Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar"

Transkript

1 Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande infotillfälle Ida Borgar, Kirsi Talman Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke #AMKopiskelijavalinnat

2 Reformen av högskoleantagningarna Undervisnings- och kulturministeriet har avtalat med högskolorna om utvecklingen av studerandeantagningarna senast Centrala förändringar i reformen av studerandeantagningarna: Från och med 2020 förnyar högskolorna studerandeantagningarna så att betygsurval är den huvudsakliga vägen till högskolestudier. Av platserna som fylls genom betygsurval reserveras största delen av platserna för förstagångssökande. Utöver betygsurval arrangeras urvalsprov för dem, som inte kan väljas på basen av betyg. För detta ändamål utvecklar högskolorna flera gemensamma urvalsmetoder som kan utnyttjas inom flera branscher, där man bedömer beredskap och förmåga till högskolestudier snarare än bedömning av kunskap i högskolestudiernas innehåll. Urvalsmetoderna är sådana att de inte kräver förberedelse. För dem som redan avlagt en examen utvecklas nya vägar till högskolestudier dessutom utvecklas urval på basen av öppna högskolestudier. Högskolorna gör beslut om antagningsgrunderna så att information särskilt gällande betygsurval är tillgänglig för dem som inleder studier på andra stadiet Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

3 Yrkeshögskolornas studerandeurval Studerandeurvalssätt nuläge Studerandeurvalssätt 2020 Betygsurval Urval på basen av skolframgång och urvalsprov Studentexamen Betygsurval Separata kvoter Yrkesinriktad grundexamen Handledning och kommunikation förenhetligas Branschspecifikaoch yrkeshögskolespecifika urvalsprov Gemensamt digitalt urvalsprov Källa: anpassad UKM Urval på basen av högskolestudier Urval på basen av högskolestudier Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

4 Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar Yrkeshögskolan Metropolia koordinerar utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studerandeantagningar. Alla yrkeshögskolor har förbundit sig till projektets verksamhet. Projektet förverkligas under tiden Det handlar om ett utvecklingsprojekt inom högre utbildning finansierat av undervisningsoch kulturministeriet. Vision Efter yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar har vi en mera sökandevänlig, kostnadseffektiv och förenklad studerandeantagningsprocess som utnyttjar digitala lösningar. Mål Målet med yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar är att utveckla och skapa nya metoder och urvalsmodeller som förbättrar, stöder och försnabbar sökandes väg till yrkeshögskolestudier, samtidigt som det skapar nya möjligheter att söka till examensstudier. I utvecklingsarbetet utnyttjas digitala lösningar Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

5 Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar består av följande delprojekt Utveckling av betygsurval Utveckling av handledning och kommunikation gällande studerandeantagning Utveckling och digitalisering av urvalsprov Utveckling av övriga kunskapsbaserade antagningssätt Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

6 Yrkeshögskolornas betygsurval och poängmodeller från våren Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

7 Yrkeshögskolornas betygsurval 2020 Betygsbaserad antagning blir den primära vägen till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen från och med våren Merparten av studieplatserna kommer att reserveras för dem som söker till sin första studieplats. Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning på basen av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina kommer att tas i bruk av alla yrkeshögskolor Poängmodellerna är tillgängliga via Studieinfo och projektets webbsida På projektets webbsida hittas en sammanställning av "Ofta ställda frågor" Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

8 Yrkeshögskolornas betygsurval 2020 Poängsättningsmodellerna har utvecklats genom ett brett samarbete mellan yrkeshögskolorna och olika grupper av intressenter. Poängmodellerna publiceras i maj Yrkeshögskolorna fastställer kvoter för betygsurval. Uppgifter om betygsurval samlas in av YH under våren 2019 Ansökningsmål som använder betygsurval meddelar antalet nybörjarplatser, möjliga minimumpoänggränser och kriterier senast i samband med publiceringen av utbildningsutbudet i början av hösten 2019 De nya poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning på basen av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina kommer att tas i bruk i alla yrkeshögskolor Höst 2018 Vår 2019 Höst 2019 Höst Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

9 ÄMNE ÄMNE / NIVÅ L E M C B A Modersmål 1) Matematik Främmande/det andra inhemska språket 2) Ämnesreal eller fråmmande språk 3) Lång Kort Lång Medellång Kort Fysik Kemi Biologi Geografi Hälsokunskap Psykologi Filosofi Historia Samhällslära Religion/ livsåskådningskunskap Främmande språk (lång/kort) BETYGSBASERAD ANTAGNING PÅ BASEN AV STUDENTEXAMENSBETYG (används inom alla utbildningsområden, med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk) Fem ämnen poängsätts: Modersmål 1) Som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk Matematik Främmande/det andra inhemska språket 2) Det vitsord som ger bästa poäng beaktas Två ämnen ur gruppen ämnesreal eller fråmmande språk 3) Endast de realämnesprov som har avlagts år 2006 eller senare beaktas, de två vitsord som ger bästa poäng beaktas EB-, IB- och RP-/DIA-examen har egna poängsättningsmodeller. Bestämmelser om antagning vid samma poängtal: 1. Ordningen för ansökningsönskemålet 2. Vitsorden i studentexamen I. Modersmål II. Matematik III. Främmande språk/det andra inhemska språket Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

10 Poängsättningsmodell för European Baccalaureate (EB)-examen (används inom alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakoniaammattikorkeakoulus utbildning till tolk) 1) Det vitsord som ger mest poäng beaktas 2) De två vitsord som ger mest poäng beaktas 3) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap) Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

11 Poängsättningsmodell för International Baccalaureate (IB)-examen (används inom alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakoniaammattikorkeakoulus utbildning till tolk) 1) Det vitsord som ger mest poäng beaktas 2) De två vitsord som ger mest poäng beaktas 3) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap) Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

12 Poängsättningsmodell för Reifeprüfung (RP)- / Deutsche Internationale Abitur (DIA)- examen (används inom alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk) 1) För Reifeprüfung (RP)- / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examens del kan man beakta även vitsordet i matematik på ett motsvarighetsintyg, om den sökande inte har avlagt det muntliga eller skriftliga provet i ifrågavarande ämne. 2) Det vitsord som ger mest poäng beaktas 3) De två vitsord som ger mest poäng beaktas 4) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap) Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

13 Betygsbaserad antagning på basen av yrkesinriktad grundexamen (används inom alla utbildningsområden, med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakoniaammattikorkeakoulus utbildning till tolk) I den betygsbaserade antagningen räknar man ut totalpoängen för vitsorden för tre gemensamma examensdelar och det vägda medeltalet för examen. I den betygsbaserade antagningen beaktas endast de sökande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen från och med Ingen begränsing görs vad gäller lämpliga examina. Poäng för de gemensamma examensdelarna (det maximala poängantalet 60 poäng) DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA POÄNG Kunnande i kommunikation och interaktion 1) Kunnande i matematik och naturvetenskap 1) Kunnande om samhälle och arbetsliv 1) VITSORDSKALA VITSORD I BETYGET Skala Skala ) De gemensamma examendelarna i de betyg över yrkesinriktad grundexamen som trätt i kraft bedöms på skalan godkänd/underkänd. De gemensamma examensdelarnas delområden bedöms numeriskt. På basis av dessa räknar man ut ett vitsord för de gemensamma examensdelarnas delområden Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

14 Vägt medeltal för examen (det maximala poängantalet 90 poäng) MEDELTAL MEDELTAL (1-5) (1-3) POÄNG 5,00 3, ,97 2, ,94 2, ,91 2, ,88 2, ,85 2, ,82 2, ,79 2, ,76 2, ,73 2, ,70 2, ,67 2, ,64 2, ,61 2, ,58 2, ,55 2, ,52 2, ,49 2, ,46 2, ,42 2, ,39 2, ,35 2, ,31 2, ,28 2, ,24 2, ,20 2, ,16 2, ,13 2, ,09 2, ,05 2, ,02 2, ,98 2, ,94 2, ,91 2, ,87 2, ,83 2, ,79 2, ,76 2, ,72 2, ,68 2, ,65 2, ,61 2, ,57 2, ,54 2, ,50 2, ,46 2,08 45 MEDELTAL MEDELTAL (1-5) (1-3) POÄNG 3,42 2, ,37 2, ,33 2, ,29 1, ,24 1, ,20 1, ,15 1, ,11 1, ,07 1, ,02 1, ,98 1, ,93 1, ,89 1, ,85 1, ,80 1, ,76 1, ,71 1, ,67 1, ,63 1, ,58 1, ,54 1, ,49 1, ,43 1, ,37 1, ,30 1, ,24 1, ,18 1, ,12 1, ,05 1, ,99 1, ,93 1, ,86 1, ,80 1, ,74 1, ,67 1, ,61 1,19 9 1,55 1,17 8 1,49 1,15 7 1,42 1,13 6 1,36 1,11 5 1,30 1,09 4 1,23 1,07 3 1,17 1,05 2 1,11 1,02 1 1,00 1,00 0 Sökande med samma poängtal rangordnas enligt följande kriterier: 1. Ansökningsönskemålens ordning 2. Det vägda medeltalet för examen 3. Vitsorden i de gemensamma examensdelarna: I. Kunnande i kommunikation och interaktion II. Kunnande i matematik och naturvetenskap III. Kunnande om samhälle och arbetsliv Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

15 Yrkeshögskolorna fastställer kvoter för betygsurval Det finns separata kvoter/nybörjarplatser för dem som söker med studentexamen och för dem som söker med yrkesinriktad grundexamen Ansökningsmålen meddelar antalet nybörjarplatser, möjliga minimumpoänggränser och kriterier senast i samband med publiceringen av utbildningsutbudet i början av hösten 2019 Uppgifterna samlas in under våren 2019 av yrkeshögskolorna Mera detaljer om betygsurvalet publiceras i Studieinfo och på yrkeshögskolornas nya gemensamma webbsida Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

16 Yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov från och med hösten Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

17 Yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov Yrkeshögskolornas nya gemensamma digitala urvalsprov kommer att tas i omfattande bruk inom de olika utbildningsområdena i gemensam ansökan hösten 2019 Avsikten är att göra de framtida studerandeantagningarna mera lika och kostnadseffektiva än de nuvarande Det nya digitala urvalsprovet beaktar olika branschers behov och ersätter de tidigare branschspecifika nationella urvalsproven. Från och med hösten 2019 deltar alla sökande i det digitala urvalsprovet (bortsett från dem som antagits i betygsurvalet) Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

18 Utveckling och ibruktagning av det gemensamma digitala urvalsprovet Utveckling av urvalsprovet på basen av forskning Rapport över definitionsskedet publiceras 11/2018 Utveckling av urvalsprovet höst 2018 vår 2019 Innehållets utveckling stegvis enligt metoder för provutveckling Utveckling av urvalsprovssystemet Praktiska arrangemang och tekniskt genomförande Det nya gemensamma digitala urvalsprovet kommer att tas i omfattande bruk inom de olika utbildningsområdena i gemensam ansökan hösten 2019 Från och med hösten 2019 deltar alla sökande i det digitala urvalsprovet (bortsett från dem som antagits i betygsurvalet). Höst 2018 Vår 2019 Höst 2019 Vår Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

19 Urvalsprovets preliminära innehållsområden TEKNIK SJÖFART NATURBRUK FÖRETAGSEKO- NOMI, INFORMATIONS- BEHANDLING, TURISM OCH KOSTHÅLLSBRAN- SCHEN SOCIAL-, HÄLSO-, IDROTTS- OCH SKÖNHETSBRAN- SCHEN HUMANISTISKA OMRÅDET GEMENSAMMA INNEHÅLLSOMRÅDEN FÖR ALLA Beslutsfattningsförmåga Språk och kommunikation Matematik Naturvetenskapliga ämnen (fysik) Naturvetenskapliga ämnen (biologi) Etik Emotionell intelligens (ej med hösten 2019) Inga ansökningsmål inom sjöfart erbjuds i höstens gemensamma ansökan Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

20 Urvalsprovets ibruktagande hösten 2019 Sökande genomför provet på egen dator i en övervakad miljö. Yrkeshögskolornas urvalsprov arrangeras under 3-4 dagar. Det erbjuds 1-3 tidpunkter per dag. Sökande kan själv välja plats och tid av de erbjudna alternativen på yrkeshögskolorna för genomförandet av urvalsprovet. Sökande kan genomföra yrkeshögskolornas urvalsprov i en session Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

21 Övriga kunskapsbaserade antagningssätt i studerandeurvalet från och med våren Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

22 Utveckling av övriga kunskapsbaserade antagningssätt I utvecklingen av övriga kunskapsbaserade antagningssätt är målet att skapa modeller som är mera systematiska än tidigare och som kan utnyttjas nationellt. I delprojektet kartlägger man möjligheterna till att utreda och producera en nulägesrapport inom yrkeshögskolesektorn bl.a. gällande principer och processer för tillvägagångssätt för öppna yrkeshögskoleleden/antagning på basen av öppna yrkeshögskolestudier Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

23 Handledning och kommunikation gällande reformen av studerandeantagningarna Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

24 Handledning och kommunikation i reformen av studerandeantagningarna Helheten för handledning och kommunikation utvecklas i samband med reformen av studerandeantagningarna 1 Kartläggning av yrkeshögskolornas handledning och kommunikation gällande studerandeantagningar samt innehållet och metoderna, samt best-practice och utvecklingsbehov (studiehandledare och andra stadiets studerande, studerandeförbund, yrkeshögskolestuderande) 2 En gemensam webbsida utvecklas för att sprida information gällande yrkeshögskolornas studerandeantagning. Till webbsidan produceras material som kan utnyttjas av sökande och deras handledare. Samarbete med UBS och Studieinfo-tjänsten. 3 Yrkeshögskolorna och andra stadiet utvecklar gemensamt handledningen och kommunikationen gällande studerandeantagningarna (materialpaket för handledning, förenhetligande av yrkeshöskolornas kommunikation, utveckling av evenemang för studiehandledare och sökande) Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

25 Webbsidans innehåll / struktur Utveckling av studerandeantagningarna Finska / svenska Att ansöka till yrkeshögskola Reformen av yrkeshögskolornas studerandeantagning Betygsurval Digitalt urvalsprov Övriga kunskapsbaserade antagningssätt Tillgänglighet / specialarrangemang Presentation av sidan Aktuellt / sociala medier / kalender YRKESHÖGSKOLORNAS GEMENSAMMA WEBBSIDA Samarbete mellan yrkeshögskolorna och andra stadiet -Materialpaket för handledning -Förenhetligande av kommunikation -Evenemang för sökande / studiehandledare Yrkeshögskolorna Studier vid yrkeshögskola Områden / examina Arbetsliv Kontaktuppgifter Sökfunktion Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

26 Tilläggsuppgifter Projektets webbsidor Frågor kan sändas till adressen amk.opiskelijavalintahanke(at)metropolia.fi Följ oss på Projektchef Marko Borodavkin Dragare av delprojekten betygsurval & utveckling och digitalisering av urvalsprov Kirsi Talman Projektplanerare, dragare av delprojektet utveckling av handledning och kommunikation gällande studerandeantagningar Susanna Lepola Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR

POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR POÄNGSÄTTNINGSMODELLER FÖR BETYGSBASERAD ANTAGNING TILL YRKESHÖGSKOLOR Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning på basis av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 31.10.2018 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH-501-2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 INNEHÅLL PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER F REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER 2018 15.9.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi Ansökan till högskolor i Studieinfo Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Ansökningstid 1: 10.1.-25.1.2017 kl. 15 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande språk (yh:nas utbildning på främmade språk

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2019 Tidtabeller Utbildningsutbud Ansökningsblankett Betygsantagningar 2019 Kvot för förstagångssökande Automatiska e-postmeddelanden Antagningsresultat Mottagande

Läs mer

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren Gemensam ansökan 1-19.3.2010 Jannica Ljunggren 28.01.2010 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Studiehandledarpaketet för år 2019 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen

Studiehandledarpaketet för år 2019 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Studiehandledarpaketet för år 2019 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesutbildning med krävande

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2019

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2019 REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till

Läs mer

Ansökanvia webben. Ansökan görs fr.o.m. ifjol elektroniskt på adressen: (Det går fortfarande också att söka med pappersblankett.

Ansökanvia webben. Ansökan görs fr.o.m. ifjol elektroniskt på adressen:  (Det går fortfarande också att söka med pappersblankett. Tidtabell för GEA 2-20.3.2009 ansökningstid 27.4-29.5.2009 urvalsprov, lämplighetstest och språktest 12.6.2009(fr o m) antagningsresultat 26.6.2009(senast) meddelande om mottagande av studieplats 13.7-31.7.2009

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

Kemisk-tekniska fakulteten

Kemisk-tekniska fakulteten 46 Kemisk-tekniska fakulteten Examina Studierna vid Kemisk-tekniska fakulteten (KTF) leder till diplomingenjörsexamen, som kan avläggas på 5-6 år. Diplomingenjörsexamen omfattar 180 sv. Fakulteten ger

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Antagningningsinfo 2018 Seminarium för studiehandledare 3.11.2017 Linda Martelius Antagningsplanerare Hanken Svenska handelshögskolan

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2018 Studieinfo.fi Tidtabeller för gemensam ansökan år 2018 Gemensam ansökan våren 2018 Ansökningstid 1: 9 24.1.2018 kl. 15.00 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande

Läs mer

Avläggande av studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen om högskolor.

Avläggande av studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen om högskolor. UTKAST 21.6.2018 Lag om studentexamen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Studentexamen Studentexamen avläggs som avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen ( / ). Den studerande

Läs mer

Studiehandledarpaket 2017

Studiehandledarpaket 2017 Studiehandledarpaket 2017 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 Antagningsgrunderna för social- och hälsoområdet presenteras nedan medan antagningsgrunderna för idrott presenteras på sid. 5 6. Poängsättningen

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Kemisk-tekniska fakulteten

Kemisk-tekniska fakulteten 47 Kemisk-tekniska fakulteten Examina Antagningsvillkor Studierna vid Kemisk-tekniska fakulteten (KTF) leder till diplomingenjörsexamen, som kan avläggas på 5-6 år. Diplomingenjörsexamen omfattar 180 sv.

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Studentexamen

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Studentexamen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om studentexamen 1 Studentexamen Studentexamen avläggs som avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (714/2018). En studerande som har avlagt

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

Föräldramöte åk III Onsdag kl Korsholms gymnasium

Föräldramöte åk III Onsdag kl Korsholms gymnasium Välkommen! Föräldramöte åk III Onsdag 8.2.2017 kl 18.00 Korsholms gymnasium Program Lärarinfo: finskastöd etc. Studentskrivningar våren 2017 Betyg, övning, dimission etc. Rektor Bernt Klockars Ansökning

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Föräldramöte åk III. Program

Föräldramöte åk III. Program Välkommen! Föräldramöte åk III Onsdag8.2.2017 kl18.00 Korsholms gymnasium Program Lärarinfo: finskastöd etc. Studentskrivningar våren 2017 Betyg, övning, dimission etc. Rektor Bernt Klockars Ansökning

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Studieinfo-info för ansvarsanvändarna Studieinfo.fi

Studieinfo-info för ansvarsanvändarna Studieinfo.fi Studieinfo-info för ansvarsanvändarna 30.3.2016 Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 76 600 sökande, 3200 mindre än i fjol Ny möjlighet att ändra ansökningsönskemål via länken i

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017

GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017 GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017 TIDTABELL 21.2 14.3.2017 ANSÖKNINGSTID 6.4.2017 Riksomfattande språkprov Efter 28.3 Kallelsebrev till inträdes- eller lämplighetsprov skickas 15.6.2017 Resultatet

Läs mer

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning 23.9.2013 Sari Ellonen, Heidi Bergström, Satu Hornborg och Laura von der Hagen Dagens program 9.30 Kaffeservering,

Läs mer

Studieinfo hitta, jämför, sök! Om Studieinfo 20.11.2015

Studieinfo hitta, jämför, sök! Om Studieinfo 20.11.2015 Studieinfo hitta, jämför, sök! Om Studieinfo 20.11.2015 Nytt i Studieinfo.fi Läroavtalsdelen öppnades i maj Visning av utbildningar och ansökningsmål vid uni Ansökan om överflyttning vid högskolorna Kvoten

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte åk III. Onsdag kl

Välkomna. Föräldramöte åk III. Onsdag kl Välkomna Föräldramöte åk III Onsdag 30.1.2019 kl. 18.00 Upplägg Hur klarar man av abi-våren? (Anna Lund, Lisa Niemistö) Studentskrivningar & avslutande av studierna i gymnasiet (Joakim Bonns) Ansökan till

Läs mer

Välkomna på informationsmöte! Vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk På agendan:

Välkomna på informationsmöte! Vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk På agendan: Välkomna på informationsmöte! Vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 24.1.2019 På agendan: Studier efter gymnasialstadiet Studentproven Studiehandledare Anne-Git Elling, Ålands lyceum Studiehandledare

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Opintopolku-info 11.11.2016 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Studiehandledarpaketet för år 2018 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen

Studiehandledarpaketet för år 2018 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Studiehandledarpaketet för år 2018 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesutbildning med särskilt

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.11.2015 Christian Seger Innehåll En översikt av ansökningarna

Läs mer

Ålands lyceum Informationsmöte Välkommen!

Ålands lyceum Informationsmöte Välkommen! Ålands lyceum Informationsmöte 17.1.2019 Välkommen! Kvällens program Rektor Marcus Koskinen-Hagman inleder Studiehandledare Anna Levander informerar om: o vad som är på gång för studerande i åk 2 o studentexamen

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

Studieinfo.fi för lärande (Oppijan Opintopolku.fi)

Studieinfo.fi för lärande (Oppijan Opintopolku.fi) Studieinfo.fi för lärande (Oppijan Opintopolku.fi) Producent Regina Westermark-Niskala, UBS Tjänsten erbjuder en kanal till gymnasieoch yrkesutbildning samt till annan utbildning efter grundskolan Förnyad

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

Svar på skriftligt spörsmål om reformen av studerandeurval

Svar på skriftligt spörsmål om reformen av studerandeurval Svar på skriftligt spörsmål om reformen av studerandeurval Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister som saken gäller överlämnat

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 17.11.2017 Christian Seger Innehåll Översikt av ansökningarna

Läs mer

Studieinfo.fi. Fr.o.m. år 2014 kommer all utbildningsinfo och alla ansökningsblanketter att finnas på en adress: Studieinfo.

Studieinfo.fi. Fr.o.m. år 2014 kommer all utbildningsinfo och alla ansökningsblanketter att finnas på en adress:  Studieinfo. Fr.o.m. år 2014 kommer all utbildningsinfo och alla ansökningsblanketter att finnas på en adress: www.studieinfo.fi SADe-programmet (FM) Webbtjänst för lärande (UKM) Centraliserade tjänster för lärande

Läs mer

MINIGUIDE DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

MINIGUIDE DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING MINIGUIDE DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING ANSÖKNINGSTIDEN FÖR GEMENSAMMA ANSÖKAN BÖRJAS ONSDAG 15.3. kl. 8.00 OCH SLUTAR ONSDAG 5.4. kl. 15.00 https://studieinfo.fi» FÖLJANDE

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen...

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret PROPOSITIONENS

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 1.11.2017 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Informationspaket till högskolornas funktionärer om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

Informationspaket till högskolornas funktionärer om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket till högskolornas funktionärer om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaket till högskolornas funktionärer om reformen av högskolornas studerandeantagning

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018 2019 svenskspråkig utbildning Svenskspråkiga fristående pedagogiska studier för lärare erbjuds på pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2018-2019. De pedagogiska

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Studieinfo-info för ansvarsanvändarna Studieinfo.fi

Studieinfo-info för ansvarsanvändarna Studieinfo.fi Studieinfo-info för ansvarsanvändarna 8.9.20116 Innehåll för infon Höstens separata ansökningar till yrkesutbildning Höstens separata ansökningar till förberedande utbildningar efter grundläggande utbildning

Läs mer

RP 41/2018 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 41/2018 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning

Pedagogiska studier för lärare svenskspråkig utbildning Pedagogiska studier för lärare 2018-2019 svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitet Viktigt! Guiden är menad för examensstuderande som har inlett sina studier 1.8.2017 eller senare, eller har

Läs mer

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)):

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)): ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/sv

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera

Läs mer