Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång"

Transkript

1 I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår dessutom information om reformen av ansökan till högskolor, ansökningar under sommaren och info om den kommunala SADe-turnén. Bild: Atte Tanner Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång Det pågår som bäst förberedelser inför antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt inom ansökan till yrkesinriktad specialundervisning. Utbildningsanordnarna har överfört vitsordsuppgifterna för eleverna i nionde och tionde klassen till Studieinfo. Anordnarna av yrkes- och gymnasieutbildning har sparat provresultaten och andra uppgifter som behövs för antagningen. Utbildningsstyrelsen genomför antagningsräkningarna och placeringen under första veckan i juni. Utbildningsanordnarna kan granska antagningsförslaget tidigast 9.6. Resultaten av antagningarna delges de sökande tidigast Under sommaren kan läroanstalterna ordna egna tilläggsansökningar till lediga studieplatser i gemensam ansökan och ansökan till specialundervisning. De lediga studieplatserna visas i Studieinfo.fi, där också ansökan görs. Mera information: specialsakkunnig Katariina Männikkö, katariina.mannikko(at)oph.fi av finansministeriet:www.vm.fi/sade

2 Ansökan till förberedande utbildningar efter grundskolan pågår Ansökan till förberedande utbildningar efter grundskolan startade Ansökan pågår fram till 21.7 i Studieinfo. Med en och samma ansökningsblankett kan man söka till tionde klassen, till utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning och till utbildning som förbereder ininvandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning. I ansökan ingår över 200 ansökningsmål. Antagningsresultaten publiceras tidigast 7.8. Mera information: specialsakkunnig Katariina Männikkö, katariina.mannikko(at)oph.fi Aktuellt inom egrunder Från och med har det varit möjligt att använda Lp-verktyget som erbjuds inom ramen för tjänsten egrunder. Med verktyget kan utbildningsanordnaren digitalt göra upp, publicera och uppdatera läroplanen för den grundläggande utbildningen. Läroplansverktyget erbjuder en tydlig struktur för den lokala läroplanen med utgångspunkt i de grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen som utfärdades Verktyget är nära sammankopplat med den övriga egrunder-tjänsten och i fortsättningen även med utvecklandet av grunderna för läroplanen. Ibruktagandet av läroplansverktyget sker så att utbildningsanordnaren utser en kontaktperson för egrunder. Kontaktpersonen för egrunder meddelar sina kontaktuppgifter till egrunders kundtjänst Kontaktpersonen för egrunder ansvarar i praktiken för den lokala koordineringen av ibruktagandet av tjänsten, utbildning och information utgående från ett färdigt material som Utbildningsstyrelsen har producerat. Kontaktpersonen fungerar också som kontaktperson mellan utbildningsanordnaren och Utbildningsstyrelsen i frågor som gäller tjänsten. Den ansvariga användaren för Studieinfo som utbildningsanordnaren har utsett skapar de användarnamn och ger de användarrättigheter som behövs för ibruktagande av verktyget. Utbildningsstyrelsen har skickat meddelanden till de utsedda kontaktpersonerna och till de ansvariga användarna för Studieinfo. De första utbildningarna i hur man använder Lp-verktyget har ordnats och responsen har varit positiv. Flera utbildningsanordnare har meddelat att de kommer att ta i bruk verktyget i det egna läroplansarbetet. Utbildningsstyrelsen planerar som bäst utbildningar till hösten. Information om de nya utbildningarna och innehållen publiceras i egrunder och i Utbildningsstyrelsens övriga webbtjänster. Ytterligare information om läroplansverktyget och hur det tas i bruk fås vid behov även från egrunders kundtjänst. Introduktionsvideon för egrunder publiceras i slutet av maj.

3 Mera information: specialsakkunnig Ulla Angervo, ulla.angervo(at)oph.fi, sakkunnig Charlotta Rehn, charlotta.rehn(at)oph.fi (svenskspråkig utbildning) Mötesplatsen för läroavtalsutbildningen presenterades Oppisopimuskoulutuksen tietotori, som ordnades av Utbildningsstyrelsen, samlade till Finlandia-huset drygt 200 sakkunniga som arbetar med läroavtalsutbildning. Som ett aktuellt tema lanserades den nya mötesplatsen för läroavtalsutbildning, som öppnats som en del av Studieinfo. Tjänsten välkomnades med stora förväntningar, men för tjänsten framställdes också många önskemål. Mötesplatsen för läroavtalsutbildningen har förverkligats som ett samarbete mellan undervisningsoch kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och arbets- och näringsministeriet. Mötesplatsen är avsedd för studerande, företagare och arbetsgivare. I Studieinfo visas vid behov en lista över alla läroavtalsutbildningsanordnare. Dessutom finns länkar till TE-tjänsterna, med möjlighet för arbetsgivare att anmäla lediga läroavtalsplatser (E-tjänst för företagare och arbetsgivare) och för studerande att söka en läroavtalsarbetsplats (CV-netti). Mera information: specialsakkunnig Ulla Angervo, ulla.angervo(at)oph.fi Opintopolku-Studieinfo-tjänsten presenterades på Nordic Digital Daydagarna i Estland Under ICT-veckan och Nordic Digital Day dagarna i Estland ( ) presenterades framgångsrika ICT-projekt i olika nordiska länder. Från Finland deltog Kanta.fi och Opintopolku.fi/Studieinfo.fi representerade av Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen. Som ett intressant plock ur programmet kan nämnas presentationen från Danmark, där medborgare och företag sköter sina ärenden till den offentliga förvaltningen digitalt, vilket dessutom är lagstadgat. Att erbjuda digitala tjänster är obligatoriskt för myndigheterna. Olika myndighetsärenden sköts i praktiken så gott som helt och hållet digitalt i och med att en nationell och obligatorisk digital postlåda togs i bruk år Också Estlands presentation innehöll intressant information om Estlands e-medborgarskap. Utlänningar kan genom att betala 50 euro skaffa sig en digital identitet som stöds av den estländska staten, dvs. ett e-medborgarskap. I försöks-

4 skedet beviljades e-medborgarskap till utlänningar. Estland har som mål att få åtminstone 10 miljoner e-estländare. Mera information: applikationschef Laila Puranen, laila.puranen(at)oph.fi SADe-programmets kommunturné fortsätter Inom SADe-programmet genomförs under år 2015 en riksomfattande Ole sateentekijä -turné på åtta orter. Följande orter i tur är Vasa, Tammerfors, Åbo och Vanda. Bekanta dig med programmet och anmäl dig via länken: Under eftermiddagens diskussion tas Opintopolku.fi/Studieinfo.fi och egrunder-tjänsten upp. Målgruppen för diskussionerna är främst utbildningsanordnare och representanter för läroanstalter och organisationer. Mera information: projektplanerare Sari Virtanen, sari.virtanen(at)minedu.fi Aktuellt om ansökan till högskolor Högskolorna har redan från och med slutet av maj publicerat de första resultaten av antagningen inom gemensam ansökan på våren. I praktiken innebär detta att en del sökande kan se sitt antagningsresultat då de loggar in i MinStudieinfo-tjänsten. Om det är möjligt för en sökande att ta emot studieplatsen, kan sökande redan i detta skede få ett e-postmeddelande. Alla antagningsresultat publiceras senast 3.7 och samtliga sökande får ett brev om resultatet i början av juli. I brevet framgår sökandes resultat per ansökningsönskemål enligt situationen i slutet av juni. Sökanden ska senast 17.7 kl ta emot sin studieplats. En sökande som godkänns till något annat än sitt första ansökningsönskemål och är på reservplats för ett eller flera högre ansökningsönskemål, kan ta emot studieplatsen villkorligt från och med 3.7. Sökande antas från reservplats ända fram till 12.8.

5 Närmare anvisningar om mottagande av studieplats finns här: Mera information: planerare Jaana Saha, jaana.saha(at)oph.fi Studieinfo-nyhetsbrevet utkommer varje månad Redaktörer: Ritva Sammalkivi, ritva.sammalkivi(at)oph.fi Sari Virtanen, sari.virtanen(at)minedu.fi Översättning och redigering: Regina Westermark, regina.westermark(at)oph.fi

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Steg för steg S10932. Slutrapport

Steg för steg S10932. Slutrapport Steg för steg S10932 Slutrapport 1 INNEHÅLL 1. CENTRALA UPPGIFTER 2. SAMMANDRAG 3. LEDNING, ADMINISTRATION OCH SAMARBETE 4. BAKGRUND, MÅL OCH MÅLGRUPP 5. VERKSAMHET OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN 5.1

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Tarja Frisk (red.) LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Lärmiljöer i yrkesutbildningen idéer, uppslag och exempel Guider och handböcker 2010:4 Guider och handböcker 2010:4 ISBN 978-952-13-4504-3 (pdf) ISSN-L 1798-906X

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen Närings-, trafik- och miljöcentralerna, ansvarsområdena för näringar Arbets- och näringsbyråerna 21.2.2013 TEM/2905/03.01.04/2012 Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram Innehåll 1. Tvåspråkighetsprogrammets bakgrund och mål 1 2. Rätten att använda sitt eget språk i en tvåspråkig stad 2 2.1 Rätten att använda sitt eget språk i Vanda stad 2 2.2 En tvåspråkig stads åligganden

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer