Hankens ansökningsguide 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hankens ansökningsguide 2016"

Transkript

1 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande till Hanken?... 3 Det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan... 3 Urvalsprovslitteratur Poängberäkning... 4 Språkkrav för de svenskspråkiga utbildningarna... 6 Direktantagning baserat på resultatet i studentexamen... 7 Direktantagning baserat på resultatet i VIKSU- och Ekonomiguru tävlingen... 7 Antagning via VIKSU - Finlands Akademis vetenskapstävling för gymnasieelever... 8 Antagning via Ekonomiguru... 8 För dig som blivit IB-, EB- eller RP-student 2015 eller tidigare... 8 För dig som blir IB-, EB- eller RP-student sommaren Jag har en studieplats i Vasa, men vill byta till Helsingfors. Hur skall jag göra?... 8 Resultat och yrkan på rättelse... 9 Bestämmelsen om en studieplats vid högskolor... 9 Mottagande av studieplats... 9 Allmänna regler gällande bilagor Kontaktuppgifter till Hankens ansökningsservice (11)

2 Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan? För att kunna ansöka till Hankens kandidat- och magisterutbildning ska du uppfylla kraven på allmän högskolebehörighet, dvs. ha avlagt någon av de examina listade nedan och uppfylla Hankens språkkrav i svenska. Till studier som endast leder till lägre högskoleexamen eller till både lägre och högre högskoleexamen kan antas den som har avlagt (Universitetslagen 2009/558, 37 ) 1) examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005), 2) yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier, 3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), eller 4) utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. har avlagt International Baccalaureate-, Reifeprüfung- eller European Baccalaureate-examen ansökt om och på andra grunder ansetts vara behörig för högskolestudier. Om du inte uppfyller den allmänna högskolebehörigheten har du möjlighet att ansöka på basis av studier inom den öppna universitetsutbildningen eller ansöka om dispens på andra grunder. Ifall du anses vara behörig för högskolestudier och beviljas dispens, kan du ansöka till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning via inträdesprovet. Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg 1. Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven och om du uppfyller språkkravet i svenska. 2. Du som avlagt finländsk studentexamen efter år 1990 behöver inte skicka in en kopia på ditt studentbetyg. Ifall du har avlagt din studentexamen före år 1990, ska du skicka in en kopia på betyget senast (Originalet ska uppvisas i samband med inskrivningen ifall du blir antagen. Vi återtar en studierätt som beviljats på falska grunder. Ifall Hanken i ansökningsskedet tvivlar på betygets äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande läroinrättningen eller notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses ansökan inte vara fullständig innan den bestyrkta kopian lämnats in). 3. Fyll i den elektroniska ansökan på i tid, ansökningsperioden är kl Om du behöver extra tid vid urvalsprovet pga läs- och skrivsvårigheter ska du till din ansökan bifoga en anhållan om detta tillsammans med behövliga intyg. Anhållan ska vara inlämnad senast Kontrollera från ansökningsblanketten ifall du måste skicka in bilagor. De som inte skrivit finländsk studentexamen ska skicka in sitt examensbetyg. Om du har blivit färdig från andra stadiet tidigare än våren 2016, ska bilagorna vara inlämnade till oss senast kl Ifall du blir färdig våren 2016, har du tid fram till den att lämna in bilagorna (Undantag för IB, EB). Skicka in eventuella bilagor i tid till: 2 (11)

3 Svenska Handelshögskolan Ansökningsservice PB Helsingfors eller lämna personligen in bilagorna till ServicePunkten i Helsingfors (Arkadiagatan 22, 1. vån) eller studiebyrån i Vasa (Biblioteksgatan 16). 6. Du som inte uppfyller språkkraven - delta i språkprovet kl eller skicka in bilaga för att bevisa tillräckliga språkkunskaper. 7. Antas du inte via direktantagningen ska du delta i det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan tisdagen den kl Obs! Ingen skild kallelse till urvalsprov skickas ut. 8. Resultaten publiceras senast Antagna får instruktioner hur man tar emot studieplatsen. 9. Du som antas ska inom utsatt tid meddela om mottagande av studieplats - annars mister du platsen! Mottagandet av studieplatsen har inverkan i framtida antagningar, läs mera om det längst ner. 10. Rätten att köa går ut Hur antas nya studerande till Hanken? I den gemensamma ansökan 2016 antas 180 nya studerande till Helsingfors campus och 70 nya studerande till Vasa campus. Först antas alla som uppfyller kraven för direktantagning och därefter fördelas resterande studieplatser så att hälften av de nya studerandena antas på basis av resultatet i urvalsprovet + prioritetspoäng och andra hälften antas på basis av totalpoäng (urvalsprov + betyg). Sökande får baserat på sina poäng en individuell rang i vardera antagningskategorin och de bästa antas. De som inte antas placerar sig i kö i vardera antagningskategorin. Det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan Hanken och Handelshögskolan vid Åbo Akademi har skilda antagningar och antagningskriterier men ordnar ett gemensamt urvalsprov i ekonomi. Det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan består av flervalsfrågor som ger maximalt 80 poäng. Urvalsprovet äger rum tisdagen kl För att bli antagen på basen av ditt resultat i urvalsprovet + prioritetspoäng eller totalpoäng måste du delta i provet. Du får inte en skild kallelse till urvalsprovet. Urvalsprovet kan skrivas på fyra orter: Helsingfors: Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors Vasa: Åbo Akademi (Academill), Strandgatan 2, Vasa Åbo: Åbo Akademi (Handelshögskolan), Henriksgatan 7, Åbo Mariehamn: Högskolan på Åland/Öppna högskolan, Neptunegatan 17, Mariehamn I din ansökan anmäler du på vilken ort du skriver provet. 3 (11)

4 Då du kommer till urvalsprovet ska du ha med dig penna, suddgummi och fotografi försett identitetsbevis. I urvalsprovet får du använda endast den funktionsräknare som delas ut (exempelvis CANON F-604). Du får ha med dig pennvässare, linjal, mellanmål (utan text, samma regler som i studentexamen), mediciner, öronproppar och näsdukar. Du får inte ha med egen räknare, ordböcker eller andra hjälpmedel till provet. Om du behöver tilläggstid vid urvalsprovet pga läs- och skrivsvårigheter, handikapp eller sjukdom ska du skriftligen anhålla om det senast vid ansökningstidens utgång. Bifoga läkarintyg till anhållan. Tilläggstiden är en timme. Urvalsprovslitteratur 2016 Urvalsprovslitteraturen för det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan är följande: Eklund, Vår ekonomi, upplaga 12 eller nyare. Introduktion och del 1 och 2 läses, dock inte personporträtten. Skärvad & Olsson, Företagsekonomi 100, faktabok, upplaga 15 eller nyare. Introduktion och kapitelen 5-27 läses, dock inte kapitel 11. Hassinen, S. m.fl, Sigma 7 - Ekonomisk matematik Urvalsprovslitteraturen finns att köpa bl.a. hos IB Bokhandel vid Hanken i Helsingfors. IB Bokhandel förmedlar även använda böcker. Poängberäkning Totalt kan en sökande få 200 poäng i antagning. För antagning på basen av Urvalsprov + priritetspoäng är det maximala poängantalet 100 poäng. Prioritering och prioritetspoäng Du kan välja mellan att söka endast till en ort (Helsingfors eller Vasa) eller söka till båda orterna. I gemensamma ansökan ska du rangornda utbildningarna du söker till och rangorndningen kan inte ändras efter ansökningstidens utgång. Söker du både till Hanken i Helsingfors och Hanken i Vasa så får du 20 prioritetspoäng i poängberäkningen för den ort du rangordnat högre och din lägre prioritet blir utan prioritetspoäng. För att få prioritetspoäng behöver du inte sätta Hanken som din högst rangordnade utbildning bland de maximalt 6 utbildningar du kan söka till. Söker du endast till ena orten får du 20 prioritetspoäng i poängberäkningen för den ort du sökt till. 4 (11)

5 Grundpoäng för finländsk studentexamen Grundpoängen beaktas vid antagning på basen av totalpoäng och i direktantagningen. Sökande kan få maximalt 100 grundpoäng enligt den kombination av maximalt sex (6) studentexamensprov som ger den högsta poängsumman. Poängen för studentexamen ges enligt följande skala: Ämne / Vitsord L E M C B A Modersmål och matematik (lång lärokurs) Matematik (kort lärokurs), prov i realämnen & språk (lång lärokurs) Språk (kort och medellång lärokurs) Grundpoäng för IB-examen Grundpoängen beaktas vid antagning baserat på totalpoäng och i direktantagningen. Poäng för IBexamen ges för det A-språk som ger mera poäng, matematik och tre andra prov (max 100 p). Ämne / Vitsord Det A-språk som ger högre poäng, HL 22, ,5 2,5 Det A-språk som ger högre poäng, SL 17, ,5 2,5 Matematik, HL 25 22,5 17, Matematik, SL 20 17,5 12,5 7,5 2,5 Andra prov, HL 20 17,5 12,5 10 2,5 Andra prov, SL 12, ,5 2,5 Grundpoäng för EB-examen Grundpoängen beaktas vid antagning baserat på totalpoäng och i direktantagningen. European Baccalaureate-examen ger samma grundpoäng som examens poängtal (max 100 p). Grundpoäng för Reifeprüfung-examen Grundpoängen beaktas vid antagning baserat på totalpoäng och i direktantagningen. RP-examen ger examens poängsumma dividerat med 9 (max 100 p). Om flera får samma poäng Om flera sökande kommer upp till samma poängsumma rangordnas de först enligt poängen i inträdesproven, sedan enligt vitsordet i modersmål i studentexamen, sedan enligt vitsordet i lång matematik i studentexamen och sedan enligt vitsordet i samhällslära i studentexamen. Om rangordningen i antagningskön ännu efter denna rangordning är lika, blir alla de lika rangordnade föremål för antagning. 5 (11)

6 Språkkrav för de svenskspråkiga utbildningarna Sökande till Hanken måste uppfylla språkkravet i svenska. Nivån på kunskaperna i svenska ska (på kandidatnivå) motsvara B2 enligt CEFR-skalan. Det finns tre olika möjligheter för att uppvisa tillräckliga språkkunskaper: 1) Svenska som skolutbildningsspråk Om du har svenska, norska, danska, isländska eller färiska som skolutbildningsspråk, uppfyller du kravet på kunskaper i svenska. Du har svenska som skolutbildningsspråk om du har godkänt betyg i svenska som modersmål på avgångsbetyget från grundskolan eller gymnasiet, eller om du har avlagt studentexamen i sin helhet på svenska, även om du i övrigt har fått din skolutbildning på ett annat språk. (Enligt språkförordningen 481/2003,20 ) Om du har gått grundskolan upp till klass 9 på svenska men din gymnasieutbildning på ett annat språk än svenska, måste du till din ansökan bifoga en kopia på ditt avgångsbetyg från högstadiet. Hanken har nämligen inte tillgång till resultat från grundskolan. 2) Tillräckliga kunskaper i svenska enligt språktest eller annan prestation Bevis på tillräckliga kunskaper i svenska genom språktest eller annan prestation har den som i språkprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk) i studentexamen fått vitsordet laudatur (L) (resultatet gäller i tre år), i språkprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk) i studentexamen fått vitsordet eximia cum laude approbatur (E) samt vitsordet 10 i lång svenska (A-språk) på avgångsbetyget från gymnasiet (resultatet gäller i tre år), avlagt språkgranskat mognadsprov på svenska vid högskola (universitet eller yrkeshögskola) i samband med sitt examensarbete, slutfört minst 60 studiepoäng/35 studieveckor i svenska språket vid högskola, (För kandidatstudier:) avlagt finska statens allmänna språkexamen på den högsta nivån, på färdighetsnivå 5 eller 6 för skriftlig färdighet och läsförståelse samt på färdighetsnivå 4, 5 eller 6 för muntlig färdighet och hörförståelse, (För kandidatstudier:) vid Utbildningsstyrelsen avlagt språkexamen för statsförvaltningen med minst goda kunskaper i svenska på alla delområden, i modersmålsprovet i svenska i studentexamen fått minst vitsordet magna cum laude approbatur (även om den sökande i övrigt har avlagt studentexamen på annat språk), har minst vitsordet magna cum laude approbatur i provet i svenska som andra språk, dvs. det prov i svenska i studentexamen som ersätter provet i modersmålet (inte samma som prov i svenska som andra inhemska språk), avlagt IB-provet Swedish A1 eller A2, avlagt TISUS-provet med godkänt resultat (test i svenska för universitetsstudier), avlagt högre högskoleexamen i Norden och har skrivit sin magisteravhandling på svenska, norska eller danska, 6 (11)

7 avlagt lägre högskoleexamen och har skrivit sin kandidatavhandling eller sitt examensarbete på svenska, blivit godkänd i språkprovet vid Åbo Akademi eller Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (resultatet gäller för samma studienivå och tid som vid nämnda högskolor). Du måste lämna in ett bevis på att du har tillräckliga kunskaper i svenska (dvs. kopia på intyget som bevisar att du avlagt språktest eller dylikt) till Hanken senast den Om du inte intygar dina kunskaper i svenska är du obehörig och kan inte bli antagen. 3) Godkänd i Hankens språkprov Om du inte uppfyller något av ovanstående kriterier kan du intyga kunskaper i svenska genom Hankens språkprov i svenska. Den som blir godkänd i provet räknas som behörig sökande och kan delta i den fortsatta gallringen. Har du blivit godkänd i Hankens språkprov 2013 eller senare behöver inte delta i årets språkprov. Direktantagning baserat på resultatet i studentexamen Nytt för i år är att Hanken börjar med direktantagning baserat på studentexamens grundpoäng. Alla sökande som lämnat in en ansökan till Hanken i den gemensamma ansökan och har fått grundpoäng innan publicerandet av antagningsresultatet kan vara föremål för direktantagningen. Direktantagningen fungerar så att alla som uppfyller följande villkor antas. 1. Du är "förstagångssökande" och hör till förstagångskvoten. De som inte tillhör förstagångskvoten är de som mottagit en studieplats för vilka studierna inleds hösten 2014 eller senare, eller som avlagt en examen vid en finländsk högskola. 2. Du har prioriterat Hanken högst bland de sex ansökningsmål som du sökt till i den gemensamma ansökan via 3. Du har lika med eller mera än 85 grundpoäng. Under rubriken poängberäkning kan du läsa hur du räknar dina grundpoäng. 4. Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska. För att bli antagen via direktantagningen krävs inte att du deltar i urvalsprovet. Direktantagning baserat på resultatet i VIKSU- och Ekonomiguru tävlingen Om du har klarat dig utmärkt i vetenskapstävlingen VIKSU eller i ekonomitävlingen Ekonomiguru, kan du bli antagen till Hanken genom direktantagning utan att skriva urvalsprov. För att antas ska följande villkor uppfyllas: 1. Du är "förstagångssökande" och hör till förstagångskvoten. De som inte tillhör förstagångskvoten är de som mottagit en studieplats för vilka studierna inleds hösten 2014 eller som avlagt en examen vid en finländsk högskola. 2. Du har prioriterat Hanken högst bland de sex ansökningsmål som du sökt till i den gemensamma ansökan via 3. Du har i ansökan uppgett att du söker baserat på ditt tävlingsresultat 4. Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska. 7 (11)

8 För att bli antagen via direktantagningen krävs inte att du deltar i urvalsprovet. Antagning via VIKSU - Finlands Akademis vetenskapstävling för gymnasieelever Studierätt utan urvalsprov beviljas sökande som placerat sig i Finlands Akademis vetenskapstävling för gymnasieelever bland de sju bästa i gymnasiegruppen och de sju bästa i gruppen för elever som skriver IB- eller motsvarande examen (totalt 14 elever). Söker du på basen av ditt resultat ska du skicka in officiellt bestyrkt kopia av Finlands Akademis beslut och en kopia av det belönade arbetet. Antagning via Ekonomiguru Studierätt utan urvalsprov beviljas sökande som placerat sig bland de tio främsta ekonomitävlingen Ekonomiguru. Söker du på basen av ditt resultat ska du skicka in officiellt bestyrkt kopia av resultatet. För dig som blivit IB-, EB- eller RP-student 2015 eller tidigare Om du avlagt din baccalaureateexamen 2015 eller tidigare behandlas du i antagningen som alla andra sökande, dvs du kan bli antagen på basen av direktantagning, urvalsprov och prioritetspoäng samt totalpoäng (betyg, urvalsprov och prioritetspoäng). I samband med ansökningen ska du skicka in kopia på ditt examensbetyg där dina vitsord i baccalaureateexamen framkommer. För dig som blir IB-, EB- eller RP-student sommaren 2016 Avlägger du din baccalaureateexamen i år kommer du att i antagningen behandlas som alla andra sökande, dvs du kan, precis som alla andra, bli antagen på basen av: direktantagning, urvalsprov + prioritetspoäng eller totalpoäng (betyg, urvalsprov och prioritetspoäng). Läs mer om de olika antagningssätten här. Vi kommer dock att vara tvungna att räkna ut dina grundpoäng på basen av dina preliminära vitsord i baccalaureateexamen, de preliminära vitsorden du får redan i maj ligger alltså som grund för dina grundpoäng. Du ansöker alltså helt som vanligt via den gemensamma ansökan på studieinfo.fi-sidan. (Obs! Ingen separat ansökan som tidigare år.) Då dina slutliga vitsord i baccalaureateexamen blivit klara och du fått ditt examensbetyg ska du senast den kl skicka in en bestyrkt kopia på ditt betyg där dina vitsord framkommer. Skicka in kopian till: Svenska Handelshögskolan Ansökningsservice PB Helsingfors eller lämna in personligen till ServicePunkten i Helsingfors (Arkadiagatan 22, 1. vån) eller Studiebyrån i Vasa (Biblioteksgatan 16, 1. vån). Antagning på basis av preliminära resultat är villkorlig tills den sökande är formellt behörig. Detta innebär alltså att du tills du har en godkänd examen på andra stadiet och har skickat in ett bevis på detta är endast villkorligt antagen. Jag har en studieplats i Vasa, men vill byta till Helsingfors. Hur skall jag göra? Om du har antagits till Hanken i Vasa, kan du inte gå kurser vid Hanken i Helsingfors och vice versa. Vill du byta studieort kan du antingen (1.) ansöka och skriva urvalsprovet på nytt till den andra orten, (2.) ansöka om att få byta studieort eller (3.) avlägga kandidatexamen på din nuvarande studieort och därefter söka till magisterstudier på den andra orten. 8 (11)

9 Du förlorar automatiskt din tidigare studierätt vid Hanken om du tar emot en ny studierätt. Om du t.ex. avlagt din kandidatexamen i Vasa och sedan söker in och antas till magisterstudier i Helsingfors, kan du fortsätta studierna bara i Helsingfors. 1. Ansöker du om en ny studierätt på Hankens andra campus behandlas du som alla andra sökande till ansökningsmålet. 2. Om du studerar vid Hanken och önskar byta studieort kan du anhålla om det under vårterminen. I vardera riktningen, till Helsingfors och till Vasa, kan totalt tre studerande som är närvaroanmälda sin andra, tredje eller fjärde termin beviljas rätt att byta studieort. För att vara behörig att anhålla om byte av studieort ska du, efter att du antagits och beviljats studierätt, ha studerat endast på det campus där du har studierätt. Beslutet om rätt att byta studieort baseras på studieframgången på den ort där du har studierätt. Ansökningstiden för anhållan om byte av studieort utgår sista vardagen i mars månad. Tentamensprestationer som medräknas är tenter avlagda på tredje periodens tentvecka (ej omtentaminan från P3). Du som är närvaroanmäld din andra termin skall ha avklarat minst 36 sp enligt den rekommenderade studiegången, tredje termin minst 65 sp samt fjärde termin minst 80 sp. Sökandena rangordnas enligt medelvitsord på studieutdraget och de högst rangordnade beviljas rätt till byte av studieort. Resultat och yrkan på rättelse Antagningsresultaten publiceras Antagna får anvisningar om hur studieplatsen tas emot, hur man ska göra en terminsanmälan och hur studierna inleds. Rättelseförfarandet i den nya gemensamma ansökan är inte ännu fastslagen och har du frågor kring det ska du vända dig till ministeriet eller utbildningsstyrelsen. Antagningsresultatet får inte med anledning av yrkande på rättelse ändras till nackdel för den sökande. Ändring i ett beslut som givits vid rättelseförfarandet söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelsen om en studieplats vid högskolor En studerande kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen under samma termin. Bestämmelsen gäller utbildningar som ingår i den riksomfattande gemensamma ansökan Trots att du meddelar att du inleder studierna senare eller avbryter studierna, kan du ändå inte ta emot en annan studieplats för högskolestudier under samma termin. Avsikten med bestämmelsen är att så många sökande som möjligt skall få en studieplats vid en högskola. Mottagande av studieplats Om du bli antagen till högskolan senast måste du senast kl meddela om du tar emot din studieplats. Övriga antagna får individuella tider för när de senast ska ta emot studieplatsen. Om du inte inom utsatt tid lämnar in meddelande om mottagande av studieplats förlorar du din studierätt vid högskolan. Du kan också ta emot studieplatsen villkorligt och ställa dig i kö till en annan studieplats. Rätten att stå i kö för en studieplats upphör klo Ditt besked i mottagandet av studieplatsen är bindande! Mottagande av studieplatsen och inverkan i framtida antagningar Universitetslagen (558/2009, 36 och 38 ) har ändrats: 9 (11)

10 Från och med hösten 2014 kommer man att ansöka enligt ett system som är gemensamt för yrkeshögskolorna och universiteten. Man får ansöka till högst sex ansökningsmål och man måste prioritera dessa. Högskolorna kan fr.o.m. hösten 2014 reservera studieplatser för "sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats", dvs. sådana som inte tidigare avlagt en högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller som inte mottagit en studieplats till en utbildning som leder till högskoleexamen. Ifall du efter sommaren 2014 antas eller antagits till en högskoleutbildning och tar emot studieplatsen, är du i framtiden inte en sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats, oberoende av om du närvaroanmäler dig eller inte för din första termin. Ansökan till en annan högskoleutbildning i ett senare skede är fortfarande möjlig, eftersom högskolorna ska trygga ändamålsenliga ansökningsmöjligheter också för dem som tidigare har avlagt en högskoleexamen eller tagit emot en studieplats. Antagningsmöjligheterna för dessa personer får inte oskäligt avvika från de möjligheter en sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats har, men ifall högskolorna börjar använda kvoter för de som eftersträvar sin första högskoleplats, kan det i framtiden möjligtvis vara lite lättare för sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats att bli antagna till en högskoleutbildning. Förändringen innebär att du noggrant ska tänka på till vilken utbildning du söker dig till och vilken studieplats du väljer att ta emot. lijavalinnat/liitteet/faq_px_svenska.pdf Allmänna regler gällande bilagor Hanken returnerar inte inskickade bilagor. Kopiors original ska uppvisas i samband med inskrivningen ifall du blir antagen. Ifall Hanken tvivlar på kopians äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande läroinrättningen eller notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses ansökan inte vara fullständig innan den bestyrkta kopian lämnats in. Studierätten återtas om det framkommer att en sökande gett felaktiga uppgifter om sina betyg i sin ansökan och att de felaktiga uppgifterna har avgjort den sökandes urval. Uppgifter om studentexamen eller annan examen från andra stadiet Om du avlagt finländsk studentexamen efter 1990 behöver du inte skicka in en betygskopia, eftersom Hanken får uppgifterna direkt från studentexamensnämnden. Om du avlagt någon annan examen än finländsk studentexamen (t.ex. IB-examen, yrkesexamen, utländsk examen) eller finländsk studentexamen före år 1990 skall du skicka in en kopia på ditt examensbetyg. Språkintyg Om du inte har svenska som skolutbildningsspråk men kan bevisa dina kunskaper i svenska genom avlagt språktest eller annan prestation, ska du skicka in en bilaga som intygar att du uppfyller kravet på språkkunskaper i svenska. 10 (11)

11 Om du har har gått grundskolan upp till klass 9 på svenska, men din utbildning på andra stadiet är en annan än svenskspråkig gymnasieutbildning i Finland, måste du skicka in en kopia på ditt avgångsbetyg från högstadiet. Hanken har nämligen inte tillgång till andra betyg än finländsk studentexamen. Dispensansökan Om du inte uppfyller kravet på allmän behörighet för högskolestudier, skall du i samband med ansökan om studieplats skicka in en fritt formulerad ansökan om dispens och bifoga kopior av de dokument du grundar din ansökan på. VIKSU eller Ekonomiguru Om du ansöker på basis av resultatet i Finlands Akademis vetenskapstävling VIKSU eller tävlingen Ekonomiguru ska du skicka in en officiellt bestyrkt kopia på resultatet från tävlingen. Tilläggstid vid urvalsprovet Om du behöver tilläggstid vid inträdesprovet pga läs- och skrivsvårigheter, handikapp eller sjukdom, ska du skriftligen anhålla om det senast vid ansökningstidens utgång. Bifoga läkarintyg till anhållan. Läs- och/eller skrivsvårigheter och urvalsprovet För de som diagnostiserats med och kan intyga att de har läs- och skrivsvårigheter ger vi en timme tilläggstid för skrivandet av inträdesprovet. Vi beaktar inte läs- och skrivsvårigheter på andra sätt i bedömningen. Om du behöver tilläggstid vid inträdesprovet på grund av läs- och skrivsvårigheter eller på grund av handikapp eller sjukdom, ska du skriftligen anhålla om det senast före ansökningstidens utgång. Till din anhållan om tilläggstid ska du bifoga ett högst tre år gammalt läkarintyg. När måste alla bilagor senast lämnas in? Om du har blivit färdig från andra stadiet tidigare än i vår, ska dina eventuella bilagorna vara inlämnade till oss senast kl Om du blir färdig i vår, ska dina eventuella bilagor vara inlämnade senast den kl , för att de ska kunna beaktas när vi gör besluten om fördelningen av studieplatser. Årets IB, EB och RP studenter har en senare tidtabell. Kontaktuppgifter till Hankens ansökningsservice Hanken Svenska Handelshögskolan Ansökningsservice Arkadiagatan Helsingfors e-post: tfn / (kl.10-13) Du kan lämna in bilagor per post eller i Helsingfors fysiskt till Hankens Servicepunkt eller receptionen och i Vasa till Hankens studiebyrå. Uppdaterad /LM 11 (11)

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Antagningningsinfo 2018 Seminarium för studiehandledare 3.11.2017 Linda Martelius Antagningsplanerare Hanken Svenska handelshögskolan

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2. JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.2 Separat antagning

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2018 Studieinfo.fi Tidtabeller för gemensam ansökan år 2018 Gemensam ansökan våren 2018 Ansökningstid 1: 9 24.1.2018 kl. 15.00 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Till magisterstudier i dramaturgi söker vi studerande som redan har en stark koppling

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Introduktionsdagarna 25-26 augusti 2016 Sabina Eerola Planerare för antagningsärenden, Studiebyrån Svenska handelshögskolan / Hanken

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi Ansökan till högskolor i Studieinfo Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Ansökningstid 1: 10.1.-25.1.2017 kl. 15 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande språk (yh:nas utbildning på främmade språk

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008

I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008 I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008 Ansökningstiden utgår... 30.4.2008 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen utomlands, ansökningstiden utgår...

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING Tekniska universitet och fakulteter Aalto-universitetet Ansökningsservice

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N På studentexamensnämndens hemsidor, (www.ylioppilastutkinto.fi/sv) finns det utförlig information om hur studentexamen avläggs. Du kommer också

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2010

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2010 HELSINGINFORS UNIVERSITETET JURIDISKA FAKULTETEN Dekanus hälsning Det juridiska utbildningsområdet har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Studier i juridik

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009

Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009 Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009 Det juridiska utbildningsområdet har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Och inte utan orsak: studerandena vid fakulteten har oberoende av ekonomiska konjunkturer

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013

JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013 Dekanushälsning 1 Antal nya studerande och kvoter 2013... 3 2 Urvalsprovet och andra antagningsförfaranden... 6 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten PEDAGOGISKA FAKULTETEN 53 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2003-2004

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 2 I TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2011 Ansökningstiden utgår... 12.4.2011 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Åbo Akademi STUDIER VID ÅBO AKADEMI. Studievägledning

Åbo Akademi STUDIER VID ÅBO AKADEMI. Studievägledning STUDIER VID ÅBO AKADEMI 5 Åbo Akademi Åbo Akademi (grundad 1918) är det enda svenskspråkiga universitetet i Finland. Akademin är indelad i sju fakulteter, Humanistiska fakulteten (HF), Matematisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten Sökandes anvisning Utbildningsstyrelsen våren 2012 Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten I anvisningen beskrivs hur ansökningsblanketten ifylls och skickas

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2014 Ansökningstiden går ut 1.4.2014 Undantag: The Religious Roots of Europe (RRE) application period for

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Studiehandledarpaket 2017

Studiehandledarpaket 2017 Studiehandledarpaket 2017 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt:

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt: INNEHÅLL 1 STUDIER... 1 2 URVALSFÖRFARANDET... 1 3 ANSÖKNINGSTID... 2 4 POÄNGSÄTTNING... 2 4.1 Det finländska studentexamensbetyget...3 4.2 International Baccalaureate (IB) examen...4 4.3 Reifeprüfung

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2012 Ansökningstiden går ut 3.4.2012 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 MED VILKET BETYG SÖKER JAG? Om du har flera examina, kan du välja det för dig fördelaktigaste betyget och basera din ansökan på detta. Vitsorden tas

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

Åbo Akademi STUDIER VID ÅBO AKADEMI. Studievägledning

Åbo Akademi STUDIER VID ÅBO AKADEMI. Studievägledning STUDIER VID ÅBO AKADEMI 5 Åbo Akademi Åbo Akademi (grundad 1918) är det enda svenskspråkiga universitetet i Finland. Akademin är indelad i sju fakulteter, Humanistiska fakulteten (HF), Matematisk-naturvetenskapliga

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER F REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER 2018 15.9.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer