Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp"

Transkript

1 Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium Tom Siegfrids, Finnvera Abp

2 Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och som kompletterar de finansieringstjänster som tillhandahålls av den privata sektorn. Finnvera och dess dotterbolag Finlands Exportkredit Ab är Finlands officiella exportgarantiinstitut, (Export Credit Agency, ECA). Målet är att med hjälp av finansiering främja verksamheten i små och medelstora företag företagens internationalisering och export verkställandet av statens regionalpolitiska mål

3 Nyckeltal Finnvera främjar de finländska företagens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft genom att erbjuda lån, borgen, kapitalinvesteringar och exportgarantier. 220 Affärsänglar i vårt nätverk Kunder Ansvarsstock Finansierade nyetablerade företag år Finansierade tillväxtföretag år

4 Finnveras kontor Rovaniemi Uleåborg Kajana Region- och huvudkontor Regionkontor Representation Finnvera har 400 anställda Vasa Seinäjoki Jyväskylä Kuopio Joensuu Tammerfors Björneborg Lahtis Åbo S:t Michel Villmanstrand S:t Petersburg Helsingfors 4

5 Nötskal

6 Finnveras finansieringsprodukter Grundande av företag Tillväxt och utveckling Internationalisering Export Ägararrangemang Minilån Företagarlån till kvinnor Finnveraborgen Investerings- och driftskapital-lån Internationaliseringslån Exportgaranti Kreditriskgaranti Köparkreditgaranti Finnveraborgen Småföretagsgara nti Finnveraborgen Utvecklingslån Internationaliseringsborgen Bankriskgaranti Motgaranti Finansieringsgara nti Investerings- och driftskapital-lån Investerings- och driftskapital-lån Företagarlån Miljölån Konjunkturfinansiering Investeringsgara nti Rembursgaranti Exportriskgaranti Råvarugaranti Företagarlån

7 Finnveras finansiering vid etablering av företagsverksamhet Finnvera kan bevilja finansiering för grundande av ett företag samt för tillväxt, utveckling och internationalisering Vi finansierar även ägaromstruktureringar, generationsväxlingar och företagsförvärv Har du tillräckliga säkerheter? Vi fungerar som en företagsfinansiär som kompletterar marknaden Vi delar säkerhetsrisken vid finansieringen tillsammans med företagaren och de övriga finansiärerna Vanligtvis kan vi godta svagare säkerheter än andra finansiärer Som en offentlig finansiär kompletterar vi företagets finansiering speciellt i sådana situationer när företaget inte har tillräckliga säkerheter för att få finansiering från en bank

8 Minilån och kvinnoföretagarlån Användningsändamål För investerings-, driftskapitaleller utvecklingsbehov i småföretags affärsverksamhet Branscher Alla branscher med undantag av egentligt jordbruk och skogsbruk samt grynderverksamhet i byggbranschen Låntagare Ett nyetablerat eller verksamt småföretag som sysselsätter högst fem personer och som leds på heltid av företagarägaren

9 Minilån Lånebelopp Högst euro/företag i en eller flera rater Lånetid Högst 5 år, varav 2 år kan vara amorteringsfria Prissättning Ränta EB6 + 1,75 % / 1,25 % (kvinnoföretagarlån) p.a. Med ERUF-stöd EB6 + 0,0 % p.a. (stödtid t.o.m ) Expeditionsavgift 1,25 % (minst 100 euro) Särdrag Tryggar tillgången på finansiering för nyetablerade eller verksamma småföretag när säkerheter saknas eller när säkerheterna inte är tillräckliga för bankfinansiering

10 Småföretagsborgen Användningsändamål Finansiering av investeringar och driftskapital Partiell säkerhet för kredit som beviljas av en bank Bankens och Finnveras gemensamma finansieringsmodell för småföretag Säkerheter med riskfördelning Målföretag Nyetablerade eller verksamma SMF-företag som sysselsätter högst 49 personer Mottagare av borgen Pankki

11 Småföretagsborgen Borgensandel och -belopp Finnveras borgensandel är högst 60 % av beloppet på den kredit eller någon annan finansieringsförbindelse som ska garanteras och högst euro/företag Borgenstid Konton med kredit högst 2 3 år, skuldebrevskrediter högst 12 år Instrument som garanteras Skuldebrevskredit eller konto med kredit Prissättning Expeditionsavgift 1,00 %, minst 100 euro, borgensprovision 1,75 % p.a. Fördelar för de olika parterna Företaget får extra säkerhet för en långfristig kredit Det totala priset på investeringen förblir rimligt Kredittagaren kan sköta hela processen med banken Småföretagsborgen är BIS 0 för banken

12 Företagarlån Användningsändamål Investeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller i en fond för fritt inbetalt kapital eller förvärv av aktier Kapitalinsats eller förvärv av bolagsmannainsats i öppna bolag eller kommanditbolag Målföretaget ska vara ett SMF-företag Branscher Alla branscher med undantag av egentligt jordbruk och skogsbruk samt grynderverksamhet i byggbranschen

13 Företagarlån Låntagare Delägare i aktiebolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller bolagsman i ett öppet bolag, som har heltidssysselsättning i bolaget Lånebelopp Högst euro/kredittagare. Självfinansieringsandel minst 20 % Lånetid Högst 10 år, varav högst 3 år kan vara amorteringsfria Prissättning Med nationellt räntestöd EB6 + 1,75 % p.a. stödtid 7 år Expeditionsavgift 0,2 2,0 % (minst 100 euro) Särdrag Lånet är företagarens personliga lån

14 Hur utvärderar vi din finansieringsansökan? Våra finansieringsbeslut föregås av en utredning om företagets förutsättningar att nå framgång på marknaden Vi bedömer företagets målsättning, utvecklingsplaner och marknadssituationen, men framförallt den lokala konkurrenssituationen Vi bedömer också den totala finansieringen som företagets affärsverksamhet kräver och den självfinansierade andelens tillräcklighet Vi förutsätter att företagets affärsverksamhet är lönsam och att företagarens privata ekonomi är i ordning

15 Företagaren i nyckelposition

16 Företagaren den viktigaste länken Personliga egenskaper Starka sidor Kunskap och kompetens Utmaningar Mål och resurser Förväntningar Tidsanvändning Den egna ekonomin Företag och företagsidé Branschkännedom Införtjäningslogik Företagande kräver mod. Förmåga att ta behärskade risker. Förmåga till systematiskt arbete hjälper dig att hantera riskerna

17 Testa dig På Finnveras webbplats kan du göra ett intressant och spännande företagartest. Testet behandlar de viktigaste faktorerna i anslutning till företagsamhet och ställer dina egna planer i relation till verkliga teman. Som hjälpmedel används även olika räknare och mätare som du kan använda för att testa hur väl det går att samordna familj och företagarverksamhet samt räkna ut den förväntade årsinkomsten

18 Väl planerat hälften vunnet

19 Affärsplanen grunden för företagets framgång Den som tänker grunda ett företag behöver utarbeta en affärsplan, där man behandlar Affärsidén, produkterna och tjänsterna, kunderna och marknaden, konkurrerande produkter och tjänster, ekonomiplaneringen, företaget och de anställda Planeringen av affärsverksamheten utgör grunden för ett framgångsrikt företag En väl förberedd affärsplan påskyndar också finansiärernas beslutsfattande En uppfattning om de olika branschernas lönsamhetsnivåer kan du skapa dig på (bokslutsstatistik)

20 Du får hjälp med att utarbeta affärsplanen av Nyföretagarcentralerna NTM-centralerna FöretagsFinland.fi (där de offentliga organisationer som tillhandahåller företagstjänster ingår) grundande, tillväxt, affärsplan finansieringsinformation

21 Finansieringsansökan

22 Rådgivning och ansökan om finansiering Telefonrådgivning Råd om ifyllnad av ansökningar Råd om finansiering för nyetablerade företag Ansökan om finansiering Elektronisk ansökan - Onlinetjänst

23 Kontakta vårt närmaste regionkontor Regionkontor Helsingfors (huvudstadsregionen), Nyland, Björneborg, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand, Åbo Telefonväxel ,

24 Tack! Tom Siegfrids Vasa regionkontor

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html Sivu 1/10 Delårsrapport 1-6/2006 Finnvera Abp är en samarbetspartner som främjar finländska företags konkurrenskraft och som möjliggör finansieringslösningar vid etablering av företagsverksamhet, vid dess

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

TILL STÖD FÖR FÖRETAGANDE INOM VÅRD OCH OMSORG. offentliga företagstjänster

TILL STÖD FÖR FÖRETAGANDE INOM VÅRD OCH OMSORG. offentliga företagstjänster TILL STÖD FÖR FÖRETAGANDE INOM VÅRD OCH OMSORG offentliga företagstjänster 2 Kunniga företagsrådgivare till er tjänst I företag inom social- och hälsovårdssektorn behövs kunskap och kompetens av många

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Baskurs i Företagande

Baskurs i Företagande Baskurs i Företagande 1 Baskurs i Företagande Hej och välkommen till Baskurs i Företagande som är en valbar nätkurs i företagsamhet och allmän företagsekonomi! Baskursen tar upp fakta om grundande av ett

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT1 PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN INNEHÅLL SIDA 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE 3 1.1 Yrkesskicklighet 3 1.2 Utbildning 3 1.3

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Inledning Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företagare i de gröna näringarna och som är i behov av inspiration och tips kring

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer