Gällande lagar och regler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gällande lagar och regler"

Transkript

1 Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut

2 Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag hyra ut i andrahand? Sida 4 - Vad innebär det att hyra ut till inneboende? Sida 4 - Gäller det andra lagar och regler för mig som hyr ut ett rum i min bostad? Sida 4 - Måste jag få lov från hyresvärden för att hyra ut ett rum i min lägenhet? Sida 5 - Hur länge får jag hyra ut i andrahand? Sida 5 - Vilka andra villkor får hyresvärden ålägga mig? Sida 5 - Kan hyresvärden ta ut en avgift för andrahandsuthyrning? Sida 6 - Kan hyresvärden påverka vad jag och den jag vill hyra ut till kommer överens om? Sida 6 - Hur mycket kan jag ta betalt av den jag hyr ut åt? Sida 6 - Bruksvärde och likvärdiga lägenheter? Sida 7 - Vilken ställning har den jag hyr ut i andrahand till i förhållande till hyresvärden? Sida 7 - Vem har ansvaret för lägenheten under andrahandsuthyrningen? Sida 7 - Vad gör jag om lägenheten är möblerad? Sida 8 - Hur är det med försäkringar? Sida 8 - Får min andrahandshyresgäst något besittningsskydd? Sida 8 - Min hyresvärd låter mig inte hyra ut i andrahand, vad gör jag? Sida 9 - Hur länge kan hyresnämnden ge mig tillstånd att hyra ut? Sida 9 - Hur söker jag tillstånd hos hyresnämnden? Sida 9 - Var i lagen hittar jag reglerna om andrahandsuthyrning? Sida 10 - Jag äger en bostadsrätt som jag vill hyra ut i andrahand. Gäller det andra regler för mig? Sida 10 Sida 2

3 För dig som hyr ut Denna sammanfattning av lagar och regler består dels av avskrifter från Hyresnämndens hemsida, dels av BoPoolens egen tolkning av gällande lagar och regler beträffande andrahandsuthyrning och uthyrning av rum i bostad. Denna skrift är att betrakta som en översiktlig guide, ta alltid hjälp av juridisk rådgivning för aktuella lagar och regler. Ansvaret är alltid ditt eget att du följer gällande lagar och regler. Denna skrift uppdaterades senast den 1 juni Kortfattad information Hyran måste vara skälig jämfört med hyresläget för likvärdiga bostäder på orten. Vid rumsuthyrning och andrahandsupplåtelse kan hyresgästen i efterhand begära att hyresnämnden ska pröva om hyran varit skälig. Om hyresnämnden finner att hyran varit oskälig kan hyresgästen kräva tillbaka överhyran plus ränta retroaktivt i 1 år (ny lag 2009) från hyresvärden. Om lägenheten är möblerad får ett visst påslag på hyran göras, 5-10 % anses som rimligt. Det är viktigt att i ett skriftligt kontrakt tydliggöra vilka villkor som gäller för uthyrningen. Det är angeläget att på förhand bestämma hur utrymmen och inventarier i bostaden får användas och anteckna dessa villkor i kontraktet. Kontrakt för andrahandsuthyrning finns på BoPoolens hemsida. Det är förstahandshyresgästen som ansvarar för lägenheten gentemot fastighetsägaren. Andrahandsuthyrning får bara ske med hyresvärdens tillstånd, eller med hyresnämndens godkännande vid hyresvärdens nekande och då beaktansvärda skäl finns. Vad är andrahandsuthyrning? Med andrahandsuthyrning menas att du hyr ut lägenheten i dess helhet i andrahand. Att ha någon inneboende är inte samma sak som att hyra ut i andrahand. Även om du bor på annat håll men fortfarande kan nyttja lägenheten är det inte att beteckna som andrahandsuthyrning. För att det skall betecknas som andrahandsuthyrning skall du ha avhänt dig kontrollen av hela lägenheten till någon som skall nyttja lägenheten självständigt. Det är alltså inte huruvida du tar ut någon hyra som räknas, utan själva upplåtelsen oavsett om du hyr ut till dina barn eller föräldrar. Sida 3

4 När får jag hyra ut i andrahand? Du får enligt hyreslagens huvudregel inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan din hyresvärds samtycke. För att tillstånd skall ges skall det vara frågan om en situation då du har beaktansvärda skäl att inte nyttja din lägenhet under en period samtidigt som du har skäl att behålla lägenheten. Beaktansvärda skäl kan exempelvis vara studier på annan ort, tillfällig arbete på annan ort, militärtjänstgöring, sjukdom eller samboboende på prov. Hyresvärden kan vägra samtycke om personen du vill hyra ut till är känd för att vara störande. Hyresvärden kan dock inte neka personen du vill hyra ut till på grund av dennes betalningsförmåga eftersom du själv är ansvarig för att hyran betalas under den period du hyr ut i andrahand. Det är viktigt att samtycke till andrahandsuthyrning dokumenteras för att undvika tvister. I avtalet skall framgå gällande tidsbegränsningar och övriga villkor. Avtalet skall undertecknas av båda parter. Om hyresvärden vägrar samtycke trots att du har beaktansvärda skäl så kan du överklaga till hyresnämnden som kan ge dig rätt att hyra ut. Hyr du ut lägenheten utan lov risker du att förlora den. Vad innebär det att hyra ut till inneboende? Med uthyrning till inneboende menas att du hyr ut en del av din bostad till någon annan. Även om du bor på annat håll och fortfarande kan bostaden är det att beteckna som att du hyr ut en del av bostaden till en inneboende. För att det skall betecknas som uthyrning till en inneboende skall du inte ha avhänt dig kontrollen av hela bostaden till någon som skall nyttja bostaden självständigt. Gäller det andra lagar och regler för mig som hyr ut ett rum i min bostad? För dig som hyr ut ett rum i din bostad gäller i princip samma regler som vid andrahandsuthyrning där bostaden hyrs ut i syfte att nyttjas självständigt. Vad som skiljer är främst reglerna för när du får lov att hyra ut ett rum i din bostad enligt nedan. Sida 4

5 Måste jag få lov från hyresvärden för att hyra ut ett rum i min lägenhet? Den som ska upplåta bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga hyresvärden om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt. Hyresvärden kan reagera först om det skulle uppstå problem kring uthyrningen. Så kan till exempel vara fallet om den inneboende stör grannarna eller använder lägenheten självständigt utan att det finns samtycke till en sådan upplåtelse. Lagen säger att om det kan medföra men för hyresvärden eller bostadsföreningen eller någon annan medlem i föreningen så kan hyresvärden eller bostadsrättsföreningen neka att du upplåter en del av din lägenhet. Som men kan det exempelvis gälla störningar. Hur länge får jag hyra ut i andrahand? Samtycke till andrahandsuthyrning begränsas ofta till ett år. Förnyat samtycke ges sällan mer än två gånger. Vilka andra villkor får hyresvärden ålägga mig? Hyresvärden får förena samtycke till andrahandsuthyrning med exempelvis följande villkor: - att förstahandshyresgästen skall hålla hyresvärden fortlöpande underrättad om såväl sin egen som ombudets adress - att förstahandshyresgästen skall informera andrahandshyresgästen om gällande ordningsregler i fastigheten - att det skall finnas en för lägenheten gällande hemförsäkring under uthyrningsperioden - att andrahandshyresgästen förbinder sig att solidariskt med förstahandshyresgästen svara för de ekonomiska förpliktelserna enligt förstahandshyresavtalet Sida 5

6 - att andrahandshyresgästen ställer säkerhet för förstahandshyresavtalets fullgörande - att upprättat andrahandshyresavtal skall uppvisas för hyresvärden. Kan hyresvärden ta ut en avgift för andrahandsuthyrning? Hyresvärden har inte rätt att ta ut ersättning för administrativa kostnader i samband med andrahandsuthyrning. Kan hyresvärden påverka vad jag och den jag vill hyra ut till kommer överens om? Hyresvärden kan i princip inte påverka hyresvillkor som du och andrahandshyresgästen kommer överens om. Samtidigt betyder inte det att ni kan avtala om vad som helst. Exempelvis är det inte tillåtet att ta ut en hyra som innebär att du tjänar pengar på uthyrningen. Hur mycket kan jag ta betalt av den jag hyr ut åt? Utgångspunkten skall alltid vara att andrahandshyresgästen betalar lika mycket hyra som förstahandshyresgästen förutsatt att hyran motsvarar bruksvärdet (se nedan om bruksvärde). Om lägenheten är möblerad kan du göra ett påslag om tio procent av hyran. Skulle påslaget för en möblerad lägenhet vara högre än tio procent eller om du tar ut en hyra som är påtagligt högre än bruksvärdet för likvärdiga lägenheter har andrahandshyresgästen rätt att vända sig till hyresnämnden för att begära återbetalning. Ett allmänt riktvärde är att hyran får avvika med 4-5 procent från hyran för en likvärdig lägenhet, men det är viktigt att komma ihåg att hyresnämnden bedömer detta från fall till fall. Det är alltså fullt möjligt att utfallet blir ett annat i det enskilda ärendet. Sida 6

7 Bruksvärde och likvärdiga lägenheter? En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens synvinkel. Läs mer om bruksvärde på Med likvärdig lägenhet menas i första hand en lägenhet som ligger i ett hus som ägs och förvaltas av ett kommunalt (allmännyttigt) bostadsföretag. Vilken ställning har den jag hyr ut i andrahand till i förhållande till hyresvärden? Andrahandsuthyrning innebär inte att något hyresförhållande uppkommer mellan andrahandshyresgästen och hyresvärden. Upphör förstahandskontraktet måste därför andrahandshyresgästen alltid flytta. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att ta över kontraktet. Vem har ansvaret för lägenheten under andrahandsuthyrningen? Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna. Såväl hyresvärden som förstahandshyresgästen kan dock kräva att andrahandshyresgästen påtar sig ett solidariskt ansvar eller ställer säkerhet för förstahandshyresavtalets fullgörande. Om fastigheten skall byggas om måste du som förstahandshyresgäst bevaka dina rättigheter beträffande återflyttningsrätt och besittningsskydd. Det kan vara klokt att ta ut en deposition som motsvarar en månadshyra som återbetalas när andrahandshyresgästen flyttar förutsatt att lägenheten och dess inventarier är i avtalat skick. Sida 7

8 Vad gör jag om lägenheten är möblerad? Det kan vara klokt att plocka bort värdefulla föremål och föremål som har affektionsvärde. Om lägenheten är möblerad så skall det anges på andrahandskontraktet tillsammans med en förteckning över vilka inventarier som finns i lägenheten. Hur är det med försäkringar? Ofta täcker inte förstahandshyresgästens hemförsäkring skador på lägenheten när den hyrs ut i andrahand. Det är därför viktigt att andrahandshyresgästen uppmuntras till att skaffa en hemförsäkring som täcker skador på hyrd egendom. Får min andrahandshyresgäst något besittningsskydd? En andrahandshyresgäst får besittningsskydd först när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd. En andrahandshyresgäst har ett svagt besittningsskydd. Han eller hon får således i regel inte bo kvar om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka till lägenheten. Besittningsskydd innebär att andrahandshyresgästen inte utan vidare är skyldig att flytta den dag som det står i uppsägningen och att förstahandshyresgästen måste föra tvisten till hyresnämnden. Nämnden tar sedan ställning till om avtalet ska upphöra eller löpa vidare. Om andrahandsuthyrningen ska pågå längre tid än två år i följd, kan det därför vara lämpligt att förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen också upprättar ett särskilt avtal om att andrahandshyresgästen inte ska ha något besittningsskydd. Använd gärna blanketten Överenskommelse om avstående från besittningsskydd. På blankettens andra sida finns mer information om sådana avtal. Om parterna har avtalat om avstående från besittningsskydd måste andrahandshyresgästen flytta utan föregående prövning när hyresavtalet upphör. Sida 8

9 Min hyresvärd låter mig inte hyra ut i andrahand, vad gör jag? Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden. Hyresnämnden kan lämna tillstånd till uthyrning i andra hand: - dels om förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden - som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer - har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand - dels om andrahandshyresgästen är en skötsam person Hur länge kan hyresnämnden ge mig tillstånd att hyra ut? Hyresnämnden lämnar i regel inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången. Om hyresvärden inte går med på fortsatt uthyrning kan förstahandshyresgästen söka nytt tillstånd hos hyresnämnden. Vid speciella förhållanden, till exempel vid en längre utlandstjänstgöring, kan dock tillstånd ges för hela tjänstgöringstiden. I regel lämnar nämnden inte tillstånd för längre tid än tre år sammanlagt. Hur söker jag tillstånd hos hyresnämnden? Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden. Använd gärna blanketten Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd när du skriver ansökan. En ansökan till hyresnämnden om att få hyra ut i andra hand ska innehålla uppgifter om - vem som är sökande (förstahandshyresgästens/bostadsrättshavarens namn och adress) Sida 9

10 - vem som är motpart (hyresvärdens/bostadsrättsföreningens namn och adress) - vem som ska hyra i andra hand (namn och adress). Hyresnämnden kan inte lämna ett generellt tillstånd - varför hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse inte har samtyckt (detta bör framgå av handling som bifogas) - orsaken till andrahandsuthyrningen och hur länge den ska pågå När ansökan har kommit in till hyresnämnden skickar nämnden över handlingarna till hyresvärden för att han eller hon ska få tillfälle att yttra sig. Om hyresvärden inte vill gå med på uthyrningen, kallar nämnden hyresvärden och förstahandshyresgästen till ett sammanträde. Om hyresvärden har haft invändningar mot andrahandshyresgästen är det en fördel om också den som ska hyra i andra hand kommer till sammanträdet. Det går inte att överklaga hyresnämndens beslut, men det är möjligt att ansöka på nytt om man vill ange nya skäl för andrahandsuthyrningen. Var i lagen hittar jag reglerna om andrahandsuthyrning? Reglerna om andrahandsuthyrning finns i hyreslagen (12 kap. jordabalken) och i 7 kap bostadsrättslagen. Jag äger en bostadsrätt som jag vill hyra ut i andrahand. Gäller det andra regler för mig? Andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda den självständigt. Reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen och reglerna om uthyrning av en del av en bostadsrättslägenhet liknar hyreslagens motsvarande regler, men en skillnad är att bostadsrättshavare också kan åberopa andra beaktansvärda skäl för en andrahandsupplåtelse. Som exempel kan nämnas att föräldrar som vill hyra ut en mindre bostadsrättslägenhet till ett barn kan få hyra ut lägenheten i andra hand under en begränsad tid. Samma gäller för en person som köpt en lägenhet för att använda den efter pensionen. Å andra sidan ligger det i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva. Sida 10

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt Delbetänkande av Hyresbostadsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:25 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Sänk räntekostnaderna med insatshöjning

Sänk räntekostnaderna med insatshöjning INNEHÅLL Hur skulle du döma? Rätt vägledning för nytt badrum När får skräpet slängas? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Nummer 8 September 2011 Illustration:

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Teleoperatörer dumpar

Teleoperatörer dumpar sbcdirekt Nummer 1 Januari 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Teleoperatörer dumpar hyra för basstationer Illustration: Patrik Agemalm Ett sätt för bostadsrättsföreningar

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad Antagen 2012-05-24 Gällande från 2012-12-01 1 Om instruktionen Denna instruktion innehåller föreskrifter om tillämpningen av Stadga för tilldelning

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer