Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet yritystuet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet"

Transkript

1 Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet yritystuet Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1

2 Företagsstöden Målet är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden För att skapa nya företag och utveckla de nuvarande företagen Stöd kan sökas av - Personer som är åtminstone 18 år - Fysiska personer, aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag och andelslag - Små och medelstora företag - Gårdar Sivu 2

3 Villkor för företaget Företaget bör vara beläget på landsbygden - Undantag; företag inom första gradens förädling av jordbruksprodukter (upptill 250 årsverken) och jordbruksföretag (till verksamhet som annat än jordbruk) Definition av landsbygd - Finland indelat i olika landsbygdstyper; glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd - Inte stödområde: Helsingfors, Grankulla, Träskända, Kervo - Avgränsningar i centrumområdena av: Esbo, Vanda, Borgå, Tusby, Hyvinge, Lojo och Kyrkslätt Kartorna hittas på sidan Nylandsbygd.fi Sivu 3

4 Stödgränserna för företaggsstöd i Nyland Sivu 4

5 Villkor för företaget Förutsättning att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet Åtminstone en person ska få sin huvudsakliga utkomst via företaget (gäller inte om verksamhet i anslutning av jordbruk) Tillräcklig yrkeskunskap Stödet får inte snedvrida konkurrensen Inte till operativ verksamhet Sivu 5

6 Investeringsstöd Investeringen ska vara väsentlig för grundande av företaget eller för företagets utveckling Produktionslokaler/byggnader Köp av fastighet Byggande och renovering av byggnad eller konstruktion Köp av aktier i fastighetsbolag Nya maskiner och anordningar Immateriella investeringar - anskaffning eller utvecklande av datorprogram - förvärv av patent, licenser, upphovsrätter och varumärken Sivu 6

7 Investeringsstöd Stödnivån 20 % av de godkända kostnaderna (35 % för öar utan fast vägförbindelse, 40 % för samprojekt av företag inom första förädling av jordbruksprodukter) Totalkostnaden minst euro Inte stöddugliga Traktorer Trafikbranschen Skogsavverkning Produktion av energitorv Köp av företag Ersättningsinvestering Finansieringskostnader Insider anskaffningar Sivu 7

8 Genomförbarhetsstudie i samband med investering Köp av utomstående experttjänster Utredning av lönsamheten av en investering - Tex finansiella, tekniska, operativa förutsättningar - Nya vs begagnade maskiner, olika byggalternativ Resultatet är en möjligast klok investeringsplan Stödet förutsätter inte att investeringen förverkligas Stödnivå 50% (40% för annex-1) av de godkända kostnaderna Sivu 8

9 Nyetableringsstöd Grundande av ett nytt företag (ingen tidigare företagarkarriär) Väsentlig ändring av ett verksamt företag För försök, innovationer Inte för lokal serviceverksamhet, inte till stadsområden Inte till företag inom första gradens förädling av jordbruksprodukter (Annex 1) Inte för företagare som beviljats TE-byråns startpeng före eller startstöd för unga odlare Sivu 9

10 Nyetableringsstöd Avsett för bl.a. rådgivnings- och konsulteringstjänster och andra kostnader som uppstår vid grundande av företag (inte investeringar). Beviljandet av stödet baserar sig på en affärsplan - Utgående ur affärsplanen bestäms etapper som skall uppnås före stödet kan betalas Stödets storlek avgörs enligt åtgärdsplanen och kostnadsförslaget. Att delta på en företagarkurs eller be om råd för uppgörandet av en affärsplan före ansökandet av stödet kan rekommenderas. Stödet betalas i minst två rater då de i affärsplanen uppställda målsättningarna har uppnåtts. Stöd kan beviljas euro. Sivu 10

11 Stöd för grundande av företag sparrning 3d/år, 7200 marknadsföringsplan exportutredning produktionspilot provmarknadsföring kvalitetssystem Affärsplan Företaget startar Produktutveckling investering Produktionen startar ansökan 1. utbetalningsraten 2. raten 3. raten stödbeslut + 12 mån + 24 mån + 36 mån

12 Ansökan Ansökan lämnas elektroniskt via Hyrrä (www.mavi.fi/hyrra) Ansökan kan lämnas in kontinuerligt men periodvis behandling av ansökningarna - Ronderna 2015; , , , 1.11-? Blanketter hittas på Suomi.fi och hjälp med uppgörandet av affärsplan hittas på YritysSuomi.fi Sivu 12

13 Urvalskriterierna Hittas på sidan https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/tavoitteet/si vut/default.aspx I företagsstödens urvalskriterier: - Av alla kriterier kan fås 0-3 poäng - Åtgärden bör få minst 1 poäng av de tre frågor som har största vikten och medeltalet minst 1,1 Sivu 13

14 Urvalskriterier för investeringstöd 1. Var företaget/åtgärden är belägen (5 %) 2. Inverkan på antal nya arbetsplatser som skapas via stödåtgärden (15 %) -betydande 3p, måttlig 2p, liten 1 p 3. Åtgärdens inverkan på området (Tuettavan toimenpiteen alue- ja kerrannaisvaikutukset) (10 %) 4. Åtgärdens inverkan på företagets marknadsområde (10 %) 5. Åtgärdens inverkan på förnyelse av företagets verksamhet (30%) -innovativ 3 p, förnyande 2 p, konventionell 1 p 6. Åtgärdens inverkan på företagets samarbete inkl. koppling till större utvecklingshelheter som företaget utövar. (20 %) 7. Tilläggspoäng av identifierbara särdrag som stödet bidrar till (hållbar utveckling, resurseffektivitet..).(10 %) Sivu 14

15 Urvalskriterier för nyetableringsstöd 1. Var företaget/åtgärden är belägen (15 %) - Glesbygd 3 p, kärnlandsbygd 2 p, NTM:s kartor 1p 2. Inverkan på antal nya arbetsplatser som skapas i företaget (10 %) -betydande 3p, måttlig 2p, liten 1 p 3. Åtgärdens inverkan på området (Tuettavan toimenpiteen alue- ja kerrannaisvaikutukset) (10 %) 4. Åtgärdens inverkan på företagets marknadsområde (10 %) 5. Företagsverksamhetens innovativitet (20 %) - mycket innovativ 3 p, lite nyhetsvärde 2 p, konventionell 1 p 6. Hur realistisk och grundlig är affärsplanen (25 %) 7. Tilläggspoäng av identifierbara särdrag som stödet bidrar till (hållbar utveckling, resurseffektivitet..).(10 %) Sivu 15

16 Tilläggsinfo om företagsstöden Nylands NTM-central - Siina Viskari, puh Tony Lassas, puh Juha-Pekka Nikkola, puh Landsbygd.fi Nylandsbygd.fi Mavi.fi Ely-keskus.fi Sivu 16

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och

1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och 1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och lönsamt näringsliv som bidrar till den ekonomiska tillväxten

Läs mer

Bilaga 1 till N1208P10_02102008. Beslutsdatum: 2.10.2008 Dnr: N12/08/1/18. Antagna: 2.10.2008

Bilaga 1 till N1208P10_02102008. Beslutsdatum: 2.10.2008 Dnr: N12/08/1/18. Antagna: 2.10.2008 Beslutsdatum: 2.10.2008 Dnr: N12/08/1/18 Bilaga 1 till N1208P10_02102008 Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet avseende näringsavdelningens allmänna byrås

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR 2011 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN???

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??? Bilaga 1 till N2107P02_27032007 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??? ÅR 2008 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn: 036-15 50 00 vx, fax: 036-19 05 46 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se PM Dnr

Läs mer

KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING. För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi

KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING. För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi 2014 KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi KYRKSLÄTT 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 3 3. BEHOVET

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Handbok för Regionalt investeringsstöd, Sysselsättningsbidrag samt Regionalt bidrag för företagsutveckling Uppdatering Version 4 2010-11-15 Förord Detta är en handbok som vänder

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

Jordbrukets generationsväxling. - välj rätt alternativ för din gård. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

Jordbrukets generationsväxling. - välj rätt alternativ för din gård. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund Jordbrukets generationsväxling - välj rätt alternativ för din gård ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund - Jordbrukets

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

Svenska - ruotsi GUIDEN. Bli företagare i Finland

Svenska - ruotsi GUIDEN. Bli företagare i Finland Svenska - ruotsi GUIDEN Bli företagare i Finland Inledning Inledning Att grunda ett eget företag är ett bra sätt att få arbete i Finland. Denna guide är avsedd för dig som vill grunda ett företag i Finland.

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2/2015 kosek.fi 2 (24) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 3 2. PLANERING AV FINANSIERINGEN 3 2.1 Lokaler 3 2.2 Maskiner och apparatur 3 2.3 Tillverkningsrättigheter 4 2.4 Driftskapital 4 2.5 Företagsekonomins

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING

www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING 3/2014 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET 4 4. BANKEN

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer