Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna"

Transkript

1 Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

2

3 Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller driva ett samarbetsprojekt i din bygd? Den här broschyren är till för att visa vilka möjligheter du har att söka företagsstöd och projektstöd för dina idéer och utvecklingsprojekt. Så här läser du broschyren Titta på färgmarkeringarna och se vilka delar av broschyren du bör läsa. Om utvecklingsinsatsen är till nytta för främst dig själv eller för ditt företag bör du läsa de stycken som är markerade med blått. Innehåll Om utvecklingsinsatsen är till nytta för flera personer, företag eller organisationer eller om arbetet ska bedrivas i projektform tillsammans med andra bör du läsa de stycken som är markerade med grönt. Nytt landsbygdsprogram Guide företagsstöd och projektstöd Vill du veta mer? Det här är företagsstöd Företagsstöd i korthet Startstöd Investeringsstöd Stöd för köp av tjänster Stöd för kompetensutveckling Så här ansöker du om företagsstöd Det här är projektstöd Projektstöd i korthet Projektstöd Leader Så här ansöker du om projektstöd Ordlista Trycksaker och blanketter Vid tryckningen av denna broschyr har EU ännu inte godkänt Sveriges nya landsbygdsprogram. Det betyder att vissa regler kan ha ändrats efter det att broschyren trycktes. 3

4 Nytt landsbygdsprogram Företagsstöden och projektstöden ingår i det så kallade landsbygdsprogrammet. Under 2007 startade ett nytt landsbygdsprogram vilket innebär att en del har ändrats jämfört med det tidigare miljö- och landsbygdsprogrammet. Varje medlemsstat inom EU har landsbygdsprogram som träder i kraft 2007 och gäller till och med Det övergripande målet för landsbygdsprogrammet är samma som för den svenska landsbygdspolitiken, det vill säga att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Detta mål omfattar en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt. Landskapets natur- och kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan ska minskas. Landsbygdsprogrammen finansieras ungefär till hälften gemensamt av EU och till hälften av varje enskild medlemsstat. Är du intresserad av att läsa hela landsbygdsprogrammet kan du hitta det på vår webbplats <www.sjv.se>. Vad är på gång? Prenumerera på Jordbruksverkets nyhetsbrev. Anmäl dig som prenumerant på <www.sjv.se> 4

5 Guide företagsstöd och projektstöd Denna guide hjälper dig att komma fram till vilka stöd som är aktuella för dig att söka och vad skillnaden är mellan företagsstöd och projektstöd. SKA DU SÖKA FÖRETAGSSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD? Om utvecklingsinsatsen är till nytta för främst dig själv eller ditt företag och den ordinarie verksamhet du tänker bedriva framöver kan du söka något av företagsstöden. Om utvecklingsinsatsen är till nytta för flera personer, företag eller organisationer eller om arbetet ska bedrivas i projektform tillsammans med andra kan du söka projektstöd. Ett projekt är avgränsat i tid och arbetsinsats och bedrivs utanför den ordinarie verksamheten. 5

6 FÖRETAGSSTÖD Vill du starta eller etablera dig som ägare till ett jordbruks-, trädgårds-, eller renskötselföretag? Har du ett företag och vill börja med en ny verksamhet inom företaget? Behöver du göra en investering eller köpa en tjänst för att utveckla ditt företag? Vill du kompetensutveckla dig själv eller anställda i ditt företag? Då kan företagsstöden vara något för dig! Syftet med företagsstöd öka konkurrenskraften för företag på landsbygden och inom de gröna näringarna men även bidra till ökad livskvalitet och starkare ekonomi på landsbygden. Vad kan du få företagsstöd för? För att få företagsstöd ska du ha startat eller etablerat dig som ägare till ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag göra en investering i ditt företag plantera energiskog köpa tjänster för att utveckla ditt företag kompetensutveckla dig själv och anställda i ditt företag. PROJEKTSTÖD Har du, tillsammans med andra, en idé som du vill driva i ett projekt? Kanske utveckla en turistsatsning eller utveckla samarbetet inom en by? Ingår du i en grupp av företag som gemensamt vill utveckla en ny produkt? Vill du sprida kunskap om till exempel miljöfrågor och företagsutveckling? Kommer utvecklingsinsatsen att vara till nytta för flera personer, företag eller organisationer? Syftet med projektstöd ökad livskvalitet på landsbygden, förstärkning av landsbygdens näringsliv och stärkt konkurrenskraft inom de gröna näringarna. Då kan du söka projektstöd! Vad kan du få projektstöd för? För att få projektstöd ska resultatet av projektet komma flera till nytta. Det kan till exempel handla om att förmedla kunskap, till exempel anordna kurser, seminarier och rådgivning hitta förslag och lösningar på hur företag och landsbygd kan utvecklas genomföra en konkret satsning, till exempel bygga något eller utveckla en ny produkt eller teknik undersöka nya utvecklingsmöjligheter, till exempel genom att göra en genomförandestudie eller marknadsanalys. SAMETINGET ÄR ANSVARIG MYNDIGHET INOM DET SAMISKA OMRÅDET Du ska ansöka om företagsstöd och projektstöd hos Sametinget om du är renskötselföretagare eller annan samisk företagare och verksam inom det samiska området du driver ett projekt vars mål och effekter kommer de samiska näringarna eller det samiska samhället tillgodo. Sametinget handlägger din ansökan och det är dit du ska vända dig om du har frågor. När vi i den här broschyren skriver länsstyrelsen ersätts länsstyrelsen av Sametinget i de fall som Sametinget är ansvarig myndighet. Sametinget har en egen regional strategi för hur företagsstöden och projektstöden ska fördelas för att nå bästa effekt. 6

7 Vill du veta mer? BESÖK JORDBRUKSVERKETS WEBBPLATS Läs om alla företagsstöd och projektstöd. Läs om det nya landsbygdsprogrammet. Hämta eller beställ blanketter och trycksaker. Använd Stödguiden som hjälper dig att hitta den information som du är berörd av. Prenumerera på nyhetsbrev om stöd till landsbygden. BESÖK LÄNSSTYRELSERNAS GEMENSAMMA WEBBPLATS Läs om hur stöden kommer att genomföras och vilka prioriteringar som gäller i ditt län. BESÖK SAMETINGETS WEBBPLATS Läs om hur stöden kommer att genomföras och vilka prioriteringar som gäller i det samiska området. BESÖK SKOGSSTYRELSENS WEBBPLATS Läs om projektstöd för att anordna kompetensutveckling inom det skogliga området. RING Ring till din länsstyrelse eller Sametinget om du har frågor om företagsstöden eller projektstöden. Du hittar en telefonlista på sista sidan. Ring till Jordbruksverket om du har frågor om projekt som avser verksamhet över hela landet. Ring till Skogsstyrelsen om du har frågor om projektstöd för att anordna kompetensutveckling inom det skogliga området. 7

8 Det här är företagsstöd FÖRETAGSSTÖD I KORTHET Det finns olika företagsstöd. Vad du planerar att göra avgör vilket stöd du kan söka. Vad ska du göra? Vilket stöd kan du söka? Var kan du läsa mer? Du har startat eller etablerat dig som ägare till ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag. Startstöd Sidan 10 Du ska göra investeringar i ett befintligt eller nystartat företag för att ändra eller utveckla företagets verksamhet. Investeringsstöd Sidan 12 Du ska plantera energiskog. Investeringsstöd Sidan 12 Du ska köpa tjänster för att utveckla ditt företag. Du vill öka dina eller dina anställdas kunskaper för att utvecklas och därigenom stärka företaget inom till exempel ekonomi, produktion, miljö eller djurvälfärd. Stöd för köp av tjänster Sidan 16 Stöd för kompetensutveckling Sidan 17 Den regionala strategin spelar en stor roll I varje län finns en regional strategi som handlar om hur företagsstöden ska fördelas för att nå bästa effekt. Strategin utgår från de mål och prioriteringar som finns i Sveriges landsbygdsprogram. Ansökningar om stöd prioriteras av länsstyrelsen bland annat med utgångspunkt från hur mycket ansökan bidrar till att uppfylla målen i den regionala strategin. På din länsstyrelses webbplats kan du läsa om strategin och vilka områden som är prioriterade i just ditt län. Så här ansöker du Ansökan om företagsstöd sker i 2 steg: 1. ansökan om företagsstöd 2. ansökan om utbetalning av företagsstöd (behövs inte för startstöd) Innan du ansöker om stöd är det viktigt att du tar reda på hur länets regionala strategi ser ut. Om det du ska göra i ditt företag inte stämmer in på strategin är det inte säkert att du kan få företagsstöd. Du kan ansöka om utbetalning först när du har betalat hela eller delar av de kostnader som du har beviljats stöd för. Startstödet betalas oftast ut i samband med beslut om stöd. Du behöver en affärsplan I samband med ansökan om stöd behöver du upprätta och bifoga en affärsplan. Affärsplanen ligger till grund för bedömningen av din ansökan. Om du söker investeringsstöd för plantering av energiskog behöver du ingen affärsplan. Läs mer om affärsplanen på sidan 18. 8

9 Från idé till utbetalning så här går det till 1. Du planerar en insats eller har startat eller etablerat dig som ägare till ett företag. 2. Du ansöker om stöd och bifogar en affärsplan. 3. Länsstyrelsen handlägger och skickar ett beslut om stöd till dig. 4. Du genomför utvecklingsinsatsen. 5. Du ansöker om utbetalning. (Behövs inte för startstödet.) 6. Länsstyrelsen handlägger igen och beslutar om utbetalning. Om du gjort en investering gör länsstyrelsen en besiktning före slututbetalning. 7. Du får en eller flera utbetalningar av stöd. 8. Jordbruksverket kontrollerar i vissa fall det du har genomfört. 9

10 STARTSTÖD Vad kan du få startstöd för? Du kan söka startstödet om du har startat ett nytt jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag eller om du har etablerat dig som ägare till ett sådant företag. Syftet med startstödet är att främja en långsiktigt lönsam och konkurrenskraftig jordbruks-, trädgårdsoch rennäring med goda utvecklingsmöjligheter. Startstödet är till för att trygga din inkomst under tiden som du håller på att starta som företagare. För att få startstöd ska du starta ett företag med inriktning på primärproduktion. Primärproduktion är produktion, uppfödning och odling av jordbruks-, trädgårds- och renprodukter. Det kan till exempel vara mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling, viltuppfödning eller hästuppfödning. Du kan bara få startstöd en gång. Vem kan söka startstöd? Startstödet kan bara betalas ut till en fysisk person, inte till en juridisk person (AB eller HB). Om du startar ett aktiebolag är det du som ska söka startstödet, inte den juridiska personen. För att få startstöd behöver du uppfylla dessa grundläggande krav: Du ska vara yngre än 40 år när du ansöker. Du ska ha relevant yrkeskunskap som motsvarar grundutbildning vid lantbruksskola, naturbruksgymnasium eller på annat sätt ha fått yrkeskunskap om företagande inom jordbruk, trädgård eller renskötsel. I vissa fall kan du få en tidsfrist på maximalt 3 år med att uppfylla kraven. Du ska ha etablerat dig som ägare till ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag för första gången innan du ansöker om stödet. Det innebär att du ska äga företaget företaget ska vara i drift du ska ansvara för driften av företaget du ska arbeta aktivt i företaget. Det finns ingen lägre gräns för hur lite du behöver arbeta i företaget för att det ska räknas som att du arbetar aktivt i företaget. Du ska dock kunna visa att företaget är ekonomiskt bärkraftigt och att företaget kommer att bidra till din försörjning. Länsstyrelsen gör en prioritering mellan ansökningarna. Det innebär att alla som söker startstöd inte får det beviljat. Ska du bli delägare i ett redan befintligt företag? Du kan gå in som delägare i ett befintligt företag och få startstöd men då krävs det att företaget utökar verksamheten i samband med detta. Om du går in som delägare i ett företag som du sedan tidigare arbetar i behöver företaget inte nödvändigtvis utöka verksamheten för att du ska kunna få startstöd. Det gäller också om du går in som delägare i ett företag och ersätter anställd arbetskraft. Är ni flera personer som startar ett företag tillsammans? Om ni är flera personer som startar ett företag kan alla personer som uppfyller de grundläggande kraven söka startstöd. Länsstyrelsen gör en bedömning av om omfattningen på företaget är rimlig i förhållande till antalet personer som startar företaget. Företaget måste kunna bidra till en långsiktigt hållbar försörjning för dig som söker startstöd. 1 0

11 Hur mycket startstöd kan du få och när betalas det ut? Stödbeloppet är högst kronor till varje sökande. I vissa fall kan det finnas regionala begränsningar som innebär att stödbeloppet blir mindre än kronor. Pengarna kan i normala fall betalas ut några månader efter att du skickat in din ansökan. Om du inte uppfyller kravet på yrkeskunskap men ändå beviljats startstöd får du halva stödet utbetalt först och den andra halvan efter att du har kompletterat din yrkeskunskap. Affärsplanen följs upp För att få startstöd behöver du en affärsplan. Du kan läsa mer om affärsplanen på sidan 18. Inom 3 år efter att du fått startstödet gör länsstyrelsen en uppföljning. Om det finns stora avvikelser jämfört med din affärsplan finns risk för att du får betala tillbaka stödet. Läs om hur ansökan går till på sidan

12 INVESTERINGSSTÖD Vem kan söka investeringsstöd? Du som ska göra en investering i ditt företag kan söka investeringsstöd. Vad kan du få investeringsstöd för? Du kan få investeringsstöd om du gör något av följande: moderniserar ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag planterar energiskog utvecklar annan verksamhet än primärproduktion samtidigt som du ingår i ett jordbruks- trädgårds- eller renskötselhushåll förädlar jordbruks-, trädgårds-, ren- eller skogsprodukter utvecklar ett företag på landsbygden med färre än 10 årsarbetskrafter satsar inom besöks- och turistnäringen Syftet med investeringsstödet är att stärka ekonomin och utveckla verksamheter i företag på landsbygden och inom de gröna näringarna. På detta sätt ska företagens konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt öka. förstärker och utvecklar ett företag som samordnar service, kultur- eller fritidsaktiviteter restaurerar kulturhistoriska byggnader Läs mer om dessa punkter under rubriken Mer information om de olika möjligheterna på sidorna Länsstyrelsen gör en prioritering mellan ansökningarna. Det innebär att alla som söker investeringsstöd inte får det beviljat. Vilka kostnader kan du få investeringsstöd för? Du kan få investeringsstöd för kostnader som är betalda efter det datum som din ansökan om stöd har kommit in och som gäller inköp av byggnader och anläggningar samt ny-, om- eller tillbyggnader nya maskiner och ny utrustning, inklusive programvara till datorer hantverkstjänster och installationsarbete för ovanstående punkter allmänna kostnader som är kopplade till investeringar enligt ovanstående punkter. Det kan vara till exempel konsult-, arkitekt-, och ingenjörsarvoden, genomförandestudier, patent och licenser plantering av energiskog. Om du moderniserar eller förädlar kan du även få stöd för nya mobila anläggningar, till exempel mobila slakterier. Om du satsar inom besöks- och turistnäringen eller förstärker och utvecklar ett företag som samordnar kultur- och fritidsaktiviteter kan du även få stöd för småskalig infrastruktur, till exempel skyltar, anläggning av ridvägar, vandringsleder, gångstigar och parkeringsytor. Tänk på detta! För att få investeringsstöd behöver du skaffa de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen, till exempel bygglov eller förprövning enligt djurskyddslagen. Inom vissa branscher som jordbruk och förädling av jordbruksprodukter kan det finnas produktionsbegränsningar som du måste följa. Om du till exempel är mjölkproducent behöver du en mjölkkvot för hela din planerade produktion. För att få investeringsstöd måste du följa de produktionsbegränsningar som är aktuella i ditt fall. Efter slututbetalning görs en uppföljning av att du följt produktionsbegränsningarna. På vår webbplats <www.sjv.se> kan du läsa om vilka produktionsbegränsningar som finns. 1 2

13 Vilka kostnader kan du inte få investeringsstöd för? Du kan inte få investeringsstöd för: ersättningsinvesteringar (= du köper en ny maskin som ersätter en likadan maskin) utgifter för leasing eget material som finns på företaget, till exempel eget virke eget arbete kostnader för att fylla i ansökan begagnad utrustning kostnader för investeringar vars syfte är att uppfylla gällande bestämmelser för nuvarande verksamhet i företaget kostnader för förstärkning och utveckling av service som ingår i kommunens, landstingets och statens ansvar kostnader för restaurering av kulturhistoriska byggnader som ingår i kommunens eller en statlig myndighets ansvar. kostnader för förstärkning och utveckling av service som du också kan få stöd för genom stödet för kommersiell service Stödet för kommersiell service söker du oftast hos länsstyrelsen. Hur mycket investeringsstöd kan du få? I de flesta fall kan du få stöd för högst 30 procent av de kostnader som ger rätt till stöd. Om din verksamhet finns inom glesbygd i norra Sverige kan länsstyrelsen i vissa fall besluta om att du kan få upp till 50 procent i stöd. I vissa fall finns regionala begränsningar av stödbeloppen. Det finns också begränsningar inom EU för hur stort belopp som kan betalas ut till ett enskilt företag. För plantering av energiskog kan du få investeringsstöd för högst 50 procent av de kostnader som ger rätt till stöd och maximalt kronor per hektar. När betalas investeringsstödet ut? Investeringsstödet kan betalas ut först när du har genomfört hela eller delar av investeringen du har betalat de kostnader som du har beviljats stöd för du har ansökt om utbetalning länsstyrelsen har handlagt ansökan om utbetalning och godkänt kostnaderna. Efter att du ansökt om utbetalning kan det ta några månader innan du får stödet utbetalt. Du kan välja att ansöka om en utbetalning av hela stödet eller om flera delutbetalningar. Hur många utbetalningar du har rätt till står i ditt beslut om stöd. Behåll investeringen i 5 år Om du har fått investeringsstöd är huvudregeln att du måste behålla investeringen i 5 år efter beslut om stöd för samma ändamål. Om företaget till exempel byter ägare måste alltså den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt annars finns risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet. Vill du veta mer om vad som gäller kan du kontakta länsstyrelsen. Jordbruksverket kan därför kontrollera ditt företag upp till 5 år efter beslut om stöd. Läs om hur ansökan går till på sidan

14 MER INFORMATION OM DE OLIKA MÖJLIGHETERNA Här kan du läsa mer om de olika möjligheterna att få stöd. Ska du modernisera ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag? Du som har ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag kan få investeringsstöd när du genomför investeringar kopplade till företagets primärproduktion. Vill du läsa mer? Jordbruksverkets webbplats <www.sjv.se> uppdateras regelbundet med information om landsbygdsprogrammet. Som primärproduktion räknas till exempel mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling, vilt- och hästuppfödning. Ska du plantera energiskog? Om du ska plantera energiskog på åkermark kan du få investeringsstöd. För att få stöd måste du ansöka för mer än 1 hektar. Du kan få stöd för anläggning av energiskog för samma mark flera gånger under förutsättning att du haft någon annan gröda innan du anlägger ny energiskog eller att du ska ersätta din nuvarande odling med bättre växtmaterial. (Planteringen räknas då inte som en ersättningsinvestering.) För att du ska få din anläggning godkänd ska du jordbearbeta och ogräsbekämpa på lämpligt sätt. Grödan ska vara planterad i tillräckligt stort antal för att kunna uppnå god avkastning och sticklingsmaterialet ska vara lämpligt för ändamålet och regionen. Du ska anpassa anläggningen till landskapsbilden. Flora, fauna eller värdefulla naturmiljöer får inte påverkas negativt av energiskogsodlingen. Du ska också ta hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Länsstyrelsen prövar därför din ansökan mot bestämmelserna i miljöbalken och kulturminneslagen. För att det ska vara möjligt att bruka dessa skiften rationellt kan vissa delar lämnas oplanterade och ändå ge rätt till stöd. Det gäller: vändtegar, under förutsättning att de inte sträcker sig längre in än 10 meter från ytterkanterna av skiftet stamledningar för dränering som avvattnar högre liggande mark och passerar skiftet med energiskog, samt zoner upp till 10 meter från dräneringsledningen kraftledningsgator och zoner upp till 6 meter från ledningen i skiftet med energiskog omlastningsplatser. Den oplanterade delen av skiftet får vara högst 15 procent av hela skiftets areal. Om den oplanterade arealen överstiger 15 procent ger inte den delen rätt till stöd. Ska du utveckla annan verksamhet än jordbruk, trädgård och renskötsel? Du som utvecklar annan verksamhet än primärproduktionen samtidigt som du ingår i ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselhushåll kan få stöd. Det kan handla om att starta tillverkning av produkter eller försäljning av tjänster som inte har någon koppling till hushållets primärproduktion. Du behöver inte vara delägare i jordbruksföretaget utan det räcker med att du ingår i samma hushåll som den som äger det. Om du ska satsa på annan verksamhet än primärproduktion och om du ska driva den nya verksamheten i exempelvis ett AB eller HB så måste företaget bedriva primärproduktion på gården vid tidpunkten för ansökan om stöd. Motsvarande krav finns inte om du som ingår i ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselhushåll vill driva den nya verksamheten i en enskild firma skilt från jordbruksföretaget. 1 4

15 Ska du förädla skogs- och jordbruksprodukter? Du som har ett företag som förädlar produkter från jord- och skogsbruk eller från ren- och trädgårdsnäringen kan söka investeringsstöd för förädling och försäljning. Du som har ett förädlingsföretag som utvecklar nya produkter, processer eller tekniker kan också söka stöd. Du kan få stöd för förädling av de flesta jordbruksprodukter. Vissa bearbetade produkter kan du inte få stöd för. På <www.sjv.se> kan du läsa mer om vilka jordbruksprodukter du kan få stöd för. Inom skogssektorn kan bara företag med färre än 10 årsarbetskrafter få stöd. Dessa företags omsättning eller balansomslutning måste vara mindre än 2 miljoner euro (cirka 18 miljoner kronor) per år. Balansomslutning är företagets tillgångssumma, det vill säga summan på tillgångssidan i balansräkningen. För förädling av skogsprodukter kan du bara få stöd för investeringar som avser de arbetsmoment som föregår den industriella bearbetningen. Ska du utveckla ett företag med färre än 10 årsarbetskrafter? Om du har ett företag med färre än 10 årsarbetskrafter och genomför en satsning vars effekt har betydelse för landsbygdens utveckling och sysselsättning kan du få stöd. Företagets omsättning eller balansomslutning måste vara mindre än 2 miljoner euro (cirka 18 miljoner kronor) per år. Balansomslutning är företagets tillgångssumma, det vill säga summan på tillgångssidan i balansräkningen. Ska du satsa inom besöks- och turistnäringen? Har du ett företag inom besöks- och turistnäringen och satsar på landsbygden kan du få stöd. Du kan till exempel få stöd för: köp eller anpassning av byggnader och lokaler anläggning av vandringsleder genomförande av handikappanpassningar för att öka tillgängligheten till besöksmål cykel-, kanot- och ridleder skyltning för besöksmålen. Ska du förstärka och utveckla ett företag som samordnar service, kultur- eller fritidsaktiviteter? Om du har ett företag som samordnar service eller kultur- och fritidsaktiviteter på landsbygden kan du få stöd. Du kan få stöd för att stärka och utveckla grundläggande lokal service. Det kan till exempel vara utveckling av samverkanslösningar mellan distributörer, dagligvarubutiker och andra serviceställen. Det kan också vara köp eller anpassning av byggnader eller lokaler och åtgärder för att öka tillgängligheten till service, fritids- och kulturaktiviteter. Du kan inte få stöd för kostnader som du även kan söka stöd för genom stödet för kommersiell service. Kontakta din länsstyrelse för mer information om vilka dessa kostnader är. Du kan heller inte få stöd för satsningar som kommuner, landsting och staten ansvarar för. Ska du restaurera kulturhistoriska byggnader? Om ditt företag ska restaurera byggnader som har kulturhistoriskt värde eller betydelse för den lokala kulturmiljön kan du få stöd för detta. Vilken typ av byggnader det gäller kan du läsa om på vår webbplats <www.sjv.se>. För att få stöd ska byggnaderna efter restaureringen användas i den egna verksamheten eller bidra till utveckling av bygden och annat företagande i området. Du kan inte få stöd för satsningar som kommunen eller en statlig myndighet ansvarar för. 1 5

16 Syftet med stödet för köp av tjänster är att stärka ekonomin och STÖD FÖR KÖP AV TJÄNSTER utveckla verksamheter i företag på landsbygden och inom de Vem kan söka stödet? Du kan få stöd för köp av tjänster om du gröna näringarna. På detta sätt ska företagens konkurrenskraft, utvecklar annan verksamhet än primärproduktionen samtidigt som du ingår i ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselhushåll lönsamhet och tillväxt öka. utvecklar ett företag på landsbygden med färre än 10 årsarbetskrafter gör en satsning inom besöks- och turistnäringen förstärker och utvecklar ett företag som samordnar service, kultur- och fritidsaktiviteter restaurerar kulturhistoriska byggnader så att de får ett nytt användningsområde. Läs mer om dessa punkter under rubriken Mer information om de olika möjligheterna på sidorna Länsstyrelsen gör en prioritering mellan ansökningarna. Det innebär att alla som söker stöd för köp av tjänster inte får det beviljat. Vad kan du få stöd för? Du som på något sätt ska utveckla din affärsidé eller din produkt genom att ta hjälp utifrån kan få stöd för köp av tjänster för att täcka en viss del av dina kostnader. Du kan få stöd för kostnader som är betalda efter det datum som din ansökan om stöd har kommit in och som gäller till exempel konsultarvoden, arkitektkostnader, förstudier, produktutveckling, design och marknadsundersökningar. Vad kan du inte få stöd för? Du kan inte få stöd för köp av tjänster för: eget arbete kostnader för att fylla i ansökan kostnader för åtgärder vars syfte är att uppfylla gällande bestämmelser för nuvarande verksamhet kostnader för förstärkning och utveckling av service samt fritids- och kulturaktiviteter där ansvaret ligger hos kommunen, landstinget eller staten kostnader för restaurering av byggnader med kulturhistoriskt värde, där ansvaret ligger hos kommunen eller staten. kostnader för förstärkning och utveckling av service som du också kan få stöd för genom stödet till kommersiell service Stödet för kommersiell service söker du oftast hos länsstyrelsen. Hur mycket stöd kan du få? Du kan få stöd för högst 30 procent av de kostnader som ger rätt till stöd. Om din verksamhet finns inom glesbygd i norra Sverige kan länsstyrelsen i vissa fall besluta om att du ska få upp till 50 procent i stöd. Det är länsstyrelsen som prioriterar mellan ansökningarna och beslutar om hur mycket stöd du kan få. I vissa fall finns det regionala begränsningar av stödbeloppen. Det finns också begränsningar inom EU för hur stort belopp som kan betalas ut till ett enskilt företag. När betalas stödet ut? Stödet för köp av tjänster betalas ut först när du har genomfört hela eller delar av satsningen du har betalat de kostnader som du har beviljats stöd för du har ansökt om utbetalning länsstyrelsen har handlagt ansökan om utbetalning och godkänt kostnaderna. Efter att du ansökt om utbetalning kan det ta några månader innan du får stödet utbetalt. Du kan välja att ansöka om en utbetalning av hela stödet eller om flera delutbetalningar. Hur många utbetalningar du har rätt till står i beslutet om stöd. 1 6 Läs om hur ansökan går till på sidan 18.

17 STÖD FÖR KOMPETENSUTVECKLING Vem kan söka stödet? Du som vill stärka dina kunskaper om hur du kan utveckla och stärka företaget inom till exempel ekonomi, produktion, miljö och djurvälfärd kan söka stöd för köp av kompetensutveckling. Det kan du även göra när din personal ska delta i någon kompetenshöjande aktivitet, till exempel en kurs i marknadsföring. Syftet med stödet är att underlätta ditt företags anpassningar till nya förutsättningar, öka kvaliteten i produktionen, stärka konkurrenskraften samt förbättra miljön och djurvälfärden. Du kan få stödet när du är verksam inom jordbruk, trädgård, renskötsel, livsmedelsförädling eller skogsbruk. Du kan också få stödet om du är verksam inom följande: utveckling av annan verksamhet än jordbruk utveckling av företag med färre än 10 årsarbetskrafter utveckling av turistverksamhet utveckling av grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden bygdeutveckling bevarande och vidareutveckling av natur- och kulturarvet på landsbygden. Länsstyrelsen gör en prioritering mellan ansökningarna. Det innebär att alla som söker stöd för kompetensutveckling inte får det beviljat. Vad kan du få stöd för? Du kan få stöd för kompetensutveckling för olika aktiviteter. Det kan till exempel vara kurser, företagspraktik, studieresor och kompetensutveckling i form av rådgivning. Du kan få stöd för aktiviteter som är utförda och betalda efter det datum som din ansökan om stöd har kommit in till länsstyrelsen. Du kan få stöd för: kostnader för att delta i aktiviteterna, till exempel kursavgifter kurslitteratur resekostnader om aktiviteten varar längre än 1 dag övernattningskostnader vid aktiviteter som varar längre än 1 dag. Vad kan du inte få stöd för? Du kan inte få stöd för kompetensutveckling för: aktiviteter som ingår i kurser och praktik inom den ordinarie utbildningen på gymnasienivå eller högre en kurs eller liknande som anordnaren av kursen redan har fått stöd för egen eller anställdas nedlagda tid förtäring. Hur mycket stöd kan du få? Du kan få stöd för procent av de kostnader som ger rätt till stöd. Det är länsstyrelsen som prioriterar mellan ansökningarna och beslutar om hur mycket du ska få stöd för. I vissa fall finns regionala begränsningar av stödbeloppen. Det finns också begränsningar inom EU för hur stort belopp som kan betalas ut till ett enskilt företag. När betalas stödet ut? Stödet för kompetensutveckling betalas ut först när du har genomfört satsningen du har betalat de kostnader som du har beviljats stöd för du har ansökt om utbetalning länsstyrelsen har handlagt ansökan om utbetalning och godkänt kostnaderna. Efter att du ansökt om utbetalning kan det ta några månader innan du får stödet utbetalt. Du kan välja att ansöka om en utbetalning av hela stödet eller om flera delutbetalningar. Hur många utbetalningar du har rätt till står i beslutet om stöd. Läs om hur ansökan går till på sidan

18 SÅ HÄR ANSÖKER DU OM FÖRETAGSSTÖD Ta reda på vad den regionala strategin innehåller Varje län har en regional strategi som handlar om hur företagsstöden ska fördelas för att nå bästa effekt. Strategin har betydelse för vilka som får stöd. Länsstyrelsen gör en prioritering mellan ansökningarna. Ansökningar som visar på bra konkurrenskraft och som bidrar till att uppnå målen för stöden har störst förutsättningar att få stöd. På din länsstyrelses webbplats kan du läsa om vilka områden som är prioriterade i just ditt län. Ansökan görs i två steg Ansökan om företagsstöd görs i två steg. Först ansöker du om stöd. Efter att du genomfört hela eller delar av din utvecklingsinsats ansöker du om utbetalning av stödet. När du söker startstöd behöver du inte ansöka om utbetalning. Ansökan om företagsstöd Du ansöker om företagsstöd på blanketten Ansökan företagsstöd som du skickar till länsstyrelsen. Sista dag för att ansöka om företagsstöd är olika för de olika företagsstöden. Stöd Startstöd Investeringsstöd Stöd för köp av externa tjänster Stöd för kompetensutveckling Tidpunkt för ansökan Om du ansöker om startstöd under 2007: senast 12 månader efter att företaget har etablerats*. Om du ansöker om startstöd under 2008: senast 6 månader efter att företaget har etablerats*. Innan du börjar betala de kostnader du söker stöd för. Innan du börjar betala de kostnader du söker stöd för. Innan du genomför och betalar kompetensutvecklingen. * För att företaget ska räknas som etablerat ska du äga företaget, det ska vara i drift, du ska ansvara för driften och du ska arbeta aktivt i företaget. Tänk på att det är en fördel att ansöka om stöd innan du börjar din insats. Då kan du få stöd för alla dina kostnader. Om du får beslut om stöd innan du börjar din insats vet du också hur mycket du kan få stöd för. Du behöver en affärsplan När du ansöker om stöd behöver du en affärsplan. Affärsplanen ligger till grund för bedömningen av din ansökan. Om du inte har en affärsplan sedan tidigare ska du göra en i samband med ansökan. I anvisningen till blanketten Ansökan företagsstöd finns en mall för vad affärsplanen ska innehålla. Har du nyligen gjort en affärsplan ska du anpassa den till mallen. Du kan också behöva göra vissa tillägg. Affärsplanen ska bland annat innehålla följande: en beskrivning och analys av företagets nuvarande situation och affärsidé mål och strategi för företagets planerade utveckling en uppskattning av företagets framtida situation Exakt vad som ska ingå i affärsplanen beror på vad du söker stöd för. I anvisningen till ansökan om företagsstöd hittar du mer information. För de uppgifter som du lämnar om ditt företags affärs- eller driftsförhållanden gäller i normala fall sekretess. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall. 1 8

19 Ansökan om utbetalning av företagsstöd Du ansöker om utbetalning av företagsstöd på blanketten Ansökan utbetalning företagsstöd som du skickar till länsstyrelsen. När du ansöker om startstöd behöver du inte ansöka om utbetalning. Du kan hämta och beställa blanketterna på Jordbruksverkets webbplats <www.sjv.se>. Du kan också beställa dem hos din länsstyrelse. Vid vilken tidpunkt du senast ska ansöka om utbetalning och hur många utbetalningar du har rätt till står i beslutet om stöd. Kom ihåg att skicka in din ansökan om utbetalning i tid. Om ansökan kommer in för sent får du avdrag på ditt stödbelopp. Avdraget är 1 procent för varje arbetsdag som ansökan kommer in för sent. Om ansökan kommer in mer än 25 kalenderdagar för sent får du inget stöd alls. Redovisa de kostnader du söker stöd för För att underlätta redovisningen i samband med utbetalningen ska du särredovisa dina kostnader i bokföringen så att kostnader och betalningar kan utläsas separat i redovisningen även om en annan verksamhet pågår samtidigt. Observera! Det är viktigt att du i ansökan om utbetalning bara redovisar de kostnader som du kan få stöd för. Om du redovisar kostnader som inte ger rätt till stöd får du ett avdrag på din utbetalning. Din utvecklingsinsats kontrolleras Din ansökan och din utvecklingsinsats kommer att kontrolleras. Det är i huvudsak länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Om resultatet av kontrollen visar att du inte följer reglerna kan stödet minska genom avdrag. Vid stora avvikelser kan du förlora hela stödet och även bli tvungen att betala tillbaka stöd som du sedan tidigare fått. Hör av dig om det blir förändringar Det är viktigt att du informerar länsstyrelsen om dina planerade satsningar ändras under arbetets gång så att du undviker att göra ändringar som inte ger rätt till stöd. 1 9

20 Det här är projektstöd PROJEKTSTÖD I KORTHET Du kan söka projektstöd för kostnader som uppstår när du startar och driver projekt som utvecklar landsbygden och de gröna näringarna. Det viktiga när du söker projektstöd är att resultatet av ditt projekt kommer flera till nytta. Du kan få projektstöd om ditt projekt leder till att landsbygdens och den gröna näringens näringsliv breddas och stärks, möjligheterna till arbete och boende på landsbygden ökar och livskvalitén för dem som bor på landsbygden förbättras. Är du verksam i ett Leaderområde kan du också söka projektstöd via Leader. Läs mer om Leader och Leaderområden på sidan 28. Vad är ett projekt? Ett projekt ska vara väl avgränsat i tid, ekonomi och arbetsinsats och ska ha ett bestämt och mätbart mål. Projekt bedrivs utanför den ordinarie verksamheten. Exempel på projekt kan vara samarbeten av olika slag, byggande av nätverk eller anordnande av kompetensutveckling. Den regionala och lokala strategin spelar en stor roll I varje län finns en regional strategi som handlar om hur projektstöden ska fördelas för att nå bästa effekt. I Leaderområden finns också en lokal strategi. Strategierna utgår från de mål och prioriteringar som finns i Sveriges landsbygdsprogram. Ansökningar om stöd prioriteras av länsstyrelsen eller av Leaderkontorets styrelse, den så kallade LAG-gruppen. Prioriteringen görs bland annat med utgångspunkt från i vilken utsträckning ansökan bidrar till att uppfylla målen i den regionala eller lokala strategin. Om det du ska göra i projektet inte stämmer in på strategin är det inte säkert att du kan få stöd. På din länsstyrelses webbplats kan du läsa om strategierna och vilka områden som är prioriterade i just ditt län. Projektet behöver medfinansieras I de flesta projekt finansieras endast en del av kostnaderna med projektstöd. Övriga kostnader ska finansieras med andra offentliga och privata pengar. Du bör därför få någon offentlig aktör att medfinansiera ditt projekt. Ta gärna kontakt med din länsstyrelse eller ditt lokala Leaderkontor för att få mer information om medfinansieringen. Så här ansöker du Ansökan om projektstöd sker i 2 steg: 1. ansökan om projektstöd 2. ansökan om utbetalning av projektstöd, inklusive redovisning av projektets resultat. Innan du ansöker är det viktigt att du tar reda på vad strategierna innehåller och hur dina möjligheter att få stöd påverkas av dem. Du behöver en projektplan I samband med ansökan om stöd behöver du upprätta och bifoga en projektplan. Projektplanen ligger till grund för bedömningen av din ansökan. 2 0

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd

Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som har startat ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag eller etablerat dig som

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten Företagsstöd - affärsplan? Söker du tagsstöd måste du i

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd inom Leader nvisning till blanketten nsökan projektstöd inom Leader VEM SK NVÄND LNKETTEN? Den här blanketten är för dig som ska söka projektstöd inom Leader och ska genomföra ett projekt inom den utvecklingsstrategi

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd

Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd 1 Fokusområden Prioriteringar Prioriteringar och fokusområden i landsbygdsprogrammet 1 Kunskapsöverföring och innovation 2 Lönsamhet, konkurrenskraft i jordbruket

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd.

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Bilaga 1 Följ affärsplanen och beslutet Du ska genomföra din insats enligt din affärsplan och beslutet

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd.

Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt enligt din projektplan och beslutet

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

Samarbete inom landsbygdsprogrammet

Samarbete inom landsbygdsprogrammet Samarbete inom landsbygdsprogrammet -vad vet vi nu och vad är kvar innan det går att söka pengar? Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning.

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMET År 2007 startade det nuvarande nationella Landsbygdsprogrammet och gäller fram till 31 december 2013. Det övergripande målet för

Läs mer

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd Landsbygdsprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet Lokalt ledd utveckling

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd Landsbygdsprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet Lokalt ledd utveckling Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd Landsbygdsprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet Lokalt ledd utveckling Sida 1 av 37 INLEDNING... 3 FULLMAKTER... 3 MINA SIDOR... 5 Logga in... 5 Välj e-tjänst...

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Landsbygdsprogrammet Samisk näringslivsutveckling

Landsbygdsprogrammet Samisk näringslivsutveckling Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Samisk näringslivsutveckling Medel att söka för dig som driver företag eller vill utveckla annan verksamhet på landsbygden! I Sametingets Landsbygdsprogram finns flera olika

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 440,7 MSEK 2014-2020 ( ca 80% av budgeten är tilldelad) Budgetfördelning i Östergötland (MSEK) Natur- och kulturmiljö: 8,4 Hembygdsgårdar: 3,7 Rekreation/turistinformation: 6,7 Service

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Finns finansiering att finna?

Finns finansiering att finna? Finns finansiering att finna? Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2015 11 14 Landsbygdsnätverket hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se www.landsbygdsnatverket.se Varför

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd Leaderguiden 2016-04-26 Till skillnad från programperioden 2007-2013 kommer inte ideella resurser att ingå som en privat medfinansiering i projektens budget. Under programperioden 2014-2020 kommer det

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget!

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Spira Mare 2020 Leader-metoden Leader är en metod där privat, ideell och offentlig

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplaner kan utformas på lite olika sätt men syftar alla i grunden till att du och dina omvärldskontakter ska få ett bra beslutsunderlag. Nedanstående affärsplan

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och

Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och www.m.lst.se Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och trädgårdsföretag. Dessa stöd ingår i Sveriges miljö- och

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg Senast uppdaterad: 2016-12-01 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39 lovisa@leadernvskaraborg.se Emma Häggberg: 070-25 770 93 emma@leadernvskaraborg.se info@leadernvskaraborg.se Att ansöka om projekt

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling

Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling 2016-02-19 Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling Vilka stöd finns? Dessa stöd finns inom lokalt ledd utveckling: genomförande samarbete driftstöd Alla beviljade projekt ska bidra till att

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Innehållsförteckning Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket...

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hävvi i Glen HB Journalnummer:

Läs mer

Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län

Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län www.bd.lst.se Mål 1 Norra Norrland Mål 1 är ett av EU:s strukturfondsprogram och ska främja utvecklingen i glesbebyggda områden. Programmet ska stärka

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Användning av EU-logotyp och andra informationskrav från fonderna

Användning av EU-logotyp och andra informationskrav från fonderna Leaderguiden 1(5) 2016-10-28 Användning av EU-logotyp och andra informationskrav från fonderna EU ställer krav på att den som har fått stöd ska visa EU-logotypen vid information om stöd, information om

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Förädlingsstöd Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader Förädlingsstöd för att skapa nya jobb Investeringsstöd för lantbrukets konkurrenskraft Investeringsstöd

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-04-01 2014-149 AL Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Finansiering för byarörelsens arbete med landsbygdsutveckling

Finansiering för byarörelsens arbete med landsbygdsutveckling Finansiering för byarörelsens arbete med landsbygdsutveckling Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2016 04 02 hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se Varför dessa stöd? EU 2020 Strategi för smart och

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Bilaga 1. Version 2011-05-18 1

Bilaga 1. Version 2011-05-18 1 Allmänna villkor för stöd till bredband Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd till anläggning, uppgradering eller utbyggnad av passivt bredband. Följ projektplanen och beslutet

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Använd checklistan så undviker du de vanligaste misstagen! 1. Har du läst igenom

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap.

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap. Leader Sjuhärad LLU Vårt uppdrag enligt EU är att bidra till EUs 2020-mål om en smart, hållbar, inkluderande tillväxt. Det innebär att alla ansökningar skall prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och att

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg Att ansöka Hur går du tillväga? Verktyg Skaffa innan ansökan E-legitimation Du skaffar din e-legitimation hos din bank eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Fullmakt Se

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

För en levande, smart och hållbar landsbygd

För en levande, smart och hållbar landsbygd Webbversion Skicka vidare Dela: Augusti 2015/Nr 2 För en levande, smart och hållbar landsbygd Helene Holstein I slutet av augusti öppnar merparten av Landsbygdsprogrammet för ansökningar ett nytt paket

Läs mer

Projektet ska följa angivna villkor från landsbygdsprogrammet och PTS, läs noga informationen/villkoren som bifogas respektive beslut.

Projektet ska följa angivna villkor från landsbygdsprogrammet och PTS, läs noga informationen/villkoren som bifogas respektive beslut. 1 (12) Meddelande om beslut 2013-10-28 Journalnr 2012-4909 Kundnr W 7446 Lantbruksenheten, Åsgatan 38 791 84 Falun FALU ELNÄT AB Falu Elnät Ab Box 213 791 25 FALUN Therese Englund E-post: therese.englund@lansstyrelsen.se

Läs mer