CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011"

Transkript

1 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden: naturresurser, pedagogik (undervisning i engelska), skogsbruk och olika branscher samt i följande länder: Argentina, Australien, Chile, Indien, Kina, Nya Zeeland, Peru, Ryssland, Ukraina och USA. Ansökningsprocessens steg i ett nötskal 1. Läs alla anvisningar noggrant innan du börjar fylla i ansökningsblanketten. 2. Läs om de praktikplatser som är lediganslagna. 3. Skriv eller skaffa bilagorna (meritförteckning, dvs. CV, studieregisterutdrag och en fritt formulerad motivering) enligt anvisningarna och spara dem på din dator. När du fyller i ansökningsblanketten ska du bifoga dessa filer till blanketten. (Nyutexaminerade: bifoga en kopia av examensbetyget bara till ansökan som skickas till CIMO per post) 4. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten enligt anvisningarna. För information, ta kontakt: 5. Skriv ut ansökningsblanketten och skicka den och bilagorna som pappersversion till CIMO senast (också poststämpel beaktas). Om du vistas utomlands, ber vi dig att skicka oss ett e- postmeddelande med ditt namn, platsen du har ansökt och ditt ID-nummret på den elektroniska ansökningsblanketten till adressen

2 2(9) 6. Resultaten från CIMOs förhandsurval (om du går vidare eller faller bort) meddelas alla sökande per e-post eller brev senast Efter förhandsurvalet börjar CIMOs utländska partners söka efter en passande praktikplats enligt önskningar framställda i ansökningen. Processen tar minst 2-3 månader. Arbetsgivaren gör det slutliga urvalet av praktikanter. Tyvärr kan vi inte ge information om hur urvalet framskrider medan processen pågår. I regel fattar arbetsgivarna sitt slutliga beslut om praktikanturvalet i april-maj (praktikperiod som utförs under sommaren 2011). För praktikperioder som börjar på hösten eller vid årsskiftet kan informationen om urvalet komma senare. Dessa beslut fattas senast under sommaren eller hösten. När vi får information om praktikplatsen meddelar vi det genast till sökande och skickar samtidigt anvisningar för hur man går vidare i processen. Vi rekommenderar att du lämnar in din ansökan i god tid före ansökningstidens slut. Av tidigare erfarenhet vet vi att både vår server och kundtjänst kan vara stockade under de sista dagarna av ansökningstiden. Ansökan Ansökan till alla CIMOs praktikplatser görs på den elektroniska ansökningsblanketten. Blanketten fylls i på internet och till den bifogas meritförteckning (CV), studieregisterutdrag och motivering som sparats i.txt-,.rtf- eller.pdf-format.

3 3(9) Den elektroniska ansökningsblanketten sparas i CIMOs databas och dessutom skickas den utskrivna blanketten med personlig underskrift och fotografi till CIMO. Också bilagorna, dvs. meritförteckningen (CV), studieregisterutdraget och motiveringen ska skrivas ut och skickas till CIMO. Ansökningsblanketten sparas som en pdf-fil som du kan skriva ut. För det här behöver du programmet Acrobat Reader som du kan ladda ner gratis via länken här eller på ansökningsblankettens framsida. Du kan också spara filen på din egen dator (och skriva ut den senare) genom att välja Save as under webbläsarens meny File och spara filen där du vill ha den på datorn. Ladda Acrobat Reader : Om du av någon anledning inte kan använda den elektroniska ansökningsblanketten, ber vid dig kontakta CIMOs e-postrådgivning på adressen kv-hakulomake(a)cimo.fi. Följ anvisningarna för att fylla i den elektroniska blanketten noggrant så går det smidigt att fylla i blanketten. Tänk också på att du gör din ansökan uttryckligen för arbetsgivaren: det är din första kontakt med dem, så det lönar sig att göra den omsorgsfullt. Du kan öppna ansökningsblanketten i ett annat fönster och samtidigt hålla de här anvisningarna öppna eller du kan skriva ut anvisningarna innan du börjar fylla i blanketten. Observera att du måste ha sparat meritförteckningen, studieregisterutdraget och motiveringen i.txt-,.rtf- eller.pdf-format innan du börjar fylla i blanketten. Av datasäkerhetsskäl tillåts inte Microsoft Word-dokument. Varje bilaga får vara högst 2000 kilobyte (KB). Läs anvisningarna för meritförteckningen (CV), studieregisterutdraget och motiveringen innan du börjar fylla i blanketten vid punkten Bilagor. Den elektroniska ansökningsblanketten är på engelska, eftersom vi använder samma blankett också för våra utländska kunder. Du ska också fylla i hela blanketten på engelska. Meritförteckningen och motiveringen till de platser som nu är lediganslagna skrivs på arbetsspråket som nämns i lediganslagningen. Studieregisterutdraget kan vara på antingen arbetsspråket eller engelska. Vi har förnyat ansökan för att förbättra våra tjänster och ansökningsprocessen. Den elektroniska ansökningsblanketten försnabbar ansökningsprocessen som helhet och det är lättare att skicka ansökningarna till CIMOs utländska samarbetsparter. Dessutom behöver

4 4(9) sökande nu skicka in bara ett exemplar av ansökan och inte två som tidigare. Ansökans pappersversion gör förhandsurvalet vid CIMO snabbare. Anvisningar för att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten Elektronisk ansökningsblankett för internationell praktik: Den elektroniska ansökningsblanketten ska fyllas i på engelska. Du fyller i blanketten i sex (6) steg. Du kan spara din ansökan fast du inte har fyllt i allting, om du vill göra ändringar eller komplettera den senare. En länk skickas till den e- postadress du uppger och via den kommer du senare till din halvfärdiga ansökningsblankett. Du kan behöva anvisningar medan du fyller i blanketten. Genom att klicka på blankettens infoknappar får anvisningar för att fylla i den aktuella punkten. = infoknapp Framsidan Välj Apply for country på blankettens framsida. Därefter kan du välja det land som du vill söka till. Steg 1 Välj i rullgardinsmenyn det land som du vill söka till och klicka på Continue. Steg 2 Välj nu i rullgardinsmenyn vid punkten Placement/branch den bransch inom vilken du vill praktisera.

5 5(9) Om du vet de exakta datumen för din önskade praktikperiod, fyll i dem i punkten Time period. Om du vill ange den ungefärliga tidpunkt när du kan praktisera, skriv in ditt önskemål vid punkten Wishes concerning the training. Här kan du också skriva andra önskemål gällande praktiken. När du har fyllt i all information som behövs här, klicka på Continue för att komma till steg 3. Steg 3 Fyll i alla dina personuppgifter som behövs. Fälten märkta med stjärna är obligatoriska, du kommer inte vidare på blanketten om du inte fyller i dem. Vid punkten Health information ska du fylla i uppgifter om ditt hälsotillstånd. Skriv in din nuvarande adress vid punkten Present address. Om den gäller bara en viss tid, skriv in tiden vid punkten Valid from-tooch ge din stadigvarande adress vid punkten Permanent address. Om Present address är din stadigvarande adress, behöver du inte fylla i punkten Permanent address. När du har fyllt i alla punkter som behövs, kommer du till steg 4 genom att klicka på Continue. Om du nu vill avbryta ifyllandet och fortsätta senare, klicka på Save and continue later. Då skickas en länk till din e-postadress som du ska använda för att fortsätta fylla i blanketten senare. Steg 4 Fyll i information om din studier. Fälten märkta med stjärna är obligatoriska. Om du redan har avlagt examen, fyll i punkten Education. Om du inte ännu har avlagt examen, behöver du inte fylla i den här punkten. Vid punkten Present institution ska du skriva in information om de studier som du bedriver just nu. Fyll i punkterna Level of education, Main subject, Facultyoch Other subjects också i det fall att du redan har avlagt examen.

6 6(9) Vid punkten Language skills ska du uppge dina språkkunskaper. Fyll vid punkten Certficate i om du har ett intyg över dina kunskaper i det språket (yes eller no). Närmare information om språkintygen finns under punkten Bilagor. Om du har annan information om dina kunskaper i det språket, uppge den vid punkten if other, explain. Observera att språkintygen inte ska bifogas till ansökan, men arbetsgivaren kan be att få se dina intyg och/eller att du bevisar dina språkkunskaper på annat sätt. Du kan också i det här skedet avbryta ifyllandet och fortsätta senare. När du har fyllt i all information som behövs här, klicka på Continue för att komma till steg 5. Steg 5 Bifoga nu din meritförteckning, ditt studieregisterutdrag och din motivering till ansökningsblanketten. Infotexten talar om hur du bifogar bilagorna till ansökningsblanketten genom att klicka på Browse. Varje bilaga får vara högst 2000 kilobyte (KB). Observera att bilagorna är obligatoriska. Om du inte bifogar dem kan du inte fortsätta att fylla i ansökan. Du kan också i det här skedet avbryta ifyllandet och fortsätta senare. När du har fyllt i all information som behövs, klicka på Continue för att komma till steg 6. Steg 6 Du ser nu en utskrivbar version av din ansökan. Kontrollera ännu en gång att alla uppgifter är korrekta. Du kan göra ändringar genom att klicka på Change eller Select again till höger på sidan. Observera att vid de punkter där ändringar görs med Select again, måste du välja den delens alla punkter på nytt. Du kan också i det här skedet avbryta ifyllandet och fortsätta senare. Om all information är korrekt, klicka på Continue. Din ansökan skickas som en pdf-fil till den e-postadress som du uppgett vid punkten Personal info. Om du vill att den ska skickas till en annan e-postadress kan du ändra adressen här.

7 7(9) Kom ihåg att kontrollera att säkerhetsprogrammet inte har flyttat din ansökan (pdf-filen) till papperskorgen i ditt e-postprogram. Det här kan hända på grund av e-postens bilaga. Gå därefter vidare genom att klicka på Send and continue. En pdf-fil bildas nu av din ansökan och den skickas till den e-postadress som du uppgett. När pdf-filen är färdig, flyttas du automatiskt till nästa punkt. Din ansökan har nu sparats i CIMOs databas. Du kan titta på din ansökan genom att klicka på View PDF. Skriv ut ansökan för att underteckna den och skicka den till CIMO. Du kan också skriva ut ansökan senare från pdf-filen som skickats till din e-post. Bilagor Bilagorna (meritförteckningen och motiveringen) skrivs på arbetsspråket som nämns i platsbeskrivningarna för varje bransch och land. Använd inte förkortningar. Översätt också läroinrättningens, studieämnenas och examinas namn till arbetsspråket. De bilagor som behövs för ansökan bifogas till ansökningsblanketten som.txt-,.rtf- eller.pdf-fil för att de ska sparas i CIMOs databas tillsammans med ansökningsblanketten. OBS. Word-dokumenten förändras till rtf-format genom att välja alternativet Rich Text Format (=rtf), som finns i Words menu, när man lagrar filen med alternativet Save as... Dessutom ska ett exemplar av alla bilagor skickas per post till CIMO. Bifoga till den elektroniska ansökningsblanketten: 1. Motiveringsbrev till arbetsgivaren på arbetsspråket. I motiveringen ska framgå varför du ansöker om en praktikplats till just detta land och denna bransch samt vilka förväntningar och önskemål du har angående praktikplatsen och arbetsuppgifterna. Det är också bra om du i din motivering förklarar hur praktiken är förknippad med dina studie- och karriärplaner. 2. Meritförteckning (CV) på arbetsspråket. Du måste ange din personbeteckning i meritförteckningen. Eftersom arbetsintyg inte ska bifogas till ansökan, beskriv kort i meritförteckningen dina tidigare arbetsuppgifter. Som modell kand du använda t.ex.

8 8(9) Europass-meritförteckning: pass+cv.csp 3. Studieregisterutdrag (eller en lista som du själv sammanställer över sina huvud- och biämnen samt kurser) på arbetsspråket eller engelska. Examensbetyg behöver inte bifogas till den elektroniska ansökningsblanketten. Skicka per post: 1. Pappersversion av den elektroniska ansökningsblanketten som du skrivit ut med underteckning och foto. 2. Motiveringsbrev 3. Meritförteckning 4. Studieregisterutdrag på engelska eller arbetsspråket. Studieregisterutdraget behöver inte vara officiellt, utan det räcker till exempel med ett utdrag som din läroinrättning skickat per e-post. Om du har avlagt examen, ska du till ansökan bifoga en kopia av examensbetyget på engelska eller arbetsspråket. Språkintyg behöver inte bifogas till ansökan. Om du går vidare i förhandsurvalet kan arbetsgivaren be att få intyg över dina språkkunskaper. Språkkunskaperna kan bevisas t.ex. på följande sätt: språklektors fritt formulerat utlåtande kopia av högst två år gammalt officiellt språkintyg, t.ex. Goethe-Institut, TOEFL, eller motsvarande, eller i meritförteckningen anges långvariga studier eller praktik utomlands under de senaste två åren och vilket språk som använts under den perioden. Ansökan till praktikplatser I ansökningsomgången i januari-februari kan du ansöka till bara ett land. Efter CIMOs förhandsurval skickas varje utvald sökandes ansökan till högst ett land för slutligt urval.

9 9(9) Att skicka ansökan Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten på adressen https://kvharjoitteluhakulomake.cimo.fi och bifoga de bilagor som behövs till den. Skriv ut en pappersversion av den elektroniska blanketten, underteckna den och skicka den med bilagor till CIMO senast fredagen den 4 februari 2011 kl (GMT +2). Också poststämpel beaktas. Ansökningsblanketterna och bilagorna returneras inte. Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO/ land och bransch PB Helsingfors Observera att den elektroniska ansökningsblanketten stängs kl (GMT +2). Copyright: Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, För ytterligare information, vänligen kontakta Vänligen meddela om du upptäcker tekniska problem på våra sidor till adressen

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst OBS! Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. På grund

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den.

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den. 1(5) dd.mm.åååå 1. Vad är det fråga om? UPM sätter säkerheten först i all sin verksamhet. Därför är det viktigt att alla som arbetar på UPM:s produktionsanläggningar känner till de grundläggande frågorna

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Lathund: Skapa egna ansökningsformulär Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion där skoladministratörer kan skapa unika digitala ansökningsformulär för olika kurser. Genom

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Handledning för eklara

Handledning för eklara 2014-04-04 Handledning för eklara Innehåll Tekniska krav... 2 Användarkonto i eklara... 2 Att söka bidrag hos Forte... 3 Anvisningar för ansökan... 3 Ansökansformuläret... 3 Elektroniska bilagor till ansökan...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Steg 3 Internet Windows 8

Steg 3 Internet Windows 8 Steg 3 Internet Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 3 W 8 Sida 1 Inledning Förberedelser Förkunskaper Steg 1 och 2. Sökning på Internet Denna kurs förutsätter att du skaffat någon form

Läs mer

Steg 3 Internet Windows 7

Steg 3 Internet Windows 7 Steg 3 Internet Windows 7 Juni -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 3 Sida 1 Inledning Förberedelser Förkunskaper Steg 1 och 2. Sökning på Internet Denna kurs förutsätter att du skaffat någon form av

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer