ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN"

Transkript

1 ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

2 ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA GEMENSAM ANSÖKAN ANSÖKNINGSTID OCH ANSÖKNINGSBLANKETT VEM KAN ANSÖKA SKA JAG LÄMNA IN BILAGOR ANTAGNINGSFÖRFARANDET POÄNGSÄTTNINGEN INITIALPOÄNG OCH URVALSPROVSPOÄNG INITIALPOÄNGEN SOM GES FÖR STUDENTEXAMENSBETYGET Finländsk studentexamen International Baccalaureate (IB) -examen Reifeprüfung (RP) -examen European Baccalaureate (EB) -examen URVALSPROVET TIDPUNKT FÖR URVALSPROVET OCH PROVETS LÄNGD ORTER DÄR URVALSPROVET ORDNAS TILLÅTNA KALKYLATORER SPECIALARRANGEMANG VID URVALSPROVET PUBLICERING AV RESULTATEN MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS VILLKORLIGT ANTAGNA BEGÄRAN OM OMPRÖVNING BEKANTA DIG MED DINA URVALSPROVSVAR OCH BEDÖMNINGEN YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR GAMLA URVALSPROVSUPPGIFTER OCH URVALSSTATISTIK KONTAKTUPPGIFTER OCH RÅDGIVNING SOM GÄLLER ANTAGNINGEN AV STUDERANDE

3 1 Om studierna I Finland kan man studera veterinärmedicin endast vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet. Fakulteten finns till största delen på Campus Vik i nya och moderna forsknings- och undervisningslokaler. Till fakulteten hör fyra avdelningar och Universitetets djursjukhus som fungerar som undervisningssjukhus för blivande veterinärer. Forskning och undervisning som gäller produktionsdjur sker delvis i Mäntsälä. De omfattande veterinärmedicinska studierna gör det möjligt att vara verksam inom alla veterinärmedicinens delområden. En veterinär kan arbeta t.ex. som kommunalveterinär på landsbygden, privatpraktiserande smådjursveterinär, som chef för miljö- och hälsoskyddet, som tjänsteman vid olika ministerier, i undervisnings- och forskningsuppgifter eller inom industrin. I framtiden kommer det att behövas allt fler veterinärer inom livsmedelstillsynen och övervakningen av smittsamma djursjukdomar och djurens välfärd. Sysselsättningsutsikterna i branschen är också goda eftersom betydelsen av sällskaps- och hobbydjur växer och antalet djur ökar. Studierna består av en treårig kandidatexamen i veterinärmedicin (VMK, 180 studiepoäng) och en treårig licentiatexamen (VML, 180 studiepoäng). Studierätt beviljas samtidigt både till den lägre och den högre examen. För att få utöva veterinäryrket ska båda examina avläggas. Under studierna förvärvar den studerande de färdigheter som krävs i veterinäryrket, för självständig yrkesutövning, för att kunna följa med utvecklingen i branschen och för kontinuerligt lärande. Studierna framskrider i huvudsak enligt ett färdigt program. Undervisningen består förutom av föreläsningar också av en stor mängd praktiska övningar och smågruppsundervisning. Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet men största delen av undervisningen i veterinärmedicin ges på finska. En del av undervisningen ges på engelska och en betydande andel av undervisningsmaterialet är engelskspråkigt. Det praktiska arbetet med patienter och jourtjänstgöring är en viktig del av studierna. 2 Gemensam ansökan Till Helsingfors universitet söker du i högskolornas gemensamma ansökan på adressen Webbplatsen Studieinfo presenterar de finländska universitetens och yrkeshögskolornas utbildningsutbud, och där kan du göra en elektronisk ansökan. I den 3

4 gemensamma ansökan kan du söka till högst sex ansökningsobjekt som du ska placera i prioritetsordning, och du kan erbjudas högst en studieplats. 2.1 Ansökningstid och ansökningsblankett Ansökningstiden för våren 2015 börjar 17.3 och slutar klockan Anvisningar för den gemensamma ansökan finns på adressen På ansökningsblanketten för gemensam ansökan ska du meddela dina ansökningsobjekt, personuppgifter, kontaktuppgifter och den grundutbildning som ligger som grund för din ansökan. Det kan också finnas kompletterande frågor som du ska besvara. Ange en fungerande e-postadress på blanketten, då får du en kvittering till din e-post som meddelar att ansökan har tagits emot och sparats. Gör ansökan i god tid, för efter att ansökningstiden har gått ut sista dagen klockan kan du inte längre skicka ansökan. Ansökningsblanketten kan bara fyllas i en gång. Om du registrerar dig på Studieinfos elektroniska ansökningstjänst kan du dock redigera din blankett under ansökningstiden och uppdatera dina kontaktuppgifter. Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte göra ändringar i ansökningsobjekten eller i deras prioritetsordning. Om du ändrar uppgifterna i blanketten, gäller de ändringar som du senast har gjort. För att kunna använda den elektroniska ansökningstjänsten behöver du bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller mobilcertifikat, men du kan också skicka din ansökan utan att registrera dig. Om du inte har en finländsk personbeteckning och gör flera ansökningar, blir den senaste av dem i kraft. Prioritering av ansökningsobjekten I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du söka till högst sex ansökningsobjekt, och ansökningsobjekten måste placeras i prioritetsordning. Prioritetsordningen är bindande och kan inte ändras efter ansökningstidens utgång. Även om du på basis av dina antagningsresultat kan bli antagen till flera utbildningar, kommer du att erbjudas endast en studieplats bland de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan. 4

5 Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du angett på ansökningsblanketten. Du erbjuds en studieplats vid den utbildning som du har prioriterat högst bland dem du kan antas till. 2.2 Vem kan ansöka Den som söker till universitetet måste ha genomfört tillräckliga tidigare studier för att uppnå högskolebehörighet. I den gemensamma ansökan kan du ansöka om att få avlägga lägre och högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet, om du har avlagt någon av följande examina: Finländsk studentexamen International Baccalaureate (IB) Europaskolornas europeiska studentexamen (European Baccalaureate, EB-examen) Reifeprüfung (RP) En yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller en motsvarande tidigare examen En högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) Ansökningsbehörig är också den som redan tidigare har beviljats dispens av dekanus eller kanslern, eller den som har beviljats rätt att avlägga en examen på samma eller högre nivå vid någon av Helsingfors universitets fakulteter eller vid ett annat universitet. Ett avgångsbetyg från gymnasiet utan studentexamen ger inte ansökningsbehörighet till universitetet. Helsingfors universitets ansökningsobjekt har ingen så kallad nybörjarkvot Kvoten tas i bruk Sökande som redan har en högskoleexamen eller studierätt vid en högskola kan fortfarande söka i den gemensamma ansökan. Om du tar emot en studieplats år 2014 eller senare inverkar detta emellertid på vilken sökandegrupp du hör till. Då söker du inte längre i nybörjarkvoten om du i framtiden beslutar dig för att söka till 5

6 en ny högskoleutbildning. Den som får sin examen våren 2015 Den som får sin examen (studentexamen eller annan examen som ger ansökningsbehörighet) våren 2015 kan söka i den gemensamma ansökan En finländsk studentexamen och gymnasiestudierna ska vara färdiga före Universitetet får informationen om din examen direkt från registret, så du behöver inte lämna in ett examensbevis. Om din studentexamen inte är slutförd senast kan du inte använda studentexamen som ansökningsgrund i den gemensamma ansökan 2015 och du kan inte heller få poäng för dina studentexamensvitsord. Om du ansöker med en annan examen som ansökningsgrund, ska den examen vara slutförd senast för att du ska anses ansökningsbehörig. Du måste visa din ansökningsbehörighet genom att i ansökningsskedet lämna in en förhandsuppskattning av den examen du slutför. 2.3 Ska jag lämna in bilagor Om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller om din studentexamen blir färdig våren 2015 behöver du inte skicka en kopia på examensbeviset eftersom universitetet får uppgifterna från registret. Studentexamen och gymnasiestudierna måste vara slutförda senast Du måste lämna in en kopia på det intyg som bevisar din högskolebehörighet senast om du har någon av följande som ansökningsgrund: En finländsk studentexamen som avlagts före 1990 International Baccalaureate (IB) Europaskolornas europeiska studentexamen (European Baccalaureate, EB-examen) Reifeprüfung (RP) En yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller en motsvarande tidigare examen 6

7 En högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) På annat sätt förvärvad högskolebehörighet Om du har beviljats dispens av kanslern eller fakulteten för att kunna delta i urvalsprov ska du lämna in en kopia på beslutet till ansökningsservicen. Om du har beviljats rätt att avlägga en examen på motsvarande eller högre nivå vid ett finländskt eller utländskt universitet ska du lämna in ett officiellt intyg som har utfärdats av universitetet i fråga. Om du inte visar din högskolebehörighet på det sätt som krävs och behörigheten inte kan konstateras i studentexamensnämndens register, avslås din ansökan. I ansökningsskedet behöver bilagorna inte vara officiellt bestyrkta, men om du blir antagen måste du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbetyg till universitetet. Fram till dess är antagningen villkorlig. Inlämningsadress och tidsfrist för bilagor Bilagorna till ansökan ska lämnas in senast före kl på följande adress: Ansökningsservicen PB 3 (Fabiansgatan 33, 1 vån.) Helsingfors universitet Om ditt examensbevis har fler än en sida måste du lämna in kopior av alla sidor. Observera att examensbeviset inte ska skickas in i original. Bilagorna skickas inte tillbaka till de sökande. Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera dem inom en viss tidsfrist. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har gett på ansökningsblanketten. 7

8 Bilagorna kan antingen skickas in per post eller läggas i den postlåda som finns i huvudbyggnadens entréhall. Bilagorna ska vara framme inom den utsatta tiden före kl , poststämpelns datum duger inte. När bilagorna har behandlats får du per e-post en kvittering att de har inkommit. Kopiorna på examensbevis kan också skannas in och skickas som bilagor per e-post. Tillåtna filformat är PDF, JPEG, GIF, TIFF och PNG. Maxstorlek för en enskild sida är 200Kb och för alla bilagor sammanlagt 2Mb. Namnge och numrera filerna efter ditt eget namn, t.ex. "EfternamnFörnamn1", "EfternamnFörnamn2". I meddelandefältet ska du skriva namnen på dina ansökningsobjekt och i rubrikfältet "Bilagor till Helsingfors universitet i den gemensamma ansökan 2015". Adressen är hakijan-liitepalvelu(at)helsinki.fi. Sökande med utländsk examen Om din högskolebehörighet grundar sig på en utländsk utbildning ska du utöver kopian av examensbeviset också lämna in en officiell översättning till finska, svenska eller engelska av examensbeviset, om examensbeviset inte ursprungligen är skrivet på något av dessa språk. Den officiella översättningen kan antingen vara utfärdad av läroanstalten eller gjord av en auktoriserad translator. Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett register över auktoriserade translatorer i Finland: När det gäller utländska examina kan högskolebehörigheten också visas med en kopia av Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examen. International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung Examensbevisen International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung behöver inte översättas. Den som har avlagt IB-examen måste lämna in en kopia av sitt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, från och med 2013 The Diploma of the International Baccalaureate). Den som har avlagt RP-examen måste lämna in en kopia av det fyra sidor långa examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Ett finskspråkigt motsvarighetsintyg räcker inte. 8

9 Sökande som avlägger studentexamen våren 2015 Om du avlägger en finländsk studentexamen våren 2015, behöver du inte lämna in en bilaga som visar högskolebehörigheten. Studentexamen och gymnasiestudierna ska vara slutförda senast Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderas det att du lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen. Om din studentexamen ändå blir färdig före , kommer de initialpoäng som studentexamen eventuellt ger att beaktas automatiskt. Andra sökande som får sin examen våren 2015 Om ansökningsgrunden är en annan examen som slutförs först efter ansökningstidens utgång ska du i ansökningsskedet (senast före kl ) lämna in läroanstaltens officiella förhandsuppskattning över den examen du slutför. Examen måste vara färdig senast för att du ska vara behörig att ansöka. Initialpoängen för IB-, EB- och RP-examina räknas ut enligt förhandsuppskattningen om den innehåller de vitsord som ska beaktas som initialpoäng i antagningen till ansökningsobjektet. Den som avlägger International Baccalaureate ska lämna in förhandsuppskattningen Candidate Predicted Grades som ska vara försedd med skolans stämpel. Den som avlägger Reifeprüfungexamen ska lämna in en kopia av examensbevisets vitsordssida som utfärdas på förhand. Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller annan examen som ger högskolebehörighet ska du i ansökningsskedet lämna in ett studieutdrag eller annat intyg av läroanstalten, av vilket det framgår vilken examen du avlägger. Av intyget måste framgå examens omfattning och när den beräknas bli färdig. När det gäller sökande vars examen blir färdig våren eller sommaren 2015 och inte är en finländsk studentexamen, är antagningsbeslutet villkorligt. Om du blir antagen ska du senast före kl lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt examensbevis. För IB-examen ska du lämna in de slutliga vitsorden (Diploma Programme (DP) Results). 9

10 Sökande med flera examina Om du har avlagt flera examina som ger högskolebehörighet, behöver du endast lämna in examensbevis för en examen. Om du har avlagt både studentexamen och någon annan examen, rekommenderas det att du lämnar in en kopia av examensbeviset för studentexamen eller en motsvarande examen (IB, EB, RP) eftersom du i så fall kan få initialpoäng. Studierätt vid eller examen från Helsingfors universitet Om du har en giltig rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet eller har avlagt examen vid universitetet är det tillräckligt för att visa din högskolebehörighet. Du behöver inte skicka kopior på studieutdrag eller examensbevis, men meddela ansökningsservicen om saken per e-post. Om du söker med en examen från Helsingfors universitet som ansökningsgrund får du inga initialpoäng även om du tidigare har blivit antagen på basis av studentexamen. Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en bilaga över examensbeviset för att få initialpoäng. 3 Antagningsförfarandet Till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin antas 68 nya studerande i följande ordningsföljd: Enligt summan av initialpoäng och urvalsprovpoäng: Först antas 34 studerande på basis av summan av initialpoängen och poängen för urvalsprovet. Studerandena antas bland de sökande som har avlagt finländsk studentexamen, IB-examen, RPexamen eller EB-examen. Om flera sökande får samma totalpoäng, avgörs de sökandes ordningsföljd i första hand av det totala poängtalet för urvalsprovet, och om också den poängsumman är lika, av poängen för uppgift 1 i urvalsprovet. Om även poängen för uppgift 1 är lika antas alla studerande som har fått samma poäng. Om en antagen studerande inte tar emot sin studieplats, antas i stället den studerande i samma grupp som har de högsta poängen bland dem som inte blivit antagna, förutsatt att den årliga antagningskvoten inte överskrids. Enligt urvalsprovpoäng: Därefter antas 34 studerande på basis av poängen i urvalsprovet. Studerandena antas bland de sökande som inte blivit antagna på basis av summan av initialpoängen och poängen för 10

11 urvalsprovet, och andra högskolebehöriga sökande som deltagit i urvalsprovet. Om flera sökande får samma poäng i urvalsprovet, avgörs de sökandes ordningsföljd i första hand av summan av initialpoängen och urvalsprovspoängen, och om också den poängsumman är lika, av poängen för uppgift 1 i urvalsprovet. Om även poängen för uppgift 1 är lika antas alla studerande som har fått samma poäng. Om en antagen studerande inte tar emot studieplatsen antas i stället den studerande i samma grupp som har de högsta poängen bland dem som inte blivit antagna, förutsatt att den årliga antagningskvoten inte överskrids. För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin måste den sökande delta i utbildningsprogrammets urvalsprov. 4 Poängsättningen 4.1 Initialpoäng och urvalsprovspoäng Poäng ges för studentexamen och urvalsprovet. Summan av poängen för uppgifterna i urvalsprovet konverteras till urvalsprovpoäng på en skala från 0,00 till 72,00. Högsta urvalsprovpoäng (72,00) motsvarar det poängtal som 1 % av de bästa deltagarna i det veterinärmedicinska utbildningsprogrammets urvalsprovet har uppnått. Initialpoäng: max 36 Urvalsprovspoäng: max 72 Sammanlagt: max Initialpoängen som ges för studentexamensbetyget Initialpoängen som ges för studentexamensbetyget finns på provdagen till påseende på anslagstavlorna vid provsalarna och på anslagstavlan på första våningen i huset för veterinärmedicin och livsmedelsvetenskaper (EE-huset), Agnes Sjöbergs gata 2, Helsingfors. Om du upptäcker fel i dina initialpoäng ska du anmäla detta till Veterinärmedicinska fakultetens kansli så fort som möjligt, senast Du kan också fråga om dina initialpoäng per telefon. Kontaktuppgifter: Veterinärmedicinska fakultetens kansli, Antagningen av studerande, PB 66 (Agnes Sjöbergs gata 2), Helsingfors universitet, tfn (antagningen av studerande), 11

12 4.2.1 Finländsk studentexamen De sökande får initialpoäng för fyra olika ämnen i studentexamen: 1. modersmålet (svenska, finska eller samiska)* 2. ett främmande språk (lång lärokurs) eller det andra inhemska språket (lång eller medellång lärokurs) det bästa av dessa 3. ett realprov (fysik, kemi eller biologi) det bästa av dessa 4. matematik (lång eller kort lärokurs) eller vilket som helst realprov (inte det som används i punkt 3) eller det gamla realprovet det bästa av dessa. Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i studentexamen poängsätts enligt följande tabell: Vitsord i studentexamen: L E M C B A modersmålet ett främmande språk eller det andra inhemska språket (lång lärokurs) ett realprov (vilket som helst), det gamla realprovet matematik (lång lärokurs) det andra inhemska språket (medellång lärokurs) matematik (kort lärokurs) * Om en sökande vars modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska i stället för provet i modersmålet har avlagt ett prov i finska eller svenska som andraspråk, beaktas vitsordet i detta prov som vitsord i modersmålet vid beräkningen av initialpoäng International Baccalaureate (IB) -examen De sökande får initialpoäng för fyra olika ämnen i International Baccalaureate (IB): 1. modersmålet (A-språk) 2. det andra A-språket eller ett främmande språk (B-språk) (higher level HL eller standard level SL) 3. fysik, kemi eller biologi (higher level HL eller standard level SL) 4. matematik (vilken nivå som helst) eller vilket som helst ämne (utom ett språk- eller konstämne och det prov som används i punkt 3) (higher level eller standard level). 12

13 Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i IB-examen poängsätts enligt följande tabell: Vitsordet i IB-examen: modersmålet ett främmande språk (HL eller SL) ett annat ämne än ett språk- eller konstämne matematik (HL) matematik (andra nivåer) Reifeprüfung (RP) -examen För Reifeprüfung-examen ges initialpoäng enligt följande: 1. modersmålet 2. ett främmande språk (lång lärokurs) 3. fysik, kemi eller biologi det bästa av dessa 4. matematik eller vilket som helst ämne (utom ett språkämne och det prov som används i punkt 3) det bästa av dessa Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i RP-examen poängsätts enligt följande tabell: Vitsordet i Reifeprüfungexamen: modersmålet ett främmande språk (lång lärokurs) ett annat ämne än ett språkämne matematik European Baccalaureate (EB) -examen För European Baccalaureate (EB) -examen ges initialpoäng enligt följande: 1. modersmålet (L1) 2. ett främmande språk (L2) 3. fysik, kemi eller biologi det bästa av dessa 4. matematik (kort eller lång lärokurs) eller vilket som helst ämne (utom ett språkämne och det prov som används i punkt 3) det bästa av dessa Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i EB-examen poängsätts enligt följande tabell: 13

14 Vitsordet i EB-examen: modersmålet (L1) ett främmande språk (L2) ett annat ämne än ett språkämne matematik (lång lärokurs) matematik (kort lärokurs) Urvalsprovet Urvalsprovet ordnas samma dag och är identiskt med urvalsprovet till de andra medicinska fakulteterna i Finland. Det är möjligt att söka till endast ett medicinskt utbildningsprogram (veterinärmedicin, medicin eller odontologi). I ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilket ort du deltar urvalsprovet. Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Bredare kunskaper ger inte tilläggspoäng vid bedömningen av provsvaren. Gymnasiets läroplaner finns på adressen: Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1 5), s i läroplanen Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1 8), s i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1 5), s i läroplanen Materialet i urvalsprovet fås på finska eller på svenska. Frågorna besvaras antingen på finska eller på svenska. På ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilketdera språket du önskar få materialet. Man kan bara få materialet på ett språk, och man måste svara på samma språk. Vid bedömningen av svaren i urvalsprovet följs principerna i beskrivningarna av goda svar, som tillämpas bl.a. i bedömningen av studentexamensproven. Efter urvalsprovet publiceras en allmän beskrivning av det centrala faktainnehåll som ligger till grund för bedömningen av varje 14

15 provuppgift. Utifrån beskrivningen kan man inte dra slutsatser om vad som ska nämnas i svaren i detalj eller om poängsättningen. Inget modellsvar" med specificerad poängsättning ges, eftersom faktainnehållet kan presenteras på individuella sätt beroende på uppgiften. Svarets logiska uppbyggnad och klarhet påverkar också poängsättningen. Urvalsprovsfrågorna och beskrivningarna av grunderna för bedömningen finns till påseende på urvalsprovsdagen efter kl på anslagstavlorna vid provsalarna och på anslagstavlan på första våningen, nedre entréhallen, i huset för veterinärmedicin och livsmedelshygien (EE-huset), Agnes Sjöbergs gata Tidpunkt för urvalsprovet och provets längd Urvalsprovet ordnas onsdag med början kl Provet pågår i fem timmar utan paus. Provdeltagarna får avlägsna sig från provtillfället tidigast kl Till provtillfället ska du ta med ett identitetsbevis med fotografi (officiellt id-kort, pass eller körkort) och vanliga skrivdon (inte pennfodral). Du får ta med matsäck förpackad i genomskinlig plast. Fusk under urvalsprovet eller överskridning av provtiden leder till att urvalsprovet underkänns. 5.2 Orter där urvalsprovet ordnas Du kan delta i urvalsprovet på följande orter: Helsingfors, Campus Vik, Kuopio (Best Western Hotelli Savonia, Sammakkolammentie 2) och Uleåborg. I ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilket ort du deltar i urvalsprovet. Ortspecifik information om provsalen och praktiska instruktioner för provtillfället ges på platserna där urvalsprovet ordnas / på webbplatsen: Till urvalsprovet sänds ingen separat kallelse och de sökande ska själva se till att de hinner till rätt provsal i tid. 15

16 Sökande till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin måste delta i urvalsprovet på den ort som angetts i ansökningsblanketten. 5.3 Tillåtna kalkylatorer En lista över kalkylatorer som är tillåtna i urvalsprovet finns på Åbo universitets medicinska fakultets webbplats (på finska). På webbplatsen publiceras också eventuella tillägg till tillåtna kalkylatorer. Andra kalkylatorer än de som nämns i listan eller andra matematiska hjälpmedel, t.ex. tabeller, bruksanvisningar för kalkylatorer och magnetkort, får inte användas i urvalsprovet. Direkt länk: Eller: (välj Valtakunnallisessa lääketieteen alan valintakokeessa sallittavat laskimet till vänster) 5.4 Specialarrangemang vid urvalsprovet Syftet med specialarrangemangen är att se till att de som behöver specialarrangemang är jämställda med alla andra sökande vid provtillfället. Med specialarrangemang avses praktiska arrangemang vid provtillfället, t.ex. att man ordnar en tillgänglig lokal, hjälpmedel eller tilläggstid. Specialarrangemang söks hos fakulteten före utgången av ansökningstiden för den gemensamma antagningen. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av specialarrangemang har uppkommit efter att ansökningstiden gått ut. Den som ansöker om tilläggstid på grund av läs- och skrivsvårigheter ska bifoga ett utlåtande av en speciallärare, psykolog, talterapeut eller specialistläkare (barnneurolog, neurolog eller foniater). Sökande med medelsvåra eller svåra läs- och skrivsvårigheter beviljas 30 minuter tilläggstid. Den som ansöker om specialarrangemang av någon annan anledning ska bifoga ett läkarutlåtande av vilket skadans eller sjukdomens art framgår. Utlåtandet får vara högst två år gammalt. Den sökande kan dessutom bifoga ett motsvarande beslut från studentexamensnämnden till ansökan. Varje fall avgörs separat. 16

17 Kontaktuppgifter: Veterinärmedicinska fakultetens kansli, Antagningen av studerande, PB 66 (Agnes Sjöbergs gata 2), Helsingfors universitet, tfn (antagningen av studerande), 6 Publicering av resultaten I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du bli antagen till högst en studieplats. Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du angett på ansökningsblanketten. Du kan bli antagen endast till det högst prioriterade alternativet som dina antagningsresultat räcker till för. Din prioritetsordning jämförs med dina resultat för vart och ett av dina ansökningsobjekt. Om dina resultat är tillräckliga för antagning i något av dina ansökningsobjekt, kan du inte efter det bli antagen till de ansökningsobjekt som ligger längre ned i prioritetsordningen. Du kommer att meddelas om antagningsresultaten när resultaten för dina ansökningsobjekt fastställs, senast Om du är registrerad på tjänsten Studieinfo visar systemet dina resultat genast när de är färdiga. Observera att resultaten kan bli färdiga vid olika tidpunkter för olika sökande, eftersom den studieplats som erbjuds beror på den sökandes prioritetsordning. Till varje ansökningsobjekt antas så många studerande som det finns nybörjarplatser. Om du inte ryms med i denna grupp men uppfyller ansökningsobjektets minimikrav (t.ex. minimipoänggränsen i urvalsprovet), är du på reservplats. Den som är på reservplats kan även bli antagen efter 1.7 om en tidigare antagen sökande beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen. Antagningen från reservplats avslutas senast De som har antagits till Veterinärmedicinska fakulteten får per post ett informationspaket för nya studerande. Namnen på de antagna tillkännages på internet, förutsatt att den sökande har gett sitt tillstånd till det. Alla antagnas namn publiceras också på anslagstavlan i första våningen i huset för veterinärmedicin och livsmedelsvetenskaper (EE-huset, Agnes Sjöbergs gata 2), där de finns till påseende i tre veckor under husets öppettider vardagar cirka kl

18 6.1 Mottagande av studieplats Om du erbjuds en studieplats före måste du ta emot den senast före kl Dessutom måste du skriva in dig vid universitetet. Du kan ta emot studieplatsen elektroniskt i tjänsten Studieinfo eller skriftligen. Du förlorar den erbjudna studieplatsen om du inte tar emot den inom den utsatta tiden. Om du blir antagen från reservplats efter 1.7 får du i antagningsmeddelandet veta tidsfristen för när du ska ta emot studieplatsen och skriva in dig vid universitetet. Du kan ta emot en studieplats antingen bindande eller villkorligt. Villkorligt mottagande innebär att du fortfarande kan bli antagen från reservplats till ett ansökningsobjekt som ligger högre på din prioritetsordning. Men om du inte blir antagen från reservplats till ett attraktivare ansökningsobjekt, omvandlas ditt villkorliga mottagande automatiskt till ett bindande mottagande. 6.2 Villkorligt antagna Din studieplats är villkorlig ifall din högskolebehörighet har konstaterats från en förhandsuppskattning eller en inofficiell kopia av ditt examensbetyg. Detta framkommer i antagningsmeddelandet. I samband med mottagandet av studieplatsen kontrollerar universitetet att de uppgifter som du gett tidigare stämmer. Om du har blivit villkorligt antagen ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia på ditt examensbetyg och en eventuell officiell översättning av betyget, så att din villkorliga antagning kan bekräftas och du kan ta emot din studieplats. Dokumenten ska lämnas in senast kl Detta gäller alla som blivit antagna senast Om du blir antagen från reservplats efter 1.7 finns datumet för mottagandet av studieplatsen och inlämnandet av bilagorna i antagningsmeddelandet. Om du har avlagt en International Baccalaureate -examen våren 2015 ska du lämna in dina slutgiltiga vitsord (Diploma Programme (DP) Results) till universitetet. Dokumentet ska vara försedd med skolans officiella stämpel och IB-koordinatorns underskrift. Du förlorar den studieplats som har beviljats dig om den officiellt styrkta kopian av ditt examensbevis inte är framme inom den utsatta tiden. Studieplatsen kan även annulleras ifall dina 18

19 vitsord på förhandsuppskattningen har påverkat din antagning, och de slutliga vitsorden inte stämmer överens med vitsorden på förhandsuppskattningen. Dokumenten skickas till adressen: Ansökningsservicen PB 3 (Fabiansgatan 33, 1 vån.) Helsingfors universitet Du kan skicka dokumenten per post eller lämna in dem personligen i postlådan som befinner sig i universitetets huvudbyggnad eller till ansökningsservicens kundtjänst. Bilagorna ska vara framme inom den utsatta tiden före kl , poststämpelns datum duger inte. Du kan även visa upp ditt ursprungliga examensbetyg för ansökningsservicen genom att besöka ansökningservicens kundtjänst under öppettiderna. Skicka inte ditt ursprungliga examensbetyg per post. Officiellt bestyrkta kopior När du tar emot din studieplats ska alla kopior vara officiellt bestyrkta. Detta gäller såväl examensbetyg som intyg över tillräckliga språkkunskaper. En fotokopia eller kopia bestyrkt av två privatpersoner räcker således inte. En kopia kan officiellt bestyrkas av notarius publicus eller den läroanstalt som beviljat intyget. Ifall kopian innehåller flera sidor ska alla sidor vara officiellt bestyrkta. Notarius publicus, som fungerar vid magistraten ( har som uppdrag att ge officiellt bestyrkta kopior. Kopian från läroinrättningen anses vara officiellt beststyrkt endast om den uppfyller följande kriterier: 1. Kopian är stämplad med läroinrättningens officiella stämpel. Läroinrättningarnas officiella stämplar bär vanligen läroinrättningens namn och symbol. 19

20 2. Kopian är undertecknad av en företrädare för läroinrättningen och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänsteställning. En stämpel som med texten "kopians riktighet intygas av" eller "certified copy" är inte läroinrättningens officiella stämpel. 6.3 Begäran om omprövning En sökande som är missnöjd med antagningen av studenter kan skriftligen begära omprövning vid Veterinärmedicinska fakulteten inom 14 dagar efter att resultaten har tillkännagivits (med början ). Omprövningsbegäran ska skrivas under och innehålla: sökandes namn, personbeteckning, den berörda provuppgiftens nummer och en preciserad motivering för begäran om omprövning. Omprövningsbegäran som gäller skilda provuppgifter ska skrivas på separata papper. Begäran om omprövning ska vara framme hos fakulteten senast kl Detta gäller också en begäran om omprövning som sänds per fax, med kurir eller som rekommenderat brev. 6.4 Bekanta dig med dina urvalsprovsvar och bedömningen Du kan bekanta dig med bedömningen av dina provsvar på Veterinärmedicinska fakultetens kansli (Agnes Sjöbergs gata 2, EE-huset, andra våningen) vardagar kl Under samma tid kan du på begäran få en avgiftsbelagd kopia av ditt urvalsprov från kansliet. 7 Ytterligare upplysningar 7.1 Gamla urvalsprovsuppgifter och urvalsstatistik Gamla urvalsprovfrågor och beskrivningarna av grunderna för bedömningen (svarsanalyser) finns att se på Åbo universitets medicinska fakultetens sidor: Urvalsstatistik av Veterinärmedicinska fakulteten finns på fakultetens sidor: 20

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt:

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt: INNEHÅLL 1 STUDIER... 1 2 URVALSFÖRFARANDET... 1 3 ANSÖKNINGSTID... 2 4 POÄNGSÄTTNING... 2 4.1 Det finländska studentexamensbetyget...3 4.2 International Baccalaureate (IB) examen...4 4.3 Reifeprüfung

Läs mer

Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp)

Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp) Ansökan och antagningsgrunder till svenskspråkiga ämnesdidaktiska studierna (70 sp) 2018 2019 Ämnesdidaktiska studier och vilken behörighet de ger Målet med de ämnesdidaktiska studierna, dvs. studierna

Läs mer

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2. JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.2 Separat antagning

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018-2019 svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitet Viktigt! Guiden är menad för examensstuderande som har inlett sina studier 1.8.2017 eller senare, eller har

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018 2019 svenskspråkig utbildning Svenskspråkiga fristående pedagogiska studier för lärare erbjuds på pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2018-2019. De pedagogiska

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare i svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare i svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018 2019 i svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitet Viktigt! Guiden är menad för examensstuderande som har inlett sina studier före 1.8.2017 och inte har flyttat

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

Kemisk-tekniska fakulteten

Kemisk-tekniska fakulteten 46 Kemisk-tekniska fakulteten Examina Studierna vid Kemisk-tekniska fakulteten (KTF) leder till diplomingenjörsexamen, som kan avläggas på 5-6 år. Diplomingenjörsexamen omfattar 180 sv. Fakulteten ger

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2014 Ansökningstiden går ut 1.4.2014 Undantag: The Religious Roots of Europe (RRE) application period for

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

Kemisk-tekniska fakulteten

Kemisk-tekniska fakulteten 47 Kemisk-tekniska fakulteten Examina Antagningsvillkor Studierna vid Kemisk-tekniska fakulteten (KTF) leder till diplomingenjörsexamen, som kan avläggas på 5-6 år. Diplomingenjörsexamen omfattar 180 sv.

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Föreskrift Datum 15.1.2010 HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Studentexamen

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Studentexamen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om studentexamen 1 Studentexamen Studentexamen avläggs som avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (714/2018). En studerande som har avlagt

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2019 Tidtabeller Utbildningsutbud Ansökningsblankett Betygsantagningar 2019 Kvot för förstagångssökande Automatiska e-postmeddelanden Antagningsresultat Mottagande

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Nordisk specialpedagogisk konferens Åbo 21.9.2013 Anneli Sihvo Studentexamensnämnden Om terminologi En studerande, (gymnasie)elev

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten Sökandes anvisning Utbildningsstyrelsen våren 2012 Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten I anvisningen beskrivs hur ansökningsblanketten ifylls och skickas

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2018 Studieinfo.fi Tidtabeller för gemensam ansökan år 2018 Gemensam ansökan våren 2018 Ansökningstid 1: 9 24.1.2018 kl. 15.00 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

HUR HÖRSELSKADA BEAKTAS I STUDENTEXAMEN

HUR HÖRSELSKADA BEAKTAS I STUDENTEXAMEN HUR HÖRSELSKADA BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskri en innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen, nämndens föreskri er och nämndens anvisningar, vilka i texten

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR

POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning på basis av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

Ansökningsguide 2013. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier

Ansökningsguide 2013. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier Ansökningsguide 2013 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier Studierådgivning Fakultetens studieärendeservice Vik, Infocenter, 3. vån. Viksbågen 11 PB 62 00014 Helsingfors

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

Studiehandledarpaketet för år 2019 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen

Studiehandledarpaketet för år 2019 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Studiehandledarpaketet för år 2019 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesutbildning med krävande

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi Ansökan till högskolor i Studieinfo Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Ansökningstid 1: 10.1.-25.1.2017 kl. 15 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande språk (yh:nas utbildning på främmade språk

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

Val och optioner! Info om valfria studier och magisteroptioner

Val och optioner! Info om valfria studier och magisteroptioner Val och optioner! Info om valfria studier och magisteroptioner Humanistinen tiedekunta 8.11.2018 1 Innehåll Varför ska man avlägga valfria studier? Vilka, och hur mycket, valfria studier kan man avlägga?

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

Studieinfo-info för ansvarsanvändarna Studieinfo.fi

Studieinfo-info för ansvarsanvändarna Studieinfo.fi Studieinfo-info för ansvarsanvändarna 30.3.2016 Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 76 600 sökande, 3200 mindre än i fjol Ny möjlighet att ändra ansökningsönskemål via länken i

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2010

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2010 HELSINGINFORS UNIVERSITETET JURIDISKA FAKULTETEN Dekanus hälsning Det juridiska utbildningsområdet har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Studier i juridik

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN

HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskrift Datum 13.12.2013 HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen, nämndens föreskrifter

Läs mer

Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar

Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar 2017-2019 Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande infotillfälle 16.11.2018 Ida Borgar, Kirsi Talman Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen

Läs mer

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren Gemensam ansökan 1-19.3.2010 Jannica Ljunggren 28.01.2010 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013

JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013 Dekanushälsning 1 Antal nya studerande och kvoter 2013... 3 2 Urvalsprovet och andra antagningsförfaranden... 6 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2018

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2018 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2018 I Studieinfo.fi finns så gott som alla utbildningar som man kan söka till efter

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 1.11.2017 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH-501-2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 INNEHÅLL PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN

Läs mer

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 Handbok För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 20.4 2016 Informationsmaterial om spridd examen för studerande Spridd examen innebär att man skriver studentprov under flera på varandra

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009

Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009 Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009 Det juridiska utbildningsområdet har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Och inte utan orsak: studerandena vid fakulteten har oberoende av ekonomiska konjunkturer

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare 5.6.2015 Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen, nämndens föreskrifter

Läs mer

Info till abina och deras vårdnadshavare inför studentskrivningar hösten 2014 / våren 2015

Info till abina och deras vårdnadshavare inför studentskrivningar hösten 2014 / våren 2015 Info till abina och deras vårdnadshavare inför studentskrivningar hösten 2014 / våren 2015 Tid och giltighet Anmälan till höstens skrivningar (2014) skedde tisdag 20 maj 2014 via Wilma. Anmälan till vårens

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM

FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM 10.3.2017 Dessa föreskrifter kompletteras senare i fråga om hur det digitala provet genomförs i detalj. Föreskrifterna för proven i realämnena i digital

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

Ansökan om tillstånd att delta i och anmälning till prov för revisorsexamen

Ansökan om tillstånd att delta i och anmälning till prov för revisorsexamen Ansökan om tillstånd att delta i och anmälning till prov för revisorsexamen Vid behov kan du komplettera anmälan med separata bilagor Jag ansöker om tillstånd att delta i provet för (Anvisning 1) GR-examen

Läs mer