket ska båda examina avläggas. Under studierna förvärvar den studerande de färdigheter som krävs i veterinäryrket, för självständig yrkesutövning, för att kunna följa med utvecklingen i branschen och för kontinuerligt lärande. Studierna framskrider i huvudsak enligt ett färdigt program. Undervisningen består förutom av föreläsningar också av en stor mängd praktiska övningar och smågruppsundervisning. Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet men största delen av undervisningen i veterinärmedicin ges på finska. En del av undervisningen ges på engelska och en betydande andel av undervisningsmaterialet är engelskspråkigt. Det praktiska arbetet med patienter och jourtjänstgöring är en viktig del av studierna. 2 Gemensam ansökan Till Helsingfors universitet söker du i högskolornas gemensamma ansökan på adressen https://studieinfo.fi. Webbplatsen Studieinfo presenterar de finländska universitetens och yrkeshögskolornas utbildningsutbud, och där kan du göra en elektronisk ansökan. I den 3

4 gemensamma ansökan kan du söka till högst sex ansökningsobjekt som du ska placera i prioritetsordning, och du kan erbjudas högst en studieplats. 2.1 Ansökningstid och ansökningsblankett Ansökningstiden för våren 2015 börjar 17.3 och slutar klockan Anvisningar för den gemensamma ansökan finns på adressen https://opintopolku.fi/wp/sv/universitet/sa-har-soker-du-ivarens-gemensamma-ansokan-till-universitet/ På ansökningsblanketten för gemensam ansökan ska du meddela dina ansökningsobjekt, personuppgifter, kontaktuppgifter och den grundutbildning som ligger som grund för din ansökan. Det kan också finnas kompletterande frågor som du ska besvara. Ange en fungerande e-postadress på blanketten, då får du en kvittering till din e-post som meddelar att ansökan har tagits emot och sparats. Gör ansökan i god tid, för efter att ansökningstiden har gått ut sista dagen klockan kan du inte längre skicka ansökan. Ansökningsblanketten kan bara fyllas i en gång. Om du registrerar dig på Studieinfos elektroniska ansökningstjänst kan du dock redigera din blankett under ansökningstiden och uppdatera dina kontaktuppgifter. Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte göra ändringar i ansökningsobjekten eller i deras prioritetsordning. Om du ändrar uppgifterna i blanketten, gäller de ändringar som du senast har gjort. För att kunna använda den elektroniska ansökningstjänsten behöver du bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller mobilcertifikat, men du kan också skicka din ansökan utan att registrera dig. Om du inte har en finländsk personbeteckning och gör flera ansökningar, blir den senaste av dem i kraft. Prioritering av ansökningsobjekten I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du söka till högst sex ansökningsobjekt, och ansökningsobjekten måste placeras i prioritetsordning. Prioritetsordningen är bindande och kan inte ändras efter ansökningstidens utgång. Även om du på basis av dina antagningsresultat kan bli antagen till flera utbildningar, kommer du att erbjudas endast en studieplats bland de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan. 4

5 Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du angett på ansökningsblanketten. Du erbjuds en studieplats vid den utbildning som du har prioriterat högst bland dem du kan antas till. 2.2 Vem kan ansöka Den som söker till universitetet måste ha genomfört tillräckliga tidigare studier för att uppnå högskolebehörighet. I den gemensamma ansökan kan du ansöka om att få avlägga lägre och högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet, om du har avlagt någon av följande examina: Finländsk studentexamen International Baccalaureate (IB) Europaskolornas europeiska studentexamen (European Baccalaureate, EB-examen) Reifeprüfung (RP) En yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller en motsvarande tidigare examen En högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) Ansökningsbehörig är också den som redan tidigare har beviljats dispens av dekanus eller kanslern, eller den som har beviljats rätt att avlägga en examen på samma eller högre nivå vid någon av Helsingfors universitets fakulteter eller vid ett annat universitet. Ett avgångsbetyg från gymnasiet utan studentexamen ger inte ansökningsbehörighet till universitetet. Helsingfors universitets ansökningsobjekt har ingen så kallad nybörjarkvot Kvoten tas i bruk Sökande som redan har en högskoleexamen eller studierätt vid en högskola kan fortfarande söka i den gemensamma ansökan. Om du tar emot en studieplats år 2014 eller senare inverkar detta emellertid på vilken sökandegrupp du hör till. Då söker du inte längre i nybörjarkvoten om du i framtiden beslutar dig för att söka till 5

6 en ny högskoleutbildning. Den som får sin examen våren 2015 Den som får sin examen (studentexamen eller annan examen som ger ansökningsbehörighet) våren 2015 kan söka i den gemensamma ansökan En finländsk studentexamen och gymnasiestudierna ska vara färdiga före Universitetet får informationen om din examen direkt från registret, så du behöver inte lämna in ett examensbevis. Om din studentexamen inte är slutförd senast kan du inte använda studentexamen som ansökningsgrund i den gemensamma ansökan 2015 och du kan inte heller få poäng för dina studentexamensvitsord. Om du ansöker med en annan examen som ansökningsgrund, ska den examen vara slutförd senast för att du ska anses ansökningsbehörig. Du måste visa din ansökningsbehörighet genom att i ansökningsskedet lämna in en förhandsuppskattning av den examen du slutför. 2.3 Ska jag lämna in bilagor Om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller om din studentexamen blir färdig våren 2015 behöver du inte skicka en kopia på examensbeviset eftersom universitetet får uppgifterna från registret. Studentexamen och gymnasiestudierna måste vara slutförda senast Du måste lämna in en kopia på det intyg som bevisar din högskolebehörighet senast om du har någon av följande som ansökningsgrund: En finländsk studentexamen som avlagts före 1990 International Baccalaureate (IB) Europaskolornas europeiska studentexamen (European Baccalaureate, EB-examen) Reifeprüfung (RP) En yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller en motsvarande tidigare examen 6

7 En högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) På annat sätt förvärvad högskolebehörighet Om du har beviljats dispens av kanslern eller fakulteten för att kunna delta i urvalsprov ska du lämna in en kopia på beslutet till ansökningsservicen. Om du har beviljats rätt att avlägga en examen på motsvarande eller högre nivå vid ett finländskt eller utländskt universitet ska du lämna in ett officiellt intyg som har utfärdats av universitetet i fråga. Om du inte visar din högskolebehörighet på det sätt som krävs och behörigheten inte kan konstateras i studentexamensnämndens register, avslås din ansökan. I ansökningsskedet behöver bilagorna inte vara officiellt bestyrkta, men om du blir antagen måste du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbetyg till universitetet. Fram till dess är antagningen villkorlig. Inlämningsadress och tidsfrist för bilagor Bilagorna till ansökan ska lämnas in senast före kl på följande adress: Ansökningsservicen PB 3 (Fabiansgatan 33, 1 vån.) Helsingfors universitet Om ditt examensbevis har fler än en sida måste du lämna in kopior av alla sidor. Observera att examensbeviset inte ska skickas in i original. Bilagorna skickas inte tillbaka till de sökande. Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera dem inom en viss tidsfrist. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har gett på ansökningsblanketten. 7

8 Bilagorna kan antingen skickas in per post eller läggas i den postlåda som finns i huvudbyggnadens entréhall. Bilagorna ska vara framme inom den utsatta tiden före kl , poststämpelns datum duger inte. När bilagorna har behandlats får du per e-post en kvittering att de har inkommit. Kopiorna på examensbevis kan också skannas in och skickas som bilagor per e-post. Tillåtna filformat är PDF, JPEG, GIF, TIFF och PNG. Maxstorlek för en enskild sida är 200Kb och för alla bilagor sammanlagt 2Mb. Namnge och numrera filerna efter ditt eget namn, t.ex. "EfternamnFörnamn1", "EfternamnFörnamn2". I meddelandefältet ska du skriva namnen på dina ansökningsobjekt och i rubrikfältet "Bilagor till Helsingfors universitet i den gemensamma ansökan 2015". Adressen är hakijan-liitepalvelu(at)helsinki.fi. Sökande med utländsk examen Om din högskolebehörighet grundar sig på en utländsk utbildning ska du utöver kopian av examensbeviset också lämna in en officiell översättning till finska, svenska eller engelska av examensbeviset, om examensbeviset inte ursprungligen är skrivet på något av dessa språk. Den officiella översättningen kan antingen vara utfärdad av läroanstalten eller gjord av en auktoriserad translator. Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett register över auktoriserade translatorer i Finland: När det gäller utländska examina kan högskolebehörigheten också visas med en kopia av Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examen. International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung Examensbevisen International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung behöver inte översättas. Den som har avlagt IB-examen måste lämna in en kopia av sitt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, från och med 2013 The Diploma of the International Baccalaureate). Den som har avlagt RP-examen måste lämna in en kopia av det fyra sidor långa examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Ett finskspråkigt motsvarighetsintyg räcker inte. 8

9 Sökande som avlägger studentexamen våren 2015 Om du avlägger en finländsk studentexamen våren 2015, behöver du inte lämna in en bilaga som visar högskolebehörigheten. Studentexamen och gymnasiestudierna ska vara slutförda senast Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderas det att du lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen. Om din studentexamen ändå blir färdig före , kommer de initialpoäng som studentexamen eventuellt ger att beaktas automatiskt. Andra sökande som får sin examen våren 2015 Om ansökningsgrunden är en annan examen som slutförs först efter ansökningstidens utgång ska du i ansökningsskedet (senast före kl ) lämna in läroanstaltens officiella förhandsuppskattning över den examen du slutför. Examen måste vara färdig senast för att du ska vara behörig att ansöka. Initialpoängen för IB-, EB- och RP-examina räknas ut enligt förhandsuppskattningen om den innehåller de vitsord som ska beaktas som initialpoäng i antagningen till ansökningsobjektet. Den som avlägger International Baccalaureate ska lämna in förhandsuppskattningen Candidate Predicted Grades som ska vara försedd med skolans stämpel. Den som avlägger Reifeprüfungexamen ska lämna in en kopia av examensbevisets vitsordssida som utfärdas på förhand. Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller annan examen som ger högskolebehörighet ska du i ansökningsskedet lämna in ett studieutdrag eller annat intyg av läroanstalten, av vilket det framgår vilken examen du avlägger. Av intyget måste framgå examens omfattning och när den beräknas bli färdig. När det gäller sökande vars examen blir färdig våren eller sommaren 2015 och inte är en finländsk studentexamen, är antagningsbeslutet villkorligt. Om du blir antagen ska du senast före kl lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt examensbevis. För IB-examen ska du lämna in de slutliga vitsorden (Diploma Programme (DP) Results). 9

10 Sökande med flera examina Om du har avlagt flera examina som ger högskolebehörighet, behöver du endast lämna in examensbevis för en examen. Om du har avlagt både studentexamen och någon annan examen, rekommenderas det att du lämnar in en kopia av examensbeviset för studentexamen eller en motsvarande examen (IB, EB, RP) eftersom du i så fall kan få initialpoäng. Studierätt vid eller examen från Helsingfors universitet Om du har en giltig rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet eller har avlagt examen vid universitetet är det tillräckligt för att visa din högskolebehörighet. Du behöver inte skicka kopior på studieutdrag eller examensbevis, men meddela ansökningsservicen om saken per e-post. Om du söker med en examen från Helsingfors universitet som ansökningsgrund får du inga initialpoäng även om du tidigare har blivit antagen på basis av studentexamen. Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en bilaga över examensbeviset för att få initialpoäng. 3 Antagningsförfarandet Till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin antas 68 nya studerande i följande ordningsföljd: Enligt summan av initialpoäng och urvalsprovpoäng: Först antas 34 studerande på basis av summan av initialpoängen och poängen för urvalsprovet. Studerandena antas bland de sökande som har avlagt finländsk studentexamen, IB-examen, RPexamen eller EB-examen. Om flera sökande får samma totalpoäng, avgörs de sökandes ordningsföljd i första hand av det totala poängtalet för urvalsprovet, och om också den poängsumman är lika, av poängen för uppgift 1 i urvalsprovet. Om även poängen för uppgift 1 är lika antas alla studerande som har fått samma poäng. Om en antagen studerande inte tar emot sin studieplats, antas i stället den studerande i samma grupp som har de högsta poängen bland dem som inte blivit antagna, förutsatt att den årliga antagningskvoten inte överskrids. Enligt urvalsprovpoäng: Därefter antas 34 studerande på basis av poängen i urvalsprovet. Studerandena antas bland de sökande som inte blivit antagna på basis av summan av initialpoängen och poängen för 10

11 urvalsprovet, och andra högskolebehöriga sökande som deltagit i urvalsprovet. Om flera sökande får samma poäng i urvalsprovet, avgörs de sökandes ordningsföljd i första hand av summan av initialpoängen och urvalsprovspoängen, och om också den poängsumman är lika, av poängen för uppgift 1 i urvalsprovet. Om även poängen för uppgift 1 är lika antas alla studerande som har fått samma poäng. Om en antagen studerande inte tar emot studieplatsen antas i stället den studerande i samma grupp som har de högsta poängen bland dem som inte blivit antagna, förutsatt att den årliga antagningskvoten inte överskrids. För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin måste den sökande delta i utbildningsprogrammets urvalsprov. 4 Poängsättningen 4.1 Initialpoäng och urvalsprovspoäng Poäng ges för studentexamen och urvalsprovet. Summan av poängen för uppgifterna i urvalsprovet konverteras till urvalsprovpoäng på en skala från 0,00 till 72,00. Högsta urvalsprovpoäng (72,00) motsvarar det poängtal som 1 % av de bästa deltagarna i det veterinärmedicinska utbildningsprogrammets urvalsprovet har uppnått. Initialpoäng: max 36 Urvalsprovspoäng: max 72 Sammanlagt: max Initialpoängen som ges för studentexamensbetyget Initialpoängen som ges för studentexamensbetyget finns på provdagen till påseende på anslagstavlorna vid provsalarna och på anslagstavlan på första våningen i huset för veterinärmedicin och livsmedelsvetenskaper (EE-huset), Agnes Sjöbergs gata 2, Helsingfors. Om du upptäcker fel i dina initialpoäng ska du anmäla detta till Veterinärmedicinska fakultetens kansli så fort som möjligt, senast Du kan också fråga om dina initialpoäng per telefon. Kontaktuppgifter: Veterinärmedicinska fakultetens kansli, Antagningen av studerande, PB 66 (Agnes Sjöbergs gata 2), Helsingfors universitet, tfn (antagningen av studerande), 11

12 4.2.1 Finländsk studentexamen De sökande får initialpoäng för fyra olika ämnen i studentexamen: 1. modersmålet (svenska, finska eller samiska)* 2. ett främmande språk (lång lärokurs) eller det andra inhemska språket (lång eller medellång lärokurs) det bästa av dessa 3. ett realprov (fysik, kemi eller biologi) det bästa av dessa 4. matematik (lång eller kort lärokurs) eller vilket som helst realprov (inte det som används i punkt 3) eller det gamla realprovet det bästa av dessa. Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i studentexamen poängsätts enligt följande tabell: Vitsord i studentexamen: L E M C B A modersmålet ett främmande språk eller det andra inhemska språket (lång lärokurs) ett realprov (vilket som helst), det gamla realprovet matematik (lång lärokurs) det andra inhemska språket (medellång lärokurs) matematik (kort lärokurs) * Om en sökande vars modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska i stället för provet i modersmålet har avlagt ett prov i finska eller svenska som andraspråk, beaktas vitsordet i detta prov som vitsord i modersmålet vid beräkningen av initialpoäng International Baccalaureate (IB) -examen De sökande får initialpoäng för fyra olika ämnen i International Baccalaureate (IB): 1. modersmålet (A-språk) 2. det andra A-språket eller ett främmande språk (B-språk) (higher level HL eller standard level SL) 3. fysik, kemi eller biologi (higher level HL eller standard level SL) 4. matematik (vilken nivå som helst) eller vilket som helst ämne (utom ett språk- eller konstämne och det prov som används i punkt 3) (higher level eller standard level). 12

13 Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i IB-examen poängsätts enligt följande tabell: Vitsordet i IB-examen: modersmålet ett främmande språk (HL eller SL) ett annat ämne än ett språk- eller konstämne matematik (HL) matematik (andra nivåer) Reifeprüfung (RP) -examen För Reifeprüfung-examen ges initialpoäng enligt följande: 1. modersmålet 2. ett främmande språk (lång lärokurs) 3. fysik, kemi eller biologi det bästa av dessa 4. matematik eller vilket som helst ämne (utom ett språkämne och det prov som används i punkt 3) det bästa av dessa Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i RP-examen poängsätts enligt följande tabell: Vitsordet i Reifeprüfungexamen: modersmålet ett främmande språk (lång lärokurs) ett annat ämne än ett språkämne matematik European Baccalaureate (EB) -examen För European Baccalaureate (EB) -examen ges initialpoäng enligt följande: 1. modersmålet (L1) 2. ett främmande språk (L2) 3. fysik, kemi eller biologi det bästa av dessa 4. matematik (kort eller lång lärokurs) eller vilket som helst ämne (utom ett språkämne och det prov som används i punkt 3) det bästa av dessa Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i EB-examen poängsätts enligt följande tabell: 13

14 Vitsordet i EB-examen: modersmålet (L1) ett främmande språk (L2) ett annat ämne än ett språkämne matematik (lång lärokurs) matematik (kort lärokurs) Urvalsprovet Urvalsprovet ordnas samma dag och är identiskt med urvalsprovet till de andra medicinska fakulteterna i Finland. Det är möjligt att söka till endast ett medicinskt utbildningsprogram (veterinärmedicin, medicin eller odontologi). I ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilket ort du deltar urvalsprovet. Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Bredare kunskaper ger inte tilläggspoäng vid bedömningen av provsvaren. Gymnasiets läroplaner finns på adressen: Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1 5), s i läroplanen Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1 8), s i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1 5), s i läroplanen Materialet i urvalsprovet fås på finska eller på svenska. Frågorna besvaras antingen på finska eller på svenska. På ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilketdera språket du önskar få materialet. Man kan bara få materialet på ett språk, och man måste svara på samma språk. Vid bedömningen av svaren i urvalsprovet följs principerna i beskrivningarna av goda svar, som tillämpas bl.a. i bedömningen av studentexamensproven. Efter urvalsprovet publiceras en allmän beskrivning av det centrala faktainnehåll som ligger till grund för bedömningen av varje 14

15 provuppgift. Utifrån beskrivningen kan man inte dra slutsatser om vad som ska nämnas i svaren i detalj eller om poängsättningen. Inget modellsvar" med specificerad poängsättning ges, eftersom faktainnehållet kan presenteras på individuella sätt beroende på uppgiften. Svarets logiska uppbyggnad och klarhet påverkar också poängsättningen. Urvalsprovsfrågorna och beskrivningarna av grunderna för bedömningen finns till påseende på urvalsprovsdagen efter kl på anslagstavlorna vid provsalarna och på anslagstavlan på första våningen, nedre entréhallen, i huset för veterinärmedicin och livsmedelshygien (EE-huset), Agnes Sjöbergs gata Tidpunkt för urvalsprovet och provets längd Urvalsprovet ordnas onsdag med början kl Provet pågår i fem timmar utan paus. Provdeltagarna får avlägsna sig från provtillfället tidigast kl Till provtillfället ska du ta med ett identitetsbevis med fotografi (officiellt id-kort, pass eller körkort) och vanliga skrivdon (inte pennfodral). Du får ta med matsäck förpackad i genomskinlig plast. Fusk under urvalsprovet eller överskridning av provtiden leder till att urvalsprovet underkänns. 5.2 Orter där urvalsprovet ordnas Du kan delta i urvalsprovet på följande orter: Helsingfors, Campus Vik, Kuopio (Best Western Hotelli Savonia, Sammakkolammentie 2) och Uleåborg. I ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilket ort du deltar i urvalsprovet. Ortspecifik information om provsalen och praktiska instruktioner för provtillfället ges på platserna där urvalsprovet ordnas / på webbplatsen: Till urvalsprovet sänds ingen separat kallelse och de sökande ska själva se till att de hinner till rätt provsal i tid. 15

16 Sökande till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin måste delta i urvalsprovet på den ort som angetts i ansökningsblanketten. 5.3 Tillåtna kalkylatorer En lista över kalkylatorer som är tillåtna i urvalsprovet finns på Åbo universitets medicinska fakultets webbplats (på finska). På webbplatsen publiceras också eventuella tillägg till tillåtna kalkylatorer. Andra kalkylatorer än de som nämns i listan eller andra matematiska hjälpmedel, t.ex. tabeller, bruksanvisningar för kalkylatorer och magnetkort, får inte användas i urvalsprovet. Direkt länk: Eller: (välj Valtakunnallisessa lääketieteen alan valintakokeessa sallittavat laskimet till vänster) 5.4 Specialarrangemang vid urvalsprovet Syftet med specialarrangemangen är att se till att de som behöver specialarrangemang är jämställda med alla andra sökande vid provtillfället. Med specialarrangemang avses praktiska arrangemang vid provtillfället, t.ex. att man ordnar en tillgänglig lokal, hjälpmedel eller tilläggstid. Specialarrangemang söks hos fakulteten före utgången av ansökningstiden för den gemensamma antagningen. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av specialarrangemang har uppkommit efter att ansökningstiden gått ut. Den som ansöker om tilläggstid på grund av läs- och skrivsvårigheter ska bifoga ett utlåtande av en speciallärare, psykolog, talterapeut eller specialistläkare (barnneurolog, neurolog eller foniater). Sökande med medelsvåra eller svåra läs- och skrivsvårigheter beviljas 30 minuter tilläggstid. Den som ansöker om specialarrangemang av någon annan anledning ska bifoga ett läkarutlåtande av vilket skadans eller sjukdomens art framgår. Utlåtandet får vara högst två år gammalt. Den sökande kan dessutom bifoga ett motsvarande beslut från studentexamensnämnden till ansökan. Varje fall avgörs separat. 16

17 Kontaktuppgifter: Veterinärmedicinska fakultetens kansli, Antagningen av studerande, PB 66 (Agnes Sjöbergs gata 2), Helsingfors universitet, tfn (antagningen av studerande), 6 Publicering av resultaten I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du bli antagen till högst en studieplats. Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du angett på ansökningsblanketten. Du kan bli antagen endast till det högst prioriterade alternativet som dina antagningsresultat räcker till för. Din prioritetsordning jämförs med dina resultat för vart och ett av dina ansökningsobjekt. Om dina resultat är tillräckliga för antagning i något av dina ansökningsobjekt, kan du inte efter det bli antagen till de ansökningsobjekt som ligger längre ned i prioritetsordningen. Du kommer att meddelas om antagningsresultaten när resultaten för dina ansökningsobjekt fastställs, senast Om du är registrerad på tjänsten Studieinfo visar systemet dina resultat genast när de är färdiga. Observera att resultaten kan bli färdiga vid olika tidpunkter för olika sökande, eftersom den studieplats som erbjuds beror på den sökandes prioritetsordning. Till varje ansökningsobjekt antas så många studerande som det finns nybörjarplatser. Om du inte ryms med i denna grupp men uppfyller ansökningsobjektets minimikrav (t.ex. minimipoänggränsen i urvalsprovet), är du på reservplats. Den som är på reservplats kan även bli antagen efter 1.7 om en tidigare antagen sökande beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen. Antagningen från reservplats avslutas senast De som har antagits till Veterinärmedicinska fakulteten får per post ett informationspaket för nya studerande. Namnen på de antagna tillkännages på internet, förutsatt att den sökande har gett sitt tillstånd till det. Alla antagnas namn publiceras också på anslagstavlan i första våningen i huset för veterinärmedicin och livsmedelsvetenskaper (EE-huset, Agnes Sjöbergs gata 2), där de finns till påseende i tre veckor under husets öppettider vardagar cirka kl

18 6.1 Mottagande av studieplats Om du erbjuds en studieplats före måste du ta emot den senast före kl Dessutom måste du skriva in dig vid universitetet. Du kan ta emot studieplatsen elektroniskt i tjänsten Studieinfo eller skriftligen. Du förlorar den erbjudna studieplatsen om du inte tar emot den inom den utsatta tiden. Om du blir antagen från reservplats efter 1.7 får du i antagningsmeddelandet veta tidsfristen för när du ska ta emot studieplatsen och skriva in dig vid universitetet. Du kan ta emot en studieplats antingen bindande eller villkorligt. Villkorligt mottagande innebär att du fortfarande kan bli antagen från reservplats till ett ansökningsobjekt som ligger högre på din prioritetsordning. Men om du inte blir antagen från reservplats till ett attraktivare ansökningsobjekt, omvandlas ditt villkorliga mottagande automatiskt till ett bindande mottagande. 6.2 Villkorligt antagna Din studieplats är villkorlig ifall din högskolebehörighet har konstaterats från en förhandsuppskattning eller en inofficiell kopia av ditt examensbetyg. Detta framkommer i antagningsmeddelandet. I samband med mottagandet av studieplatsen kontrollerar universitetet att de uppgifter som du gett tidigare stämmer. Om du har blivit villkorligt antagen ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia på ditt examensbetyg och en eventuell officiell översättning av betyget, så att din villkorliga antagning kan bekräftas och du kan ta emot din studieplats. Dokumenten ska lämnas in senast kl Detta gäller alla som blivit antagna senast Om du blir antagen från reservplats efter 1.7 finns datumet för mottagandet av studieplatsen och inlämnandet av bilagorna i antagningsmeddelandet. Om du har avlagt en International Baccalaureate -examen våren 2015 ska du lämna in dina slutgiltiga vitsord (Diploma Programme (DP) Results) till universitetet. Dokumentet ska vara försedd med skolans officiella stämpel och IB-koordinatorns underskrift. Du förlorar den studieplats som har beviljats dig om den officiellt styrkta kopian av ditt examensbevis inte är framme inom den utsatta tiden. Studieplatsen kan även annulleras ifall dina 18

19 vitsord på förhandsuppskattningen har påverkat din antagning, och de slutliga vitsorden inte stämmer överens med vitsorden på förhandsuppskattningen. Dokumenten skickas till adressen: Ansökningsservicen PB 3 (Fabiansgatan 33, 1 vån.) Helsingfors universitet Du kan skicka dokumenten per post eller lämna in dem personligen i postlådan som befinner sig i universitetets huvudbyggnad eller till ansökningsservicens kundtjänst. Bilagorna ska vara framme inom den utsatta tiden före kl , poststämpelns datum duger inte. Du kan även visa upp ditt ursprungliga examensbetyg för ansökningsservicen genom att besöka ansökningservicens kundtjänst under öppettiderna. Skicka inte ditt ursprungliga examensbetyg per post. Officiellt bestyrkta kopior När du tar emot din studieplats ska alla kopior vara officiellt bestyrkta. Detta gäller såväl examensbetyg som intyg över tillräckliga språkkunskaper. En fotokopia eller kopia bestyrkt av två privatpersoner räcker således inte. En kopia kan officiellt bestyrkas av notarius publicus eller den läroanstalt som beviljat intyget. Ifall kopian innehåller flera sidor ska alla sidor vara officiellt bestyrkta. Notarius publicus, som fungerar vid magistraten (http://www.maistraatti.fi/sv/tjanster/notarius_publicus/), har som uppdrag att ge officiellt bestyrkta kopior. Kopian från läroinrättningen anses vara officiellt beststyrkt endast om den uppfyller följande kriterier: 1. Kopian är stämplad med läroinrättningens officiella stämpel. Läroinrättningarnas officiella stämplar bär vanligen läroinrättningens namn och symbol. 19

20 2. Kopian är undertecknad av en företrädare för läroinrättningen och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänsteställning. En stämpel som med texten "kopians riktighet intygas av" eller "certified copy" är inte läroinrättningens officiella stämpel. 6.3 Begäran om omprövning En sökande som är missnöjd med antagningen av studenter kan skriftligen begära omprövning vid Veterinärmedicinska fakulteten inom 14 dagar efter att resultaten har tillkännagivits (med början ). Omprövningsbegäran ska skrivas under och innehålla: sökandes namn, personbeteckning, den berörda provuppgiftens nummer och en preciserad motivering för begäran om omprövning. Omprövningsbegäran som gäller skilda provuppgifter ska skrivas på separata papper. Begäran om omprövning ska vara framme hos fakulteten senast kl Detta gäller också en begäran om omprövning som sänds per fax, med kurir eller som rekommenderat brev. 6.4 Bekanta dig med dina urvalsprovsvar och bedömningen Du kan bekanta dig med bedömningen av dina provsvar på Veterinärmedicinska fakultetens kansli (Agnes Sjöbergs gata 2, EE-huset, andra våningen) vardagar kl Under samma tid kan du på begäran få en avgiftsbelagd kopia av ditt urvalsprov från kansliet. 7 Ytterligare upplysningar 7.1 Gamla urvalsprovsuppgifter och urvalsstatistik Gamla urvalsprovfrågor och beskrivningarna av grunderna för bedömningen (svarsanalyser) finns att se på Åbo universitets medicinska fakultetens sidor: Urvalsstatistik av Veterinärmedicinska fakulteten finns på fakultetens sidor: 20

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2. JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.2 Separat antagning

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2012 Ansökningstiden går ut 3.4.2012 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING Tekniska universitet och fakulteter Aalto-universitetet Ansökningsservice

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

HUR SJUKDOM, FUNKTIONSHINDER ELLER FÖRORDANDE BEAKTAS I STUDENTEXAMEN

HUR SJUKDOM, FUNKTIONSHINDER ELLER FÖRORDANDE BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskrift Datum 12.12.2014 HUR SJUKDOM, FUNKTIONSHINDER ELLER FÖRORDANDE BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen,

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK

FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK Föreskrift Datum 27.5.2011 FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK Föreskrifterna för provet i matematik innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 2 I TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2011 Ansökningstiden utgår... 12.4.2011 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN 6.5.2015 Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret PROPOSITIONENS

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera Informationshäfte till föräldrar, elever med flera INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB Global Education är programmet för dig som vill vara med och skapa en bättre värld! Det är en utbildning för er som

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök. Producent Regina Westermark-Niskala, UBS

Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök. Producent Regina Westermark-Niskala, UBS Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök Producent Regina Westermark-Niskala, UBS En kanal till gymnasieoch yrkesutbildning samt till annan utbildning efter grundskolan Förnyad ansökan till andra stadiet samt

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer

URVALSGUIDE 2015. Vill du bli Diplomingenjör? Vill du bli Arkitekt? DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

URVALSGUIDE 2015. Vill du bli Diplomingenjör? Vill du bli Arkitekt? DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING URVALSGUIDE 2015 DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING # 14 # 17 # 25 # 23 EFTERFRÅGAN PÅ KVINNLIGA CHEFER Det behövs även kvinnliga diplomingenjörer till mansdominerade företag

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Gemensam ansökan 2-20.3.2009. Tove Gestranius 19.01.2009

Gemensam ansökan 2-20.3.2009. Tove Gestranius 19.01.2009 Gemensam ansökan 2-20.3.2009 Tove Gestranius 19.01.2009 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Utkom från trycket den 30 november 2012 beslutade

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland 4 3 4 PMS2945C R:0 G:82 B:165 C:100 M:70 Y:15 K:2 5 3 10 2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland Välkommen till Umeå universitet Du som bor i Finland och talar svenska har möjlighet

Läs mer

ansökan URVALSPROVSGUIDE

ansökan URVALSPROVSGUIDE A R K I T E K T ansökan URVALSPROVSGUIDE 2014 Aalto-universitetet 15.04.2014 Arkitektavdelningarnas antagningskommission Bästa sökande, Du har valts vidare i arkitektavdelningarnas förhandsgallring och

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Anpassade prov. - ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket

Anpassade prov. - ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket - ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket Anpassade prov Har du svårt för att läsa? Är kunskapsprovet inte översatt till ett språk som du kan? Här hittar du information om hur man ansöker

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare

Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare Tema 5 Kundtjänst Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare handledning (en person) omorganisering

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Studera veterinärmedicin. Ett yrke med många möjligheter

Studera veterinärmedicin. Ett yrke med många möjligheter Studera veterinärmedicin Ett yrke med många möjligheter 2 Veterinären tryggar både djurens och människornas hälsa och välbefinnande Var och en av oss behöver veterinärer varje dag. Veterinärer jobbar med

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet

För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet Foto: Ingela Hjulfors erg, Jan Lindmark Praktisk information inför läsåret 2013/2014 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet www.teknat.umu.se november

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 17.11.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 312 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/111/10 SEKRETERARE

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer