Utbildnings- och utbytestjänstgöring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildnings- och utbytestjänstgöring"

Transkript

1 Utbildnings- och utbytestjänstgöring i utlandet Information om vilka möjligheter du som statstjänsteman har att arbeta i ett annat EU-land eller i en internationell organisation under en kortare period. 2008

2 Inledning... 3 Nyheter Avtal med Spanienl... 4 Påbörjade avtalsförhandlingar med fler länder... 4 Internationell utbytestjänstgöring... 5 Utbildningstjänstgöring vid internationella organisationer... 7 Utbytestjänstgöring mellan Kommissionen i Bryssel och Sverige Nordiska Ministerrådets utbytestjänstgöringsprogram Utbytestjänstöringsprogram i Regeringskansliets regi Korttidstjänstgöring på Sveriges Representation i Bryssel Korttidstjänstgöring vid utlandsmyndighet (ambassad)... 15

3 Inledning Verva ansvarar för de bilaterala avtal som Sverige har angående utbytestjänstgöring med andra länder i Europa, Nordiska Ministerrådets tjänstemannautbyte och det övriga medverkandet i Nätverket ERT, European Reciprocal Training. Verva vill med denna information ge dig som tjänsteman i statsförvaltningen en inblick i de möjligheter som finns att arbeta en kortare period i ett annat Europeiskt land eller i en internationell organisation. Utbytestjänstgöring innebär att du får arbeta en kortare period utomlands för att stärka din kompetens inom ditt arbetsområde, utveckla dina språkkunskaper, chansen att knyta värdefulla kontakter med kolleger i andra länder i Europa som arbetar inom samma arbetsområde som du, på plats se hur dina sakfrågor handläggs i ett annat Europeiskt land. Det ger inte bara dig som anställd en stor erfarenhet, utan även din arbetsgivare får ta del av dessa kunskaper då du kommer tillbaka till din arbetsplats. Att delta i utbytestjänstgöring är kompetensutveckling på hög nivå, en möjlighet som alla borde ta.

4 Nyheter 2008 Avtal med Portugal Sverige har tecknat ett bilateralt utbytestjänstgöringsavtal med Spanien, som riktar sig till tjänstemän i statsförvaltningen. Avtalet innebär att man som svensk har möjlighet att tjänstgöra i den Spanska statsförvaltningen under en period av 1-3 månader, och att Spanska tjänstemän har möjlighet att söka till den svenska statsförvaltningen. Påbörjade avtalsförhandlingar med fler länder Inför Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009, har Sverige tagit kontakter med Tjeckien, som innehar ordförandeskapet före oss, med en förfrågan om att teckna en överenskommelse om utbytestjänstgöring, tjänstemän emellan. Vi hoppas att detta skall kunna vara klart till hösten 2008.

5 Internationell utbytestjänstgöring Sverige har genom Verva slutit avtal och överenskommelser med ett antal länder inom EU om utbytestjänstgöring för tjänstemän i statsförvaltningen Syftet är att ge dig som statstjänsteman inom EU möjlighet att skapa kontakter för att stimulera samarbetet mellan länderna samt ge en sektoriell kunskap om nationella lösningar. Utbytestjänstgöring riktar sig till dig som är statstjänsteman med akademisk examen, goda språkkunskaper och några års arbetslivserfarenhet inom ditt område. Utbytestjänstgöringen omfattar cirka 3 månader. De länder du kan söka utbytestjänst i är Frankrike, Irland, Nederländerna, Polen Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Scottish Office (specialavtal) och Storbritannien/Sverige (Shadowing Agreement). Shadowing Agreement Sverige och Storbritannien har slutit ett tilläggsavtal, ett så kallat Shadowing Agreement, till det ordinarie bilaterala avtalet om utbytestjänstgöring. Syftet är att ge möjlighet till utbytestjänstgöring under en kortare period. Ibland kan det vara svårt att avvara personal under en längre period. Familjesituationen kanske inte heller medger ett längre utbyte. Genom ett kortare utbyte, 2-4 veckor, får fler möjligheten att ta del av programmet.

6 Att söka utbytestjänst Det finns inga färdiga tjänster eller praktikplatser att söka. Alla placeringar arrangeras utifrån de olika ansökningar som kommer in. Ansökan skriver du som en vanlig jobbansökan. Den ska vara på engelska. Ansökan bör innehålla en personlig presentation med kortare bakgrund om dig själv, till vilket land ansökan ska ställas och inom vilket område som du skulle vilja tjänstgöra och varför. En meritförteckning på engelska ska bifogas och en tillstyrkan av chef eller personalansvarig angående kostnaderna kring bortavistelsen. Detaljer om arbetsuppgifter, tidpunkt för utbytestjänstgöringen med mera görs upp direkt mellan dig som sökande och kontaktpersonen. Ansökan till utbytestjänstgöringsprogrammen kan du göra när som helst under året. Kostnader Din arbetsgivare betalar lön och omkostnader under utlandstjänstgöringen. Kontrakt (URA-kontrakt) eller traktamentsfrågor hanteras av din arbetsgivare. Vem som ansvarar för kostnaderna skiljer sig åt mellan departement och myndigheter. Ta därför alltid reda på vem som ska stå för kostnaderna under din bortavaro. Ansökan Ansökan skickas till Petra Göransson, Verva, Box 214, Stockholm, för vidarebefordran till respektive land. OBS! Ansökan till Shadowingprogrammet görs på ett särskilt ansökningsformulär som rekvireras från Petra Göransson. eller hämtas på under utbildningar och konferenser och utbytestjänst och concours. Har du frågor är du välkommen att e-posta eller ringa

7 Utbildningstjänstgöring vid internationella organisationer Sverige har för närvarande överenskommelser med ett antal internationella organisationer - UNESCO, OECD och Europarådet - dit man kan söka om utbildningstjänst, dvs. möjlighet till praktik inom organisationen under ett antal månader. Utbildningstjänstgöringsprogrammen vid OECD, UNESCO och Europarådet riktar sig till dig som är statstjänsteman med akademisk examen och goda kunskaper i franska och engelska samt några års arbetslivserfarenhet från ditt nuvarande arbetsområde. Tjänstgöringen vid de internationella organisationerna omfattar tre månader vid UNESCO, fyra månader vid Europarådet och sex månader eller mer vid OECD. Ekonomiska villkor Arbetsgivaren betalar din lön och dina omkostnader under utlandstjänstgöringen. Kontrakt (URA-kontrakt) eller traktamentsfrågor hanteras av din arbetsgivare. Det skiljer sig mellan departement och myndigheter vem inom organisationen som ansvarar för kostnaderna, så ta reda på hur det förhåller sig på just din arbetsplats. Att söka utbildningstjänstgöring Skriv som en vanlig jobbansökan. Den bör innehålla en personlig presentation med en kortare bakgrund och varför du är intresserad av en utbildningstjänst. En meritförteckning på franska och engelska ska bifogas och en tillstyrkan av din chef eller personalansvarig angående kostnaderna kring bortavistelsen. I ansökan ska det arbetsområde inom organisationen som du är intresserad av anges. Dessa områden presenteras nedan. Områdena ska vara kopplade till ditt nuvarande arbete och utbildning.

8 Information om organisationerna och de olika tjänstgöringsområdena Mer information om de olika organisationerna och de olika arbetsområdena finns för OECD:s och Europarådets handläggare på Utrikesdepartementet. Du kan nå dem via Regeringskansliets växel För mer information om UNESCO kontakta Kerstin Lundman på Unescorådets kansli, Utbildningsdepartementet tfn Områden vid OECD 1. Centre for Co-operation with non-members (CCNM) Arbetsuppgift: Ansvara för ett antal CCNM program i ett antal av de nyligen självständiga staterna i forna Sovjetunionen. Kvalifikationer: Ekonom 2. Information Technology and Network Services Arbetsuppgift: Delta i utveckling och utvärdering av informationssystem. Kvalifikationer: IT-specialist 3. Environment Directorate Arbetsuppgift: Sekreterare i en High Level Advisory Group som ska utreda OECD:s framtida roll och strategi inom miljöområdet. Kvalifikationer: Miljöexpert med internationell erfarenhet 4. Information Technology and Network Services Arbetsuppgift: Arbeta vid The Long Term Co-operation Office. Kvalifikationer: Programmerare 5. Development Centre Arbetsuppgift: Delta i forskningsarbete, t.ex. de ekonomiska relationerna mellan OECD och utvecklingsländerna, möjligheter och begränsningar för integration av de fattiga länderna etc. Kvalifikationer: Nationalekonom med erfarenhet av forskningsarbete 6. International Energy Agency Arbetsuppgift: Arbeta vid The Long Term Co-operation Office. Kvalifikationer: Energiteknolog

9 7. Directorate for Science Technology and Industry Arbetsuppgift: Delta i arbetet om teknologi, produktion och sysselsättning. Analys och eller statistikarbete. Kvalifikationer: Ekonom, statistiker 8. Public Management Service (PUMA) Arbetsuppgift: Arbeta inom något av områdena, HRM och etik, statistik, IT eller förvaltningsutveckling. Kvalifikationer: Lämplig akademisk utbildning och erfarenhet 9. Directorate for Food Agriculture and Fisheries Arbetsuppgift: Delta i arbetet vars syfte är att förstärka det jordbrukspolitiska reformarbetet. Kvalifikationer: Jordbruksexpert 10. European Conference of Ministers of Transport Arbetsuppgift: Delta i arbetet med järnvägsstrukturförändringar. Arbeta med finansflödesanalyser, uppföljning av ECMT-undersökning om implementering av EUdirektiv eller kollektivtrafikens miljöeffekter. Kvalifikationer: Lämplig akademisk utbildning och erfarenhet. 11. Statistics Directorate Arbetsuppgift: Statistikarbetet vid MEI (Main Economic Indicators) eller NAD (National Accounts Division). Kvalifikationer: Statistiker 12. Development Co-operation Directorate Arbetsuppgift: Delta i arbetet med att presentera strategierna i programmet The 21st Century; The Contribution of Development Co-operation Välfärd, social utveckling och miljöhushållning. Kvalifikationer: Lämplig akademisk utbildning samt minst 5 års arbetslivserfarenhet

10 Områden vid UNESCO 1. Utbildning 2. Vetenskap 3. Kultur 4. Media, informationsteknologi, information, människa/miljö, världsarvsfrågor, demokrati och mänskliga rättigheter samt kvinnofrågor Det finns ytterligare områden inom UNESCO som går att söka till. För mer information kontakta Kerstin Lundman på Unescorådets kansli, Utbildningsdepartementet, Områden vid Europarådet 1. Politiska direktoratet 2. Juridiska direktoratet 3. Direktoratet för mänskliga rättigheter 4. Direktoratet för Utbildning, kultur och sport 5. Sociala och ekonomiska direktoratet 6. Direktoratet för information m.m. 7. Ungdomsdirektoratet 8. Direktoratet för naturvård samt regionala och kommunala frågor Ansökan Ansökan till utbildningstjänstgöring kan du göra när som helst under året. Ansökan skickas till Petra Göransson, Verva, Box 214, Stockholm för vidarebefordran till respektive organisation.

11 Utbytestjänstgöring mellan Kommissionen i Bryssel och Sverige Programmet för utbytestjänstgöring mellan tjänstemän i europeiska kommissionen och medlemsstaterna syftar till att stärka samarbetet mellan EU och de nationella förvaltningarna och öka kunskapen kring olika förvaltningssystem. I Sverige riktar sig utbytestjänstgöringen till statstjänstemän med akademisk examen och goda kunskaper i engelska. Inom kommissionen riktar sig utbytestjänstgöringen till tjänstemän på s.k. A- eller B- nivå med akademisk examen. I första hand ska sökande med annan inhemsk bakgrund än från ansökarlandet prioriteras. Detta innebär att en kommissionstjänsteman från t.ex. Finland har företräde till utbytestjänstgöring i Sverige framför en svensk kommissionstjänsteman. För praktikplats i Sverige krävs engelska som arbetsspråk. Resursneutralitet Programmet bygger på ett ömsesidigt och resursneutralt utbyte som i varje enskilt fall kan pågå under en period av minst sex månader till max två år. Med resursneutralitet menas att när en kommissionstjänsteman söker praktikplats i Sverige så krävs det att de departement eller myndigheter som ansökan sänts till, har en tjänsteman som är intresserad av att göra praktik på motsvarande generaldirektorat i kommissionen. För att en svensk tjänsteman ska få praktikplats i ett av kommissionens generaldirektorat krävs det att en kommissionstjänsteman inom det generaldirektoratet är intresserad av att praktisera i Sverige. Innan utbytestjänstgöringen kan äga rum ska berörd generaldirektör i kommissionen godkänna utbytet. Kostnader Alla kostnader som rör utbytestjänstgöringen, som lön och omkostnader, betalas av arbetsgivaren i hemmaorganisationen. Tjänstemannen ska omfattas av sitt hemlands social- och sjukförsäkringssystem under utbytestjänstgöringsperioden.

12 Ansökan från Sverige till Kommissionen Ansökan ska skrivas på ett formulär som hämtas på I ansökan ska den sökandes professionella profil anges samt språkkunskaper, utbildning, arbetslivserfarenhet, övriga kompetensområden och personlig information. En meritförteckning på engelska ska också bifogas ansökan. När en svensk tjänsteman söker utbytestjänst i kommissionen skickas ansökan till Verva för vidarebefordran till kommissionen via Sveriges representation i Bryssel. I Kommissionen, DG ADMIN, finns en CV-bank upprättad. Det innebär att alla ansökningar som kommer in, både från kommissionens och från medlemsstaternas tjänstemän, kommer att matchas med varandra. Om ett tjänstemannautbyte går att få till stånd sköts alla kontakter om tidpunkter, praktiska förfaranden med mera direkt mellan de inblandade parterna och Verva informeras fortlöpande. Detsamma gäller då ett tjänstemannautbyte inte är möjligt att genomföra. Ansökan till detta program kan ske fortlöpande. Ansökan skickas sedan till Petra Göransson, Verva, Box 124, Stockholm, för vidarebefordran till Kommissionen. Ansökningar till Sverige Ansökningar som kommer till Sverige från kommissionen skickas direkt till personalfunktionen på det departement eller myndighet som respektive tjänsteman önskat. Personalfunktionen ansvarar för att annonsera efter en svensk statstjänsteman som är intresserad av att tjänstgöra inom motsvarande område i kommissionen. Information För ytterligare information och frågor kring de olika utbytes- och utbildningsprogrammen kontakta Petra Göransson, Verva, Box 124, Stockholm. tfn

13 Nordiska Ministerrådets utbytestjänstgöringsprogram Nordiska Ministerrådet ger i samarbete med de nordiska regeringarna de anställda inom den statliga förvaltningen möjlighet till utbytestjänstgöring i ett annat nordiskt land. I Sverige handläggs utbytestjänstgöringen av Verva. Syftet är att ge dig som statstjänsteman möjlighet att arbeta en kortare eller längre tid i en annan nordisk förvaltning för att lära känna förhållandena i de nordiska grannländerna. Genom det utvecklas det nordiska samarbetet, de nordiska offentliga verksamheterna och deltagarna själva. Utbytestjänstgöringen riktar sig till alla statstjänstemän. Att söka utbytestjänst Är du intresserad av att delta i nordisk utbytestjänstgöring ska du själv undersöka möjligheterna till ett utbyte på den myndighet i det land du är intresserad av att tjänstgöra i. När alla parter sedan är överens fyller du i en ansökningsblankett och skickar den till din personalchef. Utbytet förutsätter inte något ömsesidigt byte av arbetsplats mellan två anställda, men det arbete du gör på den mottagande nordiska myndigheten ska innehålla arbetsuppgifter som, så långt som möjligt, motsvarar de du har i ditt hemland. Efter avslutad utbytestjänst ska du inom två månader skriva en rapport inom två månader om de erfarenheter du fått under perioden. Rapporten ska lämnas till hemmamyndigheten, för vidarebefordran till Verva. Tidsperiod Tjänstgöringen kan omfatta mellan en och tolv månader. Kostnader Utbytestjänstgöringen ingår i din anställning på den egna myndigheten, som också betalar lönen under utbytesperioden. Nordiska ministerrådet bidrar med ett stipendium på DKK/tjänstgöringsmånad samt ersättning för kostnader kring resan till och från tjänstgöringsorten. Om tjänstgöringen varar sex månader eller längre finns särskilda regler om bland annat resekostnader för medflyttande familjemedlemmar.

14 Ansökan För att göra det lättare att söka utbytestjänst finns en särskild ansökningsblankett att hämta på under utbildningar och konferenser, utbytestjänstgöring. Blanketten lämnar du till myndigheten du arbetar på, som tar ställning till din ansökan. Myndigheten skickar därefter in ansökningsblanketten till Petra Göransson, Verva. Ansökan kan du göra när som helst under året. Information Ytterligare frågor och information om nordisk utbytestjänstgöring lämnas av Petra Göransson, Verva, e-post tfn

15 Utbytestjänstöringsprogram i Regeringskansliets regi Korttidstjänstgöring på Sveriges Representation i Bryssel Korttidstjänstgöringen i Bryssel riktar sig i första hand till handläggare i Regeringskansliet. För mer information om korttidsprogrammet, kontakta Gunnar Lindgren, RK Kompetens/Forum Europa, e-post tfn Korttidstjänstgöring vid utlandsmyndighet (ambassad) Detta program handläggs av utrikesdepartementet och riktar sig till handläggare (exklusive UD-tjänstemän) inom Regeringskansliet. För mer information kontakta Isabelle Schlyter, UD P-SIR, e-post tfn

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA för studie- och yrkesvägledare en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2010 Redaktör: Nina Ahlroos Produktion: eddy.se ab, Visby 2010 Tryck: Elanders

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2011 /2012 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2010 /2011 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Gemensam administration vid utlandsmyndigheterna i Bryssel 2001:25

Gemensam administration vid utlandsmyndigheterna i Bryssel 2001:25 Gemensam administration vid utlandsmyndigheterna i Bryssel 2001:25 MISSIV DATUM DIARIENR 2001-10-17 2001/206-5 ERT DATUM 2001-04-10 ER BETECKNING Regeringskansliet Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap Under hösten/vintern 2007/08 sjösatte CFL ett kunskapsbildningsarbete med inriktning mot att ta fram kunskap om hur man i folkbildningen skapar förutsättningar för att bygga transnationella nätverk som

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Lärande exempel Så bekämpar du rasism i din. stad. ECAR European Cities against Racism Project

Lärande exempel Så bekämpar du rasism i din. stad. ECAR European Cities against Racism Project Lärande exempel Så bekämpar du rasism i din stad ECAR European Cities against Racism Project 2 Lärande exempel - Så bekämpar du rasism i din stad Projektet ECAR - European Cities against Racism Denna broschyr

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer