ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN"

Transkript

1 ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

2 ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA GEMENSAM ANSÖKAN ANSÖKNINGSTID OCH ANSÖKNINGSBLANKETT VEM KAN ANSÖKA SKA JAG LÄMNA IN BILAGOR ANTAGNINGSFÖRFARANDET POÄNGSÄTTNINGEN INITIALPOÄNG OCH URVALSPROVSPOÄNG INITIALPOÄNGEN SOM GES FÖR STUDENTEXAMENSBETYGET Finländsk studentexamen International Baccalaureate (IB) -examen Reifeprüfung (RP) -examen European Baccalaureate (EB) -examen URVALSPROVET TIDPUNKT FÖR URVALSPROVET OCH PROVETS LÄNGD ORTER DÄR URVALSPROVET ORDNAS TILLÅTNA KALKYLATORER SPECIALARRANGEMANG VID URVALSPROVET PUBLICERING AV RESULTATEN MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS VILLKORLIGT ANTAGNA BEGÄRAN OM OMPRÖVNING BEKANTA DIG MED DINA URVALSPROVSVAR OCH BEDÖMNINGEN YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR GAMLA URVALSPROVSUPPGIFTER OCH URVALSSTATISTIK KONTAKTUPPGIFTER OCH RÅDGIVNING SOM GÄLLER ANTAGNINGEN AV STUDERANDE

3 1 Om studierna I Finland kan man studera veterinärmedicin endast vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet. Fakulteten finns till största delen på Campus Vik i nya och moderna forsknings- och undervisningslokaler. Till fakulteten hör fyra avdelningar och Universitetets djursjukhus som fungerar som undervisningssjukhus för blivande veterinärer. Forskning och undervisning som gäller produktionsdjur sker delvis i Mäntsälä. De omfattande veterinärmedicinska studierna gör det möjligt att vara verksam inom alla veterinärmedicinens delområden. En veterinär kan arbeta t.ex. som kommunalveterinär på landsbygden, privatpraktiserande smådjursveterinär, som chef för miljö- och hälsoskyddet, som tjänsteman vid olika ministerier, i undervisnings- och forskningsuppgifter eller inom industrin. I framtiden kommer det att behövas allt fler veterinärer inom livsmedelstillsynen och övervakningen av smittsamma djursjukdomar och djurens välfärd. Sysselsättningsutsikterna i branschen är också goda eftersom betydelsen av sällskaps- och hobbydjur växer och antalet djur ökar. Studierna består av en treårig kandidatexamen i veterinärmedicin (VMK, 180 studiepoäng) och en treårig licentiatexamen (VML, 180 studiepoäng). Studierätt beviljas samtidigt både till den lägre och den högre examen. För att få utöva veterinäryrket ska båda examina avläggas. Under studierna förvärvar den studerande de färdigheter som krävs i veterinäryrket, för självständig yrkesutövning, för att kunna följa med utvecklingen i branschen och för kontinuerligt lärande. Studierna framskrider i huvudsak enligt ett färdigt program. Undervisningen består förutom av föreläsningar också av en stor mängd praktiska övningar och smågruppsundervisning. Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet men största delen av undervisningen i veterinärmedicin ges på finska. En del av undervisningen ges på engelska och en betydande andel av undervisningsmaterialet är engelskspråkigt. Det praktiska arbetet med patienter och jourtjänstgöring är en viktig del av studierna. 2 Gemensam ansökan Till Helsingfors universitet söker du i högskolornas gemensamma ansökan på adressen https://studieinfo.fi. Webbplatsen Studieinfo presenterar de finländska universitetens och yrkeshögskolornas utbildningsutbud, och där kan du göra en elektronisk ansökan. I den 3

4 gemensamma ansökan kan du söka till högst sex ansökningsobjekt som du ska placera i prioritetsordning, och du kan erbjudas högst en studieplats. 2.1 Ansökningstid och ansökningsblankett Ansökningstiden för våren 2015 börjar 17.3 och slutar klockan Anvisningar för den gemensamma ansökan finns på adressen https://opintopolku.fi/wp/sv/universitet/sa-har-soker-du-ivarens-gemensamma-ansokan-till-universitet/ På ansökningsblanketten för gemensam ansökan ska du meddela dina ansökningsobjekt, personuppgifter, kontaktuppgifter och den grundutbildning som ligger som grund för din ansökan. Det kan också finnas kompletterande frågor som du ska besvara. Ange en fungerande e-postadress på blanketten, då får du en kvittering till din e-post som meddelar att ansökan har tagits emot och sparats. Gör ansökan i god tid, för efter att ansökningstiden har gått ut sista dagen klockan kan du inte längre skicka ansökan. Ansökningsblanketten kan bara fyllas i en gång. Om du registrerar dig på Studieinfos elektroniska ansökningstjänst kan du dock redigera din blankett under ansökningstiden och uppdatera dina kontaktuppgifter. Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte göra ändringar i ansökningsobjekten eller i deras prioritetsordning. Om du ändrar uppgifterna i blanketten, gäller de ändringar som du senast har gjort. För att kunna använda den elektroniska ansökningstjänsten behöver du bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller mobilcertifikat, men du kan också skicka din ansökan utan att registrera dig. Om du inte har en finländsk personbeteckning och gör flera ansökningar, blir den senaste av dem i kraft. Prioritering av ansökningsobjekten I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du söka till högst sex ansökningsobjekt, och ansökningsobjekten måste placeras i prioritetsordning. Prioritetsordningen är bindande och kan inte ändras efter ansökningstidens utgång. Även om du på basis av dina antagningsresultat kan bli antagen till flera utbildningar, kommer du att erbjudas endast en studieplats bland de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan. 4

5 Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du angett på ansökningsblanketten. Du erbjuds en studieplats vid den utbildning som du har prioriterat högst bland dem du kan antas till. 2.2 Vem kan ansöka Den som söker till universitetet måste ha genomfört tillräckliga tidigare studier för att uppnå högskolebehörighet. I den gemensamma ansökan kan du ansöka om att få avlägga lägre och högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet, om du har avlagt någon av följande examina: Finländsk studentexamen International Baccalaureate (IB) Europaskolornas europeiska studentexamen (European Baccalaureate, EB-examen) Reifeprüfung (RP) En yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller en motsvarande tidigare examen En högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) Ansökningsbehörig är också den som redan tidigare har beviljats dispens av dekanus eller kanslern, eller den som har beviljats rätt att avlägga en examen på samma eller högre nivå vid någon av Helsingfors universitets fakulteter eller vid ett annat universitet. Ett avgångsbetyg från gymnasiet utan studentexamen ger inte ansökningsbehörighet till universitetet. Helsingfors universitets ansökningsobjekt har ingen så kallad nybörjarkvot Kvoten tas i bruk Sökande som redan har en högskoleexamen eller studierätt vid en högskola kan fortfarande söka i den gemensamma ansökan. Om du tar emot en studieplats år 2014 eller senare inverkar detta emellertid på vilken sökandegrupp du hör till. Då söker du inte längre i nybörjarkvoten om du i framtiden beslutar dig för att söka till 5

6 en ny högskoleutbildning. Den som får sin examen våren 2015 Den som får sin examen (studentexamen eller annan examen som ger ansökningsbehörighet) våren 2015 kan söka i den gemensamma ansökan En finländsk studentexamen och gymnasiestudierna ska vara färdiga före Universitetet får informationen om din examen direkt från registret, så du behöver inte lämna in ett examensbevis. Om din studentexamen inte är slutförd senast kan du inte använda studentexamen som ansökningsgrund i den gemensamma ansökan 2015 och du kan inte heller få poäng för dina studentexamensvitsord. Om du ansöker med en annan examen som ansökningsgrund, ska den examen vara slutförd senast för att du ska anses ansökningsbehörig. Du måste visa din ansökningsbehörighet genom att i ansökningsskedet lämna in en förhandsuppskattning av den examen du slutför. 2.3 Ska jag lämna in bilagor Om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller om din studentexamen blir färdig våren 2015 behöver du inte skicka en kopia på examensbeviset eftersom universitetet får uppgifterna från registret. Studentexamen och gymnasiestudierna måste vara slutförda senast Du måste lämna in en kopia på det intyg som bevisar din högskolebehörighet senast om du har någon av följande som ansökningsgrund: En finländsk studentexamen som avlagts före 1990 International Baccalaureate (IB) Europaskolornas europeiska studentexamen (European Baccalaureate, EB-examen) Reifeprüfung (RP) En yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller en motsvarande tidigare examen 6

7 En högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) På annat sätt förvärvad högskolebehörighet Om du har beviljats dispens av kanslern eller fakulteten för att kunna delta i urvalsprov ska du lämna in en kopia på beslutet till ansökningsservicen. Om du har beviljats rätt att avlägga en examen på motsvarande eller högre nivå vid ett finländskt eller utländskt universitet ska du lämna in ett officiellt intyg som har utfärdats av universitetet i fråga. Om du inte visar din högskolebehörighet på det sätt som krävs och behörigheten inte kan konstateras i studentexamensnämndens register, avslås din ansökan. I ansökningsskedet behöver bilagorna inte vara officiellt bestyrkta, men om du blir antagen måste du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbetyg till universitetet. Fram till dess är antagningen villkorlig. Inlämningsadress och tidsfrist för bilagor Bilagorna till ansökan ska lämnas in senast före kl på följande adress: Ansökningsservicen PB 3 (Fabiansgatan 33, 1 vån.) Helsingfors universitet Om ditt examensbevis har fler än en sida måste du lämna in kopior av alla sidor. Observera att examensbeviset inte ska skickas in i original. Bilagorna skickas inte tillbaka till de sökande. Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera dem inom en viss tidsfrist. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har gett på ansökningsblanketten. 7

8 Bilagorna kan antingen skickas in per post eller läggas i den postlåda som finns i huvudbyggnadens entréhall. Bilagorna ska vara framme inom den utsatta tiden före kl , poststämpelns datum duger inte. När bilagorna har behandlats får du per e-post en kvittering att de har inkommit. Kopiorna på examensbevis kan också skannas in och skickas som bilagor per e-post. Tillåtna filformat är PDF, JPEG, GIF, TIFF och PNG. Maxstorlek för en enskild sida är 200Kb och för alla bilagor sammanlagt 2Mb. Namnge och numrera filerna efter ditt eget namn, t.ex. "EfternamnFörnamn1", "EfternamnFörnamn2". I meddelandefältet ska du skriva namnen på dina ansökningsobjekt och i rubrikfältet "Bilagor till Helsingfors universitet i den gemensamma ansökan 2015". Adressen är hakijan-liitepalvelu(at)helsinki.fi. Sökande med utländsk examen Om din högskolebehörighet grundar sig på en utländsk utbildning ska du utöver kopian av examensbeviset också lämna in en officiell översättning till finska, svenska eller engelska av examensbeviset, om examensbeviset inte ursprungligen är skrivet på något av dessa språk. Den officiella översättningen kan antingen vara utfärdad av läroanstalten eller gjord av en auktoriserad translator. Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett register över auktoriserade translatorer i Finland: När det gäller utländska examina kan högskolebehörigheten också visas med en kopia av Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examen. International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung Examensbevisen International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung behöver inte översättas. Den som har avlagt IB-examen måste lämna in en kopia av sitt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, från och med 2013 The Diploma of the International Baccalaureate). Den som har avlagt RP-examen måste lämna in en kopia av det fyra sidor långa examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Ett finskspråkigt motsvarighetsintyg räcker inte. 8

9 Sökande som avlägger studentexamen våren 2015 Om du avlägger en finländsk studentexamen våren 2015, behöver du inte lämna in en bilaga som visar högskolebehörigheten. Studentexamen och gymnasiestudierna ska vara slutförda senast Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderas det att du lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen. Om din studentexamen ändå blir färdig före , kommer de initialpoäng som studentexamen eventuellt ger att beaktas automatiskt. Andra sökande som får sin examen våren 2015 Om ansökningsgrunden är en annan examen som slutförs först efter ansökningstidens utgång ska du i ansökningsskedet (senast före kl ) lämna in läroanstaltens officiella förhandsuppskattning över den examen du slutför. Examen måste vara färdig senast för att du ska vara behörig att ansöka. Initialpoängen för IB-, EB- och RP-examina räknas ut enligt förhandsuppskattningen om den innehåller de vitsord som ska beaktas som initialpoäng i antagningen till ansökningsobjektet. Den som avlägger International Baccalaureate ska lämna in förhandsuppskattningen Candidate Predicted Grades som ska vara försedd med skolans stämpel. Den som avlägger Reifeprüfungexamen ska lämna in en kopia av examensbevisets vitsordssida som utfärdas på förhand. Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller annan examen som ger högskolebehörighet ska du i ansökningsskedet lämna in ett studieutdrag eller annat intyg av läroanstalten, av vilket det framgår vilken examen du avlägger. Av intyget måste framgå examens omfattning och när den beräknas bli färdig. När det gäller sökande vars examen blir färdig våren eller sommaren 2015 och inte är en finländsk studentexamen, är antagningsbeslutet villkorligt. Om du blir antagen ska du senast före kl lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt examensbevis. För IB-examen ska du lämna in de slutliga vitsorden (Diploma Programme (DP) Results). 9

10 Sökande med flera examina Om du har avlagt flera examina som ger högskolebehörighet, behöver du endast lämna in examensbevis för en examen. Om du har avlagt både studentexamen och någon annan examen, rekommenderas det att du lämnar in en kopia av examensbeviset för studentexamen eller en motsvarande examen (IB, EB, RP) eftersom du i så fall kan få initialpoäng. Studierätt vid eller examen från Helsingfors universitet Om du har en giltig rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet eller har avlagt examen vid universitetet är det tillräckligt för att visa din högskolebehörighet. Du behöver inte skicka kopior på studieutdrag eller examensbevis, men meddela ansökningsservicen om saken per e-post. Om du söker med en examen från Helsingfors universitet som ansökningsgrund får du inga initialpoäng även om du tidigare har blivit antagen på basis av studentexamen. Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en bilaga över examensbeviset för att få initialpoäng. 3 Antagningsförfarandet Till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin antas 68 nya studerande i följande ordningsföljd: Enligt summan av initialpoäng och urvalsprovpoäng: Först antas 34 studerande på basis av summan av initialpoängen och poängen för urvalsprovet. Studerandena antas bland de sökande som har avlagt finländsk studentexamen, IB-examen, RPexamen eller EB-examen. Om flera sökande får samma totalpoäng, avgörs de sökandes ordningsföljd i första hand av det totala poängtalet för urvalsprovet, och om också den poängsumman är lika, av poängen för uppgift 1 i urvalsprovet. Om även poängen för uppgift 1 är lika antas alla studerande som har fått samma poäng. Om en antagen studerande inte tar emot sin studieplats, antas i stället den studerande i samma grupp som har de högsta poängen bland dem som inte blivit antagna, förutsatt att den årliga antagningskvoten inte överskrids. Enligt urvalsprovpoäng: Därefter antas 34 studerande på basis av poängen i urvalsprovet. Studerandena antas bland de sökande som inte blivit antagna på basis av summan av initialpoängen och poängen för 10

11 urvalsprovet, och andra högskolebehöriga sökande som deltagit i urvalsprovet. Om flera sökande får samma poäng i urvalsprovet, avgörs de sökandes ordningsföljd i första hand av summan av initialpoängen och urvalsprovspoängen, och om också den poängsumman är lika, av poängen för uppgift 1 i urvalsprovet. Om även poängen för uppgift 1 är lika antas alla studerande som har fått samma poäng. Om en antagen studerande inte tar emot studieplatsen antas i stället den studerande i samma grupp som har de högsta poängen bland dem som inte blivit antagna, förutsatt att den årliga antagningskvoten inte överskrids. För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin måste den sökande delta i utbildningsprogrammets urvalsprov. 4 Poängsättningen 4.1 Initialpoäng och urvalsprovspoäng Poäng ges för studentexamen och urvalsprovet. Summan av poängen för uppgifterna i urvalsprovet konverteras till urvalsprovpoäng på en skala från 0,00 till 72,00. Högsta urvalsprovpoäng (72,00) motsvarar det poängtal som 1 % av de bästa deltagarna i det veterinärmedicinska utbildningsprogrammets urvalsprovet har uppnått. Initialpoäng: max 36 Urvalsprovspoäng: max 72 Sammanlagt: max Initialpoängen som ges för studentexamensbetyget Initialpoängen som ges för studentexamensbetyget finns på provdagen till påseende på anslagstavlorna vid provsalarna och på anslagstavlan på första våningen i huset för veterinärmedicin och livsmedelsvetenskaper (EE-huset), Agnes Sjöbergs gata 2, Helsingfors. Om du upptäcker fel i dina initialpoäng ska du anmäla detta till Veterinärmedicinska fakultetens kansli så fort som möjligt, senast Du kan också fråga om dina initialpoäng per telefon. Kontaktuppgifter: Veterinärmedicinska fakultetens kansli, Antagningen av studerande, PB 66 (Agnes Sjöbergs gata 2), Helsingfors universitet, tfn (antagningen av studerande), 11

12 4.2.1 Finländsk studentexamen De sökande får initialpoäng för fyra olika ämnen i studentexamen: 1. modersmålet (svenska, finska eller samiska)* 2. ett främmande språk (lång lärokurs) eller det andra inhemska språket (lång eller medellång lärokurs) det bästa av dessa 3. ett realprov (fysik, kemi eller biologi) det bästa av dessa 4. matematik (lång eller kort lärokurs) eller vilket som helst realprov (inte det som används i punkt 3) eller det gamla realprovet det bästa av dessa. Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i studentexamen poängsätts enligt följande tabell: Vitsord i studentexamen: L E M C B A modersmålet ett främmande språk eller det andra inhemska språket (lång lärokurs) ett realprov (vilket som helst), det gamla realprovet matematik (lång lärokurs) det andra inhemska språket (medellång lärokurs) matematik (kort lärokurs) * Om en sökande vars modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska i stället för provet i modersmålet har avlagt ett prov i finska eller svenska som andraspråk, beaktas vitsordet i detta prov som vitsord i modersmålet vid beräkningen av initialpoäng International Baccalaureate (IB) -examen De sökande får initialpoäng för fyra olika ämnen i International Baccalaureate (IB): 1. modersmålet (A-språk) 2. det andra A-språket eller ett främmande språk (B-språk) (higher level HL eller standard level SL) 3. fysik, kemi eller biologi (higher level HL eller standard level SL) 4. matematik (vilken nivå som helst) eller vilket som helst ämne (utom ett språk- eller konstämne och det prov som används i punkt 3) (higher level eller standard level). 12

13 Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i IB-examen poängsätts enligt följande tabell: Vitsordet i IB-examen: modersmålet ett främmande språk (HL eller SL) ett annat ämne än ett språk- eller konstämne matematik (HL) matematik (andra nivåer) Reifeprüfung (RP) -examen För Reifeprüfung-examen ges initialpoäng enligt följande: 1. modersmålet 2. ett främmande språk (lång lärokurs) 3. fysik, kemi eller biologi det bästa av dessa 4. matematik eller vilket som helst ämne (utom ett språkämne och det prov som används i punkt 3) det bästa av dessa Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i RP-examen poängsätts enligt följande tabell: Vitsordet i Reifeprüfungexamen: modersmålet ett främmande språk (lång lärokurs) ett annat ämne än ett språkämne matematik European Baccalaureate (EB) -examen För European Baccalaureate (EB) -examen ges initialpoäng enligt följande: 1. modersmålet (L1) 2. ett främmande språk (L2) 3. fysik, kemi eller biologi det bästa av dessa 4. matematik (kort eller lång lärokurs) eller vilket som helst ämne (utom ett språkämne och det prov som används i punkt 3) det bästa av dessa Vitsordet för de ovan nämnda ämnena i EB-examen poängsätts enligt följande tabell: 13

14 Vitsordet i EB-examen: modersmålet (L1) ett främmande språk (L2) ett annat ämne än ett språkämne matematik (lång lärokurs) matematik (kort lärokurs) Urvalsprovet Urvalsprovet ordnas samma dag och är identiskt med urvalsprovet till de andra medicinska fakulteterna i Finland. Det är möjligt att söka till endast ett medicinskt utbildningsprogram (veterinärmedicin, medicin eller odontologi). I ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilket ort du deltar urvalsprovet. Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Bredare kunskaper ger inte tilläggspoäng vid bedömningen av provsvaren. Gymnasiets läroplaner finns på adressen: Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1 5), s i läroplanen Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1 8), s i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1 5), s i läroplanen Materialet i urvalsprovet fås på finska eller på svenska. Frågorna besvaras antingen på finska eller på svenska. På ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilketdera språket du önskar få materialet. Man kan bara få materialet på ett språk, och man måste svara på samma språk. Vid bedömningen av svaren i urvalsprovet följs principerna i beskrivningarna av goda svar, som tillämpas bl.a. i bedömningen av studentexamensproven. Efter urvalsprovet publiceras en allmän beskrivning av det centrala faktainnehåll som ligger till grund för bedömningen av varje 14

15 provuppgift. Utifrån beskrivningen kan man inte dra slutsatser om vad som ska nämnas i svaren i detalj eller om poängsättningen. Inget modellsvar" med specificerad poängsättning ges, eftersom faktainnehållet kan presenteras på individuella sätt beroende på uppgiften. Svarets logiska uppbyggnad och klarhet påverkar också poängsättningen. Urvalsprovsfrågorna och beskrivningarna av grunderna för bedömningen finns till påseende på urvalsprovsdagen efter kl på anslagstavlorna vid provsalarna och på anslagstavlan på första våningen, nedre entréhallen, i huset för veterinärmedicin och livsmedelshygien (EE-huset), Agnes Sjöbergs gata Tidpunkt för urvalsprovet och provets längd Urvalsprovet ordnas onsdag med början kl Provet pågår i fem timmar utan paus. Provdeltagarna får avlägsna sig från provtillfället tidigast kl Till provtillfället ska du ta med ett identitetsbevis med fotografi (officiellt id-kort, pass eller körkort) och vanliga skrivdon (inte pennfodral). Du får ta med matsäck förpackad i genomskinlig plast. Fusk under urvalsprovet eller överskridning av provtiden leder till att urvalsprovet underkänns. 5.2 Orter där urvalsprovet ordnas Du kan delta i urvalsprovet på följande orter: Helsingfors, Campus Vik, Kuopio (Best Western Hotelli Savonia, Sammakkolammentie 2) och Uleåborg. I ansökningsblanketten ska du bindande meddela på vilket ort du deltar i urvalsprovet. Ortspecifik information om provsalen och praktiska instruktioner för provtillfället ges på platserna där urvalsprovet ordnas / på webbplatsen: Till urvalsprovet sänds ingen separat kallelse och de sökande ska själva se till att de hinner till rätt provsal i tid. 15

16 Sökande till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin måste delta i urvalsprovet på den ort som angetts i ansökningsblanketten. 5.3 Tillåtna kalkylatorer En lista över kalkylatorer som är tillåtna i urvalsprovet finns på Åbo universitets medicinska fakultets webbplats (på finska). På webbplatsen publiceras också eventuella tillägg till tillåtna kalkylatorer. Andra kalkylatorer än de som nämns i listan eller andra matematiska hjälpmedel, t.ex. tabeller, bruksanvisningar för kalkylatorer och magnetkort, får inte användas i urvalsprovet. Direkt länk: Eller: (välj Valtakunnallisessa lääketieteen alan valintakokeessa sallittavat laskimet till vänster) 5.4 Specialarrangemang vid urvalsprovet Syftet med specialarrangemangen är att se till att de som behöver specialarrangemang är jämställda med alla andra sökande vid provtillfället. Med specialarrangemang avses praktiska arrangemang vid provtillfället, t.ex. att man ordnar en tillgänglig lokal, hjälpmedel eller tilläggstid. Specialarrangemang söks hos fakulteten före utgången av ansökningstiden för den gemensamma antagningen. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av specialarrangemang har uppkommit efter att ansökningstiden gått ut. Den som ansöker om tilläggstid på grund av läs- och skrivsvårigheter ska bifoga ett utlåtande av en speciallärare, psykolog, talterapeut eller specialistläkare (barnneurolog, neurolog eller foniater). Sökande med medelsvåra eller svåra läs- och skrivsvårigheter beviljas 30 minuter tilläggstid. Den som ansöker om specialarrangemang av någon annan anledning ska bifoga ett läkarutlåtande av vilket skadans eller sjukdomens art framgår. Utlåtandet får vara högst två år gammalt. Den sökande kan dessutom bifoga ett motsvarande beslut från studentexamensnämnden till ansökan. Varje fall avgörs separat. 16

17 Kontaktuppgifter: Veterinärmedicinska fakultetens kansli, Antagningen av studerande, PB 66 (Agnes Sjöbergs gata 2), Helsingfors universitet, tfn (antagningen av studerande), 6 Publicering av resultaten I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du bli antagen till högst en studieplats. Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du angett på ansökningsblanketten. Du kan bli antagen endast till det högst prioriterade alternativet som dina antagningsresultat räcker till för. Din prioritetsordning jämförs med dina resultat för vart och ett av dina ansökningsobjekt. Om dina resultat är tillräckliga för antagning i något av dina ansökningsobjekt, kan du inte efter det bli antagen till de ansökningsobjekt som ligger längre ned i prioritetsordningen. Du kommer att meddelas om antagningsresultaten när resultaten för dina ansökningsobjekt fastställs, senast Om du är registrerad på tjänsten Studieinfo visar systemet dina resultat genast när de är färdiga. Observera att resultaten kan bli färdiga vid olika tidpunkter för olika sökande, eftersom den studieplats som erbjuds beror på den sökandes prioritetsordning. Till varje ansökningsobjekt antas så många studerande som det finns nybörjarplatser. Om du inte ryms med i denna grupp men uppfyller ansökningsobjektets minimikrav (t.ex. minimipoänggränsen i urvalsprovet), är du på reservplats. Den som är på reservplats kan även bli antagen efter 1.7 om en tidigare antagen sökande beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen. Antagningen från reservplats avslutas senast De som har antagits till Veterinärmedicinska fakulteten får per post ett informationspaket för nya studerande. Namnen på de antagna tillkännages på internet, förutsatt att den sökande har gett sitt tillstånd till det. Alla antagnas namn publiceras också på anslagstavlan i första våningen i huset för veterinärmedicin och livsmedelsvetenskaper (EE-huset, Agnes Sjöbergs gata 2), där de finns till påseende i tre veckor under husets öppettider vardagar cirka kl

18 6.1 Mottagande av studieplats Om du erbjuds en studieplats före måste du ta emot den senast före kl Dessutom måste du skriva in dig vid universitetet. Du kan ta emot studieplatsen elektroniskt i tjänsten Studieinfo eller skriftligen. Du förlorar den erbjudna studieplatsen om du inte tar emot den inom den utsatta tiden. Om du blir antagen från reservplats efter 1.7 får du i antagningsmeddelandet veta tidsfristen för när du ska ta emot studieplatsen och skriva in dig vid universitetet. Du kan ta emot en studieplats antingen bindande eller villkorligt. Villkorligt mottagande innebär att du fortfarande kan bli antagen från reservplats till ett ansökningsobjekt som ligger högre på din prioritetsordning. Men om du inte blir antagen från reservplats till ett attraktivare ansökningsobjekt, omvandlas ditt villkorliga mottagande automatiskt till ett bindande mottagande. 6.2 Villkorligt antagna Din studieplats är villkorlig ifall din högskolebehörighet har konstaterats från en förhandsuppskattning eller en inofficiell kopia av ditt examensbetyg. Detta framkommer i antagningsmeddelandet. I samband med mottagandet av studieplatsen kontrollerar universitetet att de uppgifter som du gett tidigare stämmer. Om du har blivit villkorligt antagen ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia på ditt examensbetyg och en eventuell officiell översättning av betyget, så att din villkorliga antagning kan bekräftas och du kan ta emot din studieplats. Dokumenten ska lämnas in senast kl Detta gäller alla som blivit antagna senast Om du blir antagen från reservplats efter 1.7 finns datumet för mottagandet av studieplatsen och inlämnandet av bilagorna i antagningsmeddelandet. Om du har avlagt en International Baccalaureate -examen våren 2015 ska du lämna in dina slutgiltiga vitsord (Diploma Programme (DP) Results) till universitetet. Dokumentet ska vara försedd med skolans officiella stämpel och IB-koordinatorns underskrift. Du förlorar den studieplats som har beviljats dig om den officiellt styrkta kopian av ditt examensbevis inte är framme inom den utsatta tiden. Studieplatsen kan även annulleras ifall dina 18

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1.

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1.2013) A. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 32 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Examina Genom studier vid fakulteten får man kunskaper som ger kompetens för många yrken. Studierna vid fakulteten bedrivs och examina avläggs inom s.k. utbildningsprogram.

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Med kurs mot världen

Med kurs mot världen Med kurs mot världen Innehåll Inledning INLEDNING Klar för start Vilket bagage för resan ut i världen? Ilmari far iväg som volontär Sofia far iväg för att praktisera Uppgift: Internationalisering och jag

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer