Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag"

Transkript

1

2 Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader bidra till ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion

3 Programmets målgrupper Sökande Små och medelstora företag* i Västra Götaland och med global marknad eller potential för global marknad och uttalad vilja att växa med hjälp av FoU-insatser. * Följer EU:s definition Samarbetsorganisationer (utförare) Högskolor/Universitet Forskningsinstitut och andra organisationer med forskarkompetens

4 Erbjudanden FoU kort Bas (50% medfinansiering, max kronor) ska identifiera och definiera vilka FoU-insatser företaget behöver för att utveckla ny vetenskapligt hållbar kunskap för att möta specifika marknadsbehov. NYHET KAN SÖKA NÄR SOM HELST! FoU kort Avancerat (50% medfinansiering, max kronor) ska bidra till forskningsprojekt. Insatserna ska främja företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter, tjänster och processer.

5 Vad täcks Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser från vald samarbetsorganisation - universitet, högskola, forskningsinstitut eller motsvarande. Företaget anger i sin ansökan vilken eller vilka forskningsutförande institution(er), som ska utföra tjänster åt företaget. Företaget rapporterar resultatet och rekvirerar bidraget, när kostnaderna upparbetats.

6 Bedömning av ansökningarna FoU-kort Bas Smidigt att söka. Snabbt besked. Företag i alla sektorer/branscher med global marknadspotential kan söka FoU-kort Avancerat Ansökningarna bedöms av en expertpanel Alla företag kan söka, projekten ska dock ha en koppling till VGR:s regionala styrkeområdena. Besked inom ca 7-8 veckor

7 Huvudkriterier för FoU kort Avancerat Relevans Stärker konkurrenskraften hos företaget Ekologisk hållbar utveckling Västra Götalandsregionens regionala styrkeområden Kvalitet Kunskapshöjd Genomförbarhet Realistiska mål Aktivitetsplan och projekttid Exploaterbarhet Förmåga att kommersialisera Ökad tillväxt i företaget

8 Regionala Styrkeområden Kultur-, besöks- och upplevelsenäring Textil Fordon/transport Maritima sektorn Livsmedel Petrokemi IT Trä Energi miljö Biomedicin och hälsa

9 Definition av FoU (inom programmet FoU kortet) Företaget ska visa att projektet syftar till att främja utveckling av nya eller bättre tjänster, varor eller processer genom att det tar fram: ny kunskap ny information nya erfarenheter En FoU-insats kan även avse utveckling av ett företags affärsmodell(er), design eller processer för utveckling av dess organisation. Projektet måste vara väl definierat, d.v.s. ha ett tydligt syfte, mål, tidoch aktivitetsplan.

10 Kontakt Marcus Nordanstad: Marianne Gustafsson:

11 Tack för visat intresse Lycka till

12 Företagsstöd Regionalt investeringsstöd (Stomr.B) Sysselsättningsbidrag (Stomr.B) Regionalt bidrag till företagsutveckling Kommersiell service Såddfinansiering

13 Kommuner i stödområde B (Regionalt investeringsstöd) Karlsborg, Töreboda, Mariestad, Gullspång Bengtsfors, Dals Ed, Åmål, Färgelanda, Mellerud

14 Allmänt Regionalt bidrag till företagsutveckling Samverkansprojekt Projekt inom tvp eller stp Särskilda skäl landsbygd, glesbygd och stödområde B Konsultcheck Mikrobidrag

15 Regionalt bidrag till företagsutveckling företag med max 249 anställda max årsomsättning 50 miljoner Euro (ca 450 miljoner kronor) eller max balansomslutning 43 miljoner Euro (ca 390 miljoner kronor) fristående eller till max 25 % ägda av företag som uppfyller kraven ovan

16 Regionalt bidrag till företagsutveckling Konsultcheckar köpta tjänster för mjuka investeringar, (produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande ändamål) dock ej till utgifter för normal drift max kronor max 50% kan användas i hela Västra Götaland ej entreprenadföretag, handel, jordbruk, fiske och tjänsteföretag på en lokal marknad

17 Regionalt bidrag till företagsutveckling Investeringsbidrag till hårda och mjuka investeringar max kronor under tre år (vägtransportsektorn max kr) max 50% i glesbygd max 25% i landsbygd mikrostöd

18 Landsbygdsprogrammet Investeringsstöd Miljöåtgärder Kompetensutveckling Projektstöd Leader Diversifiering Mikroföretag Turismföretag

19 Produktutveckling i små företagav varor och tjänster Tillväxt VGR - samling för företagsutveckling i Västra Götaland

20 Programmets bakgrund I oktober 2004 gav regeringen Nutek/Tillväxtverket i uppdrag att stödja produktutveckling i små företag Under 6 år, från 2005, har 312 företag i Västra Götaland erhållit 57 miljoner kr i produktutvecklingsbidrag Tillväxtverket har för 2011 beslutat att avsätta drygt 53 miljoner kr, varav 9 miljoner kr i Västra Götaland, till programmet: Produktutveckling i små företag av varor och tjänster. Tillväxtverket samverkar med 16 partnerskap som genomför programmet i Sverige. 21 februari 2011

21 Partnerskapet Tillväxt VGR består av Västra Götalandsregionen (VGR) Business Region Göteborg AB (BRG) Innovationsbron AB, Region Väst, ALMI Företagspartner Väst AB 21 februari 2011

22 Vår roll Partnerskapet Tillväxt VGR Informera företag i Västra Götaland om programmet Ge råd till företagen om utvecklingen av produkten Stödja företagen i ansökningsförfarandet Bedöma produktutvecklingsinsatsen och ge rekommendation till Tillväxtverket för beslut Följa produktutvecklingsinsatsen, rekommendera utbetalning av bidrag samt godkänna slutrapport 21 februari 2011

23 Vem kan söka Företag 2 50 anställda Ingår företaget i koncern får antalet anställda i koncernen uppgå till högst 250 anställda Företaget måste kunna redovisa ett bokslut där omsättningen i tjänsteföretag skall uppgå till minst 1 Mkr och varuproducerande företag 2 Mkr Stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen och kommersialiseringen Företaget ska ha stor tillväxtpotential 21 februari 2011

24 Hur mycket pengar man kan få Max 50% av externa kostnader eller projektanställning Mellan kr för utveckling av tjänst Mellan kr för utveckling av vara Sökanden bidrar med lika mycket i kontanta medel Pengarna är ett bidrag, inget lån 21 februari 2011

25 När utvecklingen skall ske Produktutvecklingen kan vara påbörjad Bidrag tidigast från den dag då ansökan lämnas in Ansökningar beviljas löpande tills bidragsramen är slut Ansökningar bör ske senast i april/maj 2011 Slutredovisning skall ske senast 31 oktober februari 2011

26 Vad pengarna får användas till Externa tjänster för att kunna utveckla sin vara eller tjänst, som exempelvis: Konsulttjänster Produktdesign/-paketering Kunskapsinhämtning/utbildning Prototyper Tester och provmätningar Produktionsprocesser Marknadsundersökningar inför produktutveckling Projektanställningar 21 februari 2011 Alla kostnader skall vara en direkt följd av produktutvecklingsarbetet

27 Vad pengarna inte får användas till Eget arbete med företagets egen personal Investeringar i realkapital, ex. maskiner, inventarier Material med bestående värde efter projekttiden Patent och patentansökningar Marknadsförings- och säljkostnader Resekostnader 0-serieproduktion 21 februari 2011

28 Mer information 21 februari 2011

29 Kontaktpersoner Christer Löfqvist ALMI Företagspartner Väst AB Ulrike Firniss Business Region Göteborg AB Christer Oom ALMI Företagspartner Väst AB februari 2011

30 Regional såddfinansiering Företag Max 10 anst, nyetablerat eller max tre år Bedriver konkurrensutsatt närings-verksamhet på marknadsmässiga villkor i internationell konkurrens registrerat i VG och bedriver verksamhet där Ej till uppfinningar för avsalu eller avknoppningar till befintliga företag, ej heller till erfarna företagare

31 Regional såddfinansiering Finansiering Bidrag max kr Villkorslån max kr Förundersökningsfas max kr Max 50 % av godkända kostnader Ej ansökningar under kr Kostnader kan t ex avse personal, externa tjänster, teknisk utrustning

32 Regional såddfinansiering Kriterier vid bedömning Finansiering från VGR avgörande för genomförandet Företaget skall ha unikt koncept med god kommersiell potential på en marknad som är större än den regionala Företaget skall ha kompetens att själv eller med assistans av kvalificerad utvecklingspartner genomföra utveckling och kommersialisering

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

Produktutveckling i små företag

Produktutveckling i små företag Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Björn Sandström 1 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Exempel på övriga program

Exempel på övriga program Exempel på övriga program Tillväxtverket underlättar företagande 1 Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Kontaktperson

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn: 036-15 50 00 vx, fax: 036-19 05 46 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se PM Dnr

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Handbok för Regionalt investeringsstöd, Sysselsättningsbidrag samt Regionalt bidrag för företagsutveckling Uppdatering Version 4 2010-11-15 Förord Detta är en handbok som vänder

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer