Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06"

Transkript

1 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse

2 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter inbjöds de autonoma områdena, Åland, Färöarna och Grönland att delta. Åland kom med först och i september 2008 bildades föreningen Hela Norden ska leva på Åland. Kontakterna med Färöarna och Grönland har fortgått och resulterade till att Färörna kom med i föreningen hösten 2012 och ambitionen är att Grönland ska bli medlem på sikt. Ordförandeskapet roterar mellan länderna och under 2013 har Sverige haft ordförandeskapet. Vid höstmötet bestämdes att Sverige skulle ha det även för Sverige har innehaft koordinatorsrollen under 2013 och kommer att ha den även under Föreningen syfte Hela Norden ska levas uppgift är stödja och befrämja all lokal utveckling i de nordiska länderna. Verksamheten ska utveckla och vitalisera goda och livskraftiga levnadsförhållanden på landsbygden genom att verka som samarbetsorgan och intressebevakare för ländernas riksomfattande bygdeföreningar och motsvarande registrerade föreningar jämte organisationer. Föreningen ger råd och vägleder sina medlemmar genom att ordna konferenser och seminarier, genomför utbildning och informerar sina medlemmar. Föreningen tar ställning och yttrar sig i gemensamma och för medlemsorganisationerna viktiga frågor. Verksamhet under året Under året har verksamheten främst inriktats på kontakter med nordiska politiker och genomförandet av den första europeiska landsbygdsriksdagen som hölls i Bryssel. Ambitionerna att få loss pengar för att intensifiera samarbetet mellan föreningens medlemmar och driva gemensamma projekt har inte uppfyllts. Vi har fört diskussioner med Landsbyggdin Lifi om rekonstruktion av föreningen. Som en del i erfarenhetsutbytet har Velförbundet delat med sig av ett material för att stärka lokala föreningar. Hela Nordens ska levas egna möten Under 2013 har 4 möten hållits. Styrelsemöten : 19 april Reykjavik, Island och 11 oktober Stockholm, Sverige Vårmöte: 19 april Reykjavik, Island. I samband med vårmötet hölls ett arbetsmöte april. Höstmöte: 11 oktober, Stockholm Övriga möten Möte hölls den 27 mars med det svenska riksdagsnätverket för landsbygdsfrågor i Sveriges riksdag angående de nordiska frågorna, Peter Backa, Finland Inez Abrahamzon, Staffan Bond och Ulrik Strömberg deltog. I Island diskuterade vi nordisk landsbygdspolitik med den isländske riksdagsmannen Helgi Hjörvar.

3 Stefania Gisladottir och Gudrun Gisladottir, Landsbygden Lifi, Island och Peter Backa, SYTY, Finland besökte Hela Sverige ska levas kansli den 27 juni och presenterade sina organisationer för Hela Sverige ska levas styrelse. Vid mötet i Island diskuterades hur det lokala utvecklingsarbetet kan stärkas på Island. Bland annat presenterades Community Development Networking of Civil Societies Iceland. Bilaga 8.1 och 8.2. Därutöver har medlemmarna medverkat vid olika sammankomster som landsbygdsriksdagar och konferenser exempelvis Living Local Economies juni i Åre, Sverige, seminarium om den så kallade Think tanken i Helsingfors 8 9 oktober och European Rural Parliament i Bryssel 13 november. Brett samarbete HNSL har närmat sig Nordiska rådet och Nordiska Ministerrådet och dess ledamöter allt mer för att få till ett bättre samarbete med syfte att stärka det lokala utvecklingsarbetet i de nordiska länderna. Kontakternas syfte har även varit att öka informations- och erfarenhetsutbytet för att påverka den nationella och nordiska landsbygdspolitiken. Dialogen har påbörjats genom kontakter främst med de svenska ledamöterna i Nordiska rådet och genom brev till ministrar i Nordiska ministerrådet. Ett omfattande internationellt samarbete om landsbygdspolitik och lokal utveckling har pågått även via olika nätverk och organisationer som; European Rural Alliance(ERA), European Rural Community Association(ERCA), Precession Partnerships for Rural Europe(PREPARE) och European Association for the Village and Small Town(ECOVAST). I alla dessa finns representanter från HNSL medlemmar med. Hela Norden ska leva var en av finansiärerna och arrangörerna till Europas första gemensamma landsbygdsriksdag i Bryssel, European Rural Parliament (ERP), 13 November Den genomfördes genom en omfattande förprocess med motioner från intressegrupper i hela Europa. Eldsjälar från 30 länder, representerande ett 70-tal organisationer, ett tiotal europeiska nätverk och många lokala utvecklingsgrupper deltog. Vid mötet var uppfattningen att ERP bör bli ett återkommande arrangemang kopplat till nationella landsbygdsriksdagar runt om i Europa. Se bilaga 9. Under året har också en process pågått med insamling och presentation av metoder för lokal utveckling, där SYTY och Hela Sverige ska leva har tagit aktiv del. Ansvarig organisation för denna Think Tank har varit ERA. Slutsatserna redovisades vid ERP i Bryssel. Strategidiskussioner De strategidiskussioner som hölls både 2013 och tidigare år visar tydligt att det är angeläget att bredda utbytet av erfarenheter för att kunna påverka den lokala, nationella, nordiska och europeiska politiken. Det är önskvärt att enskilda medlemmar ska företräda HNSL i olika sammanhang för att öka kunskapen om föreningens existens och syfte och föra fram föreningens synpunkter. Det är också angeläget att finna externa medel för resor, projekt och erfarenhetsutbyte. Resultaten från workshop, 19 april i Island sammanfattades enligt nedan. Hela Norden ska leva behöver stärka sina kontakter ytterligare med Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Föreningen behöver få större formell status för att kunna påverka politiker och

4 politiken i respektive medlemsland. Det ska ske genom att enas om vad vi vill, bli tydligare och mer slagkraftiga och gå ut med gemensamma uttalanden. Men vi behöver även förbättra våra kontakter med gräsrötter på lokal planet, för att öka vår legitimitet hos dem. Intresset för nordiskt samarbete har ökat, men vi behöver höja temperaturen ännu mer! Nedanstående är en utveckling av de resultat som tidigare år arbetats fram: Vi behöver skapa en gemensam identitet för att kunna göra gemensamma uttalanden och bli en viktig aktör med intressebevakning för de nordiska ländernas arbete med lokalt utvecklingsarbete. Ett effektivt erfarenhetsutbyte är grunden för att få kunskaper om varandras utmaningar och arbetssätt och för att kunna ta del av varandras framgångmodeller. Bygga goda relationer med andra. Tre prioriterade arbetsområden och tre projektområden formulerades: Erfarenhetsutbyte bör ske på flera olika sätt. - Alla länder utser någon eller några pilotbyar som arbetar med exvis servicefrågor. Verksamheten följs och dokumenteras och byarna får träffa varandra. Det övergripande syftet är att hitta effektiva lokala servicemodeller där organisatoriska, sociala, ekonomiska och juridiska aspekter analyseras. Målsättningen är att skapa långsiktigt hållbara lösningar lokalt som säkerställer service på ett kostnadseffektivt och för de boende ändamålsenligt sätt. - Framgångsmodeller. Varje land delar med sig av sina spetskunskaper med syftet att sprida kunskaperna och modellerna i de nordiska länderna. Det gör oss effektivare. Forskning och fördjupande diskussioner - Finland har fått pengar för att anordna Think tanks. Genom att delta och/eller ta del av deras erfarenheter och slutsatser kan vi fördjupa våra analyser och ge tyngd åt vårt arbete. Resekostnader: Ett viktigt första steg i vårt arbete är att få loss externa medel som täcker resekostnader så att alla intresserade kan vara med. Färöarna och Island bjuds in till vårt årsmöte. Vi kan konstatera att strategin bara till begränsade delar implementerats och att merparten återstår. Resurser och projekt HNSL har inte lyckats skaffa fram externa resurser för de utvecklingsprojekt som är önskvärda. De ekonomiska medel som våra egna medlemmar avsätter, främst genom medlemsavgifter, är otillräckliga. Under året har många kontakter tagits med ledamöterna i Nordiska Rådet, men ingen ansökan är gjord, varken till Nordplus eller till Nordiska Ministerrådet. Inez Abrahamzon har också ansökt om stipendie för journalister för att skriva om nordiskt samarbete, men fått avslag. Vid vårmötet bestämdes följande medlemsavgifter: Sverige 500 euro, Island 250 euro, Danmark 500 euro, Finland 500 euro och Norge 500 euro och Åland 250 euro.

5 Informationsspridning och Hemsidan Hemsidan har blivit ett allt viktigare instrument för HNSL verksamhet. Sverige har haft ansvarat för hemsidan under Ett temablad om Finland, där utvecklingsarbetet i Pedersöre kommun redovisades, kom ut i början av Bilaga 10.

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

STYRELSENS REDOVISNING 2010

STYRELSENS REDOVISNING 2010 STYRELSENS REDOVISNING 2010 Några ord från ordföranden Sammanfattning av verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelse detaljerad redovisning Bilaga till Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisorernas

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

sektorprogram Kultur och medier

sektorprogram Kultur och medier sektorprogram Kultur och medier Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Kultur och medier Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2511-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-731

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer