BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE (40)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)"

Transkript

1 BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE (40)

2 INNEHÅL 1 ANSÖKNING Ansökningsblanketter Ansökningsbehörighet och bilagor Huvudantagning Antagning av sökande med studier vid öppna universitetet Antagning av sökande med universitetsstudier Magisterprogrammen i beteendevetenskapliga fakulteten Antagning av sökande med lärarexamen inom huslig ekonomi (hushålls- och storhushållslärare) på institut- eller yrkeshögskolenivå Påvisande av tillräckliga kunskaper i inhemska språk POÄNGSÄTTNING AV STUDENTEXAMEN SAMT EXAMINA SOM JÄMSTÄLLS MED FINLÄNDSK STUDENTEXAMEN (IB-, EB- JA RP-EXAMEN) VIKTIGA DATUM INFORMATION OM DE OLIKA UTBILDNINGARNAS URVALSPROV Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik, den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen (den finskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen (den svenskspråkiga utbildningen) Antagning av sökande med studier vid öppna universitet (den finskspråkiga utbildningen) Antagning av sökande med universitetsstudier (den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningen) Utbildningen i psykologi (den finskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen Antagning av sökande med universitetsstudier Utbildningen i kognitionsvetenskap (den finskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen Antagning av sökande med universitetsstudier Utbildningen i fonetik (den finskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen Antagning av sökande med universitetsstudier Utbildningen i logopedi (den finskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen Antagning av sökande med universitetsstudier Utbildningen i specialpedagogik (den finskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen Antagning av sökande med studier vid öppna universitet Antagning av sökande med universitetsstudier Utbildningen av klasslärare (den finskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen Antagning av sökande med universitetsstudier (40)

3 4.8 Utbildningen av barnträdgårdslärare (den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen (den finskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen (den svenskspråkiga utbildningen) Antagning av sökande med universitetsstudier (den finskspråkiga utbildningen) Utbildningen av lärare i huslig ekonomi samt utbildningen i hushållsvetenskap (den finskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen Antagning av sökande med lärarexamen inom huslig ekonomi (hushålls- och storhushållslärare) på institut- eller yrkeshögskolenivå Antagning av sökande med universitetsstudier Utbildningen av handarbetslärare samt utbildningen i slöjdvetenskap (den finskspråkiga utbildningen) Huvudantagningen Antagning av sökande med universitetsstudier Magisterprogrammet i förskolepedagogik (den finskspråkiga utbildningen) Master s Degree Programme in Intercultural Encounters INFORMATION SOM GÄLLER ALLA ANSÖKNINGSOBJEKT Sökande som behöver specialarrangemang Resultat och rättelseförfarande Mottagande av studieplatsen och inskrivning (40)

4 1 ANSÖKNING 1.1 Ansökningsblanketter Huvudantagning Alla huvudantagningar till examensinriktade utbildningar vid Helsingfors universitets beteendevetenskapliga fakultet finns med i högskolornas gemensamma elektroniska ansökningssystem. Till Helsingfors universitet söker du i högskolornas gemensamma ansökan på adressen studieinfo.fi. Webbplatsen Studieinfo presenterar de finländska universitetens och yrkeshögskolornas utbildningsutbud, och där kan du göra en elektronisk ansökan. I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du söka till högst sex ansökningsobjekt, och ansökningsobjekten måste placeras i prioritetsordning. Prioritetsordningen är bindande och kan inte ändras efter ansökningstidens utgång. Även om du på basis av dina antagningsresultat kan bli antagen till flera utbildningar, kommer du att erbjudas endast en studieplats bland de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan. Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du angett på ansökningsblanketten. Du erbjuds en studieplats vid den utbildning som du har prioriterat högst bland dem du kan antas till. Ansökningstiden för våren 2015 börjar 17.3 och slutar klockan Anvisningar för den gemensamma ansökan finns på adressen På ansökningsblanketten för gemensam ansökan ska du meddela dina ansökningsobjekt, personuppgifter, kontaktuppgifter och den grundutbildning som ligger som grund för din ansökan. Det kan också finnas kompletterande frågor som du ska besvara. Ange en fungerande e-postadress på blanketten, då får du en kvittering till din e-post som meddelar att ansökan har tagits emot och sparats. Gör ansökan i god tid, för efter att ansökningstiden har gått ut sista dagen klockan kan du inte längre skicka ansökan. Ansökningsblanketten kan bara fyllas i en gång. Om du registrerar dig på Studieinfos elektroniska ansökningstjänst kan du dock redigera din blankett under ansökningstiden och uppdatera dina kontaktuppgifter. Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte göra ändringar i ansökningsobjekten eller i deras prioritetsordning. Om du ändrar uppgifterna i blanketten, gäller de ändringar som du senast har gjort. För att kunna använda den elektroniska ansökningstjänsten behöver du bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller mobilcertifikat, men du kan också skicka din ansökan utan att registrera dig. Om du inte har en finländsk personbeteckning och gör flera ansökningar, blir den senaste av dem i kraft. Antagning av sökande med studier vid öppet universitet Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett (inte KSHJ-ansökan). Ansökningstiden utgår torsdagen den kl Ansökningsblankett finns på adressen Antagning av sökande med universitetsstudier Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett. Ansökningsblankett finns på adressen Utbildningen i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik, både den finskspråkiga utbildningen och den svenskspråkiga utbildningen), utbildningen i psykologi, utbildningen i kognitionsvetenskap, utbildningen i fonetik, utbildningen i logopedi, utbildningen i specialpedagogik, utbildningen i hushållsvetenskap och utbildningen i slöjdvetenskap: Ansökningstiden utgår måndagen den kl Som internationell sökande definieras en sökande vars examen eller studier som ger ansökningsbehörighet har avlagts utanför Norden. Ansökningstiden för de internationella sökande går ut fredagen den kl Utbildningen av klasslärare, den finskspråkiga utbildningen av barnträdgårdslärare, utbildningen av lärare i huslig ekonomi och utbildningen av handarbetslärare: Ansökningstiden utgår måndagen den kl Antagning på basis av lärarexamen på institut- eller yrkeshögskolenivå till utbildningen av lärare i huslig ekonomi Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett. Ansökningstiden utgår torsdagen den kl Ansökningsblankett finns på adressen Master s Degree Programme in Intercultural Encounters Ansökan med UAF-blankett. Ansökningsblankett finns på adressen 4(40)

5 Magisterprogrammet i förskolepedagogik Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett. Ansökningstiden utgår torsdagen den kl Ansökningsblankett finns på adressen Som internationell sökande definieras sökande vars examen som ger ansökningsbehörighet har avlagts utanför Norden. Ansökningstiden för de internationella sökande går ut fredagen den kl Ansökningsbehörighet och bilagor Huvudantagning Den som söker till universitetet måste ha genomfört tillräckliga tidigare studier för att uppnå högskolebehörighet. I den gemensamma ansökan kan du ansöka om att få avlägga lägre och högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet, om du har avlagt någon av följande examina: - Finländsk studentexamen - International Baccalaureate (IB) - Europaskolornas europeiska studentexamen (European Baccalaureate, EB-examen) - Reifeprüfung (RP) - En yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier - En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller en motsvarande tidigare examen - En högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan - En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier - Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) Ansökningsbehörig är också den som redan tidigare har beviljats dispens av dekanus eller kanslern, eller den som har beviljats rätt att avlägga en examen på samma eller högre nivå vid någon av Helsingfors universitets fakulteter eller vid ett annat universitet. Ett avgångsbetyg från gymnasiet utan studentexamen ger inte ansökningsbehörighet till universitetet. Helsingfors universitets ansökningsobjekt har ingen så kallad nybörjarkvot Kvoten tas i bruk Sökande som redan har en högskoleexamen eller studierätt vid en högskola kan fortfarande söka i den gemensamma ansökan. Om du tar emot en studieplats vid Helsingfors universitet år 2014 eller senare inverkar detta emellertid på vilken sökandegrupp du hör till. Då söker du inte längre i nybörjarkvoten om du i framtiden beslutar dig för att söka till en ny högskoleutbildning. Om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller om din studentexamen blir färdig våren 2015 behöver du inte skicka en kopia på examensbeviset eftersom universitetet får uppgifterna från registret. Du måste lämna in en kopia på det intyg som bevisar din högskolebehörighet senast om du har någon av följande som ansökningsgrund: - En finländsk studentexamen som avlagts före International Baccalaureate (IB) - Europaskolornas europeiska studentexamen (European Baccalaureate, EB-examen) - Reifeprüfung (RP) - En yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier - En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller en motsvarande tidigare examen - En högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan - En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier - Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) - På annat sätt förvärvad högskolebehörighet Om du har beviljats dispens av kanslern eller fakulteten för att kunna delta i urvalsprov ska du lämna in en kopia på beslutet till ansökningsservicen. Om du har beviljats rätt att avlägga en examen på motsvarande eller högre nivå vid ett finländskt eller utländskt universitet ska du lämna in ett officiellt intyg som har utfärdats av universitetet i fråga. Om du inte visar din högskolebehörighet på det sätt som krävs och behörigheten inte kan konstateras i studentexamensnämndens register, avslås din ansökan. 5(40)

6 I ansökningsskedet behöver bilagorna inte vara officiellt bestyrkta, men om du blir antagen måste du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbetyg till universitetet. Fram till dess är antagningen villkorlig. Sökande med utländsk examen Om din högskolebehörighet grundar sig på en utländsk utbildning ska du utöver kopian av examensbeviset också lämna in en officiell översättning till finska, svenska eller engelska av examensbeviset, om examensbeviset inte ursprungligen är skrivet på något av dessa språk. Den officiella översättningen kan antingen vara utfärdad av läroanstalten eller gjord av en auktoriserad translator. Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett register över auktoriserade translatorer i Finland: När det gäller utländska examina kan högskolebehörigheten också visas med en kopia av Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examen. IB-, EB- och RP-examen Examensbevisen International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung behöver inte översättas. Den som har avlagt IB-examen måste lämna in en kopia av sitt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, från och med 2013 The Diploma of the International Baccalaureate). Den som har avlagt RP-examen måste lämna in en kopia av det fyra sidor långa examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Ett finskspråkigt motsvarighetsintyg räcker inte. Sökande som avlägger studentexamen våren 2015 Den som får sin examen (studentexamen eller annan examen som ger ansökningsbehörighet) våren 2015 kan söka i den gemensamma ansökan En finländsk studentexamen och gymnasiestudierna ska vara färdiga före Universitetet får informationen om din examen direkt från registret, så du behöver inte lämna in ett examensbevis. Om din studentexamen inte är slutförd senast kan du inte använda studentexamen som ansökningsgrund i den gemensamma ansökan 2015 och du kan inte heller få poäng för dina studentexamensvitsord. Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderas det att du lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen. Om din studentexamen ändå blir färdig före , kommer de initialpoäng som studentexamen eventuellt ger att beaktas automatiskt. Om ansökningsgrunden är en annan examen som slutförs först efter ansökningstidens utgång ska du i ansökningsskedet (senast före kl ) lämna in läroanstaltens officiella förhandsuppskattning över den examen du slutför. Examen måste vara färdig senast för att du ska vara behörig att ansöka. Initialpoängen för IB-, EB- och RP-examina räknas ut enligt förhandsuppskattningen om den innehåller de vitsord som ska beaktas som initialpoäng i antagningen till ansökningsobjektet. Den som avlägger International Baccalaureate ska lämna in förhandsuppskattningen Candidate Predicted Grades som ska vara försedd med skolans stämpel. Den som avlägger Reifeprüfung-examen ska lämna in en kopia av examensbevisets vitsordssida som utfärdas på förhand. Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller annan examen som ger högskolebehörighet ska du i ansökningsskedet lämna in ett studieutdrag eller annat intyg av läroanstalten, av vilket det framgår vilken examen du avlägger. Av intyget måste framgå examens omfattning och när den beräknas bli färdig. När det gäller sökande vars examen blir färdig våren eller sommaren 2015 och inte är en finländsk studentexamen, är antagningsbeslutet villkorligt. Om du blir antagen ska du senast före kl lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt examensbevis. För IB-examen ska du lämna in de slutliga vitsorden (Diploma Programme (DP) Results). Sökande med flera examina Om du har avlagt flera examina som ger högskolebehörighet, behöver du endast lämna in examensbevis för en examen. Om du har avlagt både studentexamen och någon annan examen, rekommenderas det att du lämnar in en kopia av examensbeviset för studentexamen eller en motsvarande examen (IB, EB, RP) eftersom du i så fall kan få initialpoäng. Studierätt vid eller examen från Helsingfors universitet Om du har en giltig rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet eller har avlagt examen vid universitetet är det tillräckligt för att visa din högskolebehörighet. Du behöver inte skicka kopior på studieutdrag eller examensbevis, men meddela ansökningsservicen om saken per e-post (hakijapalvelut(at)helsinki.fi). Om du söker med en examen från Helsingfors universitet som ansökningsgrund får du inga initialpoäng även om du tidigare har blivit antagen på basis av studentexamen. Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en bilaga över examensbeviset för att få initialpoäng. Sökande till utbildningen i handarbetslärare eller utbildnigen av lärare i huslig ekonomi Om du har avlägt en gymnasiediplom i handarbete och du söker till utbildningen i handarbetslärare eller du har avlägt en gymnasiediplom i huslig ekonomi och du söker till utbildningen av lärare i huslig ekonomi lämna en kopia av diplom. 6(40)

7 Påvisande av tillräckliga kunskaper i inhemska språk Den som söker till Beteendevetenskapliga fakultetens utbildningar ska i ansökningsstadiet visa tillräckliga kunskaper i inhemska språk. Tillräckliga kunskaper i inhemska språk ska visas innan ansökningstiden går ut. Se kapitel Sökande till den svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningen ska visa tillräckliga kunskaper i svenska i samband med urvalsprovet. Sökanden som visar behörighet och tillräckliga kunskaper i inhemska språk med en finländsk studentexamen som är avlägt år 1990 eller senare behöver inte skicka en separat kopia på examensbeviset i inhemska språk. Inlämningsadress och tidsfrist för bilagor Bilagorna till ansökan ska lämnas in senast före kl på följande adress: Ansökningsservicen, PB 3 (Fabiansgatan 33, 1 vån.), Helsingfors universitet. Med undantag sökande som ansöker i den gemensamma antagningen till klasslärarutbildningen eller till barnträdgårdslärarutbildningen: Sökanden måste vid behov lämna in en betygskopia över examen som ligger till grund för ansökningsbehörigheten till det universitet vars klasslärarutbildning sökanden primärt söker till. Om sökanden söker på andra eller tredje plats till Helsingfors universitet, måste sökanden vid behov ytterligare lämna in ett intyg över påvisande av tillräckliga kunskaper i ett inhemskt språk till adressen: Helsingfors universitet, Ansökningsservice, Fabiansgatan 33, 1. vån Helsingfors universitet. Om ditt examensbevis har fler än en sida måste du lämna in kopior av alla sidor. Observera att examensbeviset inte ska skickas in i original. Bilagorna skickas inte tillbaka till de sökande. Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera dem inom en viss tidsfrist. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har gett på ansökningsblanketten. Bilagorna kan antingen skickas in per post eller läggas i den postlåda som finns i huvudbyggnadens entréhall. Bilagorna ska vara framme inom den utsatta tiden före kl , poststämpelns datum duger inte. När bilagorna har behandlats får du per e-post en kvittering att de har inkommit. Kopiorna på examensbevis kan också skannas in och skickas som bilagor per e-post. Tillåtna filformat är PDF, JPEG, GIF, TIFF och PNG. Maxstorlek för en enskild sida är 200Kb och för alla bilagor sammanlagt 2Mb. Namnge och numrera filerna efter ditt eget namn, t.ex. EfternamnFörnamn1, EfternamnFörnamn2. I meddelandefältet ska du skriva namnen på dina ansökningsobjekt och i rubrikfältet Bilagor till Helsingfors universitet i den gemensamma ansökan Adressen är hakijanliitepalvelu(at)helsinki.fi Antagning av sökande med studier vid öppna universitetet Av utbildningarna vid beteendevetenskapliga fakulteten kan man till utbildningen i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) och till utbildningen i specialpedagogik ansöka i antagningen av sökande med studier vid öppna universitetet. Studierätt i denna antagningskategori beviljas för avläggande av kandidat- och magisterexamen. Den sökande kan inte samtidigt ansöka både i huvudantagningen och i antagningen av sökande med studier vid öppna universitet. Den sökande får inte ha giltig rätt att avlägga högskoleexamen inklusive yrkeshögskolorna. Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett. Ansökningstiden utgår torsdagen den kl Studier som ger ansökningsbehörighet ska vara slutförda innan ansökningstiden går ut torsdagen den Sökanden ska lämna in en kopia av det betyg eller studieutdrag som ger ansökningsbehörighet. Som universitetsstudier beaktas sådana universitetsstudier som genomförts som egentliga studier vid öppna universitetet och sådana som genomförts som fristående vitsordsstudier eller motsvarande universitetsstudier (ämnesstudierna ska vara genomförda med minst vitsordet god). Grund- och ämnesstudiehelheterna ska vara försedda med helhetsanteckning (ett separat intyg eller studieutdrag av vilket framgår helhetsanteckning och helhetsvitsord). Det räcker inte med en förteckning över studiehelheternas enskilda studieprestationer. Därtill måste den sökande vid ansökan uppvisa tillräckliga kunskaper i inhemska språk. (Se kapital ) Antagning av sökande med universitetsstudier Av utbildningarna vid beteendevetenskapliga fakulteten kan man ansöka till den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), utbildningen i psykologi, utbildningen i kognitionsvetenskap, utbildningen i fonetik, utbildningen i logopedi, utbildningen i specialpedagogik, utbildningen av klasslärare, utbildningen av barnträdgårdslärare (den finskspråkiga utbildningen), utbildningen av lärare i huslig ekonomi, utbildningen i hushållsvetenskap, utbildningen av handarbetslärare samt till utbildningen i slöjdvetenskap ansöka i antagningen av sökande med universitetsstudier. 7(40)

8 Studierätt i denna antagningskategori beviljas för avläggande av magisterexamen. Ett undantag är utbildningen av barnträdgårdslärare där studierätt beviljas för kandidatexamen. Därtill kan det av den studerande krävas att han eller hon genomför högst 60 studiepoäng kompletterande studier. I lärarutbildningar kan det av den studerande krävas att han eller hon genomför mer än 60 studiepoäng kompletterande studier om studier är del av lärarbehörighet. Den sökande kan samtidigt ansöka både i antagningen av sökande med universitetsstudier och i huvudantagningen. Till båda antagningarna ska en separat ansökan inlämnas. Den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningen i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), utbildningen i psykologi, utbildningen i kognitionsvetenskap, utbildningen i fonetik, utbildningen i specialpedagogik, utbildningen i hushållsvetenskap och utbildningen i slöjdvetenskap: Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett. Ansökningstiden utgår måndagen den kl Sökanden ska lämna in en kopia av det betyg eller studieutdrag som ger ansökningsbehörighet när han eller hon har genomfört examen och studier innan ansökningstiden går ut. För ansökningsbehörighet förutsättas akademisk lägre eller högre högskoleexamen (inte yrkeshögskoleexamen) samt grundoch ämnesstudier ifrågavarande huvudämne. Ämnesstudier ska vara genomförda med minst vitsordet god (vitsordet 3 på skalan 1-5, tidigare goda insikter). Grund- och ämnesstudiehelheterna ska vara försedda med helhetsanteckning (ett separat intyg eller studieutdrag av vilket framgår helhetsanteckning och helhetsvitsord). Det räcker inte med en förteckning över studiehelheternas enskilda studieprestationer. Därtill måste den sökande vid ansökan uppvisa tillräckliga kunskaper i inhemska språk. (Se kapital ) Examen och andra studier som förutsätts för ansökningsbehörighet ska vara avlagda senast måndagen den Den sökande ska omedelbart efter att han eller hon erhållit de egentliga betygen sända in dem till beteendevetenskapliga fakultetens byrå för studie ärenden, emellertid senast måndagen den Närmare information om vilka studier som ger ansökningsbehörighet och om antagningen finns i antagningsprinciperna för de olika utbildningarna. Utbildningen av klasslärare, den finskspråkiga utbildningen av barnträdgårdslärare, utbildningen av lärare i huslig ekonomi, utbildningen av handarbetslärare (textilslöjd) och utbildningen i logopedi: Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett. Ansökningstiden utgår måndagen den kl Med undantag utbildningen i logopedi: Ansökningstiden utgår måndagen den kl Sökanden ska lämna in en kopia av det betyg eller studieutdrag som ger ansökningsbehörighet. Den sökande ska ha rätt att avlägga examen i motsvarande utbildning vid något annat finländskt universitet. För ansökningsbehörighet krävs kandidatexamen och ämnesstudierna i huvudämnet med minst vitsordet god (vitsordet 3 på skalan 1 5, tidigare goda insikter). Ett undantag är utbildningen av barnträdgårdslärare, där ansökningsbehörighet förutsätter minst 95 studiepoäng. Därtill måste den sökande vid ansökan uppvisa tillräckliga kunskaper i inhemska språk. (Se kapital Påvisande av tillräckliga kunskaper i inhemska språk.) Examen och andra studier som förutsätts för ansökningsbehörighet ska vara avlagda senast måndagen den Sökanden ska lämna in intyg över examen och studier till beteendevetenskapliga fakultetens studie- och internationella ärenden genast när han eller hon fått dem och senast måndagen den Närmare information om vilka studier som ger ansökningsbehörighet och om antagningen finns i antagningsprinciperna för de olika utbildningarna. Som internationell sökande definieras en sådan sökande vars examen och/eller studier som ger ansökningsbehörighet (lägre eller högre högskoleexamen) har avlagts utanför Norden. Internationella sökanden kan ansöka till den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningen i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), till utbildningen i psykologi, till utbildningen i kognitionsvetenskap, till utbildningen i fonetik, till utbildningen i specialpedagogik, till utbildningen i hushållsvetenskap och till utbildningen i slöjdvetenskap. Ansökningstiden för de internationella sökande som ansöker i antagningen av sökande med universitetsstudier går ut fredagen den Examen och/eller studier som har avlagts utanför Norden ska vara genomförts senast fredagen den kl Examen eller studier som har avlagts i Norden ska vara genomförts senast måndagen den Som bilaga till ansökan ska lämnas examensbetyget som är översatt till svenska, finska eller engelska av en auktoriserad translator; ett beslut av Utbildningsstyrelsen om jämställande av en utländsk examen godkänns också. Bilagor ska lämnas in till beteendevetenskapliga fakultetens byrå för studie ärenden senast fredagen den Om den sökande genomförs studier 8(40)

9 i Norden först efter ska den sökande omedelbart efter att han eller hon erhållit de egentliga betygen sända in dem till beteendevetenskapliga fakultetens byrå för studie ärenden, emellertid senast måndagen den Också internationella sökande måste uppvisa tillräckliga kunskaper i inhemska språk. (Se kapital ) Antagningen av internationella sökande som ansöker i antagningen av sökande med universitetsstudier sker i två steg. I det första skedet (ansökningstiden går ut fredagen den ) tar man ställning till sökandens behörighet att ansöka. De sökande som uppfyller kriterierna för ansökningsbehörighet meddelas skriftligt om möjligheten att delta i det andra skedet dvs. i det egentliga antagningsförfarandet, i vilket de deltar på samma sätt som övriga sökande Magisterprogrammen i beteendevetenskapliga fakulteten Läs mera i magisterprogrammens antagningsprinciper om vilka examina och studier som ger ansökningsbehörighet. Se noggrannare följande kapitlen: 4.11 Magisterprogrammet i förskolepedagogik och 4.12 Master s Degree Programme in Intercultural Encounters. Magisterprogrammet i förskolepedagogik Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett. Ansökningstiden utgår torsdagen den kl Sökande till magisterprogrammet i förskolepedagogik som i Finland eller i ett annat nordiskt land har avlagt den examen och de studier som krävs för ansökningsbehörighet ska ha avlagt den examen och de studier som ligger till grund för ansökningsbehörigheten senast måndagen den För dessa sökare går ansökningstiden ut torsdagen den Studiehelheter på universitetsnivå som poängsätts ska vara avlagda innan ansökningstiden går ut Till ansökan ska bifogas betygskopior av universitetsexamina och genomförda studiehelheter eller ett intyg från den sökandes hemuniversitet på att den examen och de studier som ligger till grund för ansökningsbehörigheten kan fullgöras senast Sökande som inte får ut examensbeviset eller utdraget ur studieregistret innan ansökningstiden går ut ska skicka in en kopia på beviset och utdraget så fort som möjligt, dock senast måndagen den Ansökningstiden för de internationella sökande som ansöker till magisterprogrammet i förskolepedagogik går ut fredagen den Som internationell sökande definieras en sökande som i ett land utanför Norden avlagt den examen och/eller studier som ligger till grund för ansökningsbehörigheten. Examen och/eller studier som har avlagts utanför Norden ska vara genomförts senast fredagen den kl Examen eller studier som har avlagts i Norden ska vara genomförts senast måndagen den Som bilaga till ansökan ska lämnas examensbetyget (översatt till svenska, finska eller engelska av en auktoriserad translator; ett beslut av Utbildningsstyrelsen om jämställande av en utländsk examen godkänns också) och/eller ett intyg från den sökandes hemuniversitet på att den examen eller de studier som ligger till grund för ansökningsbehörigheten och som ska avlagts i Norden kan fullgöras senast Om den sökande genomförs studier i Norden först efter ska den sökande omedelbart efter att han eller hon erhållit de egentliga betygen sända in dem till beteendevetenskapliga fakultetens byrå för studie ärenden, emellertid senast måndagen den Antagningsförfarandet för internationella sökande som ansöker till magisterprogrammet i förskolepedagogik sker i två steg. I det första skedet (ansökningstiden går ut ) tar man ställning till sökandens behörighet att ansöka. De sökande som uppfyller kriterierna för ansökningsbehörighet meddelas skriftligt om möjligheten att delta i det andra skedet dvs. i det egentliga antagningsförfarandet, i vilket de deltar på samma sätt som övriga sökande. Därtill måste alla sökande vid ansökan uppvisa tillräckliga kunskaper i inhemska språk. (Se kapital ) Master s Degree Programme in Intercultural Encounters Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett. Ansökningstiden utgår fredagen den kl Den examen och de studier som utgör ansökningsgrunden skall vara slutförda och en betygskopia över examen skall vara den korrekta adressen till handa senast den kl Bilagorna som bör bifogas ansökningen varierar mellan utbildningarna och bör noggrant kontrolleras i antagningsprinciperna för i ifrågavarande utbildning Antagning av sökande med lärarexamen inom huslig ekonomi (hushålls- och storhushållslärare) på institut- eller yrkeshögskolenivå Av utbildningarna vid beteendevetenskapliga fakulteten kan man till utbildningen av lärare i huslig ekonomi ansöka i antagningen av sökande med lärarexamen inom huslig ekonomi på institut- eller yrkeshögskolenivå. Studierätt i denna antagningskategori beviljas för avläggande av kandidat- och magisterexamen. Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett. Ansökningstiden utgår torsdagen den kl Examen och studier som ger ansökningsbehörighet ska vara slutförda innan ansökningstiden går ut torsdagen den Den sökande ska bifoga betygskopior av examen som ligger till grund för ansökningsbehörigheten, av studier som 9(40)

10 ger lärarbehörighet och av eventuella andra akademiska studiehelheter. Dessutom rekommenderas att den sökande samtidigt med kopiorna som ligger till grund för ansökningsbehörigheten lämnar in en redogörelse för innehållet i studierna, till exempel den tidigare utbildningens undervisningsplan eller ett studieprestationsutdrag. I antagningen av sökande med lärarexamen inom huslig ekonomi på institut- eller yrkeshögskolenivå kan sökande som i Finland avlagt examen i huslig ekonomi (hushålls- och storhushållslärarexamen) enligt de tidigare fordringarna ansöka till utbildningen för lärare i huslig ekonomi. Behöriga att söka är även de som i Finland avlagt lärarexamen inom huslig ekonomi på institut- eller yrkeshögskolenivå och i vars examen ingår eller som har avlagt separata yrkesinriktade pedagogiska studier för lärare. Som grundexamen för lärare i huslig ekonomi anses till exempel examen för näringstekniker eller hushållstekniker. Därtill måste den sökande vid ansökan uppvisa tillräckliga kunskaper i inhemska språk. (Se kapital ) Påvisande av tillräckliga kunskaper i inhemska språk Sökande till beteendevetenskapliga fakultetens utbildningar ska i ansökningsstadiet visa tillräckliga kunskaper i inhemska språk: 1) Sökande till finskspråkiga utbildningar ska visa att de har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Språkkunskaperna ska visas på något av de sätt som nämns i rektors beslut 21/2014. Obs. Sökande som ansöker till utbildningen i logopedi, till utbildningen av klasslärare, till utbildningen av barnträdgårdslärare (den finskspråkiga utbildningen), till utbildningen av lärare i huslig ekonomi, till utbildningen av handarbetslärare eller till magisterprogrammet i förskolepedagogik och som ska visa tillräckliga kunskaper i finska eller svenska med språkprov vid enheten Språktjänster vid Helsingfors universitet eller med allmän språkexamen. Av allmän språkexamen förutsätts färdighetsnivå 5 i alla delområden. Av språkprovet vid enheten Språktjänster vid Helsingfors universitet förutsätts i genomsnitt färdighetsnivå 5. 2) Sökande till den svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningen ska visa tillräckliga kunskaper i svenska i samband med urvalsprovet. 3) Sökande till svenskspråkiga utbildningar i pedagogik (allmän pedagogik och vuxenpedagogik) ska visa att de har tillräckliga kunskaper i svenska. Språkkunskaperna ska visas på något av de sätt som nämns i rektors beslut 21/2014. Kunskaperna i inhemska språk ska visas före utgången av ansökningstiden för sökandekategorin i fråga. Intyg på språkkunskaperna ska skickas innan ansökningstiden går ut. Om intyg på språkkunskaperna är bristfälliga eller det inte har lämnats in, ombeds den sökande komplettera sin ansökan. Kompletteringarna måste skickas in inom den utsatta tiden. Internationella sökande i antagningen av sökande med universitetsstudier och internationella sökande till magisterprogrammet i förskolepedagogik ska ha visat tillräckliga kunskaper i inhemska språk senast Tillräckliga kunskaper i finska eller svenska som krävs i punkter 1) och 3) kan visas med följande sätt: grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på finska/svenska som ger högskolebehörighet minst vitsordet approbatur i modersmålet (finska/svenska) i finländsk studentexamen ELLER minst magna cum laude approbatur i provet i finska/svenska som andra språk godkänt vitsord (= 4) i det skriftliga provet i finska/svenska i Reifeprüfung/Abiturprüfung ELLER minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska/svenska godkänt vitsord (minst 2) i finska/svenska som A1-språk i IB-examen ELLER minst vitsordet 5 i finska/svenska som A2-språk ELLER godkänt vitsord (minst 2) i finska/svenska som A-språk (literature/language and literature/language and performance) godkänt vitsord (= 4) i finska/svenska som LI-språk i EB-examen språkprov i finska/svenska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i finska/svenska (som andra inhemska språket) med minst vitsordet goda kunskaper minst 35 sv eller 70 sp studier i finska/svenska språket vid en högskola ELLER vitsordet cum laude approbatur ELLER motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola högskoleexamen på finska/svenska högskoleexamen med finska/svenska språket (eller motsvarande) som huvudämne mognadsprov på finska/svenska vid en högskola språkkunskapsprov (prov som godkänns samt poängantal eller vitsord som krävs): o Helsingfors universitets Språktjänsters prov: i genomsnitt färdighetsnivå 4 o Allmän språkexamen: färdighetsnivå 4 i alla delområden o Språkexamen för statsförvaltningen: god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet Tillräckliga kunskaper i svenska kan också visas med TISUS (Test in Swedish for University Studies): godkänt 10(40)

11 2 POÄNGSÄTTNING AV STUDENTEXAMEN SAMT EXAMINA SOM JÄMSTÄLLS MED FINLÄNDSK STUDENTEXAMEN (IB-, EB- JA RP-EXAMEN) Studenter kan få poäng för sitt studentexamensbetyg i huvudantagningarna till alla utbildningar vid beteendevetenskapliga fakulteten. Studenter kan bli godkända endera på basis av totalpoäng (poängtal för studentexamen och urvalsprovpoäng) eller enbart på basis av urvalsprovpoäng. Om sökanden innan ansökningstiden går ut har höjt vitsord i studentexamen eller avlagt nya prov, beaktas de vid poängsättningen. De som avlagt studentexamen år 1996 eller senare och ansöker till utbildningarna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik, finsk- och svenskspråkiga utbildningar), utbildningen i specialpedagogik, utbildningen av klasslärare, utbildningen av barnträdgårdslärare (den finskspråkiga utbildningen), utbildningen av lärare i huslig ekonomi samt utbildningen i hushållsvetenskap, utbildningen av handarbetslärare samt utbildningen i slöjdvetenskap, utbildningen i fonetik eller utbildningen i logopedi får poäng för sin studentexamen enligt följande: ÄMNE NIVÅ l e mcl cl modersmål (beaktas för alla sökande, som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk) och de två bästa av följande (endast det bästa vitsordet från varje grupp (1-3) beaktas) 1. främmande språk (inte finska eller svenska) A-nivå matematik lång kort realen den bästa ämnesrealen/det gamla realprovet sammanlagt högst 100 poäng De som avlagt studentexamen år 1996 eller senare och ansöker till utbildningen av barnträdgårdslärare (den svenskspråkiga utbildningen) får poäng för sin studentexamen enligt följande: ÄMNE NIVÅ l e mcl cl b modersmål (beaktas för alla sökande, som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk) och de tre bästa av följande (endast det bästa vitsordet från varje grupp (1-4) beaktas) 1. främmande språk (inte finska eller svenska) A-nivå det andra inhemska språket A-nivå B-nivå matematik lång kort realen den bästa ämnesrealen/ det gamla realprovet sammanlagt högst 100 poäng De som avlagt studentexamen år 1996 eller senare och ansöker till utbildningen i psykologi får poäng för sin studentexamen enligt följande: ÄMNE NIVÅ l e mcl cl modersmål (beaktas för alla sökande, som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk) och de två bästa av följande (endast det bästa vitsordet från varje grupp (1-3) beaktas) 1. främmande språk (inte finska eller svenska) A-nivå matematik lång kort realen psykologi biologi, filosofi, fysik eller kemi det gamla realprovet sammanlagt högst 110 poäng 11(40)

12 De som avlagt studentexamen år 1996 eller senare och ansöker till utbildningen i kognitionsvetenskap får poäng för sin studentexamen enligt följande: ÄMNE NIVÅ l e mcl cl modersmål (beaktas för alla sökande, som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk) och de två bästa av följande (endast det bästa vitsordet från varje grupp (1-3) beaktas) 1. främmande språk (inte finska eller svenska) A-nivå matematik lång kort realen biologi, filosofi, fysik, kemi eller psykologi det gamla realprovet sammanlagt högst 110 poäng De som avlagt studentexamen före år 1996 och ansöker till utbildningarna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik, finskoch svenskspråkiga utbildningar), utbildningen i specialpedagogik, utbildningen av klasslärare, utbildningen av barnträdgårdslärare (den finskspråkiga utbildningen), utbildningen av lärare i huslig ekonomi samt utbildningen i hushållsvetenskap, utbildningen av handarbetslärare samt utbildningen i slöjdvetenskap, utbildningen i fonetik eller utbildningen i logopedi får poäng för sin studentexamen enligt följande: ÄMNE NIVÅ l mcl cl modersmål (beaktas för alla sökande, som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk) och de två bästa av följande (endast det bästa vitsordet från varje grupp (1-3) beaktas) 1. främmande språk (inte finska eller svenska) A-nivå matematik lång kort realen sammanlagt högst 100 poäng De som avlagt studentexamen före år 1996 och ansöker till utbildningen av barnträdgårdslärare (den svenskspråkiga utbildningen) får poäng för sin studentexamen enligt följande: ÄMNE NIVÅ l mcl cl b modersmål (beaktas för alla sökande, som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk) och de tre bästa av följande (endast det bästa vitsordet från varje grupp (1-4) beaktas) 1. främmande språk (inte finska eller svenska) A-nivå det andra inhemska språket A-nivå B-nivå matematik lång kort realen sammanlagt högst 100 poäng De som avlagt studentexamen före år 1996 och ansöker till utbildningen i psykologi eller utbildningen i kognitionsvetenskap får poäng för sin studentexamen enligt följande: ÄMNE NIVÅ l mcl cl modersmål (beaktas för alla sökande, som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk) och de två bästa av följande (endast det bästa vitsordet från varje grupp (1-3) beaktas) 1. främmande språk (inte finska eller svenska) A-nivå matematik lång kort realen sammanlagt högst 99 poäng 12(40)

13 Vid bestämningen av initialpoäng tolkas omfattningarna av de gamla språkproven i studentexamen på rekommendation av studentexamensnämnden enligt följande: Obligatoriskt studentprov i svenska som avlagts före 1982 motsvarar det nuvarande provet i andra inhemska språket, medellång lärokurs. Obligatoriskt studentprov i engelska som avlagts före 1982 motsvarar det nuvarande långa främmande språket. Obligatoriskt studentprov i finska (icke modersmål) som avlagts före 1994 och vars omfattning inte angetts motsvarar provet i det andra inhemska språket, lång lärokurs. RP-examen, IB-examen och EB-examen jämställs med en finländsk studentexamen enligt följande: Finsk studentexamen Reifeprüfung-poäng IB-examens-poäng EB-examens-pöäng Laudatur ,00 10,00 Eximia cum laude approbatur ,00 8,95 Magna cum laude approbatur ,00 7,95 Cum laude approbatur 7 4 6,00 6,95 Lubenter approbatur ,00 5,95 Approbatur 4 2 4,00 4,95 RP-examens utgångspoäng finns under Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung. 13(40)

14 3 VIKTIGA DATUM 2015 Utbildning Maximiantal de godkända Ansökningstiden utgår kl. 15:00 Urvalsprovet/urvals provets första fas Offentliggörande av resultatet av 1:a fas Urvalsprovets 2:a fas Offentliggörande av slutliga resultatet Utbildning i specialpedagogik den finskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med studier vid öppet universitet antagning av sökande med universitetsstudier Utbildning i fonetik den finskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med universitetsstudier Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) den finskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med studier vid öppet universitet antagning av sökande med universitetsstudier Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) den svenskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med universitetsstudier Utbildning i kognitionsvetenskap den finskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med universitetsstudier Utbildning av lärare i huslig ekonomi (samt i hushållsvetenskap) den finskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med lärarexamen inom huslig ekonomi antagning av sökande med universitetsstudier yht. 2 utbildning i hushållsvetenskap utbildning av lärare i huslig ekonomi Utbildningen av handarbetslärare (samt i slöjdvetenskap) den finskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med universitetsstudier yht. 2 utbildningen i slöjdvetenskap utbildningen av handarbetslärare (textilslöjd) Utbildningen av barnträdgårdslärare den finskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med universitetsstudier Utbildningen av barnträdgårdslärare den svenskspråkiga utbildningen huvudantagning Utbildningen i logopedi den finskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med universitetsstudier Utbildningen av klasslärare den finskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med universitetsstudier Utbildningen i psykologi den finskspråkiga utbildningen huvudantagning antagning av sökande med universitetsstudier Magisterprogrammet i förskolepedagogik den finskspråkiga utbildningen vid behov Master s Degree Programme in Intercultural Encounters den engelskspråkiga utbildningen Sökande i den internationella antagningen (sökande med examen och/eller studier som avlagts utanför Norden som grund för ansökningsbehörigheten): Ansökningstiden för internationella sökande i huvudantagningen går ut torsdagen den ( Tidtabellen för antagningsförfarandet beror på utbildningen. Ansökningstiden för internationella sökande i den separata antagningen (sökande med universitetsstudier och sökande till magisterprogram) går ut fredagen den De gemensamma datumen för alla utbildningarna Mottagande av studieplatsen och inskrivningsdokumenten: kl Rättelseyrkanden som gäller de slutliga resultaten för alla utbildningar: kl (40)

15 4 INFORMATION OM DE OLIKA UTBILDNINGARNAS URVALSPROV 4.1 Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik, den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningen) Till den finskspråkiga utbildningen i pedagogik kan man år 2015 söka i huvudantagningen, i antagningen av sökande med studier vid öppna universitetet samt i antagningen av sökande med universitetsstudier. Till den svenskspråkiga utbildningen i pedagogik kan man söka i huvudantagningen och i antagningen av sökande med universitetsstudier Huvudantagningen (den finskspråkiga utbildningen) Ansökan: Ansökningstiden börjar tisdagen den och utgår torsdagen den kl Ansökningsblanketten fylls i på adressen studieinfo.fi. Den sökande ska vid behov lämna in en kopia av det betyg som ligger till grund för ansökningsbehörigheten. Den sökande ska också vid behov lämna in en kopia av det betyg som visar tillräckliga kunskaper i inhemska språk. Urvalsprovet: Det skriftliga VAKAVA-provet ordnas tisdagen kl samtidigt vid alla de enheter som deltar i VAKAVA-samarbetet. Den sökande kan med samma skriftliga prov söka till flera utbildningar som deltar i samarbetet. Den sökande kan delta i VAKAVA-provet vid någon av följande enheter: Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Raumo, Rovaniemi, Nyslott, Tammerfors eller Åbo. Den sökande ska dessutom meddela i ansökningsblankett vid vilket universitet han eller hon deltar i VAKAVA-provet. Det meddelande är bindande. De som deltar i Helsingfors meddelas platserna för urvalsprovet några dagar före provet på adressen En skild inbjudan skickas inte till VAKAVA-provet. Avsikten med VAKAVA-provet är att mäta akademiska studiefärdigheter som behövs i en pedagogisk utbildning. Det skriftliga VAKAVA-provet arrangeras bara på finska. Fordringarna för det skriftliga provet: VAKAVA-provet baserar sig på material som är tillgängligt från och med tisdagen den på adressen Materialet får inte tas med till provet. Urvalsprovets poängsättning: Urvalsprovets poängsätts på skalan (VAKAVA-provets råpoäng konverteras till en skala på p). För att sökanden kan bli antagen måste han eller hon få minst 120 poäng i det skriftliga VAKAVA-provet (konverterade poäng). De som antas på basis av totalpoäng kan få sammanlagt poäng som består av poängen för studentexamen och poängen för urvalsprovet. Sökande som antas på basis av poängen för urvalsprovet kan få sammanlagt poäng. Antagning: Före placeringen ordnas sökandena i led, där sökandes status antingen är godkännbar eller underkänd. Till ansökningsmålen antas 36 sökande enligt totalpoängen och 24 sökande enligt poängen för urvalsprovet. Totalpoängen består av poängen för urvalsprovet (VAKAVA-provet) och studentexamensbetyget. Se kapitel 2 för poängsättning av studentexamen. Om två eller fler sökande får samma totalpoängtal avgörs deras inbördes placering i första hand enligt VAKAVA-provets råpoäng och i andra hand enligt poängen för studentexamen. När det gäller gruppen som antas på basis av urvalsprovet avgörs placering enligt VAKAVA-provets råpoäng. Om det ännu efter tillämpandet av dessa antagningsprinciper finns sökanden med samma poängantal och som är på gränsen av godkännande, väljs alla sökandena med samma poängantal. Om sökanden skulle bli godkänd både på basis av totalpoängen och på basis av urvalsprovets poäng, skulle sökanden godkännas på basis av totalpoängen. Om alla studieplatser som är ämnade för dem som blivit godkända på basis av totalpoängen inte blir fyllda, kan platserna fyllas av sökanden som blivit godkända på basis av urvalsprovets poäng. Om alla studieplatser som är ämnade för dem som blivit godkända på basis av urvalsprovets poäng inte blir fyllda, kan platserna fyllas av sökanden som blivit godkända på basis av totalpoängen Huvudantagningen (den svenskspråkiga utbildningen) Ansökan: Ansökningstiden börjar tisdagen den och utgår torsdagen den kl Ansökningsblanketten fylls i på adressen studieinfo.fi. Den sökande ska vid behov lämna in en kopia av det betyg som ligger till grund för ansökningsbehörigheten. Den sökande ska också vid behov lämna in en kopia av det betyg som visar tillräckliga kunskaper i svenska. Urvalsprovet: Urvalsprovet ordnas måndagen den kl Platserna för urvalsprovet meddelas några dagar före provet på adressen Urvalsprovet innehåller essäfrågor och ett materialbaserat prov. Materi- 15(40)

16 alet för det materialbaserade provet och provuppgifterna delas ut vid urvalsprovet. Den som söker till den svenskspråkiga utbildningen ska besvara frågorna i urvalsprovet på svenska. Fordringarna för urvalsprovet: Artikelsamlingen publiceras på adressen tisdagen den Materialet får inte användas vid urvalsprovet. Urvalsprovets poängsättning: Urvalsprovets poängsätts på skalan Av essäfrågor kan man få 0-60 poäng och från materialbaserat prov kan man få 0-40 poäng. För att bli godkänd ska den sökande i urvalsprovet få minst vitsordet goda insikter. Antagning: Före placeringen ordnas sökandena i led, där sökandes status antingen är godkännbar eller underkänd. Till ansökningsmålen antas 8 sökande enligt totalpoängen och 6 sökande enligt poängen för urvalsprovet. Totalpoängen består av poängen för urvalsprovet och studentexamensbetyget. Se kapitel 2 för poängsättning av studentexamen. Om två eller fler sökande får samma totalpoängtal avgörs deras inbördes placering i första hand enligt poängtalet för urvalsprovet och i andra hand enligt poängtalet för det materialbaserade provet. I den grupp som antas enligt urvalspoäng avgörs placeringen vid lika poängtal enligt poängtalet för det materialbaserade provet. Om det ännu efter tillämpandet av dessa antagningsprinciper finns sökanden med samma poängantal och som är på gränsen av godkännande, väljs alla sökandena med samma poängantal. Om sökanden skulle bli godkänd både på basis av totalpoängen och på basis av urvalsprovets poäng, skulle sökanden godkännas på basis av totalpoängen. Om alla studieplatser som är ämnade för dem som blivit godkända på basis av totalpoängen inte blir fyllda, kan platserna fyllas av sökanden som blivit godkända på basis av urvalsprovets poäng. Om alla studieplatser som är ämnade för dem som blivit godkända på basis av urvalsprovets poäng inte blir fyllda, kan platserna fyllas av sökanden som blivit godkända på basis av totalpoängen Antagning av sökande med studier vid öppna universitet (den finskspråkiga utbildningen) Ansökan: Ansökningstiden utgår torsdagen den kl Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett: Till ansökan ska bifogas betygkopior av studier som ligger till grund för ansökningsbehörigheten samt en kopia av det betyg som visar tillräckliga kunskaper i inhemska språket. Den som söker till den svenskspråkiga utbildningen ska bifoga en kopia av det betyg som visar tillräckliga kunskaper i svenska. Ansökningsbehörighet: Den sökande ska ha fullgjort grund- och ämnesstudierna (60 sp/35 sv) i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), pedagogik eller vuxenpedagogik (ämnesstudier ska vara fullgjort med minst vitsordet god; vitsord 3 på skalan 1-5, tidigare goda insikter) samt grundstudier (25 sp/15 sv) i något annat akademiskt läroämne. Grundstudier i pedagogik som är genomfört enligt examensfordringarna av klasslärarutbildningen eller barnträdgårdslärarutbildningen ger inte ansökningsbehörighet. Studierna som utgör ansökningsgrunden får inte vara inkluderade i examen. Studiehelheterna ska vara sammanställda till helheter och försedda med helhetsanteckning (då sökande har separat intyg eller studieutdrag av vilket framgår helhetsanteckning och helhetsvitsord). Studiehelheten sammanställs av den läroanstalt, där studierna har genomförts. I sammanställningen syns alla studieavsnitt som ingår i studiehelheten. Enskilda genomförda studieavsnitt som ingår i studiehelheterna räcker inte. Den sökande får inte ha giltig rätt att avlägga högskoleexamen inklusive yrkeshögskolorna. Den sökande kan inte samtidigt ansöka både i huvudantagningen och i antagningen av sökande med studier vid öppet universitet. Urvalsprovet: Urvalsprovet ordnas måndagen den kl Platserna för urvalsprovet meddelas några dagar före provet på adressen Urvalsprovet består av essäuppgifter. Fordringarna för urvalsprovet: Lodico, M.G., Spaulding, D.T. & Voegtle, K.H Methods in Educational Research: From Theory to Practice. San Francisco (CA): Jossey-Bass. Urvalsprovets poängsättning: Urvalsprovets poängsätts på skalan För att bli godkänd ska den sökande i urvalsprovet få minst vitsordet goda insikter. Antagning: Till ansökningsmålet antas högst 3 sökande i den rangordning som urvalsprovets poängtal utvisar. 16(40)

17 4.1.4 Antagning av sökande med universitetsstudier (den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningen) Ansökan: Ansökningstiden utgår måndagen den kl Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett: Till ansökan ska bifogas betygkopior av examen och studier som ligger till grund för ansökningsbehörigheten samt en kopia av det betyg som visar tillräckliga kunskaper i inhemska språket. Ansökningsbehörighet: Den sökande ska ha avlagt högre eller lägre högskoleexamen vid ett universitet (inte yrkeshögskoleexamen) samt grund- och ämnesstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), pedagogik eller vuxenpedagogik som endera är genomförda inom examen eller är grund- och ämnesstudier som är genomförda som fristående studier. Ämnesstudier ska vara genomförda med minst vitsordet god (vitsordet 3 på skalan 0-5, tidigare goda insikter). Studier i andra pedagogiska ämnen ger inte ansökningsbehörighet. Beslut om den sökandes ansökningsbehörighet och rätt att delta i urvalsprovet av beteendevetenskapliga fakultetens dekanus i mars april Dekanus beslut meddelas de sökande skriftligen. Man kan ansöka både i antagningen av sökande med universitetsstudier och i huvudantagningen. För båda antagningarna ska man då lämna in en särskild ansökan. Urvalsprovet: Urvalsprovet ordnas måndagen den kl Platserna för urvalsprovet meddelas några dagar före provet på adressen Urvalsprovet består av essäuppgifter. Fordringarna för urvalsprovet: Lodico, M.G., Spaulding, D.T. & Voegtle, K.H Methods in Educational Research: From Theory to Practice. San Francisco (CA): Jossey-Bass. Urvalsprovets poängsättning: Urvalsprovets poängsätts på skalan För att bli godkänd ska den sökande i urvalsprovet få minst vitsordet goda insikter. Antagning: Till det finskspråkiga ansökningsmålet antas högst 11 sökande i den rangordning som urvalsprovets poängtal utvisar. Till det svenskspråkiga ansökningsmålet antas sökande enligt institutionens resurser. 4.2 Utbildningen i psykologi (den finskspråkiga utbildningen) Till utbildningen i psykologi kan man år 2015 söka i huvudantagningen och i antagningen av sökande med universitetsstudier Huvudantagningen Ansökan: Ansökningstiden börjar tisdagen den och utgår torsdagen den kl Ansökningsblanketten fylls i på adressen studieinfo.fi. Den sökande ska vid behov lämna in en kopia av det betyg som ligger till grund för ansökningsbehörigheten. Den sökande ska också vid behov lämna in en kopia av det betyg som visar tillräckliga kunskaper i inhemska språk. I den gemensamma antagningen till utbildning i psykologi år 2015 kan man söka till Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet. Man kan söka till alla tre utbildningar. För ansökningsordningen ges inga förstahandspoäng. Den sökande ska dessutom meddela vid vilket universitet (Helsingfors, Tammerfors eller Åbo universitet) han eller hon deltar i provet. Dessa tre utbildningar i psykologi har ett gemensamt skriftligt urvalsprov. Utbildningen i psykologi vid Åbo universitet har dessutom under andra fasen av antagningen en intervju och gruppsituation. Urvalsprovet: Urvalsprovet ordnas vid Helsingfors, Tammerfors och Åbo universitet tisdagen den kl Helsingfors universitets platser för urvalsprovet meddelas på adressen några dagar före provet. Urvalsprovet består av en statistisk-matematisk del och en allmän del. Både den statistisk-matematiska och den allmänna delen kan innehålla såväl flervalsuppgifter som uppgifter av annan typ. Uppgifterna förutsätter att man förstår och har förmåga att tillämpa fordringarna för urvalsprovet och materialet som delas ut vid provet, att man förstår grunderna för vetenskapligt tänkesätt och har förmågan att tolka materialet, dra slutsatser och komma med nya idéer. Centralt för uppgifterna baserade på materialet (punkt 4 i fordringarna för urvalsprovet) är att kunna dra slutsatser på basis av materialet. Fordringarna för urvalsprovet får inte användas vid urvalsprovet. De sökande får tillgång till en enkel miniräknare under provet. Funktionerna kvadratrot och minne finns i räknaren. Egna miniräknare får inte användas under provet. I provet får deltagarna även statistiska tabeller och ett urval statistiska formler. En del av formlerna är felaktiga. 17(40)

18 Fordringarna för urvalsprovet: 1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu eller painos, WSOY Oppimateriaalit Oy eller painos (också och och 5.-10), Sanoma Pro Oy.) Kapitlen 1 9 och bilagor. 2. Tilläggsmaterial i statistisk matematik, med bl.a. en uppsättning räkneuppgifter i statistisk matematik för psykologi och kognitionsvetenskap inklusive facit. Materialet publiceras torsdagen den kl på Helsingfors, Tammerfors och Åbo universitets webbsidor. 3. Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. (1.-2. painos, Edita.) Kapitlen Materialet som annonseras på Helsingfors ( Tammerfors och Åbo universitets webbsidor onsdagen den kl Materialet är på finska. Böckerna presenterar även hur man använder dataprogram. Provet förutsätter inte att man kan använda programmen, däremot förutsätts att den sökande ska kunna tolka programmens resultat i den utsträckning som visas i fordringarna för urvalsprovet. Eventuella fel, korrigeringar och preciseringar i fordringarna för urvalsprovet i statistisk matematik (punkterna 1 och 2 ovan) meddelas på webbsidan Webbsidan uppdateras följande onsdagar: , ja klockan Urvalsprovets poängsättning: Urvalsprovets poängsätts på skalan 0-100; den allmänna delen poängsätts på skalan 0-50 och den statistisk-matematiska delen poängsätts på skalan Den slutliga totalpoängen beräknas genom att vikta totalpoängen för den allmänna och statistisk-matematiska delen så att den mest framgångsrika sökanden bland samtliga deltagare i provet får 100 poäng för provet. I Helsingfors universitet förutsätter antagning att den sökande fått minst 40 poäng för urvalsprovet och minst 10 poäng för den statistisk-matematiska delen. Antagning: Före placeringen ordnas sökandena i led, där sökandes status antingen är godkännbar eller underkänd. Till ansökningsmålet antas 33 sökande enligt totalpoängen och 22 sökande enligt poängen för urvalsprovet. Totalpoängen består av poängen för urvalsprovet och studentexamensbetyget. Se kapitel 2 för poängsättning av studentexamen. Om två eller fler sökande får samma totalpoängtal avgörs deras inbördes placering i första hand enligt poängtalet i urvalsprovet och i andra hand enligt poängtalet i den allmänna delen. När det gäller gruppen som antas på basis av urvalsprovet avgörs placering enligt poängtalet i den allmänna delen. Om det ännu efter tillämpandet av dessa antagningsprinciper finns sökanden med samma poängantal och som är på gränsen av godkännande, väljs alla sökandena med samma poängantal. Om sökanden skulle bli godkänd både på basis av totalpoängen och på basis av urvalsprovets poäng, skulle sökanden godkännas på basis av totalpoängen. Om alla studieplatser som är ämnade för dem som blivit godkända på basis av totalpoängen inte blir fyllda, kan platserna fyllas av sökanden som blivit godkända på basis av urvalsprovets poäng. Om alla studieplatser som är ämnade för dem som blivit godkända på basis av urvalsprovets poäng inte blir fyllda, kan platserna fyllas av sökanden som blivit godkända på basis av totalpoängen. Om den sökande söker i flera sökandekategorin i den gemensamma antagningen till utbildning i psykologi, måste den sökande ange ansökningsobjektens preferensordning på ansökningsblanketten till den separata antagningen. Den sökande kan bli antagen i endast en sökandekategori Antagning av sökande med universitetsstudier Ansökan: Ansökningstiden utgår måndagen den kl Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett: Till ansökan ska bifogas betygkopior av examen och studier som ligger till grund för ansökningsbehörigheten samt en kopia av det betyg som visar tillräckliga kunskaper i inhemska språket. Ansökningsbehörighet: Den sökande ska ha avlagt högre eller lägre högskoleexamen vid ett universitet (inte yrkeshögskoleexamen) samt grund- och ämnesstudier i psykologi som endera är genomförda inom examen eller är genomförda som fristående studier. Ämnesstudier ska vara genomförda med minst vitsordet god (vitsordet 3 på skalan 0-5, tidigare goda insikter). Beslut om den sökandes ansökningsbehörighet och rätt att delta i urvalsprovet av beteendevetenskapliga fakultetens dekanus i mars april Dekanus beslut meddelas de sökande skriftligen. 18(40)

19 Man kan ansöka både i antagningen av sökande med universitetsstudier och i huvudantagningen. För båda antagningarna ska man då lämna in en särskild ansökan. Urvalsprovet: Urvalsprovet ordnas vid Helsingfors, Tammerfors och Åbo universitet tisdagen den kl Helsingfors universitets platser för urvalsprovet meddelas på adressen några dagar före provet. Urvalsprovet består av en statistisk-matematisk del och en allmän del. Sökanden i denna antagningskategori gör bara den statistisk-matematiska delen. Urvalsprovet kan innehålla såväl flervalsuppgifter som uppgifter av annan typ. Uppgifterna förutsätter att man förstår och har förmåga att tillämpa fordringarna för urvalsprovet och materialet som delas ut vid provet, att man förstår grunderna för vetenskapligt tänkesätt och har förmågan att tolka materialet, dra slutsatser och komma med nya idéer. Centralt för uppgifterna baserade på materialet (punkt 4 i fordringarna för urvalsprovet) är att kunna dra slutsatser på basis av materialet. Fordringarna för urvalsprovet får inte användas vid urvalsprovet. De sökande får tillgång till en enkel miniräknare under provet. Funktionerna kvadratrot och minne finns i räknaren. Egna miniräknare får inte användas under provet. I provet får deltagarna även statistiska tabeller och ett urval statistiska formler. En del av formlerna är felaktiga. Fordringarna för urvalsprovet: 1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu eller painos, WSOY Oppimateriaalit Oy eller painos (också och och ), Sanoma Pro Oy.) Kapitlen 1 9 och bilagor. 2. Tilläggsmaterial i statistisk matematik, med bl.a. en uppsättning räkneuppgifter i statistisk matematik för psykologi och kognitionsvetenskap inklusive facit. Materialet publiceras torsdagen den kl på Helsingfors, Tammerfors och Åbo universitets webbsidor. 3. Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. (1.-2. painos, Edita.) Kapitlen Materialet som annonseras på Helsingfors ( Tammerfors och Åbo universitets webbsidor onsdagen den kl Materialet är på finska. Böckerna presenterar även hur man använder dataprogram. Provet förutsätter inte att man kan använda programmen, däremot förutsätts att den sökande ska kunna tolka programmens resultat i den utsträckning som visas i fordringarna för urvalsprovet. Eventuella fel, korrigeringar och preciseringar i fordringarna för urvalsprovet i statistisk matematik (punkterna 1 och 2 ovan) meddelas på webbsidan Webbsidan uppdateras följande onsdagar: , ja klockan Urvalsprovets poängsättning: Urvalsprovets statistisk-matematiska del poängsätts på skalan För att sökanden kan bli antagen måste han eller hon få minst 30 poäng i urvalsprovets statistisk-matematiska del. Antagning: Till ansökningsmålet antas högst 10 sökande i den rangordning som urvalsprovets (den statistisk-matematiska delen) poängtal utvisar. Om den sökande söker i flera sökandekategorin i den gemensamma antagningen till utbildning i psykologi, måste den sökande ange ansökningsobjektens preferensordning på ansökningsblanketten till den separata antagningen. Den sökande kan bli antagen i endast en sökandekategori. 4.3 Utbildningen i kognitionsvetenskap (den finskspråkiga utbildningen) Till utbildningen i kognitionsvetenskap kan man år 2015 söka i huvudantagningen eller i antagningen av sökande med universitetsstudier Huvudantagningen Ansökan: Ansökningstiden börjar tisdagen den och utgår torsdagen den kl Ansökningsblanketten fylls i på adressen studieinfo.fi. Den sökande ska vid behov lämna in en kopia av det betyg som ligger till grund för ansökningsbehörigheten. Den sökande ska också vid behov lämna in en kopia av det betyg som visar tillräckliga kunskaper i inhemska språk. Urvalsprovet: Urvalsprovet ordnas tisdagen den kl Platser för urvalsprovet meddelas på adressen några dagar före provet. Urvalsprovet består av en statistisk-matematisk del och en allmän del. Både den statistisk-matematiska och den allmänna delen kan innehålla såväl flervalsuppgifter som uppgifter av annan typ. Uppgifterna förutsätter att man förstår och har förmåga att tillämpa fordringarna för urvalsprovet och materialet som delas ut vid provet, att man förstår grunderna för vetenskapligt tänkesätt och har förmågan att tolka materialet, dra slutsat- 19(40)

20 ser och komma med nya idéer. Centralt för uppgifterna baserade på materialet (punkt 4 i fordringarna för urvalsprovet) är att kunna dra slutsatser på basis av materialet. Fordringarna för urvalsprovet får inte användas vid urvalsprovet. De sökande får tillgång till en enkel miniräknare under provet. Funktionerna kvadratrot och minne finns i räknaren. Egna miniräknare får inte användas under provet. I provet får deltagarna även statistiska tabeller och ett urval statistiska formler. En del av formlerna är felaktiga. Fordringarna för urvalsprovet: 1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu eller painos, WSOY Oppimateriaalit Oy eller painos (också och och ), Sanoma Pro Oy.) Kapitlen 1 9 och bilagor. 2. Tilläggsmaterial i statistisk matematik, med bl.a. en uppsättning räkneuppgifter i statistisk matematik för psykologi och kognitionsvetenskap inklusive facit. Materialet publiceras torsdagen den kl på Helsingfors, Tammerfors och Åbo universitets webbsidor. 3. Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. (1.-2. painos, Edita.) Kapitlen Materialet som annonseras på Helsingfors ( Tammerfors och Åbo universitets webbsidor onsdagen den kl Materialet är på finska. Böckerna presenterar även hur man använder dataprogram. Provet förutsätter inte att man kan använda programmen, däremot förutsätts att den sökande ska kunna tolka programmens resultat i den utsträckning som visas i fordringarna för urvalsprovet. Eventuella fel, korrigeringar och preciseringar i fordringarna för urvalsprovet i statistisk matematik (punkterna 1 och 2 ovan) meddelas på webbsidan Webbsidan uppdateras följande onsdagar: , ja klockan Urvalsprovets poängsättning: Urvalsprovets poängsätts på skalan Den slutliga totalpoängen beräknas genom att vikta totalpoängen för den allmänna och statistisk-matematiska delen så att den mest framgångsrika sökanden bland samtliga deltagare i provet får 100 poäng för provet. En sökande kan endast bli vald om hans eller hennes poängtal i urvalsprovet är minst 40. Den sökande måste få minst 10 poäng för den statistisk-matematiska delen och minst 20 poäng för den allmänna delen så att poängtalet för uppgiften i allmänna delen som är endast för utbildning i kognitionsvetenskap är minst 10. Antagning: Före placeringen ordnas sökandena i led, där sökandes status antingen är godkännbar eller underkänd. Till ansökningsmålet antas 7 sökande enligt totalpoängen och 5 sökande enligt poängen för urvalsprovet. Totalpoängen består av poängen för urvalsprovet och studentexamensbetyget. Se kapitel 2 för poängsättning av studentexamen. Om två eller fler sökande får samma totalpoängtal avgörs deras inbördes placering i första hand enligt poängtalet för urvalsprovet, i andra hand enligt poängtalet i den allmänna delen och i tredje hand enligt poängtalet för uppgiften i allmänna delen som är endast för utbildning i kognitionsvetenskap. När det gäller gruppen som antas på basis av urvalsprovet avgörs placering i första hand enligt poängtalet i den allmänna delen och i andra hand enligt poängtalet för uppgiften i allmänna delen som är endast för utbildning i kognitionsvetenskap. Om det ännu efter tillämpandet av dessa antagningsprinciper finns sökanden med samma poängantal och som är på gränsen av godkännande, väljs alla sökandena med samma poängantal. Om sökanden skulle bli godkänd både på basis av totalpoängen och på basis av urvalsprovets poäng, skulle sökanden godkännas på basis av totalpoängen. Om alla studieplatser som är ämnade för dem som blivit godkända på basis av totalpoängen inte blir fyllda, kan platserna fyllas av sökanden som blivit godkända på basis av urvalsprovets poäng. Om alla studieplatser som är ämnade för dem som blivit godkända på basis av urvalsprovets poäng inte blir fyllda, kan platserna fyllas av sökanden som blivit godkända på basis av totalpoängen Antagning av sökande med universitetsstudier Ansökan: Ansökningstiden utgår måndagen den kl Ansökan med beteendevetenskapliga fakultetens elektroniska blankett: Till ansökan ska bifogas betygkopior av examen och studier som ligger till grund för ansökningsbehörigheten samt en kopia av det betyg som visar tillräckliga kunskaper i inhemska språket. Dessutom ska den sökande lämna in en studieplan i samband med ansökan. Man kan ansöka både i antagningen av sökande med universitetsstudier och i huvudantagningen. För båda antagningarna ska man då lämna in en särskild ansökan. Ansökningsbehörighet: Den sökande ska ha avlagt högre eller lägre högskoleexamen vid ett universitet (inte yrkeshögskoleexamen) samt grund- och ämnesstudier i kognitionsvetenskap eller minst 60 studiepoäng andra motsvarande studier som godkänns av ämnet kognitionsvetenskap, som endera är genomförda inom examen eller är grund- och ämnesstudier som är genomförda som fristående studier. Dessa studier ska vara genomförda med minst vitsordet god (vitsordet 3 på skalan 1-5, tidigare goda insikter). 20(40)

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.

Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2. JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 Dekanus hälsning... 3 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet... 7 2.2 Separat antagning

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Ansökningsguide 2016 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten INNEHÅLL 1 EXAMINA...1 2 FAKULTETENS UTBILDNINGSUTBUD...2 3 HUVUDANTAGNINGEN...4 3.1 Antalet studerande som antas vid

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS Treårig utbildning, 180 sp Målet för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga grundläggande

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2014 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2014 Ansökningstiden går ut 1.4.2014 Undantag: The Religious Roots of Europe (RRE) application period for

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Till magisterstudier i dramaturgi söker vi studerande som redan har en stark koppling

Läs mer

Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009

Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009 Dekanus hälsning ANSÖKNINGSGUIDE 2009 Det juridiska utbildningsområdet har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Och inte utan orsak: studerandena vid fakulteten har oberoende av ekonomiska konjunkturer

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2010

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2010 HELSINGINFORS UNIVERSITETET JURIDISKA FAKULTETEN Dekanus hälsning Det juridiska utbildningsområdet har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Studier i juridik

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER

REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER F REKOMMENDATION OM YR- KESHÖGSKOLORNAS ANTAG- NINGSGRUNDER 2018 15.9.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som

Läs mer

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor via Studieinfo Studieinfo.fi Ansökan till högskolor via Studieinfo 2018 Studieinfo.fi Tidtabeller för gemensam ansökan år 2018 Gemensam ansökan våren 2018 Ansökningstid 1: 9 24.1.2018 kl. 15.00 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013

JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013 JURIDISKA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2013 Dekanushälsning 1 Antal nya studerande och kvoter 2013... 3 2 Urvalsprovet och andra antagningsförfaranden... 6 2.1 Sökande som avlagt vicenotarie- eller rättsnotarieexamen

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten PEDAGOGISKA FAKULTETEN 53 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2003-2004

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008

I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008 I TIDSSCHEMA FÖR ANTAGNINGEN 2008 Ansökningstiden utgår... 30.4.2008 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen utomlands, ansökningstiden utgår...

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen...

Läs mer

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Konstuniversitetets Teaterhögskola Allmän information för sökande Urvalsguide till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

Ansökningsguide 2013. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier

Ansökningsguide 2013. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier Ansökningsguide 2013 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten www.helsinki.fi/af-fakulteten/studier Studierådgivning Fakultetens studieärendeservice Vik, Infocenter, 3. vån. Viksbågen 11 PB 62 00014 Helsingfors

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi

Ansökan till högskolor i Studieinfo. Studieinfo.fi Ansökan till högskolor i Studieinfo Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Ansökningstid 1: 10.1.-25.1.2017 kl. 15 Konstuniversitetet Utbildningar på främmande språk (yh:nas utbildning på främmade språk

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012

Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 Helsingfors universitet Teologiska fakulteten ANSÖKNINGSGUIDE 2012 1 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2012 Ansökningstiden går ut 3.4.2012 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 2 I TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2011 Ansökningstiden utgår... 12.4.2011 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten Sökandes anvisning Utbildningsstyrelsen våren 2012 Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten I anvisningen beskrivs hur ansökningsblanketten ifylls och skickas

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)):

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)): ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/sv

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren Gemensam ansökan 1-19.3.2010 Jannica Ljunggren 28.01.2010 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt:

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt: INNEHÅLL 1 STUDIER... 1 2 URVALSFÖRFARANDET... 1 3 ANSÖKNINGSTID... 2 4 POÄNGSÄTTNING... 2 4.1 Det finländska studentexamensbetyget...3 4.2 International Baccalaureate (IB) examen...4 4.3 Reifeprüfung

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE 2014 MED VILKET BETYG SÖKER JAG? Om du har flera examina, kan du välja det för dig fördelaktigaste betyget och basera din ansökan på detta. Vitsorden tas

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer