Sara Karlsson Mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sara Karlsson Mars 2015"

Transkript

1 Sara Karlsson Mars 2015

2 Regler för arbetstillstånd

3 Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar. Utlänningar med permanent uppehållstillstånd. Varaktigt bosatta i andra EUländer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

4 Vem får arbeta i Sverige? Medborgare i länder utanför EU/EES som fått arbetstillstånd i Sverige (omfattar även EU-blåkort). Medborgare i länder utanför EU/EES med särskilda avtal: Australien, Kanada, Nya Zeeland, Sydkorea Medborgare i länder utanför EU/EES som har uppehållstillstånd för gäststudier. Asylsökande i Sverige som är undantagna från kravet på arbetstillstånd under prövningen av asylärendet och fått bevis om detta (AT-UND).

5 Uppehållsrätt för EU/EES-medborgare Sedan den 1 maj 2014 behöver EU/EES-medborgare som vill stanna i Sverige längre än tre månader inte registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket. För att bli folkbokförd behöver utlänningen kunna visa att hen kan antas ha uppehållsrätt i Sverige under minst ett år. - Arbetstagare - Tillhandahållare av tjänst - Egenföretagare - Studenter - Person med tillräckliga egna medel - Familjemedlem

6 Uppehållsrätt för EU/EES-medborgare Arbetstagare: Pass eller nationellt ID-kort Privat Folkbokföring Flytta Flytta till Sverige Anställningsbevis Sökandes och arbetsgivares namn anställningsvillkor kontaktperson hos arbetsgivare arbetsgivares organisationsnummer undertecknat av sökande och arbetsgivare

7 Arbetstillstånd 2 kap. 7 Utlänningslagen (2005:716) Arbetstillstånd är ett tillstånd att arbeta i Sverige. En utlänning som skall arbeta i Sverige på grund av anställning här eller utomlands skall ha arbetstillstånd. Straffpåföljd för illegalt arbete finns i 20 kap. 3 (arbetstagaren) och 5 (arbetsgivaren) UtlL. Trädde i kraft den 15 december Syftet är att öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring i Sverige. Arbetsgivaren avgör om behov finns för att anställa en medborgare i ett land utanför EU/EES.

8 UT med anledning av arbete Grunden för uppehållstillståndet är arbete. Beviljande av AT är en förutsättning för beviljande av UT. Regelverk 1. Arbetstillstånd - Utlänningslagen kap 6 - Utlänningsförordningen kap 5 2. Uppehållstillstånd - Utlänningslagen kap 5 - Utlänningsförordningen kap 4 3. EU-Blåkort - Utlänningslagen kap 6 a - Utlänningsförordningen kap 5 a

9 Direktiv från den 16 jan 2012 Införande av särskilda utrednings- och beviskrav för anställningar inom vissa branscher. Som arbetsgivare ska du redovisa: - Hur företaget klarar av att garantera lön för personen som söker arbetstillstånd. - Företagets skattekontoutdrag för de 3 senaste månaderna (OM du tidigare anställt personer från länder utanför EU och de personerna fått arbetstillstånd på grund av anställningen hos företaget).

10 Kontrollbranscher (SNI) Städ (81290, 81210) Hotell- och restaurang (55101, 56) Service, ex personlig assistent (9602, 9604) Bygg (41200, 421, 42990, 43) Bemanning (782) Handel ( ) Jord- och skogsbruk (0113, 012, 02102) Bilverkstad (452) Nystartade företag inom alla branscher

11 När ska ansökan lämnas in? Ansökan inlämnad och beviljad innan inresa till Sverige Undantag när: förlängningsansökan sökanden har ett uppehållstillstånd på annan grund (statusbyte) arbetstagaren tidigare varit student och tagit minst 30 högskolepoäng eller en termin vid forskarutbildning sökanden har fått avslag på sin asylansökan och redan har arbetat 4 månader på den tjänsten sökanden här på intervju för bristyrke och arbetsgivaren annars skulle förorsakas olägenheter (MIGRFS 02/2015)

12 Anställningen 6 kap. 2 UtlL Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits anställning, om 1. anställningen för det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och 2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Arbetstillstånd enligt första stycket får endast ges om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen.

13 Anställningen 6 kap. 2 UtlL 1) Försörja sig på arbetet: - Tjäna minst kronor per månad brutto 2) Kollektivavtalsenliga anställningsvillkor: - Minimilön måste erhållas (deltid ok, se försörjning ovan) - Komplett försäkringsskydd krävs - Arbetstagarorganisation för yrket/branschen får yttra sig över de erbjudna villkoren (5 kap. 7a UtlF) Rekryteringsförfarandet: - Utannonsering på Arbetsförmedlingen/ EURES minst 10 dagar. - Krävs vid nyrekrytering.

14 Ansöka steg för steg Steg 1. Annonsering av tjänsten (Arbetsgivaren) - Tjänsten måste ha annonserats i minst 10 dagar i hela EU och EES innan den tillsätts. - Tjänsten behöver bara annonseras ut vid nyanställning. Ex. ej då personen som ska anställas i Sverige är anställd på samma tjänst i ett annat bolag i samma koncern. Steg 2. Upprätta anställningserbjudande (Arbetsgivaren) - På Migrationsverkets blankett för anställningserbjudande finns alla uppgifter som arbetstillståndsenheten behöver för beslut.

15 Ansöka steg för steg Steg 3. Yttrande över anställningsvillkoren (Fackförbund) - Om yttrandet från fackförbund inte finns när ansökan kommer in ska Migrationsverket be om ett yttrande. - Fackförbundet har fjorton kalenderdagar på sig att svara. - Det är Migrationsverket som avgör om anställningsvillkor (bl.a. lön och försäkringar) är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom branschen. Steg 4. Ansökan (arbetstagaren eller arbetsgivaren) Elektroniskt på På svenska ambassaden där den sökande är bosatt / Migrationsverket Med post

16 Ny webbansökan för arbetstillstånd Från och med den 15 maj 2014 Anpassar sig till lämnad information och efterfrågar nödvändiga uppgifter och bilagor Migrationsverkets webbsida När du ska anställa OBS: Kräver e-legitimation eller bank-id

17 Begränsning av arbetstillstånd 6 kap. 2a UtlL Tillstånd ges för maximalt två år åt gången. Arbetstillståndet är begränsat till en arbetsgivare och ett yrke de första två åren. Förlängning kan ges i två år till. Tillståndet begränsas då bara till yrke. Permanent uppehållstillstånd kan ges till arbetstagare som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren haft uppehållstillstånd för arbete eller EU-blåkort utfärdat av Sverige.

18 Om arbetstillstånd beviljas Arbetsgivare - Kontroll- och anmälningsskyldighet till Skatteverket Arbetstagare - Uppehållstillståndskort - Folkbokföring - Söka nytt tillstånd om man önskar fortsätta arbeta / vistas i Sverige, innan beviljat tillstånd löper ut

19 Förändring av anställningen Om utlänningen byter tjänst så att den inte längre täcks av tillståndet måste nytt tillstånd sökas innan anställning påbörjas. Om anställningen upphör får Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet om inte personen hittar ett nytt arbete inom 3 månader. (7 kap. 3 1st p 2 UtlL)

20 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Från och med den 1 augusti 2014, möjlighet till efterkontroll (6 kap. 6 a UtlF): - att arbetstagaren påbörjat anställningen inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag - att löne- och övriga anställningsvillkor uppfyllts Arbetsgivarens skyldighet: - att på begäran av Migrationsverket på heder och samvete lämna skriftliga uppgifter om de villkor som gäller för anställningen.

21 Tillstånd för familjen Make/maka, sambo, registrerad partner samt barn under 21 år (om f.d. asylsökande: make/maka, sambo, registrerad partner samt barn under 18 år) Det finns inget krav på att arbetstagaren ska kunna försörja familjen på anställningen. Varje familjemedlem måste lämna in en egen ansökan om uppehållstillstånd. De får AT om de är minst 16 år och om huvudsökandens tillstånd är längre än 6 månader.

22 F.d. asylsökande 5 kap.15 a UtlL Kan ansöka om UAT från Sverige om: Beviljats AT-UND Fått avslag på asylansökan och beslutet vunnit laga kraft för mindre än 14 dagar sedan Arbetat sedan minst 4 mån På en tjänst som uppfyller villkoren för AT Får stanna på samma anställning minst ett år till Anhöriga: kan söka från Sverige om de fått avslag på asylansökan och beslutet vunnit laga kraft enligt ovan.

23 Mer information? Migrationsverkets webbsida: Andra aktörer Arbetsgivare

24 Redo att anställa? Fråga? Ring linje för arbetsgivare tel , tonval för arbetsgivare Annonsera (AMS/EURES) Anställningserbjudande (yrke, lön, omfattning, försäkringar, kollektivavtal) Kontakt med facklig organisation Kontrollbransch? Ytterligare underlag Bank-ID / e-legitimation (om webbansökan) Kontakt med den sökande

25 Statistik arbetstillstånd

26 Arbetstillstånd i-topp medborgarskap

27 Arbetstillstånd i-topp yrke

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans ärendehandläggning.

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

En heldag om. Ekonomiskt bistånd. Halmstad 18 februari 2015

En heldag om. Ekonomiskt bistånd. Halmstad 18 februari 2015 En heldag om Ekonomiskt bistånd Halmstad 18 februari 2015 Denna kursdokumentation är en sammanställning av några fakta som jag tror kan vara användbara i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd. På

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd MARS 2015 Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd Författare: Karin Ekenger Förord Reformen av regelverket för arbetskraftsinvandring

Läs mer

1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i

1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i 1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i 1 1 000 internationella röster om Stockholm Genomförd på uppdrag av Stockholm Business Region Juni 2014 Kontaktperson Senioranalytiker

Läs mer

1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i

1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i 1 000 internationella röster om Stockholm staden att leva och arbeta i 1 1 000 internationella röster om Stockholm Genomförd på uppdrag av Stockholm Business Region Development Juni 2014 Kontaktperson

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd Underhållsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer