Dekanus hälsning Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2."

Transkript

1 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE

2 Dekanus hälsning Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet Separat antagning direkt till studier för juris magisterexamen Direkt antagning på grundval av studier i juridik vid öppna universitetet Ansökning Urvalsprovet Fordringar för urvalsprovet Uppgifterna i urvalsprovet Bestämmande av initialpoäng Rangordning av de sökande vid antagningen Specialarrangemang vid urvalsprovet Provresultaten Begäran om rättelse Hur man tar emot en studieplats och skriven in sig vid universitetet Specialbestämmelser för studerande som inleder sina studier i Vasa Uppgifter om antagningen Rättsnotarieexamen Juris magisterexamen

3 Dekanus hälsning Utbildningen i juridik har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Studierna i juridik öppnar möjligheter inom de mest olika yrkesområden. Jurister skriver avtal, löser tvister, tillämpar rättsreglerna i domstolarna och arbetar inom förvaltning och lagstiftning. Jurister behövs i olika uppgifter både inom staten och kommunerna och i den privata sektorn i advokatyrket, i näringslivet och i organisationer. Allt fler jurister arbetar också på ett eller annat sätt med internationella uppdrag. Juristutbildningen leder ibland också till en karriär utanför det egna området. På många positioner i arbetslivet krävs det både förmåga att uttrycka sig exakt och förmåga att samarbeta, och inte minst praktiska språkkunskaper. Juristerna har stort inflytande, till och med för stort tycker många. Men det finns inte makt utan ansvar. Juristernas yrkeskicklighet och yrkesetik måste hålla hög nivå. Juristen måste förstå rättsfrågorna i ett större sammanhang och får inte isolera sig från det omgivande samhället. Juristerna tjänar rättvisan, vilket inte är en obetydlig uppgift. Juridiska fakulteten vill utbilda ansvarskännande och kunniga experter för krävande uppgifter både i Finland och internationellt. Juristerna i Finland måste också behärska svenska, vilket beaktas i undervisningen vid Juridiska fakulteten. Vid vår enhet i Vasa finns också en tvåspråkig utbildning. Hösten 2013 inleddes den nya utbildningen på allvar efter reformen av juristexamen. Reformen är en process som tar flera år att genomföra. Förväntningarna är höga. Vi har förberett oss omsorgsfullt och alla tillsammans. Studenterna har varit med från första början. Avsikten är att ännu bättre än tidigare samordna och varva studierna i olika ämnen inom juridiken så att de bildar helheter. Det garanterar att alla tillägnar sig de viktigaste färdigheterna under studiernas gång. Våra forskares och lärares uppgift att utveckla nya studiehelheter som överskrider ämnesgränserna är en utmaning. Det är också en uppgift som kräver att alla samarbetar. Det är inte meningen att det ska var dystert vid universitetet. Universitetet består av människor. Studenterna utgör en viktig del av kollektivet som bildar universitetet. För många av oss anställda har det varit en dröm att få arbeta vid universitetet. Vi förenas av vårt intresse för kunskap och lärande. Samtidigt som universitetet hela tiden förnyar sig förblir det också samma gamla universitet. Låt oss hålla fast vid det. Kimmo Nuotio professor i straffrätt dekanus 3

4 1 Antal nya studerande och kvoter 2014 Läsåret antas genom huvudantagningen (antagningen som sker via urvalsprovet) 260 nya studerande till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet (nedan fakulteten) för studier som leder till rättsnotarieexamen och juris magisterexamen. Av nybörjarplatserna är 231 reserverade för den utbildning där rättsnotarieexamen avläggs i Helsingfors, och 29 för den utbildning där rättsnotarieexamen avläggs i Vasa. Nya studerande antas separat till Helsingfors och till Vasa. Alla studerande som antagits till fakulteten i huvudantagningen har rätt att avlägga juris magisterexamen i Helsingfors. De som avlagt rättsnotarieexamen i Vasa har rätt att avlägga juris magisterexamen även i Vasa, ifall de i slutskedet av rättsnotariestudierna väljer Vasa som studieort för juris magisterexamen. De som avlagt rättsnotarieexamen i Helsingfors har rätt att avlägga juris magisterexamen även i Vasa, ifall de i slutskedet av rättsnotariestudierna anhåller fakulteten om rätt att avlägga juris magisterexamen i Vasa. Till utbildningen som ordnas i Helsingfors antas 209 sökande som behärskar finska, varav inom totalpoängskvoten och inom urvalsprovspoängkvoten. Bland de sökande som behärskar svenska antas 22 studerande, varav 8 14 inom totalpoängskvoten och 8 14 inom urvalsprovspoängkvoten. Till den utbildning som ordnas i Vasa antas 17 sökande som behärskar finska, varav 6-11 inom totalpoängskvoten och 6-11 inom urvalsprovspoängkvoten. Bland de sökande som behärskar svenska antas 12 studerande, varav 4-8 inom totalpoängskvoten och 4-8 inom urvalsprovspoängkvoten. För sökande som behärskar finska och sökande som behärskar svenska ordnas separata urvalsprov. Totalpoängskvoten omfattar sökande som avlagt finländsk studentexamen eller en examen som enligt lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) motsvarar finländsk studentexamen. I totalpoängskvoten antas sökande i ordningsföljd enligt sina totalpoäng, dvs. summan av initialpoäng och urvalsprovpoäng. Provpoängskvoten omfattar sådana sökande i totalpoängskvoten som inte blivit antagna inom den kvoten och sökande som inte hör till totalpoängskvoten. I provpoängskvoten antas sökande i ordningsföljd enligt sina urvalsprovpoäng. 4

5 På grundval av juridikstudier vid öppna universitetet antas läsåret dessutom genom direkt antagning högst 5 nya studerande till rättsnotarie- och juris magisterstudier vid fakulteten. För den direkta antagningen av sökande i denna sökandekategori redogörs närmare i kapitel 2. Urvalsprovet och andra antagningsförfaranden. Denna sökandekategori använder inte samma elektroniska ansökningsblankett som de som deltar i huvudantagningen, men i fråga om rättelseförfarande, mottagande av studieplats och inledandet av studierna tillämpas i tillämpliga delar samma bestämmelser som gäller huvudantagningen. Direkt till juris magisterstudier antas läsåret i en separat antagning nya studerande från följande sökandekategorier: högst 10 nya studerande som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi högst 10 nya studerande som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo universitet eller Lapplands eller Östra Finlands universitet högst 10 nya studerande som har avlagt EES-behörighetsprovet på rättsnotarienivå. Till fakulteten antas dessutom läsåret i en separat antagning nya studerande till det internationella magisterprogrammet Master s Degree Programme in International Business Law and Public International Law. För den separata antagningen av sökande som hör till dessa kategorier redogörs närmare i kapitel 2. Urvalsprovet och andra antagningsförfaranden. Dessa sökandekategorier använder inte samma elektroniska ansökningsblankett som de som deltar i huvudantagningen, men i fråga om rättelseförfarande, mottagande av studieplats och inledandet av studierna tillämpas i tillämpliga delar samma bestämmelser som gäller huvudantagningen. Den som söker till fakulteten i huvudantagningen ska i sin ansökan ange 1) om han eller hon söker till den utbildning där rättsnotarieexamen avläggs i Helsingfors, eller till den utbildning där rättsnotarieexamen avläggs i Vasa 2) om han eller hon deltar i antagningen som sökande som behärskar finska eller i antagningen som sökande som behärskar svenska. Uppgifterna om valet av studieort och språk i ansökan är bindande. Sökande som behärskar finska är sökande som kan visa sina kunskaper i finska på något av de sätt som fastställts i rektors beslut 17/2013 (preciserat genom rektors beslut 146/2013) Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på finska som ger högskolebehörighet 5

6 Minst vitsordet approbatur i modersmålet (finska) i finländsk studentexamen ELLER minst magna cum laude approbatur i provet i finska som andraspråk Godkänt vitsord (4) i det skriftliga provet i finska i Reifeprüfung/Abiturprüfung ELLER minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska I IB-examen finska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2) ELLER finska som A2-språk med minst vitsordet 5 ELLER finska som A-språk (literature / language and literature / language and performance) med godkänt vitsord (minst 2) Godkänt vitsord (4) i finska som LI-språk i EB-examen ELLER minst vitsordet 7 i finska som LII-språk Språkprov i finska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper Minst 35 sv eller 70 sp studier i finska språket vid en högskola ELLER vitsordet cum laude approbatur ELLER motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola Högskoleexamen på finska Högskoleexamen med finska språket (eller motsvarande) som huvudämne Mognadsprovet på finska vid en högskola Språkprovet vid enheten Språktjänster vid Helsingfors universitet med färdighetsnivå 5 som medeltal Allmän språkexamen med färdighetsnivå 5 i minst tre delområden Språkexamen för statsförvaltningen med god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet Den som söker inom denna sökandekategori ska i urvalsprovet svara på de frågor som är avfattade på finska och skriva sina svar på finska. Sökande som behärskar svenska är sökande som kan visa sina kunskaper i finska på något av de sätt som fastställts i rektors beslut 17/2013 (preciserat genom rektors beslut 146/2013) Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på svenska som ger högskolebehörighet Minst vitsordet approbatur i modersmålet (svenska) i finländsk studentexamen ELLER minst magna cum laude approbatur i provet i svenska som andraspråk Godkänt vitsord (4) i det skriftliga provet i svenska i Reifeprüfung/Abiturprüfung ELLER minst vitsordet 8 i det muntliga provet i svenska I IB-examen svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2) ELLER svenska som A2-språk med minst vitsordet 5 ELLER svenska som A-språk (literature / language and literature / language and performance) med godkänt vitsord (minst 2) Godkänt vitsord (minst 4) i svenska som LI-språk i EB-examen ELLER minst vitsordet 7 i svenska som LII-språk 6

7 Språkprov i svenska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper Minst 35 sv eller 70 sp studier i svenska språket vid högskola ELLER vitsordet cum laude approbatur ELLER motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola Högskoleexamen på svenska Högskoleexamen med svenska språket (eller motsvarande ämne) som huvudämne Mognadsprovet på svenska vid en högskola Språkprovet vid enheten Språktjänster vid Helsingfors universitet med färdighetsnivå 5 som medeltal Allmän språkexamen med färdighetsnivå 5 i minst tre delområden Språkexamen för statsförvaltningen med god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet Godkänt TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies) Den som söker inom denna sökandekategori ska i urvalsprovet svara på de frågor som är avfattade på svenska och skriva sina svar på svenska. 2 Urvalsprovet och andra antagningsförfaranden Alla som söker till fakulteten måste delta i urvalsprovet som ordnas av fakulteten, om inte annat anges nedan. Detta gäller också sökande som avlagt en högskoleexamen. Antagningen som sker via urvalsprovet kallas för huvudantagningen. Förutsättning för deltagandet i urvalsprovet är att den sökande har högskolebehörighet eller har beviljats dispens. I denna del av ansökningsguiden redogörs i korthet för andra antagningsförfaranden än huvudantagningen. Närmare uppgifter om dessa antagningsförfarande finns på fakultetens webbsidor ( 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet Den som har avlagt vicenotarieexamen vid fakulteten, eller antagits av fakulteten till studier som leder till vicenotarieexamen, har rätt att utan urvalsprov inleda studier för rättsnotarieexamen. Den som har avlagt rättsnotarieexamen vid fakulteten har rätt att utan urvalsprov börja avlägga juris magisterexamen. 7

8 2.2 Separat antagning direkt till studier för juris magisterexamen Den som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo universitet, Lapplands universitet, Östra Finlands universitet eller Åbo Akademi kan ansöka om studierätt vid fakulteten för studier som direkt leder till juris magisterexamen genom en separat antagning som ordnas för sökande som hör till denna kategori. Ansökningstiden läsåret börjar och går ut Den som har avlagt EES-behörighetsprovet på rättsnotarienivå kan ansöka om studierätt vid fakulteten för studier som direkt leder till juris magisterexamen genom en separat antagning som ordnas för sökande som hör till denna kategori. Ansökningstiden läsåret börjar och går ut Ytterligare information och närmare uppgifter om antagningsprinciper samt anvisningar som gäller antagningsförfarandet finns på fakultetens webbsida ( Resultaten av antagningen offentliggörs Separat antagning till det internationella magisterprogrammet (Master s Degree Programme in International Business Law and Public International Law) Vid fakulteten kan en högre högskoleexamen avläggas på engelska i magisterprogrammet Master s Degree Programme in International Business Law and Public International Law. Behöriga att ansöka till programmet är de som avlagt en finsk rättsnotarieexamen, en motsvarande utländsk lägre högskoleexamen inom det juridiska området eller annan lägre högskoleexamen som till sitt innehåll inger studeranden färdighet att avlägga juris magisterexamen i det inriktningsalternativ sökanden valt. Behöriga att ansöka är även de som avlägger någon ovannämnd examen så att examensbetyget kan uppvisas i samband med inskrivningen senast den 29 juli I magisterprogrammet avläggs magisterexamen i internationell och komparativ rätt (Master of International and Comparative Law, kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto), som inte ger behörighet till sådana tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde för vilka juris magisterexamen är ett krav. I magisterprogrammet kan även avläggas juris magisterexamen (JM) som behövs för tjänster inom justitieförvaltningen. Studerande som har avlagt en finsk rättsnotarieexamen (RN) eller EESbehörighetsprov på rättsnotarienivå har rätt att i magistersprogrammet avlägga en sådan juris magisterexamen (JM) som krävs för tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde. 8

9 Ansökningstiden går ut den 31 januari 2014 kl (GMT+2). Ytterligare information samt anvisningar som gäller antagningsförfarandet finns på fakultetens webbsida ( 2.4 Direkt antagning på grundval av studier i juridik vid öppna universitetet På grundval av visad framgång i juridiska studier vid öppna universitetet som genomförts enligt de fordringar som gäller vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet antas läsåret högst fem nya studerande till studier för rättsnotarieexamen och juris magisterexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Ansökningstiden börjar och går ut Ytterligare information om direkt antagning och närmare uppgifter om antagningsprinciper samt anvisningar som gäller antagningsförfarandet hittar du på fakultetens webbsida ( htm). Resultaten av antagningen offentliggörs Huvudantagningen (urvalsprovet) 3.1 Ansökning Man söker till juridiska fakulteten i huvudantagningen (antagning genom urvalsprov) genom universitetens gemensamma ansökningstjänst. Ansökningsinformation finns också på hemsidorna till Helsingfors universitets ansökningsservice Ansökningsservicen Tfn (kundservice) PB 3, Helsingfors universitet Besöksadress: Fabiansgatan 33, 1 vån. 9

10 Öppettider Information om öppettider och telefontider finns på adressen På webbsidan finns också information om avvikande öppettider. ANSÖKNINGSTIDEN Ansökningstiden i Helsingfors universitets egentliga urval börjar och går ut kl VEM KAN SÖKA IN TILL HELSINGFORS UNIVERSITET? Följande grupper är behöriga att söka till Helsingfors universitets kandidatoch magisterstudier: 1) studenter, som avlagt någon av följande examina: eller finländsk studentexamen International Baccalaureate-examen (IB) European Baccalaureate-examen (EB) Reifeprüfung-examen (RP) 2) en person som avlagt AICE-examen (Cambridge Advanced International Certificate of Education) minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) en högskoleexamen som avlagts vid ett universitet, en yrkeshögskola eller Försvarshögskolan utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier eller en person som tidigare fått dispens att delta i urvalsprovet av dekanus eller kansler. eller den som har beviljats rätt att avlägga en examen på samma eller högre nivå vid någon av Helsingfors universitets fakulteter eller vid ett annat universitet. 10

11 Personer som avlägger studentexamen eller motsvarande examen våren 2014 är behöriga att söka i huvudantagningen En finländsk studentexamen och gymnasiestudierna ska vara färdiga före Den som inte har avlagt studentexamen före kan inte söka till Helsingfors universitet med studentexamen som behörighetsgrund i den gemensamma antagningen våren 2014, och kan inte heller få poäng för vitsorden i studentexamen. ANSÖKNINGSBLANKETTEN Ansökan till Helsingfors universitet genom universitetens gemensamma ansökningssystem görs på adressen I det gemensamma ansökningssystemet kan du söka i utbudet av utbildningar vid de finländska universiteten och fylla i och skicka in ansökan. Man söker till alla universitets ansökningsmål med en och samma blankett. Man kan söka till flera fakulteter vid Helsingfors universitet och till flera universitet eller högskolor, men antalet ansökningsmål är begränsat till nio (9) i universitetens gemensamma ansökningssystem. Dessutom kan antalet ansökningsmål vara begränsat inom en fakultet eller mellan universiteten t.ex. när det ordnas gemensamma antagningar. Den elektroniska ansökningsblanketten beaktar automatiskt alla begränsningar som gäller ansökningsmålet. Ansökningsblanketten meddelar om man måste ange preferensordningen för vissa ansökningsmål. Den ordningsföljd ansökningsmålen har på blankettens första sida är inte ansökningsmålens preferensordning. Det rekommenderas att man fyller i ansökningsblanketten i god tid före sista ansökningsdagen det tar nämligen tid att fylla i blanketten om du samtidigt bekantar dig med ansökningsmål som intresserar dig. Ansökningssystemet lotsar dig vidare när du fyller i blanketten och ger allmän information om ansökningen, men du måste också läsa universitetets och fakultetens ansökningsanvisningar omsorgsfullt. När du har fyllt i och skickat din ansökan, meddelar systemet om du måste skicka in bilagor. Det är viktigt att du ger en fungerande e-postadress på blanketten, eftersom systemet skickar en kvittering till din e-post som meddelar att blanketten har tagits emot och sparats. Till e-postadressen som anges på blanketten skickas också alla meddelanden om att bilagorna har tagits emot och om komplettering av bilagorna. Observera att blanketten inte har sparats i systemet om du inte får en kvittering i din e-post eller om texten Din ansökningsblankett har skickats och mottagits inte visas på skärmen. 11

12 När du har fyllt i och skickat ansökningsblanketten, spara blanketten i en fil som bevis på att du har lämnat in en ansökan. Spara blanketten med sparafunktionen som finns på blankettens sista sida. Vid tekniska problem med ansökningsblanketten kan du kontakta rådgivningstjänsten för universitetsansökan, tfn Om du inte kan fylla i ansökningsblanketten på nätet, kan du beställa en pappersblankett från Utbildningsstyrelsens rådgivningstjänst för universitetsansökan, tfn En ansökan som görs på pappersblankett skickas till adressen Utbildningsstyrelsen, PB 380, Helsingfors och måste vara framme före kl den sista anmälningsdagen. Skicka gärna blanketten i ett rekommenderat brev, så får du ett kvitto på att du har skickat in ansökan. Ansökningstiden går ut kl , då också ansökningar som skickats per post måste vara framme. Den sista ansökningsdagens poststämpel duger inte. Ansökningar som kommer in efter den utsatta tiden beaktas inte. Du kan skapa ett användarkonto i det elektroniska ansökningssystemets tjänst Min ansökan genom att identifiera dig med dina bankkoder, ett identitetskort med medborgarcertifikat eller mobilcertifikat. När du har registrerat dig kan du t.ex. ändra din ansökan under ansökningstiden, kontrollera antagningsresultaten och ta emot en studieplats. Däremot behöver du inte registrera dig för att fylla i en e-ansökan. Systemet är öppet dygnet runt och året om med undantag för vardagar mellan kl och då det är stängt för underhåll. Ansökningar kan skickas in endast under ansökningstiden. Anvisningar för hur man använder tjänsten Min ansökan finns på adressen ÄNDRING AV UPPGIFTER I ANSÖKAN Eventuella ändringar i ansökningsblankettens uppgifter om ansökningsmål kan du endast göra under ansökningstiden om du registrerar dig i tjänsten Min ansökan på adressen Om du ändrar uppgifterna i blanketten, gäller de ändringar som du har gjort senast. Du kan ändra dina kontaktuppgifter under hela året i tjänsten Min ansökan på adressen Information om ändringar i dina kontaktuppgifter skickas till alla universitet som du söker till med ansökningsblanketten. Man kan också anmäla ändrade kontaktuppgifter per telefon till universitetens ansökningsservice. Helsingfors universitets ansökningsservice

13 BILAGOR Om du har avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare, eller om din studentexamen blir färdig före , behöver du inte lämna in en bilaga som visar din högskolebehörighet. Universitetet får uppgifter om finländska studentexamina som avlagts 1990 och senare och de sökandes vitsord i studentexamen direkt från studentexamensnämndens register. Om du inte visar din högskolebehörighet på det sätt som krävs och behörigheten inte kan konstateras i studentexamensnämndens register, avslås din ansökan. Du måste lämna in en bilaga som visar högskolebehörigheten om din högskolebehörighet baserar sig på någon av följande: En finländsk studentexamen som avlagts före 1990 International Baccalaureate-, Reifeprüfung- eller European Baccalaureate-examen AICE-examen En yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller tidigare studier som motsvarar en sådan examen En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller en motsvarande tidigare examen En högskoleexamen som avlagts vid ett universitet, en yrkeshögskola eller Försvarshögskolan En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier På annat sätt förvärvad högskolebehörighet I alla ovan nämnda fall måste man innan ansökningstiden går ut lämna in en kopia av examensbeviset, om inte annat nämns särskilt. Om bilagorna är bristfälliga eller du inte har lämnat in några bilagor, ombeds du komplettera din ansökan. Kompletteringarna måste skickas in inom den utsatta tiden. Om du blir antagen, ombeds du också skicka in en officiellt styrkt kopia av ditt examensbevis till universitetet. Fram till dess är antagningen villkorlig. Om din högskolebehörighet grundar sig på en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier, ska du dessutom lämna in en officiell översättning till finska, svenska eller engelska av examensbeviset om examensbeviset inte ursprungligen är skrivet på något av dessa språk. (Information om officiella översättningar längre fram.) 13

14 En utländsk examen kan också visas med en kopia av Utbildningsstyrelens beslut om jämställande av examen. Om din examen som ger högskolebehörighet blir färdig efter , finns närmare anvisningar och tidsgränser under Examina som blir färdiga Om du har beviljats dispens av kanslern eller fakulteten för att delta i urvalsprovet, måste du lämna in en kopia av beslutet eller meddela till ansökningsservicen vilket år och för vilken fakultet dispens har beviljats. Uppgifterna kontrolleras. Om du vill visa din högskolebehörighet med en högskoleexamen som har avlagts vid Helsingfors universitet, måste du meddela detta till ansökningsservicen så att uppgiften kan kontrolleras i studeranderegistret. I så fall behöver man inte lämna in en kopia av examensbeviset, även om det anges på anmälningsblanketten att en kopia ska lämnas in. Om du använder en tidigare avlagd högskoleexamen som behörighetsgrund, kan du inte få initialpoäng. Om du vill visa din högskolebehörighet med en rätt att avlägga en examen på motsvarande eller högre nivå som redan beviljats dig av en fakultet vid Helsingfors universitet, måste du meddela till ansökningsservicen att du vill använda den som behörighetsgrund så att uppgiften kan kontrolleras i studeranderegistret. Du får inte initialpoäng. Om du vill använda en rätt att avlägga examen som beviljats av något annat universitet som behörighetsgrund, måste du lämna in ett officiellt studieutdrag som visar att du har rätt att avlägga examen. Om du har avlagt flera examina som ger högskolebehörighet, behöver du endast lämna in examensbevis för en av examina. Om du har avlagt både studentexamen och någon annan examen, rekommenderas att du lämnar in examensbeviset för studentexamen eller en motsvarande examen (IB, EB, RP) eftersom du i så fall kan få initialpoäng. Om ditt namn på examensbeviset är ett annat än ditt nuvarande namn och du inte har en finsk personbeteckning på examensbeviset, måste du utöver andra bilagor lämna in ett dokument över namnändringen. OFFICIELLA ÖVERSÄTTNINGAR Av ett utländskt examensbevis måste man utöver en kopia också lämna in en officiell översättning till finska, svenska eller engelska om examensbeviset inte ursprungligen är skrivet på något av dessa språk. En officiell översättning kan 14

15 vara antingen 1) en översättning som har utfärdats av den läroinrättning som har utfärdat examensbeviset, 2) en officiellt styrkt kopia av en översättning som har utfärdats av läroinrättningen, 3) en översättning av en auktoriserad translator eller 4) en officiellt styrkt kopia av en översättning av en auktoriserad translator. Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett register över auktoriserade translatorer i Finland på adressen www03.oph.fi/kaantajat/ Examensbevis som gäller RP-, IB- eller EB-examen behöver inte översättas. Ett motsvarighetsintyg på finska för en Reifeprüfung-examen duger inte, utan den som har avlagt RP-examen måste lämna in en officiellt styrkt kopia av det fyra sidor långa examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Den som har avlagt IB-examen måste lämna in en kopia av sitt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, från och med 2013 The Diploma of the International Baccalaureate). Observera att examensbeviset inte ska skickas in i original. EXAMINA SOM BLIR FÄRDIGA 2014 Om grunden för din ansökan är en finländsk studentexamen som blir färdig våren 2014, behöver du inte lämna in en bilaga som visar högskolebehörigheten. Examen måste vara färdig senast Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderas att du lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen. Om din studentexamen ändå blir färdig före , kommer de initialpoäng som studentexamen eventuellt ger att beaktas automatiskt. Om grunden för din högskolebehörighet är någon annan examen, som beviljas först eller senare, måste du innan ansökningstiden går ut lämna in en förhandsuppskattning eller något annat intyg från läroanstalten som visar vilken examen du avlägger och vid vilken läroanstalt. Examen måste vara färdig senast för att du ska vara behörig att ansöka. Innan ansökningstiden går ut måste du lämna in följande intyg över en examen som kommer att bli färdig: Över en International Baccalaureateexamen en förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades), över en European Baccalaureate-examen en förhandsuppskattning som utfärdats av skolan och över en Reifeprüfung-examen examensbevisets vitsordsida som utfärdas på förhand. Initialpoängen räknas ut enligt förhandsuppskattningen om den innehåller de vitsord som ska beaktas som initialpoäng i antagningen till ansökningsmålet. 15

16 Om du kommer att avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller en annan examen som ger högskolebehörighet, måste du innan ansökningstiden går ut lämna in ett studieutdrag eller ett annat intyg från läroanstalten som visar vilken examen du avlägger och vid vilken läroanstalt. Av intyget måste examens omfattning och när den blir färdig framgå. Antagningsbeslutet är villkorligt om du har lämnat in en förhandsuppskattning. Om du blir antagen måste du före kl lämna in till ansökningsservicen: De slutliga vitsorden för IB-examen (Diploma Programme (DP) Results) en officiellt styrkt kopia av examensbeviset för EB-examen en officiellt styrkt kopia av Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife som är det fyrsidiga examensbeviset på tyska för Reifeprüfungexamen en officiellt styrkt kopia av examensbeviset för andra examina, så att det villkorliga beslutet kan fastställas och du kan skriva in dig vid universitetet. Om du avlägger en yrkesinriktad examen i form av en fristående examen som ger högskolebehörighet efter att ansökningstiden har gått ut utan att ha deltagit i undervisning som leder till examen, måste du skriftligen meddela ansökningsservicen vilken yrkesinriktad examen i form av fristående examen som kommer att beviljas dig mellan och Du konstateras vara villkorligt högskolebehörig på basis av en förhandsuppskattning som utfärdats av läroanstalten (eller på basis av egen uppgift om den fristående examen) och beslutet om antagning fattas villkorligt. Om du blir antagen, måste du före kl till ansökningsservicen lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt examenbevis som är daterat mellan och , så att det villkorliga beslutet kan fastställas och du kan skriva in dig vid universitetet. INLÄMNING AV BILAGOR Bilagorna till ansökan skickas innan ansökningstiden går ut till adressen Ansökningsservicen PB 3 (Fabiansgatan 33, 1 vån.) Helsingfors universitet 16

17 Om bilagorna är bristfälliga eller det inte har lämnats in några bilagor, ombeds du komplettera din ansökan. Kompletteringarna måste skickas in inom den utsatta tiden. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e- postadress som du har gett på ansökningsblanketten. Bilagorna kan antingen skickas in per post eller läggas i den postlåda som finns i huvudbyggnadens entréhall. Bilagorna ska vara framme inom den utsatta tiden före kl , poststämpelns datum duger inte. Observera att examensbeviset inte ska skickas in i original. Bilagor återsänds inte. 3.2 Urvalsprovet Urvalsprovet är onsdagen den 11 juni 2014 kl Provet tar 5 timmar. Det skickas ingen särskild kallelse till provtillfället. Provet ordnas på följande platser: 1) Helsingfors: Helsingfors universitet, Huvudbyggnaden (Fabiansgatan 33), Porthania (Universitetsgatan 3) och i andra lokaler i närheten 2) Tammerfors: Tammerfors tekniska universitet, Festia-talo, Korkeakoulunkatu 8, Hervanta (ca 7 km från centrum) 3) Kuopio: Kuopio universitet, Canthia, Yliopistonranta 1 C 4) Uleåborg: Uleåborgs universitet, Linnanmaa (ca 5 km från centrum), Pentti Kaiteran katu 1 5) Vasa: Akademisalen C0302, Åbo Akademi i Vasa, Strandgatan 2 Information om i vilka salar provet hålls finns fr.o.m. kl på provdagen i Helsingfors på anslagstavlan i entréplan i huvudbyggnaden och på de andra platserna på anslagstavlan i den byggnad där provet ordnas. För att alla ska hitta fram till rätt sal är det skäl att komma till platsen för provet i god tid. Uppgifterna om provsalar finns också på fakultetens webbsidor senast samma vecka som provet ordnas. Fem timmar har reserverats för provet. Den som deltar i provet ska ta med ett officiellt identitetsbevis med foto (identitetskort, pass eller körkort), som bör uppvisas vid provet. Sökanden ska ovillkorligen skriva sin personbeteckning på varje provpapper. Personbeteckningen kommer inte att synas på de offentliga resultatlistorna. Egna skrivdon ska medtas till provet. Ta med vanliga skrivdon. Mobiltelefoner, personsökare, fickräknare, ordböcker och andra hjälpmedel är inte tillåtna. Svarspapper delas ut vid provtillfället. 17

18 3.2.1 Fordringar för urvalsprovet Fordringarna för urvalsprovet (litteraturen som läses till urvalsprovet) är olika för dem som deltar i urvalsprovet för sökande som behärskar finska och för dem som deltar i urvalsprovet för sökande som behärskar svenska. Fordringarna för urvalsprovet publiceras på fakultetens webbsida ( den 18 mars 2014 (enligt den preliminära tidtabellen). Samtidigt meddelas när fordringarna kommer att publiceras, vilket dock sker tidigast i slutet av mars, om eventuella ändringar informeras på fakultetens webbplats. Sökande med läsnedsättning kan beställa böcker till urvalsprovet kostnadsfritt från Celia ( som talböcker, e-böcker eller punktskriftsböcker. Böckerna till urvalsprovet fås från Celia tidigast samtidigt som de tryckta böckerna. Sökande med läsnedsättning rekommenderas kontakta Celia redan då kraven för urvalsprovet offentliggörs. Läsnedsättning betyder att man har svårt att läsa eller använda tryckta böcker på grund av sjukdom, handikapp eller motsvarande orsak, t.ex. dyslexi Uppgifterna i urvalsprovet Uppgifterna i urvalsprovet för sökande som behärskar finska är skrivna på finska, och på svenska i urvalsprovet för sökande som behärskar svenska. Den som deltar i det finska urvalsprovet ska skriva sina svar på finska. Den som deltar i det svenska urvalsprovet ska skriva sina svar på svenska. Läs anvisningarna på svarspappret noggrant. Att inte följa anvisningarna (t.ex. överskrida svarsutrymmet) länder sökanden till skada. Uppgifterna kan t.ex. vara frågor som gäller rättsfall, essä- eller flervalsfrågor. Svaren ska grunda sig på de uppgifter och åsikter som finns i provlitteraturen och det material som eventuellt delas ut vid provtillfället. Försök ge koncentrerade svar. När frågan gäller rättsfall ska den regel som tillämpas både nämnas och tillämpas på fallet i uppgiften. Skriv med tydlig och läslig handstil. Det krävs inte att sökande känner till lagrummens paragrafnummer som nämns i urvalsprovslitteraturen. Det räcker att sökande i urvalsprovet känner till den information som ingår i samband med paragrafnumren. Sökande som gör sig skyldiga till fusk underkänns. 3.3 Bestämmande av initialpoäng Sökanden får på grundval av studentexamen högst 32 initialpoäng (sökande som avlagt studentexamen 1996 eller senare) eller högst 28 initialpoäng (sökande som avlagt studentexamen ) eller högst 24 initialpoäng (sökande som avlagt studentexamen före 1970) för provet i modersmålet, provet i andra inhemska språket samt två av följande prov: provet i främmande språk, provet i matematik och realprovet, beroende på vilken kombi- 18

19 nation som ger det högsta poängtalet. Om sökanden har avlagt realprovet i fler än ett ämne beaktas det högre vitsordet. Vitsord som höjts innan ansökningstiden har gått ut beaktas. Den som vill hänvisa till studentexamensnämndens efterbedömning ska meddela resultatet av efterbedömningen i sin ansökan. När en sökande vars modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska i stället för provet i modersmålet har avlagt ett prov i finska eller svenska som andraspråk, beaktas vitsordet i detta som vitsord i modersmålet vid beräkningen av initialpoäng. Poäng när studentexamen avlagts 1996 eller senare modersmålet och realen laudatur 8 eximia cum laude approbatur 6 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 provet i andra inhemska språket, provet i ett främmande språk och provet i matematik *lång lärokurs laudatur 8 eximia cum laude approbatur 6 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 *medellång och kort lärokurs laudatur 5 eximia cum laude approbatur 4 magna cum laude approbatur 3 cum laude approbatur 2 lubenter approbatur 1 Poäng när studentexamen avlagts modersmålet och realen laudatur 7 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 19

20 provet i andra inhemska språket, provet i ett främmande språk och provet i matematik *lång lärokurs/lärokurs på mer krävande nivå laudatur 7 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 *medellång och kort lärokurs/allmänt prov laudatur 4 magna cum laude approbatur 3 cum laude approbatur 2 lubenter approbatur 1 Poäng när studentexamen avlagts före 1970 modersmålet och realen laudatur 6 cum laude approbatur 3 approbatur 1 provet i andra inhemska språket, provet i ett främmande språk och provet i matematik *lång lärokurs/mer krävande lärokurs laudatur 6 cum laude approbatur 3 approbatur 1 *medellång och kort lärokurs/allmänt prov laudatur 4 cum laude approbatur 2 För Reifeprüfung-examen beviljas högst 32 initialpoäng för fyra ämnen som ingår i examen enligt följande: poäng poäng poäng 5 7 poäng poäng 3 4 poäng 2 20

21 De sökande får högst 32 initialpoäng för fyra lärokurser i en IB-examen, av vilka minst tre ska vara fördjupade (higher level). Följande poäng ges för vitsorden: 7 Excellent 8 6 Very good 6 5 Good 5 4 Satisfactory 4 3 Mediocre 3 2 Poor 2 Om den sökandes IB-examen blir färdig på våren 2014, räknas den sökandes initialpoäng enligt den officiella förhandsuppskattningen som han eller hon lämnat in. I så fall är antagningsbeslutet villkorligt: om initialpoängen stiger eller sjunker, ändras antagningsbeslutet därefter. För europeisk studentexamen (EB) som avlagts vid Europaskola beviljas högst 32 initialpoäng för fyra prov som ingår i examen. Följande poäng ges för vitsorden: Provet i lång matematik Övriga prov Provet i kort matematik

22 3.4 Rangordning av de sökande vid antagningen I totalpoängskvoten antas studerande på grundval av rangordningen som erhålls genom sammanräkning av initialpoäng och urvalsprovpoäng. Rangordningen vid antagningen är separat beroende på om man söker till en utbildning i Helsingfors eller i Vasa. Dessutom ordnas de sökande i separat rangordning beroende på om de hör till sökande som behärskar finska eller sökande som behärskar svenska. När det finns sökande som har samma poängtal avgör i första hand poängen för urvalsprovet rangordningen. Ifall det efter tillämpande av dessa kriterier finns flera sökande med samma poängtal på antagningsgränsen, godkänns alla sökande med samma poäng. I provpoängskvoten antas nya studerande i rangordning enligt urvalsprovpoäng. Rangordningen vid antagningen är separat beroende på om man söker till en utbildning i Helsingfors eller i Vasa. Dessutom ordnas de sökande i separat rangordning beroende på om de hör till sökande som behärskar finska eller sökande som behärskar svenska. När det finns sökande som har samma poängtal avgör i första hand initialpoängtalet rangordningen. Ifall det efter tillämpande av dessa kriterier finns flera sökande med samma poängtal på antagningsgränsen, godkänns alla sökande med samma poäng. En förutsättning för att bli godkänd i urvalsprovet är dock att sökanden har fått minst hälften av möjliga maximipoäng i urvalsprovet. Antagningsnämnden kan enligt prövning avvika från denna regel, ifall tillämpning av regeln skulle leda till att antalet nybörjarplatser inom något ansökningsobjekt inte skulle kunna fullt utnyttjas. Poängtalet hos studerande som antas på grundval av ett sådant undantag får dock inte vara avsevärt lägre än det poängtal som regeln förutsätter. 3.5 Specialarrangemang vid urvalsprovet Med specialarrangemang avses främst praktiska arrangemang under urvalsprovet. Sådana kan vara t.ex. minimering av rörelsehinder, ett lugnt provutrymme, tilläggstid, större skrivyta, användning av hjälpredskap eller andra liknande arrangemang. Avsikten med dessa arrangemang är att se till att sökande med funktionshinder eller i med andra behov av specialarrangemang i urvalsprovet behandlas likvärdigt med övriga sökande. Om du anser att du behöver specialarrangemang ska du på en särskild blankett ansöka om specialarrangemang hos fakulteten. Till blanketten ska bifogas ett läkarutlåtande av vilket framgår funktionsnedsättningens eller sjukdomens art och behovet av specialarrangemang. I fråga om läs- eller skrivsvårighet räcker det med utlåtande av speciallärare, psykolog eller talterapeut. Den sökande kan även bifoga motsvarande beslut av studentexamensnämnden. Urvalsprovet kan ordnas i en skild lokal eller vid behov kan specialmaterial eller hjälpmedel användas. Det är även möjligt att bli beviljad tilläggstid. Fakulteten beslutar om specialarrangemang på grundval av den utredning 22

23 som den sökande framställt samt på grundval av urvalsprovets provtid och provets form. Sökande bör ansöka om specialarrangemang av fakulteten senast vid utgång av ansökningstiden, alltså klo Juridiska fakultetens postadress: Juridiska fakulteten, Kansliet, PB 4, Helsingfors universitet. Besökadress: Universitetsgatan 3, (3. våningen). Ansökningar som anlänt efter denna tidpunkt kan bifallas endast om den sökande kan belägga att behovet för specialarrangemang har uppstått först efter att ansökningstiden gått ut. Fakulteten beslutar om beviljande av specialarrangemang och meddelar om beslutet per brev. Ändring i beslutet kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Sökande som behöver specialarrangemang anmäler sig till urvalsprovet och deltar i urvalsprovet på samma sätt som övriga sökande. 3.6 Provresultaten Resultaten från urvalsprovet offentliggörs den 15 juli 2014 på de orter där urvalsprovet har ordnats. Närmare information angående offentliggörandet ges vid provtillfället. Alla som har deltagit i urvalsprovet får också ett brev med information om resultaten. Namnen på antagna publiceras även på fakultetens webbsida, Ifall den antagna samtyckt till publiceringen. 3.7 Begäran om rättelse En begäran om rättelse som gäller urvalsprovet ska göras skriftligt och riktas till fakultetens antagningsnämnd. Fakultetens kansli ska ha mottagit begäran om rättelse inom 14 dagar från offentliggörandet av resultaten, dvs. senast Poststämpelns datum duger inte. Begäran om rättelse ska motiveras och preciseras. Den ska innehålla: fullständiga uppgifter om den som yrkar på rättelse, vilken uppgift i urvalsprovet yrkandet gäller, vad yrkandet avser och på vilka grunder rättelse söks. Sökande som sänder in sin begäran om rättelse per post och vill ha ett kvitto måste rekommendera försändelsen. Postens kvitto godkänns som verifikat över att ansökan har sänts in. Vi rekommenderar att ansökan skickas som rekommenderat brev. Juridiska fakultetens postadress: Juridiska fakulteten, Kansliet, PB 4, HELSINGFORS UNIVERSITET. Besöksadressen är Juridiska fakulteten, Kansliet, Universitetsgatan 3, 3. våning, rum 357. Kansliet är öppet måndag fredag

24 Begäran om rättelse behandlas och avgörs av antagningsnämnden. Ändring i nämndens beslut söks enligt 83 i universitetslagen genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Ifall sökandens begäran om rättelse godkänns och resultatet ändras till godkänd, sänds beslutet om ändringen av resultatet och ett brev om antagningen med blanketten för anmälan om mottagande av studieplats till sökanden. Även om sökanden redan har tagit emot en annan studieplats, har han eller hon i denna situation rätt att bestämma vilken plats han eller hon väljer. Om sökanden redan har tagit emot en studieplats, ska han eller hon lämna in en anmälan om återkallande av studieplats och beslutet om rättelsen till högskolan i fråga. 3.8 Hur man tar emot en studieplats och skriven in sig vid universitetet Om du blir antagen till en studieplats och resultaten av antagningen publiceras senast , måste du ta emot studieplatsen senast före kl Anmälan om att man tar emot studieplatsen är bindande och kan varken ändras eller tas tillbaka. Man kan antingen ta emot studieplatsen elektroniskt i tjänsten Min ansökan på adressen eller skriftligt enligt de anvisningar som finns i antagningsbeskedet. Med anmälan om mottagande av studieplatsen bekräftar du a) att du tar emot den studieplats som erbjudits, eller b) att du tar emot den erbjudna studieplatsen, men köar från reservplats till en annan studieplats som du hellre väljer (se Rätt att köa), eller c) att du inte tar emot den erbjudna studieplatsen. Utöver anmälan om att du tar emot studieplatsen måste du också skriva in dig vid universitetet. Följ anvisningarna som du får i antagningsbeskedet. Om du blir antagen och resultatet av antagningen publiceras eller senare, läs i antagningsbeskedet när du senast ska ta emot studieplatsen och skriva in dig vid universitetet. 24

25 Även om du är frånvarande det första läsåret t.ex. på grund av militärtjänstgöring, måste du ta emot studieplatsen och skriva in dig inom den utsatta tiden. Du förlorar den erbjudna studieplatsen, om du inte tar emot den inom den utsatta tiden. Villkorligt antagen Om din högskolebehörighet har konstaterats med en kopia av ett examensbevis eller med en förhandsuppskattning, framgår det av antagningsbeskedet att antagningen är villkorlig. I så fall ska du före kl lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt examensbevis till ansökningsservicen så att det villkorliga beslutet kan fastställas och du kan skriva in dig vid universitetet. Om du inte lämnar in de intyg som begärs inom den utsatta tiden förlorar du den erbjudna studieplatsen. Den officiellt styrkta kopian av examensbeviset skickas till adressen Ansökningsservicen PB 3 (Fabiansgatan 33, 1 vån.) Helsingfors universitet Bilagorna kan antingen skickas per post eller läggas i den postlåda som finns i huvudbyggnadens entréhall eller lämnas in på ansökningsservicens kundbetjäning (öppettider se Bilagorna ska vara framme inom den utsatta tiden, poststämpelns datum duger inte. Du kan också personligen besöka ansökningsservicen och visa ditt examensbevis i original. Examensbevis i original ska inte skickas per post. Andra än villkorligt antagna behöver inte skicka in kopior av examensbevis i samband med att de tar emot studieplatsen. Rätt att köa Om du har sökt till flera än en utbildning, lönar det sig att vänta på resultaten från alla utbildningar innan du tar emot en studieplats. Glöm ändå inte att anmälan om att man tar emot en studieplats måste lämnas in inom en viss tid. 25

26 Du kan också köa till en annan studieplats som du har sökt till och som kan bli ledig. I så fall anmäler du att du tar emot den erbjudna studieplatsen, men köar från reservplats till en annan studieplats som du hellre väljer. Du kan anmäla att du köar i webbtjänsten Min ansökan, eller skriftligt enligt de anvisningar som ges i antagningsbeskedet. Obs! Det är inte möjligt att bli antagen från reservplats till alla utbildningar, och i så fall kan man inte köa till en studieplats. Rätt att köa har bara sökande som blir antagna i den gemensamma antagningen senast Du kan endast köa till en studieplats och det är inte möjligt att byta den plats som du köar till. Det går att avstå från sin köplats med ett skriftligt meddelande till det aktuella universitetet eller yrkeshögskolan. Om studieplatsen som du köar till blir ledig senast , blir den automatiskt din slutliga studieplats. Ifall den studieplats som du köar till inte blir ledig inom den utsatta tiden, blir den villkorligen mottagna studieplatsen din slutliga studieplats. Bestämmelsen om en enda studieplats Högskolesektorns regel om en enda studieplats betyder att en studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till en högskoleexamen i en utbildning som börjar under samma termin ( ) och som finns med i den nationella gemensamma antagningen. Anvisningar och exempel på högskolesektorns bestämmelse om en enda studieplats finns på adressen Specialbestämmelser för studerande som inleder sina studier i Vasa När en studerande antas till studier i Vasa, tillämpas förutom de allmänna bestämmelserna om studierna vid fakulteten också de bestämmelser som har fastställts särskilt för utbildningen i Vasa: I Vasa är studierna kursbetonade, och det är i allmänhet obligatoriskt att följa med föreläsningar innan man kan delta i tentamen. I Vasa ordnas undervisning både på finska och svenska och ungefär lika mycket på bägge språken. Undervisningen på finska och svenska ordnas inte parallellt, utan det förutsätts att studeranden kan följa med undervisning på båda språken. Dessutom ordnas en tvåspråkig rättsnotarieutbildning där studerande kan avlägga en tvåspråkig rättsnotarieexamen genom att genomföra minst 60 studiepoäng på det andra inhemska språket. Fakulteten ordnar ett femårigt försök som innebär att det ordnas en utbildning som leder till juris magisterexamen vid fakultetens enhet i Vasa med början hösten En studerande som blivit antagen till Vasa avlägger rättsnotarieexamen i sin helhet i Vasa. Därtill kan en studerande avlägga 26

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013

JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013 Dekanushälsning 1 Antal nya studerande och kvoter 2013... 3 2 Urvalsprovet och andra antagningsförfaranden... 6 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2010

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2010 HELSINGINFORS UNIVERSITETET JURIDISKA FAKULTETEN Dekanus hälsning Det juridiska utbildningsområdet har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Studier i juridik

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009

Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009 Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009 Det juridiska utbildningsområdet har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Och inte utan orsak: studerandena vid fakulteten har oberoende av ekonomiska konjunkturer

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2014 Ansökningstiden går ut 1.4.2014 Undantag: The Religious Roots of Europe (RRE) application period for

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten Sökandes anvisning Utbildningsstyrelsen våren 2012 Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten I anvisningen beskrivs hur ansökningsblanketten ifylls och skickas

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2018 Studieinfo.fi Tidtabeller för gemensam ansökan år 2018 Gemensam ansökan våren 2018 Ansökningstid 1: 9 24.1.2018 kl. 15.00 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Ansökningsguide 2013. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier

Ansökningsguide 2013. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier Ansökningsguide 2013 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier Studierådgivning Fakultetens studieärendeservice Vik, Infocenter, 3. vån. Viksbågen 11 PB 62 00014 Helsingfors

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt:

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt: INNEHÅLL 1 STUDIER... 1 2 URVALSFÖRFARANDET... 1 3 ANSÖKNINGSTID... 2 4 POÄNGSÄTTNING... 2 4.1 Det finländska studentexamensbetyget...3 4.2 International Baccalaureate (IB) examen...4 4.3 Reifeprüfung

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Föreskrift Datum 15.1.2010 HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Nordisk specialpedagogisk konferens Åbo 21.9.2013 Anneli Sihvo Studentexamensnämnden Om terminologi En studerande, (gymnasie)elev

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi Ansökan till högskolor i Studieinfo Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Ansökningstid 1: 10.1.-25.1.2017 kl. 15 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande språk (yh:nas utbildning på främmade språk

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 2 I TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2011 Ansökningstiden utgår... 12.4.2011 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2012 Ansökningstiden går ut 3.4.2012 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 28.10.2016 Dessa föreskrifter tillämpas parallellt med föreskrifterna för pappersprovet med början från examen

Läs mer

I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008

I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008 I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008 Ansökningstiden utgår... 30.4.2008 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen utomlands, ansökningstiden utgår...

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 MED VILKET BETYG SÖKER JAG? Om du har flera examina, kan du välja det för dig fördelaktigaste betyget och basera din ansökan på detta. Vitsorden tas

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N På studentexamensnämndens hemsidor, (www.ylioppilastutkinto.fi/sv) finns det utförlig information om hur studentexamen avläggs. Du kommer också

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)):

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)): ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/sv

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare 5.6.2015 Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen, nämndens föreskrifter

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Till magisterstudier i dramaturgi söker vi studerande som redan har en stark koppling

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER F REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER 2018 15.9.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som

Läs mer

DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING Tekniska universitet och fakulteter Aalto-universitetet Ansökningsservice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen...

Läs mer

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande Urvalsguide till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten PEDAGOGISKA FAKULTETEN 53 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2003-2004

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: NN. Mottagning

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren Gemensam ansökan 1-19.3.2010 Jannica Ljunggren 28.01.2010 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer