Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda"

Transkript

1 Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda

2 Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga förvaltningen. Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO beviljar individuellt stöd för kortvarigt arbete utomlands inom deltagarens egen förvaltningsgren. Också vidareutbildning utomlands som anknyter till deltagarens egna arbetsuppgifter kan få stöd i begränsad omfattning. Programmen finansieras av Finansministeriet och Nordiska ministerrådet. Ett villkor för att delta i programmen för tjänstemannautbyte är att arbetsgivaren förordar det och deltar i kostnaderna. Målet är att den sändande och mottagande organisationen drar nytta av utbytet genom förvärvade erfarenheter, goda metoder och kontaktskapande. Ur individsynvinkel är den professionella kompetensutvecklingen ett viktigt mål utan att glömma förbättrade språkkunskaper och nätverksbildning. Inom samtliga program för tjänstemannautbyte är deltagarens egen aktivitet viktig, eftersom deltagaren själv skaffar utbytesplatsen.

3 Nordiskt tjänstemannautbyte Nordiska ministerrådets program för tjänstemannautbyte koordineras i Finland av CIMO. Programmets syfte är att hos de deltagande tjänstemännen öka kunskapen om de andra nordiska ländernas förvaltning och lagstiftning, och även utöka kontakterna mellan nordiska förvaltningsorgan. En tjänsteman som deltar i utbytet kan arbeta vid ett eller flera ämbetsverk på Färöarna, Grönland, Island, i Danmark, Norge, Sverige och på Åland. Programmet har långa anor; det startade redan Utbytesplatsen skaffar man själv genom egna eller arbetsgivarnas kontakter. Utbytet behöver inte vara ömsesidigt. ANSÖKAN ansökan Vem kan söka? Till nordiskt tjänstemannautbyte kan de statligt anställda söka vars arbetsgivarmyndighet förordar tjänstgöringen och förbinder sig att erlägga lön för tiden. Deltagaren måste också ha tillräckliga språkkunskaper. Tjänstgöringens längd och stipendiesumman Utbytesperioden kan vara 1 12 månader. Nordiska ministerrådets skattefria stipendium är 9 är DKK 000 per DKK månad per månad (2009). (2012). Dessutom ersätts ersätts resekostnader mellan mellan hem- och och mottagarorten enligt enligt det det förmånligaste resealter- resealternativet. Vid Vid längre utbytesperioder ersätts också flyttningskostnader. Ansökan ansökan Du kan ansöka fortlöpande till nordiskt tjänstemannautbyte. Elektronisk ansökningsblankett och närmare anvisningar hittar du du på på CIMO:s webbtjänst: > hem- Mina program/tjanstemannautbyte möjligheter > Tjänsteman, aktör inom vetenskap eller konst > Tjänstemannautbyte

4 Individuellt stöd för tjänstemannautbyte till länder utanför Norden Individuellt stöd kan beviljas anställda inom statsförvaltningen för kortvarigt arbete inom ett annat lands förvaltning. Under utbytet får tjänstemannen en inblick i verksamheten för sitt eget förvaltningsområde i den utländska organisationen. Stöd kan i begränsad omfattning också beviljas till vidareutbildning utomlands som anknyter till deltagarens egna arbetsuppgifter. Bl.a. deltagande i praktikprogram i Europeiska gemenskapen omfattas också av stödet. Mottagarländerna är inte angivna, men i praktiken riktas merparten av utbytena till EU-länder. Tjänstemannen eller hans arbetsgivare måste själv skaffa utbytesplatsen genom sina internationella samarbetspartner. ansökan Vem kan söka? Alla statligt anställda kan söka individuellt stöd till tjänstemannautbyte. En förutsättning för stödet är att deltagaren är statligt anställd och har tillräckliga språkkunskaper. Tjänstgöringens längd och stipendiesumman Utbytesperioden kan vara 1 6 månader. Det individuella stödet är avsett att delvis täcka de kostnader som uppstår av tjänstemannautbytet. Indiviuellt stöd kan beviljas för resekostnader mellan hem- och mottagarorten (enligt det förmånligaste resealternativet) skäliga boendekostnader Boendekostnader kan ersättas med maximalt per månad. Om boendekostnaderna överstiger det beräknade stödbeloppet, ska antingen deltagaren eller arbetsgivaren stå för de överstigande kostnaderna. Det individuella stödet uppgår till högst per månad. Stödet beviljas enligt kostnadsberäkning och uppgår till högst per person. ansökan Du kan ansöka fortlöpande om individuellt stöd. Elektronisk ansökningsblankett och närmare anvisningar hittar du på CIMO:s webbtjänst: tjanstemannautbyte

5 Landspecifika program för tjänstemannautbyte De landspecifika programmen för tjänstemannautbyte omfattar utbyte av tjänstemän mellan statsförvaltningarna i Finland och Storbritannien, Tyskland, Ungern och Österrike. CIMO:s samarbetspartner hjälper till att hitta tjänstgöringsplatser i utlandet. Individuellt stöd kan sökas för de extra kostnader som utbytet orsakar (se ovan). På motsvarande sätt kan tjänstemän från Storbritannien, Tyskland, Ungern och Österrike via dessa program komma till Finland för att lära känna den finländska statsförvaltningen. De sändande organisationerna står för utbytets kostnader och CIMO försöker hitta lämpliga mottagarorganisationer i Finland. ansökan Vem kan söka? Statligt anställda vars arbetsgivare förordar tjänstgöringen och förbinder sig att erlägga lön för tiden kan söka till programmet. Deltagaren förutsätts ha språkkunskaper på en sådan nivå att han eller hon kan tjänstgöra i Tyskland och Österrike på tyska och i Storbritannien och Ungern på engelska. ansökan Du kan ansöka fortlöpande med en fritt formulerad ansökan. Närmare anvisningar hittar du på CIMO:s webbtjänst:

6 Europeiska institutet för offentlig förvaltning EIPA EIPA (European Institute of Public Administration) är ett institut för utbildning och forskning inom offentlig förvaltning. Institutet finns i Maastricht i Nederländerna och har Europeiska unionens medlemsländer som medlemmar. Finland kan sända en expert till EIPA för att delta i utbildningen och forskningen. Expertens uppgifter i EIPA kan exempelvis anknyta till något av EU:s politikområden, speciellt frågor kring den inre marknaden eller beslutsfattandet i EU överlag eller EU:s institutionella utveckling. Att skicka en expert kan därför vara ett bra sätt att bredda de anställdas kompetens och utvidga ämbetsverkets internationella nätverk. Den sändande myndigheten, EIPA, och experten står tillsammans för kostnaderna. Den sändande myndigheten beviljar tjänstemannen partiellt betald tjänstledighet under vistelsen vid EIPA, medan EIPA står för ungefär halva lönekostnaden. Statligt anställda kan ansöka om individuellt stöd för att täcka en del av kostnaderna. Närmare upplysningar på CIMO:s webbportal: Närmare information om EIPA: Franska förvaltningshögskolan ENA Den franska förvaltningshögskolan ENA:s program är i första hand avsedda för tjänstemän inom den offentliga sektorn. Programmen ger möjlighet till introducering i fransk förvaltning och franska institutioner samt europeisk förvaltning. I utbildningsprogrammen på 9 och 18 månader som inleds årligen ingår även praktik inom den franska statsförvaltningen. Av kandidaterna förutsätts erfarenhet av förvaltningsarbete jämte högre högskoleexamen, goda skriftliga och muntliga kunskaper i franska, god kännedom om Frankrikes kultur och förvaltning liksom även om frågor i anslutning till Europeiska unionen. Ingen deltagaravgift tas ut för utbildningen, men den som studerar vid ENA måste själv finansiera studieresor, boende och övriga levnadskostnader under vistelsen i Frankrike. Det är önskvärt att arbetsgivarmyndigheten deltar i tjänstemännens kostnader exempelvis genom att bevilja tjänstledighet med lön för studietiden. Statligt anställda kan hos CIMO ansöka om individuellt stöd, om arbetsgivaren förordar studierna och förbinder sig att delta i kostnaderna. Närmare information på CIMO:s webbportal: Närmare information om ENA på webben: ISBN (tryckt). ISBN (pdf). Foto: Getty Images Tryckeri: Edita Prima Oy, Helsingfors 3/2012 Andra, korrigerade upplagan, ex. Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete PB 343 Hagnäskajen 6), Helsingfors

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Styr kosan ut i värl. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet.

Styr kosan ut i värl. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet. Ut i världen nu! Styr kosan ut i värl Världen är full av möjligheter! Du kan fara utomlands för att studera, för att göra arbetspraktik eller frivilligarbete, för att jobba eller bara för att skaffa dig

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

Förmånschef Ilpo Lahtinen, FPA, Finland: Studentrörligheten inom Norden och mellan Norden och andra länder

Förmånschef Ilpo Lahtinen, FPA, Finland: Studentrörligheten inom Norden och mellan Norden och andra länder PROTOKOLL Studerandemobilitet-Studiestöd, rörlighet och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26 27.11.2007 Sekreterare Anne-Maj Glad Jan Erik Brunnberg MÅNDAGEN DEN 26.11.2007 Diskussionsledare:

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Med kurs mot världen

Med kurs mot världen Med kurs mot världen Innehåll Inledning INLEDNING Klar för start Vilket bagage för resan ut i världen? Ilmari far iväg som volontär Sofia far iväg för att praktisera Uppgift: Internationalisering och jag

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

copyright by Hammond Incorporated

copyright by Hammond Incorporated Jobba i Finland? Information till dig som ska flytta till Finland Information om hur det är att leva och arbeta i Finland Uppgifter om var man finner källor med rätt information copyright by Hammond Incorporated

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? Stefán Gíslason TemaNord

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer