Fresh Experts-programmet i detalj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fresh Experts-programmet i detalj"

Transkript

1 Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå alumn! Finns det behov av färsk kunskap på din arbetsplats? Arbetsgivare här finns experter! Samarbete är nyckelordet. Fresh Experts-programmet i detalj Varför? Fresh Experts-programmet sporrar fakultetens studerande att slutföra sina magisterstudier, underlättar deras övergång till arbetslivet och ökar växelverkan mellan fakulteten och arbetslivet. Magisterns färska kunskaper och sakkännedom kommer till nytta! Magistern får viktig arbetserfarenhet och i bästa fall en stadigvarande arbetsplats. Samarbetet mellan arbetsgivaren och universitetet stärks, kommunikationen om utbildnings- och forskningsbehov och arbetslivets utmaningar förbättras Vem kan söka? Magistrar Fresh Experts-programmet är avsett för studerande som har slutfört eller kommer att slutföra högre högskoleexamen vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten under år 2010 (i det följande magistrar, som alltså också syftar på studerande som utexamineras under år 2010). Även fakultetens utländska examensstuderande kan delta i programmet. Arbetsgivare Arbetsgivarpartner i Fresh Experts-programmet kan vara Privata företag, organisationer, kommuner, statliga affärsverk både i Finland och utomlands Statliga ämbetsverk och institutioner, dock inte Helsingfors universitet eller andra universitet i Finland eller enheter som lyder under dem Utgångspunkten är att det råder ett anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 1

2 Hur går det till? Magistern söker en lämplig arbetsplats och avtalar om ett minst tre månader långt anställningsförhållande. Magistern lämnar in en ansökan till koordinatorn för Fresh Expertsprogrammet vid fakulteten. Till programmet antas 24 magistrar och arbetsgivare. Platserna beviljas sökande som uppfyller kriterierna i den ordning ansökningarna kommer in. Ansökningsprocessen beskrivs närmare under rubriken "Arbetsplatser, ansökan och beslut", sid. 4. Hurdan arbetsplats? Arbetet ska stödja den nyutexaminerade magisterns karriärmål, erbjuda utmaningar och motsvara hans/hennes utbildning. Arbetsuppgifterna ska vara sådana att magistern har användning av sin utbildning i så hög grad som möjligt. Samarbete med arbetsgivaren Arbetsgivaren har en central roll i Fresh Experts-programmet. Arbetsgivaren uppmuntrar och stödjer magistern i arbetet. Magistern har en namngiven handledare, som ser till att han/hon introduceras och lär känna branschen och arbetsmiljön. Arbetsgivaren håller utvecklingssamtal med magistern åtminstone en gång under programperioden. Programkoordinatorn håller kontakt med magisterns handledare som ger muntlig och skriftlig respons. Fakulteten ordnar ett seminarium om Fresh Experts-programmet i april maj 2011, där man går igenom responsen och diskuterar arbetslivets behov och vilka fordringar det ställer på utbildningen. En representant för fakulteten besöker arbetsplatsen under programmets gång. Det ger tillfälle till diskussioner om hur samarbetet mellan fakulteten och arbetsgivaren kunde stärkas och i vilken form det ska ske, exempelvis hurdana experttjänster fakulteten i fortsättningen kunde erbjuda arbetsgivaren. Arbetsperiod och lön Fakulteten och arbetsgivaren delar på magisterns lönekostnader för de tre första månaderna. Önskvärt är att arbetsperioden fortsätter efter Fresh Experts-programmet så att arbetsgivaren står för lönen. Månadslönen för en magister som deltar i Fresh Experts-programmet är 2300 euro eller mera. Fakultetens andel av lönen är 1500 euro/månad under högst tre månaders tid. Ansökningstid Ansökningstiden till Fresh Experts-programmet är Ansökningsprocessen beskrivs närmare under rubriken "Arbetsplatser, ansökan och beslut", sid. 4. Nätverk via arbetsmarknadstorget Fakulteten ordnar ett arbetsmarknadstorg torsdagen den 7 oktober 2010 i Biocenter 3. Där kan studerande och nyutexaminerade bekanta sig med arbetsgivare och få information om arbetssökning och arbetsliv. 2

3 AKU ger idéer Magistrarna får tillgång till AKU-maskinen (ammattikuva befattningsbeskrivning) som används på fakultetens arbetslivskurs. Med AKU kan nyutexaminerade jämföra sina karriärplaner med karriärprofilerna hos alumner som tidigare utexaminerats från fakulteten. Länk och koder till AKUmaskinen: Jukka T. Lehtonen, tfn Fresh Experts-kurser Fakulteten och karriärservice erbjuder många kurser i arbetssökning i Vik under hösten Alla som ska utexamineras eller som redan utexaminerats är välkomna till kurserna. Kurstidtabeller och -innehåll finns på fakultetens webbsidor: Fresh Experts-respons Fresh Experts-programmet introduceras nu för första gången. Fakulteten behöver respons om utbildningsbehovet i arbetslivet och kommer därför att samla in respons av de magistrar och arbetsgivare som deltar i programmet och ordna ett programseminarium med dem. Fresh Experts-programmet Kollegialt stöd och kurser i arbetssökning för magistrar Värdefull arbetserfarenhet och inkörsport till arbetslivet Ökad dialog och samverkan mellan fakulteten och arbetsgivarna Underlättar rekryteringen Samhället får ta del av den senaste kunskapen Informationsutbyte om utbildning och arbetslivets behov nya idéer, samarbetsformer 3

4 Arbetsplatser, ansökan och beslut SÖK > SKRIV > BEKRÄFTELSE > AVTALET > ARBETET ARBETSPLATS ANSÖKAN OM PLATS I UNDERTECKNAS KAN PROGRAMMET BÖRJA 1) Magistrar som söker till Fresh Experts-programmet söker själva arbetsplats. Följande material kan användas som stöd: Ett brev från dekanus, som belyser syftet med Fresh Experts-programmet, denna anvisning om Fresh Experts-programmet samt en avtalsmall. Allt material finns på tre språk på fakultetens webbsidor. Magistern avtalar preliminärt med arbetsplatsen om tidpunkt och arbetsuppgifter. Det är önskvärt att parterna redan i det här skedet förhandlar om ett längre anställningsförhållande. 2) Efter det här lämnar magistern in en kort ansökan (max 1 A4) till koordinatorn för Fresh Experts-programmet vid fakulteten. Av ansökan ska framgå dag för utexaminering, arbetsplats, tidpunkt, arbetsuppgifter kontaktperson på arbetsplatsen och kontaktuppgifter samt motivering till valet av arbetsplats (karriärmål, motsvarighet till utbildningen etc.). 3) Programmets ledningsgrupp går igenom ansökningarna vid fakulteten. Koordinatorn för Fresh Experts-programmet bekräftar inom en vecka om den sökande har antagits till programmet. 4) Efter att antagningen bekräftats, skickar arbetstagaren avtalsformuläret till arbetsplatsen. Arbetsgivaren fyller i avtalet och skickar det tillbaka till fakultetens kansli där kontaktpersonen för Fresh Experts-programmet sköter om resten. Fakulteten skickar en kopia av avtalet till arbetsplatsen och till arbetstagaren. 5) Arbetet kan börja dagen efter att fakulteten har undertecknat avtalet. 4

5 Avtal, faktureringsförfarande och lön Ett personligt avtal görs upp för var och en som deltar i Fresh Experts-programmet. Alla arbetsplatser tillämpar ett faktureringsförfarande. Arbetstagarens anställningsförhållande ingås med arbetsplatsen, som betalar arbetstagarens lön och fakturerar universitetet för lönekostnaderna enligt avtalet. Arbetsgivaren fakturerar följaktligen bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Fakultetens andel av lönen för heldagsarbete är euro per månad under tre månaders tid. Arbetsgivaren betalar så mycket att arbetstagarens månadslön uppgår till minst 2300 euro. Fakultetens kansli betalar sin andel till arbetsgivaren då arbetsförhållandet har pågått tre månader och arbetsgivaren skickar en faktura till fakulteten. Faktureringsuppgifter finns i slutet av denna anvisning. Utländska magistrar som utexaminerats från bio- och miljövetenskapliga fakulteten och deltar i programmet Deltagande i Fresh Experts-programmet tolkas som ett anställningsförhållande, vilket betyder att utländska magistrar, beroende på hemland, kan behöva ett uppehållstillstånd för arbetstagare. Medborgare från länder som är medlemmar av Europeiska unionen får arbeta i Finland utan uppehållstillstånd för arbetstagare. Motsvarande uppehållsrätt har medborgare från Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Medborgare från andra länder måste i princip ha uppehållstillstånd för arbetstagare. Utländska studerande som avlagt magisterexamen kan vistas i Finland så länge deras uppehållstillstånd för studier är i kraft, även om studierna redan är slutförda. Efter avlagd examen kan de arbeta utan begränsningar så länge deras uppehållstillstånd för studier är i kraft. Personer som avlagt examen i Finland kan utan att det görs en prövning av tillgången på arbetskraft få fortsatt tillstånd på grund av arbete. Efter examen är det möjligt att få fortsatt tillstånd för 6 månader för att söka arbete (försörjningen måste vara tryggad under den tiden). Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbsidor Avtalsförfarande Avtalet undertecknas av fakultetens dekanus och arbetsgivaren som anställer arbetstagaren. Fakulteten skickar avtalet till arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren på avtalsenligt sätt och fakturerar fakulteten. Arbetstagaren ger sitt skattekort och sina bankuppgifter till arbetsplatsen. Engelska och svenska avtalsblanketter finns på fakultetens webbplats 5

6 Ytterligare information ges av Aino Laine Koordinator för Fresh Experts-programmet projektplanerare tfn Jukka T. Lehtonen Studieplanerare tfn Ärenden om fakturering Sikke Hänninen tfn Fakturering och faktureringsadress Helsingfors universitet behandlar och arkiverar sina fakturor elektroniskt. Därför önskar vi att arbetsgivaren skickar fakturan till universitet som e-faktura. Fakturan adresseras till Sikke Hänninen, bio- och miljövetenskapliga fakulteten. På fakturan skrivs resultatenhetens kod H570, Fresh Experts-programmet och namnet på arbetstagaren som deltar i programmet. En kopia av Fresh Experts-avtalet bifogas fakturan. Vår e-faktureringsadress är: E-faktureringsadress: EDI-kod: FO-nummer Operatör: Itella Information Oy Om arbetsgivaren inte har möjlighet att skicka e-fakturor, ska fakturorna skickas till följande adress, där fakturorna omvandlas till elektronisk form: HELSINGFORS UNIVERSITET PB LASKUT 6

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Sida 1 (15) Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap som arbetar

Läs mer

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006

PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006 PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Betydelsen av personalhantering... 3 1.1 Olika anställningsförhållanden... 3 2. Anställning av medarbetare...

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

copyright by Hammond Incorporated

copyright by Hammond Incorporated Jobba i Finland? Information till dig som ska flytta till Finland Information om hur det är att leva och arbeta i Finland Uppgifter om var man finner källor med rätt information copyright by Hammond Incorporated

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Innehåll 1. För 5 14-åriga barn under skolornas sommarlov...

Läs mer