Nya stöd. år Stöd till landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden"
  • Ida Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden

2 Innehåll Nya stöd år Gårdsstödet finns kvar år Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde ska bli mer lika... 5 Nya regler om hur du ska sköta din jordbruksmark... 5 Om du får mer än euro i gårdsstöd minskar stödet... 5 Förgröningsstödet ett nytt stöd... 6 Du ska ha minst 2 eller 3 grödor på din mark... 7 Minst 5 procent av din åkermark ska vara ekologiska fokusarealer... 8 Andelen betesmarker och vallar som har legat minst 5 år i rad ska bevaras... 9 Nytt stöd till unga jordbrukare...10 Fler nya stöd...11 Ett förenklat stöd till småbrukare...11 Nya miljöersättningar år Kompensationsbidraget och det nationella stödet år Vad händer med de andra stöden?...11 Så här ser tidsplanen ut...12 Varför tar det så lång tid? Alla regler var inte beslutade när den här broschyren trycktes. På hittar du alltid den senaste informationen. 2

3 Nya stöd år 2015 År 2015 kommer en ny jordbrukspolitik och då blir det många ändringar av jordbrukarstöden. Den nya jordbrukspolitiken ska gälla till och med år I den här broschyren kan du läsa en sammanfattning av hur jordbrukarstöden kommer att bli år 2015 och framåt. Håll dig uppdaterad Mycket var oklart när den här broschyren trycktes men på vår webbplats kan du alltid läsa senaste nytt. Du hittar informationen här: Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Då kan du på ett enkelt sätt få reda på när det kommer ny information. Du hittar nyhetsbrevet här: 3

4 Gårdsstödet finns kvar år 2015 Gårdsstödet kommer att finnas kvar men stödet kommer att ändras. Du kommer att få mindre pengar i gårdsstöd men i stället kommer det att finnas ett nytt stöd som kallas förgröningsstödet och ett nytt stöd till unga jordbrukare som nyligen startat jordbruksverksamhet. Du kan läsa mer om de nya stöden längre fram i den här broschyren. Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya Hur det blir med stödrätterna för gårdsstödet år 2015 var inte bestämt när den här broschyren trycktes. Det finns två alternativ för Sverige att välja mellan: Vi behåller de nuvarande stödrätterna. eller Vi delar ut nya stödrätter till alla lantbrukare. I sommar vet vi hur det kommer att bli med stödrätterna. Oavsett vilket alternativ det blir så är det viktigt att ni som är arrendatorer eller markägare är överens om vem som ska bruka marken och söka stöden. Det bästa är om ni har ett skriftligt avtal. Om vi behåller de nuvarande stödrätterna Det här gäller om vi behåller de nuvarande stödrätterna: Du behåller de stödrätter som du har. Det gäller både om du äger och hyr stödrätter. Du blir av med stödrätter som du inte har areal för. För varje stödrätt som du har ska du redovisa 1 hektar jordbruksmark i din SAM-ansökan Du blir av med de stödrätter som har det lägsta värdet, oavsett om du äger eller hyr stödrätterna. Värdet på de stödrätter som du har sänks. De pengarna flyttas bland annat till förgröningsstödet och till stödet till unga jordbrukare. Vi kommer att fortsätta att registrera om en lantbrukare äger eller hyr stödrätter. Tidigare har vi informerat om att vi ska sluta med det men vi kommer alltså att fortsätta med det. 4

5 Om vi delar ut nya stödrätter till alla lantbrukare Det här gäller om vi ska dela ut nya stödrätter: Vi tar bort de stödrätter som du har och du får helt nya stödrätter när du söker gårdsstöd år För att få nya stödrätter år 2015 måste du ha sökt gårdsstöd år Om du inte sökte gårdsstöd år 2013 får du inga nya stödrätter år 2015 men det finns vissa undantag. Det gäller bland annat om du startar ditt jordbruksföretag efter år Stödrätternas värde ska bli mer lika Inom EU har Sverige varit med och bestämt att stödrätternas värde ska bli mer lika i Sverige. Därför kommer värdet på de allra flesta stödrätter att ändras varje år fram till år Vi vet inte än hur mycket pengar varje stödrätt kommer att vara värd. Nya regler om hur du ska sköta din jordbruksmark Det nya gårdsstödet ska betalas ut till aktiva jordbrukare. Jordbruksverket kommer att ta fram nya regler för hur du ska sköta din jordbruksmark för att få gårdsstöd. För att du ska räknas som aktiv jordbrukare behöver du följa de nya reglerna. Om du får mer än euro i gårdsstöd minskar stödet Om du får mer än euro i gårdsstöd ska minst 5 procent av det belopp som är över euro dras av. Exakt hur många procent som ska dras av var inte bestämt när den här broschyren trycktes. Förgröningsstödet och stödet till unga jordbrukare räknas inte in i dessa euro. Det kan bli så att du kan dra av lönekostnader från dessa euro och på så sätt slippa avdrag. När den här broschyren trycktes var det inte bestämt om det ska vara möjligt att dra av lönekostnader. Om det blir så är det viktigt att du kan visa vilka löner som du har betalat ut, till exempel med uppgifter från Skatteverket. 5

6 Förgröningsstödet ett nytt stöd Från och med år 2015 kommer det finnas ett nytt stöd som kallas förgröningsstödet. Alla som får gårdsstödet kan också få förgröningsstödet men för att få förgröningsstödet behöver du uppfylla några fler villkor. De villkoren kallas förgröningsvillkor. De här förgröningsvillkoren gäller för lantbrukare: Om du har 10 hektar åkermark eller mer ska du ha minst 2 eller 3 grödor. Om du har mer än 15 hektar åkermark i slättbygderna ska minst 5 procent vara ekologiska fokusarealer. Det här förgröningsvillkoret gäller för hela Sverige: Andelen betesmark och vall som legat i minst 5 år i rad ska bevaras i Sverige. Du kan läsa mer om de olika förgröningsvillkoren på sidorna 7 9. Om du uppfyller de förgröningsvillkor som gäller för dig så får du fullt förgröningsstöd. Om du inte följer de förgröningsvillkor som gäller för dig kan du få avdrag på förgröningsstödet. Från år 2017 kan du också få avdrag på ditt gårdsstöd om du inte följer förgröningsvillkoren. I vissa fall kan du få förgröningsstöd utan att följa förgröningsvillkoren Om din produktion är certifierad enligt EU:s regler för ekologisk produktion kan du få förgröningsstödet utan att du behöver följa några förgröningsvillkor. Det finns fler fall där du kan få förgröningsstödet utan att följa villkoret om att ha minst 2 eller 3 grödor och villkoret om ekologiska fokusarealer. Du kan läsa mer om det på sidorna 7 och 8. Anledningen till att du i vissa fall inte behöver följa förgröningsvillkoren är att ditt företag redan är miljövänligt. Förgröningsstödet införs för att förgröningsvillkoren är bra för miljön och klimatet. 6

7 Du ska ha minst 2 eller 3 grödor på din mark Ett av förgröningsvillkoren är att du ska ha ett visst antal grödor på din mark. Hur många grödor du ska ha beror på hur många hektar åkermark du har och var i landet marken ligger. När du räknar ut hur många hektar åkermark du har ska du räkna bort de vallar som har legat minst 5 år i rad. Har du hektar åkermark? Då ska du ha minst 2 grödor på din mark. Har du mer än 30 hektar åkermark? Då ska du ha minst 3 grödor på din mark. Ligger din gård i stödområde 1, 2 eller 3? Då ska du ha minst 2 grödor om du har mer än 10 hektar åkermark. Du kan få förgröningsstöd utan att ha minst 2 eller 3 grödor I vissa fall kan du få förgröningsstödet utan att du behöver ha minst 2 eller 3 grödor. Det gäller om du har mindre än 10 hektar åkermark om minst 75 procent av din åkermark är träda eller vall och resten av din åkermark är mindre än 30 hektar. Det här gäller för grödorna Träda räknas som en gröda och alla typer av vall räknas också som en gröda. Om du har sått in vall i en annan gröda räknas vallen som grödan året efter att du har sått in vallen. Det finns regler för hur stor andel av arealen som grödorna får täcka. Den gröda som du har mest av får täcka maximalt 75 procent av arealen. De 2 grödorna som du har mest av får tillsammans täcka maximalt 95 procent av arealen. De här reglerna finns för att många EU-länder tycker att det håller jorden i gott skick för odling ökar den biologiska mångfalden minskar utsläppen av kväve håller växtsjukdomar borta. 7

8 Minst 5 procent av din åkermark ska vara ekologiska fokusarealer I förgröningsstödet finns regler om att du som har mark i slättbygder i Götaland och Svealand och har mer än 15 hektar åkermark ska ha minst 5 procent av din åkermark som så kallade ekologiska fokusarealer. När du räknar ut om du har mer än 15 hektar åkermark ska du räkna bort de vallar som har legat minst 5 år i rad. Det här är ekologiska fokusarealer Ekologiska fokusarealer är områden som är extra bra för den biologiska mångfalden men det är inte samma sak som ekologisk produktion. Sverige får bestämma vilka typer av marker som ska räknas som ekologiska fokusarealer men när den här broschyren trycktes hade vi inte bestämt oss. Här är några exempel på ekologiska fokusarealer: träda energiskog, till exempel salix baljväxter som till exempel ärter och bönor Det kan bli aktuellt med fler typer av ekologiska fokusarealer. Du kommer att kunna välja vilka marker du vill ha som ekologiska fokusarealer. Det är osäkert i vilket område som ekologiska fokusarealer ska gälla Förgröningsvillkoret om att ha ekologiska fokusarealer gäller i stödområde 9. Men gränserna för nuvarande stödområde 9 kommer att ändras. Hur gränserna kommer att vara visste vi inte när den här broschyren trycktes. Det kommer att bestämmas under våren. Du kan få förgröningsstödet utan att ha ekologiska fokusarealer I de här fallen får du förgröningsstödet utan att du behöver ha några ekologiska fokusarealer: Om du har 15 hektar åkermark eller mindre. Om din gård ligger i områden med mycket skog. Exakt vilka områden det är var inte bestämt när den här broschyren trycktes. Om 75 procent av din åkermark är träda eller vall och resten av din åkermark är mindre än 30 hektar. Reglerna om ekologiska fokusarealer finns för att det är bra för miljön i många länder i Europa det är bra för växter och djur som har svårt att överleva i ett modernt odlingslandskap. 8

9 Andelen betesmarker och vallar som har legat minst 5 år i rad ska bevaras I förgröningsstödet finns regler om att vi i Sverige ska bevara betesmarker och vallar som har legat minst 5 år i rad. Om andelen betesmarker och vallar minskar för mycket i Sverige måste du i vissa fall återställa åkermark till vall som ska ligga minst 5 år i rad. Om arealen har minskat för mycket redan år 2015 kan du som har plöjt upp en vall utan att så in vall direkt bli tvungen att återställa marken till vall. Så länge andelen betesmarker och vallar som har legat minst 5 år i rad består eller ökar i Sverige kommer du inte att påverkas. Reglerna om att betesmarker och vallar ska bevaras finns för att de markerna är viktiga för den biologiska mångfalden och för klimatet. 9

10 Nytt stöd till unga jordbrukare Från och med år 2015 kommer det att finnas ett nytt stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat en jordbruksverksamhet. Villkoren för vem som ska räknas som nystartare var inte klara när den här broschyren trycktes. Du kan som mest få stödet i 5 år. Om du har startat din jordbruksverksamhet innan du söker stödet räknas de 5 åren från och med det år då du startade verksamheten. Det betyder att om du till exempel söker stödet 2 år efter att du har startat din verksamhet får du bara stödet i 3 år. Det är inte bestämt än hur mycket pengar du kan få för varje hektar. 10

11 Fler nya stöd Det kan bli aktuellt med fler nya stöd men det var oklart när den här broschyren trycktes. Jordbruksverket har föreslagit att det år 2015 ska finnas ett nytt stöd för nötkreatur som är äldre än 1 år men det är inte bestämt än. Ett förenklat stöd till småbrukare Sverige kan välja att införa ett förenklat stöd till småbrukare. I sommar vet vi om stödet ska införas eller inte. Nya miljöersättningar år 2015 År 2015 kommer reglerna för miljöersättningarna att ändras. Troligtvis kommer vissa miljöersättningar att försvinna och det kan komma nya miljöersättningar. Vilka ersättningar som kommer att finnas var inte bestämt när den här broschyren trycktes. Kompensationsbidraget och det nationella stödet år 2015 Reglerna för kompensationsbidraget och det nationella stödet kan komma att ändras. Vad händer med de andra stöden? När den här broschyren trycktes var det osäkert vad som ska hända med de här stöden: stöd för kvalitetscertifiering stöd till mervärden i jordbruket ersättning för extra djuromsorg för suggor ersättning för kastrering av grisar miljöinvesteringar utvald miljö 11

12 Så här ser tidsplanen ut Tidsplanen är väldigt osäker men i sommar planerar regeringen att fatta beslut om det som Sverige kan bestämma. Det som Sverige kan bestämma handlar bland annat om det här: Ska vi dela ut nya stödrätter eller ska vi behålla de stödrätter som finns i dag? Hur ska det gå till att få stödrätternas värde mer lika i Sverige? Vilka marker ska räknas som ekologiska fokusarealer? Ska det finnas ett nytt stöd för nötkreatur? Senast den 1 augusti 2014 ska Sverige meddela EU-kommissionen vilka val vi har gjort när det gäller bland annat gårdsstödet och förgröningsstödet. I höst kommer Jordbruksverket att jobba med att ta fram alla detaljreglerna. Kompensationsbidraget och miljöersättningarna ingår i det svenska landsbygdsprogrammet och för landsbygdsprogrammet så finns det en annan tidsplan. Under det första kvartalet år 2014 planerar regeringen att skicka ett förslag på vårt landsbygdsprogram till EU-kommissionen. EU-kommissionen har 6 månader på sig att godkänna vårt landsbygdsprogram. Vilka miljöersättningar som kommer att finnas år 2015 och hur kompensationsbidraget blir vet vi troligtvis i höst. I SAM-ansökan 2015 kan du söka de nya stöden. Varför tar det så lång tid? Det tar lång tid att få de nya stöden klara. Det beror på att alla institutioner inom EU ska vara överens om vad vi kan betala ut stöd för. Det innebär att alla 28 medlemsländer inom EU ska vara överens. Regeringen ska bestämma vilka stöd vi ska ha i Sverige och Jordbruksverket ska bestämma alla detaljregler. 1 augusti 2014 ska Sverige meddela EU-kommissionen vilka val vi har gjort när det gäller bland annat gårdsstödet och förgröningsstödet. Jordbruksverket tar fram detaljreglerna för bland annat gårdsstödet 2014 och förgröningsstödet SAM-ansökan 2015 Under det första kvartalet år 2014 planerar regeringen att skicka förslag på vårt landsbygdsprogram till EU-kommissionen. EU-kommissionen har 6 månader på sig att godkänna vårt landsbygdsprogram. Foto: sid 1 och 10 Smålandsbilder.se, sid 9 Urban Wigert Illustrationer: Bo Nordin Tryckt i december 2013

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer