Styr kosan ut i värl. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styr kosan ut i värl. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet."

Transkript

1 Ut i världen nu!

2 Styr kosan ut i värl Världen är full av möjligheter! Du kan fara utomlands för att studera, för att göra arbetspraktik eller frivilligarbete, för att jobba eller bara för att skaffa dig nya erfarenheter. Utbyteselev kan du bli redan under gymnasietiden eller då du studerar vid en yrkesläroanstalt. Studierna räcker i allmänhet ett läsår. Utbytet sker vanligen via någon organisation för elevutbyte. Språk- och sommarkurser fi nns att tillgå till exempel under ferierna. De kursformade studierna kan räcka alltifrån en vecka till fl era månader. Kurser anordnas av olika läroanstalter och privatföretag. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet. Du studerar, beroende på utbildningstadium och -område, vid den utländska läroanstalten under några veckor, en termin eller ett helt läsår, ämnen som hör till en examen i hemlandet. Mera information om de olika möjligheter får du från din egen läroanstalt. En hel examen i utlandet är möjlig, om du redan har genomgått grundskolan, avslutat dina studier på andra stadiet eller vid en högskola. Inträdeskraven, ansökningstiderna, kostnaderna och övriga praktiska arrangemang är olika i alla länder och läroanstalter. Det lönar sig att ta reda på saker och ting i god tid, för ansökningsprocessen är lång. Volontärarbete utomlands kan räcka fl era månader, men alternativt kan du delta i internationella arbetsläger, som varar endast några veckor. Arbetets längd, destinationslandet, åldersgränsen och övriga urvalskriterier varierar alltefter program.

3 den Volotärarbetsprogram erbjuds bland annat av olika organisationer. Av person som önskar delta som frivillig förutsätts inte någon särskild utbildningsnivå eller språkfärdighet. Till exempel Europeisk volontärtjänst (EVS) understöder speciellt ungdomar som har ett sämre utgångsläge än andra. Arbetspraktik utomlands innebär, att du kan jobba med uppgifter inom ditt eget område. Då du söker arbetspraktik är det ett villkor att du studerar på heltid eller är nyutexaminerad. Under praktiken räcker arbetet i allmänhet några månader, men beroende på arbetets art t.o.m. längre än ett helt år. Som ung var jag rätt så blyg, men mitt år som utbyteselev öppnade en helt ny värld för mig och förändrade helt mitt sätt att möta andra människor. Det var en mer omvälvande erfarenhet än jag någonsin kunnat ana. Sami Törmä, 33, reklamplanerare, Googles Finlands kontor, Helsingfors Du kan själv skaffa en praktikplats eller hitta en plats t.ex. via din läroanstalt. Du kan även söka praktikplats via program som erbjuds av CIMO eller någon annan organisation. Perioden för inlärning i arbetet, som är en del av den grundläggande yrkesutbildningen, kan du även avlägga utomlands. Under utlandsperioden utför du på arbetsplatsen studiehelheter i anslutning till studierna och avlägger yrkesprov på samma sätt som under inlärning i arbetet i hemlandet. Mera information får du från din läroanstalt. Att jobba i ett annat land är möjligt, då du fyllt 18 år. Din arbetserfarenhet, utbildning och språkkunskap Emedan arbetet i internationell miljö är utmanande, är även upplevelsen av att ha lyckats mycket stor. Jag önskar mig många fler dylika upplevelser för de är ytterst belönande. Venla Laakkonen, 26, VD:s specialmedhjälpare, Oy Karelian Trains Ltd, Helsingfors

4 påverkar vilket slag av arbete du kan få. Även arbetssituationen i destinationslandet är avgörande. Du kan inleda arbetssökningen med ett besök på arbetskraftsbyrån. EURES-tjänsten förmedlar i huvudsak arbetsplatser i Europa. Det fi nns även färdiga program, såsom Allianssis ungdomsutbytesprogram och Nordjob, med vars hjälp du kan söka kortvariga jobb. För dessa arbetsplatser krävs i allmänhet inte tidigare arbetserfarenhet. Internationella erfarenheter kan du skaffa dig även i en kamratkrets eller en hobbygrupp eller du kan delta i olika internationella läger. Det kan vara möjligt att delta även om du inte ännu har fyllt 18 år, men åldersgränserna och övriga inträdesfordringar varierar alltefter program och läger. Man kan aldrig veta vart en utlands- erfarenhet kan ta en. Det som är säkert är att den kan föra mycket långt. Suvi Järvelä, 30, specialsakkunnig inom trafikområdet, Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, Bryssel EU:s ungdomsprogram Youth in Action stöder bland annat 1-3 veckor långa gruppträffar som de unga själva planerar och genomför och på vilka de lär känna andra ungdomar och andra kulturer. Vidare anordnar olika organisationer internationella läger och sommarutbyten. Vart skulle du fara? För mera information se Alla kan vara med! Internationalism kan enbart hjälpa dig framåt. Jag hoppas att varje ungdom vågar ta det första steget, för det lönar sig verkligen. Ossi Ollikainen, 24, ungdomsledare, Hyvinge stad

5 Som 16-åring en första gruppträff i Belgien, därefter fl era gruppträffar i olika länder, studier som utbyteselev i England, numera ungdomsledare med specialisering i internationella frågor; hans dröm är att undervisa i fostran till internationalism. Ossi Suvi Venla Arbetspraktik i Estland, studier som utbyteselev i Ryssland, för närvarande specialmedhjälpare till Karelian Trains verkställande direktör med dröm om att fortsätta på den internationella banan. Arbetspraktik som lett till arbete i Österrike, varefter karriärbyte med inriktning på luftfart; numera specialsakkunnig inom trafi kområdet i Bryssel med dröm om att i framtiden jobba vid någon internationell organisation ute i världen. Sami Som gymnasist ett år som utbyteselev i USA, reste efter avslutad militärtjänst till England för att avlägga magisterexamen; innehaft fl era internationella arbetsplatser i Finland, för närvarande reklamplanerare vid Googles Finlands kontor; en ständig dröm att få resa ut i världen igen. Vart skulle du fara?

6 Maailmalle.net är en webbtjänst som upprättats och underhålls av Centret för internationellt personutbyte CIMO. Tjänsten ger ungdomar och personer som jobbar med dem information om studier och arbetspraktik utomlands samt om allehanda internationell verksamhet. På webbtjänsten fi nns mera information om allt som ingår i den här broschyren samt hjälp vid valet av ett alternativ som är lämpligt just för dig! Samis, Venlas, Suvis och Ossis berättelser återfi nns i sin helhet under adressen: Mera information får du från CIMO. Ring, skicka e-post eller besök oss i Hagnäs, Helsingfors! Närmare kontaktinformation och öppettider för rådgivningstjänsten fi nns på -webbtjänsten. Erweko Painotuote Oy 9/2008, 1:sta upplagan, 700 Foto: Satu Haavisto Layout: Satu Salmivalli ISBN (tryck) ISBN (pdf) Centret för internationellt personutbyte CIMO PB 343, Helsingfors

Med kurs mot världen

Med kurs mot världen Med kurs mot världen Innehåll Inledning INLEDNING Klar för start Vilket bagage för resan ut i världen? Ilmari far iväg som volontär Sofia far iväg för att praktisera Uppgift: Internationalisering och jag

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet

Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014 11 Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver ett intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet.

Läs mer

ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN!

ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN! FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMMER 3B/2014 ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN! Vad och hur man lär sig inom Youth in Actionprojekt Den

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Vill Du bli en arbetare i Guds rike?

Vill Du bli en arbetare i Guds rike? Vill Du bli en arbetare i Guds rike? Team- & Lärjungaskola Shalom Utbildning/Blå Kust 2012-2013 Blå Kust är en skola med fokus på lärjungaträning. Genom teori och praktik får du som elev möjlighet att

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Att söka dispens från djurlaborationer

Att söka dispens från djurlaborationer p Att söka dispens från djurlaborationer Många av djurförsöken inom olika utbildningar är frivilliga och ibland erbjuds andra laborationer som alternativ. Men på vissa utbildningar förekommer även obligatoriska

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock Jobba i Finland Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland Anton Ivanov/Shutterstock te-tjanster.fi Arbets- och näringsministeriet, 11/2014 Layout: Edita Publishing Ltd Tryck:

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer