MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser"

Transkript

1 MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser

2 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 2

3 Innehåll Inledning... 4 Hushållens bredbandsanslutningar... 5 Förekomsten av internetförbindelser per region... 7 Snabba bredbandsförbindelser och mobila bredbandsanslutningar... 9 Bredbandsanslutningarnas månadspriser MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 3

4 Inledning År 2011 präglas särskilt av kraftig tillväxt inom mobila bredbandsanslutningar. I dag använder vartannat hushåll som har bredband en mobil bredbandsanslutning. År 2011 har flest mobila bredbandsanslutningar skaffats till hushåll som också har en fast bredbandsanslutning sedan förut. Nästan en fjärdedel av hushållen har både fast och mobil bredbandsanslutning, och deras andel har fördubblats sedan En förklaring till den kraftiga tillväxten inom mobilt bredband är dess förmånlighet jämfört med fast bredband. I synnerhet utanför städerna är prisskillnaden mycket stor; mobilt bredband är nästan hälften billigare än fast bredband. Användarna uppskattar emellertid mer fast bredband. I hushåll som har både fast och mobilt bredband använder cirka 80 procent av konsumenterna den fasta bredbandsanslutningen som sin huvudsakliga internetförbindelse. Andelen personer som valt mobilt bredband som sin huvudsakliga internetförbindelse har dock fördubblats från året innan. Det verkar som om mobila bredbandsanslutningar har tillväxtpotential som parallell internetförbindelse vid sidan av fast bredband. Även om andelen hushåll som endast har mobilt bredband ökar något, kan man från undersökningsdeltagarnas värderingar uppskatta att hushållen gärna inte avstår från fast bredband för att endast använda mobilt bredband. I denna översikt beskrivs konsumenternas användning av kommunikationstjänster år Översikten granskar särskilt regionala skillnader i internetförbindelsernas abonnemangstyper, priser och användning. Översikten bygger på uppgifterna från konsumentundersökningen om kommunikationstjänster 2011, som TNS Gallup Oy utförde på uppdrag av Kommunikationsverket. Kommunikationsverket anlitade TNS Gallup Oy för undersökningen. I anslutning till undersökningen intervjuade företaget konsumenter mellan 15 och 79 år i Fastlandsfinland i oktober % 28 % 22 % % 25 % 12 % 10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 Fast bredband Mobilt bredband Endast fast bredband Fast och mobilt bredband Endast mobilt bredband Stora städer Andra kommuner Diagram 1. Hushållens bredbandsanslutningar och anslutningarnas genomsnittliga pris MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 4

5 Åldersgrupp Hushållens bredbandsanslutningar De mobila bredbandsanslutningarna har ökat mycket kraftigt i de finländska hushållen. Jämfört med hösten 2010 har andelen hushåll som har en mobil bredbandsanslutning ökat med 12 procentenheter under året. Nästan hälften av hushållen i Finland har en mobil bredbandsanslutning. Förekomsten av internetförbindelser ökade något under året och närmade sig 90 procent av hushållen. När man granskar förekomsten av internetförbindelser åldersgruppsvis har det inte skett stora förändringar sedan fjolåret. Mest har antalet internetförbindelser ökat bland åringar. I de yngre åldersgrupperna är internetförbindelser så vanliga att tillväxt är knappt ens möjlig. När man granskar förekomsten av förbindelser i hela befolkningen är felmarginalen cirka 1,5 procent i båda riktningarna. Antalet svar för en enskild åldersgrupp är som lägst cirka 400 stycken, varvid felmarginalen är cirka 5 procent i båda riktningarna. Tabell 1. Förekomsten av internetförbindelser och mobila bredbandsanslutningar. Internetförbindelser Mobila bredband % 31 % % 43 % % 52% 87% 83% % 96% 98% 95% 99% 99% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Diagram 2. Förekomsten av internetförbindelser per åldersgrupp. MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 5

6 Åldersgrupp % 25% % 42% % 35% 38% 47% 47% 49% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Diagram 3. Förekomsten av mobila bredbandsanslutningar per åldersgrupp. I undersökningen utreddes också vilken internetförbindelse användarna betraktar som sin huvudsakliga internetförbindelse, om den intervjuade har flera internetförbindelser (exempelvis en mobil bredbandsanslutning och en fast bredbandsanslutning). Cirka två tredjedelar av de huvudsakliga internetanslutningarna är fasta och cirka en tredjedel mobila bredbandsanslutningar. De mobila bredbandsanslutningarnas andel av de huvudsakliga internetförbindelserna har ökat betydligt år 2010 var deras andel 25 procent. I åldersgruppen över 65 år hade endast hälften mobilt bredband, och det mobila bredbandets andel av de huvudsakliga internetförbindelserna har ökat med hela 13 procentenheter. I de yngre åldersgrupperna var skillnaderna i typen av huvudsaklig internetförbindelse relativt små. På det riksomfattande planet var antalet intervjuade som har internetförbindelse cirka 2 500, och felmarginalen är 2 procent i båda riktningarna % 31 % 5 % % 25 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Fast bredband Mobilt bredband Annan förbindelse än bredband eller Kan inte säga Diagram 4. De huvudsakliga internetförbindelsetypernas andelar. MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 6

7 Förekomsten av internetförbindelser per region I detta avsnitt presenteras förekomsten av internetförbindelser och av olika typers bredbandsanslutningar per region. Det finns inga betydande skillnader i förekomsten av internetförbindelser mellan landskapen. Förekomsten av internetförbindelser varierar från drygt 80 procent till drygt 90 procent beroende på landskap. Antalet intervjuer per landskap är relativt litet, vanligen cirka 150 stycken, och felmarginalen relativt stor, cirka 7 procentenheter i båda riktningarna för varje landskap. På det riksomfattande planet ger antalet intervjuer, stycken, en rätt bra bild av den verkliga situationen eftersom felmarginalen är endast 1,5 procent i båda riktningarna. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Diagram 5. Förekomsten av internetförbindelser per landskap. För varje landskap granskas separat vilken andel av de hushåll som skaffat bredband endast har mobilt bredband, fast och mobilt bredband eller endast fast bredband. Det finns relativt stora skillnader mellan landskapen i andelarna hushåll som endast har mobilt bredband. I Norra och Södra Savolax har över 40 procent av hushållen endast mobilt bredband som internetförbindelse, när motsvarande hushåll i Nyland endast utgör knappt 20 procent. Skillnaderna förklaras delvis av skillnaderna i priset på fasta och mobila bredbandsanslutningar. De regionala prisskillnaderna tas upp i översiktens sista avsnitt. MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 7

8 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Endast mobilt bredband Fast och mobilt bredband Endast fast bredband Diagram 6. Andelarna mobila och fasta bredbandsanslutningar per landskap. MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 8

9 Snabba bredbandsförbindelser och mobila bredbandsanslutningar I detta avsnitt behandlas fördelningen av internetförbindelser av olika typer bland befolkningen i förhållande till olika bakgrundsvariabler. För granskningen indelades internetförbindelserna i tre kategorier. Svarande som inte hade någon internetförbindelse lämnades utanför dessa kategorier. Internetförbindelseklassen representeras här av den förbindelsetyp som den intervjuade har meddelat som sin huvudsakliga internetförbindelse. Kategorin "Annan fast internetförbindelse" omfattar de hushåll som meddelade att hastigheten på deras fasta bredbandsförbindelse är under 8 Mbit/s samt de hushåll som har en fast internetförbindelse, men där den intervjuade inte visste förbindelsens hastighet. I denna kategori kan därför finnas hushåll som i verkligheten har en fast förbindelse med en hastighet på 8 Mbit/s eller snabbare. Dessa hushåll kan dock uppskattas utgöra en relativt liten andel av denna kategori. De två andra kategorierna är fasta bredbandsanslutningar som är snabbare än den första kategorin samt mobila bredbandsanslutningar oberoende av hastighet. Det kan observeras att de snabba fasta bredbandsförbindelserna och de mobila bredbandsförbindelserna har blivit fler under året medan de övriga fasta bredbandsförbindelserna har minskat betydligt. Antalet svar på riksplanet är cirka och felmarginalen är cirka 1,5 procent i båda riktningarna. År 2010 År 2011 Snabb fast bredbandsförbindelse (8 Mbit/s eller mer) 24 % 29 % Annan fast bredbandsförbindelse (under 8 Mbit/s) 37 % 28 % Mobil bredbandsförbindelse 21 % 27 % Annan förbindelse än bredband eller Kan inte säga 4 % 4 % Ingen internetförbindelse 14 % 12 % Tabell 2. De olika typerna av internetförbindelser. I den regionala analysen indelades kommunerna i två huvudkategorier: stora städer och övriga kommuner. Som stora städer räknades huvudstadsregionen samt kommuner med fler än invånare. Nedan presenteras antalet intervjuade utifrån kommunindelningen. Kommungrupp Stora städer Andra kommuner Kommuner Antalet intervjuade Huvudstadsregionen Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla 184 Övriga stora städer Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, 969 Rovaniemi, Vasa, Seinäjoki, Salo och Kotka Alla övriga kommuner i Fastlandsfinland 1855 Tabell 3. Kommungrupperna. MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 9

10 3% 5% Kön är en faktor som har en klar inverkan på den använda internetförbindelsens kategori. Snabba fasta bredbandsförbindelser är avsevärt vanligare bland män än hos kvinnor. En tredjedel av männen har en sådan förbindelse, men bara cirka en femtedel av kvinnorna. Andelen andra fasta bredbandsförbindelser har minskat bland såväl män som kvinnor under året. Det finns i praktiken ingen variation mellan könen i andelen mobila bredbandsanslutningar. Andelen snabba fasta bredbandsanslutningar och mobila bredbandsanslutningar har ökat från året innan ungefär i samma proportion hos både män och kvinnor. Antalet svar för kategorierna i diagram 6 är omkring och felmarginalen är cirka 2,5 procent i båda riktningarna. Kvinnor 21% 32% 28% 14% Män 37% 24% 26% 11% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Snabb fast bredbandsförbindelse 8 Mbit/s eller mer Mobila bredband Ingen internetförbindelse Annat fast bredband Annan förbindelse än bredband eller Kan inte säga Diagram 7. Typerna av huvudsaklig internetförbindelse per kön. I åldersgrupperna under 50 år har snabba fasta bredbandsanslutningar, andra fasta bredbandsanslutningar och mobila bredbandsanslutningar rätt lika andelar cirka en tredjedel var. Däremot finns det betydande skillnader mellan åldersgrupperna under 50 år och över 50 år: snabba fasta bredbandsförbindelser är klart vanligare bland personer som är under 50 år än bland personer som är äldre än 50 år. Snabba förbindelser är sällsyntast hos personer över 65 år, men å andra sidan är mobila bredbandsanslutningar proportionellt sett de allra vanligaste nätförbindelserna i denna åldersgrupp. På årsnivå har snabba fasta bredbandsanslutningar och mobila bredbandsanslutningar ökat sina andelar i alla åldersgrupper på de långsamma fasta bredbandsanslutningarnas bekostnad. Antalet svar för en enskild åldersgrupp är som lägst cirka 400 stycken, varvid felmarginalen är cirka 5 procent i båda riktningarna. MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 10

11 33% 30% 31% 3% 5% 4 % 4% 4% 4% % % 24% 33% 2% % 29% 26% 5% % 33% 26% 13% % 19% 22% 47% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Snabb fast bredbandsförbindelse 8 Mbit/s eller mer Mobila bredband Ingen internetförbindelse Annat fast bredband Annan förbindelse än bredband eller Kan inte säga Diagram 8. Typerna av huvudsaklig internetförbindelse per åldersgrupp. Även boningsorten har en klar koppling till fördelningen av förbindelsetyperna. Antalet snabba fasta bredbandsanslutningar är klart störst i huvudstadsregionen och klart minst i de övriga kommunerna. Förbindelsekategoriernas utveckling har gått i samma riktning i alla kommungrupper: andelen snabba fasta bredbandsförbindelser och mobila bredbandsförbindelser har ökat och andelen andra fasta bredbandsförbindelser har minskat. Antalet svar för en enskild åldersgrupp är som lägst cirka 200 stycken och felmarginalen är cirka 6 procent i båda riktningarna. I övriga stora städer är svarsmängderna omkring och felmarginalen är cirka 3 procent i båda riktningarna. Huvudstadsregionen 42 % 26 % 19 % 10 % 5 % 4 % Övriga stora städer 30 % 26 % 30 % 9 % Andra kommuner 23 % 29 % 29 % 15 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Snabb fast bredbandsförbindelse 8 Mbit/s eller mer Mobila bredband Ingen internetförbindelse Annat fast bredband Annan förbindelse än bredband eller Kan inte säga Diagram 9. Typerna av huvudsaklig internetförbindelse per region. MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 11

12 Bland åringar som bor i stora städer är andelen snabba fasta bredbandsanslutningar över dubbelt så stor som bland personer i samma åldersgrupp som bor i andra kommuner. Även de förändringar i andelen som skett på årsnivå beror i hög grad på boningsorten: bland åringar som bor i stora städer har andelen snabba fasta bredbandsanslutningar ökat med 12 procentenheter på ett år. I andra kommuner har motsvarande andel ökat med 4 procentenheter. Grovt taget kan man säga att fördelningen av huvudsakliga internetförbindelser bland åringar som bor i stora städer har närmat sig under året den motsvarande fördelningen för personer under 50 år. I andra kommuner är fördelningen av huvudsakliga internetförbindelser bland åringar däremot klart annorlunda än fördelningen bland de yngre åldersgrupperna. Antalet svar bland åringar som bor i stora städer är cirka 250 och felmarginalen är cirka 5 procent i båda riktningarna. 4 % 4 % 5 % 3 % 36 % 32 % 28 % 38 % , andra kommuner 50-64, stora städer % 23 % 4 % 4 % 3 % 3 % % 27 % 23 % 11 % % 38 % 18 % 17 % % 37 % 28 % 14 % % 42 % 25 % 17 % % 6 % 19 % 26 % 22 % 15 % 5 % 4 % 47 % 48 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Snabb fast bredbandsförbindelse 8 Mbit/s eller mer Mobila bredband Ingen internetförbindelse Annat fast bredband Annan förbindelse än bredband eller Kan inte säga Diagram 10. Typerna av huvudsaklig internetförbindelse per åldersgrupp och region. MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 12

13 Bredbandsanslutningarnas månadspriser I detta avsnitt presenteras genomsnittliga betalda månadspriser på olika typer av bredbandsanslutningar samt som motvikt till dem priser som plockats från prislistor, indelade på stora städer och andra kommuner. Det finns betydande skillnader i månadspriserna på både snabba och långsamma fasta bredbandsabonnemang beroende på boningsort. Fasta bredbandsanslutningar är klart förmånligare i de stora städerna än på andra håll i Finland. De förmånligare priserna torde kunna förklaras genom att utbudet av fasta bredbandsanslutningar är större och konkurrensen om kunder hårdare i de stora städerna än i de andra kommunerna, vilket pressar ner priserna. I de månadspriser som betalas för mobila bredbandsanslutningar finns inte motsvarande skillnader, vilket är naturligt, då prislistorna och erbjudandena inom mobilt bredband i huvudsak är riksomfattande. Priserna har sjunkit kraftigt i alla bredbandstyper från året innan. Priset på annat fast bredbandsabonnemang i stora städer har sjunkit mest med nästan 30 procent. Medelfelet i de beräknade månadspriserna är cirka cent i båda riktningarna. Kommunikationsverket har också samlat in information om bredbandsanslutningarnas priser med hjälp av listpriser som publicerats på internet. I de priser som samlats in från prislistorna syns inte en likadan minskning som i de betalda priserna, utan de ligger så gott som på samma nivå som Listpriserna är dessutom allmänt taget tydligt högre än de månadspriser som konsumenterna betalar, vilket pekar på att en betydande del av anslutningarna anskaffas via olika slags rabattkampanjer eller som en del av ett produkt- eller tjänstepaket. 40 (-12 %) 30 (-15 %) (-17 %) (-28 %) 18 (-18 %) 15 (-10 %) Snabb fast bredbandsförbindelse Annan fast bredbandsförbindelse Mobila bredband Stora städer Andra kommuner Diagram 11. Det genomsnittliga månadspriset som konsumenterna betalar för sina internetförbindelser (förändring från 2010). MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 13

14 Mbit/s 2 Mbit/s 8 Mbit/s 24 Mbit/s 100 Mbit/s Stora städer Andra kommuner Diagram 12. De genomsnittliga listpriserna på fasta bredbandsanslutningar i oktober Källa: Prislistor som teleföretag publicerat. Vid en granskning av de månadspriser som konsumenter betalar för internetförbindelser är det intressant att notera att prisskillnaderna för bredbandsanslutningar inte endast är regionala. Även användarens ålder verkar ha betydelse på det pris som betalas för bredbandsanslutningen. I de stora städerna betalar under 35-åringar klart mindre för en snabb fast bredbandsanslutning än äldre. Under 35- åringar som bor i stora städer betalar cirka 20 procent mindre för en snabb fast bredbandsanslutning är äldre stadsbor. Medelfelet i de beräknade månadspriserna är ungefär en euro i båda riktningarna. I andra kommuner finns ingen betydlig skillnad i månadspriset på snabba förbindelser mellan motsvarande åldersgrupper. Varför betalar unga i stora städer mindre för sina snabba fasta bredbandsanslutningar än andra? En förklaring kan vara att det finns fler alternativ till snabbt fast bredband i de stora städerna än i det övriga Finland och att unga personer har så goda kunskaper att de kan bättre skaffa sig det förmånligaste alternativet åringar 22 över 34 -åringar Diagram 13. Genomsnittliga betalda priser på snabba bredbandsanslutningar i stora städer. MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 14

15 MARKNADSÖVERSIKT 1/ Hushållens internetförbindelser 15

16 Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A Helsingfors tfn fax

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010 Rättsväsen 20 Brottslighet som kommit till polisens kännedom 200 Misshandelsbrottsoffer typiskt 8åringar Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat blev 33 000 personer offer för de misshandelsbrott

Läs mer

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Enligt Statisticentralens sysselsättningsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Översikt av bostadsmarknaden 2/2013

Översikt av bostadsmarknaden 2/2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola 0400 996 067 Översikt av bostadsmarknaden 2/2013 3.5.2013 Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) samlar in och analyserar uppgifter

Läs mer

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016 Sparbanken & Sb-Hem Bostadsmarknaden Våren 2016 CENTRALA TEMAN Sparbanksgruppen väntar sig att bostadsmarknaden i Finland i år ska växa 2 5 procent och att priserna ska stiga med totalt 1 2 procent i hela

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2010 Sysselsättning 2009 Bagrundsinformation om arbetslösa En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Boende 2009 Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Få höga byggnader i Finland Byggnader med en och två våningar utgjorde tillsammans 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2011 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Trettio procent av de permanent bebodda bostäderna var hyresbostäder Enligt Statistikcentralens uppgifter var 30 procent av de permanent bebodda bostäderna

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Regionalräkenskaper 2011

Regionalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2013 Regionalräkenskaper 2011 Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Lag. om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) 4, 8 10, 15, 20, 27 29 och 41 samt 51 4 mom., av dem 51 4 mom. sådant

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 10/2012. Användning av posttjänster 2012. Uträttande av ärenden vid verksamhetsställena och tillgång till tjänster

MARKNADSÖVERSIKT 10/2012. Användning av posttjänster 2012. Uträttande av ärenden vid verksamhetsställena och tillgång till tjänster MARKNADSÖVERSIKT 10/2012 Användning av posttjänster 2012 Uträttande av ärenden vid verksamhetsställena och tillgång till tjänster Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi

Läs mer

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen understatssekreterare 1 Hörnstenarna i det nya social- och hälsovårdssystemet 1. Stark organisation 18 landskap 2. Integration av tjänster tjänsterna formas

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2009

Byggnader och fritidshus 2009 Boende 2010 Byggnader och fritidshus 2009 Flest fritidshus i Väståbolands kommun år 2009 Enligt Statistikcentralen fanns det 485 100 fritidshus i Finland i slutet av år 2009. Flest fritidshus till antalet

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2011 Månadslöner inom den privata sektorn Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 255 euro i oktober 2010 Enligt Statistikcentralen var lönen för

Läs mer

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning Moderskapsunderstöd Belopp: Mamman kan välja mellan en moderskapsförpackning eller ett skattefritt belopp på 140 euro. För barn som föds samtidigt får man 2 moderskapsunderstöd för det andra och 3 för

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Sökande till utbildning 2009

Sökande till utbildning 2009 Utbildning 2010 Sökande till utbildning 2009 Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Arbetslöshetsrisken för sysselsatta understiger befolkningens genomsnittliga nivå

Arbetslöshetsrisken för sysselsatta understiger befolkningens genomsnittliga nivå Befolkning 2013 Sysselsättning 2012 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Hög utbildning skyddar mot arbetslöshet Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet 18 64-åriga sysselsatta

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation Riitta Myllymäki

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation Riitta Myllymäki Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kommunföbundets förbundsdelegation Föreningens högsta organ 76 ledamöter och 76 ersättare, som skall vara i kommunallagen avsedda

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2008, allmän översikt

Bostäder och boendeförhållanden 2008, allmän översikt Boende 2009 Bostäder och boendeförhållanden 2008, allmän översikt Unga bostadshushåll bor i hyreslägenheter Av de bostadshushåll där den äldsta personen var under 30 år hyrde enligt Statistikcentralen

Läs mer

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick det

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad

Läs mer

HUR SER STARKA KOMMUNER UT?

HUR SER STARKA KOMMUNER UT? HUR SER STARKA KOMMUNER UT? Politices doktor Timo Aro 14.3.2014 Områden (läs organisationer och strukturer!) dör inte alls av att de gör fel saker, utan av att de fortsätter för länge att göra det, som

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

Europeiska socialfonden 2000-2006. Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet

Europeiska socialfonden 2000-2006. Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet SF Europeiska socialfonden 2000-2006 Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet Vad är Europeiska socialfonden? Europeiska socialfonden (ESF) är det viktigaste

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2009

Lönestrukturstatistik 2009 Löner och arbetskraftskostnader 2010 Lönestrukturstatistik 2009 Utbildningens inverkan på lönen störst bland löntagare inom kommunsektorn år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över lönestrukturer

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET

3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET 3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET 2 (41) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRANSKNINGEN AV BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE...

Läs mer

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 600 ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt 20 600 ärenden, dvs. 6 procent färre

Läs mer

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 1 (5) Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 Kommunikationsverket har, med stöd av 14 a och 14 b i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 2 december 2002 Nr 118 119 INNEHÅLL Nr Sidan 118 Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisionsoch

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2010 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Huvudsakligen 1 2 personers bostadshushåll i hyresbostäderna Enligt Statistikcentralens uppgifter var största delen, 85 procent, av dem som bor i hyresbostad

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Rättsväsende 2014 Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 864 ansökningar om skuldsanering

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Marknadsöversikt 1/2011 Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi 2 Innehåll Inledning... 4 Teletjänster... 5 Ikraftträdande

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2011

Marknadsöversikt 2/2011 Marknadsöversikt 2/2011 Prisnivån på teletjänster i Finland 2010 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen I enlighet med regeringens proposition om vård och landskapsreformen och riktlinjerna om klientens valfrihet 1 31.3.2017 Ansvaret på en aktör 2 31.3.2017 Hörnstenarna

Läs mer

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga.

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. BÄTTRE STUDENTHÄLSA FAKTA SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. SHVS är sakkunnig inom studenthälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder tjänster inom

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2016

Byggnader och fritidshus 2016 Boende 2017 Byggnader och fritidshus 2016 Kommunsammanslagningen ändrade ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus 2016 Ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus ändrade då Juankoski sammanslogs

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Reparationsbyggande 2009

Reparationsbyggande 2009 Byggande 2010 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande Värdet av bostadssamfundens reparationer steg med 6,2 procent år Enligt Statistikcentralen reparerade bostadsaktiebolagen och de

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Hushållens förmögenhet 2009

Hushållens förmögenhet 2009 Inkomst och konsumtion 2011 Hushållens förmögenhet 2009 Skuldsättning ökade förmögenhetsskillnaderna något År 2009 hade hushållen en genomsnittlig bruttoförmögenhet på 192 000 euro och en nettoförmögenhet

Läs mer

Barn och personal i förskola 2006

Barn och personal i förskola 2006 PM Enheten för utbildningsstatistik 27-5-16 Dnr (71-27:135) 1 (5) Barn och personal i förskola 26 Hösten 26 går det 5,1 barn per anställd i förskolan jämfört med 5,2 barn ett år tidigare. Det är det lägsta

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer